Új Néplap, 1999. augusztus (10. évfolyam, 178-202. szám)

1999-08-02 / 178. szám

Kell-e „cirkusz” a népnek? 9. oldal Medencében végezte a győztes 10. oldal J ász-Nagyhun-Szolnoh megyei napilap PENTA UNIÓ Oktatási Centrum 5000 Szolnok, Baross u. 10-12. (SZÜV) Tel/fax: 56/374-457 // / Ősszel induló szakképzéseink: KÖZÉPFOKÚ: ✓Számviteli ügyintéző ^/Pénzügyi ügyintéző ✓TB-ügyintéző ✓Banki ügyintéző FELSŐFOKÚ: ^/Mérlegképes könyvelő ✓Pénzügyi tanácsadó ✓Adótanácsadó ✓Pénzügyi és számviteli szakellenőr Kérje díjmentes oktatási tájékoztatónkat! PENTA UNIÓ A szakmai kapcsolat Újra lángoltak a szalmakazlak Az Abádszalóki nyár ‘99 rendezvénysorozata újabb nagyszabású fordulójá­hoz érkezett a hét végén. Több ezren zarándokoltak el a Tisza-tóhoz, ahol változatos bemu­tatók és programok várták a vendégeket. Képünkön: fitnessbemutató a tóparti szabadtéri színpadon. (Tudósításunk a 9. oldalon) fotó: mészáros János Jászboldogházáról péntekről szombatra virradó éjszaka, éj­fél előtt néhány perccel riasztották a jászberényi hivatásos tűzoltókat. Összesen öt szalmakazal lobbant lángra a telepü­lés egyik faluszéli portáján. A faluban nyár elején több hason­ló eset is volt. Mint azt Nagy Attila százados­tól megtudtuk, a helyi önkénte­sekkel és a nagykátai tűzoltók­kal közös erővel tudták csak el­oltani - szombat délután egy órára(!) - az óriási erővel égő kazlakat. Az éjszaka folyamán olyan hővel égett a szalma, hogy még gépi erővel sem tudtak a közelé­be férkőzni. Ekkor „csak” azon tudtak munkálkodni, hogy a lán­gok tovaterjedését megakadá­lyozzák. Boldogházán a tavasz végén, nyár elején heti rendszeresség­gel lobbantak lángra a szalma­kazlak. Gyakorlatilag biztos, hogy a tüzek okozója egy gyúj­togató - sőt, a helybéliek sejtik is, hogy ki lehet az, és figyelő- szolgálatot szerveztek, hogy „ténykedésének” elejét vegyék, de bizonyíték, illetve szemtanú nélkül nem tehettek sokat. A fel­tételezhetően gyújtogatásból eredő tüzek néhány hétig szüne­telték, míg péntek éjszaka ismét lángoltak a kazlak. A sorozatos tűzesetek a határ­ban és a településen belül egy­aránt előfordultak, de most elő­ször történt meg, hogy öt kazlat egyszerre pusztított el a tűzka- kas. Az oltásban részt vevők és a boldogháziak nagy szerencsé­je, hogy péntek éjszaka és szom­bat délelőtt szélcsend volt. ..-bcs­Petőfire emlékeztek Túrkevén Szoboravatással, irodalmi műsorral emlékeztek szombaton nagy nemzeti költőnk, Petőfi Sándor halálának 150. évforduló­jára Túrkevén. A programban diákok adtak elő jeleneteket a másfél évszázaddal ezelőtt történtekből. Az emlékünnepséget a Túrke- véért Alapítvány és a Túrkevén Élőkért Egyesület közös mun­kával szervezte, melyben part­nerek voltak a környező telepü­lések iskolái is. Ugyanis még ta­vasszal felhívással fordultak ezen oktatási intézményekhez: a nevezetes napon adjanak elő egy rövid műsort a szabadság- harcban elhunyt költő életének egy-egy időszakát felidézve. Végül nyolc intézmény fogadta el az invitálást. A meghívottak között voltak a testvérvárosból, Nagyszalontáról érkezett ven­dégek is. Mi mással is indulhatott volna a műsorszámok sorozata, mint a Nemzeti dal-lal, mely az 1848- as forradalom idején polgárok százezreit mozgatta meg. (Folytatás a 3. oldalon) Kölcsönkért késsel villogott a cibakházi férfi Nevével „fémjelezte” rablási kísérletét Akár úriembernek is lehetne nevezni R. Istvánt, hiszen azt a pa­pírt, amelyen a pénzt követelte, korrektül aláírta. Ennek ellené­re hétpróbás bűnöző, aki eddig nyolc évet ült különböző, súlyos bűncselekményekért. Szolnokon pár nappal ezelőtt, dél­előtt 9 órakor a buszpályaudvar várótermében levő Omnibus büfé pultjához lépett R. István 38 éves, cibakházi férfi, és egy papírt csúsztatott az eladó elé. Rajta ez állt: Minden pénzt tegyen ki, kü­lönben megölöm. A felszólítás alatt pedig ott szerepelt az aláírá­sa. Hogy ne csak nevével villog­jon, hanem hogy szándéka ko­molyságát is bizonyítsa, egy 15 centiméteres pengéjű kést muta­tott fel. R. egyébként a kést köl­csönkérte harapnivalójának elfo­gyasztásához... Az eladó nem vet­te komolyan a kérést, és arra kér­te R.-t, távozzon, különben is, csak néhány ezer forint van a pénztárban. R. István, mint egy jó ellenőr, rögtönzött leltárt készített, és nyugtázta, hogy valóban csak pár ezer forintra tehetne szert. Mint Szűcs Lajos főtörzszászlós, a Szolnoki Rendőrkapitányság élet­védelmi és rablási csoportjának nyomozója lapunknak elmondta, később kiderült, a rabló legalább ötvenezer forintra számított. így azonban legott eltávozott. Az el­adó értesítette a pályaudvaron fel­ügyelő Védelem Kft. segítségével a rendőröket, akik kisvártatva el­fogták a még közelben őgyelgő férfit. R. István előzetesbe való vétele után elmondta, újabb rablá­son törte a fejét, mivel bármi áron pénzhez akart jutni. Még azt is ki­jelentette, ha elítélik és kiszaba­dul, mindenképpen elkövet egy sikeres rablást, mert meg akarja „szolgálni” a büntetését. R. Ist­vánt egyébként elmeorvos is megvizsgálja majd... ta Folklórműsor, horgász- és énekverseny, kiállítások Hét végi vigadalom Jászberényben- Meg kell találni a módját, hogy hogyan se­gíthetnénk elő Moldva fejlődését hazánkból- fogalmazott a jászberényi csángó fesztivált üdvözlő levelében Németh Zsolt, a Külügymi­nisztérium államtitkára. A levelet pénteken este, a fesztivál gálaműsorának nyitányaként ismertették a szabadtéri színpad környékét zsúfolásig megtöltő közönséggel. A művészeti csoportok gálaműsoron mutatták meg tudásukat FOTÓ: SÁRKÖZI JÁNOS A gálaműsor előtt Magyar Le­vente polgármester mondott köszöntőbeszédet, majd felol­vasták az államtitkár üdvözlő­levelét. (Németh Zsolt azért nem tudott megjelenni Jászbe­rényben, mert a miniszterelnök társaságában a szarajevói sta­bilitási konferencián vett részt.) Levelében kiemelte, hogy a csángóföld a magyar­ság történetét, múltját idéző kis ékszerdoboz, de - mint alá­húzta - tennünk kell azért, hogy ne csak egy ékszerdoboz legyen. Az ott élők boldogulá­sát, életben maradását, a terü­let fejlődését hazánkból is elő kell segíteni. A köszöntő szavakat követő­en nagyszabású folklórműsor vette kezdetét, mely a késő es­tébe nyúlt. A Jászberénybe érkezett mű­vészeti csoportok, hagyo­mányőrzők még a szombat es­ti és vasárnap délutáni gálán is bemutathatták tudásukat, ha­gyományaikat. (Folytatás a 3. oldalon) Györfi Sándor szobrászművész abádszalóki kiállítása Szobrokba öntött szülőföldszeretet Egy művész eszköztára azzal együtt lesz igazán „kifejező”, ha annak képzeletbeli fiókjai közül mindenki ki tud húzni egy ne­ki is tetszőt. Nos, Györfi Sándor Munkácsy- és Mednyánszky- díjas, karcagi szobrászművész olyan mívesen faragott művé­szi „komóddal” rendelkezik, amit húsz év kitartó és alázatos hitvallása töltött fel kincsekkel. Ugyanis annak fiókjaiban a szülőföld, a tágabb pátria, az Alföld szeretete lelhető fel. Erről árulkodnak azok a Györ- fi-remekek, amelyek szombat­tól augusztus 20-ig tekinthetők meg az abádszalóki Kovács Mihály Általános Iskola aulá­jában. A kiállítást ünnepélye­sen megnyitó dr. Fazekas Sán­dor karcagi polgármester is azt a legnemesebb értelemben vett lokálpatrióta röghöz kötődést méltatta, mely Karcagról, a vá­ros javát szolgálva tudott abla­kot nyitni a világra. Egyszerű­en, közérthetően tolmácsolva azt az érzést, azt a küzdelmet, amelyet az alföldi lét „cser­zett” maradandóan értékessé. Ezt mesélik el ugyanis Györfi Sándor alkotásai az Abádszalóki nyár ‘99 legki­emelkedőbb jelentőségű kiállí­tásán. Hirdetve azon gyökere­ket, melyek kapillárisai a csa­ládból, a munka értékteremtő­én küzdelmes tiszteletéből te- rebélyesítették művészien lombos fává a karcagi szobrász tehetségét. Szobrokba öntve a szülőföld szeretetét, azt a lo­A művész (balra) és a karcagi polgármester fotó: m. i. Sokan segítettek a karcagi családnak Saját otthonba költözhettek Nem lehet és nem is tudják máig elfeledni a karcagi Szabó család­ban 1998. december 10-ét. Mint akkor megírtuk, a Pálya utca 16. szám alatt a kigyulladt alsóépületben három kisgyermek vesztette életét. Azóta sokan megmozdultak az anyáért és életben maradt két gyermekéért. így a család nemrég saját otthont vásárolhatott Amikor megérkezünk a Bodrog utcai házba, éppen a tévéanten­nát szerelik a rokonok. Mi eköz­ben a nagymamával váltunk né­hány szót. Mint megtudtuk, le­bontották az üszkös gerendákat és falakat. Az élmények azon­ban most is előjönnek, nehezen birkózik könnyeivel Farkas nagymama. Közben befejeződik a szerelés, és a lányok máris so­rolják, milyen videofilmét néz­nének. Aztán gondolnak egyet, és inkább leülnek a szekrény elé, és már mutatják is, milyen szép, új ruhákat kaptak. Az édesanya közben mentegetőzik: jaj, ne nézzünk szét, mert még csak tisztasági meszelés volt. Télire szeretne venni egy cse­répkályhát, az üres fürdőszobá­ba kád, csap kellene, a konyhá­ba tűzhely, mert most a nagyma­mától kapott gáztűzhelyen főz. Egy alsóépület sem jönne rosz- szul, hiszen ott tarthatna jószá­gokat, és akkor még könnyebb lenne az életük. A gyes előtt ápolónőként dolgozott, most több munkahelyen érdeklődött, de nem tudott elhelyezkedni, így a két gyermek iskoláztatása nem kis feladat lesz számára. (Folytatás a 3. oldalon) kálpatriotizmust, amely tíz kö­römmel tud kapaszkodni még a szikes földbe is. P. M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom