Szolnok Megyei Néplap, 1981. július (32. évfolyam, 152-178. szám)

1981-07-24 / 172. szám

A RÁDIÓ ÉS A TELEVÍZIÓ HETI MŰSORA JÚLIUS 27-TOL AUGUSZTUS 2-1G ÁLLANDÓ MŰSORSZAMOK KOSSUTH RADIO — (hétköznap) t.25—7.SS: Reggeli zenés műsor, (közben: 4.45 és (.45: Szót kérek! — 5.20: Tudósítói jelentések. — 5.40: Falurádió. — 7.10: Körzeti Időjárás. — 7.30: Reggeli párbeszéd. (— Kb. S-20: A mai nap kulturális programjából (vasárnap (,45-kor). — 12.00: Déli Krónika. (Utána hétfőtől péntekig: Ki nyer ma?) — 10.15: Hol volt, hol nem volt. — 11.30: Esti Magazin. — 0.25: Himnusz, műsorzárás. — Vasárnap: (.05— 7.54: Kellemes vasárnapot. PETŐFI RADIO (hétköznap) 4.25—7.50: Reggeli zenés műsor. (Közben 5.55 és (.55: Torna. — (.45: Könyvajánlat. — 7.35: Körzeti időjárásjelentés.) — 10.00—12.00 (szombat-vasárnap ki­vételével): Zenedélelőtt. — Közben: 10.50: Torna. — 13.45: Időjárás- és vízállásje­lentés. — 0.10: Műsorzárás. hírek, idöjarAs-jelentEs KossutAr.: t.30-tói 7.00-ig félóránként, majd 1.00, 10.00, 12.00, 15.00, 17.00, 11.30, 22.00, 24.00 (szombaton éjjel 1.00 Is). Vasárnap: (.00, majd 0.00-tól ua., mint hétköznap. Petőfi r.: 4.30-tól (.30-ig félóránként, majd 10.30-tól 20.30-ig kétóránként, ezután nőf és 24.00. Vasárnap: 1.00, 10.30, 14.30, majd utána ua., mint hétköznap. 3. műsor: 11.00, 13.00, 13.00. Szombat és vasárnap: 1.00, 11.00, 13.00, 13.00 és 23.30. Hétfő KOSSUTH: 8.25 Mit üzen a rádió? 9.00 A hét ze­neműve. 9.30 Tóth Ár­pád verse. 9.39 Ki kopog? 10.05 Nyitnikék. 10.35 Fritz Kreisler hegedül. 11.20 Bioritmus. 11.40 Abel a rengetegben. 12.35 Válaszolunk hallgató­inknak. 12.50 Zenei érdekességek. 14.46 Késő bánat. 14.54 Édes anyanyelvűnk. 15.10 Muzsikusportrék. 16.05 Népdalok. 17.10 Bartók-művek. 17.55 Operettdalok. 19.15: 30 éves a Rádiószín­ház. 20.00 Nyári panoráma. 22.20 Tíz perc külpolitika. 22.30 Halló, itt vagyok! 23.30 Operaáriák. 0.1Ó Táncdalok. PETŐFI: 8.05 Negyed óra háromne­gyed ütemben. 8.20 Figyelmébe aján­lom. . . 8.33 Verbunkosok, nóták. 9.10 Slágermúzeum. 10.00 Zenedélelőtt. 12.00 Üj felvételek a Rö­pülj Páva műsorából. 12.33 Kis magyar néprajz. 12.38 Tánczenei koktél. 13.25 Világújság. 14.00 Kettőtől ötig... 17.00 A magyar tudomány „szürke eminenciásai”. 17.30 ötödik sebesség. 18.33 Nosztalgiahullám. 19.51 A Rádió Dalszínháza. 20.33 Társalgó. 22.00 Bágya András szerze­ményeiből. 22.30 Nóták. 23.15 Lengyel dzsesszpano- ráma. 3. MŰSOR: 9.00 Dalok. hangszerszó­lók. 9.54 Brahms-művek. 10.30 Rádiólexikon. 11.05 Dzsesszfelvételekből. 11.26 Üj lemezeinkből. 12.21 Magyar Múzsa. 13.07 Hunyadi László. Részletek. 14.00 A századelő irodalmá­nak hetei. 14.20 Szvjatoszlav Richter zongorázik. 14.58 Hándel-művek. 16.30 Harminc perc beat. 17.00 Operakettősök. 17.40 Sztereó-mustra. 18.00 Zsebrádiószínház. 18.30 Üj lemezeinkből. 19.05 Pablo Casalas vezé­nyel. 20.33 Dietrich Fischer-Dies­kau Schumann-felvételei. 21.16 Hangfelvételek felső­fokon. 22.00 A hét zeneműve. SZOLNOKI STÜDIO: 17.00 Hírek. 17.05 Hétfői hullámhossz. „Egyedül nem megy. .. ** Szerkesztő: Zentai Zol­tán. 18.00 Alföldi krónika. 18.15 Discomuzsika. 18.26—18.30 Hírösszefoglaló. Lap- és műsorelőzetes. Kedd KOSSUTH: 8.25 A magyar tudomány „szürke emi­nenciásai”. 8.55 Yma Su­mac énekel. 9.10 Népi zene. 9.44 Chopin-etűdök. 10.05 MR 10—14. 10.35 Szimfonikus zene. 11.41 Abel a rengetegben. 12.35 Törvénykönyv. 12.50 A Rádió Dalszínháza. 14.41 Elő világirodalom. 15.10 Dominó — Különki­adás. 16.05 Júliusi éjszaka. 16.34 Népi zene. 17.07 A századelő irodal­mának hetei. 17.45 A Szabó család. 19.15 Lemezmúzeum. 19.55 Olvadáspont. 20.25 Színes népi ^ muzsika. 21.05 Tudomány és gyakor­lat. 21.35 Operafelvételek. 22.20 Tíz perc üklpolitika. 22.30 A Kingk’s Singers együttes madrigál-felvé­teleiből. 22.50 Rapcsányi László mű­sora. 23.00 Századunk kamaraze­néjéből. 0.10 Táncdalok. PETŐFI: 8.05 Fúvószene. 8.20 Tíz perc külpolitika. 8.33 Társalgó. 10.00 Zenedélelőtt. 12.25 Ifjúsági könyvespolc. 12.33 Melódiakoktél. 13.28 Éneklő ifjúság. 14.00 Kettőtől hatig. .. 18.00 Tip-Top parádé. 18.33 Beszélni nehéz. 18.45 Nóták. 19.23 Mit olvashattunk Béke és Szocializmus mű folyóiratban? 19.33 Csak fiataloknak! 20.33 Rengeteg pénz. 20.59 Reflex-Klub. 22.28 Az Allámi Népi Együttes zenekara ját­szik. ,<4-., 23.15 Dzsessz. £ 3. MŰSOR: 9.00 Zenekari muzsika. 9.49 Régi muzsika. 10.31 A Beatles együttes összes felvételei. 11.05 Hajósfalu: Gönyü. 11.25 Vándor Sándor mű­veiből. 11.49 Operafinálék. 13.07 Szimfonikus zene. 15.34 Híres előadóművé­szek. 16.49 Dohnányi: A tenor. Vígopera. 19.05 Parasztok. Folytatásos rádiójáték. 20.11 Schumann-felvételek. 20.55 Kamarazene. 22.11 Operaáriák. SZOLNOKI STÜDIŐ: 17.00 Hírek. cí- 17.05 Modugno énekel. 17.15 .Üttörőhíradó. Szer­kesztő: Cseh Éva. 17.30 Könnyű hangszerszó­lók. 17.40 Üzemi lapszemle. 17.45 Fúvós kamarazene a Killián Repülőműszaki Főiskola zenekarának hangversenyéből. 18.00 Alföldi krónika. 18.15 Popzene a Fourtops együttes felvételeiből. 18.26—18.30 Hírösszefoglaló. Lap- és műsorelőzetes. Szerda KOSSUTH: 8.25 Záróje­lentés. 8.55 Beszélni nehéz. 9.07 Camelot. Részletek. 9.43 Kis magyar néprajz. 