Szolnok Megyei Néplap, 1982. november (33. évfolyam, 257-281. szám)

1982-11-28 / 280. szám

_ 4 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 1982. NOVEMBER 28. I Családi magazin Az egymásra figyelés a legfontosabb AJÁNDÉKÜGYBEN Fellapozom előjegyzési naptáramat, s látom, nagy piros betűkkel beleírtam (még újévkor), hogy őszutón itt a karácsonyi ajándékvásárlás ideje. Az emlékeztetőt a sokéves tapasztalat, s a decemberi futkosás „réme” diktálta. Érthetetlen, miért is változtatják perzsává- sárrá a karácsonyt megelőző heteket az ajándékozni vágyók? Indián motívum Színét, mintáját tekintve harmonikus egyszerűség jel­lemzi ezt az eredeti indián motívumot, amely valaha egy sátor takarójának dísze voflit. Jellegénél fogva azonban jól illik a mai modem kör­nyezetbe, s jói felhasznál­ható szőnyeg, párna, fali­kép, falvédő kárpit díszíté­séhez. Készülhet subatech­nikával, gobeiinöitéssel, ke- limöltéssel, dupla kereszt- szemes öltéssel. Nagyobb munkáknál műszálas szövé­sű és nagyobb lyukú komg- rét és vastagabb fonalat használjunk. Eredeti színe­zése fekete, fehér, a ponttal jelölt kockák pedig égőpi­rosak. B. K. Összeállította: Rónai Ezrsébet Decemberben sincs több pénzünk, mint máskor, s ha van bennünk kis előrelátás, úgyis rendszeresítünk egy „karácsony” feliratú boríté­kot. amelybe egész éven át rakosgatjuk takarékoskodá­sunk eredményét, s ezáltal a forgatagot megelőzve sze­rezhetjük be a családtagja­inknak szánt meglepetése­ket. Igen. a meglepetést, és nem a kistafírozást. Mert a kará­csonyi vásárlás-őrület az utóbbi években — teljesen háttérbe szorítva és elhomá­lyosítva az ünnep lényegét és hangulatát — már-már felért valami fordított árve­réssel: „ki ad többet — nem érte, hanem — neki?” Ideje lenne végre komo­lyan választ keresni a kér­désre: mi az ajándékozás lé­nyege? A meglepetés, az öröm­szerzés. A kettő nem választ­ható el egymástól, hiszen a legnagyobb öröm éppen a kicsomagolása valaminek, amiről nem tudjuk, hogy mi. Ezért nem fér össze az egész­szel a megrendelés („ezt meg ezt vegyetek nekem kará­csonyra”), de még a tudako­zódás sem: „mit szeretnél”? Az egymásra figyelés a leg­fontosabb. annak a tanújele az ajándék. Az igazi meglepetéshez idő kívántatik Nem a boltban, so'-banállással töltött idő. ha­nem a megfigyelésé; mi az. aminek a másik örül, amit szeretne, de nem vesz meg magának, mert luxusnak tartja; mi az, ami kifejezi odaadásunkat, ráfordított fi­gyelmünket? (Nem véletlen, hogy az udvariasság szinoni­mája a figyelem szó!) Ilyen értelemben az egé­szen apró ajándék is naggyá nőhet. Az is jó lenne, ha a lassanként izmosodó kisipar ráállna a kis szériák készíté­sére, az olyan apró haszná­lati tárgyakéra, amelyek épp azzal szereznek örömet, hogy „sosem látottak”. A téli könyvvásárt sem ár­tana előbbre hozni, hiszen a legszebb (s legolcsóbb) aján­dék a könyv, de hogyan bo­nyolítsuk le idejekorán a többi vásárlást, ha még nem tudjuk, mi minden várható a könyvkiadástól? Persze könyvet csak annak adhatunk, aki szereti. Aján­dékkal csak gyermeket lehet nevelni (őt egy-egy izgalmas mű rákapathatja az olvasás­ra, egy-egy logikai játék a konstruktív gondolkodásra, barkácsfelszerelés a fúrás-fa­ragásra), de a felnőttet alig­ha változtathatjuk meg egy ajándékkal. Ne is akarjuk, önmaguk gondozására kevés ügyet fordító nőknek hiába veszünk piperecikkeket, bot­fülűnek lemezt, ügyetlennek fonalat, kötőtűt. Nem is ez a változtatás ideje: a kará­csony az örömszerzés alkal­ma. Ha rövid a kardod, toldd meg egy lépéssel” — a régi mondás megint időszerű; az anyagi kényszer bizonyára sokakat rákényszerít majd a találékonyságra. És talán az ajándékkészítésre is. Mert a meglepetés becsét gyakran az adja meg, hogy aki adta. maga alkotta (varrta, kötöt­te, hímezte, faragta), rááldoz­ta napjaink legvalódibb „hi­ánycikkét”, az időt, s a rá­fordított órák során arra gon­dolt, akinek készítményét szánta. Néhány évtizeddel ezelőtt még felettébb illetlen dolog­nak számított, ha — közeli családtagok kivételével — férfiember nőnek praktikus holmit vett. Virág, könyv, édesség — eddig terjedt az etikett megszabta skála. De még családon belül is vala­hogy mindig az volt az igazi ajándék, ami nem tartozott a hétköznapok szükségletei kö­zé. Aztán elkövetkezett a költséges ajándékok kora. Most Pedig, kissé nehezebb időkben, ajánlatos visszatér­nünk az ötletes apróságok­hoz; minden jó, ha örömet okoz. Csak azt ne mondjuk; adok pénzt, vedd meg magadnak. Persze ilyen eset is előfordul­hat. De azt nem ajándékozás­nak, hanem anyagi támoga­tásnak hívják. Van úgy, hogy borítékok cserélnek gazdát, amikor mindkét fél a „vedd meg magadnak” jelszóval nyújtja át adományát. De minek? Hiszen az már csak a jó szándék torzképe, a lus­taság kölcsönös bevallása. Mi tehát az ajándék? Jel­képe annak, hogy valaki fon­tos a számunkra, annyira, hogy gondolkozni is hajlan­dók vagyunk érte. Bozóky Éva Nemcsak az anyu szeret divatosan öltözni... Csinos és fiatal anyukám az én ruhatáramat is úgy ál­lította össze, hogy minden darabjával örömet szerzett ne­kem. Tessenek nézni, akad benne munkaruha, ünneplő, ott­honi, sportos . .. Szeretjük a szépet, a praktikusat, a kényel­meset. íme: (1) Egyszerű szoknya-blúz-mellény összeállítás (2) Sötétkék bársonyruha fehér csipkedísszel, horgolt fehér zoknival (3) Citromsárga kötöttnadrág, a csíkos pulóverben is visszaköszön ez a szín (4) Drapp bricsesznadrág mellény­nyel, térdzoknival (5) Az előző együttes kiskabáttal, sapká­val, sállal kiegészítve (6) Sötétkék-piros síegyüttes. Fotó; Korényi Éva Diderot a könyvekről Rejtvényünk vízszintes 1. és függőleges 1. számú sorai­ban Denis Diderot francia bölcselőnek, egy a könyvekről szóló érdekes móndását |találják. VÍZSZINTES: 1. A mondás kezdete (Zárt betűk: O, Ó, ö, E.) 13. Rendellenesség. 14. Erősen tagadó. 15. Szov­jet repülőgép típus. 16. Vé­tó. 17. Brikett. 18. Foghús. 19. Rántva is finom. 20. In­dulatszó. 21. Ragasztó. 22. Arad egykori neve. 23. Elté­rő. 25. Szolmizációs hang. 27. Teakeverék!!! 28. Ilyen a tenger vize. 29. Római prétor, ki ellen Ciceró híres beszédeit tartotta. 32. Cég­társulás. 33. Kiejtett betű. 34. Sebhely. 35. Felperes. 37. Kanalaz. 39. „Manneken...” (híres brüsszeli kút-szobor). 40. Neves perui énekesnő. 44. Nyakszőrme. 45. Mérték- egység rövidítése. 46. Sír. 47. Modern hangszer. 49. Friss. 50. Zúdít. 52. Az asztalin vegyjele. 53. Vágány. 54. Égitest. 55. Ivadék. 56. Hely­rag. 58. Igavonó. 59. .. .Lan­ka (Ceylon) 60. Noha. 62. „Kiss me ...” (Porter) 63. Zenekezdet. 64. .. .Lantos Sebestyén. 65. Elvisel. 66. Vörösmarty Mihály költe­ménye. FÜGGŐLEGES: 1. A mon­dás befejező része (Zárt be­tűk: G, A, S.) 2. Nem tiszta. 3. Városrész. 4. Pestkörnyé­ki Tsz. 5. Török gépkocsik jelzése. 6. Arannyal, vagy ezüsttel átszőtt nehéz se­lyemszövet. 7. A Rajina mel­lékvize Svájcban. 8. Férfi­név. 9. Az első ember az űrben. 10. Kegydijtöredékü! 11. Osztályzat. 12. Gyermek­betegség. 18. Figyelmeztet. 23. Atom központi része. 24. Pán hangszere. 26. A meg­jelölt időben. 29. írószer. 30. Mértani testek alkotója. 31. Okeánosz és Thetisz leánya a görög mitológiában, egyik földrészünk névadója. 34. Az első magyarországi nyomda létesítője (András) 36. Kettős betű. 37. Idő­meghatározás. 38. 2009 m. magas hegy Ausztriában. 41. Mohamedán mecset tornya. 42. Idős hölgy. 43. Szög- függvény rövidítése. 44. Kö­telezvény. 45. A sárgarépa A-vitamint tartalmazó fes­tékanyaga. 48. Névleges. 49. Húsevő gázlómadár. 51. Szóösszetételekben hármat jelent. 54. A majmok egy fajtája. 57. A gyulladás. 60. Az egyik nem. 61. Mókus lakik benne. 64. Megszólítás. 65. Régi pénzünk rövidítése. Beküldendő a vízszintes 1. és a függűleges 1. számú sorok megfejtése, december 4-ig. November 14-én megjelent, őszi rímek című rejtvényünk helyes megfejtése: Csokonai. Eljött már november didergő hónapja,) Hideg szele a fák ágait megcsapja. — Könyvet nyert: Árpási Istvánná Szolnok, Bakó Tünde Jászberény, Had­nagy Mihályné Kunmadaras. (A könyvet postán küldjük el.) Ha az ábra betűit helyes sorrendbe rakjátok egymás mellé, egy magyar meseíró nevét kapjátok eredményül. Ki az író? sofe^ Bspci :s3}f3jSai\[ ......................................... A jándékozni de gond isi Ezen segít a MÉTÁU öröm, ÜNNEPI ÁRUAJÁNLAT DEC. 6—11-ig: DEC. 20—24-ig: Ha „KUKTA” fazekai, lábast vásárol, ajándékként alu. edénytisztítót kap az áruháztól DEC. 13—18-ig: engedményes zománcozntt edényvásár háztartási kisgépvAsAr — HÚSDARÁLÓK — MAKÓRLÖK — KENYÉRSZELETELÖK — KONYHAI TALÁLÓK — FINOMACÉL-ARUK NAGY VÁLASZTÉKBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom