Új Néplap, 2003. augusztus (14. évfolyam, 178-202. szám)

2003-08-01 / 178. szám

7. oldal Lelőtte a baltás betörőt GYAKRABBAN KISÜT A NAP Részletek a 11. oldalon 03178 Jász-Nagykun-Szolnok megyei napilap Összefogás a jobb felkészülésért Megnyitotta kapuit a 6. Jász Expo Nagy sikerük volt a jász ételeknek Eddig soha nem látott számban érezték fon­tosnak a jászsági vállalatok, cégek, közepes és kisvállalkozások, hogy részt vegyenek az immár hatodik alkalommal megrendezett Jász Expo kiállítás és vásáron. Több mint 110 cég jelent meg az idei seregszemlén, széles skálán mutatva be a kistérség gazdasági fej­lődését. JÁSZBERÉNY A vasárnap estig nyitva tartó vásár idén még a megelőző évekhez képes is jóval több céget von­zott. A jászberényi fesztiválhétvége gazdasági eseménye a kistérség legnagyobb üzleti sereg­FOTÓi SÁRKÖZI szemléjévé nőtte ki magát. Magyar Levente, Jász­berény polgármestere köszöntőjében a napjaink­ban ismét változásnak indult régiókról, kistérsé­gekről szólt. Szerinte az expo most a jász kistérségről, a Jász­ságról szól. Bemutatja azt az együttműködést, összefogást, amely már korábban létrejött ai itt élők között, s létezik a gazdasági élet területén is. Rámutatott: most ismét lehet célja az összefogás­nak, mégpedig a küszöbön álló uniós csatlako­zás. A résztvevőket felkérte, hogy lehetőségeik szerint használják ki minél jobban az expo adta lehetőségeket, hogy a felkészülés minél sikere­sebb legyen. /FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Szolnok Tegnap kora hajnalban egy férfi bejelentette a rendőrsé­gi ügyeletén, hogy lakásán egy ismeretlen férfi megtá­madta, akit lelőtt. A mellbe lőtt baltás betörő a tetthe­lyen életét vesztette. Emberölés alapos gyanúja miatt indítottak nyomozást a házában egyedül élő M. László ellen, akit kihallgatását követően szabadon engedtek. A férfi azt állítja, arra ébredt, hogy valaki motoszkál a házában. A baltával támadót, aki­vel a folyosón futott össze, meg­lőtte. Bár az engedély nélkül tart­ható flóbertpisztolyról azt tartják, csak szél­sőséges esetekben te­het komoly kárt az emberben, ezúttal mégis az ellenfél tes­tébe hatolt a lövedék. A szomszédokat másnap délelőtt is erő­sen foglalkoztatták a Pletykafalu egyik utcá­jában történtek. - Csak azt hallottam, hogy valaki azt kiabálja: „Segítség, segítség!”. Azt nem tudtam, ki kiabált. Először azt hittem, csak álmodok, de aztán jöt­tek a rendőrök, majd a mentők - mondta az egyik szom­szédasszony.- Nagyon sajnálom a Lászlót, hogy így járt, mert rendes ember, so­ha senkit nem sértett meg - vitte tovább egy másik szomszéd hölgy. - Az biztos, hogy idegi­leg nagyon kilehet sze­gény, mert a múlt hó­napban temette el apját, anyját; két hét különbséggel hal­tak egymás után. További részle­tek a 10. oldalon. hoy MOZAIK Athéni aranyérmek Lakatos Szilvia „olimpiai bajnok” lett 4. oldal AHOL ÉLÜNK Abony az új évezredben IGAZGATÓI MEGBÍZÁS. Az örményesi képviselő-testület legutóbbi, soron kívüli ülésén az Általános Iskola és Napközi­otthonos Óvoda igazgatói teen­dőinek ellátásával öt évre Ábra- hámné Kovács Zsuzsanna ör­ményesi lakost bízta meg. ba ROMARUHA. Tovább folytatja jótékonysági programját a Jász- Nagykun-Szolnok Megyei Etni­kai Érdekvédelmi Egyesület. Pálfi Tibor elnök érdeklődé­sünkre elmondta, a Vöröske­reszttől a napokban több zsák­nyi ruhaneműt kapnak, amely- lyel elsősorban az iskolakezdést szeretnék megkönnyíteni a többgyermekes rászoruló szol­noki családoknál. Az adomá­nyért jelentkezőket, és a rászo­rulókon segíteni akarók jelent­kezését továbbra is várják az egyesület irodáján (Szolnok, Karcag László út 12.), illetve 06-20/485-61-25-ös telefonon, tj PARKERDŐ. Egy korábbi megállapodás értelmében a kar­cagi önkormányzat a Nefag Rt.- vel közösen pályázatot nyújt be városerdő kialakítására. A jóléti parkerdő a sportpálya körül lenne. Az Állami Erdészeti Szolgálat a pályázati anyagot tá­mogatásra javasolta, így a leen­dő parkerdő első ütemének ki­alakítására 2 millió forint támo­gatást biztosít az rt.-nek. Az ön- kormányzat ehhez egymilliót ad, így ebben az évben első lé­pésként megvalósulhat a torna- ösvény, majd a következő évek­ben a kiszolgálóhelyiségek és a többi megtervezett létesítmény, valamint a parkerdő, de ________a XI V. évfolyam, 178. szám 2003. augusztus 1., péntek A nyomorúság telepe Az eső megrogyantotta a házakat és a lelkeket A látvány önmagáért beszél, de ottjártunkkor még ebben a házban tengődött Fehér Zoltánné férjével, aki éppen alkalmi munkán volt fotói a szerző Tiszabura Nem kell sehol kétszer mon­danom, hogy mi járatban va­gyok: az emberek sejtik, mi­ért jöttem. Alighogy kiszál­lok az autóból, a panaszo­sok áradata vesz körül. Teg­napelőtt ezt tette volna az az áradat is, amelyet még min­dig nyel a Cigány-tó. „Még jó, hogy ki volt száradva, mert ez a tengervíz elárasz­tott volna mindent” — mond­ják kérdezés nélkül a ci­gánytelep lakói, de a látvány is igazolja őket. Az alap nélküli kulipintyók szin­te kivétel nélkül megrogytak, de néhol a beton fundamentum sem segített. Ami a legfurcsább, az új, szocpolos házak is megsínylették a keddi vihart. Olyannyira, hogy rövid idő alatt itt legalább százan tőlem várják a segítséget, pedig én csak azt tehetem, hogy utána­járok a dolognak a nyomorúság és kétségbeesés telepén. A Dankó sorra érve még látsza­nak a vihar pocsolyás nyomai. Hátul a Cigány-tóban csillog a víz. Idén először! Kérdés, hogy mi lett volna, ha az aszály nem tette vol­na ennyire szomjassá ezt a víz­gyűjtőt, hiszen szomszédságában csaknem minden harmadik ház­nál nyakamba zúdul a panasz. A vélemények megoszlanak, hiszen maguk a romák is számon kérik némelyik károsulttól a múltat. ________________IFOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) ap 7 5 Ft, előfizetve 53 Ft Ma nyitjuk meg Vodafone márkaüzletünket! Szolnok, Szapáry u. 25-29. Es*“ O ,/z> C-10% ÁZSIAI RUHÁZATI ÁRUHÁZ Szolnokon, a Baross út 35. szám alatt (volt Gólya ABC helyén) Augusztus 15-ig 10 % nyitási kedvezmény Nyitva tartás: H-P 9-18-ig, SZÓ 9-13 óráig apróhirdetést - maximum 3 sort -100 Ft-ért, kiskeretes hirdetést 50 % kedvezménnyel fogadunk. * aki a helyszínen előfizet az Új Néplapra, k értékes ajándékot kap. Röviden Szenzációs hirdetési és előfizetési lehetőség július 31-étől augusztus 3-áig Jászberényben, a JÁSZ EXPÓ tgéplap.pAmoNJÁBM

Next

/
Oldalképek
Tartalom