Szolnok Megyei Néplap, 1982. szeptember (33. évfolyam, 204-229. szám)

1982-09-24 / 224. szám

1982. SZEPTEMBER 24 SZOLNOK MEGYEI NÉPLAP 7 Gyászhír — köszönetnyilvánítások Mély fájdalommal tudatjuk, hogy bátyánk, öcsénk, BOZÓKY GYÖRGY f. hó 16-án 42 éves korában tragikus hirtelenséggel el­hunyt. Hamvasztás utáni bú­csúztatásáról később leszünk értesítéssel. Gyászoló testvé­rei, Szolnok. Köszönetét mondok roko­noknak, barátoknak, volt munkatársaknak, akik szere­tett férjem, SEBESTYÉN LÁSZLÓ temetésén részt vettek, ko­szorúikkal, virágaikkal fáj­dalmamat enyhíteni igyekez­tek. özv. Sebestyén László- né Szolnok, József A. út. Hálás szívvel mondunk kö­szönetét rokonoknak, isme­rősöknek, jó szomszédoknak, volt munkatársaknak, a köz­ponti orvosi rendelő dolgo­zóinak, akik felejthetetlen, drága jó férjem, édesapánk, nagyapánk, VÁNYAI MIHÁLY temetésén megjelentek, sírjá­ra koszorút, virágot helyez­tek, mély fájdalmunkban osz­toztak. Gyászoló felesége, lányai, vejei, három kis uno­kája, TÍszaföldvár. Köszönetét mondok mind­azoknak, akik KALDI ILONA temetésén részt vettek, sírjá­ra koszorút, virágot hoztak, fájdalmunkban osztoztak. Dr. Kovács. INGATLAN KIS családi házépí­tési engedéllyel, be­tegség miatt sürgő­sen eladó. Jászbe­rény, Szilfa u. 1. (7212) ___________. v ízparti 300 négy­szögöl építési telek Szolnoktól 15 km-re kész lábazattal, épí­tési anyagokkal el­adó. „Közművesí­tett” jeligére a ki- adóba. (7044) ________ K ISÜJSZÁLLAS, Gergő út 2. kertes, családi ház eladó, sok melléképülettel, jószágtartásra alkal­mas. (7248)__________ C SALÁDI ház el­adó. Szolnok, Gyík út 6. Érdeklődni: 161 óra után. (7111) __ S ZOLNOK központ­jában (Béke étterem mögött) házrész el­adó. Érdeklődni: Koszorú út o. Ma- kóéknál az udvarban. Irányár: 150 000 Ft. (7075)________________ J ÁSZBERÉNY. Gör­be u. 2. sz. alatt 167 négyszögölön, két­szer szoba, konyhás, 10 méter melléképü­lettel, csaldi ház el­adó. Érdeklődni a helyszínen szomba­tonként. 14—16-ig. (7267)________________ J ÁSZBERÉNY, Üjer- dő 31. sz. tanya, el­adó, műút mellett. Érdeklődni lehet: Jászberény, Kossuth L. jl. 89. (7271) ELADÓ 2 db köz­ponti fűtéses, csa­ládi ház 400—400 négyszögöl telekkel a Killián Gy. úton Be- lovakiéknál* Mező­túr. (3978)_______ T ANYA eladó 400 négyszögöl telekkel fele szőlő. . Tenyő- sfciget 59. alatt a Holt-Tiszától 500 m- re. Érdeklődni tö- rökszentmiklós. Kil- lián út 22. (7028) SZOLNOKON társas­ház építésébe betár­sulnék. Folyamat­ban levő építkezés is érdekel. ..Belvá­rosban” jeligére a kiadóba. (7933)____ K UNSZENTMÁR- TON, Vásár úti 8. sz. alatt levő családi ház eladó. Érdeklődni keddtől péntekig egész nap. (7148) SÜRGŐSEN eladó, vagy elcserélném Rákóczifalván, a Bartók B. út 104. sz. alatt levő 2 szoba, komfortos, családi házamat 600 négy­szögöl gyümölcsös­sel. Érdeklődni le­het hétvégén. (7115) SZOLNOK, Bányász ~u. 16. sz. alatt 706 négyszögöl portán, családi ház eladó. (7120) TISZAFÖLDVARON. a müút mellett 462 négyszögöl szőlő 3x4-es szoba alatta pince felszereléssel eladó. O-kincsem, Fő út 16. (7658) SZOLNOKON, vasút­állomáshoz közel, 5 szobás, gázos csalá­di ház beköltözhe­tően eladó. Cím: Magyary, Marko- tányos_u._ 4. (7737) # 100 'négyszögöl hob­bitelek eladó. Szol­nok (Szandaszőlős), Eper úton. „Olcsó” jeligére a kiadóba. (7912) JÁSZBERÉNY. Já- kóhalmi út 6. sz. alatti telek eladó. Érdeklődni lehet: Jászberény. Tüzér u. 19. sz. alatt. (7258) ELADÓ 2 család ré­szére is alkalmas fürdőszobás -f mel­léképület - 400 négy­szögöl, kertes ház. Víz. villany' lakás­ban, buszmegálló 2 perc. Fizetési ked­vezmény. Érdeklőd­ni: Bori László Sze- levény. pálóczi p. 20. (7263) ________________ g épjármű IN-es frsz. 1500-as P Fiat, műszaki vizs­gával egyben vagy bontva eladó. Jász­berény, Pórtelek, Fő út 31. (7279) ____ K ITŰNŐ állapotban Trofy MZ, Verhovi- na moped, 380 vol­tos villanymotor el­adó. Szolnok, Ragó A. 16. IV/17. (7064) 9 éves Zsiguli Com­bi, műszaki vizsga után eladó. Szolnok, Móricz Zs. u. 12. (7964)________________ W ARTBURG gépko­csi, cF-es frsz. el­adó. Üj alkatrésszel. Jászjákóíialma, Vö- rösmarty 16. (7274) ZJ-s Trabant 1985-ig vizsgázott eladó. Jászberény, Lázár Henrik út 16. (7210) 1200-as Zsiguli el­adó. Jászberény, Medve u. 15. (7206) UTÁNFUTÓ eladó. Jászberény, Kapás u. 14. (7216) 850-es Fiat Sport Coupé 50 000 Ft-ért és 3 éves 350-es Já- wa eladó, vagy 250- es MZ-re cserélhető. Érdeklődni Balogh Pál Kenderes, So­mogyi 33. alatt. (7291) ADAS-VÉTEL BONtASBŐL geren­dák és családi ház­ra való ablakok, aj­tók eladók. Érdek­lődni :naponta 17 órától Szolnok, Szi­várvány u. 10. (Kert­város.) __(7789) S ZŐLÖOLTVA- _ NYOK. lugasgyüjte- mények termelői áron, árjegyzéket díjmentesen küldök. Valiskó szőlész, Gyöngyös. (7070) HÓDFARKÚ cserép eladó. Darabja 50 fillér. Jászberény, Zirzen J. u. 2. (7202)_________.______ K ÖNNYŰ gumis ko­csi eladó. Puszta- monostor. Rákóczi út 19. (7797) BOTORAIT kp.-ért megvásároljuk, el­szállítjuk. Vásáro­lunk szőnyeget, régi dolgokat, képeket, dísztárgyakat. Szol­nok, Szabadság tér 3. Bútorüzlet. (7203) MENYASSZONYI ru­hák eladók. Jászbe­rény, Fáy út 27. Ér­deklődni lehet 17 óra után. (7270)__ 3 hónapos bikabor­jú eladó. Zagyvaré- kas, 2 4. Gátőrház, Kalmár. (7176) EGYÉB FÁJDALOMMEN­TES füllyukasztás. A speciális készü­lék fájdalommente­sen lövi bele a di­vatos arany bevona­tú fülbevalót. Mu- hari Zoltán fodrász- mester Szolnok, Be­loiannisz—Petőfi út sarok. (7665) KISKERTTULAJ­DONOSOK, hobbi­kertesek, figyelem! Csőkútfúrást válla­lok 3 év garanciá­val, teljes felszere­léssel. . Érdeklődni levélben, vagy sze­mélyesen Gajdacsi Géza Szeged, Gyík u 21,A. 6723 Felső­város 319/A. (7754) KÉT szoba, össz­komfortos lakás üre­sen vállalatnak ki­adó. „Széchenyi” jeligére a kiadóba. (7099) ________________ N ÉMET oktatást diá­koknak vállalok. Szolnok, Kassai u. 38. IV/12. (7133) 14 éves fiamnak gi­tártanárt keresek. „Május 20.” jeligére a kiadóba. (7174) SZOBÁ-KÖNYHAS lakás kiadó. Jászbe­rény, Zagyva-part u. 4. (SZ. (7269) VT Kommunális Üzeme településtisztasági osztálya azonnali felvételre keres — PRÁGA tip. szippan­tó gk-ra gk. vezető­ket — gépkocsikísérőket, valamint — autószerelőket. Jelentkezni tehet: Szolnok, Nád u. 1. sz. alatt az osztály vezetőjénél, naponta 7—16 óráig (7135.) Salakmotor Lengyel és csehszlovák motorosok Szolnokon (Idényzáró salakmotorver­senyt rendez szeptember 25- én, szombaton a Szolnoki Volán SC rákóczifalvi ver­senypályáján. A meghívásos nemzetközi viadalon a hazai motorosok mellett lengyel és csehszlovák vaspapucsosok is ott lesznek a rajtnál, akik köztudottan 'a sportág euró­pai élmezőnyéhez tartoznak. A rajtlista szerint a lengyel Stal Rzeszow, a csehszlovák Tátra Koprivnice, a Békési és a Szolnoki Volán 4—4 tagú együttese méri össze tudását a csapatversenyen. A külföldi vendégszereplők és a szolnokiak szeptember 26- án, vasárnap ismét megmér­kőznek Nyíregyházán, ahol a negyedik ellenfelet, a Békési Volánt a nyírségi gárda vált­ja föl. Körzeti bajnokság Jászapáti rangadót nyert A Jászsági csoportban Jász­apáti rangadót nyert, Jászfény- szaru gólzáporral győzött, és át­vette a vezetést. Eredmények: Jászboldogháza—-zagyva rékas 3:0, Jászszentandás—Alattyán 2:2, Jászfényszaru—Pusztamonostor 7:1, Üjszász—Jászdózsa 4:1, Jász­apáti—Jászladány 2:1, Jásztelek —Jászfelsőszentgyörgy 0:2. A Tiszai csoportban a szep­tember 19-i forduló a hazai csa­patok „fekete vasárnapja” volt. Mindössze Tiszaroff tudott ott­hon tartani egy pontot, a többi mérkőzésen a vendégcsapatok győztek. Eredmények: Tisza­derzs—Kisújszállás 1:2, Tisza- szőlős—Kunmadaras 1:2. Tisza- bura—Tiszaigar 0:1. Tiszaroff— Tiszaszentimre 2:2, Nagyiván— Tiszagyenda 2:5, Tiszabő—Tisza- örs 1:2. Az élcsoport? állása í. Kisújszállás 2. Tiszaigar 3. Tiszagyenda 4. Kunmadaras 4 4-------16-5 8 4 4-------15-4 8 4 3—1 15-6 6 4 3-19-46 Kunsági csoport: Tószeg—Sze- levény l :0, Mezőtúri Főiskola— Tiszaug 10:0, Cibakháza—Cserke­szölő 1:0. Tiszakürt—Csépa 0:6. Öcsöd—TÍszaföldvár II. 3:1, Kun­gyalu—Mezőhék 3:5. A megyei ifjúsági bajnokság állása 1. K. MEDOSZ 2. Tisza Cipő 3. Karcag 4. Szó. Vegyi. 5. Szó. Cukor. 6. Túrkeve 7. KuTE 8. Kunhegyes 9. J.-ároksz. 10. Szászberek 11. Jb. Vasas 12. T.-füred 13. T.-földvár 14. J.-alsósz. 15. T.-miklós 16. Abádszalók 17. Szajol 18. J.-jákóh. 7 7 — — 22- 7 14 7 5 1 1 27- 8 11 7 5 1 1 21-12 11 7 5 — 2 27- 8 10 7 4 2 1 15- 7 10 7 3 3 1 10- 8 9 7 3 2 2 ia* 6 8 7 3 1 3 20-12 7 7 2 2 3 10-14 6 7 2 1 3 6-17 6 7 2 1 4 14-12 5 7 2 1 4 12-15 5 7 2 1 4 10-19 5 7 2 1 4 8-21 5 7 2 — 5 13-23 4 7 2 — 5 10-27 4 7 1 1 5 4-12 3 7 — 3 4 5-24 3 Színre lépnek az NB l-es férfi kosarasok Ma: Szolnoki Olajbányász Csepel SC Beteljesült az Alföldi Olaj­bányász szakosztályának és a kosárlabdához, hű, több száz szurkolónak régi vágya; a férficsapat bejutott az NB I-be. Hosszú évek áldozatos munkájának gyümölcseként a legjobbak között képvisel­hetik a megye, a város, az egyesület színeit. Az NB I-be jutás határtalan boldogsága azonban nem kápráztatott él senkit, mert a szakvezetők és a játékosok jól tudják, hogy csak szívós, következetes és rendkívül kemény munkával állhatnak helyt a legjobbak között. Ennek tudatában dol­gozták végig szinte az egész nyarat és a játékosok közül kivétel nélkül alávetette ma­gát mindenki azoknak a ve- rejtékes edzéseknek, amelye­ket Halmos István szakedző állított össze. Pál Szabó, a csapat egyik irányító játékosa A felkészülés véget ért, ma kezdődik a vizsga időszaka, a nyilvánosság elé lép a csa­pat. Nagyon nehéz sorozat előtt áll. a .kettéosztott me­zőnyben az erősebb csoport­ba került, és ma az ellen a Csepel ellen kezd, amelyben Székely, Kovács A. és Klöczl ’személyében magyar váloga­tottak találhatók, sőt két ju­goszláv játékos — az egyik Ka­szás, 205 centiméter magas — is erősíti sorait. A szolnokiak nem is számítanak győzelem­re, elégedettek lennének a szoros eredménnyel is. Ebben a nehéz sorozatban sokat se­gíthetnek a csapathoz hű, a ko­sárlabdát értő és szerető szol­noki szurkolók, akik biztatá­sukkal megsokszorozhatják a játékosok lelkesedését, küz­deni akarását. Kajaktoborzó lányoknak A szolnoki Várost Sport­iskola kajak-kenu. szakosztá­lya úszni tudó lányok részé­re toborzót hirdet. Az 1968— 72-ben született lányok je­lentkezését várják szeptem­ber 27. és 30. között a Holt- Tiszán levő vízitelepen, na­ponta 10—12 és 15—17 óra között. Labdarúgás Vasas öregfiúk—Karcag öregfi­úk 5:2 (2:0). Karcag, 1000 n. V.: Ary. A fővárosiak vendégjátéka kellemes szórakozást biztosított a karcagi szurkolóknak. Az NB I öregjeinek játékát még mindig nagyszerű labdakezelés. pontos átadások, fiatalos lendület jel­lemezte. A kispályás játékhoz szokott karcagi fiúknak a má­sodik félidő elején még sikerült az egyenlítés, do utána elfárad­tak. Gl.: Tóth (3), Egervári, Ka­marás, ill. Kiss, Lukács. Esemény Kosárlabda. NB I. Férfi: Szolnoki Olajbányász—Cse­pel, Szolnok, tiszaligeti sport- csarnok, 18. Előtte ifjúsági mérkőzés 16.30. NB II. Női: Szolnoki MÁV MTE—Szarvas Szolnok, Véső u. 16. Előmér- kőzés: SZVSI serdülő— Szarvas serdülő 14.30. Száz résztvevővel Egyem tájékozódást futóbajnokság Mintegy száz versenyző részvételével rendeztek meg a tájfutók nappali egyéni bajnokságát. A Mátrában, Pásztó térségében, az Agas- vár déli lábánál, jó időben, különösen fizikailag nehéz pályákon került sor a ver­senyre. Célja a megyei baj­noki címek elnyerése mellett a vidéki egyéni bajnokságra való továbbjutás eldöntése volt. A rendezők és verseny­zőik jó felkészülését mu­tatja, hogy csak néhányan estek ki a küzdelemből hi­bapont miatt. örvendetes, hogy a szakosztályok mellett, néhány középiskola is el­küldte versenyzőit.' Elszo­morító viszont- az a tény, hogy a megye több olyan középiskolája is távol ma­radt, amely más sportágak­ban jól áll, holott az ODK-k programjában is szerepelnie kell a tájfutásnak. Eredmények. (Zárójelben, a pálya hossza, a szintkü­lönbség, az ellenőrzőpontok száma, az indulók száma.) N 19 B kategória: (5900 m, 350 m, 12 ep., 9 fő): 1. Kiss- né Kiss Mária (Jászapáti Mészáros L. Gimn.) 76.20, 2. Sipos Etelka (Szolnoki MÁV MTE) 81 26, 3. Lévai né Ko­vács Róza (Karcagi SE) 84.38. N 17 B (4800 m, 250 m, 10 ep., 2 fő): 1. Szegedi Márta (Szolnok Eü. Szakközép I.) 168.51, 2. Urbanovics Juszti­na (Üjszász Gimnázium) 169.53. N 15 B (4300 m, 220 m, 8 ep., 23 fő): 1. Balogh Edit (Karcagi SE) 74.55, 2. Diószegi Éva (Üjszász Gimn.) 79.15, 3. Kálmán Katalin (Jászapáti MLG.) 81.05. F 21 B (8500 m, 450 m, 14 ep., 9 fő): 1. Lévai Kál­mán (Karcagi SE) 95.45, 2. Drávucz Imre 99.57, 3. Lu­kács Aladár (mind Szolnoki MÁV MTE) 102.13. F 17 B (7200 m, 380 m, 12 ep., 14 fő): 1. Munkácsi Ferenc 67.25, 2. Horváth Csaba (mind Szolnoki MÁV MTE) 69.31, 3. Bérezi József (Kar­cagi SE) 82.27. F 19 B (7800 m, 400 m, 12 ep., 5 fő): 1. Ferenczi Ákos (Szolnoki MÁV MTE) 70.47, 2. Balogh Imre (Karcagi SE) 88.40, 3. Szabó Géza (Szolnoki MÁV MTE) 97.29. F 15 B (4800 m, 250 m, 9 ep., 27 fő): 1. Za­gyi Róbert (Jászapáti MLG) 57.57, 2. Munkácsi Mihály (Szolnoki MÁV MTE) 60.11, 3. Illés Attila (Jászárokszál- lás) 61.50. í A rádió és la televízió műsora I Rádió I SZOLNOKI STÜDIO: 17.00: Műsorismertetés, hírek. — 17.05: Duane Eddy gitározik. — 17.20: Kulturális figyelő. Szer­kesztő: pálréti Ágoston. — 17.45: Filmslágerek. — 18.00—18.30: Al­földi krónika. KOSSUTH: 8.27: Nem tudjuk, ha betegek vagyunk. — 8.37: Szkrjabin: Az extázis költeménye. — 9.00: „Vár egy új világ . . .” Fejezetek a szocialista irodalom történeté­ből. — 10.05: Kagylózene. A kép­zeletszárnyán. — 10.35: Szigetek könyve. — 11.10: Világirodalmi Dekameron Domokos János vá­logatásában. Balzac: Az ismeret­len remekmű. Fordította: Réz Adám. — 12.45: Hétvégi Panorá­ma. — 14.04: Daloló, muzsikáló tájak — Mátravidék. — 15.05: Benjamino Gigli operaáriákat énekel. — 15.28? Zenélő Dominó. — 16.00: Mire használták fel? — 17.05: Holnap közvetítjük. — 17.30: Városiasodó Európa. 17.55: Arthur Rubinstein Chopin- mazurkákat zongorázik. — 19.15: Homo ludens. — 19.35: Hangal­bum — Gellért Oszkár. — 20.35: Operettkedvelőkpek. — 2J.30 El­tűnnek-e a térképről? — 22.20: Tíz perc külpolitika. — 22.30: Üj Zenei Újság.— 23.20: Szimfonikus zene, — 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI: 8.05: A Makám és a Kolinda együttes nagylemezéről. — 8.35: Pajkos diákok. Részletek Suppé operettjéből. — 9.18: Harminc perc alatt a Föld körül. Nemzet­közi magazin. — 10.00: Zenedél- előtt. — 11.35: Tánczenei koktél. —i 12.40: Népi muzsika. — 13.15: Külpolitikai arcképcsarnok. — 14.00: A Petőfi rádió zenedél­utánja. — 17.00: Térkép és útra- való. — 17.30: ötödik sebesség. — 18.35: Pophullám. — 19.40: Régi nóta, híres nóta. — 20.35: Tudósítás a Csepel—Videoton baj­noki labdarúgó-mérkőzésfől. — 20.50: Hídfők a végtelenben. IX. rész. Ki hall engem? — 21.50: Újdonságainkból — magyar tánc­dalok. — 22.15: Gulyás László: Békési esték. — 23.20: A teg­nap slágereiből. 3. MŰSOR: 9.00: Iskolarádió. — 9.30: Rag- time-felvételek és feldolgozások. —1 10.00: Zenekari muzsika. — 11.50: Skandináv muzsika. — 13.07: IX. Országos Kamarazene- kari Fesztivál — Veszprém III/2. rész. — 13.48: Találkozunk: Pan­nóniában. — 14.37: Zenekari mu­zsika. — 15.39: Monteverdi-kóru- sok. — 16.00: Kapcsoljuk a Bu­dapesti Műszaki egyetem dísz­termét. — 17.05: Muzsikáról vers­ben, prózában. — 17.35: Opera- áriák. — 18.10: Uj Zenei Újság. — 19.05: Romantikus zene. — 20.20: David Friedman kvartett­je játszik. — 20.46: Üj Bartók- lemezeinkböl. — 21.30: Opera- müvészlemezek. — 22.30: Händel- müvek. Televízió 8.00: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (ism., színes). 8.05: Iskolatévé. Élővilág (ált. isk. 7. oszt.) Sarkvidékek és tengerek élővilága. 9.00: Fizika (ált. isk. 6. oszt.) Bevezetés a fizikába. 9.25: Technika (ált. isk. 1. oszt.) A gyúrható anyag (színes). 9.50: Lottósorsolás — 38. hét. Közvetítés a Kereskedelmi Igazgatóság Hargita stúdió­jából. 10.00: Magyar irodalom (ált. isk. 6. oszt.) A magyar népdal. 10.35: Deltácska. Vadállatok, háziállatok. 14.05: Iskolatévé. Élővilág (ism.). 14.35: Hogyan tanítok tv-vel? Környezetismeret 2. oszt. 15.25: Magyar irodalom (ism.). 16 15: Hirek. 16.20: A Müritzi kistenger. NDK rövidfilm (színes). 16.40: Szülők iskolája. 13/1. rész: Újszülött érkezik (ism„ színes). 17.10: Reklám. 17.20: Természetbarát. A Telesport turisztikai ma­gazinja (színes). 17.40: Csali. Horgásztizperc (színes). 17.50: Reklám. 18.00: Ablak. 19.00: Reklám. 19.10: Idősebbek is elkezdhetik. Tévétorna (színes). 19.15: Esti mese (színes). 19.30: Tv-híradó (színes). 20.00: Delta. Tudományos híradó (színes). 20.25: A fele sem igaz! Vetélkedömüsor. 20.55: A rajzfilmek kedvelőinek. Ceruza. Jugoszláv rajzfilm (színes). Muskétások. Bolgár rajzfilm (színes). őfelsége. Jugoszláv rajz­film (színes). 21.05: Toni. Magyarul beszélő, francia film. 22.25: Tv-híradó 3. (színes). 28.35: Tarkovszkij-sorozat. Az én nagy barátom. Magyarul beszélő, szovjet film (színes). 2. MŰSOR: 18.55: Nas Ekran. A mi képernyőnk. „Kad jesen dode, sve kuci dode”. A pécsi körzeti stúdi£ műsora. 19.30: Tv-híradó (színes). 20.00: Egy asszony. Magyarul beszélő, olasz filmsorozat 6/4. rész (színed). 21.05: Tv-híradó 2. (színes). 21.25: Pulzus. Könnyű, zenei panoráma (színes). 22.10: Reklám. 22.20: Súlyemelő VB. Közvetítés Ljubljanából (színes). (90 kg.) SZLOVÁK TELEVÍZIÓ: 16.40: Hirek. - 16.55: Pontonok a folyón. Riportfilm. 17.55: A szertefoszlott álmok. Dokumentumfilm a cseh­szlovákiai magyarok életéről. 19.30: Angol nyelvtanfolyam 23. lecke (ism.). 20.00: Főiskolások vetélkedő­műsora. 21.15: Időszerű események. 21.45: c. C. Bergius: Karambol. Tévéjáték (ism.). 23.10: Zenés vetélkedőműsor. BUKAREST^ 15.30: A volánnál — Autóvezetőknek. 15.45: Német nyelvű adás. 17.50: A legkisebbeknek. 20.00: Tv-híradó. 20.25: Házunk tája. 20.35: A tornásznő.' Amerikai játékfilm. 21.25: Kulturális hírek. 21.50: Tv-híradó. 22.00: Reflektorfényben. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom