Délmagyarország, 1979. augusztus (69. évfolyam, 178-203. szám)

1979-08-02 / 179. szám

8 Csütörtök, 1979. augusztus 2. röviden Elfojtották a gázkitörést Somogyi Károlyné íelvétele Tegnap, szerdán, a délutáni órákban, heves szirénázásra fi­gyelhettek fel a szegediek: a tűzoltóság nagy erőkkel vonult ki üllésre, az egyik gázkúthoz. Szerencsére, segítségükre nem volt szükség, a gázkút kitörését — a gáz nem gyulladt meg — Végh Lajos, Nagy Márton, Takács István és Podo­nyt László nagy lélekjelenléttel, sikeresen elfojtotta, körül­belül fél óráig tartó munkával. Felvételünk a gázkút le­zárása után készült. KADAR JÁNOS MEGKEZDTE SZABADSÁGÁT Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára megkezdte rendes évi szabadságát. KIS AUTÖ, KIS HAZ — ÓVODÁKNAK Gondoltak a gyerekekre is to. AFIT XI. számú Autója­vító Vállalat KISZ-esei, ami­kor az ifjúsági napokra meg­alkották karneváli produk­ciójukat. Díjat ugyan nem nyertek vele, de várhatóan annál nagyobb sikert arat­nak majd az óvodások, böl­csődések körében. Felaján­lották ugyanis, hogy az el­készített házikókat és kis­autókat elajándékozzák. A kiskundorozsmai és a szőregi óvoda egy-egy autómodellt, a tarjáni IV. számú bölcsőde pedig két házikót kap. A látványos' ajándékokat a hét végéig mindhárom helyre elszállítják az AFIT fiatal­jai. MEGHALT ISSEKITTZ BÉLA AKADÉMIKUS A Magyar Tudományos Akadémia fájdalommal tu­datja. hogy dr. Issekutz Bé­la. a Magvar Tudományos Akadémia rendes tagja. Kos­suth-díjas nyugalmazott egyetemi tanár július 31-én 93 éves korában elhunyt. Temetése augusztus 13-án, 11.30 órakor lesz a Farkas­péti temetőben. Eladom a kocsimat — Nézze. Uram! <— kezdtem bele villámgyorsan, mert nagyon kellett a pénz. — Én ezt a kocsit soha el nem adnám, ha jobban meggondol­nám a dolgot, ám, ha már egyszer véletlenül erre jártam az autópia­con ... — Milyen kocsiról beszél maga? — Jaj, bocsánat, eltakartam .... így ni, arrébb állok hát, ez az! — Ez? Megmondom őszintén, én kocsira gondoltam! — Nézze talán meg ebből a szem­szögből! Nos? Most sem emlékezteti semmi arra. hogy ez egy autó? ... Talán, ha azt nézi. hogy négy kereke van... — Egy .... kettő ..., három .... s ez volna a negyedik? Ez a ferde? — Várjon csak! Első..., máso­dik .... harmadik ..., negye.... igen! Ez az! — Érdekes. És ez a csámcsogás? — Ez?.... na. ez..., hát..., ja, persze, ez én vagyok! Szoktam csám­csogni ! — Maga? Én inkább a rozsdára gyanakodtam ...! — Rozsdára? De. Uram? Ezen rozsda? Hogy képzeli! Az, amit ön lát, az mind árnyék! Vörösesbarna árnyék! Csak ne nyomogassa az ár­nyékot, Uram, még árnyékos lesz az ujja tőle! Nem hallja, hát hol él maga?! — Jól van, jól van. Indítsa be. — Mit? — A kocsit! Indítsa be. látni aka­rom. hogy megy! — Hogyhogy hogy megy? Négy keréken megy! Az előbb számolta meg, az nem elég magának? — Indítsa már be! — No. nem! Ilyen üzemanyagárak mellett ezt nem gondolhatja komo­lyan ! Kár minden cseppért... — Akkor mutassa a