Nógrád Megyei Hírlap, 2006. május (17. évfolyam, 101-126. szám)

2006-05-17 / 114. szám

2006. MÁJUS 17., SZERDA 11 SPORTTÜKÖR langer nyert Berkenyén Ebben azért otthon vagyunk Lövésztriatlon Országos Bajnokság, Új szász Különleges és nem mindennapi sportágban rendeztek or­szágos bajnokságot Űjszászon, amelyet mintha csak a biatlonistáknak találtak volna ki a nyári időszakra. Pár száz métert futni, majd lőni és kerékpározni, végül még egyszer - jóval többet - futni kellett az indulóknak. Mi­vel Salgótarjánban szép - és eredményes - ha­gyományai vannak a sílövészetnek, a jó nógrádi eredmé­nyek akár előre is borítékolhatóak voltak. Hét évvel ezelőtt rendeztek Berkenyén először országos ér­deklődésre is igényt tartó krosszfutást, és jókora kihagyás után elmúlt hét végén gyülekez­tek a terepfutás kedvelői újra a Futapest Cross-5 sorozat tavaszi negyedik fordulóján ugyanitt. A második Berkina futáson 3 és 11 kilométeres távon lehetett indul­ni, és utóbbiban várta mindenki a nagy küzdelmet, egyrészt a te­repviszonyok, másrészt az indu­lók száma és az élversenyzők kvalitása miatt. Bár a hét évvel ezelőtti nyitóversenyt a salgótar­A Bátonyterenyei Kistérségi Tanuszoda versenyt hirdet azon növendékei részére, akik az idei tanévben jártak úszás- oktatásra az intézménybe. A június 2-án, pénteken megren­Szilágyi Péter, a világbajnoki címvédő magyar női vízilabda-vá­logatott szövetségi kapitánya 18 főt hívott meg a keretébe, amely a jövő hónap elején kezdi meg a felkészülést a szeptember 1. és 10. között sorra kerülő belgrádi kontinensviadalra. A csapat júni­us 5. és 11. között Tatán edzőtábo­rozik, majd 14-étől öt napig a né­met nemzeti együttessel együtt készül. A keret: Horváth Patrícia (Dominó-BHSE Polo SC), Serfőző Krisztina (Egri VK), Brávik Hen­rietta (Dúnaújváros Főiskola ELCO), Bujka Barbara (Dunaúj­város Főiskola ELCO), Szabolcsi Dóra (Egri VK/LMU), Zantleitner Krisztina (Dunaújváros Főiskola ELCO), Brávik Fruzsina (Dunaúj­város Főiskola ELCO), Benkő Tí­jáni Langer Olivér nyerte, most, a verseny első szakaszában nem sokan fogadtak volna ismétlésé­re, hiszen riválisai közül két ifjú titán nagyon bekezdett az elején. Lendületük egészen 2 kilométe­rig tartott, ott egy nagyobb emel­kedő már intő jeleket hordozott számukra az iramot illetően, és a SAC-Wink hegyi menője „helyé­re téve” az erőviszonyokat az él­re állt, és később némi „dagonyá- zást” is követően tovább növelve előnyét, a célban már mintegy másfél perces előnnyel verte az utána következő legjobbakat. Nagy reményekkel vágott ne­ki a kis salgótarjáni különít­mény az újszászi versenynek és végül is eredményesnek mond­ható szereplésük, ám talán több is volt ebben a gárdában. Még akik szép eredményeket is értek el, azok is alaposan megszenved­tek érte. Kezdődött mindjárt ott, hogy a lövészetnél szinte kivétel nélkül hatalmasat betliztek a Pe­tőfi