Új Néplap, 2000. november (11. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-02 / 256. szám

ESŐ NEM VÁRHATÓ Részletek a 12. oldalon / / KJ O U _> JU NAGY ENGEDMÉNYES VÁSÁR A CSUPOR VALAMENNYI BOLTJÁBAN! Már most gondoljon az ajándékozásra! Vevőszolgálat: 56/412-659 Raktáráruház: - Szolnok, Rákóczi út 50. Hollóházi márkabolt - Szolnok, Ady E. út 20. d Zsolnay márkabolt - Szolnok, Sütő út 9. Üveg- műanyagbolt - Abony, Jókai út 1. Üveg- műanyagbolt - Törökszentmiklós, Almásy út 2. SZÁMÍTÁSTECHNIKA Alapbeállításban németül, ám kívánságra, gombnyomásra más nyelveken, ekként ma­gyarul is képes „megszólalni” az internet békája, Froggy. Címe: www.froggv.ee . 10. oldal EMLÉKMŰVET AVATTAK. A Magyar Államvasutak Rt. szolno­ki gépészeti főnökségén emlékművet avattak kedden délelőtt a munkahelyi balesetben elhalálozott szolnoki vasutasok emlé­kére. Grenczer János, a gépészeti főnökség vezetője megemlé­kezését követően a résztvevők koszorúztak és gyertyát gyúj­tottak az obeliszknél. fotós mészáros Halálos baleset a négyesen Két óra hosszáig megbénult a főútvonal forgalma Durván megsértette a közlekedés szabálya­it, és halálos balesetet okozott egy 33 éves román sofőr hétfőn délután Karcag közelé­ben, amikor az általa vezetett kisbusszal összeütközött egy személyautóval — tájé­koztatta lapunkat Lengyel György, a megyei rendőr-főkapitányság sajtófőnöke. Rendőrségi információ A rendőrségi vizsgálat szerint E. Jenő Csaba 33 éves marosvásárhelyi lakos Volkswagen Trans­porter kisbusszal Püspök­ladány felé közlekedett a 4-es főúton, és szabályta­lanul előzött egy mező- gazdasági vontatót, majd frontálisan összeütközött egy szemből közlekedő Toyota személyautóval. A karambol következtében a vétlen Toyota vezetője, egy 66 éves balatonalmádi férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszí­nen életét vesztette, a vele utazó feleségét pedig súlyos sérülésekkel kellett kórházba szállítani. A szabálytalankodó kisbusz vezetője könnyű sérü­léseket szenvedett, a társas gépkocsiban utazó nyolc felnőtt és egy gyermek nem sérült meg. A két járműben 1,6 millió forint kár keletkezett. A baleset miatt két órán keresztül teljes szélesség­ben lezárták a 4-es főutat, majd egy órán át fél­pályás korlátozás volt. A román sofőr útlevelét és vezetői engedélyét a rendőrség bevonta, elle­ne büntetőeljárást indítottak. Ebben az évben október 31-ig 37 halálos közlekedési baleset tör­tént a megye közútjain. Emiatt negyvennyolcán vesztették életü­ket. Egyedül a 4-es nemzetközi főútvonal megyei szakaszán hét halálos balesetben kilencen hunytak el. A hét balesetből öt tragé­dia okozója külföldi gépkocsivezető volt, négyen közülük román állampolgárok. A legsúlyosabb baleset április 25-én kora reggel történt, amikor a szolnoki elkerülő úton egy szabálytalanul előző román kisbusz karambolozott, és hárman vesztették életüket a helyszínen, többen pedig súlyosan megsérültek. A halálos bal- esetek okai: a szabálytalan előzés, a gyorshajtás és az elalvás. a Munka nélküli nők támogatása Válságkezelő program az elmaradott térségek felzárkóztatására Munkaügyi információ A megyei munkaügyi köz­pont hatvanmillió forinttal támogatja a Szociális és Családügyi Minisztérium ál­tal meghirdetett és a megyei Esély Szociális Közalapít­vány Regionális Szellemi Forrásközpont által koordi­nált hároméves programot. A Szociális és Családügyi Minisz­térium válságkezelő programja a kiemelten hátrányos helyzetben lévő térségek felzárkóztatására irányul. A tárca a fő hangsúlyt a foglalkoztatásra helyezi. Dr. Nagyné Varga Ilona, a forrásköz­pont irodavezetője lapunk érdek­lődésére elmondta, hogy az Esély Szociális Közalapítvány, mint szakmai partner koordináló sze­repet tölt be, a hároméves prog­ram várható gazdája a munka­ügyi központ lesz. A társadalmi-gazdasági muta­tók alapján megyénkben három térséget jelöltek ki (Kunszent- márton—Tiszaföldvár, Tiszafü- red-Kunhegyes, valamint Török­szentmiklós és környéke). Ezek­ben a térségekben már meghatá­rozták a célcsoportot: a 40 év alat­ü, alacsony iskolázottságú mun­ka nélküli nők képzése lesz a fel­adat, mely a szakmai egyezteté­sek után decembertől indulhat be. Juhász Éva, a megyei munka­ügyi központ osztályvezetője ar­ról számolt be, hogy hatvanmil­lió forintos céltámogatással, va­lamint képzéssel segítik a prog­ramot, melynek első időszaká­ban részmunkaidős, majd a ké­sőbbiekben teljes munkaidős tá­mogatást nyújtanak a munka nélküli nők említett csoportjá­nak. M.G. Röviden RABLÁS FÉNYES NAPPAL. Le ütöttek és kiraboltak egy 20 éves tiszaburai fiatalembert