Nógrád Megyei Hírlap, 2006. május (17. évfolyam, 101-126. szám)

2006-05-02 / 101. szám

Hűvös idő, gyakori esőzések. •EEEW 1 KATTINTS 'Minden'!napTaKciíffra' PEUGEOT Ill'T' II" Kft.-nél. 3104 Salgótarján, Hősök útja 2., az Arany János Iskola mellett. Kedvező jelzálog- és lakáscélú hitelek csak ölöknek! TeL:32/521-253,521-257. EXTRÉM SPORTOK FESZHVÄUA PÁSZTÓN Nem unatkozhattak a hasznosi Nyikom-hegynél az extrém sportok kedvelői. Paintball, quadozás, falmászás, kötélcsúszda, siklóernyőzés, íjászás és számos más sport között válogat­hattak a Mátra szabadidős-fesztiválra látogatók április 30-án és május elsején. A fesztivál fővéd­nöke Pásztó polgármestere, Sisák Imre volt. (ÍRÁSUNK A 3. OLDALON) Kisiskola, nagy napok Az autó, amiben biztos lehet! KAKUK AUTÓHÁZ Salgótarján, (32) 520-640; Gyöngyös (37) 503-503; Balassagyarmat, (35) 500-699- „A nő, addig szép, amíg szeretik.” A bölcs mondás, amely Móra Ferencet dicséri Tolnay Klárira különösen érvényes, hiszen a magyar színművészet nagyasszonya haláláig szép volt, mert mindig szerették - hangzott el vasárnap a Tolnay Klári-em- lékházban tartott rendezvényen, amelynek házigazdá­ja Kara Tünde színművésznő és Mohai Gábor bemon­dó, előadóművész volt. Párkányi László író betegsége miatt nem tudott részt venni a rendezvényen, ezért ünnepi beszéd helyett gondolatait a művészek tolmácsolták a vendégeknek. Sz. E. Mohora. Tolnay Klári a Nógrád megyei Mohorán nevelkedett, s a keresztségben a Rózsi ne­vet kapta. Klárivá Gaál Béla filmrendező nevesítette 1934- ben, a Meseautó című film forgatása előtt. A kétszeres Kossuth-díjas színésznő em­lékét máig szeretettel őrzik és ápolják a településen. A művésznő életútjának szá­mos állomását idézték fel a va­sárnapi rendezvényen, amely­nek fővédnöke Dóra Ottó, a megyei közgyűlés elnöke volt. Az emlékházat működtető közhasznú egyesület filozófiá­ja Tolnay Klári szellemi hagya­tékát követi, s olyan szellemi műhely, amely a művészetet és a kultúrát közvetíti. Lehető­vé teszi a korszerű, művészeti és kulturális tevékenységek Folytatás a 3. oldalon Egészségről Salgótarján. Hogyan „válaszol” az emberi szervezet a savas, illetve lúgos hatásra? Erre is választ ad az Egészséges Éle­tért klub szervezésében má­jus 2-án kedden, 16.30 órától elhangzó előadás, melyet a Gagarin iskolában tartanak. Az előadó dr. Szőllős Gizella belgyógyász lesz. Illlllllllllllllllllllll 111 Iliin 9 771215 901000 06101 Mihalik Mátraszele. a Socrates/Co- menius 1 iskolai program olyan intézmények számára nyújt lehetőséget, amelyek külföldi partnerkapcsolatok révén kívánják gazdagítani pedagógiai programjukat, és igyekeznek tanáraikat, tanu­lóikat is bevonni a nemzetkö­zi kulturális vérkeringésbe. Mintegy féléves előkészítés után a mátraszelei Gárdonyi Géza Óvoda, Általános Iskola és Könyvtár négy külföldi (tö­rök, finn, lengyel és spanyol) iskolával együttműködve a múlt év augusztusától kap­csolódott a Comenius 1-hez. A CHAIN (Kulturális örökség - nemzetközi hálózat) című együttműködés vázát a részt vevő nemzetek kulturális örökségét bemutató rendez­vények sorozata adja. Ennek jegyében évente több nemzet­közi találkozóra kerül sor, ta­valy novemberben a mátraszelei intézmény két ta­nárral és két diákkal képvi­seltette magát az első ilyen eseményen, a törökországi Denizliben. Mindannyiuk számára nagy élmény volt a törökök vendég­szeretete, s az, hogy vendéglá­tó barátaik segítségével meg­tapasztalhatták egy teljesen más kultúra, életvitel minden­napi csodáit. Betekintést nyer­tek a csaknem 1500 fős test­vériskola hétköznapjaiba, a tö­rök oktatási rendszer műkö­désébe és a kirándulások, kö­zös programok alkalmával ismerkedhettek a török kultú-. ra egy-egy szeletével. Idén ja­nuárban három pedagógus vett részt a lengyelországi ta­lálkozón. Április 24-től a mátraszelei Gárdonyi Géza Óvoda, Általá­nos Iskola és Könyvtár szer­vezésében öt nemzet részvéte­lével kezdődött meg a magyar- országi projekttalálkozó. A di­ákok és a pedagógusok aktí­van és lelkesen készültek a nagy eseményre, az egész te­lepülés életében különleges (Folytatás a 3. oldalon) www.nogradmegyeihirlap.hu e-mail: nmedia.szerk@axels.hu www.vilaggazdasag.hu www.automotor.hu lAiaiiJWtiiWWttlJOKél Éjjel-nappal egész Nógrádban radio ioo.4 /A ■ ■ is www.radiofocus.hu R^tK^v.r r» I ÖTÖSLOTTÓ JOKER: 14 15 7 2 HATOSLOTTÓ $ 0-5 éves korig Suzuki használt Suzukik V újautóként - finanszírozva akár CASCO-mentesen T is. 1-2 éves Ignisek új áruktól akár A 1 millió Ft-tal olcsóbban. Tel: 06-20/9814-542. Mária-képek kiállítása Szeles Enikő Varsány. A településen műkö­dő gondozási központ ismét prpgramot szervez a falu és annak környékén élők számá­ra. Ez alkalommal részben anyák napjához kapcsolódó­an, s a Szűzanya iránti tiszte­letből „Magyarok Nagyasszo­nya” címmel Mária-kép kiállí­tást szerveznek május kilen­cedikén, kedden, délután há­rom órától az intézményben. A környező falvakból már szá­mos felajánlás érkezett egyhá­zi jellegű képekből, s így a ki­állított művek száma már most félszáz körülit Az egy hó­napig megtekinthető kiállítást az anyák napja utáni kedden dr. Beer Miklós váci megyés püspök nyitja meg. Hegedűs Erzsébet Telefon: (32) 416-455 Kara Tünde és Mohai Gábor tolmácsolta az ünnepi gondolatokat a Tolnay Klári-díjak átadásán Ballagási BUMM! Arany: 10-20% Ezüst: 20% Óra: 10*50% engedménnyel. Aranyóra ékszer- és óraboft, Salgótarján, Álba Üzletház, földszint. 2006. MÁJUS 2., KEDD XVII. ÉVFOLYAM, 101.! NAPILAP Jwmmmm Átadták a Tolnay Klári-díjakat

Next

/
Oldalképek
Tartalom