Délmagyarország, 1986. július (76. évfolyam, 153-179. szám)

1986-07-16 / 166. szám

2 Csütörtök, 1986. július 98. Buszjárat horgászoknak A Mohosz Csongrád me­gyei intézőbizottsága a hét­vegeken, szombatonként és vasárnaponként, valamint bzdagyl, (2j! Jóakarat Versenyeken Győzelem az USÁ ellen Kézilabda re —, amikor Csapó átlövé- kitartó, napról napra vissza­A magyar női válogatott se a bal felső sarokban kő- térő szurkolótáborukat, kedden a Jóakarat Verse- tött ki. Elhúzni a félidő le- Szoros első játékrész után nyeken az Egyesült Alla- fújásáig így sem sikerült. a második félidőben az ame* mokkal mérkőzött Moszkvá- Szünet után javult a ma- rikaiak 16 percig gólképte­ban, s az erőviszonyok is- gyarok védekezése, bevált a lennek bizonyultak, a ma­meretében mindenki fölé- zavaró taktika, Szilágyi és gyaroknak ez elég volt, hogy nyes maevar sikert várt. A Nyári felváltva igyekezett a érvényesítsék nagyobb tu­nagy tudáskülönbség azon- fal előtt labdát szerezni, dásukat, s gondtalanná te­ban csak a második játék- Változott a támadójáték is, gyék győzelmüket, részben jelentkezett. mivel Elekesek felismerték, Jók: Ácsbog, Elekes, Su­Masvarnrszáír hogy a nyur8a a"terikai ka- Ívok, Tóth R„ illetve Jones, Eirvpsiilt Államok 21-12 Í8-7) pus labahoz kel> lőn> a lab" Delariva, Coenen. TTM ITII + dákat Határozottan elfáradt A második mérkőzésen a né ö az ellenfé1' s ráadásul ma- Szovjetunió Japánnal ját­zo gabiztosabban védett a ma- szőtt. Magyarország: Acsbog — gyar kapuban Acsbog. En- Szovjetunió—Japán Gódorné, Su- nek köszönhetően egyre nőtt 40-18 (20-10) lyok(4/l), Elekes (4), György (2/1), Gombai (1), csere: hétközi ünnepnapokon — legkevesebb 10 fő jelentke­zésekor - ..Horgászjárat" '¿¿^'¿¿g1 a két együttes közti különb- A világbajnoki Nyári (3), Tóth R! (3), Or- séB A magyarok a hajrá­felirattal autóbuszt indít az 'itkai holtághoz. A menetje­gyet — ára oda-vissza 50 for'nt — előre kell megvál­tani az IB. illetve Hermán Meglepetésre az első percben az amerikaiak zettek. Különösen a jó hírű klubcsapatot, az Hypobank Wient címvédő szovjet válogatott valóság­. ... ... gal lehengerelte ellenfelét, ban nehany parades meg- s ¡gen nagy különbségű győ­tíz oldással örvendeztették meg zelmet aratott, ve­Kosárlabda-vb Otíó HE Hunyadi János su- / Jon es ^LIÄ*":., "aponfa Äaz^fö Ä a hivatalos órák alatt. rom gól az ő nevéhez fűző­A járat a Marx ten vas- dött A magyarok nem pró_ bolt elől indul amire a Zal- bálkoztak átlövésekkel, ke­ka Mate iskolánál levo. a Veset vállalt a balszél, így Roz.sa, a Retek, a Csorba es középre korlátozódó játékuk a Diadal utcai megállónál is könnyen kiismerhetővé vált. fel lehet szállni. A busz reg- Jó kezdés után az ameri­gel fél 4-kor és délután fél kaiak is megtorpantak, s 2-kor indul a holtághoz, hosszú ideig nem született vMáehaínokTáe vissza délelőtt fél 12-kor és gól. Gódornéék csak a 23. vl,d«adJnoK'sae este 8-kor jön a halőrháztól, percben fordítottak — 6-5­Hárman mára négyes döntőben A papírformának megfe- zíha—Izrael 90:75 (40:40), lelő eredményekkel folytató- Szovjetunió—Spanyolor­dott a 10. férfi kosárlabda- szig 88:83 (47:40), Kuba— Spanyolor- Görögország 74:66 (43:37). A szágban. Oviedóban és Bar- csoport állása: 1. Szovjet­celonában a középdöntők unió 8 pont, 2. Brazília 8, utolsó előtti fordulóját ren- 3. Spanyolország 6, 4. Izrael denték meg, s ezután három 5, 5. Kuba 5, 6. Görögország hely már foglalt a négyes 4 döiitőben. Éremért folytat- B csoport. Oviedo. Jugo­hatja a Szovjetunió, Brazí- szlávia—Olaszország 102:76 lia és Jugoszlávia, a negye- (52.39), Argentína—Kína dik helyet minden valószf- 97.80 (45:45), Egyesült Alla­Az idény utolsó súlyemelő sz. DSK) 534. 60 kg: 1. Széli f** * k®, CS°P°n" . 77:65, <3?:26>' versenyét Kecskeméten ren- 990 pont (180 kg - 80 100). ba" helyen all° all"sa- k Jug°" Annnv PiiPnPrP sn 9 Rniiir K7R 7i Esy«ult Államok szerz! szlávia 8 pont, 2. Egyesült Súlyemelés Hat első hely dezték meg. Annak ellenére, 60 kg: ... 2. Bulik 676. 71 hogy a Szeol-Delép SE fia- kg: 1. Mányai 569. +82,5 kg: taljai közül — bár nem volt ... 2. Tihanyi 982 (235 kg — különösebb tétje az esemé- 105; 130). nyeknek — néhányan egyé- Úttörők. 36 kg: ... 2. ni csúcsot javítottak, bizt»- Dobó 351. 40 kg: 1. Hajdú nyitva felkészültségüket, te>- 404. 48 kg: ... 2. Vajda 523, hetségüket. A kék-fehér- 3. Vass 482. 56 kg: ... 2. feketék versenyzői hat első Veszprémi 500. meg. Eredmények. A csoport, Barcelona. Bra­Allamok 7, 3. Olaszország 6, 4. Argentína 6. 5. Kanada f., C. Kína 4. Á világ sportja helyet szereztek. K.emelke- A Magyar Súlyemelő Szö- LanyigyozottPuskivesz- tartózó fuvespalyas ten.sz­dett a serdülő Széli Tibor vétség a napokban hozta w.'n. í* tev"* "fT cT™* ' J5' és Tihanvi Zala mmdket- nyilvánossá»™ a r.sanathai- kettos is. így a magyar fia- 6:4-re verte honfitársát, Tim és Tihanyi Zala, mindkét- nyilvánosságra a csapalbaj ten közel ezerpontos ered- nokságok első fordulójának ményt értek el, ami arany- végeredményét. A Szeol­talok együttese 2:l-es vere. Wilkisont. A világranglis­séget szenvedett Dániától a tán 151. helyen álló Scanlon jelvényes szintnek felel meg. Délép SE úttörő és serdülő ^«f^S™!^ Pégyév „óta elóször "yert . AHA .„u-.-i- zonajanak hetfoi első for- tornát a korversenyen, hiva­Eredmények, versenyzőkből álló, tehetség­Felnőtt korcsoport. 75 kg: kutató kategóriában induló dulójában. Eredmények: tásos pályafutásán pedig ez 2. Juhász 237,5 kg, 3. csapata a 28 résztvevő kö- JtZTv^n ^VVin' V°H £ hfCdÍk tornagyöze!­Nemeth 167 5 ke zntr a neavedik helven fe- L^nyi—Vensen 8:6, 12:10. me. Scanlon mar akkor is Bkorcsoport. 100 jtezte Vlf Síyt Eredníé- ÜTZ™*"' ^ S ^ i? ^ kg: 1. Korom 240 kg. nye alapján még jobb he- nyi 8'6' 12 10' 64 8ocnto7bcen ^talmas csatában * 7:6, 7:6-ra verte a del-afri­A 29 esztendős amerikai kai Viss!rt- , Wilkison ugyancsak del-afrikai jate­Ifjúsági korcsoport. 48 kg: lyezésben reménykedve in­1. Kocsis 145 kg. dúlhat a Debrecenben au­Serdülök. 52 kg: 1. Szabó gusztusban megrendezendő Bili Scanlon nyerte a Na- . 599 pont, 2. Markovics (600. döntőn. bisco Grand Prix-sorozatba k^rt._K1 aJ.,eg-? ",e|v Forma —I. Brands Hatch-i tapasztalatok Már egy hónapnál is ke­vesebb van hátra az első magyarországi Forma—1­es versenyig, amely az évad 1!. futama lesz. Steinhackei Róbert, az IBUSZ osztály­vezetője az elmúlt hét végén az angliai Brands Hatch-be utazott, s hazatérte után a látottakról beszámolt az MTl munkatársának is. — Mint ismeretes, az IBUSZ is tagja a Forrna—1 GT-nek, s a vállalatunkat képviselve azért utaztam .Angliába, hogy sajá't tia­.pasztalatokat szerezzek a kilencedik futamról, a szer­vezésről, a vendégek foga­dásáról, azok „mozgatásá­ról" — mondta. — Benyomásai? — Sokmindenben hason­lítanak az angliai körülmé­nyek a magyarországihoz, így például Brands Hatch körülbelül olyan messze van Londontól, mint a Hungaro­ring Budapesttől, megközelí­tése is hasonló: autóbusszal és személygépkocsival egy bevezetőúton haladhatnak a •nézők, s egy tarlón kialakí­tott parkolóban hagyhatták járműveiket. Onnan mintegy 20—30 perces sétával érkez­tek a pályához. Érdekes volt látni, mekkora türelemmel, szinte lépésben haladtak a kocsik, és senki nem elége­detlennedett Angliában per sze már hagyományos ese­mény a Forma—1, mindenki tudja, hogy reggel 7 órakor el kell indulnia otthonról, s legalább kétórás az út a versenyszinhelyre. Ami a külföldi vendégek elhelye­zését illeti: több százkilomé­terről utaztatták a különféle irodák az érdeklődőket a pályára. Magyarországon mintegy 20 ezer nézőt 150— 200 kilométeres körzetből szállítunk majd a verseny helyszínére. Sőt, lesz olyan osztrák és csehszlovák cso­port, akik különbusszal és vonattal érkeznek reggel, majd este indulnak is vissza. — Mit csinálhattak a né­zők a délutáni startig? — Egész nap jutott érde­kesség. Vasárnap 10-től ed­zéseket láthattak, majd lé­giparádét élvezhettek a je­lenlevők. Fél háromig, azaz a startig non-stop műsorral szórakoztatták az érdeklődő­ket. A lelátók előtt bazár­várost alakítottak ki, itt vá­sárolhattak ételt, italt, aján­'dékot az arqa járók. A Forma—l-es verseny után túraautók, Forma—3-as ko­csik és a Forma 2000-es ka­tegória résztvevői ve.-sc.ig­tek egymással, csaknem négyórás műsor keretében, s közben szép lassan, úgy ahogy erkeztek , elindultak haza a nézők Ennyi időre lesz szükség a Hungarorin­gen is, s az angliai lebonyo­lítás mintául szolgálhat. — Tanácsai? — Gondoskodni kell a ha­talmas nézősereg ellátásáról, szórakoztatásáról, nem lenne haszontalan nálunk is a ba­zárváros felépítése. Fel nel! hivni a nézők figyelnitt a parkolás körülményeire, hogy mindenki legyen türel­mes, még axkor :_s_. ha gya­logosan kell megtenni az út egy részét. . köiött, az Edwards elleni találkozóját 6:3, 7:6-ra nyerte. Az indiai sportfőhatósá­gok úgy döntöttek, hogy még nem indítják el a 126 tagú indiai küldöttséget a brit nemzetközösségi já­tékokra Edinburgh-ba, meg­várják az afrikai országok pénteken Harareben meg­nezdódő tanácskozását, ahol a nemzetközösségi játékok körül kialakult helyzetet vitatják meg. Mint ismere­tes, az elmúlt napokban öt afrikai ország döntött úgy, hogy nem képviselteti magát Edinburgh-ban. tekintettel Nagy-Britannia Dél-Afri­kával kapcsolatos álláspont­jára. Egyedülálló békekezdeményezés A legrégibb görög sport­szövetség, a Segas, amelyet az első olimpiai játékok évé­ben. 1896-ban alapítottak, nyílt levelet intézett az ENSZ-hez, a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz (NOB) és a Nemzetközi Atlétikai Szövetséghez (IAAF). A levélben javasolják, mi­ként az ókori olimpiai játé­kok idején, a jövőben is a játékok kezdete előtt tíz nap­pal, alatt és befejezéstik után tíz napig mindenféle erőszakos cselekményt, el­lenségeskedést, háborúsko­dást függesszenek fel Munkatársakat keres (a munkakörökről bővebb felvilágosítást nyújt hétfőn 8—18.30-ig, szerdán 8—16-ig és csütörtökön 8—12 óráig a Csongrád Megyei Munkaügyi Szolgáltató Iroda — Szeged, Bajcsy-Zsilinszky u. 4.6720. Telelőn: 12-855/133). B. B. FELSÖFOKÜ végzettséggel: Belső ellenőr Alföldi Porcelángyár Szegedi Vas- és Fémöntöde Építészmérnök Szeged M. V. Tanács V Hivatal Gépészmérnök Alföldi Porcelángyár Jogász Szeged M. V. Tanács V Hivatal Közlekedési mérnök vagy üzem­mérnök Szeged M. V. Tanács V. B. Hivatal Mérlegképes könyvelö KSH SZÜV Szegedi Számítóközpont Ónálló létszám­és bérgazdálkodó Postaigazgatóság Vegyészmérnök Alföldi Porcelángyár KÖZÉPFOKO végzettséggel vagv SZAKKÉPZETTSÉGGEL: Adatrögzítő KSH SZÜV Szegedi Számítóközpont Akkumulátor töltö-kezelő Szalámigyár és Húskombinát Asztalos MAV Körzeti Üzemfőnökség Autófényező Autójavító Kisvállalat Autóvillamossági szerelő Belkereskedelmi Szállítási Vállalat Dizeltargonca-vezető Medlkémia Ipari Szövetkezet Elektroműszerész KSZV Ujszegedl Szövőgyár Medikémla Ipari Szövetkezet Városgazdálkodási Vállalat Esztergályos (vas) Szalámigyár és Húskombinát Szegedi 'Textilművek Taurus Gumigyár, Szeged Épitész-statlkus költségvetés-kiíró Agrober Szegedi Iroda Gépíró-adminisztrátor Városgazdálkodási Vállalat Gépjárműszerelö Városgazdálkodást Vállalat Gépjármű-ügyintéző Cs. M.-l Településtisztasági vállalat Géplakatos Szegedi Vas- és Fémöntöde Híradástechnikai műszerész Szegedi Elektromos Szövetkezet Hűtőgép üzemeltető-karbantartó Szegedi Konzervgyár Kazánfűtő (K—3) Dél-alföldi Pincegazdaság KSZV Ujszegedl Szövőgyár Köszörűs Szalámigyár és Húskombinát Központifűtés-szerelő Városgazdálkodási Vállalat Könyvelő Szegedi Elektromos Szövetkezet Labor műszeres szabadító Taurus Gumigyár, Szeged LsK&tos Autójavító Kisvállalat Gabonaforgalml és Malomipari Vállalat Ikarus Leányvállalat KSZV Szegedi Kenderfonógyár MAV körzeti üzemfőnökség Szegedi Konzervgyár Szegedi Tejüzem Szegedi Textilművek Városgazdálkodási Vállalat Marós Szegedi Textilmüvek Taurus Gumigyár. Szeged Mechanikai műszerész Szegedi Elektromos Szövetkezet Meós Taurus Gumigyár, Szeged Művezető Dél-alföldi Pincegazdaság Nyersanyag-minősítő Szegedi Konzervgyár Pénztáros-adminisztrátor Autójavító Kisvállalat Raktári anyagkiadó Szegedi Tejüzem Raktári anyagnyilvántartó Medikémla Ipari Szövetkezet Számlalikvidátor Taurus Gumigyár, Szeged Szerszámkészítő lakatos Szegedi Vas- és Fémöntöde Targoncaszerelő KSZV Szegedi Kenderfonógyár Targoncavezető Dél-alföldi Pincegazdaság Szegedi Konzervgyár Tehergépkocsi-vezető Szalámigyár és Húskombinát Szegedi Bútortpari Szövetkezet Telexkezelő-gépiró Medikémla Ipari Szövetkezet Tömlőnyomás-próbázó Taurus Gumigyár, Szeged Utókalkulátor Medikémla Ipari Szövetkezet üzemi adminisztrátor Medikémia Ipari Szövetkezet Vegyészlaboráns Szegedi Vas- és Fémöntöde Vegyésztechnikus Medikémla Ipari Szövetkezet Villanyszerelő KSZV Szegedi Kenderfonógyár Szalámigyár és Húskombinát Taurus Gumigyár, Szeged Vízvezeték-szerelő Szalámigyár és Húskombinát Vontatóvezető Gabonaforgalmi és Malomipari Vállalat SZAKKÉPZETTSÉG nélkül: Aruklhordó szegedi Tejüzem Bálavágó Taurus Gumigyár, Szeged Hűtőtér! rakodó Szegedi Tejüzem Irodatakarító Szegedi Textilművek Kalanderklsegftő Taurus Gumigyár, Szeged Kazánkezelő Taurus Gumigyár, Szeged Kábelipari gépkezelő MKM Szegedi Kábelgyár Keverékkészitő Taurus Gumigyár, Szeged Keverőüzemi munkás Gabonaforgalml és Malomipari Vállalat Kéményseprő Városgazdálkodási Vállalat Korsirendezö MAV Körzeti Üzemfőnökség Konyhai kisegítő Felszabadulás Mgtsz Szeged Kubikos városgazdálkodási Vállalat Mosogató (4 őrás) Szegedi Vas- és Fémöntöde Orsózó Taurus Gumigyár, Szeged Or-udvaros Cs. M.-l Településtisztasági Vállalat Orlöüzemi munkás Gabonaforgalml és Malomipari Vállalat Palackozómunkás Dél-alföldi Pincegazdaság Páltnkapalackozó Dél-alföldi Pincegazdaság Raktári betanított munkás Ikarus Leányvállalat Raktáros Szegedi Elektromos Szövetkezet Ravatalozó Városgazdálkodási Vállalat Silótakaritó Gabonaforgalml és Malomipari Vállalat Szállőtakarftó Szegedi Textilmüvek Szervlzmunkás Belkereskedelmi Szállítási Vállalat Szövő Taurus Gumigyár, Szeged Takarító Dél-alföldi Pincegazdaság KSH SZÜV Szegedi Számítóközpont Medikémia Ipari szövetkezet Taurus Gumigyár, Szeged Tekercsragasztó KSZV Szegedi Kenderfonógyár Tömlöcsomagoló Taurus Gumigyár, Szeged Tömlőfelépítő Taurus Gumigyár, Szeged Udvaros Medikémla Ipari Szövetkezet üzemanyagkűt-kezelő Belkereskedelmi Szállítási Vállalat «• üzemi-udvari takarító Szalámigyár és Húskombinát Vonatvezető MAV körzeti üzemfőnökség Betanftott munka Ikarus Leányvállalat MeSlkémia Ipari Szövetkezet MKM Szegedi Kábelgyár Szegedi Vas- és Fémöntöde Segédmunka MKM szegedi Kábelgyár Szalámigyár és Hűskombinát Szegedi Konzervgyár Városgazdálkodási Vállalat Ennek az „olimpiai fegy­verszünetnek", illetve béké­nek először az 1988-as olim­piai játékokon kellene meg­valósulnia. A kezdeménye­zést kedden sajtótájékoz­tatón jelentették be, ame­lyet közösen tartott J. Katsi­bardis, a Segas elnöke és dr. P. Nebiolo, az IAAF elnöke. A felhívás legalább olyan nagy figyelmet váltott ki a jelenlevő újságírókból, mint a szerdán kezdődő első ifjú­sági atlétikai világbajnok­ság, amelyen csaknem 1400 sportoló indul ELEKTRONIKUS MÉRLEGELÉSTECHNIKAI termékbemutató A SZEGEDI IPARI VÁSÁRON JÜLIUS 18—27-IG. ELEKTRONIKUS MÉRLEGELÉSTECHNIKA AZ IPAR SZOLGÁLATÁBAN: nagy teljesítményű, egyedi és rendszerbe kapcsolt, folyamatirányító mérlegek nagy választékban! Tekintse meg ön is új termékeink bemutatóját: — elektronikus adagoló-zsákoló mérleg; — elektroni­kus takarmánykeverő mérlegrendszer; —elektronikus raktári és személymérleg; —elektronikus adagolósza­lagmérleg. — Kiállításunk az „N" épület mellett, a főbejárattól jobbra. LENIN TSZ MÉRLEGKÉSZITÖ, -TERVEZŐ és -JAVÍTÓ ÁGAZAT, Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zs. u. 39. 6800

Next

/
Oldalképek
Tartalom