Délmagyarország, 1982. július (72. évfolyam, 152-178. szám)

1982-07-04 / 155. szám

Vasárnap, 1982. július 4. 7 ADÁSVÉTEL ÜL-es Opel kadett Com­bi karambolos eladó — egyben. Orosháza, Alsó­aóstanya 6. Trabant bOl -es Jó álla­potban, friss műszaki vizsgával eladó. Érd.: Szeged, Északi városrész, Cső u. 2. A/II. 5. de. 8—12 óráig. Nyolchetes, rövid szórd magyar vizsla kölykök olcsön eladók. Szeged, Csap u. 67. x Érdért faház eladó éi k'sebb cserépkályha le­bontva. Csongrádi sgt. 2JL . tonkeveró és négyszá­zas szalagfűrész eladó. A gyö. Szüret u. 20. ÍÜ-ea fehér Trabant Spe­clát Michelin-gumikkal eladó. Érd.: Árvíz u. 31. éa 16-457-es telefo­x, .ytegelyes fagylallgép eladó. Kotogány Károly, Széfed. Kisteleki u. 3. T 4 K 10-ea kerti trak­tor pótkocsival vizsgáz­tatva és 14-es főtengely eladó. Érd.: vasárnap, Kiskőrös, Szabadkai u. 51. WV 1300-as," 8 éves. el adó. „Irányár 85 000 15 552" jeligére a Saj­tóházba. 1500 klinkertégla, Color hősugárzó eladó. Tisza L. u. 11. Jó állapotban eladók vu­riaszekrény, ágynemu­tartó, szekrények, heve­rők; rekamié, háromaj­tós szekrény, fotelek, székek. Juhász Gyula u. 38. Szent István téri piachoz közel. Ül svájci hallókészülék eladó Párizsi krt. 29/H/2. ép. B. Ih. II/l. Barkas mikrobusz, egy­éves műszakival 52 000 Ft-ért eladó. Érd.: 15 órától. Szeged, Tisza L. u. 9. ALBÉRLET Albérletet keresek lá­nyomnak sürgősen. Ki­zárólag főbérlő nélküli, csendes lakást. Szeged Belvárosban. Ajánlatot „Medika" 5701 Gyula, Pf. 46-ra kérem. LAK A S Tarjám 2 szobás, gázfű­téses II. emelet! tanácsi lakáéra--*.- nagymérete másfél ezobásra cseré­lem. „Július 15 517" Jeligére t SsJtóházba. Telepszerű tömbösített magánkivltelezésű tár. sasházépltéshez egy db kétszobásra még társat keresünk, garázzsal, sür­gős. Érd.: Alföldi u. 15. x Másfél szobás 47 ms-es földszinti szövetkezett lakás, hitelmentes, Ró­kuson eladó. Készpénz. Érd.: 20-4é>4-es telefo­non. du. 5 órától. x Másfél szobás, garázsos, gázfűtéses OTP-lakás, kevés OTP-vel eladó. May Károly, Dugonics u. 10/B. Eladó 2 + 2 I. emeleli, garázsos. OTP-öröklakás közvetlen a Gedől Isko­la mögött. „540 ezer 4­OTP 393 J74" jeligére a Hirdetőbe. Makói másfél szobás, ta­nácsi értékesftésű, szö­vetkezeti lakásomat el­cserélném hasonló sze­gedire. „öszi megoldás 393 375" jeligére a Hir­detőbe. INGATLAN Á solthalom 851. tanya eladó. Érd.: Temesvári Andrásnál. Hát eladó 700 m« Iker­házépítésre alkalmas. — Buszfordulóhoz 200 m Honfoglalás u. 22. sz Tápé. X Összkomfortos családi ház. padlástér-beépítés­sel eladó. Algyő, Szüret u. 20. Házrész eladó. udvar­ban, hátsó épület, ben­ne bárom helyiség, kis kerttel, szőlővel. Érdek­lődni: szombaton, vasár­nap, egész nap. Homo­kiné, Remény u. 6. Algyőit buszmegállónál 80 ma-es kertes társas­házrész OTP-átvállalás­sal és fizetési kedvez­ménnyel eladó. Érd.; 16 órától. Bartók B. u. 40. sz. x Dorozsmán tanácsi zárt­kert átadó. „Sürgős — 15 564" jeligére a Saj­tóházba. Törökbálinti — Buda­pesttől 5 km-re kétszin­tes 110 mi összkomfor­tos ház azonnal beköl­tözhetően eladó. Vidé­kleknek előnyös. Korlá­tozás alá nem esik. Ér­deklődni: 1143 Buda­pest, Gizella út 45. Csa­bay. Telefon: 342-281. Családi ház eladó. É7­dcklődnl mindennap le­het. Cím: Szőreg, Pál­ma u. 8. Társasháznak. fóliázás­nak alkalmas nagy In­gatlan eladó. Mind­szent. Kossuth u. 33. x 3 szobás ház eladó Do­rozsma, Vadliba u. 80. A 35. 75-ös busz végál­lomásánál. Lakás 81 m*. telék 416 m>. X HAZASSAG 22 éves, 175 cm magas, barna szakmunkás, meg­ismerkedne 18—22 év közötti lánnyal, házas­ság céljából. „Találko­zunk 17 114" jeligére a Sajtóházba. 29 eves. diplomás, gyer­mekét Jó anyagi körül­mények között nevelő, külső és belső ériékekre igényes, elvált nő várja hozzáillő férfi fényképes bemutatkozó levelét, köl­csönös szimpátia esetén házasság céljából. „Co­gito 15 426" Jeligére a Sajtóházba. 68 éves özvegy, nyugdí­jas, korban hozzáillő özvegy asszonnyal meg­ismerkedne, házasság céljából, 63 éves korig. „Szeretet, megértéi — 15 331" jeligére a Saj­tóházba. 182 cm inagas, sportos fiatalember, társaság hiányában keresi 25—35 év közötti lány, vágy elvált asszony ismeretsé­gét. házasság céljából. „Nyári találkozás — 15 360" jeligére a Saj­tóházba. 34 éves, 170 cm magas, zenét, utazást kedvelő, önhibáján kfvül elvált férfi, rendezett anya­giakkal, ezúton keresi korban hozzáillő lány, vagy elvált asszony is­meretségét. házasság cél­jából. Lakás, kocsi van. Lehetőleg fényképes le­veleket várok. „Napfény 15 363" jeligére a Saj­tóházba. 62 éves, egyszerű asz­szony férjet. élettársat keres. Hozzáillő, józan férfi személvében. „Hü legyél 262 726" jeligére a Hirdetőije. •9 éves középiskolai végzettségű tisztviselőnő megismerkedne házasság céljából komoly, művelt, szeretetre vágyó férfival. „Tisztaság 15 576" jel­igére a Sajtóházba. Kereslek kedves, házas­ság céljából. Szépsze­műnek. érzelemgazdag­nak, 30 éven alulinak álmodlak. 170 cm ma­gas technikus férfi va­s-ok. „Barátság, szere­lem 15 537" Jeligére a Sajtóházba. 170 cm magas, 35 éves, jó megjelenésű, minden káros szenvedélytől men­tes, rendezett lakás- és anyagi körülmények kö­zött élő. elvált mérnök, társaság hiányában ke­resi csinos, jó alakú, gyermekszerető, nem dohányzó, * családcentri­kus. természetkedvelő nö ismeretségét, kölcsönös szimpátia esetén házas­ság céljából. „Egy gyermek nem akadály — 15 374" jeligére a Saj­tóházba. 36 éves, 164 cm magas. elvált asszony 14 éves leánygyermekkel, megismerkedne korban hozzáillő komoly, kor­rekt férfival házasság céljából. „Gyermekét egyedül nevelő előnyben 393 259" Jeligére a Hir­detőbe. Fiatal, független, dolgo­zó fiatalember keresi házasság céljából hozzá­illő fiatal lány ismeret­ségét 25 évesig. Egy gyermek nem akadály. Lakással rendelkező előnyben. „Csak fény­képes levelekre vála­szolok 393 325" Jeligére a Hirdetőbe. Két fiatal 23—26 éves elvált, széles érdeklődé­si körű, modern gondol­kodású fiatalemberek vagyunk. Megfelelő tár­saság hiányában ezúton keressük hölgyek isme­retségét 20—28 éves ko­rig, házasság céljából. Gyermek nem akadály. Lakás szükséges. Fény­képes leveleket várunk. „Csalódottak DM 24" jeligére a Sajtóházba. 