motort! — Nem! Az most pihen, ne zavar­juk! Inkább nézzük meg a csomag­tartót! Nézze, milyen szép üres. És benne van a pótkerék helye is! — A motort mutassa! — Nos..., tessék! De talán, ha vetne egy pillantást az elsősegély­dobozra! Nézze csak, milyen nagy .... és öblös... — Nem vetek. Hanem, ez a mo­tor már majdnem lent van a földön! — Lenn?! Persze, hogv lenn! Mi­ért nem figyel, az előbb mondtam, hogy pihen! — Mégis, mit képzel maga? Én használni akarom ezt a kocsit! — Igen? Semmi baj! Adok hozzá vonókötelet! — És hány kilométer van benne? — Ebben! Nincs ebben semmi! Tegnap takarítottam ki... — De mennyit ment vele? — Sokat, Uram, nagyon sokat! Leginkább mögötte ..., szóval, kí­méltem. ugye. kíméltem, ahol csak tehettem! — Azt látom a maga cipőién, de nem baj, megveszem. Szerencsére, autószerelő vagyok, hamar összepo­fozom ezt a taligát! Mondja az árát! — Ez csak egyértelmű! Negyven­ezer! — Újonnan. És most? — Most negyvenezer! Elsősegély­dobozzal együtt! — No. jó! Nem kell a doboz, és akkor huszonöt! — Velem nem lehet alkudozni! Egy fillérrel sem kevesebb..., hu­szonötnél! Ide a pénzt, itt a szerző­dés, írja alá köszönöm, a kocsi a magáé, vigye! — Viszem, de üljön be maga is, a pénz otthon van. — Rendben! — s mind a ketten boldogan mosolyogtunk útközben. Liften -mentünk a hatodikra ... — Jé. de érdekes! Itt lakik a volt feleségem is! Mindig Cundrinak hí­vott! — kacsintottam jelentőségtel­jesen. — Igen. tudom, itt lakik. De most­már az én feleségem! — Én erről... — nem tudtam be­fejezni. nyílt az ajtó, s feltűnt az asszony. — Nahát! Szervusz. Cundri! Szia férjecském. nos, megvetted Cundri­tól a kocsit? — Igen, huszonötért! Fizesd ki az urat! — Nagyon helyes, hiszen minden rendben... — bólogattam. — Te is úgy találod? Édes vagy, Cundrikám! — paskolta meg arco­mat az asszony. — Hát akkor bú­csúzhatunk is! Pénzt, persze, egy fil­lért sem kapsz, de most már nyu­godtan összetépheted az elismervényt arról a huszonötezerről, amit eddig nem voltál hajlandó megadni! Pu­szi, puszi! Okos kis fiú vagy! Legyél jó... Reisz Antal Felhősödés Várható időjárás csütörtök estig: Időnként erősen meg­növekvő felhőzet. Több he­lyen záporeső, zivatar, egy­két helyen jégeső. Mérsékelt, napközben megélénkülő déli, délnyugati szél. A zivatar idején átmeneti szélerősödés. Fülledt, meleg idö. Várható legmagasabb nappali hőmér­séklet csütörtökön 27—32 fok között. DIAPORAMA­EST A Bartók Béla Művelődési Központban, a Szegedi Fo­tóklub rendezésében a pécsi Tám László tart Kapcsolatok címmel diaporámabemutatót holnap, pénteken este 6 óra­kor. OVATOSSAG A KANIKULABAN A napok óta tartó káni­kulában alább hagy a figye­lem. ezért gyakoribbak a közlekedési balesetek. Több belgyógyászati esethez hív­ják ki a mentőket. A nagy melegben főként a szív- és érrendszeri betegségben szen­vedőknek érdemes körülte­kintőbben ügyelni az egész­ségükre. BÖLCSÖDÉI TÖRZSGARDATAGOK A kisteleki bölcsődében szakszervezeti taggyűlésen adták át a Semmelweis port­réjával díszített törzsgárda­jelvényeket és jutalmakat a gyermekintézmény hat dol­gozójának. ÖNGYILKOSSÁG A SZÉCHENYI TÉREN A foglalkozás nélküli, bün­tetett előéletű. 