Új Néplap, 2000. november (11. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-27 / 277. szám

8. OLDAL SPORT 2000. November 27 hétfő HHH Bozóky doktor a bírósági döntésig nem nyilatkozik Perbe fogják az MLSZ-t „Rendeztük minden tartozásunkat” - nyilatkozta dr. Bozóky Imre, a Ma­gyar Labdarúgó-szövetség elnöke. Csakhogy nem sokkal később kide­rült, igenis tartozik a testület. Bozóky elnök azóta már másképp fogalmaz, „lényegében rendeztük minden tar­tozásunkat”. Ami „lényegében” azt jelenti, hogy 20 milliót meghaladó összeggel tartozik a szövetség. A Metropolis Stúdió a kamatokkal együtt 2,5 milliót követel, míg az Aloha Veled! Produkciós Iro­da 20 milliót, amely két rész­ből áll. Az egyik a szövetség által működtetett és megszűnt Hungary Sport révén jött ösz- sze, ami néhány ezer forint híján bruttó hatmillió (ez má­ra a kamatokkal már több mint nyolcmilliót tesz ki). Berzi Sándor főtitkár eleinte arra hivatkozott Újvári Gábor ügyvezető igazgatónak, hogy majd ha a Kovács-ügy rende­ződik, és olyan elnök lesz, akit az ISM támogat, akkor a minisztérium azonnal átvál­lalja a tartozást. Ezt azonban az ISM-ben már akkor is cá­folták. A főtitkár ezután fel­ajánlotta az alohásoknak, hogy másnap kifizeti az ere­deti összeg felét, de a többit felejtsék el. Az MLSZ elnöke, dr. Bozóky pedig nagylelkűen még abba is belement, hogy az 1999.01.21-én lejárt szám­lát ez év utolsó napjáig rende­zik, ám a kamatot és az egyéb köve­teléseiket felejtsék el. A kamatokról le is mondott volna az Aloha. Az egyéb viszont 10,5 millió fo­rint. Ami jogosan járó üzletkötői ju­talék az Alohának a szövetség és a Dreher Rt. között létrejött 210 milli­ós szerződésért, amelyben megújí­tották a tavalyi kontraktust. Berzi fő­titkár első körben az eredeti 15 szá­zalékos jutalékot Bodor András ak­kori kormánybiztosra hivatkozva öt­re csökkentette. Újvári később be­szélt Bodor Andrással, aki elmond­ta, esze ágában sem volt ilyen utasí­tást adni egyfelől, mert nem is látta a szerződés ezen részét, másfelől éppen a legjobbkor érkezett a Dreher, mert akkor vonta meg a tá­mogatását a Raab Kárcher, a Samsung és a Sulák, így enélkül a szövetség a csőd szélére sodródott volna. Vagyis: a 10,5 milliós jutalékot nem ismeri el a szövetség, mondván, versenytárgya­lás után nyerte el a Dreher Rt. a lehetőséget a szövet­ség támogatására. Dr. Máté János, az ISM jogásza több jogászhoz hasonlóan úgy értelmezte a szerződést, hogy jár a pénz. Csak Bozóky doktorék gondol­ják máshogy. Illetve ez sem biztos, lehet, csak a per vé­géig nem akarnak fizetni. Mert per lesz. Bozóky el­nök megkeresésünkre in­gerülten és röviden felelt, további kérdésekre sem volt hajlandó válaszolni: „Per lesz. A bíróság dönt az ügyben. Addig nem kívá­nok nyilatkozni. Elküldtük az ajánlatunkat, de az alohások nem fogadták el.” Valóban érthetetlen, mi­ért nem örültek a hatmilli­ónak a nekik járó húsz he­lyett. SCHILLER ZSOLT Magyar Labdarúgó Szövetség ’Hungárián Football Federation ______ A mpítvn "í i46 Budao9st, XIV Jstvánmezei út 3-5. Telefon: 222-0343: Fax 222-0344 1801 Levétcim : 1561 Budapest. Pl 106 ____E-Mail Mlaz@Mlaz.hu___________ li udapcst, 2000.10.0. hétló Iktatószim: 3^572000 Hivatkozva az ALOHA Veled Kft képviseletében hozzám küldőn, leveleire tisztelettel közlöm az alábbiakat: Hajlandók vagyunk kizárólag peren kívüli megállapodás keretében megfizetni megbízója részére levelem kézhezvételétől számított 8 napon belül 5.y00.880 Ft-ot, az ALOHA Produkció Kft MLSZ-szel szemben fennálló Összes igénye teljes kiegyenlítéséül. Hangsúlyozni szeretném, hogy ezen ajánlatunk kizárólag peren kívüli megegyezés esetére szól. A Fenti összeget, abban az esetben fizetjük meg, ha megbízója semmiféle ügyben, semmiféle további követeléssel felénk nem él, és erról a peren kívüli egyezséget rögzítő okiratban nyilatkozik. Abban az esetben, ha egyezségi ajánlatunkat nem áll módjukban elfogadni, úgy a hozzánk küldött leveleikben előterjesztett egyik követelésüket sem ismerjük cl. Várom szíves válaszát. Hatmilliós ajánlat - a húsz helyett Király és Dárdai nyert, Mátyusék ismét kikaptak Labdarúgás- Az elmúlt heti 4-0-s hazai vere­ség után javított a Hertha BSC a német labdarúgó Bundesliga I. osztályában: Az Európa egyik legerősebb bajnokságának tartott vetélke­désben Király Gábor és Dárdai Pál együttese 4-0-ra győzött a Frankfurt otthonában. Dárdai a 44. percben sárga lapot kapott, majd a 86. percben Köhler vál­totta őt. Király végig védte a találkozót. A legtöbb magyart foglalkoztató egykori keletnémet csapatnak, a Cottbusnak nem ment ilyen jól, s hazai pályán 2-0-s vereséget szenvedett. Vasile Miriuta, Se­bők Vilmos és Mátyus János is kezdő volt, utóbbit a 76. perc­ben lecserélték. Eredmények: Freiburg-Bayern München 1-1, Frankfurt-Hertha 0-4, Dortmund-Wolfsburg 2-1, Cottbus- 1. FC Köln 0-2. Üllői úti Telek Telek András alig egy hete tért ha­za Kínából. Tegnap a Ferencváros az MTK-t fogadta, nem is meglepő, hogy az Üllői úton szurkolt koráb­bi csapatának. Természetesen ott beszéltünk a volt válogatott védő­vel, aki azonban rossz j ósnak bizo­nyult, mert hiába hitt benne, a Fra­dinak nem sikerült legyűrnie a vendégeket.- A kínai együttesem kiesett, s noha a vezetők szerették volna, ha maradok, a másodosztályban már nem akartam játszani. De­cember végén jár le a szerződé­sem, aztán majd meglátjuk, mi lesz. Mindenestre ráérek még új klubot keresni.- Lehet, hogy ez az új csapat a régi lesz?- Korai még a Fradiról beszél­ni. Jó most a csapat, és úgy ér­zem, nincs szük­ség rám, ráadásul a védelem is reme­kel, hiszen már a negyedik mérkő­zésén nem kapott gólt a gárda. Amúgy még sze­retném külföldön folytatni. Felesé­gemmel februárra várjuk a gyerme­künket, ám ennek ellenére, ha igazán előnyös ajánlatot kapok, akkor biz­tos nem maradok sokáig itthon. Bí­zom abban, hogy még külföldön is kellek. , Persze ez nem jelent semmit, el­végre annak idején megmondtam, hogy fogok még egyszer a Fradiban játszani... _______________(SCH| E gér egy misét Egressy (7), amikor még a válogatottban serénykedett; hamarosan szeretne visszatérni a nemzeti tizenegybe is Egressy Gábor kihagyott fél évet. No nem önszántából, klubjával, az MTK-val huzakodott. Végül az Egérnek becézett focistát az MTK kölcsönadta a Kispestnek. Har­madik meccsén egykori csapata, az Újpest ellen két gólt is szer­zett. Az első talán a forduló gólja cí­met is elnyerheti. Úgy 18 méter­ről elképesztő lökettel bombázott a léc alá. A játékos a pauza alatt is nevetve nyilatkozott, ám akkor csak kínjában mosolygott...- Mindig is vidám gyerek vol­tam. Most azonban végre való­ban van okom mosolyogni. Még akkor is, ha csak kicsit örülhe­tek, mert hiába rúgtam két gólt, kikaptunk. Legalább egy pontot szerezhettünk volna. A Tatabá­nya ellen nem jött össze, pedig nagyon akartam. Talán túlságo­san is, ugyanis sokan azt mond­ták, hogy nagyon görcsös vol­tam. Többen is felhívtak, és gra­tuláltak az első találatomhoz, ám furcsa módon én belülről nem éreztem akkorának. Azóta már megnéztem, és tényleg nem volt csúnya. Furcsa, de még an­nak idején pont Újpesten rúg­tam hasonlót. Nekem szeren­csém is volt, a csapatnak viszont nem. Pedig jól jönne néhány kis gólocska, ami pontot hoz. Amúgy az önbizalmammal ed­dig sem volt gond, ezek után vi­szont újra felszabadultan játsz­hatok. Es most már ismét a válo­gatott lehet a következő cél. _________________________(SCHILLER) Na pi hírek LABDARÚGÁS - Az angol baj­nokság, a Premier League 15. fordulójának eredményei: Charl- ton-Sunderland 0-1, Coventry- Aston Villa 1-1, Derby-Man­chester United 0-3, Everton- Chelsea 2-1, Manchester City- Ipswich 2-3, Middlesbrough- Bradford 2-2, Southamp­ton-West Ham 2-3, Totten- ham-Leicester 3-0. Az élcsoport: 1. Manchester United 36 pont/15 mérkőzés, 2. Arsenal 28/14, 3. Ipswich 27/15,4. Leicester 26/15, 5. Li­verpool 24/14, 6. Aston Villa 23/14. AUTÓSPORT. Richard Burns nyerte meg a Brit-ralit, a vb záró futamát. A hazai közönség előtt ver­senyző Burns a finn Marcus Grönholm előtt ért a célba, aki élete első világbajnoki címét szerezte meg. A csapatversenyt a Peugeot nyerte. A Brit-rali végeredménye: 1. Burns, Reid (brit, Subaru Impreza WRC) 3:43:01.9 óra 2. Grönholm, Rautiainen (finn, Peugeot 206 WRC 3:44:07.5 3. Makinen, Mannisenmáki (finn, Mitsubishi Lancer EVŐ) 3:44:16.9. Az egyéni világbajnokság vég­eredménye: 1. Grönholm 65 pont 2. Burns 60 3. Sainz (spa­nyol, Ford Focus WRC) 46. A csapat-vb végeredménye: 1. Peu­geot 112 pont 2. Ford 91 3. Su­baru 88. ÖKÖLVÍVÁS. Az ukrán Vitalij Klicsko pontozásos győzelmet aratott a német Timo Hoffmann ellen, és így az Európai Boksz Unió nehézsúlyú bajnoka lett. A gazdátlan trónért vívott mérkő­zésen a három pontozó közül kettő 120-108-ra, a harmadik pe­dig 119-109-re látta jobbnak a 29 éves Klicskót. A hamburgi Universum Box Promotion - itt szerepel Kovács István is-öklözője profi pálya­futása 28. győzelmét aratta. Emellett egy veresége van. Hoffmann 22. találkozóján elő­ször kapott ki. A siker után az ukrán bokszoló vélhetően újra világbajnoki címmérkőzésen léphet kötelek közé. VÍZILABDA. Harmadik mér­kőzését is megnyerte a BVSC, a vízilabda KEK budapesti, Sző- nyi úti selejtezőcsoportjában és ezzel magabiztosan jutott a legjobb nyolc közé az Európai Kupagyőztesek tornáján. BVSC-Brendon-Dinamo Bucu- resti 7-2 (1-1, 4-0, 1-0, 1-1). A magyar góldobók: Dabrovszki, Petik 2-2, Szűcs, Ibolya, Né­meth 1-1. A kiegyensúlyozott első játékrész után az történt a medencében, amit a házigaz­dák akartak. A csoport végeredménye: 1. BVSC-Brendon 6, 2. CN Mar­seille 4, 3. Dinamó Bucuresti 2, 4. Adalar Istanbul 0. A keresztbeverések után, rosszabb gólkülönbsége miatt a Szentes után búcsúzott a LEN Kupától a Honvéd-Domi­nó is. - Sajnos döntő szituá­cióban, az utolsó negyedben, 13-11-es Barcelona-vezetésnél kihagytunk egy 4 méterest, magyarázta a kudarc egyik okát Novák Ferenc, a magyar együttes szakosztály-igazga­tója. - Ha ez bemegy, akkor mi jutunk tovább a három négypontos csapat kiélezett versengéséből. Kellemetlen meglepetés tehát a magyar bajnokság egyik legjobb csa­patának számító Honvéd-Do- mino kiesése. A csoport végeredménye: 1. Mediterrani Barcelona 4 pont (23-21), 2. Primőrje Rijeka (hor- vát) 4 (17-17), 3. Honvéd-Do­minó 4 (19-21), 4. Yuzme Istan­bul (török) 0. (Az azonos pont­számú csapatok közötti sorren­det az egymás elleni mérkőzé­sek során kialakult gólkülönb­ség döntött.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom