241 találat (0,039 másodperc)

Találatok

1. 1951-01-18 / 14. szám
[...] fel­készült az előadásra A címszerepet Bozóky István művészeti igazgató és Besztercei Tál felváltva játszók A be­mutatón Bozóky volt Figaro megszemá lyesítője Az [...]
2. 1951-01-21 / 17. szám
[...] tervei allen vívott harcról Dénes István a Magyar Dolgozók Pártja Központi [...] hozta színre a Figaro házasságát Bozőky István rendezőnek és Figa ro aiaikftóiának [...] y ze i ok ben Bozóky számára testhez arcélhez szabolt egyén [...] alapos kidolgozám kifogástalan érientezése js Bozoky mint rendező biztosította ezt az [...]
3. 1951-02-23 / 45. szám
[...] Ebben nagy része van Básthy István meg­kapó díszleteinek Voropájev sok rétű nagy szerepét Bozóky István magasfokú színészi intelligenciája töltötte meg [...]
4. 1951-10-04 / 231. szám
[...] megértetése kényes rendezői feladat amit Bozóky István vállalt és oldott meg sikeresen [...] szerepe jó kezekben volt Nagy István hűen jelenítette meg a bűn­ügy [...] Bánhidy József Misa bácsija Beleznay István sötét ame­rikai üzletembere Igen jó [...] és járultak az előadás sikeré­hez Bozóky István rendező a sok epizód­szereplőt úgy [...]
5. 1951-12-23 / 299. szám
[...] lesz már állásgondja haladni fog Bozóky István helyesen domborította ki a minden [...] farneaflanabb nyersebb figura mint ahogy Bozóky áb­rázolja és színészkedö készsége is hiányosabb mint amilyet Bozóky tulaj­donít FuV ernek m Hilda [...] hogy kiszabaduljon belőle Carmichaelt Nagy István játszotta aki fokozatosan élte bele [...]
6. 1952-02-07 / 31. szám
[...] Benkő Ovula Uray Tivadar Somló István Su­lyok Mária Soánvik Éva a [...] Kovács Károly Kemény László Velencei István életet ad alakításának llrav Tivadar [...] ülésére Az ülésen Krajcso vits István a magyar versenyzők és ve­zetők [...] Tavaszi 167 5 kg Könnyűsuly Bozóky 217 5 kg Váltósuly Szurmai [...]
7. 1952-03-26 / 72. szám
[...] központi hős Bánk megszemélyesí­tője Nagy István Megjelenésével meg­győzően eleveníti meg azt [...] egy Caesar állott előttem Nagy István Bánkja a hatalom a nagy [...] szereposztásban kel életre a színpadon Bozóky István élesen és helyesen domborí otta [...] szovjej tapasztalatok alapján végzik Ba­logh István tir A miskolci sertéshizlaló dolgozói [...]
8. 1952-04-09 / 83. szám
[...] nem vezettük be a villanyt­Komlósi István hejőpapi tanító igen ötletes módon [...] bármely iskola készíthet földgömböt Komlósi István más értékes anyaggal is gazdagította [...] szépítsük iskolánkat mozgalom keretében Répászki István mezőkövesdi tanító keskeny lécből dróttekercsből [...] sá­rospataki járás 4 25 4 Bozóky Julia encsi járás 4 28 [...]
9. 1952-09-21 / 222. szám
[...] meggyorsításához a békeharc erősítéséhez Ezután Bozóky István elvtárs a szín­ház művészeti igazgatója [...] száma Az ó hivátalházban Májer István elvtárs né­hány hallgatót azzal bízott [...] előadók is így például Koócs István Béla elvtárs már a múlt [...]
10. 1952-09-27 / 227. szám
[...] harmadik rokonszenves hőst Csapó őrnagyot Bozóky István kitűnő maszkban példásan szép szövegmondással [...] és aljas botosispánja és Prókay István rongyember hajdukáplárja Be leznay István nyeglén elméskedő hercege Cseresnyés Rózsa [...]
11. 1952-10-28 / 253. szám
[...] át az első csokrokat maid Bozóky István elvtárs a színház művészeti igazgatója [...] A nézőteret zsúfolásig megtöltő dolgozók Bozóky István és Bogár Károly elvtársak üdvözlő [...] át rendeltetésének a könyvtárat Drenkó István a megyei tanács népművelési osztálya [...] inegye legjobb népkönyvtárosai kö­zött Varga Istvánná Ózd III kerü­leti N Vényei [...]
12. 1952-10-31 / 256. szám
[...] jellemző sajátossága a szovjet operettnek Bozóky István rendezőnek Magyar László karigazgatónak Virágh [...] került A jászberényi járásbíróság Nagy Istvánná sz Dankó Teréz foglalkozás né [...]
