Új Néplap, 1993. március (4. évfolyam, 50-75. szám)

1993-03-01 / 50. szám

Fogadtatás hóvirággal Tüli, flitter és zene a régi falak között Hosszú szünet után felelevenítették a megyebálok hagyományát Szolnokon Éjfél felé a gyertyák már majdnem végigégtek, akkor jött meg a kedv a tánchoz. Fotó: Illyés Csaba. Számadás ’92 Tanácskozás a népi politizálásról Magyar-magyar párbeszéd Elutazott Leonyid Kravcsuk Budapest. Elutazott Ma­gyarországról Leonyid Kravcsuk, Ukrajna elnöke. A látogatás alatt találkozott Göncz Árpád köztársasági elnökkel, Antall József mi­niszterelnökkel és Szabad Györggyel, a Parlament el­nökével. (MTI) Kormoshátú tintahal Szolnok. Ezzel a címmel tartott előadást szombaton a Szobaszínházban Varga Erik basszusgitáros. A gitár megszólaltatásához külön­böző szokatlan tárgyakat: hegedűvonót, szekercét, haj­szárítót, csörgőórát és táska­rádiót használt fel, melyek segítségével érdekes, kárion- szerű hangzásvilágot hozott létre, egy egész zenekar illú­zióját keltve egyetlen basz- szusgitárral és különböző ef­fektekkel. Borús idő, csapadék nélkül Eleinte országszerte vál­tozóan felhős lesz az ég, majd a déli vidékeken erő­sebben megnövekedhet a felhőzet, de számottevő csa­padék ott sem valószínű. A délkeleti, déli szél időnként megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 2, 7 fok között alakul. Szombat éjjel a megyei ön- kormányzat paragrafusokhoz és határozatokhoz szokott termei étellel—itallal, zeneszóval, ra­gyogó ruhákba bújt férfiakkal és nőkkel teltek meg. A hölgyeket a közelgő nőnap alkalmából köszöntő szavak kí­séretében átadott egy-egy kis csokor hóvirággal várták a me­gyeháza kapujában. Ezen az estén a Gösser sö­röző zárva tartott, ugyanis a személyzet a szomszédban szorgoskodott, nehogy valaki éhen maradjon. Néhány perc múlva kiderült számomra, ez a veszély itt senkit nem fenyeget; hidegtálakon kaszinótojás, franciasaláta, füstölt sajt, majo- rannás csirkecomb, apró gáz­láng fölött pörkölt, töltött ká­poszta, pacal. ( A jászfényszarui Béke Szö­vetkezet elnöke, Győri Ernő lapunk érdeklődésére meglepő, illetve manapság már nem is nagyon meglepő kijelentéssel szolgál: várhatóan az 1230 részarány-tulajdonos nagy több­sége továbbra is a szövetkezet­tel akarja megműveltetni neve­sített földjét, ami majdnem annyit jelent, mintha bentma­radnának a téeszben. A kárpótlásra kijelölt terület nagysága 2335 hektár, ebből még csak 402 került licitálás so­rán tulajdonba, amiből 80 hek­tár az egyéni művelésű. A szö­vetkezet összesen 6837 hektá­ron gazdálkodik, a fő kultúra a búza. Állattenyésztéssel is foglal­koznak, de csak egyetlen állat­tal, sertéssel. Egy 300 anyako- cás hizlaldájuk van. Működik egy kalapgyáruk is, ahol 31 embernek tudnak mun­kát adni. Sajnos a kalapgyártás nem- A tölött káposzta is nagyon jó volt, de nekem a pacal ízlett legjobban, ilyen jó pacalt még nem ettem — mondta egy nagy pacal fogyasztó hírében álló vendég. Molnár Mihály, Mesterszál­lás polgármestere a megyei közgyűlésen felvetette; 1947 óta nem volt bál a „házban”, ér­demes lenne ezt a hagyományt feleleveníteni. Az ötlet meg­hozta neki a bálelnök tisztét. Hogy mi a bálelnök dolga? Lehetőleg mindenkit mindenki­nek bemutatni, oldott hangulat­ban könnyebben megy az is­merkedés, könnyebben köttet­nek barátságok, érdekek talál­kozhatnak. Sörkortyolgatás közben a polgármester elővette zsebéből a mentholos St. Mo- (Folytatás a 2. oldalon) nagyon megy, veszteséges. Az elnök azt mondja, valamilyen társasági formában mégis to­vább akarják működtetni a gyá­rat, a tagság érdekében meg­szűntetni nem akarják. A 640 tagot számláló szövet­kezetben rengeteg a nyugdíjas, ebből a számból 440-et ők tesz­nek ki. Pénzügyi gondjaik nincse­nek, készülnek a tavaszi veté­sekre, ha ki lehet menni a föld­re, azonnal megkezdik a mun­kákat. Egyébként a 2120 hektárnyi őszi búza fejtrágyázását 60 szá­zalékban elvégezték már. Fel­vásárlásra nem kötnek szerző­dést, megvárják, mit kínál a piac. Befejezésül egy fontos dolgot említett még az elnök. Mégpe­dig azt, hogy a szövetkezet egy­ségesen, 100 forint/aranykorona értéket kínál mind a kárpótlá- sos, mind a részarány-tulajdo­nosi földdel rendelkezőknek földbérletként. Kétnapos tanácskozást tartottak a magyar közélet ismert szemé­lyiségei Kisújszálláson, akik a hazafiasság fogalmát értelmez­ték a mai körülmények között. A szombaton kezdődött konfe­rencián több ízben utaltak az 1943-ban megrendezett bala- tonszárszói tanácskozásra, ami­kor nemzetünk válságos idő­szakában kellett a jövőről dön­teni. Történelmi névsor — fo­galmazta meg az egyik hozzá­szóló, utalva a jelenlévőkre. Bertha Zoltán országgyűlési képviselő beszédével indult a program. A Magyar Demokrata Fórum tagja kiemelte: a ma­gyarság erkölcsi kategória. Aki embernek hitvány, magyarnak sem alkalmas - tette hozzá. Vé­leménye szerint a mai vadkapi­talizmus közepette fontos a ha­talmasságok bírálata. A találko­zón több ízben utaltak Illyés Gyula, Németh László és Bibó István örök érvényű nézeteire. Mától új KRESZ Mától- módosulnak a KRESZ egyes előírásai. A gép­járművek számára lakott terüle­ten megengedett legnagyobb sebesség - ha ezt az adott út­szakaszon nem szabályozzák másképp a KRESZ-táblák - hétfőtől 50 kilométer/óra. La­kott területen kívül kötelező lesz a hátsó biztonsági öv hasz­nálata azokban a gépkocsikban, melyekbe az övét gyárilag be­szerelték. Lakott területen kí­vül, a jelzett utakon nappal is használni kell a tompított fény­szórót. Bertha Zoltán kiemelte: néphez húzó értelmiségre van szükség. Kárhoztatta az életünkben ural­kodó nyers anyagiasságot, az egydimenziós fogyasztói szem­léletet, melyben a legfőbb esz­köz és cél a pénz. Utalt a tö­megkommunikáció káros hatá­saira. Negyedszer találkozott egymással a Lehel HC és az FTC jégkorongcsapata, de az aranyérem sorsa még mindig nem dőlt el. Felvételünkön Bálint korcsolyáját próbálja kiütni Paraizs (fehér­ben), de a herényi csatár tovább siklik. Tudósításunk az 5. oldalon (Folytatás a 2. oldalon) (--------------------------------------------------------------------------­Pályázati felhívás! A szolnoki Mezőgazdasági Termelőeszköz Koroskodolml és Szolgáltató Részvénytársaság,- magáncég - pályázatot hirdet I gazdasági igazgató munkakör betöltésére. Feltételek:- közgazdaságtudományi egyetemi, vagy főiskolai végzettség,- megfelelő vezetői gyakorlat,- erkölcsi feddhetetlenség,- alkalmas egészségi állapot. Ha Ön szakirányú végzettséggel rendelkezik, szakmai és vezetői gyakorlata, kezdeményező képessége, önállósága és rugalmassága alkalmassá teszi az rt. gazdálkodásának irányítására, kérjük jelentkezzen. Vevők vagyunk a tehetségére! A munkakört elnyerő pályázót a cég, a magas követelményekkel összhangban álló kiemelt jövedelemmel díjazza. Jelentkezési határidő: 1993. március 20. A szakmai önéletrajzot a megadott feltételeket igazoló okiratok fénymásolatával az alábbi címre kérjük eljuttatni. AGROKER Rt. vezérigazgató 5001 Szolnok, Kombájn út 1. Pf. 11. *19300/1H* A jászfényszarui Békében A nagy többség a szövetkezetei választotta

Next

/
Oldalképek
Tartalom