Délmagyarország, 1990. június (80. évfolyam, 128-157. szám)

1990-06-09 / 136. szám

Sport 1990. június 9., szombat Szögödön is hódít Ol röplabda Dorozsmai játékos ritkán nyúl a vándorbothoz Ma délután: Sz. Építők—Ú. Dózsa MK-mérkőzés „Nagyon sok és nagy­szerű nemzetközi ren­dezvény részese voltam már, de ilyen • hangula­tos, jól szervezett tornát, mint a szegedi férfi ifjúsági EB-selejtezó, keveset lát­tam!" — nyugtázta elége­detten tapasztalatait Beleg­ratis úr, a CEV (Európai Röplabda Konföderáció) technikai delegátusának ve­zetője, amikor véget ért az esemény. A szervezők, ren­dezők tényleg éjt nappallá téve dolgoztak, mindent megtettek a torna sikeres le­bonyolításáért, minden moz­díthatót megmozgattak azért, hogy kedves emlékekkel tá­vozzon valamennyi vendég. Azért is volt ez lényeges, mert Szegeden ebben a sportágban ez volt az első ilyen jellegű rendezvény. Tette is mindenki a dolgát, s nem is akárhogyan, játé­kos és vezető egyaránt elé­gedetten intett búcsút a vá­rosnak. Ami szívderítő volt még, hogy eleddig soha nem vol­tak annyian a lila iskolá­ban röplabdamérközésen, mint a selejtező során, álta­lában 6-800-an biztatták a csapatokat. Ebben biztos, hogy közrejátszott a Szegedi Építők SE remek bajnoki szereplése is, hiszen hazai találkozóin olyan sajátos at­moszférát sikerült kialakíta­nia, amellyel maga mellé állíthatott egy szurkolói tá­bort. A nézők kritikus szem­mel és hozzáértéssel nézték az összecsapásokat, a nagy­szerű produkciót vastapssal jutalmazták, de a gyengébb teljesítményről is volt véle­ményük ! Most ismét remek szóra­kozást ígérő mérkőzés lesz a lila iskolában, mégpedig a tavaszi idény slágertalálko­zója, amin eldől, a bajnok Ű. Dózsa, vagy az Építők gárdája jut a legjobb négy közé a Magyar Kupában. — Gondolom, szurkolóink még emlékeznek a lila-fehé­rekkel vívott óriási csatá­inkra, azok hangulatára — utalt a közelmúltra Nyári Sándor, az építősök vezető edzője, mintegy jelezve, bi­zonyos, hogy most sem lesz másként — Hatalmas takti­kai harc várható, a bajnok, tudomásom szerint, nem „jóllakottan" érkezik hoz­zánk, tehát küzdelem les/: a jayából ez a megmérettetér­sünk is. Reménykedünk, mert csapatunk a honi me­zőny bármelyik együttesét kepes „elkapni" egy-egy mérkőzés erejéig. Most pe­dig ezen az egy összecsapá­son áll vagy bukik tovább­jutásunk! A mérkőzés — ifj. Kiss és Huszti vezeti — délután 5 órakor kezdődik a lila isko­lában. (gyürki) Á város árnyékában, de nem árnyékfutballt játszva Balszerencse-sorozat Sportműsor után három EB-pont Ha Nagy Sándor, a Sze­gedi Autófer autócrossozója babonás lett volna, már He­gyes halomnál visszafordul, s nem megy ki az Európa­bajnokság 4. ausztriai for­dulójára. A vámosok csak az előírásnak megfelelően jár­tak el, amikor a magyar autócross-válogatott átkuta­tása után az engedélyezett­nél több gázolajat, Nagy Sándornál pedig négy új versenygumival többet ta­láltak. Hiába magyarázták a vámosoknak, hogy azért van szükség több üzemanyagra, mert utána Franciaország­ban. az ötödik forduló hely­színén is rajthoz állnak. A „hivatalos közeg" hajtha­tatlan maradt, a válogatott pedig „letáborozott" ... A hatszoros magyar baj­nok szegedi versenyzőt nem ejtették azonban a feje lá­gyára, szólt az ausztriai crossozó ismerősének, aki utánfutóval meg is jelent a határon. Átpakolták a Por­schét és a 4 új gumit —, ugyanis csak a busznak pa­rancsoltak stopot a vámosok —, s este már a verseny helyszínén volt. Éjjeli „szál­lásnak" meg a haverok át­alakítottak egy asztalt. Nagy Sándor ilyen tortúra után. kitűnően autózott a kötelező edzésen, így az előfutamban az első sorból startolt. A 7. körig az élen robogott, ami­kor egyszer csak elromlott a fék. Ütközések után a ne­gyedik lett, ami a középfu­tambeli részvételét jelentet­te. A meghibásodott fék mellett a jobb hátsó fél­tengelyt is cserélni kellett, amihez holland barátja, Johny Hackvort volt segít­ségére. A továbbiakra így emlékezett vissza: — A középdöntő első rajt­ja után nyolcan futottunk össze, a Porsche elsó futó­műve teljesen tönkrement. Félóra javítási időt kértem a versenybíróságtól. Ami ez­után történt, az számomra egy csodálatos álomnak tűnt. A holland válogatott min­den tagja a kocsimat ja­vította, s a kért időre szinte újjávarázsoltuk. Azaz, csak azt gondoltuk. Egyébként a döntőbe a 4. helyről vere­kedtem be magam. A finá­léban jól rajtoltam, sokáig a 4. helyen haladtam, de a korábbi ütközések miatt a bal hátsó féltengelyem eltörött, s így a nyolcadik lettem. A hazautazás sem ment simán. Végül is Gyap­jas Sándor önzetlensége folytán minden problémám megoldódott. Nagy Sándor 3 EB-pontot szerzett. Most pedig kihasz­nálja 24-éig a szünetet, hogy felkészítse autóját a miskol­ci OB 3. fordulójára. Kovács Pé Essenben folytatja Kovács Péter, a 298-szoros válogatott kézilabdázó, aki immár hatodik éve profiskodik az NSZK-ban, a Bundesli­gaban újabb aranyéremmel gazdagította medálgyűjtemé­nyét: csapatával, a TV Grosswallstadttal az első helyen végzett a bajnokságban. A világválogatottban is szerepelt játékos a napokban itthon járt; akikor nyilatkozott az MTI munkatársának. — Számított erre a sikerre? — A bajnokság rendes szakaszában nem remekeltünk, csak a negyedik helyen végeztünk, ám így is jogot szerez­tünk arra, hogy részt vegyünk a rájátszásban. Egyre job­ban belelendültünk, olyannyira, hogy a legjobb nyolc között legyőztük a Kiélt, a Lemgót és a Milbertshofent is, s végül aranyérmesek lettünk. Tudni kell: a Bundesligában nem számítanak a helyezések, csak a bajnoki cím a fontos. — Korábban is ért el szép eredményeket. A mostani első helyet hová sorolja a képzeletbeli ranglistán? — A magyar válogatott tagjaként szerzett 1986-os vi­lágbajnoki ezüstérem és a Bp. Honvéddel aratott 1982-es BEK-győzelem mindenképpen előkelőbb helyet foglal el, de a nyugatnémet bajnoki aranyat legalább olyan értékes­nek tartom, mint a hat magyar bajnoki elsőséget. — A bajnoki cím ellenére is megválik a klubtól? — Igen, a tavalyi NSZK-bajnok TuSEM Essenhez, szerződtem. Profi vagyok: egyszerűen egy jobb ajánlatot kaptam, ezért döntöttem a távozás mellett. Egyelőre egy évre köteleztem el magam, hiszen már nem vagyok fiatal, elmúltam 35 éves. S előfordulhat, hogy 1991 nyarán befe­jezem pályafutásom. — Mivel telnek napjai? — Mostanában a költözködéssel járó feladatok kötnek le, aztán elmegyünk nyaralni a családdal. A tervek sze­rint június utolsó napjaiban érkezünk haza. s csaknem egy hónapot itthon tölthetünk, mert a felkészülés a következő szezonra csak július 23-án kezdődik. Röplabda: Magyar Kupa: Sz. Építők —Ü. Dózsa, férfimérkőzés, Szeged, lila iskola, 17.00. Súlyemelés: Nemzetközi ifjúsági csa­patverseny, Etelka sori tor­nacsarnok, 15.30. Labdarúgás: Megyei III. osztály: Sze­gedi IKV—Mártély, Szeged, 10.00, Tóth G. VASÁRNAP Labdarúgás: Megyei II. osztály: Kini­zsi-Húsos—Földeák, Szabad­ság tér, Jakus P. Zákány­szék—UTC, Zákányszék, Bo­dó. Asotthalom—Kistelek, Ásotthalom, Aczél B. Rúzsa —Kiszombor, Rúzsa, Szom­bathelyi. Eperjes—Szegvár, Eperjes, Haim. Sz. Postás— Ültés, Postás-pálya, Daru. Csanytelek—Csanádpalota, Csanytelek, Forgó. Algyő— Szatymaz, Algyő, Molnár I. Valamennyi találkozó 10 órakor kezdődik, utána 12 órától az ifjúságiak játsza­nak. Ikarus Kupa kispályás foci A városi ifjúsági és sport­osztály az Ikarus Karosszé­ria és Járműgyárral közösen „Ikarus Kupa" néven kis­pályás labdarúgó-bajnok­ságot rendez. Nevezni júni­us 20náig lehet a sportosztá­lyon (Szeged, Deák F. u. 28 —30.) személyesen vagy le­vélben. A nevezésen (két példányban kell megírni) szerepeljen a csapat, az in­téző és a játékosok neve, a levelezési cím valamint a telefonszám. A bajnokság­gal kapcsolatos megbeszélés június 27-én délután 5 óra­kor lesz a Fonógyári út 13. szám alatt. A megyei I. osztályú lab­darúgó-bajnokság nagy vesz­tese a Kiskundorozsma. A gólkülönbsége kivételével mindenben megegyezik tel­jesítménye a bajnok Szeged­Szőregével, de ez a „szép­séghiba" elegendő volt ah­hoz, hogy a második helyet szerezze meg. Gátfalvi Kristóf, a sport­kör elnökségi tagja, az igazi tudója a település sporttörté­netének. — Dorozsmán mindig sze­rették a sportot — mondja. — Az első szervezet 1929-ben Polgári Lövészegylet néven alakult meg. Sok sportággal próbálkoztak _ atlétika, sakk, motoros, ökölvívó, ké­zilabda — de folyamatosan csak a labdarúgás működött. A foci dorozsmai aranyköny­vébe az első kiemelkedő dá­tum 1947-ben íródott, akkor jutottak az NB III-ba elő­ször. Ezt még kétszer ismé­telték meg 1952-ben és '57­ben. Az akkori csapat 2-2 szezont játszott a harmadik vonalban. Több labdarúgónk került az NB I-be, az NB II­be, néhány nevet meg is em­lítenék: Gyuris János, Csá­ki Béla, Jerney István, Vö­rös Zoltán, Csomor János, Ottlik Sándor, Gyémánt Zol­tán, Takács László, Tóth Ti­bor és Joó Ferenc. Bármi­lyen osztályban szerepelt is a csapat, mindig helyiekből állt össze. Dorozsma Szeged árnyékában van, de nem játszott soha árnyékfutballt. A megbeszélt időpontnál hamarább érkeztem a Do­rozsmai Egységes Sportkör pályájára. A sok gyerek kö­zött alig sikerült kihámozni Takács István intézőt, aki a gazdasági ügyek vitelét is vállalta. Az önzetlen társa­dalmi aktivista a pénzügyek­ről és a társadalmi összefo­gásról beszélt; — A társadalmi munka értéke szinte ugyanannyi mint a rendelkezésünkre ál­ló pénz. Csak akkor gazdál­kodhattunk 300 ezerből, ami­kor a vállalatoknak és a tsz­nek is jobban ment. Most körülbelül 180 ezer áll a ren­delkezésünkre. öriási erőket tudunk mozgósítani a társa­dalmi munkákra. Például a régi öltöző felújítására 12 évvel ezelőtt kaptunk a ta­nácstól 50 ezer forintot, erre összefogással építettünk egy újat. De hasonló esetek sorát tudnám még említeni. A Kiskundorozsma és Vi­déke Takarékszövetkezet igazgató tanácsa ülésének végére érkeztünk a klub ve­zetőivel. Kiderült, hogy a je­lenlevők, Mucsi Péterné el­nökasszony vezetésével, be vannak „oltva" a labdarú­gás szeretetének szérumával. — Amennyire az erőnkből telik, támogatjuk a sport­kört. Ügy gondoljuk, a csa­pat megfelelő reklámot biz­tosít itt a környéken, s en­nek fejében mi anyagiakkal segítjük boldogulásukat. — mondta Mucsi Péterné. Lovászi János tavaly, feb­ruárban vállalta el az SK el­nöki tisztét. Egy összezörre­nés miatt 13 évi szegedi edzősködést váltott fel az el­nöki székkel. Egyébként ő játszott a valamikori NB lil­ás csapatban is. — Nemcsak a Takarékszö­vetkezet támogat bennünket, kisebb pénzek csurrannak­csöppennek innen is, onnan is. A tanács tavaly 65 ezret adott, az idén már a felét átutalta. A tsz sem fukarko­dik, a Tornádó a buszát ad­ja, a tsz sem zárkózik el a csapat szállítása elől. Do­rozsma sajátjának érzi a sportkörünket — jelentette ki határozottan a társadalmi elnök. Mihálffi Béla elnökségi tag és Tóth Mihály István elnökhelyettes a sportban, a megye labdarúgásában fel­lelhető anomáliákról beszélt. Mindketten kifogásolták a Szeged-Szőreg többi csapat elé helyezését, A helyi ön­kormányzat döntésébe való beavatkozást, ami a szegedi tanács révén most is előfor­dult. A gyakorlati labdarúgásról Takács László edző és Ott­lik Sándor csapatkapitány tartott tájékoztatót. De mi­előtt még idéznénk vélemé­nyükből érdekességként meg kell említeni, hogy a dorozs­mai labdarúgásért mindenki — játékos, és vezető — tár­sadalmi munkában tevé­kenykedik; Senki ezért egy fillért sem vesz fel; — Négy labdarúgócsapat­tal veszünk részt a bajnok­ságban. Az ifi tavaly bajnok lett, az idén gyengébben sze­repelt. A serdülő a Szeged mögött a második helyen végzett, de az előkészítő is dobogóra került —, sorolta az edző, majd így folytatta: — A felnőtteknél 16-an sze­repeltek a bajnokságban, senkit sem tudok kiemelni. Ügy érzem, mindenki tudá­sa legjavát nyújtotta. Kevés megyei csapatnak van a miénkhez hasonló játékosál­lománya. A csapat annyira együtt van, hogy még Mező és Bacsó — a két meghatáro­zó játékos — elvesztését is kiheverte. Ottlik Sanyi már 20 éve küzd a Dorozsmáért, rajta kívül Simonics Zsolt, Horváth Lukács és a Mi­hálffi testvérpár „viszi" a csapatot. — Én a közösségi szelle­met emelném ki, meg a szur­kolók támogatását említe­ném — veszi át a szót a csa­patkapitány. — Az elnökség és a baráti kör is azt lesi, miben segíthetnek. így nem csoda, hogy dorozsmai játé­kos ritkán nyúl a vándor­bothoz. A 12 ezer lakosú Kiskun­dorozsmán egyre többen be­szélnek arról, hogy talán jobb lenne Szeged árnyéká­ból kilépni. A teljes önálló­ság ugyanis azt jelenhetné, senki nem határozná meg kívülről, hogy például meny­nyit költhetnek a sportra... Süli József Montrealban a Forma 1-esek Két amerikai és két euró­pai viadal után ismét a ten­gerentúlon versenyeznek a Forma—l-es autós gyorsasá­gi vb résztvevői: vasárnap (magyar idő szerint 19 órá­tól) Montrealban, a Gilles Villeneu ve-pályán mérik össze vezetési tudásukat és kocsijaik erejét. Kanadában 1967-ben ren­deztek először F—l-es vb­futamot, de Montreal csak 1978-tól ad otthont a ver­senynek, mert előtte Mosport és Mont Tremblant volt a házigazda. A juhar­levelesek országában a mostani mezőny tagjai kö­zül csak a háromszoros vi­lágbajnok brazil Nelson Pi­quet tudott kétszer győzni, míg a brit Nigél Mansell, a brazil Ayrton Senna és a belga Thierry Boutsen egy­egy alkalommal diadalmas­kodott. A St. Lawxence lolyó Notre Dame szigetén elte­rülő pálya a leggyorsabb kocsiknak kedvez, így ezút­tal is elsősorban a McLaren (Senna, Berger), a Williams (Boutsen, Patrese) és a Fer­rari (Prost, MarseLl) ver­senyzői bízhatnak a siker­ben. Mellesleg négy futam után Senna vezet 22 ponttal, a 16 pontos osztrák Ger­ti ard Berger és a 13 oontos francia Jean Alesi (Tyrrell) előtt. A pilótatársakra 70 kör megtétele vár a 4390 méte­res körpályán. IHY Kupában a Volán és a Secotex A Magyar Kézilabda szö­vetség elnöksége felülbírálta, és megváltoztatta a bajnoki rendszer módosításáról egy hónapja hozott határozatá­nak egyik pontját — mind­ezt Komlósi Gábor sajtófő­nök közölte a testület több­órás pénteki ülése után. Az a bizonyos májusi dön­tés nega.tív visszhangot vál­tott ki, s nemcsak az érin­tett alsóbb osztályú együt­tesek, hanem mások is til­takoztak az eredeti verseny­kiírás menet közbeni meg­változtatása miatt. Az el­nökség így ismét napirend­re tűzte ezt a témát, s a következő határozatot hozta: A kiesés-feljutás kérdésé­ben minden marad a régi­ben, tehát az 1989/90-es el­ső osztályú bajnokság 13. és 14. helyezettje (a férfiaknál az időközben egyesült III. ker. TTVE-Cohors-FTC, a nőknél pedig a PMSC és a Postás) búcsúzik az élvonal­tól, s helyükre az NB I/B 1. és 2. helyezettje (itt még zajlik a pontvadászat) auto­matikusan feljut, tehát idén mégsem lesznek osztályozó mérkőzések. , Döntöttek arról is, hogy ha az első osztályban vissza­lépés miatt az őszi rajtig megüresedik hely, akkor azt nem az NB I/B 3. helyezett­jének, hanem az NB I. job­bik kiesőjének ajánlják fel. Kijelölték a nemzetközi kupákban részt vevő csapa­tokat: a BEK-ben a Rába ETO, illetve az Építők, a KEK-ben a VAÉV-Bramac, illetve a DVSC, az IHF Ku­pában a Tisza Volán, illetve a Secotex Szegedi Textilmű­vek képviselheti a magyK színeket. A Duna Kupában Burcsa Győző — Videoton­Waltham Pénteken Székesfehérvá­rott létrejött a megállapo­dás a Videoton-Waltham ós Burcsa Győző között. Esze­rint 1990. július l-jétől a csapat egykori válogatott labdarúgója lesz a fehérvá­riak vezető edzője. A 36 éves szakember 310 mérkőzési játszott az NB I­ben, 110 gólt lőtt, a nemzeti együttes mezét 15-ször vi­selte. Külföldre 1935-ben szerződött, a francia élvo­nalban, az Auxerre csapa­tában 2 évig játszott. Ezt követően alacsonyabb osz­tályú együtteseknél szere­pelt, legutóbb az Aras gár­dájánál játókosedzőként dolgozott, és onnan tér most haza a Videoton hívására. az Elektromos és a PEMÜ­Honvéd, illetve a BHG és a Dunaferr indulhat. Elfogadták az Élszöv-Hu­ma Kft. — amely a Sugár­üzletközpontban a közel­múltban nyitotta meg szak- R|nL|Ín edzŐ leSZ? üzletét - felajánlását, így «'««»» .x.**. a cégtől értékes tiszteletdí­jat vehet majd át a bajnoki év két gólkirálya. Marosi Láízló (Tatabányai Bányász) és Erdős Éva (Bp. Sparta­cus). Az ülésen foglalkoztak még az utánpótlás-nevelés és a játékvezetés kérdései­vel is. Ami a fiatalokat ille­ti: nem tették kötelezővé junior korú játékosok sze­repeltetését az NB l-es fel­nőtt csapatokban, s a jövő­ben megválasztják az év legjobb serdülő és ifjúsági kézilabdázóját is. Érdekes magyar vonatko­zású hírt közölt az osztrák hírügynökség. Eszerint a gö­rög labdarúgó-bajnokságban negyedik helyen végzett Olympiakos Pireus csapatá­nak az edzője Komora Imrét váltva Oleg Blohin (37) lesz. Az értesülés szerint a 109 válogatottsággal szovjet csúcstartó visszavonult csa­tár kétéves szerződést kötött a görög klubbal, amellyel nemrégiben összetűzésbe ke­rült Komora és a csapat magyar idegenlégiósa, Détári Lajos.

Next

/
Oldalképek
Tartalom