Petőfi Népe, 1966. január (21. évfolyam, 1-25. szám)

1966-01-07 / 5. szám

A t» óhirdetések B-TENOK szakszofon eladó. Kecske­mét, Aranyhomok Szálló, bár-zene­kar. __________________________7341 6 S ZEMÉLYES Chevrolet személy- kocsi,. munkagépnek alkalmas el­adó. Érdeklődni: Kecskemét, Takács György utca 1. sz._____________2426 EL ADÓ tűzifa, hasábos és kemány- fa-rőzse. Kecskemét. Hunyaöiváros 12. sz._______________________________2429 2 HOLD szőlő feléből kiadó vagy eladó. Tóth Miklós, Csengőd, Kis­csengőd 64. sz._______ 243.0 ÍR ÓGÉPET bérelek hosszabb időre. Ajánlatokat „írógép 21 846” jelgére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe ké­rek.________________________________2431 EL ADOK 2 mázsás fiatal hízott ser­téseik. Kecskemét., II., Attila utca 7. sz. (Szeszfőzde mellett.) 2432 HÁZHELY eladó. Érdeklődni: Kecs­kemét, Ság vári Endre utca 4. sz. ._______________________________2434 ÉJ JELI ÖRÖKÉT FELVESZÜNK. Ér­deklődni a kecskeméti Törekvés Tsz irodájában, Talfája 27. sz.____ 7441 16 0 KG mangalica, hízott sertés el­adó. Kecskemét, n. Cédulaház u. 42. ez._________________________7445 EL ADÓ beköltözhető 2 szobás ház­rész. Kecskemét, Holló u. 19. sz. ____________________________________7446 200 KG-OS nizott sertések eladók. Ürihegyi megállónál. Czifra, Kecske­mét, telefon: 25-54._______________7747 GYÜMÖLCSÖST. zöldségest vagy szántót keresek, magas naszonbé- rért. Leveleket „Pontos 21 859” jel­igére a Kecskeméti Magyar Hirde­tőbb^_______________________________7748 IS MEROTTSÉG hiányában, függet­len asszony saját házzal, keresi ma­gas fizetésű, 28—38 év közötti szak­munkás, özvegy vagy eivait férfi társaságát házasság céljából. „Ró­zsa 26” jeligére a kiadóhivatalba ké­rek választ.____________________7924 KI ADÓ vagy eladó 2 és fél hold föld, ugyanott 2 db. 120 kg körüli mangalica sertés. Kecskemét, n. kér. Tél u. 5/a sz.________________7992 BE KÖLTÖZHETŐ családi ház eladód 1 Kecskemét, Táncsics Mihály u. 16. 8Z, *4- ' ;__________________________7926 | TA NYA eladó. Hetényegybáza, Bel- j sőnyír 130. sz. Nagy Gergely busz-1 megállónál.________________________7929 I EL ADÓ Kecskemét, Csongrádi út 40. • sz. alatt szoba, konyha spejz és mellékhelyiséggel házrész. Érdek­iődni szombaton 14 órától.______ 7933 OT P-vel épült családi náz eladó Kecskemét, Dankó u. 40. sz. 7935 ELADÓ hordozható cserépkályha. Kecskemét, Csongrádi út 14. sz. 7938 HÁZHELY eladó alappal együtt a Szelei faluban. Érdeklődni Kecske­mét, Rendőrfalu, Bakonyi Antal ut­ca 23. sz.________________________ 7460 LE GÚJABB típusú gázolajkályha, hordókkal eladó, Kecskemet, Zsinór utca 65. _sz.______________________7461 BÉ CSI koncert pianinó eladó. Ér­deklődni Kecskemét, Horog u. 9. sz. 7462 SÖTÉT hálóbútor és kisméretű konyhabútor 2 db festett csőágy sodronnyal eladó. Kecskemét, Kos- suth krt. 23. sz. 7463 SZOB a'konyhA S lakás költség­megtérítéssel kiadó. Kecskemét, Zöldfa utca 46. sz.____________ 7466 40 3-AS Moszkvics személykocsi 18 ezer km-rel, jó állapotban eladó. Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky út 2. földsz. 1. 7467 HÍZOTT sertés eladó, kettőbe ha­sítva is. Kecskemét, Mathiász János utca 6. sz. Honvéd-kórház mellett. * 74fi8 407-ES MOSZKVICS, 2 éves, jó álla­potban eladó. Csávoly, községi ál­latorvos. 7439 SZOBA-konyhás lakást keresek vagy üres szobát belterületen. Kecs­kemét, Holló utca 13. sz. délután 4 órától. _________'______________7442 KÜ LÖNBEJÄRATÜ közepes méretű, albérleti szobát keresete, lehetőleg központban. Ajánlatokat „Fogorvos jeligére” a Kecskeméti Magyar Hir­detőbe kérek. 7444 ELCSERÉLNÉM kecskeméti modern, kétszoba összkomfortos lakásomat hasonló budapestiért. Címet a ki­adóba kérek. HÍZOTT sertés eladó Kecskemét, Semmel weise Ignác utca 3. sz. Kiss Antal. _________________ 7469 ÁG YBETÉTEK, sezlonök, rekamiék, napvédő roletták készítését, javítá­sát vállalom. Lev élhív á,sir a házhoz megyek". Kecskemét, Htmyadáváros, Gárdonyi Géza u., Czinege kárpitos. 7471 4 HÓNAPOS sertések eladók. Kecs­kemét Cimbalmos u. 14. sz. 7472 2 NAGY hízott sertés eladó. Kecs- kemét, Epresskert u. 42. sz. 7473 26*0 KG hússertés eladó. Kecskemét, Epreskert u. 64. Érdeklődni du. 2- től. 7474 JÓ állapotban levő kokszos kály­hát veszek. Márton, Kecskemét, Bu­dai u. 12. sz. 7475 ELADÓK kedvezményesen,, szép há­lóbútorok, konyhabútorok, sezlo- nok. rekamiék. Kecskemét, Vak- Bottyán u. 9. Rákóczi ut végén. ■_____________ 74(76 GY ERMEKGONDOZÁST vállalok. Kecskemét, Külső-Szabadság út 16. I.. e. 4. sz. 7940 SZABADRENDELKEZESU egy vagy kétszobás lakást veszek. (Lehet OTP-s is.) Kecskemét belterületén. Ajánlatokat „Nyugdíjas” jeligére a kiadóhivatalba kérek. 7941 180—190 KG-OS fehér hússertések eladók. Kecskemét, Árok u. 31. sz.-______________________________7942 EL ADÓ félhálószoba-bútor, asztalok, nagyméretű szekrények, székek, sző­nyegek, cserépkályha, vaskályha és egyéb berendezési tárgyak. Kecske­mét, Villám István u. 5. sz. Dr. Al­vin ciné. 7943 ELADÓK nehéz súlyú hússertések. Ugyanott kiadó 2 és fél hold föld. Kecskemét, Simon István u. 24. sz. — ________________________________7945 EL ADÓK nehéz súlyú hizott sertések (Reál-iskola után.) Kútiék, Kecske- mét, Poprád u. 1. sz. 7946 37 ÉVES vagyok. Megismerkednék házasság céljából elvált vagy öz­vegy asszonnyal. Leveleket „Meg­értés” jeligére a kiadóhivatalba ké­7947 BEKÖLTÖZHETŐEN eladó Kecske­mét, (Rendőrfalu) Zentai u. 8. sz ház. Fél portával is. Érdeklődni du. 3 órától. 7£>5ű HÚSSERTÉS eladó. Kb.: 160 kg. Ér­deklődni lehet Kisfái állomásnál. Héjjasék. 7801 2 DB fiatal sodrott ló eladó, és 50 q-t bíró gumiskocsi. Kecskemét, Szolnokihegy 6. Kinizsi-gyárral szem ben. Horváth. 7802 ELADÓ kifogástalan Kékes Tv, gya- lupad, asztalos&zerszámokkai egvütt és nagyméretű fürdőkád. Érdeklőd­ni IX. kér., Mártírok u. Hegedűs Mihály. 7803 FELES művelésre kiadó Helvécián egy hold szőlő. Értekezés: Kecske- mét, X., Sallai Imre u. 5. sz. 7805 10 HEKTOLITERES olajtartály csap­pal. hordozható vasállványos garázs, B-tenor szakszofon új állapotban, fekete bécsi rövid zongora, elsőren­dű Singer-szabógép eladó. Molnár, Kiskunfélegyháza, Móric* Zsigmond tér 1. sz. 19 AZONNALI belépéssel felveszünk a kalocsai építésvezetőségünkre építő­ipari technikust és építőipari mű­vezetőt. Jelentkezés Kecskemét, Ta­tár sor 1/a sz. alatt a BKKM. Épí- tcsi és Szerelőipari Vállalatnál. 7451 NAPPALI gyermekgondozást vál­lalok. Kecskemét, Kuruc krt. 25. sz.__________________________________7477 51 ÉVES özvegyasszony názasság céljából megismerkedne komoly szenvedétlymentes férfival levelet „Lakásom van 21 886” jeligére Kecs- keméti Magyar Hirdetőbe. 7478 FOLYÓ hó 5-én Kecskemét város belterületén elveszett 1 ab türkisz- zöld köves fülbevaló. Megtaláló ju­talom ellenében adja le Rendelőin­tézet Főorvosi Hivatalában 264. ____________________________________7479 18 0 KG mangalica hízott sertés el­adó. Kecskemét, Hosszú u. 22. sz. 7480 ELADÓ hízott sertés Kecskemét, Szolnokihegy 23/b. (A Kiss-daráló- nál.)_______________________________7932 ÓR A JA VITÁS, vésési munkák öí- csón és gyorsan készülnek. Vörös órás. Kecskemét, Batthyány u. 29. sz. 7937 FEHÉR hízott sertések eladók. Kecs­kemét, II. kér. Tatársor végén. Nyúléknál.________________________7415 KI ADÓ feles művelésre 2 hold zöld­séges, 1 és fél hold szőlő belterü­leten. Érdeklődni: Kesckemét, Bu­daihegy 54. sz. Hegedűs-köz. 7414 KÜLÖNBEJÁRATÜ bútorozott szo­ba mellékhelyiséggel kiadó. Víz van. Kecskemét, ötvös u. I. Baloldali csengő. 7907 WARTBURG de Luxe CH-s eladó. Kecskemét, Csongrádi út 21. sz. 7909 KÖZPONTBAN azonnal beköltözhe­tő, 2 szoba összkomfortos ház el­adó. Kecskemét, Károlyi u. 8. sz. 7912 120—150 KG-os mangalica hízott ser­tések eladók. Kecskemét, Czigány János utca 33. sz. 2427 El. ADÓ TELEK.' Érdeklődni: Kecs- kémét, Kada Elek u. 19. sz. Mészá­ros szabónak________________ 7923 ELADÓK Bocskai u. 8. sz. raktál he­lyiségek. Érdeklődni: Kecskemét, Jókai u. 32. sz. I. em. 1. 7922 ELADÓ Kecskemét, Bethlen krt. 23. sz. ház. Értekezni: pénteken 2 órá­tól 4-ig, és vasárnap ll—14 óráig a helyszínen. 7919 OTP-kölcsonnel épült kétszobás ház eladó. Kiskecskemét, Kelemen Lász­ló u. Bakró Jenő. *7919 Az idén csaknem kétszer annyi család üdülhet együtt mint tavaly Eltörölték a felső korhatárt a gyermekek SZOT-üdültetésénél KISIPARI dióhálóbútor eladó, igé­nyesnek. Kecskemét, Zója utca 13. sz. Érdeklődni 2-től. 7423 KOMOLY, megbízható háztartási al­kalmazottat keresek. Vidékinek bentlakással. Kecskemét, Villám Ist­ván u. 8. sz. 7910 ELADÓ szőlő, 1 kát. hold Felsőcsa- lánosban, lakható kis épülettel. Ér­deklődni: Kecskemét, Nándorfehér­vári u. 40-. sz. Turjánszky. 7997 SZIKVÍZKIHORDÓT lovas kocsira felveszek. Kecskemét, Lugossi Ist­ván u. 5. sz. 7936 ELADÓ igényednek /lOW-es Wart­burg, 25 000 km-rel. Megtekinthető január 9-én Kecskemét, Herényi Pál u. 7. sz. 9—12 óráig. Tűzoltók mö­gött, ' 7934 *» » * k ti n féle try ház* apróhirdetések ÉPÍTÉSRE alkalmas házhelyet ke­resek a város területén. Ajánlato­kat Cs. L„ Kiskunfélegyháza, Tóth Árpád __utca 9 alá, levélben. 74.57 EL ADÓ központi fűtésre alkalmas kályha és bojler XI., 393 Bugaci út. 1 KÜLSOGALAMBOSON föld kiadó. Érdeklődni Arany János u. 24. sz. 2 GÁBOR Áron ut£a 48. sz. alatti ház eladó. 3 I. KÉR. 264. számú tanya eladó, be­előzhető. Érdeklődni ugyanott. 4 PRÍMA 200 kg-o_§ hízott sertés el­adó. Érdeklődni Lónyai utca 2, és Dajka utca 11, Szláviikék. 5 NAGYOBB mennyiségű tégla eladó. Érdeklődni Berzsenyi utca 11, Na­gy éknél. ________6 EG YSZOBA-konyhás lakást keresek költségmegtérítéssel. Címet a nyom­dába. 7 KISGYERMEK gondozását vállalom, Árpád utca 23. sz._________________8 EL ADÓ haláleset miatt Báthori ut­ca 4. számú ház, beköltözhetően. Két családnak is megfelelő. Ugyan­ott különböző új és használt búto­rok, megtekinthetők 10—13-ig és 14 —16 óráig. 9 JÓ állapotban levő hordozható cse­répkályha eladó. Érdeklődni lehet: Iványi Sándor utca 5. szám alatt, szombaton délután és vasárnap dél- előtt. ._______________________________17 ELVESZETT két bárány, Kunszállás 2 szám alól. A becsületes megtalá- ló jelentse a rendőrségen. 18 GÁZTŰZHELY eladó, Némedi Varga Sándor utca 10. Érdeklődni vasár­nap. 14 Kalocsai apróhirdetések KÖVEZÖ szak- és betanított mun­kásokat téli időszakban való foglal­koztatásra foktői munkahelyre al­kalmazunk. Fizetés teljesítménybé­rezés szerint. Más építőipari válla­lattól fagyszünetben levő dolgozók is jelentkezhetnek. Jelentkezés- Fok­tő, Szivattyútelep. 7376 A Szákszervezetek Országos Tanácsának elnöksége megha­tározta az 1966. évi üdültetéssel kapcsolatos feladatokat. Esze­rint az idei fejlesztés elsőrendű célja a családok együttes üdül­tetésének bővítése lesz. Ezért meg akarják teremteni a lehe­tőségét annak, hogy az év min­den szakában használható üdü­lők jelentős részében most már ne csak a nyári főidényben, hanem az egész éven át együtt üdülhessenek a szülők és gyer­mekeik. Hatályon kívül helyezték azt A KECSKEMÉTI KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ MOSÓRA Január 7-én, péntek este 7 órakor Shakespeare: SOK HŰHÓ SEMMIÉRT Vígjáték Z részben. Katona-bérlet a rendelkezést, hogy a gyer­mekek csak 15 éves korukig üdülhetnek együtt szüleikkel, így tehát a szülők az idén már felső korhatár nélkül vihetik magukkal az üdülőkbe önálló keresettel még nem rendelkező gyermekeiket. Ily módon az idén csaknem kétszer annyi csa­lád töltheti együtt szabadságát a SZOT vendégeként, és kö­rülbelül 10 000-rel több gyermek juthat üdüléshez, mint eddig. (MTI) A SZERENCSE NEM CSODA! ön is meggyőződhet: Vegyen Szerencse-sorsjegyet — szerencséje lesz 1 Nagy értékű főnyeremé­nyek. Húzás a jövő hónapban. Január 7-én, pénteken: Baja Központi: A magas fal, Baja Uránia: Gyerekbetegségek, Kalocsa: Néma barikád, Kecs­kemét Városi: Lobó, a farkas, és Ibolyás nő, Kiskőrös: Udvari bolond, Kiskunfélegyháza: Fan- totnas. Kiskunhalas: Ha ezernyi klarinét, Lajosmizse: Asszonyok faluja. HASZNÁLT ruhaneműt, csizmát, bútort, televíziót jutányos áron vásárolhat a Bizományi Áruházban. Kecskemét, Nagykőrösi ut­ca 22. 7406 Közlemények EZÚTON mondunk hálás köszöne­tét mindazon rokonoknak, ismerő­söknek, akik felejthetetlen férjem, édesapánk és nagyapánk H. Kiss Antal sírjára koszorút, vagy virá­got helyeztek. Mélységes fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. A gyászo­ló H. Kiss család, Láezlófalva. 7930 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS. Köszöne­tét mondunk mindazoknak a roko­noknak, ismerősöknek, szomszédok­nak, akik szeretett jó férjem és édesapánk Kökény István temetésén részt vettek, sírjára koszorút vagy virágot helyeztek, s ezzel is fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család. 7928 CSALÁDI ház eladó, azonnal beköl­tözhető. Kalocsa, Kunfi Zsigmond u. 56. sz. 7437 25 MÁZSA széna eladó. Érdeklődni Holló Béla utca 23. sz.____________10 HORDOZHATÓ cserépkályha eladó, Móra Ferenc utca 6. sz. 11 ELADÓ Kis fok tőn egy családi há2 lebontásra is, valamint a meszesi szigetnél 450 négyszögöl szántóföld. Érdeklődni lehet. Pálfi Károly, Fok­tő, Október u. 63. sz. 2 Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett édesanyánk, nagyanyánk és testvérünk, özv. Kovács lmréné Baracsi Mária hosszas szenvedés után el­hunyt. Temetése f. hó 7-én, pénteken du. három óra­kor lesz az új köztemető­ben. Gyászoló család. 7944 Motorvásárlók, motorosok FIGYELEM! A Kalocsai Vas- és Fém­ipari Ktsz az összes külföldi kismo­torkerékpárok és jugo­szláv kerékpárok garanciális javítását végzi. Kalocsa, Kolmáyer tér 5- Telefon: 76. 7377 BARNA politúros hálószoba eladó, Báthori utca 17. sz. 12 VLSÖGALAMBOSON 1 hold szőlő feles kitermelésre azonnal kiadó. Érdeklődni Móra Ferenc utca 17. sz. 13 80 MÉTER 5 cm széles léc eladó, Bercsényi utca 9. sz. 15 120 KG-OS hízott sertés eladó, At­tila utca 66. sz. 16 70 MÁZSÁIG bíró, príma gumisko­csi és egy ló eladó. Lajosmizse, Mi- zse 154. sz.. Bacsa. _____7452 CS ERÉPKÁLYHA tűzhely eladó. Kecskemét, Szabadság tér 7. sz. Re­formátus egyház. 7453 ELVESZETT Szilveszter éjjel a Ha­lászcsárdában egy kis könyv, He­gedűs István névre szoló fontos személyi Iratokkal. Becsületes meg­találó a rendőrkapitányságon juta­lom ellenében adja le.____ 21 EL ADÓ Kecskemét, Erkel utca 7. szám alatti ház fele része. Erd-ok- lődni lehet minden nap 9—3-ij|. 7454 IGÉNYTELEN házaspárnak kül ön- bejáratú bútorozott szoba kiadó elő­refizetéssel, hosszabb időre. Kecs­kemét, Hosszú utca 34. sz. Érdek­lődni reggel 9-től délután 5 óráig Erdélvinénél._______________ 7455 ÜRES albérleti szobát keresek. Kecském ét, Holló utca II. sz.____7456 FÜ STÖLÉSHEZ keményfa fűrész­por kapható. Kecskemét, Budai De­zső fasor 11. sz, 7458 PETÖFISZÁLLÁSON 107. számú ta­nya eladó. Értekezni Kiskunfélegy­háza, Vörösmarty utca 27. Ugyan­ott tetőcserép és faanyag is eladó. _____________________________22 2Ö o KG-OS hízott sertés eladó, Ság- vári Endre utca 14. sz. 20 A földművesszövetkezettel baromfinevelésre és hizlalásra szerződött termelők 1966. január 20-ig KÖTB ÉRMENTESEN TELJESÍTHETIK KÖTELEZETTSÉGÜKET. Vezetőség. 7459 Egyedül a Kecskeméti Fodrász Szövetkezet kozmetikai szalonjaiban nyújtanak (Nagykőrösi u. 12. és Luther udvar). szakszerű arcápolást kiváló anyagokkal és a legiijabb eljárásokkal. Halmi kikészítések! Nyitva: reggel 7-től este 8-ig. 7378 BKM Gabona Felvásárló és Feldolgozó Vállalat. Kecskemét, Villám Isván utca 12. új Ikarus-gyártmányú műhelygépkocsira keres hivatásos gépjárművezetői jogosítvánnyal és 5 éves vezetői gyakorlattal rendelkező lakatos szakmunkás!. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés személyesen vagy írásban a vállalat üzemelteté­si osztályán. 7464

Next

/
Oldalképek
Tartalom