131 találat (0,082 másodperc)

Találatok

1. 1953-02-22 / 46. szám
[...] 18 a között kerül sor­BERTA ISTVÁN Vörös Meteor területi elnök BIZTOSAN [...] előkészületeken a nők közül különösen Bozóky Bódzsár é Barlos a férfiak [...]
2. 1954-10-06 / 236. szám
[...] teljesítésében is elől járnak Varga István Tiszasüly qip daliam pamizt ir [...] megértik jólétet fakaszt 1 Székely István A 605 sz MTH tanulóintézet [...] biztosan hárí­tanak a 12 percben Bozóky szabadrúgá­sával Iván gyors iramban elszáguld [...] Ujszász Berec János Jászberény Tisza István Szol­nok Gombos István Tiszakürt Buzásy Ferencné Szolnok Muszka [...]
3. 1958-03-19 / 66. szám
[...] Fü­redi Tlszakecsse Baraczky Bagi Varga Bozóky Rácz Adász Kovács ZAmbori Rácz [...] BEKÖLTÖZHETŐ családi ház eladó Somogyi István Szolnok Nyúl utca mellékköz ELADÓ [...]
4. 1963-02-02 / 27. szám
[...] szövetkezetek hely­zetéről A napokban Kö­kény István a megyei pártbizottság titkára Mol­nár [...] 24 re befejezi A műszakiak Bozóky Sándor üzemvezető a fizi­kai dolgozók [...]
5. 1966-07-20 / 170. szám
[...] 30 án a magyar Zsolt István vezeti A fogadóirodák jelenté­sei szerint [...] I Sinka J VÍZIG Bugyi István Az együttes Cza­kó I három [...] tudatjuk hogy vállalatunk kiváló dolgozója Bozoky Sándor Szolnok városi üzemvezetőségünk vezetője [...]
6. 1968-03-15 / 63. szám
[...] Bo lók a Sziksza a Bozóky a Dra Pos családok maradékai [...] Né­meth János Demény Ottó Eörsj István Pál József és Vasvári István A szépprózai írások so­rában Kolozsvári [...] ÜJ felvételeinkből 19 16 Ör­kény István Tófenék 21 37 Tánczene 22 [...]
7. 1968-08-11 / 188. szám
[...] körhöz tartozónak érez­zük Kurucz D István nagy­méretű képét az Asszony­sztrájkot és Dér István Fon­tos Sándor Vecsési Sándor olajfestményeit [...] el­sőként kapcsolódott a vitá­ba Árvái István az SZMT vezető titkára és [...] folyóirat Iskola és könyvtár rova­tában Bozóky Éva számol be Szolnoki kísérlet [...]
8. 1969-04-04 / 78. szám
[...] Iván Gosztonyi János Ré­vész Gy István Sálamon Pál Halasi Mária és [...] néző és a szakma egyaránt Bozóky István sze­gedi főrendező vagy Berényi Gábor [...]
9. 1969-04-22 / 90. szám
[...] Géza író az ifjú állatbarátoknak Bozóky Éva újságíró a szü­lőknek és [...] iskolai tanuló Szolnokon a Várkonyi István téren szombaton 16 20 órakor [...] fiú megsérült Vasárnap reggel Túlik István szolnoki lakos Tisza földvár külterületén [...] Utasa Zsamal Jó­zsef súlyosan Túlik István könnyebben sérült A TISZAMENTI Vegyi­művekbe [...]
10. 1971-08-24 / 198. szám
[...] barátoknak akik felejthetetlen férjem DEÁK ISTVÁN hamvasztás előtti búcsúzta­tásán résztvettek koszorúik­kal [...] beszámol a Szegedi Nyári Tárlatról Bozóky Mária grafikusművész és a szegedi [...] szer­kesztő Török Mária Ri­porter Petress István Közben 17 30 Hírek 18 [...]
11. 1972-05-04 / 103. szám
[...] szerveket többen képviselték így Csáki István az MSZMP KB tagja a [...] be társelnöke pe­dig dr Gajdócsi István a Bács Kiskun megyei Tanács [...] A jelentős nemzetközi összejövetelt dr Bozóky László professzor a kong­resszus elnöke [...]
12. 1972-07-09 / 160. szám
[...] éden amelynek iroda­lom a neve Bozöky Éva MEGGYES LÄSZLÖ HALÁSZOK Mtw [...] kiállításban amely alap­vetőnek számít Taurinus István Paraszti háború ját A szerző [...] más források sokaságából is Nemeskürty István hogy megírhassa Krónika Dózsa György [...]
13. 1973-10-21 / 247. szám
[...] vallja meg kertészét is t Bozóky Éva Hnja néni előtt és [...] orgona­bokor leveleit Oroszból fordította Antalfy István Évjsírat és időrend sze­rint a [...]
14. 1973-11-25 / 276. szám
[...] felforró­sodott drámai atmoszférát teremtett A Bozóky István rendezte műsorban fellépett még Géczy [...]
15. 1973-12-02 / 282. szám
[...] majd hagy nem volt hiábavaló Bozóky Éva A kérdésekre válaszolni kell [...] fűz­ből Az anyag szerkezete Szőnyi István Fizika Eí dúrban Örök megújulás [...]
16. 1975-07-13 / 163. szám
[...] irodalom és könyv szeretetére nevelni Bozóky Éva Á váci Duna műhely [...] Ferenc Blaskó János Nagy B István személyében új alkotók érkezték akik [...] itt festő Gaál Imre Mikes István működését Egy ideig tagja volt [...] szorgalmazzák Ennek keretében Vác Kiss István Kerényi Jenő Mikus Sán­dor Marton [...]
17. 1975-07-20 / 169. szám
[...] ez már őróla fog vallani Bozóky Éva REICH KÁROLY Az élő [...] ki­adásban nyomtatták ki Megtetszett Balog István színiigazgató­nak is aki 1815 től [...]
18. 1975-07-27 / 175. szám
[...] nem is szólunk minden­felé ismeretesek Bozóky Éva Elkészült a Kopjások Magyar [...] Ken­guru című kisregényét vá­lasztotta Szabó István Bu­dapesti mesék címmel ké­szül filmre [...] a forgatást Fejér Tamás Hildebrandt István operatőri közreműkö­désével Fekete István Ballagó idő című regényét viszi [...] levélben amelyet 1927 ben Hajnal Istvánnal Észtéi házy herceg akkori le­véltárosának [...]
19. 1975-08-03 / 181. szám
[...] időre a Villányban mint Éencsik István Bocz Gyula Kovács Ferenc ifj Szabó István Vargha Imre Vígh Tamás E [...] az a szórakoztató is számunkra Bozóky Éva Ipartörténeti kiállítás a Galériában [...]
20. 1975-08-10 / 187. szám
[...] de valamiképp el kell indulni Bozóky Éva Két évvel ezelőtt 1973 [...] Elmondta Balogh Sándor főiskolás Tóth István hajó­gépész és Nagy László gim­nazista [...]
21. 1977-07-23 / 172. szám
[...] bolondjainak rá­dióváltozatát kezdik sugá­rozni Avar István Béres Ilo­na Szemes Mari Kálmán [...] annyian és annyiféle módon fáradoznak Bozóky Éva
22. 1977-08-28 / 202. szám
[...] 12 Mély fájdalommal tudatjuk hogy BOZÓKY KALMAN hamvasztás utáni búcsúztatása szeptember [...] Áron tér 1 a Biró Istvánná részlegvezetőnél Keresünk to­vábbá férfi női [...] Szolnokon Ság vári krt 24 István Béla mb főkönyvelőnél H 2247 [...]
23. 1977-12-18 / 297. szám
[...] megjelent kötet­ben Győri Tibor Barta Ist­vánról Kende János Dikó Balázsról dr [...] közműveltsé­get amely csak közösségi lehet Bozóky Éva
24. 1978-11-19 / 273. szám
[...] Népművészeti HSZ tanműhelyében Sz Nagy István népi iparművész vezetésével kerámiaszakkör m [...] emberségre mint az automa­tikus összetartozás Bozóky Éva Tudós hallgatók Mezőtúron Minden [...]
25. 1978-12-02 / 284. szám
[...] elvégzése után 1935 ben kapott Bozóky László matematika fizika tanársza­kos diplomát [...] két jelentős fordulat is történt Bozóky László éle­tében az intézet tudományos [...] Egy másik folyamatban lé­vő munkája Bozóky akadé­mikusnak a számítógépes be­sugárzás tervezés [...] mindennapi emberi teljesít­mény Szatmári Jenő István Innen onnan Hidrogéntermelés fénnyel Mind
26. 1979-08-12 / 188. szám
[...] klasszikus helyzetből magyar megfelelője Csurka István Moór és Paál című kisregénye [...] az unokákhoz került Szabó Gyuláné Bozóky Agnes fel­ajánlotta bemutatásra a Damjanich [...] megközelítő képet ad­janak dr Elek Istvánról az orvosról a publicistáról az [...] Koszta Józseftől Fényes Adolftól Zádor Istvántól Borbereki Kovács Zoltántól Szlányi Lajostól [...]
27. 1980-04-03 / 79. szám
[...] Magyar Népköztársaság Ér­demes művészének AVAR ISTVÁNNAK a Nemzeti Színház Kossuth dí [...] Ma­gyar Népköztársaság Érde­mes művészének BALOGH ISTVÁN Mun­kácsy Mihály díjas alkalma­zott grafikusművésznek [...] Együttes Liszt Ferenc díjas vezetőjének BOZÓKY ISTVÁNNÉ Bar ta Máriának a [...] Csaná dy János költő Csurka Ist­ván író Domokos Mátyás kritikus Görgey [...]
28. 1980-10-05 / 234. szám
[...] húzza mély­be az emberi életet Bozóky Éva Indul a hajó Most [...] 3 jß 3 q Huh István Pohárálom Tele pohár egyik este [...]
29. 1980-12-14 / 293. szám
[...] 33 Kapcsoljuk a Pata ky István Művelődési Központ hangversenytermét A Magyar [...] Könyvet nyert Both József Kisújszál­lás Bozóky Lajosné Szolnok Tompos Gyula Szolnok [...]
30. 1980-12-20 / 298. szám
[...] társu­lat szervezése is Az igaz­gató Bozóky István a főren­dező Fehér György Sza­bolcs [...] u 1 Szajol dr Csizmás István Tó­szeg orvosi rendelő Tószeg Tiszavárkony [...] zseny Szolnoki járás dr Ka­tona István Besenyszög Palo tási ÁG Besenyszög [...] 38 Üjszász Zagyvarékas dr Rucz István Kengyel Kossuth u 91 Kengyel [...]
31. 1980-12-21 / 299. szám
[...] könyöklők és ön­ző törtetők sem Bozóky Éva Cica szépség­verseny Divat a [...] szűkös lakótelepi kö­rülményeket is Antalfy István Pihéz a hó Pihéz a [...]
32. 1981-07-24 / 172. szám
[...] Szereplők Szokolav Ottó Nagy Attila Bozóky István Ladik Katalin Csurka László Beníkő [...] 20 45 Hatvanhat Vendégünk Buda István államtitkár az OTSH elnöke sz [...]
33. 1981-12-20 / 298. szám
[...] A szerzők Cső­ke Erzsébet Szávai István és Szabados Árpád pedagó­giai gyakorlatuk [...] Ilona Vitai And­rás és Horváth István Sza­bó Tünde és Tallós Rita [...] Az Ez aztán szerelem ren­dezője Bozóky István pre­mier 1982 január 30 án [...] tesz bennün­ket mondanivalójával s Paál István rendező pedig olyan helyzetet teremt [...]
34. 1982-01-24 / 20. szám
[...] alkal matossáe amelv Gvörf fi István néDraizkutató szavaival mondva a lóháton [...] érdeklődést lássa a gyerek Antalfy István Pihéz a hó Pihéz a [...] a hontalan Este Könyvet nyert Bozóky Lajosné Szolnok Földi Gyöngyi Szolnok [...]
35. 1982-06-05 / 130. szám
[...] zenéjét Wolf Péter szerezte rende­zője Bozóky István Munkásbrigádok vették birtokukba a szegedi [...] özvegye Malomtörvény 1764 bö Hermann István Öt színház Szolnokon
36. 1982-06-12 / 136. szám
[...] töb­bek között Busi Lajos Gonda István Kőműves La­jos Kozák Éva és [...] tiszafüredi Kovács László Sz Nagy István és ifj Sza­bó Mihály karcagi [...] című rock operát mu­tatta be Bozóky István rendezésében Ma este a legnagyobb [...]
37. 1982-09-24 / 224. szám
[...] fájdalommal tudatjuk hogy bátyánk öcsénk BOZÓKY GYÖRGY f hó 16 án [...] ve rejtékes edzéseknek amelye­ket Halmos István szakedző állított össze Pál Szabó [...]
38. 1982-10-01 / 230. szám
[...] Szajol Mély fájdalommal tudatjuk hogy BOZÓKY GYÖRGY hamvasztás utáni búcsúzta­tása október [...] mérkőzésre hogy 60 kilogrammban Gercsák Ist­ván a csapat kapitánya szinte árnyéka [...]
39. 1982-10-07 / 235. szám
[...] Aruház dolgozóinak akik szeretett halottunk BOZÓKY GYÖRGY hamvasztás utáni búcsúzta­tásán részt [...] ő cs ös kocsi Fodor István Jász dózsa Bem u 24 [...]
40. 1982-11-28 / 280. szám
[...] gondolkozni is hajlan­dók vagyunk érte Bozóky Éva Nemcsak az anyu szeret [...] ágait megcsapja Könyvet nyert Árpási Istvánná Szolnok Bakó Tünde Jászberény Had­nagy [...]
41. 1985-10-05 / 234. szám
[...] lehull a levél Könyvet nyert Bozóky Dajosné Szolnok Dani Irén Abádszalók Kiss István Jász Szentandrás A könyvet postán [...]
42. 1986-02-01 / 27. szám
[...] gaz­dálkodni együtt élni sem lehet Bozóky Éva Bolondos ötlet Szőrmemellény Végy [...] majd belepusztul 38 pénzügyminisz­terünk volt István 40 Kettős betű 41 Francia [...]
43. 1986-09-30 / 230. szám
[...] József Abonyi Ti­vadar Adóm Ottó Bozóky István Békés András A ha­talmas színésznévsorból [...]
44. 1988-06-27 / 152. szám
[...] a rokono­kat ismerősöket hogy ÖZV BOZÓKY SANDORNE szül Bálinth Emília 76 [...] színben kaphatók Buda­pest XIII Szent István park 21 8804 8 és [...] a este 6665 EGYÉB MURÁNYI István üvegező kisiparos Szolnok Vörös Csil­lag [...]
45. 1992-07-27 / 176. szám
[...] Szolnok 1989 Jásztelek 1989 392 Bozóky Julianna Pusztai János Szolnok 1987 [...] János 395 Pomázi Erika Horváth István 396 Taczman Mónika Lakatos István Szolnok 1987 Jásztelek 1990 Szelevény [...]
46. 1993-03-11 / 58. szám
[...] is hálás szívvel köszönjük Novotny Istvánná kulturális nevelő Tiszaföldvár lakossága 12 [...] ilyen eset is jusson eszünkbe Bozóky Ferenc Szolnok Köszönjük hogy segítettek [...] szoktatnia kell a berzenkedőkhöz Varga Istvánná Mezőtúr Hozzászólás cikkünkhöz Tiszajenő és [...]
47. 1993-08-09 / 184. szám
[...] Jánoshida 1300 n v dr Bozóky Jánoshida Herédi Tóth P Zrupkó [...] Szekeres Jakab Kámán Edző Varga István 13 perc Kámán buktatásáért ítélt [...] a bajnokságban kell bi­zonyítanunk Varga István Győztünk Ez volt a lényeg [...]
48. 1993-08-28 / 200. szám
[...] Deborah Kim Jávor Sír Kati Bozóky István Czibulás Péter Jegyek kaphatók az [...] közöttük Réz András esztéta Sas István filmrendező dr Ta­kács Ildikó a [...] megalakult a klu­bunk mondta Sas István Ezt a keretet szándékeink szerint [...]
49. 1993-10-25 / 248. szám
[...] szabadidős sportlövők or­szágos bajnokságán Tóth Ist­vánná nyílt irányzékú kispuska 30 lövéses [...] Anita kispuská­val Ambrus László Tóth István és Rakonczai László állt helyt [...] O Siófok 3000 néző v Bozóky gólszerzők Pervusin 89 p illetve [...]
50. 1994-02-18 / 41. szám
[...] A képen Andai Györgyi és Bozóky István VASÁRNAP 21 45 2 J [...]
51. 1994-03-17 / 64. szám
[...] 1 Vitális Edző Zá vodszky István Kiállítások 14 ill 14 perc [...] Zsódér Zsolt Budapest 2 Barta István Újszász 3 Bugyi János Szolnok [...] 3500 néző előtt Reszeli Soós István pedig a tragikus körülmények között [...] 0 Vezette Varga László dr Bozóky Atyánszky TFC Nagy Zs Berta [...]
52. 1994-07-09 / 160. szám
[...] visszariadva nyá­raltassák a felnőtt családtagok Bozóky Éva A honfoglaló magyarság kultúrájának [...] azt hivatott bizonyí­tani hogy Fodor István szavai szerint finnugor közösségből kiszakadt [...]
53. 1994-08-19 / 195. szám
[...] ve­zette utolsó pogánylázadáskor választottak le István király tes­téről s rejtették el [...] népet hogy akarják e királyukká Istvánt Felzúg a magyarok és az [...] karddal övezték vagyis lo­vaggá avatták Istvánt jogart gyűrűt Szent István szentté­avatásakor Szent László hi­ába kerestette [...] ismeretlen jövendő is MTI Press Bozóky Éva Koronázási jelvényeink Embertől Amikor [...]
54. 1994-10-15 / 243. szám
[...] valóságban Az uralkodók között Szent István királyunk volt az első aki [...] tényekkel A magyar valóságban Szent István óta folyamatosan meg­mutatkozik Magyarok Nagy­asszonyának [...] amelyeket Kisdy Szegedi Náray Kájoni Bozóky Zsasskovszky nevei jeleznek és a [...] Nagy­asszonyát ábrázolva I Béla IV István V István Hunyadi Mátyás II Ulászló király [...]
55. 1995-12-22 / 300. szám
[...] 000 Ft Érdeklődni lehet Elek István 06 20 372 442 95085 [...] szentgyörgy Vásár út 34 Horváth István 95126 1 T GO LF [...] mondunk mindazok­nak akik szeretett halottunk BOZÓKY SÁNDORNÉ született Lázár Erzsébet temetésén [...] K Fájdalommal tudatjuk hogy KÁLMÁN ISTVÁN a szolnoki Ideál Kereskedelmi Kft [...]
56. 1996-03-27 / 73. szám
[...] Sárközi Bolya Ócsai Be ián Bozóky Nagy púi Edző Bolyós Róbert [...] Sonkoly Béla Bódi Fe­renc Cseresznyés István Szentpéteri Károly Nagy Zol­tán Horváth [...] de korosztályá­nak másik kiválósága Kun István 49 kg is valamennyi mérkőzését [...] az 53 kg os Rékási István valamennyien a Szajol Mátyus JK [...]
57. 1996-05-31 / 126. szám
[...] Nagypál A Sárközi Nagypál E Bozóky Pál­szabó Göcz Edző Bolyós Róbert [...] erőt adott a hajrában Szabó István újoncként szerzett ezüstérmet Szabó István Sátori Kyo­kushin Karate Kai a [...]
58. 1996-06-01 / 127. szám
[...] telefon­számon 107509 2 T LOVAS István úti garázssoron garázs eladó Érdeklődni [...] SEPSb ingatlanokat SZENTGYÖRGYÖN 1 Jászdózsa Bozóky János utca 4 sz Románia [...]
59. 1996-10-08 / 235. szám
[...] férj édesapa és nagyapa ID BOZÓKY LAJOS a szolnoki Cukorgyár volt [...] 116814 1 K EMLÉKEZÉS CSONTOS ISTVÁN halálának 1 évfordulójára Hi­ányod elviselni [...]
60. 1997-04-01 / 75. szám
[...] a Körúton A budapesti Szent István körút és Honvéd utca sarkán [...] meg is érkezett a tavasz Bozóky István meteorológus szerint április első hetében [...]
61. 1997-10-29 / 252. szám
[...] erre a dátumra gróf Széchenyi István 1825 november 3 án az [...] alapuló hosszú távú előrejelzés is Bozóky Ist­ván meteorológus szerint no­vember a szokottnál [...] a tizenharmadik és Szent Iványi István az SZDSZ frakcióvezetője aki 49 [...] Naqyné Szent lványi Vlaczo Áanes István 49 51 Hs q 41 [...]
62. 1997-11-05 / 258. szám
[...] meg a 3 hektárt Varga István MDF és Torgyán Józsefi FKGP [...] a közismert jogász Nehéz Pozsony István Március 15 e óta nyilvánvaló [...] a rendőrtársaik ellen irá­nyuló erőszaknak Bozóky András politológus úgy véli a [...]
63. 1998-01-07 / 5. szám
[...] Sándor vezette Egyik asszisztense dr Bozóky Imre kecskeméti ügyvéd a Bács [...] íme a pontszerzők névsora Kalmár István Kovács Róbert Mihácsi Roland bajnokok [...]
64. 1998-02-23 / 45. szám
[...] A közgyűlésen je­len lévő Harcsár István állam­titkár az OTSH elnöke ezt [...] Kiss Kálmán Türkeve és Kurucz István Karcag tanítványai ér­keztek előnnyel bár [...] Zoltán Mihácsi Roland és Szabó István valamint a kar­cagi Nagy Barna [...] János Szániel János Né­meth László Bozóky Imre Az elnökjelöltre 109 szava­zat [...]
65. 1998-12-03 / 283. szám
[...] sokkal illessenek közölte tegnap Csurka István A MIÉP elnöke szerint az [...] kapcsán Bo zóky András politológus Bozóky szerint a koalíció akkor rúgta [...] bom­bák szikráivá válhatnak tette hozzá Bozóky simonffy takács Fejlődő közigazgatási rendszer [...] ellen­zékkel konszenzusban kíván megvalósítani Balsay István a Miniszter elnöki Hivatal politikai [...]
66. 1998-11-29 / 11. szám
TUDÓSÍTÓ HAJDÚ B ISTVÁN SZABÓ TAMÁS Hungária körút 7000 [...] Szakvezető Egervári Sándor Reszeli Soós István Szombathely 8000 néző Vezette I [...] helyett 85 Szakvezető Szakvezető Mihalecz István Csank János Gólszerző 0 1 [...] Nem volt les dilemmával dr Bozóky Imre aki Akasztón lengetett utoljára [...]
67. 1999-08-06 / 182. szám
[...] egyéniben Varga Tamás és Asztalos István között folyt a legizgalmasabb küzdelem [...] Varga Tamás SZHSE 2 Asztalos István SZHSE 3 Gőgös Péter SZHSE [...] Bánszky tamás Békéscsaba 3 Aszta­los István Összetett 1 Varga Tamás 2 [...] Antalicz Jenő Hirschler Gábor Asztalos István Varga Tamás 2 SZHSE II Bozóky Zsolt Kol­lár Gábor Mészárovics György [...]
68. 1999-09-27 / 225. szám
[...] m j Labdarúgás MLSZ közgyűlés Bozóky doktor lehet a szövetség gyógyítója [...] könyvvizsgálói jelentés meghallgatása Ökölvívás Kovács István k o győzelme Kovács István az ötödik menet­ben kiütéses győzelmet [...] folyta­tott küzdelemben Kovács Attila 40 Bozóky Imre 39 szavazatot kapott tehát [...] körében már csak két jelöltre Bozóky Imré­re és Kovács Attilára lehetett [...]
69. 1999-10-08 / 235. szám
[...] ten­gerben hiszen a szajoliaknak Kohári István ára és az Örkényieknek Farkas [...] Szolnoki MAV Ideál magasugrókvartettja Kovács Ist­ván Kovács Tivadar Kovács Krisz­tián és [...] Sportcsarnokban A magyar delegáció tagja Bozóky Imre az MLSZ elnöke Berzi [...] élőben kaphatnak friss infor­mációt dr Bozóky Imre MLSZ elnöktől arról hogy [...]
70. 1999-11-09 / 261. szám
[...] Újszász II Hartyányi Dániel Juhász István Pintácsi László 8 Újszász IV [...] tagok többsége támogatta Mezey kinevezését Bozóky Imre elnök azonban ellene szavazott [...] a kettejük közötti megbeszélés során Bozóky Imre azt javasolta hogy a [...]
71. 1999-09-12 / 37. szám
[...] Demecser fideszes polgármestere 3 Lajtai István a Vác FC elnöke 4 [...] profik elnökjelöltjei Sárközy Tamás és Bozóky Imre Az amatőrök még hallgatnak [...]
72. 1999-10-17 / 42. szám
[...] az Eb ről is lemaradtunk Bozóky MLSZ elnök csalódott Mauhart osztrák [...] éve nyert Klampár Ti­bor Jónyer István és Gergely Gá­bor világbajnokságot így [...]
73. 1999-10-31 / 44. szám
[...] az örökös bajnokokat Labdarúgás Szívós István a Fradi korábbi el­nöke fejenként [...] szavazat épp az új el­nök Bozóky Imre nevéhez fűződött Mezey egy [...] források szerint nem is annyira Bozókynak vannak kifogásai a szakember­rel szemben [...] az Ifjúsági és Sport­minisztériumnak Ilyeténképp Bozóky el­utasító szavazata nem a saját [...]
74. 1999-12-19 / 51. szám
[...] 76 Wukovics Edző Reszeli Sós István Ferencváros Szűcs L Lilik Jagodics [...] percében a tizenegyeshez készü­lő Hungler István maga volt a félis­ten Rúgd [...] 2004 es Európa bajnokságot bűnbakja Bozóky MLSZ el nök aki már [...]
75. 2000-02-12 / 36. szám
[...] frissen szerződte­tett labdarúgók ügyében Kökény István a pizzások egykori ka­pusa menedzsere [...] Cse­re Fazekas Kazán Edző Hí­mer István Hűtött medence forró párviadal Vízilabda [...] folytatásban VÉCÉÉI Nyugvóponton a tévéközvetítések Bozóky Imre az MLSZ elnöke szándéknyilatkozatot [...]
76. 2000-02-14 / 37. szám
[...] én nandrolon tunkat mondta Gyulai István használatát mutatták ki Ottey ár [...] időre szóló megbí­zatását határozatlanra módo­sították Bozóky Imre az MLSZ el­nöke úgy [...]
77. 2000-04-05 / 80. szám
[...] Győr Tatabánya 18 Szabadnapos Dunaferr Bozóky kontra Bicskei Információnk szerint nem [...] válogatott szövetségi kapitánya folytatott kedden Bozóky Imrével az MLSZ elnökével Minden [...] nagy szolnoki múlttal rendelkező Hí­mer István toborozta össze aki jelenleg a [...]
78. 2000-11-27 / 277. szám
[...] 2000 November 27 hétfő HHH Bozóky doktor a bírósági döntésig nem [...] Rendeztük minden tartozásunkat nyilatkozta dr Bozóky Imre a Ma­gyar Labdarúgó szövetség [...] kide­rült igenis tartozik a testület Bozóky elnök azóta már másképp fogalmaz [...] Box Promotion itt szerepel Kovács István is öklözője profi pálya­futása 28 [...]
79. 2000-12-04 / 283. szám
[...] Nagy Péter Szabó Dominika Kelemen István Deme Gábor Deme Gábor idén [...] S Blatter a FIFA elnöke Bozóky Im­rének az MLSZ elsőszámú veze­tőjének [...] külső segítség is kel­lett Mezei István a labda­rúgó cigányválogatott edzője a [...] egyesületet Közben járására pedig Pisont István az Izraelben légióskodó válogatott labdarúgó [...]
80. 2000-12-23 / 300. szám
[...] a 115 kg ban Lőcsei István Sz MÁV Hozam versenyzője Eredmé­nyei [...] Takó Mi­lán Tánczos Tamás Föl­di István Szalai Sza­bolcs Szabó István Kiss Csaba Petronyák Sza­bolcs Tóth [...] sportolói és edzőik fotó csabai istvAn Folytatja a Földvár Hosszú vajúdás [...] a 66 percben félbeszakadt ELÉGEDETTEK Bozóky Imre az MLSZ elnöke és [...]
81. 2001-01-20 / 17. szám
[...] Botos liberó TÍMÁR Edző Kasziba István JRK KRIEGEL Seji Adorján Szabó [...] bajnoki sorozatát a JRK Kasziba István Csupán a harmadik játszmában nyújtotta [...] aki a német Universumban Kovács István és Erdei Zsolt csapattársa négy [...] a játékosokat mondta ünnepi beszédében Bozóky Imre elnök a Magyar Labdarúgó [...]
82. 2001-08-04 / 181. szám
[...] és Sportiskola Kht részéről Kiss István igazgatóhelyet­tes és Acsay Attila a [...] előké­születekről Mint megtudtuk a Szent István napi ünnepségsorozat egyik leg­népszerűbb programjáról [...] erre a rendezvényre mondta dr Bozóky Imre a Ma­gyar Labdarúgó Szövetség [...]
83. 2001-09-03 / 205. szám
[...] 21 csapat szakvezetőjét bízza meg Bozóky Imre az MLSZ elnöke a [...] várni a váltás sal mondta Bozóky Ne m bírtak egymással Száj [...] T Sztrimbei Mircea Edző Antal Ist­ván Gólszerzők Babella 67 p ill [...] kellett volna A szajoli Antal István Ez már ínyen­ceknek is csemege [...]
84. 2001-10-18 / 244. szám
[...] mindennél lényegesebb a felzárkózás NÉDER ISTVÁN A vendégcsapat célja egy szoros [...] az új szövetségi kapi­tány megválasztása Bozóky Imre elnök azonban mégsem tartja [...] Já­szok elnevezésű csapat Ugyanis Sipos István a pihe­nőnap nélküli futás világcsúcs­tartója [...]
85. 2002-03-25 / 70. szám
[...] avattak szombaton délután melyet Szerencsés István polgármester leplezett le Mint mondta [...] tantermes iskolát melyet azóta is Bozóky féle isko­lának hívtak Dózsán Mindeze­kért [...]
86. 2002-08-03 / 180. szám
[...] Ré­ka 400 férfi vegyes Batházi István Cseh László 4 x 100 [...] az egykori juniorválogatott súly­emelő Borzi István lesz aki ru­tintalanságát legyőzve roham­léptekkel [...] sikerült megállapodni a partnereinkkel mondta Bozóky Imre MLSZ elnök ÚSZÁS Ma [...]
87. 2002-10-12 / 239. szám
[...] nagykorúnak számító 5700 köb­FOTÓi CSABAI ISTVÁN centis Chevrolet illetve a vontatónak [...] megyében a Titász Rt Bakács István elnök az idei fej­lesztések közül [...] a jogtu­lajdonos felbontotta a szerző­dést Bozóky Imre az MLSZ el­nöke csalódottan [...]
88. 2003-01-06 / 4. szám
[...] hír az ünnepek előtt Kovács István lemondásra szólí­totta az MLSZ elnökét [...] csak két hónapja volt elnök Bozóky Imre A mostani pályázat előké­születeit valóban Bozóky Imre irányította de csak hajszálon [...] szavaz le­váltják az elnököt Kovács Ist­ván egyébként nem küldött és innét [...]
89. 2003-03-04 / 53. szám
[...] A megyei közgyűlés elnöke Tokár István hétfőn fogadta a Magyar Labdarúgó Szövetség elnökét dr Bozóky Imrét balra aki a megyei [...] című tárlat bemutatója alkalmá­ból Németh István a Keviföld Alapítvány elnöke méltatta [...] veszi kezdetét Mint azt Bankó István polgármestertől JÁSZLADÁNY Tavaly ősszel Magyar [...]
90. 2003-03-04 / 53. szám
[...] hétfőn délben Szolnokon járt dr Bozóky Imre a Magyar Lab­darúgó Szövetség elnöke akit hivatalában fogadott Tokár Ist­ván a megyei közgyűlés elnöke is [...] merült fel bennünk hogy dr Bozóky Imre segítségét kérjük székházunk ügyében [...]
91. 2003-03-05 / 54. szám
[...] játékveze­tő Puhl Sándor segítője dr Bozóky Imre a me­gyei labdarúgó szövetség [...] titkolt szándéka volt hogy dr Bozóky Imre segítségét kérje a megyei [...] a megyei közgyűlés elnökénél Tokár Istvánnál az áldatlan állapot megoldása végett [...] téli dobóbajnokságon Patkó Dániel Kocsis István ta­nítványa gerelyhajításban 53 78 méteres [...]
92. 2003-03-17 / 63. szám
[...] GYISM sportért felelős helyet­tes államtitkára Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke és Géczi István minisz­teri megbízott tájékoztatta a Bo­zsik [...] Cs Bá­lint Dóka Edző Papp István A meglehetősen kemény talajú edzőpályán [...] Dányi Sándornak mielőbbi gyógyulást Papp István A játék képe alapján igazságos [...]
93. 2003-03-28 / 73. szám
[...] kvalifikációs mérkőzését A szövetség vezérkara Bozóky Imre elnök Berzi Sándor főtit­kár [...] liberó Várhegyi Horváth Edző Kosziba István Pénteken 18 órakor a Folyondár [...] Szeghalom 3 Hám Attila Aranyos István mindket­tő Banzai 60 kg 1 [...]
94. 2003-04-29 / 99. szám
[...] Hiába próbált segíteni még dr Bozóky Imre a Magyar Labdarúgó Szövetség [...] a sorsunk s ezt Tokár István úrnak a megyei közgyűlés el­nöke [...] fizetniük ugyanezért a munkáért Tokár István ígérete szerint azonnali hatállyal kivizsgálja [...]
95. 2003-05-13 / 110. szám
[...] révén egyenlített a Szolnok Csabai István pedig a lefújás előtt nem [...] mérkőzés előtt ezentúl kikérik Csabai István véleményét hátha ismét beletrafál PELEI [...] Tivadarral Gulyás Norberttel valamint Farkas István kapussal méri ösz sze erejét [...] Az esemé­nyen jelen lesz dr Bozóky Imre az MLSZ elnöke és [...]
96. 2003-05-14 / 111. szám
[...] helyszínen megtekin­tő polgármester dr Gajdos István József De ne szaladjunk ennyire [...] Gulyás Fazekas Földi Edző Sulyok István Szeged Tihanyi Szentágotai Fekete Kovács [...] ill Tihanyi Fekete Nemes Sulyok István Elsősorban csodálatos közösségünknek küzdőszellemünk­nek köszönhetjük [...] kö­zött az MLSZ elnökét dr Bozóky Imrét valamint a kispá­lyás bizottság [...]
97. 2003-08-08 / 184. szám
[...] a napi ügyekért felelős Dér István aki Szajol ból tette át [...] az együttes háza tájáról Ramos István vasárnap a magyar cigányvá­logatott színeiben [...] kiszabott 40 millió forintos pénzbüntetést Bozóky Imre MLSZ elnök a csütörtöki [...] A szervezők tájékoztatása szerint Szent István királyunk ün­nepén reggel 8 órától [...]
98. 2003-10-14 / 240. szám
[...] megítélésű szövetségi és klubvezetők dr Bozóky Imre dr Mezey György dr [...] Donkó Lázár Kontra Edző Gortva István Egyenlő erők küzdelmében a hazaiak [...] az egy pont is Gortva István Tisztességes játékvezetés mellett a hazai [...]
99. 2003-10-21 / 246. szám
[...] míg az MLSZ elnök dr Bozókynak alelnök ének Puhl Sándornak illetve [...] Azt a Reszeli So ós Istvánt nevezte ki ugyanis csapata a [...] Büszkék lehetnek teljesítményükre Jászapáti László István együttese utoljára még a 2001 [...] Koós Lázár Kont­ra Edző Gortva Ist­ván Martfű Berta Bartusz Blaskó Kontos [...]
100. 2004-04-09 / 84. szám
[...] renc stadionban barátságos ta­lálkozón Ezt Bozóky Imre MLSZ elnök jelentette be [...] Várnái S Nagy Edző Ladányi István Tiszajenő Alföldi Horthy Hor nyik [...] Imre Boros Rimóczi Edző Sulyok István Gólszerzők Virág 2 ill Szőrös [...] fogadja a Városi Sportcsarnokban Sulyok István Magunknak tettük nehézzé a mérkőzést [...]

 

  • 1
  • 2