Dunántúli Napló, 1978. december (35. évfolyam, 331-359. szám)

1978-12-09 / 339. szám

A Pécsi Kertészeti és Parképítő Vállalat felvételre keres: • KERTÉSZETI SZAKMUNKÁS, • KERTÉSZETI SEGÉDMUNKÁS, • KŐMŰVES, KOVEZO, • AUTÓSZERELŐ, • GÉPJÁRMŰ-VILLAMOSSÁGI SZERELŐ, • ÉPÍTŐIPARI KÖNNYŰ- ÉS NEHÉZGÉPKEZELŐ, • „D".VIZSGÁS GÉPKOCSIVEZETŐ, (lehetőleg pécsi), • VONTATÓVEZETŐ, • KERTITRAKTOR-VEZETŐ, • KAROSSZÉRIA LAKATOS, 0 BOGNÁR (nyugdíjas), • KUBIKOS, • RAKODÓ, • MÜHELYSEGEDMUNKÁS, • ÉJJELIŐR, PARKŐR, • GÉPÉSZTECHNIKUST. JELENTKEZÉS: PÉCS, BOLGÁR NÉPHADSEREG U. 104. KÖZÉRDEKŰ MAGÁNOSOK KLUBJA indul f. hó 10-én, délután 16 árakor a József At­tila Művelődési Házban. Korvin Ottó utca 20. Telefon: 15-290. Jelentkezés a helyszínen. A BÓBITA bábegyüttes minden va­sárnap 10 órakor előadást tart (Dé- -----------ÓAC K4 u. 18.). Műsoron: HAGYMACS­* CENTRUM HÉTFŐ 1978. december 11-en 20% VISSZATÉRÍTÉS! Leányka, vékonyszálú harisnyanadrág 10—15 éveseknek 27 Ft és 28 Ft ssiÄy« c7cJc6 ta/kcvríé meg, eó naggadáé fdő'acüóágfüű klmáú meg magjáé, éta 6%etneűg-é6 Ái'utfw/arfcfzáÁi ^ígéngecMeJe' megő&ldád/a ffe&sefeÁt/ a, 12.SZ. VALLAL AT KÉPVISELETEIT AHOL MEGVÁSÁROLHATOK: AUTÓBUSZ MENETJEGYEK, BÉRLETEK, SZEMÉLY ÉS ÁRUFORGALMI DÍJSZABÁ­SOK, MENETRENDEK, NYOMTATVÁNYOK. MEGRENDELHETŐK •• AUTÓBUSZ KÜLÖNJÁRATOK, KÜLEÉS BELFÖLDI TÁRSASUTAZÁS, TAXI ÉS TÚRATAXI FUVAROZÁS, NOCS/RAKOMÁNYÚÉS DARABÁRU FUVA­ROZÁS, TEHERTAX/ FUVAROZÁS, TÜZELŐ ÉS ÉPÍTŐANYAG FUVAROZÁS, PB. GÁZPALACKOK-rFÚTŐOLAJ ÉS TARTÓS FOGYASZTÁSI CIKKEK HÁZHOZSZÁLLÍTÁSA. TflJEKOZTATflST ADNAK­AUTÓBUSZJÁRATOK MENETRENDIRŐL, AUTÓBUSZOK KÖZLEKEDÉSÉRŐL, A VOLÁN KÜLÖNLEGES SZOLGÁLTATÁSAIRÓL, A FUVARVÁLLALÁSOK MÓDJÁRÓL, díjszabási elő Ír Ások rol , FORGALMI ÉS KÖZLEKEDÉSI EL ŐÍRÁSOKRÓL IGENYELJE SZOLGÁLTATÁSAINKAT. SZÍVESEN ÁLLNAK RENDELKEZÉSÉRE KÉPVISELETEINK Női-gyermek-férfi kö­töttáruk ünnepi vá­lasztékából vásárol­hat a Mecsek Áru­ház I. emeleti di- vatosztályán. A bZOLO-Gyümölcstermelő ÁFÉSZ értesíti t. vásárlóit, tagjait, hogy a gyümölcsfa- és szőlőoitványok érté­kesítését még folytatja az alábbi he­lyeken: Nagyárpádi út, Tiborc u. 90., Rigóder u. 17., Kertbarátok bolt­ja (csak szőlő). Nyitvatartás: hétfő— péntek 8—16 óráig, szombaton 8—13 óráig. AZ ORSZÁGOS Rendező Iroda köz­li, hogy december 12-én a Sportcsar­nokban LOCOMOTIV GT hangversenyt rendez, melyen közreműködik a GOLD WASHBOARD lengyel dixie­land együttes. Jegyek még válthatók a Filharmóniánál, Színház tér 2. olcsó aruk még OLCSÓBBAN I Komlói vásárlóink figyelmébe ajánljuk a Kossuth L. u. 21. sz. alatt levő boltunk áruajánlatát: ___ férfi téli és átmeneti ka bátok 400 Ft-ért, férfi műbőr ka­bátok 300 Ft-ért, drappszínű női ka­bátok 250 Ft-ért, női kardigánok 80 Ft-ért, valamint sok más konfekció, kötött- és méteráruk vásárolhatók reklám áron. Tekintse meg az áru­készletet - válasszon I A BELVÁROSI Általános Iskola ta­karítónőt és fűtőt azonnali belépés­sel felvesz. Jelentkezés az igazgatói irodában. (2938/1365) A ZALA megyei Tervezd Vállalat nagykanizsai munkahelyre keres „A" vagy „B" kategóriás tervezői jogo­sultsággal rendelkező építészmérnö­köt és szerkezetépítő mérnököt. Je­lentkezni lehet a személyzeti vezető­nél, Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 14. (2906) KERTÉSZ szakmunkást felvételre ke­res a Pécsi Dohánygyár. (52875/1477) BIVIMPEX 7. sz. Nyersbőrkirendelt­ségé (Bolgár Néphadsereg u. 58.) felvesz férfi és női segédmunkásokat. Vidékieknek szállást biztosítunk. To­vábbá felveszünk 6 órás munkaidőre takarítónőt. (106365/0831) KOMOVESEKET, segédmunkásokat és ácsot felveszünk. Jelentkezés: Postaigazgatóság, Pécs, magasépí­tési üzem, Rákóczi út 60. (52894/1508) A MŰVÉSZETI Szakközépiskola női vagy férfi aktmodellt felvesz, délelőt­ti munkára. Jelentkezés: István tér 8. alatt, hétfőn, kedden, csütörtökön 8—11.30-ig, gazddsági hivatalban. (52902) A PÉCSI Faipari Szövetkezet gyors- és gépírót azonnali belépéssel fel­vesz. Jelentkezni lehet Pécs, Bolgár Néphadsereg u. 10. Munkaügy. (0697/78) A NAGYKANIZSAI Városgazdálko­dási Vállalat felvesz gyakorlattal rendelkező kertészmérnököt parkfenn­tartó részlegvezető munkakörbe. Je­lentkezés: személyesen vagy írásban a vállalat elmén, Nagykanizsa, Béke u. 89. Telefon: 13-323. (1373/78) A PÉCS-MECSEK SZOT-üdülő al­kalmaz konyhai segédmunkást, taka­rítónőt és mosónőt. Munkásszállást biztosítunk. Jelentkezni az üdülöve- zetönél lehet. (2929/0479) GYAKORLATTAL rendelkező gép­írót felveszünk. Jelentkezés személye­sen: SZOVTFRV Iroda, Pécs, Kisfa­ludy utca 4/2. (2907/1480) Ezüst­uasärnup DECEMBER 10. Ünnepi ajándékát ezüstva­sárnap is megvásárolhatja a MERUKER üzleteiben, 9 ÓRÁTÓL 13.00 ÓRÁIG; Pécsett; Sztár, Tünde, Ele- gancia, Ifjúsági Áruház, Csongor, Gólyabolt, Belvá­rosi Áruház, Rábatext, Cipő- szalon, Kertvárosi Ruházati Bolt. Komlón: Csille Áruház, Cipöbolt. Mohácson: Duna és Ifjúsági Áruház. Siklóson- Központi Áruház és cipöboft. VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKAT! HALÁLOZÁS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett lányom, testvérünk, SZOMBATHELYI MARTA nyugalmazott posta főellenőr, hosszú, súlyos betegség után 59 éves korá­ban elhunyt. Temetése december 11- én, hétfőn 2 órakor lesz a központi temetőben. Gyászoló családja és ro­konsága. Szomorú szívvel tudatom, hogy KORBEL HÉDI rövid szenvedés után elhunyt. Teme­tése időpontját később közöljük. — Gyászoló testvére. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk és apó­sunk, CZAK6 ISTVÁN, volt okorági lakos 86 éves korában csendesen elhunyt. Temetése decem­ber 11-én, hétfőn 1 órakor lesz a pécsi központi temetőben. A gyászoló család. Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága édesanyánk, OSZTERTAG MIHALYNÉ Kovács Sarolta, 75 éves korában hir­telen elhunyt. Temetése folyó hó 12- én, 15 órakor lesz a pécsi köz­ponti temetőben. A gyászoló család. LAKÁS-INGATLAN Beköltözhető, szép csa­ládi házat vennék 200 ezer készpénz plusz ha­vi 2500 Ft részletre. — Ajánlatokat: „Két or­vos" jeligére a Hunya­di úti hirdetőbe. _______ Bo latonfüreden 800 négyszögöl szőlő (zárt­kert) eladó. Érdeklődni: Budapest, 1181 Szélma­lom u. 55. Holub. Eladó Pécs bánya tele­pen, Csákány u. 9. sz. alatti szoba, konyha, előszoba, éléskamrás öröklakás 90 000 plusz részlet. Érdeklődni: Gesztenyés út 6. Heid. Csele-völgyben 79 négy­szögöles üdülőtelek el­adó. „Panorámás" jel­igére a Mohácsi Napló szerkesztőségébe._______ Ela dó 210 négyszögöl szőlő, épülettel, 6-os út mellett, buszmegállótól 5 percre. Sebrek, Pécs, Marx út 33. Azonnali beköltözhetó- séggel eladó Tékesen, a Petőfi u. 75. sz. alat­ti ingatlan kettő szo­bával, és egy 9x6 mé­teres külön épülettel, 990 n-öl területtel 60 000 Ft-ért. Érdeklőd­ni Iha József, Árpád- tető, illetve Iha József- né, Nak, Petőfi u. 52. Eladó Sellyén kétszin­tes társasházban két szoba összkomfortos lakrész. Érdeklődni: Tönkő Pálné, Sellye, If­júság u. 21.___________ Cs aládi ház eladó, Sik­lós, Dózsa Gy. u. 4. — Szuterénhelyiségek rak­tárnak vagy műhelynek kiadók. Siklós, Dózsa Gy. u. 4.______________ Há romszobás, kertes családi ház, sok mel­lékhelyiséggel beköltöz­hetően eladó. Pécs, Pa- tacs, Patak u. 33. Kétszobás, hallos, ker­tes, utcai házrész be­költözhetően eladó. Ka­posvár, Damjanich ut­ca 74. Vennék barna hörcsög­bundát, 48-50-es méret­ben, legalább 110 cm hosszút. „Hibátlan" jel­igére a Sallai utcai hirdetőbe.______________ Vi llamos olajradiátor újszerű állapotban el- adó. Verseny u. 9. Karácsonyfának fenyő gyökeresen vagy anél­kül kapható. Flórián Lajos, Pócsújhegy, De­ák Ferenc u. 124,_______ Kitű nő NSZK ősöktől származó német juhász­kutyák és kölykök el- adók. Szigeti út 20. Propán-bután gáztűz­hely és palack eladó. Szilágyi Dezső u. 25. 110-140 kg-os hízók el­adók. Pellérd, Dózsa Gy. u. 98._____________ Kü lföldi menyasszonyi ruha eladó. „Muszlin" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.______________ Aj ándékozzon kará­csonyra leértékelt bé­lyeg — berakott — bé­lyegcsomagot. Bélyeg- üzlet, Solloi u. 24. Kiskerekü Wartburg bontásra eladó. I. ke- rület, Barcnyovár u. 38. Wartburg generátor, Polski Fiat differenciál, fékbetét, fesz.-szabályo- zó, tányér-kúpkerék el­adó. Ugyanitt Trabant Combi 4 éves áráért el­adó. Érdeklődni: szom­baton, Pécs, Kiss Ernő u. 14.__________________ IC-s Wartburg eladó vagy Zsigulira elcseré­lem. Lánycsók, Aradi u. 64._____________________ Tr abant Special típusú fűtést fokozó dob kap­ható. Autósbolt Reg- don Tibor, Pécs, Nagy Jenő u. 18.____________ PJ-s Trabant Special el­adó. Kodály Zoltán ut­ca 15. I. emelet 3. Ér­deklődni: délután 5 órától, vasárnap egész nap. 220 V. 1760 W új körfűrészgépek érkez­tek 400-as fűrészlap át­mérőig. Érdeklődni: MAGÉV, Pécs, ^Ba£csjrZs^itca^35^^ EGYES Lakásán készülő szí­nes karácsonyi gyermek» fotókat már most je­gyeztesse elől 7625 Pécs, Geisler Eta u. 1. Telefon: 18-299. Kisiparosok könyveinek vezetését, adóbevallá­sok elkészítését válla­lom. Ajánlatokat: „Szakember" jeligére a Hunyadi úti hirdetö- be. Állattal, takarmánnyal rendelkezek, keresek bérbe vagy felesbe disznótartáshoz alkal­mas helyet, Nagyárpád, Mólom, keszüi részen. „Pécshez közel" jeligé­re a Sallai utcai hir­detőbe._______________ Go ndnoki vagy házmes­teri állást, mellékállás­ként vállalnék — laká­sért. Villany, víz és la­katos munkákat is el­végeznék. „Villanysze­relő" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe.________ Vic ze Sebestyén, felső- egerszegi lakos 6-án, 8—9 óra között a sásdi posta táján 17 000 fo­rintot (34 darab 500-as) elveszített. Kérjük a becsületes megtalálót jutalom ellenében adja vissza. Egyesületünk PÉCSETT VAGY KÖZELÉBEN 5 M HOSSZÚ HELYISÉGET BÉRELNE IKARUS AUTÓ3USZA részére 3 HÓNAPRA. Ajánlatokat: „IKARUS" jeligére kér­jük leadni a Hunyadi úti hirdetőbe. Szőlő, kétszintes hétvé­gi házzal, a Mária dű­lőben eladó. Irányár: 180 000 Ft. Érdeklődni Kertváros, Egressy u. 15. Patacs belterületén 400 n-öl beikért, szétszerel­hető fagarázzsal eladó. Érdeklődni délutánon­ként, Dümmerth Gyula, Patacs. Patak u. 62. Garázs a belvárosban. Légszeszgyár utca vé­gén eladó. Esetleg bér­be adó. „Megértjük egymást" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Kétszobás, összkomfor­tos öröklakás beköltöz­hetően eladó. Siklós, iskola u. 12/0, II. em. 7.______________________ Eg y szoba komfortos házrész, februári beköl­tözéssel eladó. Érdek­lődni Petrovics. Szilágyi Dezső u. 29. 18 óra után. ___________________ Pécs , Petőfi u. 55-ben beköltözhetően eladó 5 helyiségből álló örök­lakás. Irányár: 180 000 Ft. Érdeklődni délután 7 órától, Pappéknál. Olasz, Kossuth u. 46. számú ház eladó, kert­tel. Érdeklődni szombat és vasárnap. ___________ Szl iven mellett három­szobás, összkomfortos, tanácsi lakást cserél­nénk másfél szoba, összkomfortosra. Tele­fon: 14-334.____________ Sz igeti városrészen le­vő háromszobás, össz­komfortos, nagy erké- lyes, tanácsi lakásunkat elcserélnénk kettő da­rab kisebbre. „Tomi" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Eladó belvárosi, kétszin­tes, kertes családi ház, fele részben beköltöz­hetően. Érdeklődni: 18-059-es telefonon, 16 óra után.______________ 230 000 kp plusz OTP- vel másfél vagy kétszo­bás, összkomfortos la­kást vennék. „Szigeti részen" jeligére a Sal­lai utcai hirdetőbe. Siklósi városrész 37. je­lű épület, Erdei Ferenc utca 2. szám, hetedik emeleti másfél szobás, összkomfortos lakáso­mat elcserélném belvá­rosi. régi bérű, szoba- konyhás, tanácsi laká­sért. Költségmegtérítés­sel. Dr. Kóródi Ferenc, Pécs, Rákóczi út 71. Gyermektelen házaspár bérelne kp-ért egy szo­ba összkomfortos vagy garzonlakást. „Fiata­lok" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Családi ház eladó, két szoba, konyha, nagy telekkel, víz, villany van. Pécshez közel, sű­rű buszjárat. Ára: 50 000 Ft. Érdeklődni: Személy, Kossuth Lajos utca 18. ________________ Ela dó Pécshez 20 km-re nagy falusi ház, sok gazdasági épülettel, és nagy területtel. „Ki­lencvenezer" jeligére a Sallai utcoi hirdetőbe. Elcserélném belvárosi, kétszobás, nem panel, 64 négyzetméteres, táv­fűtéses, tanácsi lakáso­mat hasonló másfeles, külön bejáratúra, eset­leg kétszobásra, belte­rületen. „Mecsek-oldal is" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. Két szoba összkomfor­tos, házmesteri lakást elcserélünk ugyanilyen vagy másfél szobás PIK- lakásra. „Megfelelő" jeligére a Sallai utcai hirdetőbe. ADÁS — VÉTEL Modern garnitúrák J580 Ft-túl résiletre Vajla kárpitos f»éct, Dénmé u. 11. T.: 21-474. 10 darab fiatal hízott sertés, 140-160 kg, el­adó. Lakatos János, Gyöngy u. 12. sz. (Lég- szeszgyár u. végén.) Teher utánfutót vennék Zsigulihoz. „Utánfutó" jeligére a Hunyadi úti hirdetőbe.______________ Ela dó: japán sztereo stúdió HI-FI profi le­mezjátszó, compact és cartrigde kazettás rá­dió-magnó, sztereo tás­karádió-magnó. Krausz, Kertváros, Berek utca 13; _____________________ Ela dó Ómig típusú, do­bozos hallásjavító ké­szülék. Érdeklődni: na­ponta 17 órától a 13-950-es telefonszámon lehet.__________________ Bicsé rd. Rózsa Ferenc u. 70. szám alatt mar­hotrágya eladó.________ Me sterhegedű felszere­léssel hétezerért eladó. Berényl, Komló, Me­csekfalui u. 2.__________ Eladó k 120 kg-os hízók. Érdeklődni: Pécs-Nagy­árpád, Kultúrház utca 13. 16 óra után, va­sárnap egész nap. Sztereó Sanyo egybe­épített új rádió-magnó, lemezjátszó, Philips magnó eladó. Érdeklőd­ni: Geisler Eta utca 3. Nagyné. CU-s 408-as Moszkvics 1980. októberig érvényes műszakival eladó. Sely- lye, Mező Imre u. 48. Neobarokk intarziás stíl hálószobabútor olcsón eladó. Lvov-Kertváros, Dóra utca 2., földszint 1. Mischlnger. Érdért, kétszobás fahá­zat vennék. Ilia József, Kaposvár, 7400 Géza ut­ca 38._________________ 2 darab igásló, egy könnyű gumiskocsi, 3 darab süldő — 50 kg- osak 1 darab feke­te bikaborjú olcsón el­adó. Szilvás, Attila u. 44._____________________ Ki fogástalan Warszawa, 1981-ig vizsgáztatva, 1 anyagöbe 10 malaccal eladó. Szilvás, Attila u. 6.___________________ 1981-ig vizsgáztatott Raj-Gaz legnagyobb méretű utánfutóval el­adó (külön-külön is). — Görcsöny, Dózsa u. 28. Eladó 4 éves, vemhes anyakoca. Kövágótöttös, Dózsa György u. 15. Yamaha dobfelszerelés plusz cintányérokkal el­adó. Érdeklődni lehet: telefon: 82-976 vagy la­káson, Komló, Április 4, u. 19._______________ Me sterhegedű felszere­léssel eladó, keresek postatiszta és használt bélyeggyűjteményt és táji képeslapokat. Dr. Berényi, Komló, Me­csekfalui u. 2._________ 1 db 5 éves, 9 és fél hónapos vemhes tehén eladó. Szilágy, Temp­lom u. 23._____________ Ol ajradiátor, két db, sürgősen eladó. Kővá- qószöllős, Rákóczi u. 7/A. Bobánné. Érdeklőd­ni egész nap. Eladó Philips orsós magnó — sztereó — jó állapotban. Cím: II. kerület, Málomi u. 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom