Észak-Magyarország, 2008. július (64. évfolyam, 152-178. szám)

2008-07-01 / 152. szám

Jogcímnélküliek? Közel harminc év után kiköltöztetik a hozzátartozókat a miskolci művészházakból, mert nem örökölhetőek /4. A 8. operafesztiválról Koltai Tamás zenekritikus szerint több volt az összművészeti élmény az idei Miskolci Operafesztiválon /II. Ma: Csupa ötös Urnalék - Jutalom a kitűnőknek SS NAPLÓ ÉSZAK Független napilap LXIV. évf. 152. sz. Ára: 90 Ft, előfizetőknek: 54 Ft 2008. július 1. Kedd Ma ismét kiderül az ég és zavartalan napsütésben lehet részünk. Reggel Délben Este Nézőcsúcs. A Borsodi Művészeti Feszti­vál 12 napos rendezvénysorozat 35 program­ján 14 500 néző vett részt Kazincbarcikán és a térség 13 településén, ami kétezerrel több, mint az elmúlt esztendőben. Képünkön a sajógalgóci fergeteges Benkó-koncerten tánc­ra perdültek a rajongók. (Fotó :B.Gy.) Úton a kánikula-kommandó Budapest (ÉM) - Elrajtolt a kánikula­kommandó elnevezésű nyári élelmiszerbiz­tonsági ellenőrzési akció. Az ellenőrök vizs­gálják az árukat növény-egészségügyi, élel­miszerbiztonsági és -forgalmazási szempont­ból, valamint vendéglátóhelyeket ellenőriz­nek élelmiszerbiztonsági és higiéniai előírá­sok alapján. Süth Miklós, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium szakállam­titkára az ellenőrzés legfontosabb céljaként azt jelölte meg, hogy a fogyasztók asztalára továbbra is jó minőségű, biztonságos élelmi­szerek kerüljenek a nyári hónapokban. Az egyik legfontosabb szempont a vizsgá­latoknál a nyomon követhetőség és a megfelelő fogyasztói tájékoztatás. Fokozottan ellenőrizik a hatóságok azokat a kiemelt he­lyeket, ahol nyáron sok turista fordul meg. A mintaellenőrzésre az ellenőrző hatóságok képviselőin kívül meghívták a fogyasztóvé­delmi, továbbá a kereskedelmi, szakmai szervezetek és a feldolgozó szakmai szerve­zetek képviselőit is. A tavaszi Kikelet had­művelethez hasonló nyári élelmiszerbizton­sági és fogyasztóvédelmi ellenőrzés tegnap rajtolt és augusztus 25-ig tart. 770133 035026 08152 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG H 3501 Miskolc, Postafiók 178 ® (46) 502-900 Munkanélküliség alakulása (adott év március-májusban) Megyeszerte tombolt a vihar ■A múlt heti újhelyi vi­har után hétfőn megye­szerte okozott károkat az időjárás. Miskolc (ÉM - PT) - A földrengés ismert jelensége, hogy az első súlyos csapást több kisebb utórengés követi. A sátoraljaújhelyi pusztító vi­harnak is megtapasztalhatták szelídebb „utórengéseit” hét­főn megyeszerte. Ezúttal ugyanis nem csupán egy terü­letre, településre korlátozó­dott a romboló szélerő. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tegnapi lapzár­tánk előtti összesítése szerint huszonnyolcszor riasztották a tűzoltókat fakidőlések, vízbe­törések miatt. A sátoraljaúj­helyi, kazincbarcikai, tisza- újvárosi, szerencsi, mezőkö­vesdi és miskolci lánglovagok­nak is adott munkát a hétfőn felébredő vihar. Miskolcon, a repülőtér melletti vasúti alul­járóban (lásd a fotón - a Szerk.) ugyanaz ismétlődött meg, mint négy napja Sátor­aljaújhelyen. Itt most meden­cévé változott az aluljáró - egy autós bele is futott és megfeneklett kocsijával, a sofőr pedig csaknem derékig csurom vizes lett. Ami jó hír, hogy a men­tőknek nem kellett többször beteghez vonulniuk a hirtelen jött időjárás-változás miatt. Azt azonban nem tudni, hogy milyen erővel és hol csap le a következő vihar az újhelyi nagy csapás „utórengése­ként”... Kellemetlen meglepetésben volt része az óvatlan sofőrnek az egyik miskolci aluljáróban £2ű & www.boQn.hu (Fotó : Kocsis Zoltán) Rudabánya lett a 26. ■ Nyolc új város, köztük Rudabánya polgármes­terét köszöntette tegnap dr. Gyenesei István. Budapest (ÉM - B.Gy.) - Idén 23 település kezdemé­nyezte várossá nyilvánítását, de Sólyom László köztársasá­gi elnök nyolc nagyközségnek adományozott városi címet - jelentette be dr. Gyenesei Ist­ván önkormányzati miniszter, a tárcánál tartott ünnepségen. Július 1-jétől megyénkben Rudabánya lesz a 26. város. Szobota Lajos, Rudabánya polgármestere a települést be­mutató rövid beszédében el­mondta, hogy a 2955 fős nagy­község első írásos említése városunk 1299-ből való, neve az ószláv „ruda”, vagyis érc, vasérc szó­ból származik. A hely fontos­ságát mutatja, hogy már a kö­zépkorban városi kiváltságo­kat kapott, és tagja volt az 1487. december 26-án Kassán megalakult hét felső-magyar­országi bányaváros szövetsé­gének. Az egykori jelentős bá­nyásztelepülés több mint 600 év után most nyeri vissza haj­dani címét, hiszen Nagy La­jos már 1378-ban bányaváro­si rangra emelte. Dr. Bujdosó Sándor önkor­mányzati és lakásügyi szakál­lamtitkár pohárköszöntőjében azt hangsúlyozta, hogy a vá­rossá nyilvánítás elismerés és óriási lehetőség is egyben, mert az új városok közvetlen környékén lakók joggal vár­ják el, hogy növeljék aktív he­lyi és térségi szerepüket. Még egy hétig szavazhatnak Miskolc (ÉM) - Javában tart a szavazás internetes por­tálunkon, a Borsod Online-on meghirdetett gyermekszépség­versenyben. Nagyon sokan szavazták az elmúlt napokban, de az sem marad le semmiről, aki még nem tudta eldönteni, hogy az egyes kategóriákban melyik gyerkőcre adja le a voksát. Jövő hétfőig még bőven van ideje erre, ugyanis addig fogadjuk a szavazatokat, s másnap délig a megerősíté­seket. Apropó megerősítés! Bár időnként még érkezik ol­vasóinktól egy-egy reklamáló levél, tapasztalataink szerint picit türelmetlenek a szava­zók, pontosabban nem győzik kivárni, míg megérkezik pos­taládájukba a szavazatmegerő­sítésre vonatkozó e-mail. To­vábbra is fenntartjuk ugyan­akkor a lehetőséget, hogy aki­nek nem megy a szavazat megerősítése, írjon a flori- an.dudas@inform.hu címre, és kollégánk megerősíti a voksot. U> gyermek .beoiUiu Itt láthatja a gyerekek fotóit és szavazhat isi Kitüntetett köztisztviselők. A Borsod-Aba­új-Zemplén Megye Önkormányzatáért Díjban részesül­tek a megyeházi vezetők társaságában (balról): Koncz Ferenc, Bánhegyi Lászlóné, Végh Istvánná, Birinyiné Rácz Mónika, Kálna Richárdné, Földesi Mónika, dr. Ko­vács János. /5. (Fotó: Osztie Tibor)

Next

/
Oldalképek
Tartalom