32 éves Vári Jenő, Szeged, Hattyas sor 77. szám alatti lakos tegnap, szerdán a hajnali órákban a szegedi Széchenyi tér egyik fájóra felakasztotta magát. A rendelkezésre álló adatok szerint az öngyilkosság oka, rendezetlen élete. Diagnózis helyett — Hogy érzi magát? — kérdi az orvos idős páciensét. — Kitűnően — hang­zik a válasz — a napok­ban változtattam meg negyedszer a végrende­letemet. ÉPÜL AZ IKARUS UJ ÜZEMCSARNOKA A nyári melegben már fonnyadozik a zöldág, amit a DÉLÉP dolgozói tettek az IKARUS Szegedi Gyárában épülő üzemcsarnok tetejére. A gépi berendezéssel együtt körülbelül 85 millió forint értékű szerelőüzemben vár­hatóan egy év múlva kez­denek majd dolgozni a gyár munkásai. IFJÚSÁGI KÉPZŐMŰVÉSZETI TÁBOR A Mártély melletti Tisza­parton szerdán országos if­júsági képzőművészeti tá­bor nyílt. A különféle kép­zőművészeti szakkörökben tehetségükkel kitűnt mintegy hetven fiatal két hétig ven­dégeskedik majd a folyó partján. ELHUNYT KIMMEL EMIL Az MSZMP Központi El­lenőrző Bizottsága, a Szak­szervezetek Országos Taná­csa és a Nyomda-, a Papír­ipar és a Sajtó Dolgozóinak szakszervezete közli, Kimmel Emil, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tag­ja. a Nyomda-, a Papír­ipar és a Sajtó dolgozói Szakszervezetének főtitkára szerdán, gépkocsibaleset kö­vetkeztében elhunyt. Teme­téséről később intézkednek. UJ PARKOLÓHELY A Centrum Áruház mö­götti Püspök utcában egy eddig üresen álló, nagy tel­ken új autóparkolóhely ki­alakításához kezdtek hozzá az elmúlt napokban. A te­rületet bekerítették, kitették a várakozóhelyet jelző táb­lát is. a tereprendezés be­fejeztével ugyanis már beáll­hatnak az autósok a körül­belül 50—80 személygépko­csinak elegendő telekre. A fizető parkolóhely megkö­zelíthető a Mérei utca fe­lől is. Lottó-tárgy nyereményjegyzék A lottó július havi tárgynyereményeinek sorsolását 31­én, kedden tartották meg, amelyen a 29. játékhét szelvé­nyei vettek részt. Az alábbiakban közöljük a szegedi totó-lottó körzeti iroda területén vásárolt és nyereménnyel kisorsolt szelvé­nyeknek a számát és a nyereményt. 3 360 308 1 3 656 879 m 3 906 623 o 62 102 178 o 3 370 714 1 3 662 082 n 3 911826 o 62107 381 o 3 375 917 n 3 667 285 n 3 917 029 0 62 138 599 g 3 381 120 i 3 677 691 n 3 922 232 o 62 143 802 k 3 386 323 j 3 688 097 n 3 927 435 0 62 149 005 k 3 391 526 1 3 693 300 o 3 943 044 o 62 154 208 1 3 396 729 1 3 698 503 h 3 969 059 n 62 159 411 m 3 401 932 e 3 703 706 j 3 974 262 e 62 164 614 m 3 412 338 e 3 719 315 k 3 984 668 f 62 175 020 m 3 417 541 k 3 724 518 1 3 989 871 k 62 180 223 m 3 422 744 k 3 729 721 e 3 995 074 k 62 206 238 m 3 438 353 m 3 734 924 e 7 829 685 k 62 253 065 o 3 443 556 m 3 740127 k 44 661 722 o 62 325 907 o 3 448 759 j 3 745 330 k 44 672 128 n 62 336 313 d 3 