34 éves, 156 cm magas, középfokú végzettségű nő. 10 éves kisfiúval, társat keres — kulturált, optimista férfit, házas­ság céljából, „Fehérek közt egy európait — 393 348" Jeligére a Hir­detőbe. 38 évea, 168 cm magas, elvált, fizikai dolgozó férfi korban hozzáillő nő bemutatkozó levelét várja házasság céljából. Lakás van. „Egy gyer­mek nem akadály — 393 316" Jeligére a Hir­detőbe. Minden káros szenve­délytől mentes, nem do­hányzó, 57 éves. vidám természetű férfi házas­ság céljából megismer­kedne özvegy asszonnyal. Levelet: „Napsugaras nyár 393 401" Jeligére a Hirdetőbe. 20 éves, 170 cm magas, röyjd,.^za^e hajú, uta­zást, vidámságot szerető, középfokú végzettségű lány megismerkedne 180 cm-oé! magasabb. Intel­ligens férfival 23—30 éves korig. Fényképes válaszokat várok, „Kis­sé lezser 393 378" Jel­igére a Hirdetőbe. 39 éves, 176 cm magas, barna, előnyös megjele­nésű technikus kisiparos férfi. Jó anyagiakkal, keresi hasonló barna, 170 cm magas, szép ar­cú. Jó alakú 30—35 éves érettségizett nö Ismeret­ségét házasság céljából, aki minden káros szen­vedélytói mentes. Egy gyermek nem akadály. Fényképes levélre vála­szolok. „Szimpátia — 393 327" Jeligére a Hir­detőbe. EGYÉB Német tanítást vállalok. 5 éves kortól. Tel.: 17-196. Középiskolás diák orosz­ból korrepetitort keres. „Sürgős 15 571" Jeligé­re a Sajtóházba. x Garázs kiadó, buszmeg­állónál, Csongrádi su­gárúti Iskolánál. Csong­rádi sgt. 21. x Kőművest keresek. „Ta­tarozás 17 110" Jeligére a Sajtóházba. Hozgó utashíd a repülőtéren Repülőgéppel utazni ele­gáns és kényelmes több ezer kilométeres út csupán né­hány óra. De az utazást megelőző és a landolást kö­vető idő cipekedése. hosszú várakozása alaposan leront­ja a kellemes élményt. A hosszadalmas földi procedú­rát. a csomagra várást, sőt a repülőtéri közlekedés veszé­lyeit is minimálisra csök­kenti az Ikarus gyárban ki­fejlesztett repülőtéri kiszol­gáló autóbusz, amelyen a csomagokat és a repülőgép utasait együtt szállítják a váróteremből a gép ajtajáig. Az Ikarus székesfehérvári gyárának kísérleti üzemében elkészült a repülőtéri beszál­lóbusz prototípusa amelyet a tavaszi BNV-n is bemutat­tak. A különleges járműhöz több társintézet szakemberei a teljes repülőtéri szállító, anyagmozgató és utasforgal­mi rendszert is megtervez­ték — sajátos fogadó és továbbító épületszintekkel. Az emeletes repülőtéri busz lényegében mozgó utashíd. A 14 méter hosszú. 4 méter magas járművet 190 lóerős Rába-motorral. klímabe­rendezéssel, és különleges hidraulikus emelőberende­zéssel látták el, a kocsi ele­jén és hátsó frontján is kor­mányfülkét telepítettek. A négytengelyes óriásbusz így hátramenetben — a repülő­téri fogadóépület megköze­lítésekor — is biztonságosan közlekedhet. Az emeletes jármű felső szintjén 22 ülő és 150 álló utas. valamint rokkantkocsi is elhelyezhető, alul pedig, speciális bőrönd­konténerekben, fotocellás vezérlésű szállítószalagon összesen 3.5 tonna csomag­nak iut hely. A repülőtéri beszállóbusz rakottan órán­ként 40 kilométeres sebes­séggel közlekedhet a repülő­tér betonián és a külső le­szállópályákon parkoló gé­pek is egvszerűen elérhetők vele. Az Ikarus konstruktő­rei az emeletes busz kisebb, illetve csuklós változatát is megtervezték már. Az emeletes kísérleti busz legszembetűnőbb szerkezeti eleme a vezetőülés fölött, a homlokzat teteién elbelvezett harmónikaszerű átszállóhelv. amely feleslegessé teszi a ki­és beszálláskor általánosan használt lépcsőket Ezt a be­épített lépcsősort a busz hidraulikus berendezése az utastér padlószintjétől 170 centiméter magasságig tud­ja felemelni, s így valameny­nyi — kisebb és nagyobb — repülőgéptípus ajtajához hozzáilleszthető. További előnye. hogy a csomagok zárt szállítási rendszere, az utasokkal egyszerre történő be- és kirakás meggátolja, hogy idegen poggyász kerül­hessen közéjük, ami bizton­sági szempontból > jelentős, emellett megakadályozza a csomagok elkeveredését is. Az Ikarus „ormányos" au­tóbusz hatalmas teste impo­zánsan formatervezett, pa­norámaablakait magvar gyártmányú, színes, fény­visszaverő üveg borítja. A nagy teherbírású, különleges jármű sorozatgyártása — az érdeklődéstől függően — előreláthatóan 1983-ban kez­dődik. Addig a prototípust bonyolult műszaki vizsgála­toknak és alapos terhelési próbáknak vetik alá, s vár­hatóan ősztől, az emeletes busz megkezdi a próbaüze­melést a Ferihegyi repülőté­ren. Zs. Cs. Osi faszobrok Ember nagyságú, a XVII— XIV. században faragott fa­szobrokat találtak a szibé­riai Irkutszk városáDan. a Kresztovozdvizsényije (Ke­resztállító) templom pintríl­nek feltárásakor. Szibéria ősi népművészetének szerves része a fafaragás. A XVII. század második felében már céhbe tömörültek az irkutsz­ki fafaragó mesterek. Még ma is gyönyörködhetünk né­hány régi épület csodálatos fafaragású erkélyében, tim­panonjában. A legújabban talált leletek jónéhánv mes­ter kezének munkáját di­csérik. akiknek neve a levél­tári dokumentumokban is fellelhető. A szobrok már az Irkutszki Képzőművészeti Múzeumban várják a láto­gatókat. Közlemény Dr. Töd'fl Mária gyermekszak­orvos ismételten megkezdte mat­gárarend élését Lentin krt. 59. az­alatt 1 rendelőjében. Nyár '82 Vegyen részt társasutazásainkon Üdülés a NAPOSP XRTON 1982. augusztus 30.—szeptember 4. Utazás Budapesttől Budapestig, repülővel. Teljes ellátás. Részvételi díj: 4200 Ft. KŐSZEG—SOPRON 1982. szeptember 10—12. Utazás Szegedről autóbusszal. Teljes ellátás. Részvételi díj: 1300 Ft Jelentkezés és részletes felvilágosítás: , IBUSZ. Szeged. Klauzál tér 2. Tel.: 11-188. A Szabadtéri Játékok Igazgató­sága július 5-én és 6-án statisz­tafelvételt rendez. Jelentkezni le­het a fenti napokon 17 órakor a Dóm tér Apáthy Kollégium előt­ti részén. Az igazgatóság külö­nösen férfi statiszták jelentkezé­sét várja. x Gépírönőt, dísznövénykertészt, gyakorlattal rendelkező anyag­beszerzőt, azonnali belépéssel al­kalmaz a Szegedi Orvostudomá­nyi Egyetem gazdasági igazgató­sága. Jelentkezni: Lenin krt. 107. gondnokság. X A Szegedi Orvostudományi Egyetem kazánháza K—3-as vizs­gával rendelkező fűtők és gya­korlattal rendelkező hőközpont­kezelók. vízlágyító-kezelők, köz­pontifűtés-szereíők részére fel­vételt hirdet. Jelentkezni: Állo­más u. 3. (faház). Félműszakos (4 órás) munka­körben is alkalmazunk varró szakmunkásokat a tarjánl rész­legünkben (7-12 óráig), jelent­kezés: Szeged, Széchenyi tér lloyn BTTöS OlOíiH* A Szegedi Ka?ánjav()ó Isz fel­vételre keres központi, illetve változó munkahelyeire lakatos, minősített hegesztő, hegesztő,* fű­tésszerelő. kazánszerelő szak­munkásokat, valamint segéd­munkásokat. Változó munkahe­lyeinken 4 4-3 napos munkarend­del dolgozunk. Jelentkezni lehet: Szeged, Dorozsmai u. 8. sz. alatt. x Építészmérnököt tervezői be­osztásba felveszünk. Tervező Vállalat, Szeged, Arany János u. 7. X Nyugdíjas férfit hivatalsegédi munkakörbe felveszünk. Terve­ző Vállalat, Szeged, Arany Já­nos u. 7. X Építészmérnököt, magasépítő üzemmérnököt, építőipari tech­nikust műszaki ellenőri munka­körbe felveszünk. Szeged, Vá­rosi Beruházási Vállalat, Szeged, Lenin krt. 81. x A Kőolaj- és Földgázbányásza­ti Vállalat kútvizsgálati üzem­egységének alföldi részlege fel­vételt hirdet kútvizsgáló (terepi, fizikai) munkakör betöltésére. Részletes tájékoztatás és jelent­kezés Major József részlegveze­tőnél. elme: Nagyalföldi Kőolaj­és Földgáztermelő Vállalat ­(NKFV) algyői ipartelepén levő .Z" barakképület (Szeged-Algvő közötti út mellett). Telefon: 62­es körzet 10-655/409 mellék. Le­vélcím: Szeged, Pf.: 146. 6701. X A Szegedi Közlekedési Vállalat villamos- és trolibuszvezetői tan­folyamot lndlt 20 éven felüli fér­fiak és nők részére. A tanfolyam idejére — tanulmányi szerződés alapján — havi 4000 Ft tanfolya­mi dijat fizetünk. A tanfolyam elvégzése után a kereseti lehető­ség 4500—6000 Ft. Csuklós autó­buszokra járművezetőket kere­sünk. A Szegedi Közlekedési Válla­lat alkalmaz kovács szakmun­kást. villanyszerelőket, lakatoso­kat, hegesztőket, esztergályoso­kat és pályamunkásokat. Jelent­kezni lehet: a vállalat munka­ügyi osztályán. Jelentkezés he­lye: Szeged. Külső Pulz u. 2. x A Dél-alföldi Pincegazdaság szöregi palackozó üzeme 40 órás munkahétre felvételt hirdet tmk­lakatos. villanyszerelő, készáru­raktáros, rakodómunkás, éjsza­kai higiénikus, éjszakai hi­giénikus művezető. férfi és női segédmunkás munkakörre. Munkaalkalmak Jelentkezés a palackozó üzem munkaügyi csoportjánál. X Felveszünk jó kereseti lehető­séggel lakatosokat, mechanikai műszerészeket. Jelentkezni: sze­gedi Mérlegkészítő és Javító Ipa­ri Szövetkezet, Szeged, Lengyel u. 26. X A JATE Gazdasági Igazgatóság műhelyébe tetőfedő, tetőbádogos és asztalos szakmunkást felve­szünk. Jelentkezni lehet: Dugo­nics tér 13. műszaki osztályon, x A Délalföldi Pincegazdaság te­lexkezelőt keres. Jelentkezni: Szeged, Tábor u. 3., személyzeti vezetőnél. x A Délalföldi Pincegazdaság, Szeged I. pincészete takarítónő munkavállalót keres. Jelentkezni Szövetkezeti út 2., pincevezető­nél. x Szeged megyei városj Tanács V. B. Hivatal építési és közleke­dési osztályára építészmérnököt, magasépítési üzemmérnököt és építésztechnikust felveszünk. Bé­rezés a 30 1980. (XII. 29.) MUM sz. rendelet szerint, önéletrajz­zal ellátott pálvázatokat a vb-hi­vatal titkárságára kérünk. Sze­ged. Széchenyi tér 11. X Takarítónőt alkalmi munkára felveszünk, munkaidő napi 8 óra. Érd.: a 12-251-es telefonszá­mon lehet. 7—17 óráig. x A szegedi Mőra Ferenc Tsz gépkezelőket keres T 174/2 Wel­mar markolóra, BH—03 tolólapos MTZ-re. MTZ '80—82-es traktorra. Jelentkezni lehet: I. üzemegység (Nívó Isz mögött) naponta de. 6-8 óráig, 12-14 óráig, Brczán Borivoj gépesítési ágazatvezető­nél. x Felvételre keresünk férfi mun­kaerőt műszaki anyagbeszerzői, anyaggazdálkodói munkakörbe. Gyakorlattal rendelkezők előny­ben. Jelentkezni lehet: DEFAG Központ ellátási osztályán. Sze­ged, Budapesti út 1. sz; alatt, x A Szegedi Tömegcikk Készítő Ipari Szövetkezet felvesz műve­zetőt. kooperátor-meós. eszter­gályos. eépbeállító lakatos, nő­dolgozókat présgépi munkára. Jelentkezni: Szeged, Zákány u. 44. * Szakképzett, gvakorlott labo­ránst gyártásközi ellenőrzéshez, több műszakos munkarendbe fel­veszünk. Jelentkezni lehet: UNI­VERSAL isz Szeged, Bajai út 1. sz. ' x A Csongrád megye) Település­tisztasági Szolgáltató vállalat gyakorlattal rendelkező gyors­én gépírót vesz fel. Jelentkezni lehet: Szeged Cserzy M. ,u. 32. x Megyei vállalat beruházásban jártas építészmérnököt vesz fel. Bérezés a 16/1976. (XII. 11.) MüM sz. rendelet szerint. A jelentke­zéseket „Megyei vállalat 2438/12" Jeligére a Sajtóházba kérjük. A Csongrád megyei Tejipari Vállalat központja középfokú, vagy felsőfokú végzettséggel ren­delkező vegyészt vesz fel. Bére­zés a 16/1976. (XII. 11) MŰM sz. rendeletnek megfelelően. Jelent­kezni lehet: Budapesti út 6. A MÉH Nyersanyaghasznosító Vállalat felvesz tervclőadó-köz­gazdászt főiskolai végzettséggel 2—3 éves gyakorlattal, vagy kö­zépfokú tervtnnfolvammal 10—15 éves gyakorlattal. Jelentkezni le­het: H1ÉH Vállalat Szeged. Tábor u. 7/B.. személyzeti vezetőnél, x Az AFIT XI. sz. Autójavító Vállalat 1. számú üzemegysége pályakezdő fiatalok részére fel­vételt hirdet az alábbi munkakö­rökben: autószerelő, lakatos, he­gesztő, autófényező, esztergályos, raktári kiadó, hegesztő átképzős. Jelentkezni a vállalat munkaügyi csoportjánál, Szeged, Vásárhelyi Pál u. 4 • X A szegedi Felszabadulás Tsz korszerűen felszerelt, kimagas­lóan modern szociális létesítmé­nyekkel ellátott állattartó telepé­re, felvételre keres férfi és női sertésgondozókat. A dolgozót munkahelyre való kiszállításáról a szövetkezet saját Jármüvével gondoskodik. Jelentkezés helye: Szeged. Sándor u. 1., munka­ügy. X A PIÉRT 41. sz. szegedi lera­kata felvételre keres kocsikísé­rőt, raktári segédmunkást, képe­sítéssel rendelkező raktári rész­legvezetői, nyugdíjas munkavál­lalót éjjeliőri beosztásba. Jelent­kezni: Szeged, Moszkvai krt. 4 szam alatt. ' X Egy műszakos zsáktlsztitási munkára nödolgozókat felve­szünk. Gabonaforgalmi és Ma­lomipari Szolgáltató Vállalat ki­rendeltsége, Szeged, Sárkány u. 6. sz. X Az Alföldi Vendéglátó Vállalat konyhavezető szakács, szakács, cukrász és konyhai segédmun­kás munkakörök betöltésére munkavállalókat felvesz. Jelent­kezni lehet a Csongrád megyei Területi Igazgatóságon. Szeged. Jósika u. 14. sz. alatt. X A Volán 10. sz. Vállalat mű­szaki üzemegysége felvételre ke­res munkaszervezőt, továbbá autószerelő, autóvillamossági szp­relő és karosszéria-lakatos szak­munkásokat. Bérezés a KSZ sze­rint, szakmunkásoknál * 15,50— 30.50 Ft/óra kategóriában, jelen­tős mozgóbér-kiegészítéssel. Je­lentkezni lehet: Volán 10. sz. Vál­lalat műszaki üzemegység mun­kaügyi előadójánál, Szeged, B;i­kay N. u. 48. ' X A TAURUS Gépgyár deszkl te­lepe (6772) Deszk, Alkotmány u. 13. felvesz forgácsoló szakmában Jártas minöségellenört, havi ke­reset gyakorlati időtől függően 3500-5000 Ft között. Középfokú szakirányú végzettség vagy több éves szakmai gyakorlat szüksé­ges. Felveszünk továbbá eszter­gályos szakmunkásokat és nyug­díjas éjjeliőrt. A telep a Szeged­Makó közút mentén fekszik, fél­óránként buszjáratokkal mind­két irányból jól megközelíthető. Vidékieknek 80 százalék útikölt­ség-térítést fizetünk. Saját üze­mi konyhánk 10 Ft-ért ad kitűnő ebédet. Minden szombat szabad. X A Villanyszerelőipali Vállalat 1. sz. szerelőipari üzeme. Szeged és környékén levő munkahelyei­re felvesz: villanyszerelő, laka­tos szakmunkásokat, betanított munkásokat, segédmunkásokat, kubikosokat. Villanyszerelő, la­katos szakmunkásoknak, kubiko­soknak 4500-7000 Ft-ig. betanított munkásoknak 4000—sooo Ft-lg. se­gédmunkásoknak 3500—5000 Ft-lg. személyi besoroláson alapuló tel-, jesftménytől függő havi kereseti lehetőségek Jelentkezni lehet: VIV szegedi kirendellségen, Sze­ged, Lenin krt. 59. Dabis Jenő klrendelt-ségvezetőnél. Az üzemi munkaerő-gazdálkodónál Buda­pest VII., Síp u. 23. „B" épület, II. emelet 201. sz. szoba. X A Tápéi Háziipari Szövetkezet új varrodai üzemébe egy műsza­kos munkaidővel női vagy férfi­szabó szakképesítéssel rendelke­ző szakmunkásokat keres felvé­telre. Jelentkezni: Tápé, Régész tér 8. x A Kenderfonó és Szövőipari Vállalat gyakorlattal rendelkező gépírót vesz fel. Jelentkezni le­het: Vállalati központ. Újszeged, Alsó Kikötő sor 11., közgazdasá­gi osztályvezetőnél. X Egy műszakos segédmunltára férfi, présgépi munltára nói munkaerőt felveszünk. Jelentke­zés: FÉMTEX Ipari Szövetkezet Szeged. Kossuth L. sgt. 111., sze­mélyzeti-munkaügyi vezetőnél, x A Társadalombiztosítási Igaz­gatóság középiskolai végzettség­gel rendelkező, elsősorban köz­gazdasági végzettségű, fiatal munkaerőt keres felvételre. Je­lentkezni lebet: Lenin krt. 97. ii/7'em. Titkárság, "inns Adminisztrációs < munkában gyakorlott munkaerőt keresünk felvételre, valamint egy kezdőt általános adminisztrátornak. Je­lentkezni lehet: Cserepes sor 9. BIVIMPEX 8. sz. kirendeltségén, munkaidőben, szombat kivételé­vel. x A Szegedi Allami Gazdaság felvételt hirdet a Fehér-tói Ha­lászcsárda Ital mérő-csapos és halmészárosl munkakör betölté­sére. Feltétel italmérő-csapos, vagy felszolgálói szakmunkás képzettség, illetve szakács, vagy húsipari szak-, ill. betanított munkás képesítés. Díjazás: a kollektív szerződés alapján meg­egyezés szerint. Jelentkezni lehet a gazdaság központjában szemé­lyesen, vagy írásban. Cixn: Új­szeged. Fürj u. 51. x A Fodor József Szakközépisko­la és Szakmunkásképző Intézet takarítónőket vesz fel, osztott munkaidőben is lehetséges. Je­lentkezés a gondnoknál. Petőfi S. sgt. 97. X Üzletszerű munkakörben keres­kedelmi gyakorlattal és szakirá­nyú érettségivel rendelkező mun­kavállalókat felveszünk. Sze­mélygépkocsi szükséges. Jelent­kezés: FÜSZÉRT Szegedi Rak­tárháza. Fonógyári út 8. Kocsikísérői munkakörbe férfi munkavállalókat felveszünk. Je­lentkezés: FÜSZÉRT. Szegedi Raktárháza. Fonógyári út 8. A TAURUS Gumigyár Szeged, Tranzit Kirendeltsége felvételre keres érettségizett árudLszponen­seket. Jelentkezni lehet: a 14-622/297 telefonon. Személyesen: munkaerő-gazdálkodás, Szeged, Budanesti út 4. x A VOI.AN 19. sz. Vállalat te­herforgalmi üzemegysége azon­nali belépéssel takarítónőket vesz fel. Fizetés a kollektív szer­ződés Ide vonatkozó bértételei alapján. Jelentkezni lehet: teher­forgalmi üzemegység munkaügyi csoport. Szeged, Bakay N. u. 48. X Volán 10 sz. vállalat' felvételre keres munkaügyi előadót. leg­alább középfokú munkaügyi tan­folyam kénzettséggel és munka­ügyi adminisztrátort középisko­lai végzettséggel. Jetentkeznl le­het: Volán 10. sz. Vállalat mun­kaügyi. munkavédelmi és szo­ciálpolitikai főosztályán. Szeged. Bakay N. u. 48. (fszt. 4.). X Közületek és magánszemélyek részére vállaljuk személy- és tehergépkocsik szervizmunkáinak elvégzését naponta 6—20 óráié (szombat szünnap). BELKERESKEDELMI SZÁLLÍTÁSI VÁLLALAT. Szeeed. Fonóeyári út 6. Telefon: 14-122. Amfg a készlet tart. 20%-os árengedménnyel vásároljon GÁLA GÁZTŰZHELYET és F—15-ÖS PARAPET GAZKONVEKTORT. Építőanyag Áruházunkban, Szeged. Bécsi krt. 36. Telefon: 10-590. ALFÖLDI TUZÉP VÁLLALAT Az országos kirakóvásár 1982. július 11-én. orssáffos állatvásár 1982. július 16-án kerül megrendezésre a kiskundorozsmai vásártéren.

Next

/
Oldalképek
Tartalom