Petőfi Népe, 1981. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-08 / 106. szám

APRÓHIRDETÉSEK 200-AS D Mercedes alkatré­szenként eladó. Nagykőrös. Csillag u. 5. ____________1728 I ngatlan KÉT CSALÁD részére is alkalmas kertes családi ház. azonnal beköltözhetően el­adó. Érd.: Szeged, Homok • u. 16. mindennap 9—18 órá­ig. 806 MARIAHEGY 217. számú háfc eladó. Érdeklődni lehet: Horváth Gyula, Kecskemét, Budaihegy 302. mindennap 17, óra után.___________26851 K EREK DOMBON, Dózsa u. 40. szám alatti üdülő eladó. Érdeklődni: vasárnap a helyszínen, hétköznap: Kecskemét, Mikszáth Kál­mán körút 18. szám. __1723 E LADÓ Orgovány, I. kér. 234. szám alatt jó állapotban levő cserepes tanya pincé­vel. melléképületekkel, so­réval, garázzsal, 1400 négy­szögöd területtel (ebből 1000 négyszögöl lekerített). Víz, villany van. Autóbusz- és vasúti megálló 10 perc já­rásra. Érdeklődni: Orgo­vány, Németh Imre u. 22. 26822 ELADÓ három házhely. He- tényegyháza. Lenin u. 135. 26823 KECSKÉMÉT, Munkácsy ut­ca 45. szám alatti házrész eladó. _ _ 1648 ELADÓM, vagy elcserélem Hetényegyháza. Lenin u. 123. számú, új építésű, 94 négy­zetméteres. tetőteres, 332 négyszögöles családi házam legalább 2 szobás, kecske­méti bérházi lakásra. Ér­deklődni esténként a hely­színen. vagy Kecskemét, Kerkápoly_u. 13. ______26820 E LADÓ 440 négyszögöl gyü­mölcsös kis lakóépülettel. Érdeklődni: Kecskemét. Má- riahegy 69. Tóth Antal. 26804 ELADÓ 2 szobás, kertes csa­ládi ház. Lajosmizse. Telepi Út 16. * ________ 26776 B ELSŐ házrész építési enge­déllyel. sürgősen eladó. Kis­kunfélegyháza. Kilián Gy. U. 47,__ 1292 K ISKUNFÉLEGYHÁZA. Rá­kóczi u. 18. számú ház el­adó. _____________,V 1291 K ISKUNFÉLEGYHÁZI Zöldmező Tsz «központja mellett a Gál-tanya eladó. Jószágtartásra. fóliázásra kiválóan alkalmas. Víz, vil­lany bevezetve. Érdeklődni az Ügyvédi munkaközösség­ben. ________._________1283 K ÉTSZOBÁS udvari házrész eladó. Érdeklődni: Baja, Damjanich u. 28. Sírok, 17 óra után. _ . 646 T ÖSERDÖBEN 132 négyszög­öl telek építési engedéllyel eladó. Érdeklődni: Kecske­mét, Boróka utca 36. (Kada­falva)___________________1634 C SALÁDI ház Rendőrfalu­ban eladó. Kecskemét, ■ Szentgyörgyi u. 2/2. 26700•' LAKÓHÁZ eladó. Kiskun- majsa, Honvéd u. 14. sz. alatt. Érdeklődni a kiskun- majsai virágboltban. 879 ELADÓ Kiskunfélegyháza, XI., kér. 487. számú tanya, 800 négyszögöl területtel, kertészeti és gazdasági fel­szereléssel együtt. Érdek­lődni a helyszínen. Bajáki Mihály. ________ 1426 K ISKUNFÉLEGYHÁZA. Mártírok u. 51. számú bel­ső házrész eladó. Érdeklőd- ni Perczel u. j. alatt. 1427 KISKUNFÉLEGYHÁZA. Tompa u. 9. számú ház bel­ső része eladó.____ 1428 K ISKUNFÉLEGYHÁZA. ~ Horváth Zoltán u. 26. szá­mú ház középső része el­adó. Két részben is.__1423 G ALAMBOSON föld kuko­ricával bevetve kiadó. Ér­deklődni, Kiskunfélegyháza, Arany János u. 24. alatt. _______________ 1421 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, Kilián György u. 45. szá­mú ház utcai részén 2 db egyszobás lakás eladó.__1417 S ELYMES II. dűlőben 180 négyszögöl szőlő bekerítve eladó. Érdeklődni lehet, Kiskunfélegyháza, Jókai u. 3L_________________1415 B EKÖLTÖZHETŐ szoba- konyhás belső házrész el­adó. Eladó továbbá Bácska szivattyúmotor, új állapot­ban, 50 literes hordó. Kis­kunfélegyháza, Jókai u. 31. sz-_________ 1414 2 86 N-ÖLES • különportás, fürdőszobás ház eladó, vagy kisebbre elcserélhető, OTP- re is. Érdeklődni szombat, vasárnap Kiskunfélegyháza, Tanácsköztársaság u. 41 ía. ■ _; _ 1407 ELADÓ Kiskunfélegyháza, Martinovics u. 10. számú ház utcai része, rdeklődni lehet szemben, egész nap. '____________ 1399 K ECSKEMÉT, Kőrösihegy 82. számú ház, 800 négy­szögöl kerttel eladó. A Ban­gó közben. Megtekinthető bármikor. Érdeklődni lehet, Kiskunfélegyháza, Mikes u. 14. sz. alatt, vagy szombat, vasárnap a helyszínen, Lan­tos Jánosnál.___________1390 S ZOBA, konyhás belső ház­rész eladó. Kiskunfélegyhá­za, Lőwy Sándor u. 34. 1389 FÜRDŐSZOBÁS utcai " ház^ rész eladó. Kiskunfélegyhá- za, Hunyadi u. 45., 1388 HÁZ eladó Kiskunfélegy­háza, Körösi Csorna Sándor u. 1. szám alatt. Két csa­ládnak. üzlethelyiségnek, ipari tevékenység gyakorlá­sára, vagy pékségnek is al­kalmas. (Kemence van.) Ér- . deklödni: Damjanich u. 15. szám alatt, 16—19 óra kö­zött. 1385 PETOFISZÁLLÁSON épü­lőfélben levő családi ház (kész alappal, falak felhúz­va) , építőanyagokkal, 400 négyszögöles telekkel „sür­gősen eladó. Érdeklődni, Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 20. Mencser. ________ 1384 i ciSKUNFÉLEGYHA Z A, Palatínus u. 3. szám alatti /kétszobás, kertes magánház eladó. Azonnal beköltözhe­tő. Érdeklődni a helyszínen vasárnap • de. 10—12 óráig. 1383 TANÁCSKÖZTÁRSASÁG út 15. számú leválasztott belső házrész eladó. Érdek­lődni, Kiskunfélegyháza, Centrum Áruházban, kötött­áru osztály, Patikné. __1337 S ÜRGŐSEN eladó Kiskun­félegyháza, Pálffy utca 4. számú ház.______________1331 KÜLÖNPORTÁS családi ház eladó. Kiskunfélegyháza, Madách u. 9. szám. Érdek­lődni bármikor. 1333 PETÓFISZÁLLÁS. Petőfi ut­ca 18. számú telek megegye­zéssel, sürgősen eladó. Ér­deklődni, Kiskunfélegyháza, Lőwy Sándor utca 5. 1332 KISKUNFÉLEGYHÁZA, ~ Eötvös utca 16. számú kis ház eladó.___________ 1334 E LADÓ 6 helyiségből álló épület 800 négyszögöl terü­let, jószágtartásra alkalmas, központhoz 5 kilométerre Talfájában. Érdeklődni: Kecskemét, Vacsi hegy 1. sz. alatt. Nyomási iskola mellett. _________________1727 D UNAPATAJ—szelídi tó II. utca 3. sz. nyaraló eladó. ___________________________826 BALLÖSZOGBEN, Bartók Béla utcában építési telek, villannyal, vízzel, kész alap­pal eladó. Érdeklődni: Kecs­kemét, Csongrádi u. 55. Var­ga. Hétköznap 5 óra után, vasárnap egész nap. 26852 KÜLÖN bejáratú új csalá­di fél ház 230 négyszögöl területtel. gyümölcsfákkal, külön kúttal eladó. Autó- buszmegálló 5 perc járásra. ‘ Érdeklődni: Gál Sándorné, Kecskemét. Katonatelep, Zsigmond Ferenc u. 17. 17 óra után, minden nap. 26809 KALOCSÁN. 3 szobás, ker­tes családi ház, 110 négy­szögöl telekkel, állattartás­ra és építésre alkalmas hely- lyel. megegyezéssel, beköl­tözhetően eladó. Irányár: 250 ezer Ft, esetleg részlet- fizetéssel is. Érdeklődni le­het: Kothencz Demjén. 6300 Kalocsa. Pásztor utca 5. sz. alatt, egész nap. 195 KALOCSA Negyvenszállá­son 3 szobás, nagy családi ház, 2 család részére is al­kalmas. 1800 négyszögöl, fo­lyóvízből öntözhető telek­kel, gazdasági melléképü­letekkel. gazdálkodásra igen alkalmas. megegyezéssel, azonnal beköltözhetően el­adó. Érdeklődni lehet: Pé­csi Sándor. 6300 Kalocsa. Negyvenszállás, Nagy utca 2. szám alatt, egész nap. \96 FOKTŐN. 2 szobás, kertes családi ház. melléképüle­tekkel, 400 négyszögöl te­lekkel, megegyezéssel be­költözhetően eladó. Érdek­lődni lehet: Dobos István. 6331 Foktő. Október 6. utca 28. szám alatt, egész nap. __197 K ECSKEMÉT. Máriahegy 58. szám alatti kertes családi ház éladó. Érdeklődni: 15 órától. Virágék. (Nyíri úti autóbusz-végállomástól ki­felé.) _____ 1743 4 00 NÉGYSZÖGÖL telek la­kóépülettel eladó. Víz, vil­lany van. Hetényegyháza, Jókai u. 44. Várszegiék. ________________________26848 E LADÓ kétszobás összkom­fortos házrész piac mellett garázzsal. Érdeklődni: Kecs­kemáit, Jókai u. 3. (Pedi­kűrösnél) _______________1968 K UNSZÁLLÁS belterületén jófekvésű helyen 280 négy­szögöl közművesített telek alappal, 40 mázsa mésszel sürgősen eladó. Érdeklődni: Molnár Gábor, Kunszállás, Tanya 487. Egész nap. 1687 KISKUNFÉLEGYHÁZA, f Héderi Antal u. 31. szám alatt középső házrész el­adó. Érdeklődni, Dobó u. 8 a.___________ 1382 S ZOBA, konyha, kamrából álló házrész eladó. Kiskun­félegyháza, Daru u. 41. sz. ' ___________________1378 CSENGELE, 315. számú ta­nya, sok melléképülettel, 3 fázisú villannyal, kúttal, li- banevelésre kiválóan alkal­mas bekerített telekkel, el­adó. Megközelíthető Jász- szentlásziotol 4 km-re. Csu­ri Mihály.______________1375 H AROMSZOBAS utcai ház­rész, központi fűtéssel, el­adó. Érdeklődni 18 óra után, Kiskunfélegyháza, Jókai u. 45. SZ.__________________1372 H ÁZRÉSZ eladó, Kiskun­félegyháza, Vöxösmarty ut­ca 21. szám. Érdeklődni, Le­nin u. 31. alatt.______‘ 1367 E LADÓ különportás csalá­di ház központban. Kiskun­félegyháza, Zazinczy utca 7. Érdeklődni. Kazinczy u. 2. III. em. 29.________ 1363 JASZSZENTLASZLO. Feí- sőtanya 52. számú Csábi Jó­zsef tanyája, fél hold szőlő és fái hold bekerített terü­lettel eladó. Fenyveserdő mellett, víkendháznak is alkalmas. ________1361 V ÁROSFÖLD, Petőfi ~u. 47. alatt 400 négyszögöl termő almás, házhely, építőanyag- , gal, eladó. Gáz, víz, villany van. Érdeklődni, Kiskun­félegyháza, Vörös Hadsereg u. 81. II. 69. __________1358 K ÜLÖNPORTÁS ház eladó. Kiskunfélegyháza, Jókai ut­ca 47. szám.____________1351 G ÁTÉRON, Petőfi Sándor utca 11. szám alatti porta eladó. Érdeklődni lehet Pál- monoslora, Bánhídi dűlő 23. szám alatt, Horváth István. ____________■ , -_________.1350 K ÜLÖNPORTÁS ház nagy kerttel, eladó. Kiskunfélegy- háza, Balassa utca 3. 1347 PÁLMONOSTORÁN, Arany­hegy dűlő 45. szám alatti ház, 1200 négyszögöl telek­kel, eladó. Villany van, ker­tészeknek alkalmas. Érdek­lődnl a helyszínen._____1348 K ÜLÖNPORTÁS ház eladó. Kiskunfélegyháza, Daru ut­ca 31. szám alatt. _______1345 K ERTES házra cserélném főutcai, összkomfortos, I. emeleti öröklakásomat. Le­veleket „Kiskunfélegyháza, Kossuth utca környéke” je­ligére Ady Endre u. 8. Hir­dstöbe kérem.__________1339 E LADÓ' 189 négyszögöl tel­ken különportás ház, egész­ben, vagy kisebb telkű ház­cserével, betegség miatt. Kiskunfélegyháza, Lisznyai u. 9. szám. 1336 Lakás ELADÓ kétszobás lakás szalagházban. Kecskemét, Petőfi Sándor u. 7. VI. eme* let 184. 1680 ELADÓ 2 szobás, gázfűtéses szövetkezeti lakás Kecske­méten. Garzont beszámí­tok. ,Leveleket „Lenin tér” jeligére a kiadóba kérek. ~ __________ 26775 K ECSKEMÉT, Aprily Lajos u. 2. számú társasházban II. emeleti, háromszobás, 90 négyzetméter alapterületű lakás, külön garázzsal, pin­cével, készpénz plusz OTP- hitelátvállalással eladó. Ér­deklődni lehet: 18 órától 19 óráig, Virág. 27629 KÉTSZOBÁS lakás készpénz plusz OTP-hitelátváHalássai eladó. Kecskemét. Széche- nyiváros, Irinyi utca 29. II. em. 20.- _____________1809 Ó TP-S társasházban kétszo­bás (75 m2-es) öröklakás garázzsal sürgősen eladó. Vétel esetén azonnal beköl­tözhető. Érdeklődni lehet: naponta 17—19 óráig. Kecs­kemét, Széchenyi körút 50. III. em. 1. Balázsék. (Budai kapu, nővérszálló mellett. tv-műszerész ház.)______1746 K ECSKEMÉTÉN garzont és kétszobás összkomfortot cse­rélnék 3 szobás vagy annál nagyobb bármilyen lakás­ra. Leveleket: „Első eme­letig 131840” jeligére a kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. ___________________1752 K ECSKEMÉTEN 2 szoba összkomfortos OTP-s lakást (62 m2) cserélnék nagyobb­ra költség-megtérítéssel. Le­veleket: „Sürgős 131 841” je­ligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek._______1753 K ECSKEMÉT villanegyedé­ben új háromszobás (105 m2) gázfűtésű, loggiás öröklaká­somat garázzsal eladom. Megtekinthető: hirdetést kö­vető vasárnapokon 10—18 óráig. Széchenyi krt. 22 a. Tóthékn-áíl.______792 Ö S S ZKOMFORTOS lakás kedvezménnyel eladó. Kis­kunfélegyháza. Zrínyi u. 5. II. em. 6 .Érdeklődni. 18 órától. _____ 1391 E LCSERÉLNÉM kiskunha­lasi egy szoba összkomfor­tos tanácsi lakásomat ha­sonló félegyházira. Levelet „Nyári csere" jeligére Kis­kunfélegyháza. Ady Endre u. 8. alá. hirdetőbe kéreni. 1359 Gépek és alkatrészek ZY-os Wartburg friss mű­szakival. gáztűzhely pa­lackkal eladó Kecskemét. Jókai u. 25. Műszaki Ke­res kedés.__________ 1692 1971-ÉS kiadású Ikarus—311 típusú autóbusz felújított állapotban eladó. Érdek­lődni lehet: Kecskemét. Városi Tanács Építési Költ­ségvetési Üzeme, Kecske­mét. Reiszmann Sándor ut­ca 20. sz. alatti központi irodában. ___. __ 1700 2 20 V-OS betonkeverőgép el­adó. Kecskemét, Czigánv J. U. 23._________ r; 26829 K —25-ÖS traktor, fűrésszel és ekével, sürgősen eladó. Bugac. Felsőmonotor 134. szám alatt, Vörösék.___1308 M TZ 50-es traktor és Gaz 69-es futómű eladó. Szakái Gábor, Soltvadkert, Közép­csábor 111._ __________26778 S —100-AS Skoda alkatré­szek. ajtók, «szélvédők, sár- védőik. motor, váltó, futó­mű eladó. Cím: Sükösd. D*­zsa 229.___________637 M OTORHÍ BÁS Ikarus 255 Typ. oanorámás autóbusz eladó. Érdeklődni: Csallókö­zi, Baja, Dózsa Gy. u. 82. 628 JÓ állapotban' levő UE— 2fl-as Dutra eladó. Érdek­lődni: Brada, Kaskantyú. I. kér. 14.________________26885 Z G 38—06 rendszámú 1500-as Lada első kézbői eladó. An- geli. Császártöltés, Keceli 74. 26896 ZO-S Lada Combi eladó. Kecskemét. Tinódi u. 12. I. em. 19. Sebestyén. Érdek­lődni: 17 órától. 26382 VELOREX rokkantkocsi el­adó, lejárt műszakival. Hor­váth János, Kecskemét. Bu­dai hegy 171. (Kishegedüs­iköz) _______ , ~ 1764 ' A LIG használt T 5-ös Pan­nónia 1983. áprilisig érvé­nyes műszakival eladó. Ko­vács Jenő. Szabadszállás Móricz Zs. u. 12. _______ 33 3 0 LÓERŐS Moszkva csó- nakmotor, újszerű állapot­ban eladó. Vízisielésre al­kalmas. Érdeklődni lehet: Wilhelm János. 6300 Kalo- csa. Fényi Gyula u. 9. 194 VENNÉK EAN 1000-es típu­sú esztergapadot. Fekete Imre, Kecskemét, Ipoly utca 19. sz.__________________174ÍL­E LADÖ T—4—K 14-B kerti traktor. Fürge traktor pót­kocsival. ekével, 3—7 lóerős Csonka benzinmotor, Bács­ka II. benzines vízhúzó mo­tor, P—5 rendszám nélküli motorkerékpár, RS kéthen- geres traktor permetezővel. Megtekinthető: csak vasár­nap. Csengőd. Erdőalja 34. Sipos. __________________26773 O H rendszámú Trabant 500- as Combi, üzemképes, áron alul sürgősen eladó. Kecs­kemét, Daróczi köz 7. 26850 ELADÓ PA-s fehér Wart­burg Limousine. Érdeklőd­ni : Kecskemét. Petőfi Sán­dor u. 3. VI. em. 208. Tele­fonj 12-369. 1943 BABETTA kismotor eladó. Kiskunfélegyháza1. Lakta­nya u. 10. 1431 Egyéb adásvétel BAJÁN, a piacon május 9-én anyáknapi virágvásárt és virágpalánta-vásárt tart a kecskeméti Magyar—Szovjet Barátság Termelőszövetke­zet. ___________. . • 1888 E LŐNEVELT csirke. fehér és vörös kapható. Kecske­mét, Nomád utca 3. Szelei- faiu újosztás. (Helvéciái út felől) 1643 GÖRÖGDINNYE, sárgadiny- nye- és uborkapalánta kap­ható. Kecskemét. Borbás 50. Békéscsabai út, 9 km-nél közvetlen balra. ___ 26707 B ONTÁSANYAGOK: " Cse­rép, faanyag, nyílászárók, mozaiklap eladó. Érdeklőd­ni Kiskunfélegyháza, Hollo Béla utca 14 a. alatt. _ 1330 NUTRIÁK vemhesek és sül­dők továbbtenyésztésre több színben eladók. Kecskemét. Csongrádi u. 25. A. lépeső- ház, III. em. 315. ajtó. Ér­deklődni: szombat, vasár­nap egész nap. ___ 1729 9 HÓNAPOS vemhes tehén és anyadisznó eladó. Kecs­kemét, Belsőnyír 96. sz. Kör­mendi Imre. Benei útban, az 1-es kilométernél. 1726 8 HÓNAPOS és 4 hónapos vemhes üsző eladó. Bácsik Sándor,' Kerekegyháza, Ku­lt u j szidűlő JL_______* 1717 E LADÓ 2 db sodrott ló, egy fias tehén és anyakocák. Kiskunfélegyháza, I. kér. Nyomás 6. Tejüzem mellett.' ____________, ' ... ■ 1342 H ÁROM darab, 10 hónapos bikaborjú eladó. Varga La­jos, Kiskunfélegyháza, I. kér. 253. (Körösi út)___1379 F EHÉRÖZÖN, Cécei és Bu­dai édes paprikapalánta el­adó. Kiskunfélegyháza, Izsá­ki úti bútorraktár mellett. Csenki.__________ 1377 É PÍTKEZŐK figyelem! Égy családi ház építéséhez ele­gendő ablakok és ajtók elő­nyös áron eladók. Cím: Ja- kabszállás, Petőfi Sándor u. 20. szám. 1429 BLOKKVERÖGÉP. betonke­verőgép, blokktégla, kétfe­jes eke éc lejárt műszaki­val üzemkáoec Volga Combi eladó. Madi Károlv Kecs­kemét, Máriahegy_63. 1617 HIDRAULIKUS tömőgép eladó. Kiskunfélegyháza. Vak ;Bot,tyáín_u. 22^_ 1430 UTÁNFUTÓ eladó. Kiskun­félegyháza, Fisch Emil ■ u. 21. SZ. _______ 1424 2 00-AS liio-es Diesel Merce­des jó állapotban, vonóho­rogra vizsgáztatva eladó. Gémes Imre, 6135 Csólyos­pálos, 632. tanya.______1422 K ERTI traktor pótkocsival és hidraulikus ekével eladó. Kiskunfélegyháza, Wesselé­nyi u. 31._____ 1419 T RABANT, UK-s. jó álla­potban eladó. Kiskunfélegy­háza, IX., ’kér. 316. Csányi. il413 ELADÓI 3 db, használt fenyő­fa ajtó tokkal és 2 db 250x320-as üvegfal. Kiskun­félegyháza, Héderi Antal u. 27. _ 1425 FRANCIÁÁGY garnitúra és szekrénysor újszerű álla­potban eladó. Kiskunfélegy­háza, Hunyadi u. 12. Tele­fon: 632. Tóthné. __ 1420 O LASZ sport gyermekkocsi új állapotban eladó. Kis­kunfélegyháza, Vörös Had­sereg u. 57. sz. IV. em. 10. • ... . ; - 1418 GÁZTŰZHELY palackkal el­adó. Kiskunfélegyháza. Ka­zinczy u. 1. L ern. 1. Holló­lakás. _________________1416 E LADÓK alig használt asz­tal, toalett-tükör, ágyak, éj­jeliszekrények, székek, fo­telágy, koriyhakredenc, gáz­tűzhely. Kiskunfélegyháza, Némedi V. Sándor u. 34. MZ 125-ÖS. megkímélt álla­potban eladó. Kiskunfélegy­háza, Lővy Sándor u. 8. 1411 TRABANT UD-s eladó. Kis­kunfélegyháza, Attila u. 31. Közben._________________1409 TRABANT kombi friss mű­szakival eladó. Kiskunfél­egyháza, Szendrey Júlia u. 2. sz. 1402 ._____________________1412 V ILÁGOS hálószobabútor és sezlon eladó. Kiskunfélegy­háza, Kilián György u. 29. alatt. ________________1410 V ITRIN, kétajtós szekrény, heverő és gyermekheverő, konyhabútor, 2 fotel és ágy­betétek eladók. