Új Néplap, 2003. március (14. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-01 / 51. szám

Tavaszi lanosó permetezésekhez ÁGRÓL PLUSZ FUNGURAN-OH Keresse a gazdaboltokban! KANAPÉ. A hónap utolsó csütörtökén rendezi meg a szolnoki Szigligeti Színház Szobaszínháza a Turczi István vezette „Ka­napé” című talkshow-t. A legutóbbi est vendége Malek Andrea színművésznő volt. Egyre élesebben kettéválik a világ: nagyon sze­gényekre és nagyon gazdagokra. Ez még nem lenne baj, de az inkább, hogy vajon tudunk-e, akarunk-e segíteni azoknak, akik leszakadtak. 4. oldal MEGYEI TÜKÖR Kellemetlen helyzetet eredményezett két Jász­ságért dolgozó szervezet között egy napokban megjelent kiadvány. 5. oldal JÁSZKUN KAKAS Szatirikus mellékletünk all. oldalon olvasható Tetten ért dolgozók Műszak után visszamentek lopni Jászberény Két fiatalembert értek tetten szerdán késő este a biztonsá­gi őrök egy helyi kft. telephe­lyén, amint nagy értékű al­katrészeket akartak onnan eltulajdonítani. Mint kide­rült, a tolvajok az üzem saját dolgozói voltak. A biztonsági őrök arra lettek fi­gyelmesek, hogy az éjszakai mű­szakváltást követőn fél órával va­lakik a cég raktárhelyiségében matatnak. Az őrök rajtakaptak két fiatalembert, akik több mint 300 ezer forint értékű hűtőszek­rény-alkatrészt akartak a telepről kivinni. A lopással gyanúsítható 23, illetve 24 éves tolvajokat a tetthelyen tartották addig, amíg a rendőrök megérkeztek. Mint azt a Jászberényi Rend­őrkapitányság sajtóreferensétől, Lukács Anita századostól meg­tudtuk, a nyomozás során a két fiatalember beismerő vallomást tett. Mint kiderült, a rajtakapott tolvajok az Ipartelep úton műkö­dő cég saját dolgozói voltak, akik megpróbáltak a telepről értékes alkatrészeket kijuttatni. Mindket­ten a délutáni műszakban dol­goztak. Először még munkaide­jük alatt keresték fel a raktárt, ahol a zsákmányt, a sok darabból álló, összességében több mint 300 ezer forintot érő alkatrésze­ket összeszedték egy rekeszbe, majd ugyanott elrejtették. /FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) Folytatódhat a tengelycsere Szolnok Megérkezett a MÁV Szolnoki Járműjavító Kft. telephelyére a megrendelt Bz motorkocsi­tengelyek közül az első szál­lítmány. A cégnél korábban már öt motorkocsit láttak el az új tengelyekkel. Hat új tengely érkezett csütörtö­kön abba a két MÁV-járműjavító- ba - a szolnokiba és a szombat- helyibe -, ahol a januárban visz- szahívott Bz motorkocsik hibás tengelyének cseréje folyik - kö­zölte lapunkkal a MÁV sajtószol­gálata. Mint ismeretes, a MÁV Rt. ja­nuár 23-án valamennyi forgalom­ban lévő, összesen 259 Bz típusú motorkocsiját visszahívta, mivel az ultrahangos vizsgálatok során a megszokottnál jóval nagyobb arányban találtak repedt tenge­lyeket. A két MÁV-járműjavító együt­tesen 55 tengelyt rendelt meg a hibásnak bizonyult járművek ja­vítására. Szolnokra ebből most négy, Szombathelyre két tengely érkezett. Várhatóan a jövő hét második felében elkészül az első két motorkocsi, és az ezt követő héten további négy motorkocsi állhat vissza a forgalomba. Mint megtudtuk, Szolnok ösz- szesen harminc tengelyt rendelt meg. A bázison eddig öt kocsit ja- vítottak meg. ________________ta CS ALÁDPORTRÉ TÜZOLTÓBALESET. A szom szédos megyébe, egy közleke­dési balesethez igyekezett teg­nap kora délelőtt a herényi tűz­oltóság gépjárműve segítséget nyújtani, amikor Jászberény és Jászfelsőszentgyörgy között balesetet részesévé vált: egy személygépkocsival ütközött. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletesétől meg­tudtuk, hogy a két jármű szem­ben haladt egymással, majd a keskeny úton érintőlegesen koccant. A személyautó vezető­je, egy jászfelsőszentgyörgyi hölgy könnyű sérülést szenve­dett. A baleset körülményei* a rendőrség vizsgálja, hcy KORSZERŰ KONYHA. Telje sen felújították az önkormány­zat intézményeit is kiszolgáló melegkonyhát Rákóczifalván. A létesítmény így megfelel a szigorú minőségbiztosítási rendszernek, a HACCP-nek. pe ÚJ MŰSZEREK. A karcagi ön- kormányzat a Kátai Gábor Kór­ház részére három lélegeztető­gép, egy altatógép és egy rönt­gengenerátor beszerzése érde­kében tavaly céltámogatást igé­nyelt. A város a 38,2 müliós be­ruházáshoz 15,3 millió támoga­tást kapott, a többit saját forrás­ból és hitelből fedezte. Azóta le­zajlott a nyílt közbeszerzési el­járás, melynek eredményeképp a nyertesek 30,7 millióért vállal­ták a műszerek szállítását és be­üzemelését. A fel nem használt összeg visszafizetéséről a na­pokban határoztak a képvise­lők. DE RENDBE HOZZÁK. Az elmúlt hetekben lehullott hatalmas hő­mennyiség a karcagi piaccsar­nok tetőszerkezetében is jelen­tős károkat okozott. Az üzemel­tető városgondnokság felmérte a károkat, és hamarosan helyre­állíttatja majd. de TOVÁBB VIZSGÁLJÁK. Nem készült el az eredetileg jelzett időpontra, e hét végére a Heté- nyi kórházban keletkezett tűz okának kiderítésére hivatott szakértői jelentés, mti __________■ A gazdák képesek alkalmazkodni Karcag Az agrárium helyzetéről, eu­rópai uniós lehetőségeiről is szó volt a minap a Kunmada­ras Kht. által szervezett fó­rumon. Herbály Imre, a megyei közgyű­lés alelnöke szerint egy nehéz év után, nehéz tavasz előtt és nagy döntés előtt állnak a gazdák. Az uniós csatlakozás kapcsán az elő­nyök kihasználásán lesz a hang­súly. A családi és nagyüzemi gaz­daságok tapasztalatait, az integ­ráció előnyeit is pontosan meg kell fogalmazni, mert ezek is elő­segítik a gyors felzárkózásunkat.- Mivel a magyar gazdának mindig is megvolt az alkalmazko­dóképessége, bízom benne, hogy az unióban is megtaláljuk a lehe­tőségeket. 2006-ig az elfogadott szabályok szerint felzárkózunk, javítjuk alkalmazkodóképessé­günket, a kölcsönös bizalom, a rendszeres tájékozódás jegyében készülünk, hogy az átmenet után, 2007-től mindannyiunk megelégedésére vegyünk részt a közösségben - húzta alá az elő­adó. /FOLYTATÁS AZ 5. OLDALON) A kormányzati ciklus végéig újabb elkerülő szakaszok épülnek meg a 4-es főúton — ígérte lapunknak nyilatkozva a miniszterelnök. Medgyessy Pétert a kihelyezett kormányülés után kérdeztük a térségünket érintő ügyekről. Szolnok- Miniszterelnök úr! A kabinet az első kihelyezett ülését Szolnokon tartotta. Miért esett a választás •a megyeszékhelyre?- Kormány ok nélkül nem akar kihelyezett üléseket tartam. Ezen a tanácskozáson azonban a miniszterek elé egy olyan javaslat került, ami a térséget közvetlenül érinti. A Vásárhelyi-terv ki- szélesítése, továbbfejlesztése, mely a Tisza men­te árvíztől való hosszú távú védelme mellett egy átfogó fejlesztést — új munkahelyek létesítését, turizmus segítését — tartalmaz az egész Közép- és Kelet-Magyarországra.- Szolnok és térsége fejlesztéséről beszélve nem lehet megkerülni a 4-es út kérdését. Mi a kor­mány szándéka a főúttal? Mit terveznek, hogy a megyébe szívesen jöjjenek a befektetők?- A kormány akkor tesz a legtöbbet, ha olyan bizalmi légkört tud kialakítani, amiben érdemes beruházni, nyugodtan lehet fejleszteni mind a hazai, mind a külföldi befektetőknek, vállalatok­nak. Ehhez kiszámítható gazdaságpolitika, átlát­ható állami döntések kellenek. Másik alapfeltétel a 4-es főút továbbfejlesztése. A kormány tervei­ben 2004-2006 között elkerülő utak és újabb szakaszok megépítése szerepel. Ezzel lehetővé tesszük, hogy az a beruházó szándék, ami meg­van külföldön Magyarország iránt, ebbe a térség­be irányuljon.- Áprilisban népszavazáson dönt az ország, hogy csatlakozik-e az Európai Unióhoz. Sokak szerint azonban későn indult a kampány? Mit kí­vánnak tenni, hogy sikeres legyen a referendum? — Fontos, hogy az emberek tudják, mire szavaznak. Mit kap­hatunk az Európai Uniótól, és mi törté­nik, ha kimaradunk. Aki elmegy egy uniós országba és körülnéz, biztosan azt fogja mondani: „így szeret­nék élni”. Ezt az igényt kell alátámasz­tani. Az információ­kat úgy biztosítjuk, ahogy azt az emberek igénylik. Konkrét kér­désekre konkrét vála­szokat adunk. Ezt szolgálta az a levél is, amit a közelmúltban küldtünk szét. Ha ugyanis a vízcsapból is az Európai Unió csöpög, akkor az emberek előbb-utóbb megunják. De ha megfele­lő ütemezésben, időben megkapják a tájékozta­tást, akkor tudják, miképp döntsenek. Nemrég egy újabb felmérést készítettünk, eszerint az utóbbi hetekben ismét nőtt a csatlakozás támoga­tottsága. Ez azt mutatja, több ismerethez jutottak az emberek. t. j. A tartalomból: • Feltaláló­körmagyar • Megúszta a Don-kanyart HOLNAP IS MEGVÁSÁROLHATÓ A VASARNAP VASÁRNAPI i SZAKKÉPZÉSI AJÁNLATOK • Mérlegképes könyvelő • Pénzügyi - számviteli ügyintéző + számítógépkezelő • Ingatlanközvetítő és értékbecslő • Adótanácsadó • Társadalombiztosítási ügyintéző, szakelőadó • Személyügyi ügyintéző, gazdálkodó • Pénzügyi számviteli szakelőadó • Minőségbiztosítási felülvizsgáló tanúsító • Vámkezelő - vámügyintéző Tankönyvellátás: Szolnok, Verseghy park 8., könyvesboltunkban. Perfekt Gazdasági Tanácsadó, Oktató és Kiadó Részvénytársaság Szolnok, Verseghy park 8. Tel./fax: 56/422-276 perfekt RÖVIDEN (Elkerülő) szakaszos fejlődés Kiszámítható gazdaságpolitikát ígért a kormányfő FOTÓ: CSI NYUGDÍJASFARSANG. Hagyományos farsangi mulatságát rendezte tegnap a Városi Művelődé­si és Zenei Központ aulájában a Szolnok Városi Klubok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kultu- rális Egyesülete. A jó hangulatú találkozón 24 nyugdíjasklub tagjai vettek részt. ________totó. esi Me dgyessy Péter miniszterelnök FOTÓ: M. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom