Jászkun Krónika, 2002. október (10. évfolyam, 229-254. szám)

2002-10-12 / 239. szám

Szolnok, Sólyom u. 3. (Damjanich Müzlim mögötti új üzletház) „Szürkülő” gazdaság Egyre népszerűbb az alkalmi munkavállalói könyv X. évfolyam, 239. szám, 2002. október 12., szombat MEGYEI KÜ Autócsodák a Ligetben A régitől az újig számtalan szép jármű tekinthető meg Kétszáz járművet láthat a nagyérdemű Tegnap délelőtt megnyitotta kapuit a 12. Szolnoki Autó- és Versenyautó-kiállítás. A Tiszaliget két sportcsarnokában 3000 négy­zetméteres fedett helyen, illetve mintegy 10 ezer négyzetméteres szabadtéri parkolóban 200 két- és négykerekű járgányt csodálhat­nak meg a hét végén az érdeklődők. Szolnok A nyitónap legnagyobb sikerét az amerikai ben­zinfalók aratták: az 55 éves Ford kisteherautó, a kora alapján is nagykorúnak számító 5700 köb­FOTÓi CSABAI ISTVÁN centis Chevrolet, illetve a vontatónak is megfele­lő luxusjármű méltán vívta ki a közönség elisme­rését. Természetesen a legújabb kiadású szalon­autók is begurultak a csarnokba, miként testkö­zelből találkozhatnak az érdeklődők az egykori ralivilágbajnok Colin McRae Ford Focusával vagy a legjobb hazai ralipilóta, a sokszoros bajnok ifj. Tóth János Peugeot 206 WRC-jével. A kiállításon óriási közönségsikert aratott a törökszentmiklósi Szőllősi Péter és barátainak motoros kaszkadőr­bemutatója, melyet szombaton és vasárnap is megismételnek. QELEI Készenlétben a bíróság Mától indul a választási ügyelet VÁLASZTÁS - 2002 Mint ahogyan a tavaszi kép­viselő-választások időszaká­ban, most az önkormányzati választások idején is hét vé­gi készenléti ügyeletet tart a megyei bíróság. Ezzel, vala­mint a bírák mostanában igen sokat emlegetett fizeté­sével kapcsolatban kérdez­tük a megyei bíróság elnö­két. ' Mint azt dr. Nánási Illés lapunk­nak elmondta, az ügyelet már ezen a hét végén elkezdődik, és tart egészen október 27-ig. Ebbe az időszakba esik az október 23-i ünnepnap is, az ügyelet termé­szetesen erre a napra is vonatko­zik. A hétköznapi rendes hivatali időn túl tehát a hét végi napokon reggel nyolctól este hat óráig áll készenlétben a három hivatásos, közigazgatási ügyekben dolgozó bíróból álló tanács, hogy a terüle­ti választási iroda által hozzájuk eljuttatott, választással kapcsolatos ügyekben meghozzák döntésü­ket. A tavaszi választá­sok idején is akadt munkája az „ügyeletes” bírói tanácsnak. Ebből a szempontból a négy év­vel ezelőtti önkormány­zati választás még inkább emlékezetes maradt, akkor ugyanis Törökszentmiklós eseté­ben a szavazatok végső újra­számlálását is a bírák végezték el. Mostanában egyre több alka­lommal esik szó a bírák fizetésé­ről, a tervezett fizetésemelésről. Dr. Nánási Illés úgy véli, teljes mértékben indokolt a 2003. janu­ár 1-jétől tervezett 50 százalékos fizetésemelés, ugyanis az elmúlt öt esztendőben a bírói fizetések reálértéke lényegesen csökkent, messze el­marad az Európai Unió tagállamaiban tapasztalhatóaktól. A tervezett 50 szá­zalékos emelés is csak egy kis lépést je­lent ahhoz, hogy az uni­ós országokban biztosí­tott bírói jövedelmek­hez közelítsenek a ha­zai bérek. Ma Magyarországon jelenleg nettó 80-90 ezer forint között van egy kezdő bíró havi fizetése, ami a munkával eltöl­tött évek alatt csekély mérték­ben, néhány ezer forinttal emel­kedik. VÁLASZTÁS A decentralizált foglalkoztatási alaprész eddigi felhasználá­sáról, az önfoglalkoztatási támogatások eredményességéről, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel kapcsolatos információkról számoltak be tegnap a megyei munkaügyi tanács ülésén. ték a kötelezettségvállalás szint­jén. A pénzt 15 támogatási eszköz­re osztják fel, amelyek között a legjelentősebb a közhasznú fog­lalkoztatás, valamint a képzés te­rülete. Munkaerőpiac Az ülést követő sajtótájékoztatón elhangzott, az éves megyei kere­tet jelentő 1,9 milliárd forintnak több mint 84 százalékát negyed­évvel az év vége előtt már lekötöt­A 2000-ben megítélt önfoglal­koztatási támogatások felhaszná­lásának ellenőrzése pozitív meg­állapításokra késztették a munka­ügyi szakembereket. Az 1 millió forintos, öt év alatt visszatéríten­dő kamatmentes - egyébként már 1997 óta működő - támogatásra száz pályázat érkezett a megyei munkaügyi központhoz. A sokré­tű pályázati feltételrendszernek végül 55-en feleltek meg. ____ (FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) UT ÁSZ-FEJLESZTÉS. Az idei, 9,6 milliárd forint értékű fejlesz­tés után, jövőre 10-13 milliárd fo­rintot ruház be a tervek szerint Kelet-Magyarország három régi­ójában, Hajdú-Bihar, Jász-Nagy- kun-Szolnok és Szabolcs-Szat- már-Bereg megyében a Titász Rt. Bakács István elnök az idei fej­lesztések közül kiemelte a 260 települést érintő közvüágítás-kor- szerűsítést, amelynek költsége az év végéig meghaladja a há- rommilliárd forintot, mti LOPOTT, IVOTT. Csütörtökön délután egy kunhegyesi hölgy telefonált a rendőrségre, mivel a ház bekerített udvaráról egy férfi eltulajdonította kerékpár­ját. A rendőrök a helyi kocsmá­ban elfogták a gyanúsítottat - egy helyi férfit -, aki kihallgatá­sa során több, az utóbbi időben elkövetett kerékpárlopást is be­ismert. MRFK NEM ADJÁK? Hírek szerint mégsem közvetítik ma délután Stockholmból a svéd-magyar foci Eb-selejtezőt, mert a jogtu­lajdonos felbontotta a szerző­dést. Bozóky Imre, az MLSZ el­nöke csalódottan értesült a hír­ről, és megerősítette: bízik ben­ne, hogy a találkozó képernyő­re kerül. Lapzártakor még az volt az utolsó információnk, hogy nem lesz közvetítés, vcs ALMA MATER Mai lapszámunkban a túrkevei Ványai Ambrus Gimnázium és Szakkö­zépiskola mutatkozik be a 7. oldalon Segítség nagycsaládosoknak Ruhaneműket és természetbeni adományokat vehettek át a családok fotós cs. i. Megyei információ __ Sz ázhatvanhét megyénkbéli többgyermekes család — összesen 907 fő — részesült tegnap Szolnokon ruhane­műben és egyéb természet­beni adományban a Magyar Vöröskereszt révén. A Magyar Vöröskereszt Országos Titkársága által kezdeményezett „Tanévkezdési akció - 2002” programban a megyei szervezet természetbeni támogatást nyújt a rászoruló családok részére — tud­tuk meg Sallai Nóra megyei tit­kártól. A Karitatív Tanács megalakítá­sáról szóló törvény értelmében a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága által a tanács rendelkezésére bocsátott ruhane­műket és egyéb természetbeni adományokat a Magyar Vöröske­reszt segélyként adta át a szolno­ki Nagycsaládosok Egyesülete közreműködésével tegnap Szol­nokon. Az adományok — amelyek összértéke 4 millió 243 ezer fo­rint volt - átadásán részt vett dr. Hegyesiné Orsós Éva, az Egész­ségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium helyettes államtit­kára és dr. Kató Ernő, a Magyar Vöröskereszt főtitkárhelyettese is. Az adományokat a több gyer­meket nevelő családok kapták. Az akció az egész megyére kiter­jedt. A továbbiakban a megye többi Nagycsaládosok Egyesülete számára is biztosítani kíván a vö­röskereszt a felajánlott juttatá­sokból. A karcagi Gólyafészek Otthon részére ugyanezen akció kereté­ben juttatnak el ruhaneműket. BOY AHOL ÉLÜNK Martfű az új évezredben Összeállítást olvashatnak a városról 9. oldal KEDVES HÖLGYEID^ Beköszöntött az ősz! Szeretne divatos, harmonikus Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat! ruházatot és cipőt hordani? Fontos Önnek a jó minőség és viselhetőség? Kedveli a természetes alapanyagokat? Lenne kedve stílust váltani? A válasz: a T&N Kft. SIGNORA divatáruüzlet, ahol a minőség és az ár jegyben jár! A tartalomból: • Chopper után trike • A sült hernyó nem ízlett... HOLNAP MEGVÁSÁROLHATÓ A VASÁRNAPI »Néplap SZAKKÉPZÉSI AJÁNLATOK • Mérlegképes könyvelő • Pénzügyi - számviteli ügyintéző + számítógépkezelő • Ingatlanközvetítő és értékbecslő • Adótanácsadó • Társadalombiztosítási ügyintéző, szakelőadó • Személyügyi ügyintéző, gazdálkodó • Pénzügyi számviteli szakelőadó • Vámkezelő - vámügyintéző Tankönyvellátás: Szolnok, Verseghy park 8., könyvesboltunkban. Perfekt Gazdasági Tanácsadó Oktató és Kiadó Részvénytársaság. Szolnok, Verseghy park 8. Telefax: 56/422-276 ' yU«- ••• ISO 9001 minőséggel h CN 200003 perfekt Röviden

Next

/
Oldalképek
Tartalom