464 368 j 3 766 142 m 44 901 060 k 62 341 516 g 3 474 774 1 3 771 345 m 44 906 263 1 62 362 328 k 3 479 977 1 3 776 548 g 44 911 466 m 62 372 734 k 3 485 180 n 3 781 751 k 55 640 052 62 393 546 1 3 490 383 o 3 786 954 k 55 645 255 j 62 398 749 n 3 521 601 m 3 792 157 1 55 660 864 1 62 403 952 n 3 542 413 o 3 802 563 m 55 905 405 k 62 419 561 n 3 568 428 n 3 807 766 n 62 008 524 m 62 435 170 n 3 573 631 d 3 812 969 n 62 029 336 e 62 461 185 n 3 578 834 f 3 828 578 0 62 039 742 f 62 466 388 n 3 584 037 k 3 833 781 o 62 044 945 k 62 471 591 m 3 589 240 k 3 838 984 o 62 055 351 k 62 565 245 n 3 594 443 1 3 849 390 o 62 060 554 m 62 570 448 n 3 599 646 m 3 854 593 n 62 065 757 m 62 575 651 m 3 604 849 i 3 864 999 n 62 070 960 i 62 580 854 n 3 620 458 j 3 880 608 n 62 076 163 j 62 586 057 n 3 620 458 j 3 880 608 n 62 081 366 1 64 568 400 j 64 573 603 1 3 636 067 1 3 885 811 n 62 086 569 1 64 568 400 j 64 573 603 1 3 646 473 1 3 891 014 m 62 091 772 m 64 584 009 1 Közlemény A Magyar Távirati Irodát illetékes helyről felhatalmaz­ták az alábbiak közlésére: A Romániában foganatosí­tott üzemanyag-vásárlással kapcsolatos intézkedések nyo­mán előállt helyzetben a Ma­gyar Népköztársaság hatósá­gai és külképviseleti szervei minden szükséges intézkedést megtesznek annak érdeké­ben, hogy a Romániából ha­zatérők, illetve más orszá­Fájdalommal tudatjuk, hogy a felejthetetlen feleség, édesanya, nagymama, dédmama. PUTNYlK JOZSEFNÉ Popov Sarolta új­szentlványl lakos, életének 72. évében rövid szenvedés után el­hunyt. Temetéso augusztus 3-án 14 érakor lesz az újszentiv&nyl szerb temetőben. A gyászoló csa­lád. 3758 Köszönetet mondunk mindazon rokonoknak, barátoknak, isme­rősöknek és tisztelőknek, akik mély gyászunkban szeretett hoz­zátartozónk, BICZOK KÁIMAN­N£ elhunyta alkalmából részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család. Köszönetet mondunk a II. kór­ház urológiai osztálya orvosai­nak, nővéreknek fáradhatatlan munkájukért, akik férjem hosszti betegségében fájdalmát enyhítet­ték. Ugyancsak köszönetet mon­dok á körzeti orvosnak és a nő­Gyász­köziemányek vérnek munkájáért. Valamint kö­szönetet mondunk mindazoknak, akik szeretett férjem, ID. KOR­MÁNYOS MIHÁLY temetésén részt vettek, virágukkal fájdal­munkat enyhítették. A gyászoló család — Szeged, Göndör sor 8. Köszönetet mondunk mindazon szomszédoknak, Ismerősüknek, akik felejthetetlen halottunk, ID. REAK ANDRÁS hamvasztás utá­ni búcsúztatásán megjelentek. — A gyászoló család — Május 1. u. 7. sz. Fájdalommal tudatjuk, hogy özv. BARTA JOZSEFNE életé­nek 85. évében elhunyt. Temeté­se augusztus 3-án 15 órakor lesz az Ojszegedi temető ravatalozó­jából. A gyászoló család. 3756 Köszönetet mondunk rokona­inknak, barátainknak, szomszé­dainknak, munkatársainknak, akik felejthetetlen halottunk, NAGY JANOSNE Szögi Etelka temetésén részvétükkel, virágaik­kal mély fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család — Kiskundorozsma. 3750 Köszönetet mondunk mind­azoknak a rokonoknak, ismerő­söknek, akik felejthetetlen ha­lottunk, HUSZÁR ISTVÁN teme­tésén megjelentek, részvétükkel és virágaikkal mély fájdalmun­kat enyhíteni Igyekeztek. Köszö­netet mondunk továbbá a körzeti kezelőorvosának és a III. belkli­nika orvosainak és ápolóinak ál­dozatos munkájukért. Gyászoló eltartója és a család. 3742 gokból Románia területén át­utazó magyar állampolgárok személygépkocsijukkal, lehe­tőség szerint a legkisebb ne­hézséggel térhessenek haza. Ennek biztosítására a ma­gyar kormány illetékesei érintkezésbe léptek a román kormány képviselőivel. Az il­letékes magyar külképvise­leti és konzuli hatóságok a megfelelő felvilágosítást és segítséget megadják állam­polgárainknak. A magyar—romáin határ­átkelő-állomásokon nagy számban torlódtak föl az NDK-ból, Lengyelországból, Csehszlovákiából, Bulgáriá­ból és más országokból Ro­mániába utazó, illetve Ro­mánia területén átutazni kí­vánó autósok, akik az üzem­anyag-vásárlással kapcsola­tos intézkedések miatt egye­lőre nem tudják folytatni útjukat. Tekintettel erre a helyzet­re. a helyi magyar hatósá­gok körültekintően intézked­tek, hogy az átkelésre váró utasok ellátási, egészségügyi és egyéb problémáik megol­dásához segítséget kapjanak. A gyorslistában az alábbi rövidítéseket használtuk: a =» Vásárlási utalvány (1000 Ft), b = Lada 1200 típusú személy­gépkocsira utalvány, c = Kétszemélyes utazás a Szovjet­unióba, az 1980. évi olimpiára (pozíciószám: 9201/1). d = Egyszemélyes utazás a Szovjetunióba, az 1980. évi olimpiá­ra (pozíciószám: 9224/4), e = Szerencseutalvány (30 000 Ft). f = Színes televízió I. (28 000 Ft), g = Színes televízió IL (22 300 Ft), h = Zenesarok-utalvány (20 000 Ft), i = Otthon lakberendezési utalvány (15 000 Ft), j = Televízió (10 000 Ft), k = Vásárlási utalvány (10 000 Ft). 1 = Vásárlási utal­vány (9000 Ft), m = Vásárlási utalvány (7000 Ft), n =» Vá­sárlási utalvány (5000 Ft), o = Vásárlási utalvány (3000 Ft). * A nyertes szelvényeket 1979. augusztus 25-ig kell a totó-lottó kirendeltségek, az OTP-fiókok vagy a posta útján a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság címére (Budapest V„ Münnich Ferenc u. 15., 1875.) eljuttatni. A gyorsüsta közvetlenül a sorsolás után készült, az esetleges MTI-kézirati és nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A Magyar Szocialista Munkáspárt Szeged városi Bizottságának napilapja Főszerkesztő: F. Nagy István - Főszerkesztő-helyettes: Sz. Simon István - Kiadja a Csongrád megyei Lapkiadó vállalat. Felelős kiadó: Kovács László - Szerkesztőség és kiadóvállalat: Szeged. Ta­nácsköztársaság útja 10 Sajtóház. 6710 - Telefon: 12-633 - A lapot nyomja: Szegedi Nyomda Szeged. Bajcsy-Zsilinszky utca 28. - 6720. Igazgató: Dobó Józsel - Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahivataloknál és kézbesítőknél Előfizetést dlt egy hónapra 34 forint. - Index. tó 053 - ISSN: 0133-025 I 1 r i

Next

/
Oldalképek
Tartalom