428 találat (0,280 másodperc)

Találatok

1. 1956-05-15 / 113. szám
[...] Cso­koládégyár Sörgyár Vésiisfonó Vágóhíd és Ikarus gyár többszáz főnyi fiatalságának ar­ra [...] KTSZ 18 ügyes szakemberre naponta 180 darab az országban ismert és [...]
2. 1959-01-01 / 1. szám
[...] házi vízellátó berendezést és az IKARUS nak IS fajta alkat­reszt gyártunk [...] ugyan egy bikájuk de annak 180 tehén vágyait kell kielégí­tenie A [...]
3. 1961-08-10 / 187. szám
[...] hegységbe kirándultak A kirándulást egy Ikarus 55 ös autóbusszal bonyolították la [...] lehetett megjelölni korukat Időszámítás után 180 300 A A tataházi kard [...]
4. 1962-08-15 / 190. szám
[...] vásáron nagy sikert aratott az Ikarus Gyár és a Járműfejlesztési In­tézet közös alkotása a 180 sze­mélyes csuklós autóbusz Az egyik [...]
5. 1962-09-19 / 219. szám
[...] alkalmas Szudánban nemrég kipró­báltak egy Ikarus 321 es autó­buszt Port Sudantól [...] tette meg a kocsi Az Ika­rus a fcő és homoksivatagban is [...] A kis­ipari szövetkezet dolgozói ne­gyedévenként 180 ízléses vona­lú fényezett szobaberendezést gyártanak [...]
6. 1963-01-18 / 14. szám
[...] kezdetétől számí­tott néhány nap alatt 180 mázsa méz értéke­sítésére kötöttek meg­állapodási [...] vállalták hogy tovább segítik az IKARUS Járműgyár export­tervének teljesítését Tavaly a [...]
7. 1963-11-05 / 259. szám
[...] ká­ban észlelték SZÓFIA MTI Az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyár a Csepel [...] A kiállításon bemutatásra ke­rült az Ikarus 1800 csuklós autóbusz az 556 [...] ga­rázsfelszerelés A megnyitó után a 180 személyes csuklós busszal a vendégek [...]
8. 1963-12-15 / 293. szám
[...] Technikum Bethlenváros 61 garázst keres Ikarus gyártmá­nyú autóbusza részére a garázs [...] 9848 KE RTES családi ház 180 000 ért el­adó Kecskemét Kárpát [...]
9. 1964-02-08 / 32. szám
[...] 5300 fegyveres banda működik ame­lyeknek 180 ezer tagja rablással gyilkolással leány [...] ház szakkö­reiben és előadóter­meiben Az IKARUS au­tóbuszok és Csepel te­herautók 20 [...]
10. 1965-04-15 / 89. szám
[...] meg­oldása jelenti a legnagyobb gon­dot Ikarusok Messenden Meissenben a világhírű por­celán [...] be­vetésre azok az első magyar Ikarus gyártmányú csuklós autóbuszok amelyek most [...] Német Demokra­tikus Köztársaságba A buszok 180 lóerős motorral rendelkez­nek és egyszerre [...]
11. 1965-09-01 / 205. szám
[...] a termelőszövetkezet 84 dolgozója két Ikarus autóbu­szon tette meg Utazásuk során [...] több mini 2000 munkatársa köztük 180 kandidátus foglalkozik tudo­mányos munkával A [...]
12. 1965-09-16 / 218. szám
[...] és szövetkezeti gazdasá­gainkban összesen mintegy 180 ezer holdon termesztett kuko­rica termésének [...] a vezetőülések gyártá­sa amelyeket az Ikarus gyár megrendelésére készítenek Az 1965 [...]
13. 1966-01-07 / 5. szám
[...] jeligére a kiadóhivatalba kérek 7941 180 190 KG OS fehér hússertések [...] Villám Isván utca 12 új Ikarus gyártmányú műhelygépkocsira keres hivatásos gépjárművezetői [...]
14. 1966-05-14 / 113. szám
[...] szerinti megemlítésből Szórát János az Ikarus sofőré aki mesteri biz­tonsággal vezette [...] hányan csónakba is szálltak s 180 métert eveztek a jnészkő boltívek [...]
15. 1967-02-17 / 41. szám
[...] be kétszobás összkomfortos családi ház 180 négyszögöl kerti szőlővel Meg­tekinthető egész [...] 413 típus Dugattyú csapszeg csere­mentesen Ikarus kormány 60 600 601 típus [...]
16. 1967-08-02 / 180. szám
[...] arcul is ütötte a sér­tettet Ikarusok Szófiában A bolgár közlekedé­si minisztérium szep­temberben 10 egyen­ként 180 személy be­fogadására alkalmas Ikarus gyártmányú csuklós autóbuszt he­lyez üzembe [...] darab ha­sonló buszt szállít az Ikarus FILMBEMUTA­TÓ A Hetedik konti­nens című [...]
17. 1967-11-26 / 280. szám
[...] végéig és kilenc ugyan­csak új Ikarusszal növelik is a járműparkot A [...] ünnepi csúcsforgalom zavartalansága érdekében körülbelül 180 mentesítő járatot indít az AKÖV [...]
18. 1968-05-21 / 117. szám
[...] termékeiket Kiállításuk egyik slágere az Ikarus 250 e luxusautó­busz amely nagy [...] külke­reskedelem Előreláthatólag több minit kétezer Ikarus 250 es és egyéb típusú [...] es autóbuszokba egyelőre nyugatnémet gyártmányú 180 lóerős mo­torokat építenek 1969 ben [...]
19. 1969-03-24 / 68. szám
[...] villa 17959 K tfE CÉBÉS 180 as típusú sze­mélygépkocsihoz való oríginál [...] u 68 Lantos La­josnál 1990 IKARUS 51 es autóbusz Jó ál [...]
20. 1969-03-26 / 70. szám
[...] szakmunkások nem váltak fölöslegessé Az Ikarus Gyárnak továbbra is ké­szítik a buszok alvázait il­letve a 180 as típusú csuk­lós buszokihoz a [...] heten megjelenik Erős István az Ikarus G ár székesfe­hérvári gyáregységének képviselője [...]
21. 1969-04-24 / 92. szám
[...] Hungária szállodavállalatok igazga­tósága közösen szervezte IKARUS KAIRÓBAN A magyar járműipar köz­reműködésével [...] amelynek értelmében 150 darab Ikarusz 180 típusú csuklós autóbusz szállítá­sára kerül [...]
22. 1970-08-28 / 201. szám
[...] a moszkvai jubileumi ki­állításon Az IKARUS au tóbuszok legkülönbözőbb típusai mellett [...] meg érdeklődéssel a máris hí­res 180 LE es MAN RÁBA Diesel [...]
23. 1970-09-19 / 220. szám
[...] Magyarország 480 kg 155 145 180 6 Oucsi Japán 470 kg [...] vissza­lépett Tekehíradó Kecskeméti MÁV Bp Ikarus 6 2 2483 2284 NB [...]
24. 1971-03-25 / 71. szám
[...] nehéz meg­jósolni hogy az eddig 180 szá­zalékosan szereplő Fába ETO Pécsett [...] győzelmét Tippünk X 9 VASAS IKARUS VOLÁN NB II Északi csoport [...]
25. 1971-06-18 / 142. szám
[...] Mg Tsz Telefon 50 L Ikarus 350 vegyes használatú autóbusz gyári [...] 100 Ft 289 Ft helyett 180 Ft 415 Ft helyett 240 [...]
26. 1971-09-30 / 230. szám
[...] találkozón Tippünk L 10 VASAS IKARUS NAGY BATONYI BÁNYÁSZ NB II [...] mint a fő­városi csapat Az Ikarus hazai pályán jól küzdő együttes [...] Kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek 5607 180 32 ÉVES barna lelkiekben gazdag [...]
27. 1972-02-11 / 35. szám
[...] termelés fellen­dítésében A köztársaság­ban jelenleg 180 ilyen köz­pont működik Ezek az [...] ezredik évfordu­lóját ünneplő Székesfehér­vár az Ikarus székesfehér­vári gyárától Az üzem szo­cialista [...]
28. 1972-08-08 / 185. szám
[...] en pedig a 16 éves 180 cm 69 kg Rick Démont [...] új padlóváz­üzem működik ahol az IKARUS 556 os és IKARUS 180 as autóbuszok alvázait szerelik Az [...] lábán gördülhet további szerelésre az IKARUS ba a jármű A BNV [...]
29. 1972-11-02 / 259. szám
[...] az ez évben gyártott hatszázadik Ikarus 180 típusú autóbuszt Képünk akkor kész [...]
30. 1972-11-12 / 267. szám
[...] Katona Jó­zsef u 18 21368 IKARUS 30 as vizsgázott autó­busz eladó [...] 11 531 Lajosmizse T 66 180 mellék 1639 Fisessen elő a [...]
31. 1973-08-25 / 198. szám
[...] 229 Bencze 204 Czin kán 180 Bánná 150 Borbély 150 Judik [...] 16 óra jv Lellel Vasas Ikarus Kalocsai VTSK Má­tyásföld 16 óra [...]
32. 1973-08-29 / 201. szám
[...] 1 4 2 3 6 Ikarus 2 1 1 4 3 [...] 16 0 12 76 608 180 39 7 Női felnőtt területi [...]
33. 1973-09-21 / 221. szám
[...] a látogató 1970 pen Kecskeméten 180 Ba­ján 60 és Kalocsán 40 [...] szeretnénk bővíteni Bercsényi József Új Ikarus autóbuszok távolsági járata Oj taggal bővült a székesfe­hérvári Ikarus család a Fejér megyei Járműipari [...] utastérben harmincnyolcán utazhatnak ké­nyelmesen Az Ikarus 256 ot elő­ször a BNV [...]
34. 1973-11-18 / 270. szám
[...] felülieknek Ikaruszok a Szovjetuniónak Az Ikarus Karosszéria és Jár­műgyár budapesti gyára [...] ex­port tervét átadott 2980 Ikarusz 180 as 250 es és 260 [...] 424 a 10 000 fo­rintosokra 180 autó jut A Bu­dapesten váltott [...]
35. 1973-11-28 / 278. szám
[...] Kiskunmajsa 22 9 13 1712 180 18 9 Lajosmizse 22 6 [...] 4 29 12 21 2 Ikarus 15 7 7 1 29 [...]
36. 1974-01-06 / 4. szám
[...] került sza­badalmazásra JANUAR 8 KEDD 180 esztendeje 1794 január 8 án [...] ll etből Mit gólja as Ikarus elle­ni rangadó mérkőzésen Eszel vese [...]
37. 1974-06-14 / 137. szám
[...] Gara 10 8 2 217 180 16 4 Kalocsa 10 5 [...] MÉMTE 10 Ormosbánya 11 V Ikarus 12 D Volán 13 Cs [...]
38. 1974-07-30 / 176. szám
[...] Az eddig elkészült 60 ezer Ikarus autóbusz­nak több mint egyharmada szov­jet utakon közlekedik 1975 ig az Ikarusok kétharmadát szovjet megrendelésre gyártják az [...] egy séget építenek be az Ikarusokba ugyanakkor az urickiji trolibusz­gyárba a [...] 52 436 801 52 441 180 53 445 160 62 447 [...]
39. 1974-12-15 / 293. szám
[...] található alumínium szerel­vényeket gyártja az Ikarusnak Az autóbuszgyártó vállalat fe­hérfémalkatrész szükségletének [...] Munkásainak száma je­lenleg 421 ebből 180 nődolgozó A női munkaerő foglalkoztatá­sában [...]
40. 1975-01-05 / 4. szám
[...] Űj típusú munkásszáilító autóbuszok Az IKARUS Karosszéria és Járműgyár székesfehérvári gyár­egységében [...] s meg­kezdődött a keresztezése is 180 ezer magyar tarka tehénnel amelynek [...]
41. 1975-01-23 / 19. szám
[...] 46 ot A motorosok gyorshajtásból 180 at szabálytalan előzésből 26 ot [...] úgv látszik sikerül­ni fog az Ikarusnak Azaz jó mi­nőségű csuklósaival betörhet [...]
42. 1976-01-15 / 12. szám
[...] a területükön a negyed­századdal ezelőtti 180 nal szem­ben A többiből modern [...] ahol közúti fékszerelvények készülnek az Ikarus autóbuszokhoz Nemes Dezső ezt követően [...]
43. 1976-04-23 / 96. szám
[...] Havannában szerdán behajóz­ták azt a 180 személyes csuklós Ikarus autóbuszt amely a kéthó­napos sikeres [...] nyilatkozott a magyar autóbuszról jVz Ikarus csuklós autóbusz amit a kubaiak [...] visszautaztak a fővárosba MTI Az Ikarus dolgozóinak munkaverseny vállalása az V [...] együttműködé­süket a partnerekkel szállítóik­kal Az Ikarus dolgozói vállalták hogy szakmai és [...]
44. 1976-05-13 / 112. szám
[...] 1 Rádi Ferenc Kernét Katona 180 Hálrmasugrás 1 Rádi Ferenc 12 [...] TEKE Kecskeméti MÄV Bp Vasas Ikarus 6 2 2471 2274 NB [...] NAGY G NÉ 422 V Ikarus KOVÁCSNÉ 379 Rózsahegyi 357 Novák [...]
45. 1976-09-07 / 211. szám
[...] Szekszárd 1 2 0 7 Ikarus Záhony 1 2 1 8 [...] A következő magasságon két akadály 180 cm először mind­hárman 4 hibapontot szereztek Következett az összevetés újból 180 cm en Ez a harmadiknak [...] Balogi Mezőhegyes Artemis n 1 180 cm 2 Balogh Bp Honvéd [...]
46. 1976-09-16 / 219. szám
[...] gyárt amelyek többek között az Ikarus autóbuszokba és az MVG nyer­ges [...] mint azt a tablókról olvashatjuk 180 millió forint Ez 1980 ra [...]
47. 1976-09-19 / 222. szám
[...] ki Az üzem termelését meghatá­rozó Ikarus kooperáció ugyan­csak nyolc éve tart [...] azért határoztuk el mert az Ikarus jelezte hogy a következő autó­busz [...] Az ötéves terv vé­géig további 180 hektáron tele­pítenek minőségi szőlőfajtákat többek [...]
48. 1976-10-30 / 257. szám
[...] családi ház melléképületekkel ga­rázzsal eladó 180 000 Ft készpénz plusz részletfize­tési [...] u 4 1977 évben vállalja Ikarus 55 és 66 típusú autóbuszok [...]
49. 1976-11-04 / 261. szám
[...] SZOBÁS családi ház mel­léképületekkel garázzsal 180 000 Ft készpénz plusz részletfizetési [...] u 4 1977 évben vállalja Ikarus 55 és 66 típusú autóbuszok [...]
50. 1977-03-05 / 54. szám
[...] létesült Ezek összesített termésátlaga hektáronként 180 mázsa volt az elmúlt évben [...] Zoltán felvétele Elkészült a százezredik Ikarus autóbusz Pénteken az Ikarus gyárban Az autó­elkészült a százezredik [...] a Szovjetunió magyarországi nagy­követének Az Ikarus Karosszéria és Járműgyár 1948 óta [...] ötéves terv célkitűzése 60 000 Ikarus autóbusz gyártása Míg az ötvenes [...]
51. 1977-10-18 / 245. szám
[...] megismerkedne 38 41 év közötti 180 cm magas sportolt testalkatú függet­len [...] a 25 28 év közötti 180 cm magas komoly józan éle­tű [...] Bauxitb 9 Sellye Bakony 10 Ikarus Bp Spartacus 11 KSC Pénzügyőr [...]
52. 1978-01-13 / 11. szám
[...] legna­gyobb színháza 400 dolgozóval köztük 180 színésszel műkö­dik Prózai és operatársulatai [...] épülő ház­tömbök környékére kerülnek öt Ikarus 280 típusú autó­busszal gyarapodott a [...]
53. 1978-02-18 / 42. szám
[...] fel a kocsikra A mintegy 180 telepü­lés belső forgalmát is lebonyolí­tó [...] már ki­zárólag korszerű 200 as Ikaru­sok közlekednek A budapesti és a [...]
54. 1978-03-07 / 56. szám
[...] a géDlpar A fejlődő álla­mokban 180 gépipari üzem léte­sítésében vettek eddig [...] és porhanyítsuk K K SZÁZ IKARUS tó ill jf íjj rZ [...] az idén terven feW száz Ikarus autóbusz elkészíté­sét vállalták Képűnkön hazai megrendelésre készítik az Ikarus 266 os autóbuszokat a szerelő­csarnokban [...]
55. 1978-04-26 / 97. szám
[...] a kihasználtság olykor a 120 180 százalékot Is eléri Az adott­ságok [...] út áll előttünk A piros IKARUS motorja felibúg a csend­ben indulhatunk [...]
56. 1978-04-26 / 97. szám
[...] Ma­gasugrás 1 Demeter György Kertészeti 180 2 Balázs Lajos GAMF 175 [...] ígér Tippünk X 2 6 Ikarus Pénzügyőr NB III Kö­zépcsoport Az Ikarusnak már csak elméletileg vannak esélyei [...]
57. 1978-07-21 / 169. szám
[...] Nyugalt Szahara sza­badságának majd később 180 fo­kos ifordulattal a bekebelezés politikáját [...] utakon és utcákon közleke­dő számos Ikarus autóbusz va­lamelyikét látja meg Az [...]
58. 1978-08-09 / 185. szám
[...] 5 Bulgária 223 6 NDK 180 7 Lengyelország 141 ponttal A [...] 4 NDK 234 5 Len­gyelország 180 6 Csehszlovákia 161 7 Bulgária [...] okok miatt elmaradt a Vasas Ikarus ellen s így nem tudjuk [...]
59. 1978-08-15 / 190. szám
[...] 5 Veszprém 182 6 Budapest 180 ponttal Gránáthajítás B kategória 1 [...] Gránáthajítás C kategória 1 Budapest 180 ponttal 2 Komá­rom 150 3 [...] gyarmat 1­­1 1 2­17 V Ikarus 1­­1 0 1­18 BKV Előre [...] szabadnapos volt Ganz MÁVAG Wasas Ikarus l 0 Vád Híradás H [...]
60. 1978-08-29 / 203. szám
[...] fürdő­szobából meleg vizes álló ház 180 négyszögöl kerttel sürgősen eladó Kecskemét [...] 0 3 2 18 V Ikarus 4 4 1 9 19 [...] Szabadnapos Dunaújvárosi Építők BVSC Vasas Ikarus 2 8 Ganz MÁVÁG Építők [...]
61. 1978-10-20 / 248. szám
[...] vár eladásra A magyar Rába 180 as gépből kilenc hónap alatt [...] Szovjetunió azért vásárol tő­lünk ezerszám Ikarus autó­buszokat mert ezek megfelel­nek a [...]
62. 1979-04-03 / 78. szám
[...] ERESÜNK megvételre üzemképes állapotban levő 180 200 ezer kalória teljesít­ményű olajtüzelésű [...] kecskeméti Magyar Hirdetőbe 1195 Házasság 180 CM magas 76 éves öz­vegyember [...] KSC 2 2 X 2 Ikarus Sz Dózsa 2 3 2 [...]
63. 1979-04-30 / 100. szám
[...] összehangoltmunka tette lehetővé hogy az IKARUS ki vívja mai hírnevét s [...] ígéretes A jelen tervidőszakban már 180 ezer Lada gépkocsit kapunk a [...]
64. 1979-06-12 / 135. szám
[...] 18 D újv É 19 Ikarus 35 19 11 5 54 [...] BKV Előre Kossuth KESE Vasas Ikarus B gyarmatl SE Pénzügyőr Bp [...] 31 3 1 27 15 180 7 Nemzetközi motoros műre pfilő [...]
65. 1979-06-30 / 151. szám
[...] egy kétszemélyes fahá­zért egy napra 180 220 zlotyt kémek a saját [...] 3 án kedden Budapesten az Ikarus Művelődési Központ­ban rendezi a nyereménybetét­könyvek [...]
66. 1980-02-09 / 33. szám
[...] művészta­Az idén tovább bővül az Ikarus autóbuszok szovjet exportja s több [...] ipar több mint 6 ezer Ikarus autóbuszt szállít partnerének Ez a [...] öt év alatt 38 500 Ikarus autóbuszt szállított a ma­gyar ipar [...] az élő kacsa párját 160 180 fo­rintért adták 1 60 1 [...]
67. 1980-02-16 / 39. szám
[...] u 10 a fsz 2 180 H ETÉNYÉGYHÁZA Lenin utcában házhely [...] kérem 6111 Gépek és alkatrészek IKARUS 630 as típusú autó­busz eladó [...] 12 5972 Házasság 40 ÉVES 180 cm magas el­vált ipari szakmunkás [...]
68. 1980-05-16 / 113. szám
[...] Énekes utca 21 szá­mú ház 180 négyszögöl fe­lekkel Víz villany van [...] tsz minden dolgozójának VSZ M Ikarus brigádjának Móra Gimná­zium József Attila [...]
69. 1980-07-26 / 174. szám
[...] a kiadóba kérek 13507 25 180 DIPLOMAS fiatalem­ber járáshibával megismer­kedne megértő [...] Baromfi feldolgozó Vállalat dolgozóinak az Ikarus a Ságvári és a Kandó [...]
70. 1980-12-25 / 302. szám
[...] megyei Állami Építőipari Vállalatnál csaknem 180 idős dolgozó vonult nyugál­lományba ebben [...] a legnagyobb tételt a 6450 Ikarus autábusz teszi ki míg a [...]
71. 1981-01-29 / 24. szám
[...] Salgór tarjáni TC Kecskeméti MÁV Ikarus Gyöngyös Építők SC Miskolc Debreceni [...] Egri Sp Építők SC Mis­kolc Ikarus Gyöngyös Salgó­tarján Február 21 22 [...] Nyíregyháza Építők SC Szegedi Postás Ika­rus Cegléd Salgótarjáni TC Sal­gótarjáni Síküveg [...] dkg nyersanyagogt ala­pul véve paprika 180 mg csipke­bogyó 200 500 mg [...]
72. 1981-02-05 / 30. szám
[...] jármű elkészítésére alkalmas Tervei az IKARUS Karosszéria és Jár­műgyárban készültek és [...] körüli Enyhén molett körül belül 180 165 centiméter magas Haja középen [...]
73. 1981-05-01 / 101. szám
[...] Paks Le­nin utca 18 szám 180 K ALOCSÁN 3 szobás kom­fortos [...] után 189 1971 ES kiadású Ikarus 311 típusú autóbusz felújított állapotban [...]
74. 1981-05-06 / 104. szám
[...] Paks Le­nin utca 18 szám 180 K ERTÉSZKEDÉSRE állat­tartásra alkalmas tanya [...] után 189 1971 ES kiadású Ikarus 311 típusú autóbusz felújított állapotban [...] Hirdetőbe Magyar u 2 Ilii 180 CM magas 27 éves kis­iparos [...]
75. 1981-05-08 / 106. szám
[...] 1417 S ELYMES II dűlőben 180 négyszögöl szőlő bekerítve eladó Érdeklődni [...] kedés 1692 1971 ÉS kiadású Ikarus 311 típusú autóbusz felújított állapotban [...] 229 637 M OTORHÍ BÁS Ikarus 255 Typ oanorámás autóbusz eladó [...]
76. 1981-05-20 / 116. szám
[...] tükrözésére ser­kentette a tárcához tartozó 180 kiállítót Képet nyújtanak a hazai [...] szakemberek szerint Ilyen például az Ika­rus új csuklós városi busza amit [...]
77. 1981-10-06 / 234. szám
[...] László Győri Volán 2 Tarró IKARUS 3 Sebestyén IKARUS C 1 es géposztály l [...] Volán Csapatban l Debrecen 2 IKARUS 3 Győri Volán 5 BASSÉP [...] igen előkelő fürdőre amely 167 180 körül m tartománygyűlésre ér­kező pannóniai [...]
78. 1981-10-21 / 247. szám
[...] kecskeméti agrárszakemberek bevonásával Évenként 120 180 előadás kül­területi tanyai klubokbon isko­lákban [...] mmt UN w I mint Ikarus Könyvtárnyi irodalma van már az [...]
79. 1982-11-09 / 263. szám
[...] 22 5838 Telefon 10 00 180 2244 VOLÁN 9 sz Vállalat [...] 6689 Megvételre elajánlunk 1 db Ikarus 255 70 típusú 45 személyes [...]
80. 1983-01-22 / 18. szám
[...] NB IL K MÁV Vasas Ikarus Kecskemét MAV pálya 10 óra [...] Élőcsirke pár 90 160 Előtyúk 180 280 Élőpulylka 600 Élőliba 500 [...]
81. 1983-01-26 / 21. szám
[...] kooperálnak pél­dául a Rábával az Ikarussal a December 4 Drótművekkel a [...] bevételekből származó aktívum elérte a 180 millió dollárt A Magyar Nem­zeti [...]
82. 1983-01-26 / 21. szám
[...] sz alatt 158 E LADÓ 180 négyzetméter alapterületű bármilyen ál­lattartásra alkalmas [...] 260 000 Ft kész­pénz plusz 180 000 Ft OTP hitelátvállalással Érdek­lődni [...] kanca és 7 éves paripaló 180 cm magasak betegség miatt eladók [...] 4 96 1979 évi beszerzésű IKARUS 211 típusú AUTÓBUSZ eladó Bácska [...]
83. 1983-02-03 / 28. szám
[...] e a bajai Magyar Hirdetőbe 180 AUTÓBONTÓ megvételre keresek Wartburg Zsiguli [...] felvétel­re 421 1979 évi beszerzésű IKARUS 211 típusú AUTÓBUSZ üzemképes állapotban [...]
84. 1983-02-09 / 33. szám
[...] Kiskun halas Bajza u 68 180 SZOBA konyha fürdőszo­bás albérletet keresünk [...] szám 215 1979 évi beszerzésű IKARUS 211 típusú AUTÓBUSZ üzemképes állapotban [...]
85. 1983-03-17 / 64. szám
[...] én éjjel felfeszített egy lezárt Ikarus 266 os panorámás Volán autóbuszt [...] 5 451 Zasztava Budapest j 180 A GYERTYÁK A házaspár élete [...]
86. 1983-06-30 / 153. szám
[...] török fél elsősorban a magyar Ikarus bu­szok és hőerőművi berendezések iránt [...] Ezt 1979 ben 630 darab Ikarus autóbusz eladásáról szóló megállapodás követte [...] 80 054 916 P 91 180 950 r 2 630 708 [...]
87. 1983-07-01 / 154. szám
[...] csütörtöki program­ját Székesfehérvárott kezdte az Ikarus Karosszéria és Járműgyá­rat kereste fel [...] igazgatója és Nagy Gábor az Ikarus vezérigazgatója tájé­koztatta a vendégeket az [...]
88. 1983-08-27 / 202. szám
[...] akasztói esetleg kiskőrösi lakóhelyű autóbuszvezetőt Ikarus 211 autóbuszra Jelentkezés Kiskunhalas Kéve [...] 502 KOLONIAL könyvszekrény újszerű állapotban 180 X 160 méret eladó Érdeklődni [...] adapter IFA tgk hoz Autóbusz IKARUS 66 Pótkocsi XJ 21 68 [...]
89. 1983-08-28 / 203. szám
[...] KOL ONIAL könyvszekrény újszerű állapotban 180 X 160 méret eladó Érdeklődni [...] akasztói esetleg kiskőrösi lakóhelyű autóbuszvezetőt Ikarus 211 autóbuszra Jelentkezés Kiskunhalas Kéve [...]
90. 1983-09-01 / 206. szám
[...] az Esztengomi Városi Tanács A 180 oldalas gyűjteményt a köíltő és [...] majd a hőségért s az Ikarus ablakaiból némileg meg­ismerkedhetünk a félszigettel [...]
91. 1983-10-01 / 232. szám
[...] EL ADÓ Kecskeméten a Műkertvárosban 180 négy­szögöl ingatlan kát nagy gazdasági [...] Hirdetőbe kérek 4561 28 ÉVES 180 cm magas szakmunkás fiatalember megismerkedne [...] ebben az éviben korszerűen fölszerelt Ikarus 260 as autóbusz járja majd [...]
92. 1983-10-25 / 252. szám
[...] városok helyi közlekedését sok száz Ika­russzal korszerűsítették A tervek szerint a [...] 500 a Vételi Eladási árfolyam 180 egységre forintban 6853 94 4198 [...]
93. 1983-12-28 / 304. szám
[...] említsük meg hogy jö­vőre 7600 Ikarus autóbusz készül szovjet megrendelésre 230 [...] Demográfiai hullám a középiskolákban Mintegy 180 190 ezer 1974 és 78 [...]
94. 1984-02-23 / 45. szám
[...] Gazdaság szolgáltató kerülete megvételre felajánl IKARUS 66 T autóbuszokat alkatrészekkel ZIL [...] 60 598 ELADÓ 220 Voltos 180 li­teres betonkeverő Kecske­mét Felsőszéktó Szirom [...]
95. 1984-02-29 / 50. szám
[...] sz 376 TANYA több melléképü­lettel 180 férőhelyes sertés­óllal jószágtartásra al­kalmas 1200 [...] Gazdaság szolgáltató kerülete megvételre felajánl IKARUS 66 T autóbuszokat alkatrészekkel ZIL [...]
96. 1984-05-22 / 118. szám
[...] ez alkalommal bemutassa a tavalyi 180 vállalat helyett az idén 215 [...] amely elsősorban katasztró­fahelyzetekben alkalmazható Az Ikarus a már ismert termékei mel­lett [...]
97. 1984-06-05 / 130. szám
[...] 1 4 P Mjohjanszan országjáráson Ikarusszal S Phenjan Csilloma sugárút Kapcsolataink [...] Pénznem Vételi 1 Eladátl árfolyam 180 egyséé forintban Angol iont Ausztrál [...]
98. 1984-06-10 / 135. szám
[...] tudósítanak köztük 400 francia és 180 nyugatnémet újságíró Tudósítókat akkreditált Elefántcsontpart [...] A szilíidek balettszvit 9 30 Ikarus Tompa Mihály versei 9 41 [...]
99. 1984-07-25 / 173. szám
[...] in­dítja A nemzetgyűlési válasz­tásokra kinevezett 180 FSLN je löltnek csak a [...] 400 as városi és távol­sági Ikarus buszokba építik majd be A [...] segítő részegységek so­rozatgyártására Megrendelőjük­kel az Ikarusszal együttmű­ködési szerződést is kötöttek így [...]
100. 1984-08-23 / 197. szám
[...] vállalat a helyi tö­megközlekedést főként Ikarus autóbuszokkal bonyolítja le amelyek műszaki [...] céljából A jal taiak több Ikarust akarnak be­szerezni ezért üzemeltetési és [...] az elő­fizetői távhívásba Ausztráliába percenként 180 a másik két tér­ségbe pedig [...]