ismeret­lenek hétfőn délelőtt Tiszaroff és Tiszabura között az országúton. A sértett kerékpárjával közleke­dett, amikor motorzúgást hal­lott, de még mielőtt hátranézhe­tett volna, egy tompa ütést érzett a tarkóján, majd elveszítette az eszméletét. A szerencsétlenül járt ember fél órán át feküdt esz­méletlenül az úttesten, mire rá­találtak az arra járók. Akkor vet­te észre, hogy a támadók elvet­ték néhány ezer forintját. EREDMÉNYRE VÁRVA. Befeje­ződtek azok a levegőszennye- zettségi mérések, melyeket a Jászberényi Acélöntöde Kft. (JÖNT) tulajdonosai rendeltek meg annak tisztázására, hogy az öntöde bocsát-e káros anyagot a levegőbe, ahogy azt egy helyi ön- kormányzati képviselő állította egy hónappal ezelőtt. A mérés eredményeit várhatóan két-há- rom héten belül kapja meg a JÖNT vezetése. MÉCS KÁROLY ESTJE. A IV. őszi szolnoki művészeti hetek rendezvényeként Mécs Károly érdemes művész önálló estjét láthatta a közönség kedden este a VMZK-ban. fotó> cs. i. Több, mint „kenyérharc” Önálló érdekképviselet alakult a szolnoki tejüzemben Szolnok — Megkezdtük a homok­zsákok töltését — válaszolta érdeklődésünkre a Hajdú­tej üzemében napokban megalakult szakszervezet vezetője. Fazekas János sze­rint azt a jövő dönti el, hogy mi épül a homokzsákokból, gát vagy barikád. Mint arról hírt adtunk, a Hajdú­tej szolnoki üzemében néhány héttel ezelőtt elterjedt, hogy ha­marosan bezárják az idén körül­belül 600 millió forintos nyeresé­get produkáló feldolgozót. A cég tulajdonosai a termelés gyön­gyösre koncentrálásáról felröp­pent híreket találgatásoknak vél­ték, mondván míg a versenyhiva­tal jóvá nem hagyja a rt. terjesz­kedését, addig korai átszervezé­sekről beszélni. A szolnoki üzem­ben dolgozók azonban alig több mint egy hete a Hajdú-tejen belül működő szakszervezettől függet­len érdekképviseletet alakítottak. Fazekas János, az üzemi szak- szervezet vezetője szerint az önállóságot kényszerűségből vá­lasztották. A Hajdú-tejnél műkö­dő szakszervezettel többször pró­báltak kapcsolatot teremteni, ám ott a szolnoki dolgozók panasza eddig nem talált nyitott fülekre. A szolnoki tejiparnál többről van szó, mint egyszerű „kenyérharc­ról” - állítják a üzemi szakszer­vezet vezetői. A korábbi gyárbe­zárásoktól eltérően most egy nye­reséges, jól működő üzemet akar­nak megszüntetni. így az igazi tét a dolgozók becsülete, valamint az, hogy a multinacionális válla­latok döntéseire lehetnek-e hatás­sal a munkavállalók. Az Élelmiszeripari Dolgozók Országos Szövetségének alap­szervezeteként működő üzemi érdekképviselethez a másfélszáz fős kollektíva 60-70 százaléka csatlakozott. Fazekas János sze­rint ez a szervezettség elsősorban annak köszönhető, hogy a baj kö­zelebb hozta egymáshoz az em­bereket. A szakszervezet ígéri, minden törvényes eszközt igény­be vesz. A cég vezetőivel már fel is vették a kapcsolatot, bár még az érdekérvényesítés lehetőségei­nek és eszközeinek számbavéte­lénél tartanak. Ahogy Fazekas Já­nos fogalmazott, megkezdték a homokzsákok töltését, ám nem harcolni, szervezkedni, hanem dolgozni szeretnének. __________________ ______ T. J. EM LÉKEZÉS ELHUNYT SZERETTEINKRE. Halottak napi megemlékezést tartottak tegnap a szolnoki Körösi úti temető ravatalozó épületében.__________________________________fotói cs. i. A Komfort ti (személyi kölcsön) hitel törlesztőrészlete és futamideje a jelenleg érvényes kamatokkal, hónapokban 48-3 45-3 42-3 36-3 33-3 30-3 21-3 15-3 300.000 9 356 9 818 10 354 11 727 12 625 13 727 19 271 27 633 400.000 12 475 13 091 13 805 15 636 16 833 18 302 25 694 36 844 500.000 15 594 16 363 17 256 19 545 21 042 22 878 32 118 46 054 600.000 18 712 19 636 20 707 23 454 25 250 27 453 38 541 55 265 700.000 21 831 22 909 24 159 27 363 29 458 32 029 44 965 64 476 800.000 24 950 26 181 27 610 31 272 33 667 36 604 51 388 73 687 900.000 28 069 29 454 31 061 35 181 37 875 41 180 57 812 82 898 1.000.000 31 187 32 727 34 512 39 090 42 083 45 755 64 236 92 109 A fenti adatok tájékoztató (ellegüek, a pontos törlesztőrészleteket a kölcsönigénylés napján határozzuk meg. A hitelek változó kamatozásúak. THM 20,78-22,19%. Jelen tájékoztató nem tekinthető ajánlattételnek. 27 Bánivá Vustria Creditanstalt Ön ismeri már ezt a megoldást? Csak 3 hónap elmúltával kell Személyi kölcsönök megkezdenie a Lakáshitelek tőketörlesztést!* •További információkért és a türelmi idő feltételeiről érdeklődjön fiókjainkban, vagy hívja a 0 06-40-30-20-10 -es telefonszámot helyi tarifával. 5000 Szolnok, Baross Gábor u. www.baca.hu • www.wap.baca.hu 977086591504700256

Next

/
Oldalképek
Tartalom