13. 1952-11-10 / 263. szám
[...] és szovjet Himnuszt játszotta el Bozóky István a színház igazga­tója Majakovszkij Csuda [...] el nagy hatással majd Iván István elv­társ a megyei tanács vb [...] ünnepségek A somsályi bányaüzemben Gál Ist­ván elvtárs a Bánya és Energiaügyi [...] zászlót a dolgozók ne­vében Vranovics István és ifj Kiss Bodnár Lajos [...]
14. 1952-12-04 / 284. szám
[...] megnyi tó szavai után Iván István elvtárs a megyei tanács elnöke [...] a vasboíon szerelőknek A Tar István vasbeton szerelő Ifi brigádja a [...] készítette elő a színház együttese Bozóky István a darab rendezője vezetésével A [...] gazdaság Botornál Lajos Szerencs Szádecki István Abaujszántó Szabó András Miskolc lakásépítő [...]
15. 1952-12-07 / 287. szám
[...] ezelőtt Pocsai József és Hidegh István csoport­tagok átmentek a tanácsházba Alapo­san [...] asszony lép a szobába Hidegh Istvánná és Lengyel Jdnosné Kicsit elfogadottak [...] legjobb hengerész brigádja is akiknek Bozóky István művészeti igazgató a darab rende­zője [...] üzem hős hengerész brigádjáról szól Bo­zóky elvtárs üdvözlő szavai után Juhász [...]
16. 1953-01-18 / 15. szám
[...] megyei pártbizottság ágit prop titkára BOZÓKY ISTVÁN a Déryné színház igazgatója
17. 1953-01-22 / 18. szám
[...] János fiával Laenesszel Pró kay István szemben Aztán Hamlet felé fordul [...] is eny­hét ád H amlet Bozóky István magára ma rád Gondolatai fojtott [...] hangsúlyt is élénken megvitat rendezotársával Bozóky val Bozóky István a felvonás végén remekel szép [...] meg Jelenet a próbáról Hamlet Bozóky István és Ofélia Hacser Józsa Az [...]
18. 1953-01-23 / 19. szám
[...] új gép állomás vezetője Csete István kanász emelnek szót határozottan az [...] másik kemény har­costársának bizonyul Csete István kanász akit világos észjárása emberismerete [...] vagy Mentes Géza jelenete Csete Istvánnal A csiszolt jellemábrázolások és hamisí­tatlanul [...] órakor Hamlet Bérletszünet Hamlet szerepében Bozóky István A ni ősik műsora BÉKE [...]
19. 1953-01-24 / 20. szám
[...] órakor Hamlet Bérietsziinet Hamlet szerepében Bozóky István A mozik műsora liEKIt Január [...] a harmadik a mezőkeresztesi Szabó István olaj­bányász sportbrigád lett Az elmúlt [...] győztese a mező keresztesi Szabó István sport brigád bár teljesítményét állandóan [...]
20. 1953-01-25 / 21. szám
[...] művészek elsősorban a címszere­pet alakító Bozóky István játékát A Hamlet bemutatása nemcsak [...] az előadás színhelyére szállították RUSZKAI ISTVÁN Állandó hétköznapi műsorszámok Rádióműsor ETÖFl [...] oboá zik zongorán kíséri Haj­dú István 39 15 A magyar rádiő [...] Klasszikus müvekből 9 00 Bodonyi István hegedül 9 20 Hegyen völgyön [...]
21. 1953-01-25 / 21. szám
[...] tanácsháza nagytermé­ben ülést tart Iván István elvtárs vb elnök a tanács [...] órakor Hamlet Bérletszünct Hamlet szerepében Bozóky István I in fi z i [...]
22. 1953-01-28 / 23. szám
[...] nvta fsára alakítsanak olvasóköröket Liptói István hőkezelő és Tamav Sándor munkavédelmi [...] Varga Ferenc Vita Árpád Gacsi István a C gváregység csasztuska brigádja [...] Zbig mond bérlet Hamlet szerepében Bozóky István A mozik műsora BÉKE Január [...]
23. 1953-01-29 / 24. szám
[...] közül I különösen kitűnt Balogh István a tervstatisztikaí és munkaerőgazdálko dást [...] Sándor Grünbaum Tibor és IváD Ist­vánná Vannak azonban tanácstagok akik nem [...] véd 350 kcm 1 Boros István Miskolci Honvéd 500 kcm 1 [...] Fa yejev bérlet Ilanile szerepében Bozóky István VOLNA PÉNZÉT MOST NEM KELLENE [...]
24. 1953-02-01 / 27. szám
[...] feladatot szolgálta Kovács Sándor és Bozóky István elvtársak mélyreható tanulmánya az Északmagyarország [...] a tragédia mondanivalóját Kovács cs Bozóky elvtársak tanulmánya hozzásegítette a közönséget [...] a címszerep Hamlet királyfi megszemélyesítőjére Bozóky Ist áii ra hárult Bozókynak sikerük azt a Hamletet azt [...] Az is vitás helyes hogy Bo­zóky a maszkirozás művészetének mel­lőzésével játssza [...]
25. 1953-02-01 / 27. szám
[...] Hamlet Bér letsziinet Hamlet szerepében Bozóky István Ma este 7 órakor Hamlet [...]
26. 1953-02-04 / 29. szám
[...] az egyetem vezetősége nevé­ben Sályi István rektor üdvözölte a megjelenteket Elsőnek [...] Hamlet Szinionov bérlet Hamlet szerepében Bozóky István A mozik műsora BÉKE Február [...]
27. 1953-02-06 / 31. szám
[...] űt 13 szám 113 Visztra István Bábonyi bérc 117 sz alatti [...] Hamlet Vörösmarty bérlet Hamlet szerepében Bozóky István Párthirek A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG AOLT [...]
28. 1953-02-07 / 32. szám
[...] többi ifjúsági regényének megírásához Komjátbi István író az ifjúsági könyvkiadótól arról [...] könyvet adnak ki Például Sőtér István a szakkörök munkájáról Vészi Endre [...] adás Petőfi bérlet Hamlet szere­pében Bozóky István Ma este 7 órakor Hamlet [...]
29. 1953-02-19 / 42. szám
[...] csobádi gép­állomás egyik szerelője Oláh Istvánt a munka elvégzésére Oláh István ugyanazzá a brigáddal amely elő­zőleg [...] helyett bomlasztja a fegyelmet Ragályi István műhelyvezető köteles­sége volna hogy tapasztalatai [...] A gépállomás öntudatos dol­gozói Tóth István Fedák Ferenc Spisák Mihály Varga [...] nek elő­adását A vasárnapi konferenciát Bozóky Ist­ván a Déryné színház művészeti igazga­tója [...]
30. 1953-03-15 / 63. szám
[...] hifiié állunk Pla­tón Kreésit alakítója Bozóky István első megjelenésével igazolja előlegeit it [...] hiszen tiszta ft lelki ismerete Bozóky alakító mü­ piaion Kim Ötéves [...]
31. 1953-09-01 / 207. szám
[...] Ferenc vissi egyéni paraszttal Boda István riportja Miért nincs Miskolcon uborkásüveg [...] szép elő­adásért Az együttes nevében Bozóky Ist­ván igazgató mondott köszönetét a vasgyár [...] a szerkesztőbizottság Felelős kiadó Kovács István SZERKESZTŐSÉG Miskolc Széchenyi u 30 [...]
32. 1953-11-07 / 262. szám
[...] képviselői A Himnusz elhangzása és Bozóky István a Déryné Színház igazgatója szavalata után Iván István a me­gyei tanács vb elnöke [...]
33. 1953-12-20 / 298. szám
[...] sem marad az eredeti Liziből Bozóky István Higgins professzora világosan érzékelteti Shaw [...] de nyersesége soha­sem hat durvaságnak Bozóky Higginse eleinte teljesen fedi a [...] mé­lyebb hatást váltana ki Beleznay István Pickering alakftásá tól is többet [...]
34. 1954-01-26 / 21. szám
[...] a Miskolcról jól alátámasztó zenét Bozóky István nemrégen Debrecenbe kerüli kiváló fia [...] Elek Tamás Kilián Gimn Egresi István Nehézipari Technikum Stéamszky István Gépipari Technikum Lassan Ózdi Ált [...] munkásszálló ebéd biztosítva van Miskolci István Malom Zsolcaj ka pu 46 [...] Szerkeszti szerkesztőbizottság Felelős kiadó Kovács István SZERKESZTŐSÉG Miskolc Széchenvi u 30 [...]
35. 1954-02-17 / 40. szám
[...] Csillag tsz h en Tóth István a sziksaói Vörös Csillag tsz [...] se i levélben mondot­tak köszönetét Bozóky elvtársnak a péryné Színház igazgatójának [...] Képviselői beszámoló és fogadóóra Grubics István országgyűlési kép­viselő február 27 én [...] prop konferenciavezetok részére akik Koleszár István elvtársnál konteren ciáznak XII XIII [...]
36. 1954-04-15 / 89. szám
[...] elsőség A Déryné színház együttese Bozóky István rendezésével mindent elkövetett hogy a [...] Szerkeszt szerkesztöblzetMág Felelős kiadó Kovács István SZERKESZTŐSÉG Miskolc SzéePenvl u 80 [...] járás ban mondja büszkén Szádeczky István a járási TSB ágit prop [...] juttatott sportkör nek Tornyosnémetiben Ágoston István tanító odaadó jó munkája nyomán [...]
37. 1954-05-11 / 110. szám
[...] tiszteletére rendezett emlék ünnepélyt Tóth István elvtárs a megyei tanács vb [...] A szervezet nevé­ben dr Sályi István Kossuth díjas műszaki egyetemi rektor [...] Fejérpataki Ervin operaáriákat adtak elő Bozóky Ist­ván két művészi szavalattal szóra­koztatta az [...] óra Felelőtlenség vagy nemtörődömség BODA ISTVÁN A magyar angol mérkőzés jegyelosztásáról [...]
38. 1954-06-13 / 139. szám
[...] rádiónak hangversenyeknek műsoros estéknek Békeffy István és Kellér Dezső a felfrissített [...] tisztiszolga garnitúra A világsikeres operettet Bozóky István igazgató újszellemű rendezésében mutatták be [...] régebbi gyakorlattal rendelkező Be leznay István akinek tapasztalatai szintén érvényesültek az [...] a régi polgári operettrendezőiknek és Bozókynak a Sztanyiszlavszkij tanításain ne­velődött rendezőnek [...]
39. 1954-09-26 / 228. szám
[...] vagy másutt fognak játszani mint Bozóky István Bartha Mária Beszterczey Pál Görög [...] ülés végén Galló elv­társ megemlékezett Bozóky István miskolci működésének eredményeiről és hangoztatta hogy Bozóky elv társnak egyes hibád mellett [...] Javaslatára elhatározták hogy levélben köszöntik Bozóky elvtársai és sok sikert kívánnak [...]
40. 1954-11-14 / 270. szám
[...] éppen forduló­ba kanyarodó segédvezetőre Ku­tas Istvánra Szemmelláthatólag elégedett a gyerekkel aki [...] már egy két fordulót Ku­tas Istvánra valóban ráillik a gyerek kifejezés [...] ületes munkával lehet Keres Sárkány István akinek nyolc gyereke van i [...] miskolciak hagyomá­nyos színházszeretetéből fakadó érdeklődést Bozóky elvtárs a múlt évben azt [...]
41. 1956-09-02 / 207. szám
[...] Karbantartó lakatost ke­res a Miskolc István Ma­lom Zsolc 3 ii kapu [...] 8 ailatt 5448 Eladó Diósevőr István nádor u 36 sz ailatti [...] Gá­bor Miklós Kossuth őíjas és Bozóky István játsszák Tekintettel a nagy érdeklődésre [...] skolc Sztálin u 82 Asztalon Istvánná 16 18 ótele Miskolc Bábonvibérc [...]
42. 1956-09-05 / 209. szám
[...] Szabadság Ter­melőszövetkezet tagjai közül Németh István 10 mázsa Vigh Sándor 5 [...] művészek előadásában mint Lázár Mária Bozóky István Barta Mária Ilosvai Katalin Zenthe [...] szatírája ellenállhatatlan hatásúvá érlelt csattanói Bozóky rendezésében és az együttes ragyogó [...] Déryné Színház volt kiváló művészeit Bo­zóky Istvánt és Barta Máriát Az előadás [...]
43. 1957-01-04 / 2. szám
[...] kávéházi énekes pró­bál majd érvényesülni Bozóky Ist­ván akit a miskolciak nagyon jól [...] ame­rikai hatóságok arra hivatkoztok hogy Bozóky tagja volt z MDP nék [...]
44. 1960-11-15 / 269. szám
[...] előéletéről A három hídépítő Széchenyi István és a két Clark Az [...] polgármester dr Fekete alpolgármester dr Bozóky főorvos és Baltazár ezredes a [...]
45. 1961-12-20 / 299. szám
[...] színműve A kék madár Vas István új fordításában Nagy Péter tanulmányával [...] cím­mel Szász Imre fordításában és Bozóky Mária illusztrációi­val A Szépirodalmi Kiadónál [...]
46. 1963-10-19 / 245. szám
[...] 3 Szabó MEAFC 4 4 Bozóky Ózdi Kohász 4 5 Láng [...] hang­versenykalauz 17 45 Subavásár Tömörkény István elbeszélése 18 00 Könnyű dallamok [...]
47. 1964-02-06 / 30. szám
[...] Ferenc Szénára József Gőzön Gyula Bozóky István Ruttkai Ottó Zách János keltették [...]
48. 1964-02-06 / 30. szám
[...] Mária kosárlabdázó Ráczi Attila Kiss István labda rtigók Kuburczik István ökölvívó Simon László és Pataki [...] Párbaj tőrben elin­dult az ózdi Bozóky Dénes és az erős mezőnyben [...] ér­tek el törvívólnk A fiúknál Bozóky Dénes nyerte a bajnok­ságot a [...]
49. 1964-12-25 / 302. szám
[...] Miskolci Nemzeti Szín­házat Öt Dozóky István kö­vette e fontos poszton Bozóky korszakot teremtett a szín­háznál a [...]
50. 1965-01-20 / 16. szám
[...] Különösen ííorpás Kovács Szakács és Bozóky ví­vása volt nagyszerű Igen jól [...] és mtilcsikló számát Foto Szabó István dobótípus Antal Márta végig bírja [...]
51. 1969-05-25 / 118. szám
[...] irányították Sok szeretettel gondolnak vissza Bozóky Istvánra Kazimir Ká­rolyra Horvai Istvánra Orosz Györgyre Nyilassy Juditra és [...]
52. 1971-01-26 / 21. szám
[...] Ser­dülő fiú futóléces 1 Bok­ros István Kilián G 2 Molnár 2 [...] gy 30 k t 6 Bozóky ÓKSE 3 gy 31 k [...]
53. 1971-02-23 / 45. szám
[...] Kreisz MVSC Kun Héczei Hernádi István Szén drei Takács Locker Molnár [...] rendeztek meg a hagyományos Dobó István emléktornát melyen a házi­gazda Egri [...] Vörös Meteor 3 gy 6 Bozóky Ózdi Ko­hász 2 gy 7 [...] vereségért vett elégtételt magának az Ist­ván Gimnázium együttesén 3 0 13 [...]
54. 1971-10-19 / 246. szám
[...] este 6 óráig Libresszó Bozsik István gra­fikusművész kiállítása Nyitva l órától [...] Egyedüli kivétel a jó tempóérzékű Bozóky Ádám Özd 1 Kohász aki [...] loun Tibor Sárospatak 2 Ta­kács István DVTK 8 Kőszegíhy Ferenc Sárospatak [...] Ifjúsági kard 9 induló 1 Bozóky Adóm ÖK­SE 2 Horváth Gábor [...]
55. 1974-11-10 / 263. szám
[...] csak a könyvek se­gítségével lehet Bozóky Éva Mezey István munkája Mátyás Ferenc Vadludak Fönn [...]
56. 1975-10-21 / 247. szám
[...] egyéni világbajnok Jcrzy Szezakiclt Szabó István felvétele Mintha megérezték volna a [...] idei országos egyéni bajnok Sziráczky István­nal került össze Körönként vál­tozott a [...] A magyarok háziverse­nyében Mészáros Sziráczky Ist­ván míg a lengyelekében Szcza kicl [...] szerepe és helye a társadalomban Bozóky Éva író újságiró val találkoznak [...]
57. 1976-09-14 / 217. szám
[...] junja tábornokok alakjában félelmetes volt Bozóky István Pinoch et je meg Táncos [...] eredmények a miskolci MAGÁNTERÜLET Mezcy István munkája I diaporáma biennále Miskolc [...]
58. 1977-07-27 / 175. szám
[...] Vadász Éva Vörös Gyöngy­vér és Bozóky Dénes ifjúsá­gi vidék magyar bajnokságot [...] Sándor Lajos és másodosztályú Lindák István bírójuk egy egy van de [...] Ferenc ál­lamtitkárral és Szabó B István filmfőigazgatóval Alfredo Guevarát fogadta 1 [...] Fájdalommal tudatjuk hogy özv iHcsziiczki Istvánná szül PrunyJ Katalin július 21 [...]
59. 1977-11-06 / 262. szám
[...] osztály vez tő helyet­tese lgó István a nekézsenyi Általános Iskola igazgatója [...] i űvc éti titkára Szabó Ist­ván a Sátoraljaújhelyi vá­rosi Tanács egészségőre [...] díszpolgára a BVK ácsszak­munkása Tiser Istvánná a Miskolci Müanyagfeldolgozó Vállalat szakmunkása [...] Szibériai rapszódia rendezé­sét Igen emlékezetes Bozóky István Ellenségek Apák ifiú sága Havasi [...]
60. 1979-03-25 / 71. szám
[...] Kohászati Üzemek új hajdúszoboszlói üdülő­je Bozóky Dénes üdülőve­zető tájékoztatása szerint az [...] Szöveg Oravec János Kcp Mizerák István A Gangesz rejtélye A hívő [...]
61. 1979-07-13 / 162. szám
[...] Szirtes Ági Dra hota Andrea Bozóky István Perédy László Palóczy Fri­gyes Fónay [...]
62. 1979-08-25 / 198. szám
[...] magyar vonatkozású anyagok közül figyelemre­méltó Bozóky Éva Orosz szovjet zenei tábor [...] munkájáról La ez i le István táborvezető tett jelen­tést Elmondotta Rogy [...] is egyet­ért hettek dr Simon István­nal a megyei tanács küzéo iskolai [...]
63. 1980-03-02 / 52. szám
[...] Ottót Bencze Fe­rencet Némethy Ferencet Bozóky Istvánt Moór Mari annt Sárosi Gábort [...] foglalkozók szá­mára is Göncön Dárdai István Pé­csett bemutatott és ma már [...]
64. 1980-04-03 / 79. szám
[...] kohászati gyáregység technológiai ve­zetőjének Yerbó István kohómérnöknek a Dunai Vas­mű pb [...] két évtizedes kiemelkedő eredmé­nyeiért Kollár Istvánnak az Országos Érc es Ás­ványbányák [...] hibafelvevőnek Kecskés Imre hibafelvevőnek Merész István csoportvezetőnek Németh László csoportvezető helyettesnek [...] Együttes Liszt Ferenc díjas vezetőjének Bozóky Istvánné Barta Máriának a Sze­gedi [...]
65. 1980-07-02 / 153. szám
[...] éves elektroműsze­rész siófoki lakos Tóth Ist­ván 30 éves gépésztechnikus miskolci lakos Tóth István­ná 30 éves építésztechnikus miskolci lakos [...] Lenin ifjú Színház alakul Nyíregyházán Bozóky Istvánt nevezték ki a leendő nyíregyházi [...] Nyíregyházán a megyei tanács székhazában Bozóky István korábban a miskolci és szegedi [...]
66. 1981-08-28 / 201. szám
[...] ígérhet számomra felajánlott Bozó ky Istvánnak a Miskolci Nemzeti Színház akkori [...] színházban a művészeti titkári státust Bozókyval Budapesten a Fé­szek Klubban találkoztunk [...] titkárnak a Madáchba hí­vott Horvai István a Vígszín­házba hívtak mások is [...]
67. 1981-09-05 / 208. szám
[...] Tibor Földfogyatko­zás című kötetéről Mátyás István a Rakéta Regénytár köteteiről Mészáros [...] a lapszám illetve Tóth László Bozóky Istvánt az új nyíregyházi színház igazgatóját [...]
68. 1982-09-17 / 218. szám
[...] VAR FALÁRÓL LEZUHANT Kisvárdán Kása István 19 éves segédmunkás nyírbo­gát lakos [...] 18 méter ma­gasból lezuhant Kosa Ist­ván a helyszínen életét vesz­tette LAKÁSTÜZ [...] Péter Benkő Gyula Kern András Bozóky István játszik jelen­tősebb szerepeket Panelmenlő ragasztás [...]
69. 1983-01-22 / 18. szám
[...] adminisztráció és a szabadtéri színpad Bozóky István harminc évvel ez­előtt miskolci színigazgató [...] szeretet­tel fogadta a színházát és Bozóky István szerint az el­ső évben sikerült [...] be A Pygmalion előadásátlát­tuk is Bozóky István rende­zésében díszleteivel és Hig gins [...]
70. 1983-04-19 / 91. szám
[...] Pygmalion c művét mutatják be Bozóky István rendezésében s a fő­szerepeket Petényi [...] Tünde Máthé Eta Kovács Gyula Bozóky István Gerbár Tibor Bárány Fri­gyes játssza [...] nem­különben elismerés jár a Szabó István Leszták Csa ba Malísz László Kővári István alkotta zenekarnak amely nemcsak muzsikál [...]
71. 1984-10-02 / 231. szám
[...] hazafias nép­front elismerés illette Haj­dú Istvánt Sárospatak és ér Borsi Ernőt [...] ko­rabeli fotográfus A nagypa­pa Marhoíler István 1919 ben az ózdi kohászat [...] az ózdi kohászok igényeit mondta Bozóky Dénes akinek sza­vait megerősítette Kovács [...]
72. 1984-11-17 / 270. szám
[...] az enyém voltak­kor a felelősség Bozóky István igazgató­val nagy élmény volt akkor [...]
73. 1986-09-27 / 228. szám
[...] jó tanítóm volt Bo zóky István a színház igazgatója az öt­venes [...] az Azra eszpresszó helye felszabadult Bozóky Ist­vánnal ott kaptunk helyet Később a [...] itt működött Tímár József Nagy Ist­ván Titkos Ilona Aztán később itt [...] Szirtes Ádám majd később Sztankay István és sokan mások A rendezők [...]
74. 1987-04-18 / 92. szám
[...] Moliére ismer tetésének drámabemutató­jára A Bozóky István vezet­te színház máig a mérték [...] ő csak a könyvborítón volt István őrzöm dedikáció ját amely épp [...] eszembe Amikor a tévé­ben Szabó István a Mári ássy sorozatot bevezetve [...] Baráth Lajost és találkoztunk Akác István­nal is aki akkor a költő [...]
75. 1987-06-08 / 133. szám
[...] ellátva eladó Ér­deklődni lehet Pente István Tiszadada Kiss Ernő u 42 [...] és dédike KOPPÁNY KAROLYNÉ sz Bozóky Erzsébet nyugd pedagógus 1987 június [...] ismerték és szerették hogy GUBISI ISTVÁN 85 éves korában elhunyt Te­metése [...] akik felejthetetlen halottunk id KERESZTÉNY ISTVÁN temetésén részt vettek sírjá­ra virágot [...]
76. 1988-02-03 / 28. szám
[...] főszereplője a kormányzói főszárnysegédet megjelenítő Bozóky István sónak eredeti levelei sebe­sült katonák [...] fe Lugossy László ef Zámbó István Szirtes Já­nos munkáit állítjuk ki [...]
77. 1988-04-26 / 98. szám
[...] négy évadot amikor színházunk férje Bozóky István irányí­tásával legszebb korszakainak egyikét élte [...] 20 Társalgó 9 44 Pctró István nótáiból 10 05 Színházi válság [...]
78. 1988-06-01 / 130. szám
[...] és nagyon jól mondja Jóna István a Szinvavölgyi Va­sas Néptáncegyültes művé­szeti [...] egy műveltebb közön­séget folytatja Jóna Ist­ván Mintha leragadnánk e gondolatnál Lavotha [...] Dr Csorba Csaba előadását Högye István olvasta fel Erről az előadásról [...] szerepei­ben Horváth Sándor Radó Denise Bozóky István Módi Szabó Gábor Martin Márta [...]
79. 1988-08-24 / 202. szám
[...] ez a törvény Dr Körtvélyes István ipa­ri miniszterhelyettes a mi­nisztérium irányítása [...] gaz­dagodott Új tagja a szín­háznak Bozóky Mariann tervező M Kecskés András [...] tapaszta­latairól számolt be Cs Var­ga István és Tarr Ferenc is A [...]
80. 1988-11-11 / 269. szám
[...] Me­gyei Tanácsának vezető tit­kára Benkö István a SZOT kulturális agitációs és [...] dra­maturg Upor László a dísz­lettervező Bozóky Marianne A jelmezeket vendégművész Kónya [...]
81. 1988-11-26 / 282. szám
[...] Elsősorban a Scapint alakító Somló Istvánnak aki ragyogóan oldotta meg ennek [...] és Galkó Bence A jelmeztervezésért Bozóky Marianna nevét kell feljegyeznünk A [...]
82. 1989-01-07 / 6. szám
[...] szerződ­tette ide az akkori igazgató Bozóky István és a Figaro há­zasságában mutatkozott [...] 1867 ben megkapta a Szent István rend nagykeresztjét 1877 től lelt [...]
83. 1989-04-28 / 99. szám
[...] ismer­tebb mivel korábbi fordí­tója Vas István e címmel adta ki A [...] előadás egyik csúcs­pontja amikor Somló Ist­ván Harder bricseszben lo vaglóostorrail beállít [...] alkat mérette­tik meg és Somló István mesteri ebben az emléke­zetes jeleneiben [...] az ember a disznó röfögést Bozóky Mariann terveit tehetséggel keltette életre [...]
84. 1990-07-23 / 171. szám
[...] nehéz dolga a díszüet tervezőnék Bozóky Marian­nának A nyárii játékók ritkán [...] műsor ismertetése Reklám Szerkesztő Szemes István 16 00 18 00 A [...]
85. 1990-10-27 / 252. szám
[...] fekete fe­hér kontrasztjára épített dísz­letek Bozóky Marianne munkája a zene és [...] az ítélkezik figyelmeztet bennünket Örkény István Íme két évszázad ma­gvar színészete [...]
86. 1991-04-04 / 78. szám
[...] rendezője Szűcs János A díszletékét Bozóky Marian­ne a jelmezeket Fekete Má­ria [...] center Miskolcon Rek­lám Szerkesztő Szemes István 16 00 18 00 A [...]
87. 1991-07-24 / 172. szám
[...] még egy Szerepe szeriint Ábra­hám István nem énekelt volna De az [...] lehet ha igé­nyesen csinálják Amikor Bozóky Istvánnal a vígjátékifesztivál megrendezését szorgal­maztuk akikor [...]
88. 1992-09-05 / 210. szám
[...] Diósgyőri Birkózó Club irányítóit Vincze Istvánná igazgató­helyettes köszöntötte majd Szilágyi Dezső [...] kor kezdődik a játékvezető dr Bozóky lesz A forduló további mérkőzései [...] örül negyedik kép Fotó Szabó István Döntetlen a második játszma Szveli [...]
89. 1992-10-19 / 247. szám
[...] Kiser Szvisztun Adzsojev Edző Sándor István UTE Gróf Szőnyi Aczél Szlezák [...] Gróf Aczél Kecskés Véber SÁNDOR ISTVÁN Ragyogó mérkőzést láthattak szurkolóink A [...] Szeged 600 néző Vezette dr Bozóky KVSE Fülöp Szabó Sztahon Pribék [...] pompás alakítás volt Fotó Szabó István
90. 1993-04-26 / 96. szám
[...] Réti 1 Vitális Edző Závodszky István Jó Jakab A szünet után [...] FT 2400 néző Vezette dr Bozóky Labdarúgás NB II Keleti csoport [...] Sztriskó Grezsák Kraszovszkij Edző Ambrózy István KBSC Májer Szabó Sztahon Kondás [...] színes kártyája A félidőt dr Bozóky meghosz szabbította s a 46 [...]
91. 1993-08-23 / 195. szám
[...] ÉM 1200 néző Ve­zette dr Bozóky Labdarúgás NB II Keleti csoport [...] Csillag Szilágyi Adzsojev Edző Sándor István Hajdúnánás Tóth P Nagy I [...] P Kalmár Fazekas Csiszár Sándor István Jól játszott együt­tesem erővel is [...]
92. 1994-02-26 / 48. szám
[...] az akadé­mia előkészítő tagozatára Bacsó István alkotásai a kazincbarcikai kisgalériában láthatók [...] ren­dezte A díszletet jelmezeket ven­dégként Bozóky Mara tervezte Va­lóságos ABC t [...]
93. 1994-10-29 / 256. szám
[...] vasutasok háza tá­ján hogy Nucz István edző mandátuma lejárt a szakvezető [...] től ke­rül sor a játékvezető Bozóky lesz A forduló további mérkőzései [...]
94. 1994-10-31 / 257. szám
[...] Balmazújváros ÉM 1200 néző Vezette Bozóky Labdarúgás NB 11 Keleti csoport [...] Vitális Bamócz ki Edző Závodszky István A két csapat korrekt játékvezetés [...] M Török Edző Reszeli Soós István Csere Jáger helyett Magyar a [...] volna a döntetlennel Reszeli Soós István Bravúros helyzetkihasználással szakítottuk meg ellenfelünk [...]
95. 1994-11-12 / 268. szám
[...] főrendező Orosz György az igazgató Bozóky István nagyon sokat ta­nulhattam tőlük Közben [...]
96. 1995-05-03 / 103. szám
[...] jel­lemzéséhez remekül hozzájárul a jelmeztervező Bozóky Mara is bá­rója a selyem [...] mélyen megvető tűzoltó alakjá­ban Ábrahám István a kedélyes káröröm a színész Almádyként Somló István a partneri kollegali tás dr [...] óráig tart majd a Petress István vezette műsor A Petőfi rádió [...]
97. 1995-08-29 / 203. szám
[...] horgászni Majdnem elfelejtett arcok Bíró István Miskolc ÉM Az ismert szlogen [...] vala­kinek beugrani Az akkori igaz­gató Bozóky István megkeres­te telefonon Gáspár Margitot a [...]
98. 1996-07-01 / 152. szám
[...] Kor­nél 42 km 17 Francia István íjászezüst Kranjska Gora MTI Povázsan [...] 15 000 néző Vezette Puhl Bozóky Jenei DFC Hanyecz Pintér Vámosi [...]
99. 1996-12-21 / 298. szám
[...] Kulcsár Imre Mol­nár Anna Somló István Kardos Róbert Pusztaszeri Kornél m [...] Lu­kács Gábor A díszleteket Szlávik István m v a jelmezeket Bozóky Mara tervezte Az előadás drama­turgja [...] monográfia Végre megszületett mondta Dobrossy Ist­ván balra az új Miskolc monográfia [...]
100. 1998-02-23 / 45. szám
[...] meg A közgyűlésen jelen­lévő Harcsár István államtitkár az OTSH elnöke ezt [...] a Gázszer FC elnöke 43 Bozóky Imre ügyvéd FIFA partjelző a [...]