Petőfi Népe, 1980. július (35. évfolyam, 152-178. szám)

1980-07-26 / 174. szám

APROHIRDETESEK Ingatlan KISKUNFÉLEGYHÁZA, Molnár Béla u. 47. szám alatti ház garázzsal, és mel­lékhelyiségekkel együtt be­költözhetően eladó. _____2052 KA LOCSÁN, Rákóczi 14. sz., volt Kirschner-ház eladó, ugyanott drótfon at-alap­anyag, valamint kerítésdrót eladó. Megtekinthető min­den szerdán 8—12-ig. Egyéb' napokon érdeklődni Baja, városi kórház, Nagy László gadzasági igazgatónál, tel.: 11-244/129.________________942 EL ADÓ Kerekegyháza, Sál­lá! u. 14. számú 2 szoba, összkomfortos, új ház. 350 négyszögöl telekkel, szőlő­vel, gyümölcsfákkal, garázs és melléképület alatt pincé­vel. Megtekinthető: minden­nap 18 óra után. Pappék. _____________________ 12945 EL ADÓ Budapest, XXII. ke­rületben, 528 négyszögöl gyümölcsös. Ajánlatokat „Főútvonalon” jeligére a ki­adóba kérek.___________12962 40 0 NÉGYSZÖGÖL telek el­adó Kerekegyházán. Érdek­lődni: Szabó János, Lajos- mízse, Dózsa Gy. u. 4. ________________________12957 SO LTVADKERTEN 3 ki­mért házhely eladó. Építés­hez homok, vízvezeték hely­ben. Érdeklődni Schiszler- szőlőiskola. ’ 1487 KISKUNHALAS Radnóti u. 6. számú központifűtéses KISZ-lakás eladó. ____1439 IK ERHAZÉPITÉSRE alkal­mas telek, tervrajzzal, na­gyobb mennyiségű új anyag­gal Kecskeméten, az Alföld benzinkút mellett eladó. Ér­deklődni lehet: mindennap délelőtt hétfő kivételével Kecskeméten, a piaci csar­nok Helvéciái Állami Gaz­daság zöldségboltjában. 2811 VASKÜTON eladó 127 négy­szögöl telek. Érd.: Vaskút, Alkotmány u. 78. ______959 BO CSA belterületén Ovoda- köz u. 4. alatti Dérer^féle ház 1000 négyszögöl telekrésszel és az ezen levő szőlővel együtt eladó. Érd.: szombat du. és vasárnap egész nap a helyszínen, ___962 HÁ ROM helyiségből álló ut­cai házrész eladó. Baja, Ott­hon u. 41. Érd.: Oncsai zöld­ségboltnál (Villyné). 945 CSAVOLY Józsefháza kül­területen levő 18. sz. családi ház 400 négyszögöl kerttel eladó. Érdeklődni lehet: bármikor 6500. ___________963 HA ROMSZOBAS családi ház üzlethelyiséggel eladó» Kecs­kemét, _Vágo_u._l6. ____12844 EL ADÓ 367 négyszögöl köz­művesített telek kész alap­pal, építési engedéllyel. Vá­rosföld, Felszabadulás u. 40. Érdeklődni: Mélykút, Fel­szabadulás^. 35._______2817 2 SZOBA, konyha, spejz, fáskamrából álló házrész eladó. Kecskemét, Kurucz krt._ 25.________________2820 EL ADÓ kétszobás, kertes, garázsos ház, vagy elcseré­lem széchenyivárosi, kétszo­bás* ogarázses lakásra, I. ■ emeletig; Érdeklődni: . va­sárnap déJig. t ftrAVpznáp 18 óra után. Kecskemét, Jáz­min u. 19. ______13567 8x 8 MÉTERES villa 800 négyszögöl területtel eladó, lebontásra is. Irányár 40 000 Ft, Bácska II. szivattyú is eladó. Érdeklődni Balló- szög, III. kér. 143._____1^562 HE TÉNYEGYHAZA, Honvéd u. 20. szám alatt 400 négy­szögöl kerttel családi _ ház eladó. ____________13547 GA RÁZS eladó Monostori utcában. Érdeklődni:, Kecs­kemét, Károlyi u. 6. sz. esti órákban._______________13540 EL ADOM, vagy elcserélem 2 szobás kertes házrésze­met Kecskemét központjá­ban levő hasonlóra. Érdek­lődni: Kecskemét, Kalász u. 59. Kovácsné. 17 óra után. (Dárdai-telep)._____________ 3 SZOBÁS családi ház fél­kész állapotban 400 négy­szögöl telekkel Kunpeszé- ren, sürgősen eladó. Ár megegyezés szerint kész­pénzben. Érdeklődni: Szlá- dik József, Kunpeszér, Kos­suth u, 19. , 13530 TANYA háztájival, 1200 négyszögöl szőlővel szüreti felszereléssel eladó. Érdek­lődni: Jakabszállás, Tavasz U. 55. _______ f______13531 KE CSKEMÉT, Petőfiváros, Meggy u. 2. szám alatt 270 négyszögöl telek eladó. Ér­deklődni. lehet Lajosmizse, Felsőlajos, Közös 196. Do- monyik Mihályné._____13534 PÁ HI, Kossuth Lajos u. 15. sz. alatti ház eladó, 600 négyszögöl telekkel, benne 200 négyszögöl szőlő, gyü­mölcsössel. Érdeklődni lehet a fenti címen. 2882 Lakás SZALAGHÁZI, kétszobás, összkomfortos lakás eladó. Kecskemét, Petőfi u. 9. V. 89. _________________. 13522 KE CSKEMÉTEN központi tanácsi, 4 szobás, gázfűté­ses lakásomat 2 db rnásfél- szoba. összkomfortos, kecs­keméti tanácsi, vagy egy 2 szoba, összkomfortos buda­pesti lakásra cserélném. Ajánlatokat:. „Őszi csere 45 295” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. . 2708 HATLAKÁSOS ^ársasházban 3 szoba összkomfortos lak­rész garázzsal eladó. Kis­kunhalas, Mártírok útja 5. Érdeklődni 16 órától. Antal. . _______ 1459 KE CSKEMÉTEN lakásmeg­oldást keresek 200—230 ezer Ft készpénz + OTP-hitelát- vállalással. Leveleket „Szep­temberi költözés” jeligére a kiadóba kérek.______ 12985 EL ADÓ 2 és félszobás örök­lakás plusz garázs OTP-hi- telátvállalássai. Kecskemét, Akadémia krt. 28. II. em. , 33. Telefon: 11-742. 2842 ELADOM kétszobás, össz­komfortos, gázfűtéses, ga­rázsos, OTP-s lakásomat készpénz -f- OTP-hitelátvál- lalással. Kecskemét, Kert­város, Népfront u. 19. fsz. 2. _______ 13540 JÁ NOSHALMÁN, Magyar László u. 20. szám alatti társasházban földszintes,' - 3 szoba, összkomfortos, 80 négyzetméter alapterületű lakás azonnal beköltözhető­en eladó. Érdeklődni a hely­színen mindennap 18 óra után Horváth Györgynél. . 1049 KÉTSZOBÁS fsz. lakás el­adó« Baja, Rezét u. 6. Érd.: 18 óra után._____________961 BU DAPESTI tanácsi laká­som elcserélném kecskemé­ti nem tanácsi lakásra. Kecskemét, Bajcsy-Zs. u. 56. (18 óra után.)_________ SZ OLNOKI tanácsi három­szobás lakásom kisebb ta­nácsira cserélném. Kecske­méten, vagy a megye váro­saiban” jeligére a szolnoki Hirdetőbe. , : 1088 ELCSERÉLEM egy szoba összkomfortos tanácsi laká- , som kertesre. Minden meg­oldás érdekel. Érdeklődni: délután 15 órától. Kecske­mét, Szimfercpol tér 18. II/ 20. Gépek és alkatrészek UTÁNFUTÓ, új eladó (2500 xl500 mm-es). Kecskemét, Műkertváros, Liget u. 4/c. Börönde János. _ 13600 NÉGYKERÉK meghajtású önjáró 25 mázsa teherképes. motor nélkül eladó. Kiskő­rös, Rákóczi u. 30. ________87 UE —28-AS traktor 5 tonnás pótkocsival, vizsgára előké­szített állapotban eladó. Ér­deklődni hétköznap. Kiskun­félegyháza. Nefelejcs u. 2/a. Nagyék._________________4924 TRABANT Kombi. eladó Soltvadkert, Schiszler szőlő­iskola* _______ 1488 AR O személygépkocsi ha­láleset miatt sürgősen el­adó. Szánk, Kossuth u. 22. _____1481 UD-S Zsiguli személygép­kocsi eladó. Szabó János, Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 4. __________/_____________12968 TE REPJÁRÓ, terepváltós szállító jármű billenős rak­felülettel sürgősen eladó. Megtekinthető: Keresztes Pál, Bölcske, Petőfi S. u. 59. 1080 TRABANT 601-es, jó álla- potban eladó. Kiskunfélegy­háza, Tóth Árpád u. 19. szám. 1987 ZM-ES, frissen vizsgázott, sárga, 1200-as Lada eladó. Érdeklődni 17 óra után, KiS- kinfélegyháza. Kinizsi u. 30. ' . . _ 1979 ZSIGULI Kombi UY-os, 1 éves műszakival eladó. Ér­deklődni Kiskunmajsa, Zrí­nyi u. 15. ■ _____________2056 MO SZKVICS 412-eshez jó állapotban levő sebesség- váltó, hátsó szélvédő és munkagépnek való hátsó- híd eladó. Érdeklődni: Or- govány, I.' kerület, Köncsö­gi határnál. Bállá._____12982 60 1-ES Trabant 1981-ig ér­vényes műszakival, napi i áron, sürgősen eladó. Ér­deklődni: szombat, vasárnap egész nap, Kecskemét, Ipoly U._Í9.______ 13508 CR-ES Trabant jó állapot­ban eladó. Érdeklődni lehet: Izsák, Ady E. u. 39. Hör- csög Gábor.____________13525 UP-S 1200-as Zsiguli első kézből eladó. Kaskantyú, Bercsényi 19. 13509 190-ES, 200-as D Mercedes eladó. D Mercedes-alkat- részt adok és veszek* Gö­dény István, Nagykőrös, Csillag u. 5._________ 2816 UT rendszámú Trabant Combi eladó. Érdeklődni: 6440 Jánoshalma, Dózsa Gy. u. 2, egész nap. , 1073 850-ES Fiat üzemképes ál­lapotban, rendszám nélkül eladó. Solt, Ságvári E. u. 58. Ács István.___________48 RE NAULT 10, jó ’állapotban eladó. Kecskemét. Tinódi u. 6. IV. em. 41. Hunyadivárosi ABC mögött._______ 12944 KI S kertitraktor pótkocsi­val, földtárcsával, permete­zőgép, kis Jáwa motorke­rékpár eladó. Kecskemét, Méntelek 84. Érdeklődni: 17.30 óra után. ________13551 SZ EMÉLYGÉPKOCSI-után— futó 140 cm x 210 cm pla­tóval és MTZ 50-es rotáci­ós fűkaszával eladó. Jász­telek, Vörös Hadsereg 2. Borbás * Ferenc._________13558 MZ TS 250/1-es motorkerék­pár alkatrészenként eladó. Érdeklődni vasárnap. Kecs­kémét, Március 15. u. 22. III. 38. 13549 PC-S 126-os Polski Fiat el­adó. Karosszéria-karambo­lozott, csak a felső része sé­rült. Csvila András, 6200 Kiskőrös, Mohácsi út 47. __________. 13544 MO SZKVICS 407-es lejárt műszakival eladó. Érdek­lődni egész nap, Kerekegy­héza, Rákóczi 110,_13543 ZE-S 1600-as Volkswagen Variant igényesnek eladó. Kecskemét, Lenin tér 14. III. em. 10. Kökény.__________ BM W " 1800 TI típusú gép­kocsi eladó. Kecskemét, Bethlen krt. 12/a. _____ 1300-AS Lada 3 éves eladó. Kecskemét, Énekes u. 44. Megtekinthető egész nap. IK—74-79 írsz. Zsiguli jó állapotbán eladó. Cím: Bo- rota, Kossuth L. u. 42. sz. ________ 943 OP EL-CADETT szgk. mű­szakija lejárt, üzémképes állapotban eladó. Érdeklőd­ni: Baja, Eötvös u. 4. Nagy László. ' _____*______949 600-AS Trabant, lejárt mű­szakival, egyben vagy al­katrészenként eladó. Baja, Bacsó_B. u. 26._________951 41 2-ES Moszkvics eladó, egybe vagy bontva. Bácsal­más, Kossuth L. u. 11. ___________ 956 ZM —1300-AS Lada személy- gépkocsi 3 éves kifogástalan állapotban eladó. Cím: Nagybaracska, Petőfi S. u. 43. 960 50 DB fiatal fehér Mondén galamb eladó. Kiskunhalas, Mig K. u. 44. Izsák. ■ , . . 1 - 1440 ELADÖ kéthengeres RS és generálozott 4 hengeres mo­tor. Érdeklődni lehet: Akasztó, Fő út 130. Télefon: 23. , , 13510, RS 09-ES traktor komplett permetezőfelszereléssel, fű­kaszával. platóval, 40 mázsa teherbírású pótkocsival, fel­újított 2 hengeres RS mo­tor, rendsodró, 601-es, UD rendszámú Trabant Limusin friss műszakival, valamint 2000 négyszögöl sárfehér,, kö­vidinka, közepes minőségű szőlő, terméssel eladó. Ér­deklődni : Madácsi, Solt- szentimre, Szentimre út 109. ' _________ . .____13505 1200-AS Zsiguli (volt válla­lati) friss műszakival, jó állapotban eladó. Soltvad- kerti Fürst S. u. 15. _ _ 129884 UE-S Lada friss műszakival jó állapotban eladó. Kecs­kemét, Széchenyi sétány 7. II. em. 50. Telefon: 17-493. ___________2829 RA J GAZ 69-es eladó. Ke- cel, Rákóczi u. 119. 1457 FÜRGE kerti traktor pót­kocsival, ekével, kultivátor- ral eladó. Mirin Lajos, Decs, Bem u. 1. ______1086 ELADÓ 3 1/2 éves, 126-os Polski Fiat. Érdeklődni na­ponta 17 óra után. Szolnok, Orosz György u. 3. VIII. 35. _________________________1085 PR ÍMA állapotban levő Pannónia-motoros magán­járó olcsón eladó. Szabó András, Tabdi, Dózsa Gy. U, 17, sz. ______________2843 TRAKTORRA szerelhető 700-as szalagfűrész eladó. Terménydarálót veszek. Kecskémét, Külső-Szegedi út 15. _________ 2853 MA GANJÁRÓ rendszámmal ellátva eladó. Fülöpszállás, Bajcsy-Zs. u. 5/a.______2858 ÜZ EMKÉPES 5 évet futott 1200-as komplett Zsiguli- motor ‘ eladó. Érdeklődni: Szabó Péter, Kiskőrös, Li­geti 4. vagy Kiskőrös,149. telefonon. _____ 90 RS 09-ES traktor felújított állapotban és rotációs kapa Simson motor meghajtással eladó. Érdeklődni Kiskőrös, Rákóczi__u. 148. __________91 CX-ES Trabant sürgősen el­adó. Simson Sztárt beszá­mítok. Akasztó, Csengődi út 82.________________________94 1200-AS fehér ■ Zsiguli, 3 éves, műszaki vizsgázott el­adó. Érdeklődni Kiskőrös, Damjanich u. 4. 95 MOST vizsgázott UK-S Wartburg Limusin, 3 éves műszakival eladó. Érdeklőd­ni : 15 óra után, Mikó Fe­rencnél, Mélykút, Dózsa Gy. u. 3. szám. 1072 Egyéb adásvétel 8-AS és 10-es síkkötőgép eladó. Jánoshalma, Petőfi u. 16. Szabó Györgyi.______1480 MO ZAIKLAP, tetőanyagok, hosszú méretű gerendák, deszkák, léc. parketta bon­tásból eladók. Baja, Szabad­ság u. 126.______________2707 BO NTÁSBÓL eladó parket­ta, gerenda, horogfa. léc, deszka és egyéb bontási anyagok. Kiskunfélegyháza. Vak Bottyán u. 2.______2706 ÉP ÍTKEZŐK figyelem! Bon­tásból eladók kis- és» nagy­méretű tégla, horogfák, cse­répléc, deszkák, ajtók, abla­kok, mozaiklap és egyéb bontási anyagok. Érdeklőd­ni a helyszínen Petofiszái- lás, Homokjárási iskolánál. ____________________l. 2783 EL ADÓ Gemenc olaj kályha, sezlon, tűzhely. Kecskemét, * Bezerédi u. 4._________2824 • EL ADÓ másfél éves, 3 da­rab, előhasi üsző. Érdeklőd­ni : Kecskemét, Belsőnyír 147. (Mária-kápolna) 17 óra után. _________ 13556 NU TRIÁK eladók, (homok­színűk). Kiskunhalas, Víz u. 7. 1467 TV-SZEKRÉNY eládó, Kecs­kemét, Kacsóh Pongrác u. 11. (9-es autóbusz végállo­másánál). _______ 13577 ND K campingkerékpár el­adó. Középiskolás diáklány szobatársat , keres. Kecske- ' mét, Mária u. 11. délután. _______________________ 13563 ME GKÍMÉLT h£lószobabú- tor eladó. Kecskemét, Bako­nyi_A._U._l/d._^______13548 SÜ RGŐSEN eladó teljesen új, külföldi hálószobabútor, barna matt színű. Érdeklőd­ni lehet egész nap, Kun- szentmiklós, Petőfi-lakóte- lek, III. D. ép. 19. ajtó. _______ 13538 BO ROSHÖRDO 500—1500 li­terig, kádak, 200, 500 literes rönkprés, szőlődaráló. 1 db. Botond típusú eladó. 3200 Gyöngyös, Nemecz Jó­zsef u. 24. telefon: 11-584 Rács kó._________________1087 MA GYAR vizslakölykök el­adók, kiváló vérvonalból. 6230 Soltvadkert, Lenin u. 2. Font.____________________2788 3 HÓNAPOS németjuhász kutya eladó. Kiskecskemét. Alsószéktó, Duna ú. 4. • - • 13536 JÖ állapotban levő NDK panorámás fehér gyermek- kocsi eladó. Kecskemét. Irinyi u. 38. V/13. ______2825 80 TONNÁS frikcióprés. 8 hl-es ' szőlőprés, RS—19-es traktor eladó. Akasztó, Jó­zsef A. út 5. _ __ 2830 10 0 NÉGYZETMÉTER első­osztályú amerikai dió sza­lagparketta igényesnek el­adó. Érdeklődni: 13-121-es telefonon 20—22 óra között. ____________. • ;______- 2849 ND K gyártmányú 6 szemé­lyes sátras utánfutó eladó. Érdeklődni: 13-121-es tele­fonon, 20—22 óra között. ._____________|___________2851 EL ADÓ 120 hl-es faprés, ké­zi borszivattyú, 6, ló, 12 hl­es hordók. Érdeklődni Kis­kőrös, Deák Ferenc u. 22. ______________________93 36 HL-ES és kettő darab 8 hl-es hordó eladó. Érdek­lődni Kiskőrös, Csokonai u. 3. 92 LUCFENYÖCSEMETE (má­sodéves, 25—30 cm) nagyobb mennyiségben eladó. Bog­nár, Szombathely, Köztársa­ság tér 16.______________1092 KÉ T ló után való gumis kocsi jó állapotban eladó. Baja, Szegedi u. 77. (Szabó) __________________________964 OL TOTT mész állandóan kapható. Hegedűs Sándor, kiskereskedőnél. Dávod. fürdő, Erkel út 13. sz. ~ ________________ 954 KÉ T db beépített cserép- kályha és NOVA tűzhely 3 . fázisos eladó. Baja. Rá­kóczi F. u. 12. sz. 947 Vegyes FIATAL házaspár eltartási szerződést kötne. Leveleket „Kecskeméti lakásért” jel­igére a kiadóba kérünk. 1 ____________ 12997 FI ATAL, diplomás férfi külön bejáratú albérletet ke­res Kecskeméten. Ajánla-. tot Barta Ottó, Kiskunfél­egyháza, Jósika u. 27. alá. _______________ • 2012 EL VESZETT július 22-én kedden reggelre Kecskemét. Orrét 208. sz. alól német- öves anyasertés. Becsületes nyomravezető jutalom elle­nében a fenti címen értesít­sen. Tóth Imre.________2880 KŰ TFŰRÁS a legkedvezőbb módon. Gyorsan, tisztán, teljes felszereléssel, 3 év ga­ranciával. Kedvezménnyel már 3 ezer Ft-ért. Színvona­las tájékoztatás levélben. Kormány Tibor, Szeged, Földmíves u. 37. ______12661 ÜR ES garzonlakást bérelnék Kecskeméten, kb.: fél évre. Leveleket „Szeptember 1.” jeligére a kiadóba kérek. ________________________12977 KE CSKEMÉT, Mérleg utcá­ban láncházépítéshez építő­társakat keresünk. Ajánlato­kat „Őszi kezdéssel” jeligé­re a kiadóba kérünk. _ 12991 MŰANYAG csőkutat készí­tek, 1 éves garanciával. Gyors, pontos munka. Ba- gán László, kútkészítő kis­iparos, 6723, Szeged, Szamos u. 16/b. _______|________13546 3 HÓNAPOS németjuhász kutyához hasonló fekete- zsemleszínű kutyám elve­szett. A nyomravezetőt, vagy a megtalálót jutalom­ban részesítem. Cím: Kecs­kemét, Szilágyi E. u. 5. '________ 13533 BA ROMFIAK MELLÉ, gon­dozót, valamint kertésze­tet kedvelő házaspárt kere­sek falu melletti tanyámra. Lakás, villany van. Marusa Ferenc, Sükösd, Dózsa Gy. 207. 946 GARÁZS kiadó. Kecskemét. Jókai u. 36.____________2856 FI ATAL férfi albérletet ke­res Kecskeméten. Leveleket „Fürdőszoba-használattal” jeligére a kiadóba . kérek. ■ ______~ 13526 TA NÁRNŐ keres külön be­járatú albérleti szobát für­dőszoba-használattal Kecs­keméten. Ajánlatokat: „Szeptember 52076” jeligére a kecskeméti Magyar Hir­detőbe^kérek.___________2836 EG YEDÜLÁLLÓ idősebb nőt keresk kevés házi munkára, aki otthonomba költözne. Kecskemét. Vak-Bottyán u. 5. Érdeklődni: 12—18 óráig. Tóthné. 2839 Házasság 44 ÉVES, özvegy nő vagyok. Megismerkednék korban hozzámillő, diplomás fér­fival, aki szintén magányos. Házasság lehetséges. Leve­leket „Aki mer, az nyer” jeligére a kiadóba kérek. 13554 44 ÉVES, 170 cm magas barna, elvált, rendes körül­mények között élő férfi, szeretne ismeretséget kötni jól szituált lánnyal, vagy el­vált asszonnyal. 30—40 éves korig házasság céljából. Gyermek nem akadály. Csak szeretet és kölcsönös meg­értés a lányeg. Leveleket: „Nekünk találkozni kellett 52045” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. 2805 14 ÉVE 6i. v iveken v értelmiségi férfi vagyon. Fiamat 4 éves korától egye­dül fölneveltem, ö most 18 éves, önálló és más vidéked dolgozik. Keresem azt az el­vált, vagy özvegyasszonyty aki megértő társam lenne. Egy gyermek nem akadály. Leveleket: „Jóban rosszban együtt 52010” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető- be kérek. ______ 2771 64 ÉVES. 176 cm magas nyugdíjas , megismerkedne házasság céljából korban hozzáillő, jó megjelenésű, házias, csinos, nővel, aki az élettől még tartalmas éveket vár. Anyagi körül- / ményeim rendezettek. Vá­rosi összkomfortos lakásom van. Leveleket: „Otthonom­ba várom” jeligére a ba­jai Hirdetőbe kérek. 958 :.J\' ..Sí fügciÁ.xen, b«; . jói. tű férfi rendezett az, al­akkal, megfelelő társaság hiányában ezúton keresi korban hozzáillő, házias, nem dohányzó nő ismeret­ségét, kölcsönös szimpátia esetén • házasság céljából. Fényképes leveleket „Rég­óta várlak” jeligére a. ki- adóba kérek. _______ 12964 61 ÉVES, 168 cm magas, barna, mezőgazdasági dol­gozó nyugdíjas férfi házas­ság céljából megismerkedne korban hozzáillő nővel, aki otthonába menne. Levele­ket „Keressük egymást” jeligére a kiadóba kérek. _________ 13507 25 /180 DIPLOMAS fiatalem­ber járáshibával megismer­kedne megértő, tartalmas életre, társra vágyó lánnyal házasság céljából. Leveleket „Bizalom 52105” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe* kérek. 2867 geo; .zyes, csinosnak mondott természetűnek ismernek emberek. Megismerkednék házasság céljából nyugdí­jas özvegy férfival, akivel boldogan élném a hátralevő éveimet. Lakás szükséges. Leveleket: „Kettesben szép az élet 52077” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek. 2837 KÖZÉPKORÚ, 168 cm ma­gas, szőke, kereskedelemben dolgozó elvált asszony egy kiskorú gyermekkel, meg­ismerkedne házasság céljá­ból kimondottan komoly, intelligens férfival 50 éves korig. Leveleket „özvegy előnyben” jeligére kérem a kiskunhalasi Hirdetőbe Ma­KÖZLEMÉNYEK Gyászim Mély megrendüléssel tudatjuk hogy a leghűségesebb férj, és ön­feláldozó papa és nagypapa GÁL SÁNDOR a Vízmű Vállalat nyugdíjasa 65 éves korában hirtelen elhunyt Temetése július 29-én kedden dél­után 14 órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászolják: fele sége, gyermekei és unokái. 2883 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, barátok­nak, munkatársaknak, a Baromfi- feldolgozó Vállalat dolgozóinak, az Ikarus, a Ságvári és a Kandó Kál­mán brigádoknak, a KTE teke- szakosztálynak, a Csongrád megyei Vízmű Vállalat dolgozóinak, a szentesi Vízmű Vállalat dolgozói­nak, a szentesi Vízmű labdarúgó­szakosztályának, a szentesi Árpád Tsz dolgozóinak, akik MÁK SÁNDOR temetésén ipeg jelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, .mély fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család. 13557 • • • Hálás szívvel mondok köszöneiet mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, barátoknak, a 623. sz. ipari Szakmunkásképző Intézet vezető­ségének és dolgozóinak, lakótársak nak, akik drága jó férjem IGNÁCZ ANTAL temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, vagy virágot helyeztek es részvétükkel soha el nem múló fájdalmamat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló felesége. 13566 • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, a Likőripa­ri Vállalat dolgozóinak, akik' drá­ga, jó férjem, édesapánk, nagy­apánk, apósunk, testvérem és só­gorunk BÁRÁNY LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot- helyeztek, és mély fájdalmunkat enyhíteni,igyekeztek. Gyászold család. ' ' ~ I357r • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, munkatár­saknak, a Szociális Otthon dol­gozóinak, akik drága jó édes­anyánk, nagymamánk, dédnagy­mamánk, testvérünk ÖZV. ANTAL JANOSNÉ Kiss Erzsébet temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni gyekeztek. Gyászoló család. 13573 • • • Ezúton mondunk köszönetét mind­azon rokonoknak, ismerősöknek, munkatársaknak, akik drága fér­jem, édesapám ID. FÜLEI LAJOS bognármester temetésén megjelentek és mélysé­ges fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló család. • • • Ezúton mondunk köszönetét mind­azon rokonoknak és ismerősöknek, akik szeretett édesanyánk OZV. JUHASZ ISTVANNÉ temetésén részt vettek és fájdal­munkban osztoztak. Domokos Jó- sef és családja. 13542 • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik felejt­hetetlen édesapánk, nagyapánk, apósunk, dédnagyapánk ID. SZÁNTÓ LAJOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és rész­ltükkel mérhetetlen nagy fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá- zoló család. 2840 • • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, szomszédoknak, akik szere­tett jó férjem, édesapánk, nagy­apánk, dédnagyapánk ID. GOmORI LAJOS temetésén megjelentek, sírjára ko- zorút, virágot helyeztek. Gyászoló család. 2854 • • • Köszönetét mondunk a rokonok­nak, barátoknak, ismerősöknek, munkatársaknak,/ akik férjem IVAN JANOS temetésén megjelentek, részvétük­kel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló felesége és test­ére!. 2862 MUNKAALKALOM AUGUSZTUSBAN in­duló alumíniumfólia kikészítő üzemünkbe az előfelvételeket megkezdtük. Nők je- HUNQALU lentkezését várjuk fó- liatálcagyártó és fó­liatekercselő munkakörökben. Kere­sünk továbbá olajtüzelésű kazánhoz vizsgázott kezelőt, esztergályos, mély­nyomó formakészítő (marató) köszö­rűs szakmunkásokat és férfi segéd­munkásokat. Meghatározott időre (he­lyettesítésre) vállalati pénzügyi isme­rettel rendelkezőt. Vegyipari képesítés-- sei rendelkezőket művezető és labo­ráns munkakörbe. 25 éven aluli, kö­zépiskolai végzettséggel rendelkező lá­nyok ösztöndíjas átképzését vállaljuk vegyészlaboráns szakmába. Helyi és vidéki dolgozóink szállítását saját autó­buszokkal biztosítjuk. Kőbányai Köny- nyűfémmű Kecskeméti Gyáregysége. Kecskemét, Matkói út. Telefon: 11-742. 2765 MEGHATÁROZOTT időre gépíró admi­nisztrátort alkalmazunk. Ajánlatokat: „Megbízható 45 298” jeligére a kecske­méti Magyar Hirdetőbe kérünk. 2711 FESTŐ, MAZOLO, TAPÉTÁZÓ, HI­DEG- ÉS MÜANYAGBURKOLO, ÜVE­GES, KŐMŰVES, ACS-ALLVANYOZO, VILLANYSZERELŐ, FŰTÉSSZERE­LŐ, VASBETONSZERELŐ, GÉPSZE­RELŐ, HEGESZTŐ, LAKATOS, KÜL- SO ASZTALOS SZAK- ÉS BETANÍ­TOTT DOLGOZÓKAT, VALAMINT BETONOZÓ BRIGÁDOKAT ÉS SE­GÉDMUNKÁSOKAT FELVESZÜNK. TOVÁBBTANULÁSI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTVA. JELENLEG VILLANY­SZERELŐ SZAKMUNKÁSKÉPZŐ, FESTO-MAZOLO-TAPÉTAZO BETA­NÍTÓ ÉS ÉPÍTŐIPARI KÖNNYÜ- GÉPKEZELÖ TANFOLYAMOKRA LE­HET MÉG JELENTKEZNI. AZ IGÉNY SZERINT MAS SZAKMÁKBAN IS INDÍTUNK TANFOLYAMOKAT. MUN­KÁSSZÁLLÁST BIZTOSÍTUNK. JE­LENTKEZÉS: bAcs megyei Állami ÉPÍTŐIPARI VÁLLALAT, KECSKE­MÉT, KLAPKA U. 34. FSZT. 6. BA-. JA, DR. ALFÖLDI J. U. 2—4. BU­DAPEST, XX. KÉR. SZÉCHENYI U. 16. 2457 A 'KECSKEMÉTI Ruhaipari és Vegy­tisztító Szövetkezet gyakorlattal és képesítéssel rendelkező elemző utó- kalkulátort és pénzügyi előadót fel­vesz. Jelentkezni lehet a személyzeti vezetőnél, Kecskemét, Külső-Szegedi út 9. szám alatt. 1091 Az ALFÖLDI TÜZÉP Vállalat gyakor­lott bérelszámolót felvesz. Jelentkezés: Kecskemét, Nagykőrösi u. 32. III. eme­let. Munkaügyi osztály vezetőjénél. 2866 A KISKUNFÉLEGYHÁZI Városi Ta­nács Költségvetési üzeme felvesz férfi segédmunkásokat. Jelentkezés az üzem munkaügyi vezetőjénél Kiskunfélegy­háza, Kilián György u. 2. 1089 GONGYOLEGELLATO Vállalat, Kecs­kemét, Rákócziváros 3. adminisztratív munkakörbe érettségizett női dolgozót állandóra felvesz. 13545 A KECSKEMÉTI Tejüzem, Róbert K. krt. 6. felvételt hirdet kocsimosói, víz- és központi!ütés-szerelőiv - - .villanyszer re lói, tejpor ít óüzembe zsákoló munka­körbe, valamint érettségizett^ dOTgöZöf felvesz számlázol munkakörbe. 1081 BÁCS-KISKUN megyei Növényvédel­mi és Agrokémiai Állomás TVG labo­ratóriumához (Kecskemét, Halasi út) éjjeliőrt keres (lehet nyugdíjas is). Jelentkezés személyesen a laborveze­tőnél, vagy 11-682 telefonon. 1093 A BACS megyei Állami Építőipari Vállalat felvételt hirdet: beosztott sta­tisztikus, bérelszámoló, gépkönyvelő, építőipari normatechnológus (norma- technológusi vagy középfokú munka­ügyi szakvizsgával) munkakörökben. Jelentkezés személyesen vagy írásban a vállalat Személyzeti és Oktatási Osz­tályán (Kecskemét, Klapka u. 34. I. em. 113.) 12970 szövetkezét’n műn nél, 6445 Borota, A BOROTAI Mg. Termelőszövetkezet korszerűsített vágó- hidján húsipari szak­munkásokat és se­gédmunkásokat vesz fel. Bérezés teljesít­mény szerint. Je­lentkezés a termelő- kaügyi ügyintézőjé- Felszabadulás u. 1. 1079 Kecskeméti IBUSZ Iroda őszi ajánlatai: SZILVESZTER PRÁGÁBAN, utazás vonattal. Időpont: 1980. december 29—január 2. Részvételi díj: 2250,— Ft Hétvégi kirándulás, a MAGAS-TÁTRÁBA utazás autóbusszal. Időpont: 1980. október 9—12, november 13—16. Részvételi díj: kb. 1200,— Ft DREZDA utazás vonattal. Időpont: 1980. november 23—27. Részvételi díj: 1300,— Ft PORECS—VELENCE utazás autóbusszal. Időpont: 1980. október 13—17. Részvételi díj: kb. 3300,— Ft Jelentkezés: IBUSZ Utazási Iroda Kecskemét, Széchenyi tér 1—3. Telefon: 11-400, 11-604. 2229 Szatmár hetek Bács megyében .. júl. 23-tól aug. 3-ig A DOMUS Aruház Kecskeméten bemutatja a Szatmár Bútorgyár termékeit A Szatmár lakószobák, szekrénysorok: Szatmár 5, Szatmár 6, GYORSÍTOTT OTP-ÜGYINTÉZÉS Szalka, Komplex, Borneo és Bereg, valamint ezek előjegyezhetők. kárpitózott bútorai külön is a helyszínen megtekinthetők, SZERVEZETT HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS O CJl cn

Next

/
Oldalképek
Tartalom