Petőfi Népe, 1980. február (35. évfolyam, 26-50. szám)

1980-02-16 / 39. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan ELADÓ 430 négyszögölön há­romszobás. kertes, új családi ház, melléképületekkel. Ke­rekegyháza. Ságvárl utca 23/a.______________ 384 KECSKEMÉTEN eladó be­költözhető komfortos ház, két utcára nyíló, nagy ga­rázzsal, ami műhelynek is alkalmas. Kecskemét, Ber­csényi u. 8. (Törvényszék mellett)___________________458 ELADÓ kétszobás, komfor­tos, új családi ház. több gazdasági épülettel. 650 négy­szögöl telekkel, melyből 400 négyszögöl sárfehér szőlő. 220—380-as villany van. Ugyancsak eladó 4 és fél hold terület, szőlészeti fel­szereléssel, melyből 2 hold szántó, 2 és fél hold szőlő, gyümölcsös. Érdeklődni 6236 Tázlár. Bercsényi u. 15. sz. Földi Mátyás. ______;_____235 Ü J kertes családi ház, sür­gősen eladó. Kisszállás, Marx tér 12. Érdeklődni Kis­kunhalas, kórház, fodrászat. __________________________234 K ERTES fél ház, utcai része eladó. Kiskunhalas, Zrínyi u. 16.________________________240 HALÁLESET miatt eladó Kiskunhalas. Vörösmarty u. uo/a szám alatti lakóház fe­lerésze. Érdeklődni Jókai u. U.______ 196 H AROMSZOBAS. KISZ-ház beköltözhetően, olcsón eladó. Kiskunhalas, Linhardt A. u. 24. 202 BEÉPÍTHETŐ telket vennék. Kecskemét, Nyíri út 32. Por­ta 13-937. y_________•_______415 E LADÓ 100 négyszögöl te­lek, melléképülettel. Vil­lany, víz van. Kecskemét, Alsószéktó 56. (Helvéciái úton az első postaládától a vasúton át Jobbra.)______380 K ERT eladó Kecskemét, Felsőszéktón. Érdeklődni: Sütő Imréné, Székesfehér­vár, Úttörő u. 10/a. fsz. 2. ___;______________________180 H ETÉNYÉGYHÁZA. Lenin utcában házhely. Belsőnyír­ben tanya, fiatal gyümöl­csössel eladó. Víz, villany van. Érdeklődni lehet bár­mikor. Belsőnyír 129. Nagy Lászlónál.______'__;______6223 E LADÓ szép új. 3 szoba, fürdőszobás, családi ház. 400 négyszögöl telekkel, mely­nek felében, szép termő sző­lő van. Érdeklődni a tulaj­donosnál. Soltszentimre. Dó­zsa György u. 9. szám. (Vas­út utca) _________________6265 3 SZOBÁS, kertes családi ház eladó. Kecskemét, Vacsi köz 81.__________________6234 K ECSKEMÉT külterületén 1 kh. jó minőségű szántóterü­letet veszek. Ajánlatokat „Kertészkedésre alkalmas” jeligére a kiadóba kérek. _________________________6273 K ISMÉRETŰ szoba, konyhás házrész eladó. Érdeklődni: 12 órától, Kecskemét, Árok U. 5. 449 576 NÉGYSZÖGÖL földterü­let lakóépülettel eladó. Ér­deklődni : du. fél 5-től, Kecs- kemét. Liszt F. u. 38. 467 ELADÓ 300 négyszögöl hob­bitelek városhoz, autóbusz- megállóhoz közel a Szolno­kihegyben Kecskemét, külte­rületén, átírható. Ugyanitt 600 négyszögöl további ve­gyesművelésű terület (szőlő, szántó) művelésre kiadó. Molnár István, Kecskemét, Bem u. 8. Érdeklődni: szom­bat délután és vasárnap. __________________________469 E LADÓ összkomfortos, 4 szobás családi ház. Kecske­mét, Avar u. 10. sz._____471 E LADÓ 4 szoba, összkomfor­tos, nagy családi ház, 3 szo­bás OTP-s lakást beszámí­tok. Leveleket: „Garázs kell 035 179” jeligére a kecskemé­ti Magyar Hirdetőbe kérek. __________________________413 K ÉT családnak megfelelő ta­nya eladó. Villany bekötve, a központtól 15 perc járás­ra. Ladánybene, Pálinkás dűlő 39. szám alatt. Érdek­lődni: szombaton és vasár­nap.__________________/ 6236 K ÉTSZOBÁS, központi fűté- ses, új, kertes családi ház, garázzsal eladó. Kecskemét, Szeleifalu, Róna u. 471 6290 KERTES ház eladó. Egy szo­ba. konyha, spájz beköltöz­hető. Kecskemét, Komszo­moj tér 8. Péli._________6280 U DVARRA nyíló szoba, konyha, mellékhelyiségből álló ház eladó. Kecskemét, Szilágyi Erzsébet u. 65. Ér­deklődni egész nap a hely­színem__________________6276 K EREKDOMBON üdülő el­adó. Érdeklődni: mindennap Kecskemét, Szélmalom u. 43,__________ 6271 2 SZOBÁS, kertes ház sür­gősen eladó. Érdeklődni: mindennap. Kecskemét, Szélmalom u. 43.________6270 C SALÁDI ház eladó Kiskun­halason/ Április 4. lakótele­pen, Tulipán u. 1. szám alatt. Érdeklődni szombat, vasár­nap kivételével, 17 órától. _________________ 203 KERTES lakóház, 800 négy­szögöl szőlő,' gyümölcsöste­rülettel eladó. Kisszállás. III. kér. 46. sz. Víz. villany van. Vasútállomás 5 perc. 206 Lakás ELADÓ 2 és félszobás lakás. Kecskemét. Ady Endre utcá­ban készpénz plusz OTP-hi- telátválla lássál. Érdeklődni: 18 órától Kecskemét, Hor­váth Döme utca 18.______430 K ECSKEMÉT. Széchenyivé- rosban, 4. emeleten, kétszo­bás. összkomfortos, erkélyes öröklakás, készpénz, OTP- hitelátvállalással eladó. Meg­tekinthető mindennap 17—19 óra között. Lánchíd u. 5/a. ÍVJ em. 10-es ajtó.______6387 K ÉTSZOBÁS öröklakás kp. plusz OTP-hitelátvállalással eladó. Kiskunhalas, Erdei Ferenc tér l. E/61. 187 KECSKEMÉT. Széchenyivá- ros, I. emeleti, kétszobás, OTP-s' öröklakás készpén­zért, igényesnek eladó. Ér­deklődni; Budai u. 5. 438 ÖRÖKLAKÁS távfűtéses, két és félszobás, loggiás. garázs- zsai eladó. Kecskemét, Pá- kozdi csata u. 13. III. em. 38. Megtekinthető hétköznap 5— 6 óra között. *__________6237 EL CSERÉLEM Kecskemét, Szabadság téri tanácsi, két­szobás. nagyméretű, gázfű­téses lakásomat, széchenyi- városi. kétszobás, összkom­fortos lakásra, első emeletig. < Érdeklődni: 16—20 óráig. Szabadság tér 3. III. em. 3. _________________________6289 Ö RÖKLAKÁS eladó, távfű­téses, két és félszobás, log­giás, garázzsal. Kecskemét, Pákozdi csata u. 13. III. em. 38. Megtekinthető: hétköz- nap 5—6 óra között. 6241 ELCSERÉLEM 2 szobás, tár- sasházi. kertes lakásomat 3 vagy négyszobás családi házra. KUlönbözetet fizetem. Ajánlatokat: „Rendőrfalu” jeligére a kiadóba kérek. _________________/_______6278 O TP-S öröklakás eladó, hi­telátvállalással. Kecskemét, Akadémia krt. 29—31. IIL em. 7. Érdeklődni Szilágyi Erzsébet u. 65. Egész nap. Budáéknál,______________6275 B UDAPEST, XIII. ker.-l egy szoba, komfortos, gázfűtéses, tanácsi lakásomat kecskemé­ti 2 szobás, vagy egy szoba. 2 félszobás tanácsi lakásra cserélem. Leveleket: ..Tava­szi csere” jeligére a kiadó- hivatalba kérem. 6111 Gépek és alkatrészek IKARUS 630-as típusú autó­busz eladó. 1980. szeptember 1-ig érvényes műszakival. Érdeklődni lehet: ATI kecs­keméti iskolánál, 11-781-es telefonon. ________________296 B ETEGSÉG miatt eladó egy darab 200 és egy 300-as elekt­romos keltetőgép. Érdeklőd­ni: Ozorai Bódog 6449. Mély­kút, Nagy u. 80. délután 14 órától mindennap._______198 7 00-AS, vagv 600-as új. vagy alig használt szalagfűrészt keresem megvételre. Cím: Iván Ferenc, 6440 Jánoshal­ma. Ecetfa u. 1.__________199 S KODA S 100-as eladó. Ke­rekegyháza. Ságvári u. 70. _________________________6231 U G rendszámú, 1200-as Zsi­guli eladó. Kiskunhalas. Damjanich u. l._________204 Z I-S Wartburg kevés kilo­méterrel éladó. Kiskunhalas. Kilián Gy. u. 4. *_______217 U 50-es traktor eladó. Kis­kunhalas, Damjanich u. 3. __________________________224 U B rendszámú, 1200-as Zsi­guli eladó. Bata György, Ba- lotaszállás, II. kér. 142. 227 403-AS Moszkvics felújított motorral, 1981-ig érvényes műszakival, sürgősen olcsón eladó. Kiskunhalas. Lovag u. 9.___________________ 231 2 50 KÖBCENTIS NSU mo­torkerékpár. megkímélt álla­potban eladó. Segédmotort beszámítok. Kiskunhalas, Vadkerti u. 33.___________247 5 0-ES Super üzemképes ál­lapotban eladó. Szőke Jó­zsef Kecel, Orcsik-rét 261. __________________________166 ELADÓ UE rendszámú Trabant friss műszakival. 6236 Tázlár, Rákóczi u. 19. __________________________157 4 12-ES Moszkvics eladó. (4 éves, 38 000 kilométert fu­tott) Csorvási. Harkakötöny. __________________________207 K 25-ös felújított komplett Zetor motor, hozzá külön hengerfej és több alkatrész eladó. Érdeklődni: 6449. Mélykút. Nagy u. 41. 174 ELADÓ jó karban levő, K 25-ös traktor, önműködő per­metezővel és sok új alkat­résszel és egy 3.5 tonnás rá- futófékes pótkocsi, vagy lég- fékesre cserélhető. Kiskőrös, Szent István u. 8._______6263 R S—09-ES traktor, Rapitox 2 és 3 hengeres szivattyú el- adó. Akasztó, Fő út 163. 437 MTZ 50-es traktor és sertés- trágya, nagy mennyisékben eladó. Kecskemét, Külső­Szegedl út 15. ____________463 Ü J típusú 1500-as Polski Fiat kifogástalan állapotban el­adó. Kecskemét, Liszt F. u. 35. Ziegner. Megtekinthető vasárnap délelőtt.________466 É RVÉNYES műszakival CP-s Wartburg eladó. Kecskemét. Lőwy S. u. 14.__________6235 P G rendszámú Trabant Combi, átírható, eladó. Izsák, Szabadság tér 28. Érdeklőd­ni: 16 óra után.________6239 1 300-AS. ZL-es Lada, friss műszakival eladó. Soltvad- kert, Bocskai u. 36. Dukai Pál._____________________6240 J O állapotban levő. 4 éves Lada 1200-as eladó. Érdek­lődni: vasárnap, Kecskemét, Szolnokihegy 182. Kemenesi Károly.__________________6288 E LADÓ 250-es Jáwa motor- kerékpár. 412-es Moszkvics generátor, karburátor, fő­tengely, kormányszerkezet, hátsó híd, első agy és ka­rosszéria fődarabok. Ugyan­itt tűzi- és szerszámfa is el­adó. Érdeklődni: Kecskemét. Pákozdi csata u. 14. II. em. 5. Kürucz._______________6286 Zm rendszámú 1300-as Lada eladó. Dormán László, Orgo- vány. Haj ma utca 41. 442 TRABANT Speciál UY rend­számú eladó. Kerekes Sánr dór, Kecskemét, Korsó u. 6. _________________________6268 U R-ES 1200-as Zsiguli eladó, 1981-ig érvényes műszaki vizsgával. Gavlik István, Apostag, Temető u. 2. 6277 UK-S Trabant Limousine másféléves motorral eladó. Érdeklődni: szombat, vasár­nap Kiskőrös, Ligeti Károly u. 30. 6281 50-Es MTZ traktor eladó. Lajosmizsé. Alsólajos 162. Kollár Vendel. , 6279 UE 28-as traktor, 4 tonnás, pótkocsival, jó állapotban eladó. Kecel. Honvéd u. 15. Fialsz Gábor.____________194 15 00-AS Polski Fiat rend­szám nélkül eladó. Soltvad­kert. Bócsai út 4.________198 W ARTBURG Limousine le-* járt műszakival eladó. Tom- pa. Szabadföld u. 29. 213 JÓ állapotban levő. Diesel MIA motoros magánjáró el­adó. varga Lajos. 6221 Akasztó. Fő u. 50._______457 5 0-ES Super Zetor ekével, sürgősen eladó. Klskunmaj- sa. Agasegyháza 11. Gyön­gyösl Ferencné. __________232 e ladó UTOS 45-ös traktor, üzemképtelen állapotban és egy 4 colos szivattyú, motor nélkül. Cím: Kiskunmajsa. Kert u. 14. 241 Egyéb adásvétel KÉT db 3 éves kancacsikó eladó. Vaskút. Kossuth u. 6R sz.________ 116 E LADÓ új rekamié, 2 fotel­lal. Kecskemét, FUzes u. 14. |____________________6262 MAGAS árat fizetek régi pénzért, ezüst tárgyakért. Baja, Postaflólc, háromszáz­harminckettő; _________ 41 N AGYOBB mennyiségű is­tállótrágya eladó. Bata, György, Balotaszállás. II. kér. 142.__________________228 CEC EI, szentesi piacos és sz. k. fehér tápkockás pa­lánta. február végi kiültetés­re kapható, illetve elője­gyezhető. Kecel. Kalocsai út 48. sz.____________________183 E LADOK választási malacok és 2 db 90 kg-os hízó. Ju­hász János. Kecskemét. Al­sószéktó 88. -sz.___________421 H AZAI gyökeres, kétéves szőlővesszők leszállított áron kaphatók. Kérjen árlapot. Schiszler-szőlőlskola, Solt- vadkert._________________5558 M ÁRVÁNY sírkövek kap­hatók. Halász kőfaragó. Kecskemét, Aluljáró. __________________________309 E LADÓ 2 db anyakoca ma­lacaival, 6 db vemhes koca és anyának való süldők. Kecskemét. Alsószéktó 56. (Helvéciái úton az első pos­taládától a vasúton át Jobbra.)__________________379 B ONTÁSBÓL eladók ajtók, ablakok, szalagcserép, ge­rendák, horogfák. léc, desz­ka és tégla. Érdeklődni: Kecskemét, Budai úton a benzlnkúttal szemben. _____________________ 334 E LADÓ 2 éves csikó. Lajos- mlzse. Méntelek 329. Hege- dfls János.______________6215 B ONTÁSBÓL eladók: geren­dák, parketta, ajtó. ablak. Díjmentes házhoz szállítás­sal. csak február 29-lg bon­tásból tégla kapható. Kecs­kemét. Klsfaludl u. 6—8. Do- mus Áruháznál, » volt óvo­da;_____________________ 278 V ENNÉK 2 éves, gyökeres Kékfrankos, Zalagyöngye és Göcseji-zamatos fajtájú sző­lővesszőt 2—2 ezer darabot. Farkas Zoltán, Kiskőrös. Szent István u. 8,_______6264 2 ÉVES Totya 2.8 a. vegyek tüzelésű kazán eladó. Nyár- lőrlnc. Május 1. u, 20, 6269 ELADÓ használt. 2 szemé­lyes rekamié. használt 3 aj­tós szekrény. Kecskemét. Fürdő u. 24/a.___________451 1 20 L-ES központi fűtéshez bojler eladó. Bugac. Dózsa György u. 117a,__________456 M ULTIKÁN gyári magánjá­ró és egy hathetes bikabor­jú eladó. Páhl, III. kerület 7. sz. Kocsis.____________459 E LADÓ egy db 1500 mm-es csúcstávolságú, 800 mm át­mérőjű esztergapad, ugyan­itt 2 db olaj kályha el­adó. Kerekegyháza, Dózsa György u. 74.____________461 E LADÓ Lehel 240 literes használt hűtőszekrény. Ér­deklődni : Kecskemét, Pus­kin u. 32. II. l. 17 óra u-tán és munkaszüneti napon egész nap._______________6233 PÁROS szekrény, ebédlőbú­tor, konyhaszekrény, nagy létra eladó. Kecskemét, Vá­gó u. 16._________________6291 „GIBSON” Ucenc basszusgi­tár eladó. Szeles Zoltán, Kecskemét. Tinódi utca 11. _____________________ 445 K ARDVIRÁGHAGYMA bor­dó, sárga, fekete, rózsaszín, fehér, tűzpiros 4 Ft db. Meg­rendelhető postán utánvét­tel. 30 darabon alul nem szállítok. Joó Sándor, 2941 Ács, Toldi u. 6.__________194 M EGVÉTELRE keresek szo­ba elválasztására 5 m üveg­falat, 4 nyíló szárnnyal. Györífy Miklós. Klskunmaj­sa, Petőfi tér 1.__________359 H EGYI németjuhász kisku­tyák eladók. Kiskunhalas. Damjanich u. 12.________212 1 2 HÓNAPOS fekete, hiba­mentes. szelíd kanca csikó eladó. Orgovány, I. kér. 103. szám.________;___________6267 E LADÓ 2 mázsán felüli hí­zott sertés. 10 db 3 hónapos malac, 2 vemhes koca, Ba- betta Jó állapotban. Kovács Györgyné, Városföld, II. ke­rület 6.___________________454 E LADÓ szép, szelíd, előhasl üsző, 2 ló után való gumis- kocsi, 24 kalapácsos daráló, kifogástalan állapotban. La- josmlzse, Mlzse 368. Robár István. 453 1—2 HÓNAPOS németjuhász kutyát vennék. Kecskemét. Budai u. 5,______________«9 E LADÓ 2 db fejőstehén. Or­govány. I. kér. 100. szám. Kordás Zsigmond._______6266 1 0 VAGON sertés- és mar­hatrágya eladó, vagy szal­máért cserélhető. Kecske­mét, Méntelek 292. E. 5-ös főútvonalon 74-es km-nél. Szőrös-féle tanya. 46'5 JAPÁN kerti vetőgép, új ál­lapotban eladó. Kecskemét, Magyar u. 28. < 6287 Vegyes SORONKÍ Vl)L személygép­kocsivezetői tanfolyamot in­dít az ATI Kiskőrösön, Kis­kőrösi járás területén. Je­lentkezni lehet Dene János. Kiskőrös, Tavasz u. 11. sz. illetve az ATI-oktatóknál. __________________________294 LAKÁST bérelnék egy évre. Kecskeméten. . Leveleket ..összkomfortos, vagy kom­fortos” jeligére a kiadóba kérek.___________________6214 F IGYELEM! A Fogtechnikai Vállalat bajai laboratóriuma „aranyfogak” készítését vál­lalja. Anyagot biztosítunk, aranynapló nem kell. Érdek­lődni lehet: 6500 Baja, Péter P. u. 5. sz,________________78 K ÉSZ ruhák, nagy válasz­tékban kaphatók. Máyer Jó- zsefné női szabó. Soltvad- kert, Grétzer u. 2/a, 6166 KECSKEMÉTEN és környé­kén tapétázást, szobafestést és , mázolást március 1-től vállalok. Cím: Tigyi Antal, szobafestő, mázoló és tapé­tázó mester. 5440 Kunszent- márton, Dimitrov út 28/a. _____________ 6225 GYERMEK gondozását vál­lalom. Kecskemét, Ipoly u. 29/a. Kovácsné.___________419 T ERMELŐSZÖVETKEZET­NEK. vállalatnak Balaton- máriafürdőn társasüdülőben másfélszobás lakrész IBU- SZON keresztül kiadó. Le­veleket: ..B.mária 035 175” jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe.__________468 F IATAL házaspár eltartási, szerződést kötne kecskeméti lakásért, egyedülálló idős személlyel. Leveleket ..Be­csületes 35 147” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető­be kérek._____,___________441 M ŰSZAKI RAJZOLÁST la­kásomon vállalok. Érdeklőd­ni 8—15 óráig. Telefon: 11-640/104 mellék. Boda Sán­dorné.____________________443 E SERNYŐ JAVÍTÁS (külföl- - dit is). Postán utánvéttel is. Kecskemét, Szarvas u. 17. (Piacnál, óvónőképző után.) Mészáros._______ 412 M ENYASSZONYI fej díszek gazdag választékban kapha­tók. ugyanott menyasszonyi ruhakölcsönzés, előjegyzés, készítés. Kecskemét, Sza­badság tér 3. III. 6. (Luther- udvar)____________________433 PERMETEZŐGÉP, metszőol­ló-javítás. kulcskészítés, he­gesztés. Kecskemét. Nyíl u, 12. 5972 Házasság 40 ÉVES, 180 cm magas, el­vált ipari szakmunkás kere­si korban hozzáillő nő isme­retségét házasság céljából. Egy gyermek nem akadály. Leveleket „Tavaszi esküvő 12” jeligére kérem a Kiskun- halasi Hirdetőbe, Magyar u. 2. ___________________ 195 2 5 ÉVES, 176 cm magas, jó­zanéletű, nem dohányzó gépkocsivezető. - elvált - férfi vagyok. Keresem korban hozzám illő, otthonát szerető lány, vagy elvált asszony is­meretségét házasság céljá­ból. ki megértő, hű élettár- sám lenne. Egy gyermek nem akadály. Minden levél­re válaszolok, amelyeket „Árvácska” jeligére kérek a Kiskunhalasi Hirdetőbe, Ma* gyár u, 2. sz. ____________199 F ÉRJHEZ adnám adminiszt­ratív munkakörben dolgozó 24 éves, barna, * átlagos kül­sővel rendelkező húgomat, középműveltségű nőtlen fia­talemberhez. Leveleket ,,1980-as nyár” jeligére ké­rem a Kiskunhalasi Hirde- tőbe. Magyar u. 2. sz. 211 38 ÉVES, 176 cm magas, bar­na, elvált, minden káros szenvedélytől mentes, ottho­nát szerető, jó anyagiakkal rendelkező férfi megismer­kedne házasság céljából, olyan korban hozzáillő nő­vel, akinek hiányzik az éle­téből a megértő férj. Gyer­mek nem akadály. Levele­ket „Piros rózsa 35 131” jel­igére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. ' 425 45 ÉVES, 168 cm nőtlen, jó anyagiakkal, lakással ren­delkező. nem dohányzó fér­fi megismerkedne házasság céljából 36—44 éves, szolid, házias, nem dohányzó lány­nyal vagy özvegyasszonnyal, aki vidékre vágyik. Levele­ket: „Lila akácok” jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. ______________450 5 8 ÉVES, 170 cm magas, gesztenyebarna, független, magányos, mezőgazdaságban dolgozó szakmunkás férfi társaság hiányában, ezúton keresi finomlelkű, házias, vidéket kedvelő, szeretetre. megértésre vágyó nő isme­retségét házasság céljából 55 éves korig. Leveleket „Sze­retet 35 153” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérem.___________________447 2 5 ÉVES. 176 cm magas, dip­lomás fiatalember megismer­kedne hozzáillő lánnyal, há­zasság céljából. Leveleket: „FG4” jeligére a kiadóba kér._________ 6282 K ÖZÉPKORÚ, magas, jó anyagi körülményekkel ren­delkező, független férfi, há­zias, természetet, hegyvidé­ket és minden értelmeset kedvelő, jó alakú, káros szenvedélyektől mentes, ön­magára, társára, családjára, igényes feleséget keres. Le­veleket „Kertes ház” Jeligé­re a kiadóba kér,_______6283 3 2 ÉVES, 168 cm magas, csi­nosnak tartott, vígkedélyü, házias, elvált előadónő ke­resi hozzáillő, 40 év körüli legalább 175 cm magas csa­ládszerető. értelmiségi férfi ismeretségét házasság céljá­ból. Leveleket: „Tavaszi zsongás” jeligére a kiadóba kér. 6276 Eredményesen hirdethet lapunkban! Munkaalkalom A KECSKEMÉTI Közűti Építő Vállalat a méheslaposi Felszabadulás úti újf korszerű gépjavító üzemébe felvételre keres autó-, és motorszerelő, gépszere­lő géplakatos, szerkezeti lakatos, minő­sített hegesztő (csöves) gázkazánfűtő szakmunkásokat, valamint portást, je­lentkezni lehet: Közúti Építő Vállalat régi géptelepén. (Kecskemét, Szolnoki út 11.) 455 LIKŐRIPARI Vállalat kecskeméti üze­me kazánfűtőt felvesz. Jelentkezés: Kecskemét, Külső-Szabadság út 19. üzemvezetőnél. 464 KIEMELT és export­munkára felveszünk lakatos, ' hegesztő szak- és betanított munkásokat. Szak­képzetlen dolgozókat betanítunk. Munkás- szállásunk van. Kör­nyékbelieket autóbu­szainkkal szállítjuk. Személyes vagy írásbeli jelentkezése­ket a gyár munkaügyi osztályán vár­juk. Címünk: Fémmunkás Vállalat Kecskeméti Gyár, Izsáki út 2—6. 446 A KATONA JÓZSEF Színház Kecske­mét, autóbuszvezetőt keres felvételre. Jelentkezés a színháznál. 195 A KECSKEMÉTI Konzervgyár felvesz villanyszerelő, esztergályos munkakör­be munkavállalókat. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán. Kecs­kemét, Szolnoki út 35. sz. 187 A „HŐTECHNIKA” Építő és Szigetelő Vállalat felvesz változó munkahelyre a Bács-Kiskun megye területére bádogos és szigetelő szak- és betanított munká­sokat. Jelentkezni, lehet személyesen, vagy írásban a megye területén levő munkahelyeink vezetőinél, vagy Ger- nedl Gyula munkaügyi csoportvezető­nél, Budapest, X. kér. Akna u. 2. sz. Irányítószám: 1106. 154 A BUGACI Petőfi Mg. Szakszövetkezet felvételre keres kontírozó könyvelőt. Felvételi feltételek: középiskolai érett­ségi, mérlegképes könyvelői oklevél, legalább 5 éves termelőszövetkezeti számviteli gyakorlat. Fizetés a 19/1977. MÉM—MŰM sz. rendelet szerint. Je­lentkezés a Bugac, Kada Elek u. 2. sz. irodában. 175 KÖZLEMÉNYEK A DBKM Kalocsai Vízmű Vállalat ér­tesíti Tisztelt fogyasztóit, hogy 1980. február 18—22-ig ivóvízhálózat fertőt­lenítés! és mosási munkákat végez Ka­locsa, Foktő, Bátya, Úszód helységek­ben. Fenti időszakban a víz minőségé­nek romlásával, időszakosan nyomás­csökkenéssel, vízhiánnyal kell számol­ni. Kérjük tisztelt fogyasztóinkat, hogy ivóvízszükségletüket előtárolással biz­tosítsák. Vízmű Vállalat kalocsai üzem­mérnöksége. 44 Gyászhir Szeretett édesanyám BANYAFALVI jenöné Kerekes Mária 1980. február 9-én elhunyt. Temeté­se február 19-én 14.30 órakor lesz a kecskeméti köztemetőben. Gyászoló fia és a rokonság. 6335 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök* nek, akik szeretett nővérem, nagy- nénénk ŐZV. TOLLAS BÉLÁNÉ nyugdíjas tanítónő temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel nagy fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek, özv. Almássy Jó- zsefné és a gyászoló család. 6232 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, a KPM. Közúti Igazgatóság dolgozóinak, akik édesanyánk . ÖZV. RÓZA ANDRASNÉ Százdi Margit temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek, részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. 452 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, akik NYÜL SÁNDOR temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkban velünk együtt éreztek. Gyászoló család. 462 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, szomszédok­nak, ismerősöknek, akik drága jó édesanyánk ÖZV. DANI SANDORNÉ temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család, Kecskemét. 6282 Biztos diéta Az egyik hölgyismerősömet roppantul foglalkoztatta, hogy miként fogyhatna le. Két jó barátnőjének szintén emiatt fáj a feje. Valahányszor találkoznak, • mindig megmérik magukat egy réges-régi centimé­terrel, és kicserélik egymással a diétára vonatkozó legfrisebb hí­reiket. — Mégis úgy döntöttem, hogy az ásványtúró-változat mellett maradok — közli hölgyismerő­söm. — Ásványvíztúró — javítja ki nyelvész barátnője. — Hát éppen ez az! Tudjátok, ez nagyon hatásos diéta. Az em­— Legyünk önkritikusak — je­lentette ki a városi tanács elnö­ke. — Rend dolgában még hiá­nyok vannak nálunk. Ügy vélem, hogy a mi szeretett Stary Zamys- lunk külseje gyökeresen megja­vul, ha az utcán rádióberende­zéssel ellátott autó közlekedik, és figyelmezteti a lakosokat, hogy példás rendet kell tartani a vá­rosban. A gépkocsi tetejére szerelt han­A Kecskeméti Konzervgyár KIVITELEZŐI KERES almennyezeti szerelés, csőszigetelés és síküvegezés munkáinak elvégzésére. Jelentkezni lehet: Kecskeméti Konzervgyár, Kecskemét, Szolnoki út 35. Szakái Benő üzemfenntartási osztályvezetőnél. m ber vesz egy darab közönséges túrót, és a legközönségesebb moszkvai ásványvízzel felhígítja. — Köszönetét kell mondani azoknak a kollégáknak, akik ezt kitalálták — jegyzi meg a má­sik barátnő, aki geológus. De mondjátok meg, milyen arány­ban? — Pépesre kell hígítani. Ez­után az egészet át kell szűrni és ki kell dobni. — De akkor- tulajdonképpen mit eszik az ember? — Nem enni kell, hanem inni, drága barátnőim. Azt, ami az át szűrés után maradt. Világos? J. Zolotarjov gosbeszélő legott felpezsdítette a varos életét. A cipészek faképnél hagyták ügyfeleiket, lógó cipő­talpukkal egyetemben, és kiro­hantak az utcára, hogy egy kis zenét hallgassanak, és értesülje­nek az utasításokról, hogy ma mit kell rendbe szedni a város­ban. Szó se róla, az üzletben az eladók és a vendéglőkben a pin­cérek sem maradtak el a cipé­szek mögött. Minden héten új utasításokat dolgoztak ki a város lakót szá­mára. A mozgó rádióállomás so­főrje és bemondója nem kímélte erejét, s mindennap háromszáz százalékra teljesítette normáját. Ide-oda járkáltak a városban, és váltig beszéltek, az utcákat rót­ták, és mindenféle felhívásokat közöltek. Amikor egy idő elteltével ellá­togattam Stary Zamyslbe, csodál­kozva hallottam a hangszóróból a lakosoknak szóló figyelmezte­tést, amely szerint azonnal hozzá kell fogniuk a hó eltakarításához. Arany ősz volt. Sütött a nap, a járdákat vastag sárga avar- szőnyeg borította. — Mi történt? — kérdeztem, — Milyen hóról van szó? — Öl — kiáltotta elragadtatás­sal a városi tanács elnöke, ön elmaradt az élettől! Mi rendsze­resen túlteljesítjük a tervet. Rá­dióautónk már a jövő februárra előirányzott feladatot teljesíti! Bogdan Piatkovszkl (Ford.: Gellért György) KEDVEZMÉNYES SÓDERSZÁLLlTÁST vállalunk korlátlan mennyiségben, kis és nagy tételekben, rövid határidőre. MEGRENDELHETŐ: a Kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság Mgtsz Kecskemét, Városföld 127. sz. Szállítási Ágazatnál. Telefon: 13-609/szállítási mellék. 381 . Felhívjuk a termelőszövetkezetek, állami gazdaságok figyelmét, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően 1980: január 1-től március 31-ig, VAS- ÉS SZÍNESFÉMHULLADÉK GYŰJTÉSI AKCIÓT SZERVEZÜNK. Y 1° Kiselejtezett gépi eszközök, alkatrészek felvásárlási árán felül a beszállításért felemelt fuvarköltség-térítést fizet a if DÉL-MAGYARORSZAGI J (MÉH) p_) VÁLLALAT 196 Rendnek kell lenni! BÁCS MEGYÉBEN A elk VIKIÉRT villamossági szakbolt (KECSKEMÉT, KORONA U. 2. SZ., A MŰVELŐDÉSI KÖZPONT MÖGÖTT) bőséges készletből kínál megvételre — belsőtéri, por- és páramentes fénycsőarmatúrákat, — külső téri HGL világítótesteket, — ÖK- és EK-karmantyúkat, ú — alumínium szekrényeket tartozékokkal, — szellőzőket, akkutöltőket, hegesztőket, — zománchuzalokat és villanymotorokat a szakmába tartozó elfekvő készleteket írásos bejelentés alapján megvásároljuk. 4M

Next

/
Oldalképek
Tartalom