Nógrád Megyei Hírlap, 1996. július (7. évfolyam, 152-178. szám)

1996-07-01 / 152. szám

Nem múlik el hét harapás nélkül Dr. Kovács Bertalan pásztói sebészfőorvosnak sok dolga akad a szezonális teendőkkel: a kutya, a kullancs és a ka­sza okozta balesetekkel. 2. oldal Tiszta vizet a pohárba! Papp Zoltán, az egykori sífutó lett a Salgó­tarjáni Lendület Tenisz Egyesület űj el­nöke. Terveiről beszél. 7. oldal Izzadó vasemberek Bánkon Valósággal forrt a víz szombaton Bánkon. Nem csak a hőség izzasztotta a versenyzőket. A vidékbajnoki címe­kért nagy csatákat vívtak a vasemberek. 6. oldal NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA 1996. JÚLIUS L, HÉTFŐ ^i *1 - lö\ VII. ÉVFOLYAM, 152. SZÁM ARA: 24,50 FORINT Hirdetését színesben is feladhatja a NÓGRÁDJ.IDEAP hétvégi számaiba! Csak egy telefon: 32/416-455. Tovább csökkent a hazai fogyasztás A KISKERESKEDELEM ÉS A VENDÉGLÁTÁS FORGALMA 1996 január-április I1995 január-április=100%) jármű, üzemanyag 114,4 ruházat, textil egyéb iparcikk HHH 107'° kereskedelem összesen vendéglátás i^jlBUS GRAFIKAI Az év első harmadának statisz­tikai mérlege egyértelműen a hazai fogyasztás mérséklődé­sére, vásárlásaink visszafogott­ságára utal. Jól tükrözi ezt, hogy január elseje és április 30-a kö­zött a kiskereskedelmi és ven­déglátóipari hálózat csaknem 800 milliárd forintos forgalmat bonyolított le, ami folyó áron ugyan 18 százalékkal magasabb a tavalyinál, összehasonlító áron azonban mintegy 7 százalékos csökkenést mutat. A kivételek közé tartoznak az élelmiszerek, amelyeknek for­galma az első négy hónapban több mint 14 százalékkal szár­nyalta túl a tavalyit. Nyílt napot tartottak szombaton a munkaügyi központokban Pályakezdő munkanélküliek starthelyzetben Szombat lévén, a salgótarjáni Nógrád Megyei Munkaügyi Központ körül minden csendes. Ámde az épületben renge­teg a fiatal, sok a felnőtt. Pályakezdők, munkáltatók, a köz­pont sürgő-forgó alkalmazottai. Nagy érdeklődés mellett zajlik a nyitott nap programja. Ünneplőben Terényben A hagyományőrző művészeti csoportok látványos viselete és műsora nagy sikert aratott a tizenötödik alkalommal meg­rendezett nemzetiségi napon is. (Tudósításunk a 3. oldalon) FOTÓ: RIGÓ Mától úthasználati engedély Szlovákiában Autópályákra, - utakra vonatkozik Röviden Áldott kápolna A Karancs-hegyi kápolna harangját és oltárát szomba­ton áldották meg a katolikus szertartás jegyében. Az ün­nepi szentmisét Bodnár Zol­tán karancskeszi és Fekete Béla karancslapujtői plébá­nos mutatta be. Szociális földprogram Az utóbbi három évben csaknem 10 millió forintot költöttek a legsúlyosabb foglalkoztatási gondokkal küzdő térségek úgynevezett szociális föld- és állatte­nyésztési programjának tá­mogatására. Idén csaknem két és fél ezer család kap se­gítséget mezőgazdasági kis­termelői tevékenységének megkezdéséhez. Egyezség nélkül A vállalkozási szférában foglalkoztatottak 80 %-ának jövedelmét semmiféle bér­megállapodás nem szabá­lyozza. Ez az arány rosz- szabb a korábbi évekénél. Tüzek, de kicsik Vasárnap kétszer riasztották tűzesethez a salgótarjáni tűzoltókat. Délelőtt egy somlyóbányai kisebb hét­végi faház égéséhez vonul­tak. A kis ház azonban leé­gett. Az Öblösüveggyárból viszont szeméttűzhöz hívták őket. A tüzek okozta anyagi kár nem jelentős. Lottószámok A 26. játékhéten a követ­kező számokat sorsolták ki. Ötöslottó: 5,30,61,63,86 A Jokerszám: 7 7 4 0 7 3 Hatoslottó: 7, 8,19, 27, 40,42 A pótszám: 38 Fiatal kislány és fiú ül egymás mellett. Tőlük kérdezem, hogy miért vannak itt? Kovács Anita mondja, hogy ő nem pálya­kezdő, itt dolgozik a munkaü­gyi központban, s éppen a fia­talembernek válaszolgat a kér­déseire. Hadik István, bámai ifjú A teherkocsi a szendehelyi lej­tőn gördült lefelé, amikor hirte­len fénycsóva jelezte, hogy egy Trabant bukkant fel közvetle­nül előttük, s a záróvonalat át­lépve egyenesen feléjük tartott. A teherkocsi pilótája a hal­most végzett a Stromfeld Aurél Műszaki Középiskolában s mi­vel hallott a nyílt napról, eljött szerencsét próbálni. Ugyanis munkanélküli.- Kerestem már állást ma­gamnak, de nem találok. Egy német cégnél próbálkoztam, termékreklámozónak. Kiderült, eset elleni menekülés lehetősé­gét kereste, amikor a Trabant már olyan közelségbe került, hogy csaknem összecsattantak. A kis kocsi karnyújtásnyira ért, amikor a teherkocsi vezetője félrerántotta a volánt, ámde a hogy a munka inkább termék- forgalmazás. Ez nem köt le. A szakmában lehetetlen elhelyez­kedni. De az is lehet, hogy vé­gül rendőr leszek, ha letöltőm a katonaidőmet. Az emeleten találkozom Honti Éva szolgáltatási igazga­tóhelyettessel, aki szívesen és részletesen informál a nyílt napról.-A pályakezdő fiatalokkal való foglalkozás rendje július 1-jétől megváltozik. (Folytatás a 3. oldalon) bal első keréknek így is nekiüt­között a Trabant. A szerelvény leszaladt az útról és ötméteres mély árokba zuhant. A két gépkocsivezető nem sérült meg, de a teherszerel- vény egyik kísérője, a 34 éves nagyoroszi H. A. medence­csonttörést szenvedett, s a váci kórházba szállították. A kár mintegy kétmillió forint. Mától Szlovákiában minden gép­jármű tulajdonosának úthaszná­lati engedélyt kell kiváltania, aki az ország bármelyik autópályáját, vagy autóútját igénybe veszi köz­lekedés céljából. Ez személygép­kocsik esetében 1500 köbcentis motorig 200 korona, nagyobb űr­tartalmú kocsik esetében 400 ko­rona egy évre. Autóbuszoknál 1500 korona, míg a teherautóknál a kocsi súlyától függően 1000-2000 korona közötti össze­get kell fizetni. A külföldieknek az engedélyt akkor is ki kell váltaniuk közvet­lenül a határátkelőhelyeknél, ha csupán átutaznak az országon. Az engedélyeket nem lehet cserél­getni, mert feltüntetik rajtuk a gépkocsi rendszámát és a motor­számot is. Ha valaki csak olyan rövid távra utazik Szlovákiába, hogy nem kell autópályán vagy autó­úton közlekednie, annak termé­szetesen nem szükséges kiválta­nia az úthasználati engedélyt. Ötméteres mély árokba zuhant egy málnaszállító tehergépkocsi Elkerülte a végzetes ütközést A csaknem tízfonnás összsúlyú pótkocsis szerelvény vasárnap hajnali 2 óra körül indult el terhével Budapest irányába. A gé­pen és a pótkocsin nyolcvanöt mázsa málna lapult a ládákban. Civil vasárnap Lobó, Liza, Gidi, Gina és Lú nagy sikert aratott. A szép­számú publikum elismerő tap­sát farkcsóválva summázták a szereplők, majd elégedett négylábú barátaink is megte­kintették azokat a programo­kat, amelyeket a Balassagyar­mati Határőr Igazgatóság ren­dezett vasárnap délelőtt. Az egykoron szebb napokat is látott Vizy Zsigmond úti sportpályát elárasztották a vendéglátók és vendégeik. A Balassagyarmati Határőr Igazgatóság immáron negye­dik éve rendez nyílt napot, s azzal a nem titkolt céllal és reménnyel szolgáltatnak mű­sorokat, hogy közelebb hozzák az egyenruhásokhoz a polgá­rokat. (Folytatás a 3. oldalon) FOTÓ: RIGÓ TIBOR Együtt aerobikoztak a gyarmati határőrök a tarjáni hölgyekkel Már csak a bank váltja be az 50 forintos bankót Filléres pénzbúcsúztató A 10 és 20 filléresekből mint­egy kétmilliárd darab lehet forgalomban Magyarorszá­gon. Egyenként pehelysú­lynak, ám összességében 1400 tonnát nyomnak.- Döntően a pénzforgalmi igényektől, vagyis a címlet tényleges értékétől függ, hogy meddig él egy-egy fizetőesz­köz. Ezt a vásárlói szokások, az árrendszer és az infláció mér­téke együttesen határozza meg - mondja Le ki Zoltán, a Magyar Nemzeti Bank emissziós főosz­tályának helyettes vezetője.-Milyen sors vár a bevont pénzekre?- Az érméket rendszerint be­olvasztják; a most búcsúzó 10 és 20 filléreseknek is ez lesz a sorsuk. A bankjegyeket is meg­semmisítik. Természetesen a Magyar Nemzeti Bank házi múzeumába, és más közgyűj­teménybe azért jut belőlük. És persze a gyűjtőknek is. * Az 1950-től kibocsátott alu­mínium 10 filléreseket és az 1953-tól gyártott alumínium 20 filléreseket, továbbá az 1990- ből való, Magyar Köztársaság feliratú ötvözött alumínium 10 és 20 filléreseket kivonják a forgalomból kivonják. Szep­tember 30-áig fizethetünk ve­lük törvényes fizetőeszközként, a MNB azonban a jövő év vé­géig még átveszi névértéken. Tegnapig számított törvényes fizetőeszköznek az 50 forintos címletű bankjegy, de az év vé­géig a Nemzeti Bank névérté­kén ezt is beváltja. Az érme forgalomban marad.

Next

/
Oldalképek
Tartalom