Petőfi Népe, 1983. augusztus (38. évfolyam, 181-205. szám)

1983-08-27 / 202. szám

KÖZLEMÉNYEK ORVOSI hír. Dr. Zsoldos Péter meg­nyitja fogorvosi rendelőjét szeptem­ber 1-től, Kecskeméten, Petőfi S. u. 11. IV. em. 87. szám alatt. Rendelési idő: kedd, csütörtök 18—20 óráig. Te­lefon : 25-386. '• 11 255 A DÉMASZ értesíti a lakosságot, hogy Hetényegyházán a Huszárik-féle, Kecskeméten, az id. Szabó-féle, Laki­teleken a Balászné-féle kisfeszültsé­gű hálózatokat 1983. augusztus 25-től feszültség alá helyezi. Fenti időpont­tól a létesítmény érintése és megkö­zelítése életveszélyes és tilos! 4160 A LADANYBENEX Mg. Szakszövetke­zet által kivitelezett, Kecskemét, Ko­dály Zoltán téri TESZÖV-irodaház energiaellátó hálózatát 1983. augusztus 30-tól feszültség alá helyezi az Áram­szolgáltató Vállalat. Fenti időponttól a kábelek és szerelvényei érintése ti­los és életveszélyes! 4027 Gyászhír Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk VINCZE MIHÁLY életének 40. évében elhunyt. Ham- vasztás előtti búcsúztatása f. hó 30-án, fél 2 órakor lesz a kecske­méti Köztemetőben. Gyászoló csa­lád. 4278 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a legdrágább férj és édesapa CSONTOS TIBOR a Parkettagyártó Vállalat párttlt- kára f. hó 24-én, életének 45. évé­ben hirtelen elhunyt. Az elhunytat a Parkettagyártó Vállalat saját halottjának tekinti. Felejthetetlen halottunk földi maradványait f. hó 29-én, negyed 12 órakor he­lyezzük örök nyugalomra a kecs­keméti Köztemetőben. Gyászoló felesége, fia, testvérei és a Par­kettagyártó Vállalat vezetősége, dolgozói. 12 033 Munkaalkalom SZALVAY Mihály Ottörő- és Ifjúsági Otthon felvesz takarítónőt. Kecske­mét, Széchenyi tér 7. 11 953 A KÜNÉP felvesz akasztói (esetleg kiskőrösi) lakóhelyű autóbuszvezetőt Ikarus 211 autóbuszra. Jelentkezés: Kiskunhalas, Kéve u. 39. munkaügyi csoport. 1542 MEZŐGÉP Vállalat fel­vesz felső- és középfokú műszaki végzettségű szak­embereket NC-programo­zói munkakörbe. Belépés esetén az NC-programozói tanfolyam elvégzését bizto­sítjuk.. Jelentkezés: ME­ZŐGÉP Kecskemét, törzsgyára mun­kaügyi csoportjánál. 1531 i mfzőaóp, ; kpcattenret ] SZAKKÉPZETT gondozónőt, segéd- gondozónőt, konyhai dolgozót, szén- tüzelésű kazánhoz fűtőt, mosodai dol­gozót. takarítónőt és bet ir.itott mun­kást keresünk. Jelentke-ni: megyei tanács központi csecsemőotthona, Kecskemét, Lórántffy Zs. u. 1. 3970 APROHIRDETESEK Ingatlan CSENGŐDÖN 2 hektár Ir- sai Ezerjó szőlőültetvény eladó. Érdeklődni lehet Kis­kőrös, Kossuth u. 70. Vá­rosi. _______________ 11 531 K ECSKEMÉT központjá­ban, Vak-Bottyán u. 19/a. szám alatt 2 szoba, komfor­tos családi ház eladó. Ér­deklődni a helyszínen, vagy Budapest, XIX., Aulich u. 4. Telefon: 485-021. 11 693 ORGOVANY, II. kér. 156. számú tanya eladó. Érdek­lődni: Orgovány, Jókai u. L-________________________4001 S ÜRGŐSEN eladó Kerek­dombon félkész nyaraló. Érdeklődni: Szalontai Mi­hály, Kecskemét, Czollner köz 14.__________________11 646 H AROMSZOBAS, kertes családi ház eladó. Jakab- szállás, Petőfi 34/a. Megte­kinthető 17 óra utón. _________________________11 616 C SALÁDI ház eladó Lajos- mizse központjában. Bajza u. 2. Szívós._________ 11 639 T ŐSERDŐ, Szegfű u. 11. szám alatti nyaraló eladó. Érdeklődni: szombaton és vasárnap a helyszínen. ___________________________3958 HÁZHELY 4 lakásos tár­sasház építésére Kecske­méten eladó. Leveleket „Belterület” jeligére a ki­adóba kérek.____________11604 SZOBA, konyha, előszoba és két kamrából álló kis­méretű főbérleti házrésze­met elcserélném vidékre. 10 000,— Ft készpénz-ráfize­tést vállalok fürdőszoba biztosítása esetén. Érdek­lődni: mindennap délután, Kecskemét, Kazinczy u. 9. szám alatt. (Madách tér­nék)_____________________11 473 ELADÓ 1700 négyszögöl termő rekonstrukciós sző­lő. Érdeklődni lehet: Ró­nai Péter. Kecel, Nap u. 12. _______________________11593 E LADÓ Kecskemét, Bu­daihegy 53. számú nagy családi ház 800 négyszögöl földdel. kertészkedésre, jószágtartásra alkalmas. Ér­deklődni : a helyszínen Bar­na Józsefnértál. bármikor. _________________ 3840 Ü ZLETHELYISÉG eladó. Baján az Üjvárosiban, Or- tutay u. 10. (a hanglemez- bőit). Érdeklődni helyben. __________________________wm E LADÓ Kecskemét, Al- sószáktó 132. számú ház 800 négyszögöl gyümölcsös sző­lővel, a városhoz 1 km-re. Víz, villany van. Állattar­tásra kiválóan alkalmas. Érdeklődni szombat, vas­árnap a helyszínen. Hel­véciái út felől. 11603 VAROSKÖZPONTI, kertes, 4 szobás, kényelmes, köz­ponti fűtésű, felújítandó családi ház, garázzsal el­adó. Kecskemét, Szarvas u. 9, __________ 11 578 E LADD hobbinak is alkal­mas kis tanya 800 négy­szögöl területtel, Kecske­mét, Szánkás 269. szám alatt (Vér-közben) Érdek­lődni: Szebellédi István, Lászlófalva, Hóri út 17. _________________________3981 HÁ ROM szoba, összkom­fortos, alápincézett csalá­di ház, melléképülettel, 200 négyszögöl beállított kert­tel eladó. LajosmiZ3e, Ka­zinczy u. 3 a. Fehér Ala­dár ____________________12 023 E LADÓ 900 négyszögöl te­lek nagy lakóépülettel Kecskeméten, Ceglédi út 16. szám alatt. Érdeklődni: szombaton, vasárnap egész nap._______________ 3793 K UNFEHÉRTŐN üdülő el­adó. Érdeklődni Kiskunha­las, Kuruc vitézek tere 41. 1/6. Rémán János. 2295 Lakás ELADÓ Kecskemét. vá­rosközpontban!, Árpád kör­úton 36 négyzetméteres, egy szoba, összkomfortos., központi fűtésesi, OTP- öröklakás, decemberi be­költözéssel: Irányár: 8S00 Ft/inégyze*méter + OTP- httelátváillalás. Levélcím: Szabó Gyula, 8000 Székes- fehérvár, Rádió u. 26/A. TV. em. 1._____________________11 917 K ÉTSZOBÁS, OTP-s örök­lakás, 380 000 Ft készpénz + 150 000 Ft OTP-hitelátvál- lalással eladó. Kecskemét, Humyadiváros, Tinódi u. 6. IV. em. 41. 11 575 Gépek és alkatrészek TOTALKAROS Wartburg de Luxe teljesen felújított, (karosszéria, alváz, tárcsa­fékes futóművek, újonnan festett) új évszámmal el­látja. 1984. novemberig ér­vényes műszakival, kitűnő állapotban eladó. Érdek­lődni : Csányi Lászlónál 6445 Borota, III. kér. 3. egész nap._______________125 S KODA 1000-es MB új és használt alkatrészek, vala­mint P 12-es Pannónia 10 '000 km-rel, műszaki nél­kül eladó. Szepesi János Jánoshalma, Szondy 54. _____________________ 126 K E rendszámú kis Pőlski eladó. Érdeklődni: 6445 Bo­rota, Kossufa u, 24._____123 T RABANT Hycomat eladó. 3 éves. Bácsalmás, Arany János út 5. sz. Főni. 1083 UY-iOS 412-es Moszkvics 11985. októberig érvényes műszakival eladó. Érdek­lődni Érsekcsanád, Deák F. 70. SZ,__________________1079 T RABANT 601-es újszerű állapotban eladó. Kelebia. Ady E. u. 17. Borbély Já­nos._____________________2279 ZN-ES Wartburg de Luxe friss, 3 évig érvényes mű­szakival eladó. Kiskunha­las, cserepes1 u. 21, 2283 JÓ állapotban levő 50-es MTZ és 8,3 tonnás billenős pótkocsi és Diesel üzemű nagy platós ZIL eladó. Ho­moki László, 6050. Lajos- mizse, Petőfi u. 34. 3927 4 ÉVES 1600-as Lada eladó. Kecskemét, Nyíl u. 17. _________________________3986 U AZ négykerék meghaj­tású fixplatós kis teherko­csi származási és vizsga­papírral eladó. Páhi, Pe- tőfi u. 41, Dömök. 3993 U—650—M 65 lóerős traktor eladó. Soltvadkert, Arany J. u. 40, Kárpáti._______2273 3 ÉVES, 1500-as Lada friss műszakival eladó. Soltvad­kert, Arany J. u. 40. Kár­páti.__________ 2277 K ARAMBOLOS, 1700-as Opel Rekord eladó. Kis­kunhalas, Köztársaság u. 10—12. III. em. 20. 2316 3 ÉS fél éves Lada 1500-as személygépkocsi vonóho- roggal eladó. Kecskemét, Bem u. 22. • ■* 4221 Egyéb adásvétel ELADÓ kettő, két és fél éves arab mén csikó. Ér­deklődni lehet Lajosmizse, Kossuth L. u. 4. szám alatt, szombaton és vasárnap, ________________________11 248 I SO DB fiatal birka válo­gatva sürgősen eladó. Zsa- na, II. kér. 107. Szabó. ________ 2304 I KER mély babakocsi és egy iker sport babakocsi eladó. Érdeklődni: Radnai Istvánnál 6440 Jánoshalma, Eötvös u. 32. 17 óra után. ________,__________________127 S IESTA gázkályha eladó Kecskemét, Mikes u. 2. Ér­deklődni szombaton lehet. _________ 11373 B ONTÁSBÓL eladó tégla, pala, gerendák, horogfák. deszka és egyéb bontási anyagok. Kalocsa, Híd u. 12. (Volt mosoda.) 3959 JO állapotban levő piani- nót vennék. Kecskemét, Sárkány u. 10, n 502 KOLONIAL könyvszekrény újszerű állapotban, 180X160 méret eladó. Érdeklődni; Kecskemét, Felsöszéktó 162. (Sutusfalu). 11 608 ELADÓ jó állapotban levő betegtolókoosi. Érdeklődni: Kecskemét, Kolozsvári u. 13. szám. Polyákné. 11 367 VELENCE szekrény és ülő­garnitúra eladó. Kecske­mét, Holló u. 41. alatt. 3995 Vegyes LESZÁZALÉKOLT nyug­díjas vagyak, kovács és la­katos szakmával rendelke­zem. közgazdasági techni­kumot végeztem, kiskunha­lasi lakásomon napi 5 órás munkát vállalnék. Levele­ket „Szeptember” jeligére kérem a1 kiskunhalasi hir­detöbe.______ 2335 M INDENNEMŰ mosást, vasalást kecskeméti laká­somon vállalok. Leveleket: „Hozom-viszem 434 275” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. _____________________3910 . u tAnfutö-kölcsönzö. Kecskemét, Szegedi Lajos u. 19. Telefon: 24-281. (Bat­thyány és Bajcsy-Zs. ut­cákat összekötő utca), _______________U_667 F ÜLCIMPALYUKASZ- TÁS divatos fülbevalók­kal, fájdalommentesen Li­li kozmetikában, hétfőtől péntekig reggel 8-tól este 7 óráig. Kecskemét, Szé- chenyl tér 5 , 24-439, 11605 A KECSKEMÉT Szűcs La- josné—Tompa Mihály ut­cai—Marx téri építési terü­leten megkezdjük a to­vábbi lakásszövetkezeti lakások és önálló gépkocsi­tárolók építését. A lakásár a szintmagasságtól függ. Előírt beépítés: földszint + 4 emelet. A tetőtér megvá­sárolható. A tetőtér véte­lére a IV. emeleti lakók­nak elővételi jogot biztosí­tunk. Az építés indítása 1984-ben, befejezése 1986- ban várható. A jelentkezé­seket „Gyors építés” jeligére a kiadóba kérjük. _ 11 579 GAZDASÁGI MUNKA­KÖZÖSSÉGEK, * KISVÁL­LALKOZÁSOK ! Hosszú gyakorlattal rendelkező közgazdász vállalja a pénz­ügyek és számviteli munka irányítását, szervezését. „Biztos távlatok” jeligére a bajai hirdetőbe. ________1073 A LBÉRLET fürdőszoba- és konyhahasználattal igé­nyesnek kiadó. Érdeklődni: 18 óra' után, Kecskemét, Ady E. u. 22. I. em. 20. III. lh. Balogh,________________11 452 ANGOL és orosz nyelvok­tatást vállalok, egész nap. Leveleket „Kedvezményes áron” jeligére a kiadóba kérek. 11 570 AZ Árpádváros közelében garázs kiadó, vagy eladó. Leveleket „Ipoly utca” jel­igére a kiadóba kérek. 11 569 KALOCSAI Népművészeti HISZ pá­lyázatot hirdet belső ellenőr munka­körre. Feltételek: mérlegképes köny­velői végzettség és legalább 5 éves belső ellenőri vagy számviteli gya­korlat. Felveszünk még varrónőket és mosó-vasalónőket. Bővebb felvilágo­sítás Kalocsa, Tömöri u. 13. alatti központi irodában. 1475 KERTÉSZETI Főiskola Tanüzeme fel­vesz munkaügyi, SZTK ügyintézői, bérelszámolói és értékkönyvelői mun­kakörben gyakorlott nyugdíjasokat. Dolgozóink munkába szállítását biz­tosítjuk. Jelentkezni lehet a Főiskola Tanüzemében, Kisfái 181. szám alatt (Lovasiskolával szemben). 1517 ÉB KM vízmű Vállalat fel­vesz a Szennyvíztisztító te- „5, lepére villanyszerelőt és £ segédmunkást. Jelentkezés helye: ÉBKM Vízmű Vál- lalat Szennyvíztelepe, Kecs­kemét, Mindszenti út. 3134 A FŐVÁROSI BUntetésvégrehaJtási Intézet fegyveres szolgálatra keres 18—35 év közötti büntetlen előéletű, sorkatonai szolgálatot teljesített fér­fiakat. Havi jövedelem: 5—6000,— Ft. Igény esetén szállást, valamint uta­zási hozzájárulást és 33%-os utazási kedvezményt a családtagoknak is biz­tosítunk. Jelentkezéseket „Testület” jeligére, 1363 Budapest 502. Pl. 56. címre kérjük. 1091 TÜZÉP I02-es telepére azonnali belépéssel felve­szünk árukiadót, térmeste­reket, raktári segédmunká­sokat, rakodógép-kezelő­ket. Jelentkezés a telepvezetőnél, Kecskemét, Kiskőrösi út 30. 3779 KERTÉSZETI főiskola alkalmazni ki- ván takarítónőket, központifűtés- szerelőt, géplakatos szakmunkást, meghatározott időre érettségizett ad­minisztrátort. Jelentkezni Kecskemét, Erdei Ferenc tér 1—3. fenntartási osz­tályon lehet. 1543 A VÁROSFÖLDI Állami Gazdaság pá­lyázatot hirdet pénzügyi számviteli osztályvezetői munkakör betöltésére. Pályázati feltétel: felsőfokú szakmai végzettség, szakterületen szerzett 5 év gyakorlat. A pályázatot Írásban, a gazdaság igazgatójának címezve kérjük benyújtani. Cím: Városföldi Állami Gazdaság 6033 Városföld. 1526 A KISKUNFÉLEGYHÁZI Petőfi Mg. Tsz azonnali belépéssel keres park­gondozót — esetenként portai ügye­letet is ellátó — férfi dolgozót, ba­romfigondozókat, továbbá lakatost, mezőgazdasági gépszerelőt, autósze­relőt. Jelentkezés a személyzeti veze­tőnél. Cím:. Kiskunfélegyháza, Izsáki út, X. kér. 124. 1537 HALASI Kötöttárugyár felvételre ke­res gépi kötőket, átnézöket, szabászo­kat, üzemi adminisztrátort és gép­írókat. Jó kereseti lehetőség. [Betaní­tásról gondoskodunk. Jelentkezés Kiskunhalas, Kötönyi u. 15. Tel.: 11-611. 122*2 SZAMITOGEPTECHNIKUSI munka­körbe keresünk férfi dolgozót, szak­mai gyakorlattal, elektrotechnikai (gépipari) szakközépiskolai vagy kö­zépiskola és elektroműszerészt kép­zettséggel. Bérezés megállapodás sze­rint. Érdeklődni: Bem József Lakta­nya személyügyi vezetőjénél, telefon: 166 9002 Kiskunfélegyháza. 2885 A SZABADSZÁLLÁSI SPORTCOOP Ruhaipari és Szolgáltató Kisszövetke­zet felvesz gyakorlattal rendelkező nöiszabókat vagy gyakorlattal rendel­kező betanított gépi varrókat. Bére­zés teljesítmény alapján. Jelentkezés a kisszövetkezet elnökénél. 1528 Keresünk megvételre MO. IX olajtüzelésű, öntöttvas tagos ikerkazánhoz első­hátsó- és közbenső­tagokat, esetleg egész kazánt is. FIÚNEVELŐ INTÉZET Kalocsa, I. István u. 16—22. Telefon: 189. 3976 alföld Aruház villamossági OSZTÁLYÁN kedvezményes UNITRA DIÓRA mini Hi Fi-toron y- vásár! Vásárlásnál használt asztali rádiót bizományi ár 1000 Ft felárral beszámítunk. OTP-hitelre is vásárolható. 1 Várjuk kedves vásárlóink érdeklődését. ALFÖLD 3 x et '< Cx ■6 UL < ÁRUHÁi [ TEKINTSE MEG BÁCSKA BÚTORIPARI VÁLLALAT ÁRUSÍTÁSSAL EGYBEKÖTÖTT bútorkiállítását Időpont: 1983. szeptember 1-től 8-ig. Hely: József Attila Művelődési Ház bemutatóterme, Baja, Vörösmarty u. 5. Nyitvatartás: naponta 10—18 óráig. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! » 4097 MAI MŰSOR: TV I. MŰSOR: 8.1«: Idősebbek is elkezdhetik. Té­vétorna. (ism). Sz. 8.15: Ecranul Nostru — A mi képer­nyőnk. A szegedi körzeti stúdió ro­mán nyelvű nemzetiségi műsora. 8.30: Unser Bildschirm — A mi kép­ernyőnk. A pécsi körzeti stúdió német nyelvű nemzetiségi műsora, (ism). 8.50: Mese, mese, mátka. A sportis­kolában. Csehszlovák rajzfilm. Sz. A sün keresi családját. Lengyel bábfilm. Sz. Róka koma. Magyar rajzfilm. SZ 9.15: A nagy kék üveggolyó. Ameri­kai rajzfilmsorozat. XIII 8. rész. Sz. 9.40: Kalóz akadályokkal. NDK já­tékfilm gyerekeknek, (ism.) 10.55: Breki és a többiek. Angol film. (ism.) Sz. 11.20: Képújság 12.10: Reklám 12.25: Vízilabda EB. NSZK — Szovjet­unió és Magyarország — Jugoszlá­via mérkőzések közvetítése Rómá- bői. Sz. 14.50: Albérletből albérletbe. Riport­film. (ism.) 15.30: Idesüss! Ajánlóműsor gyere­keknek 15.55: Ember a tengeren. A Natura szerkesztőség kisfilmje. SZ 16.20: Óriáskerék. A Reflektor szer­kesztőség műsora. XIII 7. rész. Sz. 16.45: Reklám 16.50: Tigris. Thor Heyerdal kalan­dos utazása. NSZK filmsorozat. IV 1. rész: Az építés 17.40: Hírek 17.45: A titok nyitja. Sz. 18.15: Képújság 18.25: Parabola. SZ 18.55: Reklám 19.10: Idősebbek is elkezdhetik. Té­vétorna. Sz. 19.15: Esti mese. SZ 19.30: Tv-híradó. Sz. 20.00: Vers — mindenkinek. Radnóti Miklós: Istenhegyi kert. Sz. ^ 20.05: Műgyűjtők és kalandorok e- lőnyben. Angol film. Sz. 22.05: A fele sem igaz. Vetélkedőmű­sor 22.35: Tv-híradó 3. Sz. 22.45: René Clair-sorozat. Csókszüret (július 14.). Francia film TV II. MŰSOR: 18.00: Szemjonov: Tavasz. Tévéjáték, (ism.) Sz. 18.35: Pulzus. Könnyűzenei panorá­ma. SZ 19.30: Tv-híradó. Sz. 20.00: Vers — mindenkinek. Sz. Rad­nóti Miklós: Istenhegyi kert 20.05: A Kirov Balett műsora. II. rész. Sz. 20.55: Tv-híradó 2. Sz. 21.15: Üsző EB. Közvetítés Rómából Sz. 22.00: Zenés Tv-színház. Lehár Ferenc: A garabonciás. Daljáték, (ism.) SZ 22.55: Képújság ÚJVIDÉKI TV: 13.30: Vízilabda EB : Jugoszlávia— Magyarország 14.45: Heti műsorkalauz 15.15: Olimpiai fáklyá-k 16.00: Tv-híradó 16.15: Nyári délután / 18.15: Kis hangverseny 18.30: Dokumentumműsor 19.15: Rajzfilm 19.25: Reklám 19.30: Tv-híradó 19.55: Reklám 20.00: A te gyereked, az én gyere­kem — játékfilm 21.30: A függetlenek irodalma 22.00: Műsorzárás KOSSUTH: 8.20: Mai kulturális programok 8.25: Családi tükör 8.55: A Föld, amelyen élünk 9.10: Színes népi muzsika 10.05: Mi a titka? 10.59: örökzöld dallamok 12.30: Déli zeneparádé 13.15: Tudósítás a Magyarország—Ju­goszlávia vízilabda EB mérkőzésről 13.25: Orvosi tanácsok — az üdítő ita­lokról 13.30: Modern „olajütők” 14.15: Zenei anyanyelvűnk 14.25: Magyarán szólva 14.40: Irodalmi Figyelő 15.10: Bárdos Lajos kórusműveiből 15.25: Üj Zenei Üjság 16.00: 168 óra 17.30: Donizetti operáiból 18.15: Hol volt, hol nem volt... 18.45: A szülőföld muzsikája 19.39: Dalok a szerelemről 20.06: A Rádiószínház bemutatója. Lenn a kútban. Lázár Ervin hang­játéka 20.59: Töltsön egy órát kedvenceivel 22.15: Európa hangversenytermeiből. A Berlini Kamarazenekar hangver­senye a Humboldt Egyetemen 23.15: Operarészletek 0.10: Melódiakoktél. A HELVÉCIÁI Állami Gazdaság Hús­üzeme felvételre keres szakmunká­sokat, betanított munkásokat jó ke­reseti lehetőséggel. Jelentkezni le­het: Helvécián a Gazdaság Központ­jában a Húsüaem vezetőjénél. 3961 A KISKUNHALASI ÁLLAMI GAZDASÁG alábbi készleteinek értékesítésére rendkívüli vásári Helye: Szolgáltató kerület központja, S Kiskunhalas, Középsőipartelep 18. (Kiskunmajsai út mellett). Időpontja: 1983. augusztus 11.—szeptember 10-ig. Munkanapokon 8—14 óráig. Értékesítés: vállalatok felé bélyegző használatával, ma­gánszemélyek részére készpénzfizetés ellenében történik. Értékesítésre kerülnek az alábbi készletféleségek: — Alkatrészek különböző típusú tehergépkocsikhoz, trak­torokhoz, targoncákhoz, tőkés és szocialista gyártmá­nyú szántóföldi, kertészeti és borászati gépekhez. — Különféle fogyóeszközök, göngyölegek, — Speciális szerszámok, gumiabroncsok, — Egyéb ipari anyagok. További felvilágosítást ad munkanapokon Tóth László anyaggazdálkodási csoportvezető. Telefon: Kiskunhalas 11-393. 1502-------------------------------------------------------------------------------­-------------------­A KISKUNHALASI ÁLLAMI GAZDASÁG értékesítésre felajánlja az alábbi eszközöket: Magágyelőkészítő komblnátor JD—C—10-E / RÁBA III. IH—10—400 kukoricavetőgép Humusz venyigezúzó Claus rakodó Műtrágyaszóró (Tornádó) RKE—3,2 rotációs adapter E 301-hez Műtrágyaszóró adapter IFA tgk.-hoz Autóbusz IKARUS—66 Pótkocsi XJ—21-68 UTB—3 rendfelszedő (Hamster) KLC 545 eke Rotációs borona BDT—7,6 tárcsa Kertitox Góliát szórókeret Gandy vegyszerszóró IHC—400 vetőgéphez Tifone permetező E 280 silózó adapter VICON műtrágyaszóró Szervestrágyaszóró pótkocsi Pótkocsi fixplatós K—442 bálázó ZIL—130 G tehergépkocsi Könnyű, nehéz fogasboronák Simahengerek A felsorolt gépek megvásárolhatók a szolgáltató kerület központjában (Kiskunhalas, Középső-ipartelep 18. Kiskun­majsai út mellett.) További felvilágosítást ad munkanapo­kon Tóth László anyaggazdálkodási csoportvezető. Telefon: Kiskunhalas 11-393. 1983. augusztus 11—szeptember 10-ig munkanapokon 8—14 óráig. 1501 J PETŐFI: 8.11: Fúvószene a XIX. századból 8.35: Operettrészletek 9.00: önarckép, befejezetlen 9.40: Hagy tetszik lenni? 10.35: Többet ésszel . . . 11.35: Térzene a Nemzeti Galéria előtt. 12.00: Jó ebédhez szól a nóta ß.56: Az utolsó futam. Horia Lovi- nescu drámáját rádióra alkalmazta I. D. Serban 14.00— * 16.00: Magunkat ajánljuk! 16.00: Millöcker operettjeiből 17.09: Népdalest 17.55: Ritmus! 18.25: Hanglemez-MK 18.35: Körkapcsolás bajnoki labdarú­gó-mérkőzésekről 19.15: Nosztalgiahull Am. Kingston trió 20.15: Körkapcsolás villanyfényes baj­noki labdarúgó-mérkőzésekről 20.45: Népdalkörök pódiuma 21.10: örömök kertjében — Zoltán Pé­ter sorozata. Melankólia 22.10: Réti József operettdalokat éne­kel 22.30: Városok éjfél előtt. 3. MŰSOR: 7.00: A szolnoki stúdió román nyelvű nemzetiségi műsora 7.3«: A miskolci körzeti stúdió szlo­vák nyelvű nemzetiségi műsora 8.17: Ravel: F-dür vonósnégyes 8.47: Szimfonikus zene 10.85: Slágerlista 11.05: Hangfelvételek felsőfokon 18.45: Gianni Raimondi operaáriákat énekel 13.07: Lemezbörze helyett 14.00: Mahler: VII. szimfónia 15.80: Rádiószínház. Cortez visszatér. 16.15: Dalok és találkozások VII, 8. 16.45: Angol madrigálok 16.57: Magyar zeneszerzők 17.30: Tlp-top parádé 18.00: Kritikusok fóruma 18.10: A debreceni dzsessznapok mű­sorából 18.40: A magyar széppróza századai. 18.55: A lélek pillanata 19.05: Beethoven: A-dúr vonósnégyes. 19.35: Utcagyerek, zsakettben 19.55: Kovács Apollónia és Melis György nótákat énekel 80.19: Nagy siker volt! A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának hangversenye a Zeneakadémia nagy­termében. Vezényel: Kobajasl Re­ntes lro 21.50: Operarészletek 88.50: Borblró herceg három pőre. Ma­teo Aleman, Guzman de Alfaroche, Jaroslav Hasek, Boccaccio és Ana- tole France műveiből összeállította: Vámos Éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom