Új Néplap, 1993. augusztus (4. évfolyam, 178-202. szám)

1993-08-02 / 178. szám

Molnár Móni csúcsot futott Tilalmas Kupa Karcagon Tour de Hongrie Kis ember nagy kihívás előtt Egykoron végigverte fél Európát (írásaink a 7-9. oldalon) Fesztivál Budapest. Az Európai Mozart Alapítvány és a prá­gai Mozart Akadémia első al­kalommal rendezi fesztiválját Budapesten. A rangos zenei eseménynek augusztus 6. és 13. között az Arany János Színház ad otthont. fi Átárazás Szolnok. A módosuló áfa miatt megváltozott, többnyire emelkedett jó né­hány árucikk ára. A keres­kedők a szombat délutánt sok. üzletben munkával töl­tötték, az új árakat írták az árukra. Képünk a szolnoki 1-es ABC-ben készült. Lottónyeremények A Szerencsejáték Rt. köz­lése szerint a 31. játékhéten 5 találatos szelvény egy darab volt. A lottónyeremények a jövedelemadó levonása után a következők: 5 találatot egy fogadó ért el. Nyereménye 139,099.761 forint. Négytalálatos szelvé­nye 101 fogadónak volt, nye­reményük egyenként 206.645 forint. Három találata 9.329 fogadónak volt, nyereményük egyenként 1.864 forint. A két- találatos szelvények száma 229.517 darab, ezekre egyen­ként 91 forintot fizetnek. Ausztria Lottó A Lottó Unió Kft. tájékoz­tatása szerint a 30. játékhét nyerőszámai a következők: 2, 4, 6, 26, 29, 42, a pótszám 32. Dzsókerszám: 553223. Totóeredmények 1. Bochum-Rostock 1 2. Fortuna Köln - Wolfsburg 1 3. Hertha BSC-Mannheim 1 4. Mainz - Jena 1 5.1860 München - Essen 1 6. St. Pauli - Chemnitz 1 7. Saarbrücken - Stuttgarter Kickers 1 8. Uerdingen -FC Homburg 2 9. Wuppertal - Meppen 2 10. FC Tirol-St. Pölten 1 11. Sturm Graz - Rapid Wien 1 12. Vorwärts Steyr - Admira Wacker 1 13. Wiener SC - Salzburg X Pluszmérkőzés: 14. Austria Wien - Mödling 1 Száraz idő Túlnyomóan derült, száraz idő lesz. A helyenként még élénk északi szél mérséklődik. A legmagasabb nappali hő­mérséklet 25, 30 fok között várható. eredményességében segítünk kidolgozni, hogy- privatizációs lízing,- vagy MRP,- vagy E Hitel alapján tulajdont szerezzen. Ezen kívül vállalunk csőd menedzselést, piackutatást, könyvszakértést. TISZA MONEY KFT. Szolnok, József A. út 22-24. Telefon: 56/344-599. Az idén megáll a drasztikus csökkenés Partra kerül a nemzetközi Tisza-túra Mától hajózási zárlat Kiskörén és Tiszalökön Nem ócskavas, hanem modem berendezés érkezett Javulhat a szolnoki víz minősége Az Egyesült Államok hadse­rege Hamburgig szállította, on­nan közúton érkezett szombaton Szolnokra Denver város vízmü­vének mintegy 400 milliót érő ajándéka. Tíz feleslegessé vált szűrőberendezés - minden tar­tozékával együtt - utazta át a fél világot, hogy beszerelése után Szolnok lakóinak vízellátását szolgálja. Séllei László osztályvezető felhívta a figyelmet, hogy a be­rendezéseket nem rossz mű­szaki állapotuk miatt szerelték le, így nem ócskavas, hanem korszerű szűrők várják a Vízmű Rt.-nél a felhasználást. Leghasznosabban akkor fejt­hetik ki hatásukat, ha a Holt-Ti­sza vízbázisát bevonják a város ellátásába, hiszen a hazánkban eddig csak egy helyen alkalma­zott technológia leginkább az algás, szerves anyaggal szeny- nyezett víz esetén a leghatéko­nyabb. A szűrők 6,25 négyzet- centimétemyi felületén 160 ezer, 23 mikron átmérőjű lyuk engedi át a folyadékot, és tartja vissza a szennyeződést. Óvatos megfogalmazásban jó lehetőséget nyújtanak a szűrő- berendezések a város vizének minőségi javulására, de még néhány hónap, és jó néhány mil­lió forint kell ahhoz, hogy ez a gyakorlatban is bebizonyosod­jon.-sóit­A SZERKESZTOSEG POSTÁJÁBÓL (4. oldal) Szombaton délelőtt 9 óra 15 perckor Törökszentmiklós külterületén, a 4-es számú főút­vonal 114. kilométerénél egy szabályosan közlekedő szlovén kamion elé lépett egy kö­rülbelül 50 éves nő. A megyei rendőr-főkapitányság központi ügyeletének tájékozta­tása szerint feltehetően öngyilkosság volt a szándéka az eddig ismeretlen személyazo­nosságé hölgynek, aki a helyszínen életét vesztette. (Fotó:!. L.) Energiafelhasználás az első félévben Az energiafelhasználás kis­mértékben csökkent az első fél­évben - állapítható meg az Ál­lami Energetikai és Energia-biz­tonságtechnikai Felügyelet gyorsjelentéséből. Az adatok szerint az ország energiafelhasználása 1993 ja­nuárja és júniusa között 534 pe- tajoule volt, ez 3 petajoule-lal kevesebb, mint 1992 hasonló időszakában. A 0,6 százalékos csökkenés azt jelzi, hogy a gazdaság telje­sítményével szoros összefüg­gésben levő energiafelhasználás drasztikus csökkenése az idén feltehetően megáll. Haller Miklósné főosztályve­zető-helyettes elmondta, hogy miközben az év eleji, a szoká­sosnál hidegebb időjárás miatt a fűtési célú energiafelhasználás nőtt, a gazdaság élénkülése még nem kezdődött meg. Az ener­giafelhasználás a termelő ága- zátokban 1,9 százalékkal csök­kent, a lakossági fogyasztás pe­dig 0,6 százalékkal növekedett. Az első félévben üzemanya­gokból 22 százalékkal kevesebb fogyott, míg a dízelüzemű jár­művek fogyasztása nem állapít­ható meg pontosan, mert egy része a háztartási tüzelőolajnál jelentkezik. A zsilip, amely most egy darabig zárva lesz, amíg el nem végzik a szükséges javításokat Ma kezdődnek a kiskörei ha­józsilip felújítási munkálatai. Tiszay Józseftől, a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság szakaszmérnökségének vezető­jétől szerzett információnk sze­rint a zsiliprendszert a leg­apróbb szerkezeti részletekig átvizsgálják. . A felújítási munkálatokat kö­vetően hat évig a tervszerű megelőző karbantartás bizto­sítja a folyamatos üzemvitelt. Hajózási zárlattal egybekötött javítás csak baleset következté­ben fordulhat elő. A hajózsilip felújításának előkészületi munkálatai már az év elején megkezdődtek. Ezek magukba foglalták a tervezést, a segédanyagok beszerzését, szükség szerinti gyártását, il­letve az olyan anyagok megren­delését, melyeknek gyártása hosszadalmas. A zsilipzárlat a hajóforgalom teljes elzárását jelenti, és au­gusztus másodikén reggel hét órától szeptember 24-én 14 óráig tart. Á teljes elzárást meg­előzően részleges záriakat tar­tottak. A hajóknak esetenként fél órát várni kellett a zsilipe­lésre. Ezekben az időszakokban olyan előkészítő munkálatokat végeztek, melyek a víz alatti kotrás és búvármunkák feladat­körébe tartoznak, s azt a célt szolgálják, hogy a fő elzárás alatti munkálatokat biztonságo­san el tudják végezni. (Folytatás a 2. oldalon) Várakozás a határon Tegnap délelőtt a személy- gépkocsikban utazóknak kilé­péskor Szegednél és Záhonynál egy-egy órát,. Tompánál 2 órát, Gyulánál 5, Ártándnál 8, Nagy­laknál pedig 15 órát kellett vá­rakozniuk. Belépéskor Hegyes­halomnál 1, Tompánál és Ár­tándnál 2-2 óra, míg Rajkánál 4 óra volt a várakozási idő. Megkezdte adását a Dráva rádió A hazai rádiózás történetének különleges eseménye volt vasár­nap a Dráva rádió megszólalása. Az adást ugyanis horvát terület­ről sugározzák Dél-Magyaror- szágra, de fogható lesz a Vajda­ságban és Erdély egy részén is. Balogh Zoltán, a Dráva rádió fő­szerkesztője és Jánosi Károly, az eszéki Baranya rádió igazgatója elmondták, hogy az új rádiót ma- gyar-horvát vegyes vállalat mű­ködteti. A műsort pécsi rádiós stáb készíti az eszéki stúdióban, azt egy horvát területen álló adó­antennáról sugározzák. könyvelés Pro-NEX új szolgáltatása cégek, vállalkozások részére Vállalkozások számítógépes könyvelése egy új, de rendkívül sikeres programmal. A rendszer az alábbi modulokból épül fel:- Számlázási modul;- Pénzügyi modul;- Főkönyvi könyvelés modul;- Anyag- és árukönyvelési modul;- Befektetett eszközök modul;- Bérszámfejtési modul. A rendszer előnyei: nagymértékben integrált, mert: egy bizonylat csak egyszer kerül rögzítésre; rugalmas, mert: az egyes ügyfelek igényéhez paraméterezéssel igazítható, az alaprendszer később opcionális modulokkal bővíthető; nyílt mert: idegen rendszerből is képes adatokat importálni. Különleges szolgáltatások: * aktualizálás havonta - teljes körű jogszabályfigyelés; * díjtalan konzultáció; * eredményes gazdálkodáshoz - kontrolling rendszer; * főkönyvi modul helyettesíthető főkönyvi modullal; * bizonylatolás, a kontírozás, a rögzítés, az analitikus és szintetikus feldolgozás, a mérlegfelügyelet és a felelősségvállalás tetszés szerint megosztható a lekönyvelt vállalkozással; * a program bármely részét a napi igényeknek megfelelően, kitelepítés után a vállalkozás saját maga üzemeltetheti. Pro-NEX Kft. Szolnok, József A. u. 22-24. (SZÜV, II. em 218.) Tel/fax.: 56 344-052. •31147/1K*

Next

/
Oldalképek
Tartalom