9.48 Tarka mese. kis mese. 10.05 Sirius kapitány ve­szélyben. 10.35 Válaszolunk hallgató­inknak. 10.50 Az újjáépítés korá­nak dalaiból. 11.00 Zenekari muzsika. 12.35 Házunk tája. 12.50 Operaslágerek. 13.20 Dzsesszmelódiák. 14.24 Kóruspódium. 15.10 Törd a fejed — ver­senyben. 16.10 Kritikusok fóruma. 16.20 A Tátrai vonósnégyes játszik. 17.07 Megette a rozsda. 17.32 Népi zene. 18.00 Sport. 19.15 Gondolat. 20.00 Sport. 20.09 Carl Schuricht művé­szete. 20.59 A századelő irodalmá­rnak hetei. 22.20 Tíz perc külpolitika. 22.30 Tenoráriák. 22.57 Filmtükörkép. .23.12 Mozart-szonáták. 0.10 Operettfelvételek. PETŐFI: 8.05 A Stúdió 11 felvéte­leiből. 8.20 Tíz perc külpolitika. 8.33 Idősebbek hullám­hosszán. 9.28 Nóták. 10.00 Zenedélelőtt. 11.33 A. Szabó család. 12.03 Népi zene. 12.33 Tánczene. 13.30 Színes szőttes. 14.00 Kettőtől négyig.. . 16.00 Kötődésem a tájhoz. 16.35 Tudományos könyves­polc. 16.40 Fúvószene. 17.13 Cherbourgi esernyők. Részletek. 17.30 ötödik sebeség. 18.33 Régi hanglemezek. 18.55 Táncházi muzsika. 19.15 Sport. 19.25 Prizma. 19.45 A, beat kedvelőinek. 20.33 Sport. 20.45 Virágom, virágom. .. 22.12 Népi zene. 22.42 Fischer: Az Alpoktól délre. 23.15 A tegnap slágereiből. 3. MŰSOR: 9.00 Barokk zene. 10.14 Massenet: Thais: Há- romfelvonásos opera. 12.25 A Stockholmi Kama­rakórus énekel. 13.07 Egy pálya vonzásá­ban. 13.27 Zongoramuzsika. 1* 16 A századelő irodalmá­nak hetei. 14.36 Szimfonikus zene. 16.26 Naiv művészek Ma­gyarországon. 16.46 öt földrész zenéje. 17.00 A zeneirodalom re­mekműveiből. 18.15 Magnóról magnóra. 19.05 Részletek Gtuck ope­rájából. 20.00 A századelő irodal­mának hetei. 21.00 Pierre Boulez vezé­nyel. SZOLNOKI STÜDIŐ: 17.00 Hírek. 17.05 Farmer és nyakken­dő. Ifjúsági magazinmű­sor. Szerkesztő: Gulyás Ferenc. 18.00 Alföldi kórika. 18.15 A tegnap slágereiből énekel Tom Jones. 18.26—18.30 Hírösszefoglaló. Lap- és műsorelőzetes. Kedd 1. MŰSOR 15.35 Hírek 15.40 Testünk NSZK filmsorozat XXVI/7. rész Artériák — (sz) 16.05 „Vénei” Portré Vándor Sándorról (ism) 17.00 Az ítéltet Magyarul beszélő csehszlovák tévéfilmsorozat VI/2. rész.: Az emberrablás (ism) 17.45 Reklám 17.50 Szülők nélkül? A Szegedi Körzeti Stúdió műsora Szerkes zto -ri Do rt er: Király Zoltán Operatőr: Kazinczkv László Rendező: Kun Zsuzsa A film néhány Csonerád megyei pél­dát idézve — állami intézetekben és neve­lőszülőknél nevelkedő gyerekeket mutat be és kitér az in fezét kontra nevelőszülő vitára is 18.20 Másfél millió lépés Magyarországon Végié az országos kék túra útvonalán XIV/12. rész: A Balaton felvidékén — (sz) 19.00 Reklám 19.10 Idősebbek is elkezdhetik Téviítorna — (sz) 19.15 Esti mese — (sz) 19.30 Tv-híradó — (sz) 20.00 A „Fekete Macska” bandája Magvarul beszélő szoviet bűnügyi filmsorozat V/2. rész — (sz) 21.15 Stúdió ’81 A Televízió kulturális het i lap ia — (sz) 22.15 Universiade 1981 Közvetítés Bukarestből összefoglaló a hétfői és mai eseményekről — (sz). Közben: Kb: 22.45 Tv-híradó 3. — (sz) 2. MŰSOR 20.01 Orosz nyelvű hírek 20.05 Népművészet Grúziában Szoviet rövidfilm (Orosz nyelvű) 20.15 Porcelánfestés Szoviet rövidfilm (Orosz nyelvű) — (sz) 20.25 Orenburgi kendő Szoviet rövidfilm (Orosz nyelvű) — (sz> 20.35 Vityebszki képek Szoviet rövidfilm (Orosz nvelvű) — (sz) 20.45 Német nyelvű hírek 20.50 Tv-híradó — (sz) 21.10 Televíziós mesék felnőtteknek: Szetna, a varázsló Történet óegyiptomi motívumok alapián * (angol feliratos!) (ism) Dr. Wessetzky Vilmos, dr. Kákosv László és Horváth Judit fordítás részletének felhasználásával a forgatókönyvet írta: Bárány a v László Dramaturg: Jánosti Antal Vezető operatőr: Bőn is Gyula Rendező; Rainai András Szereplők: Szokolav Ottó. Nagy Attila. Bozóky István. Ladik Katalin. Csurka László. Beníkő Péter. Némethy Ferenc. Perédy László Közreműködik: Köllő Miklós és a Dominó együttes 22.00 Angol nyelvű hírek 21.10 Szetna a varázsló 2. műsor Szerda _____|| 1 . MŰSOR 9.00 Idősebbek is elkezdhetik Tévétorna (ism) — (sz) 9.05 Csak gyerekeknek! Kisfilm-összeállítás: Mindent tudni akarok Szoviet kisfilm — (sz) En és a kutyám Csehszlovák pántom i msorozat: 1. rész: A kéményseprő — (sz) 9.25 Idesüss! Ajánlóműsor gyerekeknek (:ism) 9.50 Delta Tudományos híradó — (sz) 10.15 Bérgyilkos Magvarul beszélő olasz film (ism) 16.05 Hírek 16.10 A lemmingek nyomában Finn rövidfilm (ism) — (sz) 16.35 Testünk NSZK filmsorozat XXVI/8. rész: Vénák, a vér útia a szívhez (ism) — (sz) 17.00 Zenés egyveleg Román könnyűzenei film — (íz) 17.15 Ikebana — a virágrendezés művészete Japán rövidfilm (ism) — (sz) 17.30 Reklám 17.35 A nyelv világa — (sz) 18.20 Ki figyel oda? Riportműsor Szükséges-e. hogv egyforma legyen egy millió bútor? Hányféle a lángolt kolbász? Egy kuka 32 lakáshoz.... Pénz — a vízcsapból Szerkesztő­műsorvezető: Karácsondi Miklós Riporter: Sütő Enikő. Bánki Szilárd Operatőr: Önki Diramerián Rendező: Bánki Szilárd 18.45 Staféta Tíz perc ifiúság 18.55 A közönség- szolgálat tájékoztatója 19.00 Reklám 19.10 Idősebbek is elkezdhetik Tévétorna — (sz) 19.15 Esti mese — (sz) 19.30 Tv-híradó — (sz) 20.00 Kék fény Riporton űsor 21.00 Dalok, táncok a Szovjetunióból Kira Anvenkova műsora — (sz) 21.10 Ki járt jobban? Dokumentum­filmsorozat VI/3. rész: Ingázók 21.35 Zene, zene, zene Körkép 22.25 Tv-híradó 3. — (sz) v 2. MŰSOR 17.15 Budapesti Nagydíj Nemzetközi atlétikai verseny Közvetítés a Népstadionból — (sz) 20.45 Tv-híradó 2. — (sz) 21.05 Fókusz Világgazdasági magazin — (sz) 21.40 Fárasztó magány NDK tévéfidm írta: Lothar Creutz Fényképezte: Rolf Sohre Rendező: Kurt Jung-Alsen és Helmut Krätzig Szereplők: Fuschs főhadnagy —• Peter Borgelt, Subras — Alfred Rücker. Ewald Schultz — Rolf Ludwig, Marga Lindemann — Irma Münch A „fárasztó magányt” haszmália ki az a házasságszédelgő, akinek „tevékenységét” a rendőrség időt és fáradtságot igénylő munkája tudja csak. megakadályozni 22.45 Universiade 1981 összefoglaló a nap eseményeiről Közvetítés Bukarestből — (sz) Csütörtök 16.05 Hírek 16.10 Bevettük a várat... Dokumentumfilm (ism) — (sz) 16.40 Stop! Közlekedj okosan! Karácsonyi aiándék (ism) — (sz) 16.45 Nagy folyók a történelem visszfényében Francia—magyar filmsorozat XIII'13. rész: A Duna — (sz) 17.45 Tévébörze 17.55 Hová látni a Ganz Villamossági Művekből ? 18.30 Reklám 18.35 Telesport — (sz) 19.00 Reklám 19.10 Idősébbek is elkezdhetik Tévétorna (sz) 19.15 Esti mese — (sz) 19.30 Tv-híradó — (sz) 20.00 A tenger titkai Atlantisz II'l. rész A film a Platon által megénekelt legendás állam — Atlantisz — keresését kíséri végig Készítette: Jacques Cousteau 20.45 Hatvanhat Vendégünk: Buda István államtitkár, az OTSH. elnöke — (sz) 21.45 Supermax A népszerű együttes koncert iének közvetítése a Kisstadionból — (sz) 22.35 Tv-híradó 3. — (sz) 22.45 Universiade 1981 összefoglaló a záróünnepségről. Közvetítés Bukarestből — (sz) 2. MŰSOR 18.45 Sorstársak A Pécsi Körzeti Stúdió műsora (ism) 19.00 Unser Bildschirm — A mi képernyőnk A Pécsi Körzeti Stúdió német nyelvű nemzetiségi műsora 19.20 Reklám 19.30 Tv-híradó — (sz) 20.00 Kleist: Az eltört korsó Játék két részben, a Kaposvári Csikv Gergely Színház előadása, felvételről Fordította és a dalszöveget írta: Tandori Dezső Zenéiét szerezte: Selmeczi György Rendező: Gothár Péter Szereplők: Koltai Róbert, Raihona Ádám, Lukáts Andor, Kari Györgyi, Pogány Judit, ifi. Mucsi Sándor. Csákányi Eszter, Serf Egyed. Karátsonv Tamás. Bálák Margit. Tapoldi Gabriella Walter jogtanácsos városcól-városra utazik, hogy ellenőriz­ze a bíróságok mun­káját. Az egyik hol­land kisvárosban döb­benten tapasztalja, hogv minden a feie tetején áll- Ádám bíró éppen egy különös esetet tárgyal... Közben: kb. E1.15 Tv-bíradó 2. — (sz)

Next

/
Oldalképek
Tartalom