Petőfi Népe, 1981. október (36. évfolyam, 230-256. szám)

1981-10-06 / 234. szám

Három súlycsoportban magyar győzelem a nemzetközi junior cselgáncsversenyen • A román Öltéi és a bolgár Ivanov vívta a 95 kg-os súlycsoport döntőjét. A győztes köszöntése Amint már korábbi híradásaink­ban beszámoltunk róla, Grószpé- ter Attila, a BÁ/CSÉP SC nemzet­közi mestere megnyerte az első nyílt magyar bajnokságot. A nyolcvanihat fős mezőnyben két nemzetközi nagymester is indult. Grószpéter mindvégig az élme­zőnyben volt, jelentős előnyt szer­zett, s biztosan nyert. Az első nyílt magyar bajnok­ság győztesét hétfőn hivataliéban fogadta Borszéki Lajos, a megyei testnevelési és sporthivatal elnö­ke és gratulált a fiatal, tehetsé­ges sportolónak, majd átadta az MTSH ajándékát. A kötetlen, baráti beszélgetés során, amelyen részt vett többek között dr. Dezsőfi Ferenc, a BÁCSÉP SC ügyvezető elnöke ds, Grószpéter Attila elmondta, hogy Grálból, a junior vb-ről egy ki­csit fáradtan érkezett a magyar bajnokságra. Sikerét annak tu-> Hajdonítja, hogy két fordulóval a befejezés előtt vezetett, s ezt győ­zelemre tudta váltani. Három kecskeméti nyert vidékbajnokságot Tizennégy egyesület száz. hatvankét judósa indult szombaton Debrecenben az úttörő vidék B-területi baj­nokságon. A kecskemétiek, Horváth László tanítványai közül öten kerültek döntő­be, s közülük három a dobo­gó legmagasabb fokára áll­hatott az ünnepélyes ered­ményhirdetésen. A KSC-sek eredményei, 29' kg: 2. Göblyös, 5. Szabó. 32 kg: bajnok: Kovács Jó­zsef. 35 kg: 3. Bohács F. 38 kg: 2. Balogh, 5. Kál­mán Gy. 41 kg: 5. Körösi. 45 kg: 5. Nagy J. 49 kg: 3. Kovács S., 5. Mészáros. 53 kg bajnok: Farkas Gellert, 3. Karádi T. 58 kg bajnok: Palincsár László. +58 kg: 3. Vojtikovszki Sándor, 5. Győri J. Már a szombat délutáni előcsa- tározások is nagy küzdelmet hoz­tak a kecskeméti Városi Sport- csarnokban rendezett junior nem­zetközi cselgáncsversenyen. Az el­ső napon a négy felső súlycsoport­ban 8 nemzet 53 junior cselgán- csozója állt tatamira. A három szőnyegen folyó küzdelem tarto­gatott néhány kellemes és kelle­metlen meglepetést. A nehézsúlyban a győri Kalász 1 kokával kapott ki a román Gea- nától, a szolnoki Orosz viszont bírói döntéssel verte az NSZK- beli Oelslagert. Az újpesti Szí­vós simán kikapott a szovjet Zint- chenkótól. Krajnyák is jól kez­dett, de a csoportelsőségért ví­vott küzdelemben Zintchenkó az első perc végén wazaarit dobott ellene, s közben a kecskeméti fiú olyan rosszul esett, hogy kényte­len volt feladni a küzdelmet, sőt a 3. helyért sem tudott már kiáll­ni. Jól haladt Orosz, és a csoport- elsőségért vívott mérkőzésen le­győzte a román Geanát A 78 kg-ban az újpesti Fogaras- si a szovjet Mutusow után a mis­kolci Szőkét, a lengyel Waltcho- vot, és a csoportelsőségért az osztrák Wimmert verte meg. A 86 kg-ban a bajai Pencz és a győri Hevesi is a 3. helyért mérkőzhe­tett a döntőben. A kecskeméti junior nemzetközi cselgáncsbajnokság ünnepélyes megnyitójára az esti döntők előtt került sor. A 8 országból felvo­nult versenyzőket Fekete Béla, a városi Testnevelési és Sportfel­ügyelőség vezetője köszöntötte, majd dr. Neichel László r. ezre­des, a Magyar Cselgáncs Szövet­ség elnökségi tagja mondott meg­nyitóbeszédet. — Megtisztelő számunkra e verseny rendezésének joga — mondotta többek között dr. Nei­chel László. — Megyénk és váro­sunk reprezentatív sportága a cselgáncs, amely az elmúlt két év­tized során több világversenyen, olimpián állt helyt sikerrel, s szerzett értékes érmeket a magyar cselgáncssportnak. Azt reméljük, hogy ez a junior nemzetközi ver­seny még több fiatallal kedvelte- ti meg ezt a szép sportágat. A megnyitóünnepséget köve­tően kezdődtek meg a döntők, amelynek során a négy súlycso­port aranyérmein négy ország fiai osztoztak. A 78 kg-ban Fogarassi a na­gyon erős bolgár Kostadinov ellen két kokával kezdett. Utána meg­torpant, de előnyét sikerült tar­tani. A 86 kg-os döntő mindössze másfél percig tartott. Az NDK- beli Borawski remek, nagyívű dobással ippont ért el. A 95 kg- ban bírói döntéssel nyert a ro­mán Öltéi, végül a nehézsúlyban a szovjet Zintchenkó ellen Orosz mindössze 4 percig bírta. Ekkor már kokát, jukót dobott a szovjet fiú, sőt kilépésért Oroszt keikoku- val intették. Űjabb wazaarit érő dobás következett, s ezzel vége is volt a döntőnek. Vasárnap reggel a három, alsó súlycsoportban összesen 54 ver­senyző mérlegelt be. A 60 kg-ban Bujkó, Korányi és a kecskeméti Tóth L. is csoportelsőként jutott a táblára. Itt viszont a román • Moravecz Ferenc, a magyar felnőtt válogatott edzője nem­csak végignézte, de képmagnóra is rögzítette a juniorok verse­nyét. Olar először Tóth, majd Korányi ellen győzött. A másik ágon Buj­kó jutott a döntőbe. A 65 kg-ban két magyar, az újpesti Seidl és a miskolci Horváth lett csoportelső. A 71 kg-ban Keszthelyi és Für- jész a bronzéremért harcolhatott. A 12 órákor kezdődő döntő tehát magyar sikert ígért, s ez nem ma­radt el. A 60 kg-osok döntőjében Bujkó a 34. másodpercben, egy szőnyegszéli — ártalmatlannak látszó — földharcban kikapta el­lenfele kezét, s a román verseny­ző lekopogta a karfeszítést. A 3. helyért vívott küzdelemben Tóth jukóval vesztett Korányi ellen. A 65 kg-os „magyar” döntőben lát­ványos akciók sorozatát tapsol­hatták a pézők. Először Horváth vezetett kokával, aztán Seidl in­dított egy belső combdobást és jukót ért el. Utána Horváth még két kokát érő technikát hajtott végre, majd Sfeidl kapott intést, de ez már nem változtatott azon, hogy megnyerte a versenyt. A 71 kg-ban az első helyért nem mér­kőztek. mert a szovjet Nakani sé­rülés miatt nem tudott kiállni az ugyancsak szovjet Gogoleurival szemben. A 3. helyért Keszthelyi és Fürjés^ is sikertelenül harcolt, s így mindketten 5. helyre kerül­tek. A nemzetközi junior cselgáncs- versenyen tehát a magyarok sze­repeltek a legjobban, mert 3 arany- 2 ezüst- és 2 bronzérmet, valamint nyolc 5. helyet szerez­tek. A szovjet csapat 2 arany, egy ezüst- és két bronzérmet, az NDK egy arany-, négy bronzérmet és három 5. helyet, a román együt­tes egy aranyérem mellé egy ezüst- és 2 bronzérmet nyert. Az érmeken tehát mind a nyolc or­szág versenyzői osztoztak. Eredmények: 60 kg (17 induló) 1. Bujló (ma­gyar) 2. Olar (román), 3. Broege (NDK) és Korányi (magyar) 5. Tóth L. (magyar) és Cerlin (NDK). 65 kg (15 induló) 1. Sidl (ma­gyar), 2. Horváth (magyar), 3. Serban (román) és Blach (lengyel), 5. Rogus (magyar) és Krumov (bolgár). 71 kg (22 induló) 1. Gogoleuri (szovjet), 2. Nakin (szovjet), 3. Heusner (NDK) és Légién (len­gyel), 5. Keszthelyi és Fürjész (mindkettő magyar). 78 kg (17 induló) 1. Fogarassi (magyar), 2. Kostadinov (bolgár), 3. Waltchner (bolgár) és Hante- mirov (szovjet), 5. Wimmer (oszt­rák) és Pink (NDK). 86 kg (16 induló) 1. Borawski (NDK), 2. Frankhauser (osztrák), 3. Meiling (NSZK) és Keris (NDK), 5. Pencz és Hevesi (mindkettő magyar). 95 kg (10 induló) 1. Öltéi (ro­mán), 2. Ivanov (bolgár), 3. Brandt (NDK) és Bruchauser (NSZK), 5. Molnár (magyar) s Gfölner (oszt­rák). +95 kg (10 induló) 1. Zintchenkó (szovjet), 2. Orosz (magyar), 3. Szívós (magyar) és Geama (ro­mán), 5. Krajnyák (magyar) és Oelschlager (NDK). Szabó Zoltán FOGATHAJTÓ OB Egyéniben Muity Ferenc, csapatban Bács-Kiskun • Fülöp Sándor egyéniben bronz-, csapatban aranyérmes. Üjabb remek Bács-Kiskun megyei sikerekkel fe­jeződött be Szilvásváradon az idei négyesfogat­hajtó országos bajnokság. A világ- és Európa- bajnokokkal tűzdelt mezőnyben Muity Ferenc, a kiskunfélegyházi Lenin Tsz versenyzője szerezte meg az összetett magyar bajnoki címet. A kiskun­félegyházi hajtó nagyszerű küzdelemben előzte meg vetélytársait, s ezúttal megszakítás nélkül harmadszorra vívta ki az elsőséget. Csapatban Muity Ferenc, Fülöp Sándor és Juhász László ré­vén újra megyénkbe került az országos bajnoki cím. A verseny részletes eredményei, díjhajtás (vá­logatottak): 1. Bálint (Szilvásvárad), Bárdos (Gyön­gyös)' 24—24, 3. Fülöp (KTE), Muity (Kkfh.) 28—28, 5. Fintha (Hortobágy) 29, 6. Mátyus (Szilvásvárad) 31 ponttal. A nyílt kategóriában: 1. Abonyi G. (Kkfh.) 52, 2. Papp (Dömsöd) 53, 3. Rédei (Üllő) 59 ponttal. Maratonhajtás (válogatottak): 1. Juhász (Kkfh.) 40, 2. Bálint, Sipos, Fintha 41—41, 5. Muity 43, 6. Fiilöp 77 ponttal. Bárdost pályatévesztés miatt ki­zárták a versenyből. Nyílt kategória: 1. Abonyi G. 5, 2. Papp 29, 3. Frantisek (csehszlovák) 136 pont­tal. Akadályhajtás (válogatottak): 1. Juhász 0—183 mp., 2. Bárdos 0—197, 3. Fintha 0—202, 4. Muity 0—209, . Bálint 0.5, 6. Sipos 10 ponttal. Nyílt ka­• Muity Ferenc, az összetett verseny országos bajnoka. tegória: 1. Abonyi 2.5, 2. Rédei 4, 3. Frantisek 11 ponttal. Az 1981. évi országos négyesfogathajtó-bajnok- ság végeredménye, bajnok: Muity Ferenc (Kiskun­félegyházi Lenin Tsz SK, edzője: Muity Sándor. 2300 ponttal, 2. Bálint 2250, 3. Fülöp 1850, 4. Abo­nyi G. 1805, 5. Sipos 1750, 6. Papp 1717, 7. Fintha 1500, 8. Bárdos 1300 ponttal. Csapatban, bajnok: Bács-Kiskun megye (Muity Ferenc, Fülöp Sándor, Juhász László) 4800, 2. He­ves 4500, 3. Pest 4200 ponttal. GOKART Értékes helyezések Szombaton és vasárnap Győr­ben rendezték meg az országos gokart-bajnokság utolsó előtti, ötödik futamát, amelyen mintegy százötven versenyző állt rajthoz. Az 50 kcm-es kategóriában — már szinte hagyományosan — kecskeméti siker született. A baj­noki címre esélyes Borsost sajnos két alkalommal is kilökték a pá­lyáról a tülekedő vetélytársak, ezért nem tudott értékelhető eredményt elérni. A Czetkák versenyében Farkas Tibor az előkelő negyedik helyre vitte fel gépét. A nyugati moto­rokkal rendelkező gokartosok ver­senyében a mindvégig magabizto­san versenyző Rózsi Béla a máso­dik helyen ért célba Kesjár Csa­ba mögött. Boros László ezúttal is géphibával küszködött, s csak az ötödik helyen végzett. Kesjár vi­szont ezzel a győzelmével már megnyerte a magyar bajnokságot, az utolsó forduló eredményétől függetlenül. A hatodik, egyben be­fejező fordulóra október 17—18- án kerül majd sor Kecskeméten. Az ötödik forduló eredményei, 50 kern: 1. Balogh Zsolt (BACSÉP SC),2. Magyar R. (Győri Volán), 3. Sárközi (BACSÉP SC). 125 kcm: í. Bodrogi János (DunaúJ- ros), 2. Vlttmann (Győri Volán), 3. Ber­kes (Debr. AFIT). 250 kcm: 1. Bárok László (Volán­busz), 2. Dobos (Deb. AFIT), 3. Novák (BKV). C 2-es géposztály: 1. Nagy László (Győri Volán), 2. Tarró (IKARUS), 3. Sebestyén (IKARUS). C 1-es géposztály: l. Kesjár Csaba (Volánbusz). 2. Rózsi (BACSÉP SC). 3. Nagy (Győri Volán), Csapatban: l. Debrecen, 2. IKARUS, 3. Győri Volán, ... 5. BASSÉP SC. NAPTAR 1981. október C., kedd Névnap: Brúnó Napkelte: 5 óra 50 perc. Napnyugta: 17 óra 14 perc. Holdkelte: 13 óra 32 perc. Holdnyugta: 22 óra 28 perc. IDŐJÁRÁS A ma estig várható időjárás: általában mérsékelten felhős lesz az ég, de időnként — főként északnyugaton — erősebben meg­növekszik a felhőzet, és átfutó zápor is elsősorban, ott fordulhat elő. Általában mérsékelt lesz a délnyugati, déli szél. Az éjszaka és reggel — elsősorban északke­leten, keleten — sok helyen lesz köd. A hőmérséklet hajnalra 9, 14, kora délutánra általában 22 és 27, a tartósan ködös helyeken viszont csak 17 és 22 fok között várható. A Kecskeméti Agrometeorológiai Obszervatórium Jelenti: október 4-én a középhőmérséklet 16 (az 50 éves át­lag 13,4). a legmagasabb hőmérséklet 20.6 Celslus-fok volt, a nap 5 órán át sütött. Tegnap reggel 7 órakor 14,3, 13 órakor 23,2 Celsius-fokot méttek, a reggeli legalacsonyabb hőmérséklet 12.7 Celslus-fok volt. — A TERVSZERŰ ÁLLAG­MEGÓVÁS és karbantartás is sze­repel a KIOSZ Bács-Kiskun me­gyei Szervezetének feladatai kö­zött. A kisiparosok testületé el­határozta, hogy 13 megyei közös­ségi épületéből 11-et felújít a VI. ötéves terv időszakában. A mun­kák szervezésére, irányítására szakemberekből álló építési bi­zottságot hoztak létre. — A Köznevelés írja. Érdekes - cikkeket közöl a Köznevelés cí­mű oktatáspolitikai hetilap leg­újabb száma Győri György és Gá- lós Tibor tollából. Mindkét írás azzal foglalkozik, hogyan valósít­ható meg az általános és a közép­iskolában a tehetséggondozás. — EREDMÉNYHIRDETÉSSEL és a díjaik átadásával 1 vasárnap befejeződött az V. országos szak- szervezeti amatőrfilm-fesztivál Szolnokon. Az amatőr filmesek se­regszemléjén összesen 33 alkotást mutattak 'be. A fesztivál fő'diját Káldi László budapesti amatőr- filmesnek adományozták <a „Kapi- I lány" és la „Tisza menti vallomá- I sok” című müveiért. — BEFEJEZŐDÖTT a zágráb— I gyékényesi nemzetközi vasútvonal I villamosítása. Az ünnepélyes ava- I tás másnapján, vasárnap már I villanymozdony vontatta szerel- I vények közlekedtek Zágráb és a magyar határállomás között. A száz kilométer hosszú vonal vil­lamosítása révén mintegy 40 szár zalékkal nőtt a szakasz átbocsátó képessége, s villanyimozdony re­pítheti a vonatokat déli hatá­runktól egészen az Adriai-tenge­rig. — GORSWMBAN, a Tác mellet­ti antik romvárosban véget ért az idei, immár 24. ásatási idény. En­nek során rendkívül nagy meny- nyiségű leletanyag, több kiállítás megrendezésére is elegendő ró­mai kori émlék került ielő. A ré­gészek — 'a iszékesfehérvári István ! király [Múzeum szakemberei — a többi között rábukkantak arra az igen [előkelő fürdőre, amely 167— 180 körül m tartománygyűlésre ér­kező pannóniai küldöttek pihené­sét, felfrissülését szolgálta. — 400 EZER PECSENYECSIR- KiÉT adnak át az idén szerződés­re a megyeszékhelyi Alföld Szak- szövetkezet tagjai kisgazdaságaik­ból a Kecskeméti Baromfifeldol­gozó Vállalatnak. Az OTP-köl- csönnel is fejlesztett baromfite­nyésztés mellett jól jövedelmező ház körüli ágazat még a galamb­os a házinyúltartás is. — EGYMÁS UTÁN FÚRJÁK A CSÖKUTAKAT, építenek ke­rítést és a szőlőtőkéknek támasz­tékot a Kecskemét melletti Kato­natelepen azon a 23 hektárnyi te­rületen, amelyet különböző fog­lalkozású városi dolgozók művel­nek 30 évi tartós használat alap­ján. A kiskerttulajdonosok a ter­melőszövetkezettől segítségül leg­utóbb betonoszlopokat kaptak támberendezés készítésére. — Huszonhétmillió forint az 1981-re tervezett bevétele az Észak Bács-Kiskun megyei' Mé­hész ÁFÉSZ-nek. Ennek a fele különböző méhészeti termékek el­adásából származik, míg az ösz- szeg másik felét a mézértékesítés adja. — Szovjet megrendelésre. A kiskunmajsai Jonathán Termelő- szövetkezet konyakmeggy üzemé­ben melléktermékként keletke­zik a meggylé, amelyből igen íz­letes cherryt készítenek. A finom italból 3 ezer palackkal rendel­tek a szovjetunióbeli kereskedel­mi partnerek. — Színházba autóbusszal, öt év óta állandó bérlete van a budapes­ti József Attila Színházba a kis­kunfélegyházi Lenin Termelőszö­vetkezet 45 tagjának, de a szín­ház iránt érdeklődők a Kecskemé­ti Katona József Színház előadá­sait is megtekintik, gyakran ki­ruccannak egy-egy előadás ked­véért, jártak Szegeden a szabad­téri játékokon, többször Budapes­ten is. A termelőszövetkezet au­tóbuszát ilyenkor térítésmentesen bocsátják a színházlátogatók ren­delkezésére. — Befejezés előtt áll Vajtán a SZOT gyógyüdülőjének felújítása. A több mint tízhektáros őspark közepén lévő hajdani Zichy-kas- tély rendbe hozására csaknem 17 millió forintot költöttek. Új für­dőszobákat építettek, az alagsor­ban tantermeket, gyógytornater­met alakítottak ki, a parkban pe­dig sportpályákat, játszótereket létesítettek. Október végétől moz­gássérült gyermekek gyógyüdülte- tése kezdődik meg Vajtán. Egy- egy huszonnyolc napos« turnusban 145, 8—14 éves kisgyermek pihen majd a felújított kastélyban. — Bőséges a facsemete- és a szaporítóanyag-kínálat az őszi te­lepítésekhez: a faiskolákból ösz- szesen 4,8 millió gyümölcsfaolt­ványt, 13 millió bogyós gyümöl­csű szaporítóanyagot és csaknem 15 millió szőlőoltványt szállítanak hamarosan a lerakatokba. Az áru­sítás az idén előreláthatólag a megszokottnál néhány héttel ké­sőbb, október végén kezdődik, hogy a még zöld hajtások bizton­sággal beérjenek, s így garantál­tan jó minőségű facsemetét, -alanyt kapjanak a vásárlók. — Kiskunhalason rendezik meg a magyar lovasbajnökság döntőjét október 9—10—11-én. A három­napos versenyen száz lovas és másfél száz ló áll starthoz. Az ér­dekesnek ígérkező versengésre szeretettel várják az érdeklődőket is a kiskunhalasi Dózsa-pályán. MŰSOR: MEGYEI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 1981. október 6. 18 órakor: Kertbarátkor A homoki kertkultúra nagyjai I> Előadó: Heltai Nándor Előzetes: 8-án, 19 órakor: Volt idén egy fesztivál Közreműködik: Soltész Rezső, Stefanidu Janula, Bárdos László, Sasvári Annamária, Horyáth Attila és a Juventus együttes MOZI 1981. október 6.t kedd , VÁROSI MOZI: fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor! ... CS MEGINT DÜHBE JÖVÜNK III. helyárú! Színes olasz filmvíg játék ÁRPÁD MOZI: fél 4. háromnegyed 6 és 8 órakor! ÓVAKODJ A TÖRPÉTŐL II. helyárú! Csak 16 éven felülieknek! Színes, magyarul beszélő amerikai bűnügyi film MESEMOZI: háromnegyed 6 órakor! KISKECSKE BÁNATA Színes szovjet mesefllm-összeállítás A Városi mozi épületében a Mesemozi gyermekmegőrző jelleggel tart elő­adást ! STÚDIÓMOZI: 8 órakor (A Városi mozi épületében!) SZOMBAT ESTE ES VASÁRNAP REGGEL Csak 16 éven felülieknek! , Angol film AUTÓS MOZI: 19 órakor! (A Kecskemét, Mező Imre úti tan­pályán.) A POGÁNY MADONNA II. helyárú! Színes, magyar bűnügyi filmvígjáték ■■■■■■■■MM L PET ŐFI NÉPE A Magyar Szocialista Munkáspárt Bács-Kiskun megyei Bizottságának napilapja. Főszerkesztő: dr. Weither Dániel Kiadja: a Bács megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Preiszlnger András Igazgató Szerkesztőség: Kiadóhivatal: Kecskemét, Szabadság tér 1/a. 6001 Telefon: 20-111 Telexszám: 26 216 bmlv h Terjeszti a Magyar Posta Előfizethető , a hírlapkézbesítő postahivataloknál és kézbesítőknél. Előfizetési díj: •gy hónapra 34,— forint* negyedévre 102,— forint egy évre 400,— forint. Készült a Petőfi Nyomdában ofszet rotációs eljárással. Kecskemét, Külső-Szegedi út 6. 6001. Telefon: 20-466 Igazgató: Ablaka István Index: 25 065 HU ISSN 0133—»IX. Sä«

Next

/
Oldalképek
Tartalom