Új Néplap, 2000. február (11. évfolyam, 26-50. szám)

2000-02-01 / 26. szám

o Motorola d520 - PGSM előfizetés bruttó 7.000 Ft Nokia 5110 - PGSM előfizetés bruttó 12.000 is tií Ft m EriccsonHOs • PGSM előfizetés bruttó 19.500 Ft További készülékekért és bővebb információért keresse üzletünket! Ajánlatunk a készletek erejéig ill. visszavonásig és a 2 éves szerződés aláírása esetén érvényes! Mátyus Kft. PANNON UAAAAAAA GSM ..... Az élvonal. HIVATALOS VISZONTELADÓ Szolnok, Baross u. 2. Telefon: 56/421-303,20/9348-838 Áraink az ÁFÁ-I tartalmazzák! KRITIKA Schwajda György nem először vág ne­ki, hogy színház le­gyen az Üvöltő sze­lekből. 4. oldal MIKLÓS ÉS KÖRNYÉKE Egy esztendő nem túl nagy idő, ahhoz azonban bőven elegendő, hogy kialakuljon és összekovácsolódjon egy közösség. 7. oldal Kezdődik az adóbevallási dömping A zöld számon a slágerkérdés az ingatlaneladás Tegnapra valamennyi, az előző évben adóbevallást benyúj­tó magánszemély és egyéni vállalkozó kezébe kapta a be­vallási csomagot. A legfrissebbek — közel 200-an — már el is juttatták a megyei APEH-nak, csak hát jó néhányuk hi­básan: egy kötelezően beküldendő melléklet ugyanis lema­radt. Minthogy idén is „hű tükre a törvénynek” az adóbe­vallás, így kitöltése sem egyszerű. Megyei információ Január 31-ig mindenki, aki tavaly adott bevallást, már megkapta az idei csomagot. Ha pedig valaki mégis bevallásra kötelezett, és hi­vatalból nem kapott ehhez szük­séges nyomtatványt, az a megyei adóhatóság ügyfélszolgálatainál kérhet személyesen vagy írásban, míg az őstermelők a falugazdá­szoktól is beszerezhetik az íve­ket. Az idén háromféle adóbeval­lási csomag készült: magánsze­mélynek, őstermelőnek és egyé­ni vállalkozóknak való. A kitöl­tésre kerülő mellékletek száma az említett sorrendben emelke­dik, ám az 1-es mellékletet min­den bevallásra kötelezettnek vis­sza kell küldenie az APEH-nek: ebben kell többek között nyilat­kozni a televízió üzemben tartá­sáról is - hívta fel a figyelmet Ko­vács Antalné, a megyei adóható­ság osztályvezetője. Eddig már közel 200-an eljuttatták bevallá­sukat a hivatalnak, azonban jó néhánynál lemaradt az említett melléklet. ________________/FOLYTATÁSA 3. OLDALON) A Zagyva máris árad A belvízteriílet egyelőre nem nőtt jelentősen Örményesen az újfalui részt mentesítik a víztől fotó* bugány A kisebb csapadék és a me­leg hatására megkezdődött olvadás egyelőre komolyabb gondokat nem okoz, az el­öntött területek nagysága mindössze pár száz hektár­ral nőtt a hét végén. A tele­püléseken folynak a védeke­zési munkák, Kétpón példá­ul jól működik az újonnan létesített árokrendszer. Megyei információ A felmelegedés hatására a hó je­lentős területeken elolvadt, me­lyet kisebb mennyiségű - 2,4-5,6 milliméternyi - eső kísért. Ennek ellenére a hét végén mindössze 300 hektárral nőtt az elöntött te­rületek nagysága, azonban szá­mítani lehet arra, hogy a meleg miatt felenged a 20 centiméter­nyien átfagyott föld, ami növelni fogja a vízzel borított területeket. Ezzel együtt megkezdődött a fel­színi lefolyás is. A hét végén 19-22 szivattyúte­lep üzemelt, az átemelt vízmen­nyiség naponta megközelíti a fél­millió köbmétert. Az igazgatóság munkagépei folyamatosan tisztít­ják a főbb csatornákat, immár kö­zel 200 kilométernyi szakasszal végeztek. A megyei települések jelentős hányada továbbra is belvízvédel­mi készültséget tart, köztük hét harmadfokút. Kétpó polgármeste­re, Boldog István elmondta, hogy egy hónapnyi kemény munkáju­kat siker koronázta, miután a té­len készített főműveken folyik le a víz. A községből gondot sehon­nan sem jeleztek, ám ettől függet­lenül tartják a III. fokozatot. tFOLYTATÁS A 3. OLDALON) Újra leálltak a vonatok Utazás előtt tanácsos az információnál érdeklődni Lapzárta előtt pár perccel vált bizonyossá, hogy a MÁV és a szakszervezetek közötti tárgyalás sikertelen volt, így ma 0 órakor életbe lépett a megegyezésig tartó vasutas­sztrájk. Megyei információ A iiatarozaüan ideig tartó vasutassztrájk abban mindenképpen különbözik a legutóbbi, hatvan­órás munkabeszüntetéstől, hogy bizonyos vo­nalakon, így elsősorban az elővárosi forgalom­ban, Budapest felé több szerelvény közlekedik - tájékoztatta lapunkat Drávucz Sándor, Szol­nok állomásfőnök-helyettese. A megyeszékhelynél maradva: Szolnokról naponta 36 pár vonat indul, illetve érkezik. így a Nyugatiba naponként hét pár vonat érkezik és ugyanannyi megy, a Keletibe pedig tíz jön- megy, Debrecen irányába négy megy, négy jön.-Szentes felé és felől kettő-kettő, Kiskunfélegy­házára és onnan szintén kettő-kettő. Lakitelek­re egy vonatpár, Hatvanba és onnan négy-négy közlekedik. Kál-Kápolna és Kisújszállás, Karcag meg Tiszafüred között két-két vónatnár jár, akárcsak Szolnok és Jászapáti között. A szerelvények természetesen személyvo­natként „robognak”, és minden állomáson, megállóhelyen megállnak. Az indulások, érke­zések ideje a várótermekben megtekinthető, bővebb információkat pedig az 56/420-330-as számon kérhetnek az érdeklődők, a nap bár­mely szakában. Meg sem történt merénylet Golyónyomokat gyártott a „hülyéskedő” német A 26 esztendős, dortmundi születésű fiatalember már egy ideje él hazánkban. Pénze nemigen volt, az édesapjától út- ravalóként kapott 20 ezer márka is elfolyt kezei között. Eb­ben állítólag magyar barátnője is segítségére volt. A lány ugyanis gyakran kért pénzt tőle. Ha igaz, amit a tegnap jogerősen elítélt Michael vallott a bíróságon, akkor ez a kö­rülmény sarkallta különös, még a tavaly nyáron tett beje­lentésére. Szolnok A várost elkerülő 4-es úton leszo­rították, majd kocsijára tüzet is nyitottak - adta elő történetét a rendőrségen a zilált külsejű fiatal­ember. Szerencsére nem találták el, de támadói megrugdosták ­mondta. Az első furcsaság az volt az ügyben, hogy a külföldi nem­csak hogy kitűnő személyleírást tudott adni merénylőiről, de még meg is nevezte a rátámadó két férfit. Azt állította, két német rendőrtiszt lőtt rá az úton, mert tudott a németországi ügyleteik­ről. Voltak hát gyanúsítottak, de a helyszíni szemlét végző rendőrök előtt ott volt a német férfi kocsijá­nak kilyuggatott szélvédő üvege ÍS. tFOLYTATÁS A 3. OLDALON) Halál az utakon Sorkatonák, oszolj!? Egy aláírásgyűjtés visszhangjai Az elmúlt héten öten haltak meg három közlekedési balesetben — közölte la­punkkal a szomorú statisz­tikát a megyei rendőr-főka­pitányság sajtófőnöke, Len­gyel György, aki a hét végén történt közúti tragédiákról tájékoztatta lapunkat. __________JÁSZSÁG__________ Ke tten meghaltak szombaton es­te hét óra után néhány perccel, amikor egy Opel személyautó el­gázolt egy kerékpárost Jászbe­rény közelében. A rendőrségi vizsgálat szerint a 30 éves jászberényi férfi 33 éves nőismerősét biciklijén szállította, de a járművet nem világította ki. Az Opel Astra Jászberény felől közlekedett, és vezetője későn vette észre az előtte azonos irányba haladó bicikliseket, akik a sáv közepén haladtak. Az ütkö­zés következtében a kerékpárt hajtó férfi és utasa olyan súlyo­san megsérültek, hogy a helyszí­nen életüket vesztették. Az ope- los könnyű sérüléseket szenve­dett, a gépkocsijában 600 ezer fo­rint kár keletkezett. A rendőrség szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit. Ugyanezen a napon Jászladá- nyon egy valószínűleg ittas gya­logost ütött el egy autó. Az 52 éves férfi az útpadkán dülöngélt, és amikor a gépkocsi a közelébe ért, az úttestre zuhant. Az autó vezetője már nem tudta elkerülni az ütközést, a gyalogos súlyos sé­rülésekkel került kórházba. A rendőrség kéri a közlekedő­ket, vegyék figyelembe az időjá­rási fronttevékenységet, a gyor­san változó út- és látási viszonyo­kat, és vezessenek óvatosabban! ■ Egy héttel ezelőtt kezdődött el a Szabad Demokraták Szövetségének népszavazást kezdeményező aláírásgyűj­tési akciója, hogy 2002-től a kötelező sorkatonai szolgá­latot önkéntes és hivatásos hadsereg váltsa fel. A párt­nak két hónapja van az öt­venezer aláírás összegyűjté­séhez. Eddig csupán me­gyénkben 2300-an írták alá az íveket. Olvasóinktól arról érdeklődtünk, megszavaz­nák-e a sorkatonaság eltör­lését. Solt Ottó (vállalkozó): - Könnyű meglovagolni egy hullámot. Az agyhártyagyulladás-járvány mi­att a polgárok többségében fenn­tartás alakult ki a honvédséggel, a sorkatonai szolgálattal szem­ben. Ezt használták ki a szabad- demokraták saját népszerűség­ük növelésre, amikor népszava­zást kezdeményezve aláírás- gyűjtésbe fogtak. Az akciónak azonban nincs semmi értelme, hiszen a kormányzat szándékai­val is egybeesik egy profi hadse­reg kialakítása. Ez azonban nem megy egy csapásra, mint azt az SZDSZ véli. Addig is figyel a kor­mányzat a sorkatonákra. Bár nem kapott a sajtóban megfelelő nyilvánosságot, de az Orbán-ka- binet egy év alatt többet költött a laktanyák modernizálására, mint a Horn-kormány az elmúlt négy évében. Kiss Jánosné (nyugdíjas): - Örülnék, ha eltörölnék a sorkato­nai szolgálatot. Bár a férjem és fi­am is letöltötte idejét, ám nem bánnám, ha az unokámnak, aki még iskolás, nem kellene bevo­nulnia. Már terhes voltam, ami­kor a férjem megkapta a behívót. Amikor megszületett a fiunk, csak néhány nap szabadságra en­gedték haza. Bár akkor több segít­séget kaptunk az államtól, mint most, mégsem volt könnyű hóna­pokig úgy nevelni a gyereket, hogy a férjem katonáskodott. Ké­sőbb a fiam állította, csak elrabol­ták tőle azt a másfél esztendőt, amit angyalbőrben töltött. Nem szeretném, hogy az unokám is így érezné. /FOLYTATÁS A 3. OLDALON) A SOROZOTTAK KÖZÜL ALKALMATLANNAK MINŐSÍTETTEK ARÁNYA (%) %

Next

/
Oldalképek
Tartalom