DSE biatlonosai, pedig ne­kik aztán kisujjukban kell le­gyen a célzás tudománya. Egye­dül a Salgótarjáni Triatlon Klub versenyzője, a biatlonos múlttal nem is rendelkező Ozsvárt Hen­rik teljesített itt elfogadhatóan, őt viszont a fizikai számok fog­ták meg kissé, hiszen megfázás­sal küszködve vállalta a verseny­zést. Végül is csak a futásban le­maradva a legjobbtól szerzett ezüstérmet a felnőttek között. Öccse, Ádám a sorozatos rende­zői hibák áldozatának (is) érzi magát: pálya- és versenybírók hiánya miatt az indulók becsüle­tére hagyatkozott a kerékpáros körszámlálás, és többek gyanú­ja szerint nem minden verseny­ző gyermek élt korrekten ezzel a lehetőséggel. A nagyobbaknál erre már nem akadt precedens, és a tarjániak a gyenge lőeredmények ellenére az élre verekedték magukat. Közülük is Hatházi Péter eredménye emel­kedik ki, aki nagy harcban még válogatott sílövő barátját és klub­tagját, Reznicsek Balázst is meg­előzte. Minden jó hát, ha a vége jó, a szép eredmények nem ma­radtak el, íme: Serdülők: 1. Varga Bence, If­júságiak: 4. Ozsvárt Ádám, Juni­orok: 1. Hatházi Péter, 2. Reznicsek Balázs (mindannyian Petőfi DSE, Salgótarján), Felnőtt férfiak: 2. Ozsvárt Henrik (Salgó­tarjáni Triatlon Klub), Felnőtt nők: 2. Vargáné Csikós Nikolet­ta. * * * Ha kicsit korán is (gondoljunk csak a nyíltvízi tavak vízhőmér­sékletére), de a versenyzők leg­nagyobb örömére elkezdődött a triatlonszezon a tiszaújvárosi sprint távú ranglistaversennyel és csapat országos bajnokság­gal. Utóbbin nem volt érdekelt senki sem megyénkből, de más­nap egyéniben páran indultak a még „strandmedencés” úszással lebonyolított, már az új, ProTour sorozat keretében folyó versen­gésen. Az egyesületi csapatver­senyen a miskolciak Kuttor Csa­ba olimpikonunk vezetésével magabiztosan hódították el a baj­noki címet a hazaiaktól és a Deb­recen lett a bronzérmes, a höl­gyeknél budaörsi siker született a bajaiak és a debreceniek előtt. Egyéniben hatalmas meglepe­tésre a harmadik szegmensben Vanek Ákos lefutotta Kuttort, harmadiknak a fiatal Fecskovics érkezett be. Ami a nógrádiak szereplését illeti, a pár sereghaj­tó vagy közepes helyezéstől csak a Szalay testvérek, az újonc Ben­ce és a serdülő Gergő eredmé­nye különbözött, akik mindket­ten korosztályuk 6. helyét sze­rezték meg. (sts) Vidróczki-túrák A bátonyterenyei Szorospataki Erdei Iskola és Táborból rajtoló és oda érkező gyalogos teljesít­ménytúrát az elmúlt hét­végén első alkalommal rendezték meg, amelyen 203 nevező indult. Az idő is kedvezett a túrá­zóknak. A táj szépsége, a cso­dálatos idő és a Bátonyterenye Város Sportegyesületének szer­vező gárdája mindent megtett annak érdekében, hogy a részt­vevők egy igazi kellemes túrán vehessenek részt. Az útvonal egyedinek bizo­nyult, hiszen nagy arányban voltak jelen a nagy mátrai tú­rák által kevésbé érintett rér szék. A szokásos kelet-nyugati tájolású túrák helyett ez az észak-déli tájolást követte. Töb­bek között a maconkai víztáro­zó, Galyavár, a Nagy-parlag és a Kosik-tanya között elterülő tá­jat járták be a négy távon indu­lók. Az 58 kilométeren indulók közül sokan végigfutották a tá­vot, szemben a 15 kilométert választókkal, akik inkább sé­táltak. Néhányan ugyan feladni kényszerültek eredeti elképze­lésüket, és menet közben egy rövidebb távot választottak, de elmondható, hogy a kezdeti ne­hézségek és csupa javítható ap­róbb probléma ellenére a részt­vevők élményekkel telve ter­veznek neki vágni a 2007-es tú­rának is. Legyen ez egy jó biztatás azoknak, akik már régóta vár­tak egy kis aktivitást az Észak- Mátra turistaösvényein! A túra részét képezte a „Betyárok nyo­mában” túramozgalomnak, amelynek következő állomása az ősszel a Bükkben, Cserépfa­luról induló Less Nándor-em- léktúra lesz. Vízipók kistérségi úszóbajnokág Szilágyi kerete dezendő vetélkedésen az 1-8 osztályosok versengését meg­előzi az óvodások bemutatója. Nevezés a verseny előtt legké­sőbb egy órával, 350 forintos díj ellenében. mea ( Dunaújváros Főiskola ELCO), Domanic Gabriella (UCLA), Tomaskovics Eszter (Dominó-BHSE Polo SC), Takács Orsolya (BVSC Turbo), Primász Ágnes (Dunaújváros Főiskola ELCO), Valkai Ágnes (Dominó- BHSE Polo SC), Pelle Anikó (Dominó-BHSE Polo SC), Győré Anett (Dominó-BHSE Polo SC), Győri Eszter (Hungerit TOPCOP Szentesi VK/USC), Tóth Andrea (Hungerit TOPCOP Szentesi VK), Tóth Lilla (Dominó-BHSE Polo SC). Tartalékok: Benkő Nóra (Du­naújváros Főiskola ELCO), Tóth Ildikó (Dominó-BHSE Polo SC), Tóth Andrea (Volturno SC), Stieber Mercedes (Fiorentina) és Drávucz Rita (Fiorentina) június 14-én csatlakozik társaihoz. Hatházi Péter (középen) bravúrja bajnoki aranyat ért (jobbról Reznicsek Balázs) Bajnokságok, eredmények, táblázatok Kézilabda NB |/B, Keleti csoport, férfiak, ifjúságiak 23. forduló: Salgótarjáni KC - Delfin KC Kecskemét 23-35, Oros­házi FKSE - Ceglédi KKSE 36-24, Fehérgyarmati VSE - Hajdúbö­szörmény KSE 27-27, Kiskőrös KSK - Szeged KKSE 31 -28, Makó KC - Gyöngyösi FKK 25-32, Ózdi KC - Váci KSE 37-32^ A bajnokság állása 1. Orosházi FKSE 23 20 1 2 732-477 41 2. Mezőkövesdi KC 22 19 1 2 835-559 39 3. Gyöngyösi FKK 23 18 14 703-513 37 4. Kiskőrös KSK 23 15 1 7 653-57031 5. Ózdi KC 24122 10 711-71226 6. Szeged KKSE 23 121 10 779-69825 7. Tiszaföldvár 22 11 29 535-513 24 8. Fehérgyarmat 23 112 10 673-663 24 9. Delfin KC 24 91 14 605-63819 10. Váci KSE 24 9015612-64015* 11. H-böszörmény 23 71 15605-73812* 12. Ceglédi KKSE 23 4 2 17 522-659 10 13. Salgótarjáni KC 23 5 1 17 583-772 -1* 14. Makó KC 24 2 0 22 507-902-1* Megjegyzés: a Salgótarjáni KC- től tizenkettő, a Makó KC-től öt, a Váci KSE-től és a Hajdúböször­ményi KSE-től három-három büntetőpont levonva. NB II, Északi csoport, férfiak, felnőttek 21. forduló: Retz-Hort SE - Solymári SC 30-22, Mogyoródi KSK - Balassagyarmat Suzuki Ipoly SE 27-32, Pénzügyőr SE - Erdőkertesi SE 40-27, Pilisvö- rösvári Terranova KSK - Hevesi SE 26-25, Vecsés-Teveclub SE - Dunakeszi-Magyarság 32-29, Gyöngyössolymosi SE - Tarján SE 35-19. A bajnokság állása 1. Balassagyarmat 21 18 1 2 700-550 37 2. Retz-Hort SE 21 18 1 2 645-504 37 3. Vecsés-T. 21 13 5 3 676-578 31 4. Pilisvörösvár 21 140 7571-55628 5. Mogyoródi KSK 21 8 3 10 625-617 19 6. Gy.-solymos 21 83 10555-565 19 7. Dunakeszi-M. 21 8 1 12 581-565 17 8. Solymári SC 21 8 1 12 517-534 17 9. Tarján SE 21 80 13488-587 16 10. Hevesi SE 21 7 1 13 557-582 15 11. Pénzügyőr SE 21 70 14 560-59014 12. Erdőkertesi SE 21 1 0 20 560-807 2 NB II, Észak-keleti csoport, nők, felnőttek 21. forduló: Kölcsey DSE Nyír­egyháza - Nádudvari SE 35-36, Polgár VSK - Gyöngyösi FKK 28-24, Jászberényi TKF DSE - Kállósemjén SE 30-26, Eszter- házy TKFSC Eger - Ceglédi Kék Cápák SE 35-29. Szabadnapos: Salgótarjáni KC, Fenstherm- Füzesabonyi SC. A bajnokság állása 1. F.-Füzesabony 1714 1 2 549-404 29 2. Jászberényi TK 17 11 1 5 490-458 23 3. Gyöngyösi FKK 17 10 1 6450-42721 4. Polgár VSK 17 9 1 7 502-488 19 5. Ceglédi KC 18 9 1 8 524-51719 6. Nádudvari SE 178 1 8483-501 17 7. Kállósemjén SE 188 1 9460-49717 8. Salgótarján KC 17 6 2 9 454-503 14 9. Nyíregyháza 173 1 13455-510 7 10. Eszterházy TKF17 3 0 14 451-513 6 NB II, Észak-keleti csoport, nők, ifjúságiak 21. forduló: Kölcsey DSE Nyíregy­háza - Nádudvari SE 38-21, Polgár VSK - Gyöngyösi FKK 36-20, Jász­berényi TKF DSE - Kállósemjén SE 43-16. Szabadnapos: Salgótarjáni KC, Fenstherm-Füzesabonyi SC, Ceglédi Kék Cápák SE. A bajnokság állása 1. Nyíregyháza 15 12 1 2 488-332 25 2. Jászberényi TK 15 11 04427-282 22 3. Füzesabonyi SC 15 110 4 409-375 22 4. Ceglédi KC 5. Nádudvari SE 169 1 6470-41918* 5 8 0 7 409-403 16 6. Polgár VSK 7. Gyöngyösi FKK 15 8 0 7 395-34611* 16 3 0 13 322-415 5* 8. Salgótarjáni KC 15 4 011 309-417 5* 9. Kállósemjén SE 16 2 014 284-524 3* Megjegyzés: a Polgár VSK-tól öt, a Salgótarjáni KC-tól három, a Ceglédi KC-tól, a Kállósemjén SE-től és a Gyöngyösi FKK-tól egy-egy büntetőpont levonva. Labdarúgás Kiemelt korosztályos serdülőbajnokság, II. osztály, Közép A-csoport U15, U13 16. forduló: Tatabánya - Soroksár-Halászi 2-1 (U 15-ös korosztály). 17. forduló: Gyön­gyös - Csepel 12-0,4-0.24. for­duló: Goldball '04-Újpest II. - Va­sas II. 0-0,6-1; Vác II. - Bp. Hon­véd II. 4-1,7-0; Balassagyarmat - Újpesti TE II. 0-2,5-1; Csepel- Halászi - Tatabánya 0-8, 0-0; Láng SK - Fehérvár II. 4-0,10-0; MTK Hungária II. - Ikarus BSE 13-1, 3-1; REAC - Ferencváros II. 2-4, 3-6; Gyöngyös - Soroksár-Halászi 1-0, 4-1. 25. forduló: Vác II. - Ikarus BSE 3-1, 8-2; Ferencváros II. - Bp. Hon­véd II. 5-0, 13-0; Vasas II. - Soroksár-Halászi 1-3, 2-3; Csepel-Halászi - Láng SK 2-4, 0-9; Újpesti TE II. - Tatabánya 2-1,2-1; MTK Hungária II. - Ba­lassagyarmat 6-1, 2-1; Gyön­gyös - REAC 5-2. Az U 15-ös bajnokság állása 1. MTK II. 232120136-1665 2. Ferencváros II. 24 19 1 4 101-22 58 3. Újpesti TE II. 25 19 1 5 89-37 58 4. Tatabánya 24 1824114-3056 5. Gyöngyös 25 15 3 786-4348 6. Láng SK 24 13 1 10 79- 59 40 7. Balassagyarmat 23 12 3 8 72- 43 39 8. Soroksár 25 122 11 53- 62 38 9. Csepel 25 102 13 68- 84 32 10. Vác II. 24 9 1 14 37- 60 28 11. REAC 2382 13 53-81 26 12. Bp. Honvéd II. 2363 1435-7821 13. Fehérvár II. 24521738-91 17 14. Vasas II. 2444 1629-112 15* 15. Goldball'04 23 3 2 1841-10811 16. Ikarus BSE 23032013-118 3 Megjegyzés: a Vasas Il.-től egy büntetőpont levonva. Az U 13-as bajnokság állása 1. Ferencváros II. 2423 10156-26 70 2. Vác II. 24 172 5 112-39 53 3. Soroksár 241644 86-32 52 4. Gyöngyös 5. MTK II. 2516 4 5 63-31 52 23 162 5 71-32 50 6. Balassagyarmat 23 13 2 8 82- 41 41 7. Goldball'04 2212 4 6 54-39 40 8. Újpesti TE II. 9. Láng SK 25 1141061-43 37 25 104 11 70-56 34 10. Tatabánya 11. Vasas fi. 24 8 8 8 55-49 32 2464 14 51-65 22 12. Fehérvár II. 13. Ikarus BSE 24 6 4 14 43-81 22 22 6 214 36-49 20 14. REAC 21 22 17 34-97 8 15. Csepel II. 23 1 220 14-144 5 16. Bp. Honvéd II. 23 0 1 22 10-174 0* Megjegyzés: a Bp. Honvéd II.­tői egy büntetőpont levonva. Röplabda NB II, Keleti csoport, nők, felnőttek, rájátszás 5. forduló: Debreceni Egyetem-DTE - Salescon-Eötvös DSE 1:3.6. forduló: Salescon-Eöt­vös DSE - Örökösfóld BSE Nyír­egyháza 3:0, Nyíregyházi Főis­kola SE - Debreceni Egyetem- DTE 3:0, Miskolci EAFC - TEVA Debrecen SE 3:0. Szabadnapos: Karancs RC Salgótarján. 7. for­duló: Debreceni Egyetem-DTE - Miskolci EAFC 1:3, Örökösfóld BSE Nyíregyháza - Nyíregyházi Főiskola SE 1:3, Karancs RC Sal­gótarján - Salescon-Eötvös DSE 3:2. Szabadnapos: TEVA Debre­cen SE. A bajnokság végeredménye 1. S.-Eötvös DSE 1814/21/151:1247 2. Nyíregyházi F. 18 13/1 3/145:17 42 3. MEAFC 18 11/14/242:2137 4. Debreceni E. 18 6/2 10/0 27:36 22 5. TEVA Debrecen 18 5/0 9/4 24:4019 6. Örökösföld BSE 18 3/3 11/122:43 16 7. Karancs RC 181/115/1 9:51 6 NB II, Keleti csoport, nők, juniorok, rájátszás 5. forduló: Debreceni Egyetem-DTE - Salescon-Eötvös DSE 0:3.6. forduló: Salescon-Eöt­vös DSE - Örökösföld BSE Nyír­egyháza 3:1, Nyíregyházi Főis­kola SE - Debreceni Egyetem- DTE 3:0, Miskolci EAFC - TEVA Debrecen SE 0:3. Szabadnapos: Karancs RC Salgótarján. 7 for­duló: Debreceni Egyetem-DTE - Miskolci EAFC 3:0, Örökösföld BSE Nyíregyháza - Nyíregyházi Főiskola SE 3:0, Karancs RC Sal­gótarján - Salescon-Eötvös DSE 0:3. Szabadnapos: TEVA Debre­cen SE. A bajnokság végeredménye 1. S.-Eötvös DSE 18 17/0 1/0 51:5 51 2. Örökösföld BSE 1812/1 4/143:1939 3. Nyíregyházi F. 189/16/2 36:2931 4. TEVA Debrecen 189/1 7/1 34:3030 5. MEAFC 185/210/1 27:3719 6. Debreceni E. 18 6/012/0 21:3918 7. Karancs RC 180/0 18/0 1:54 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom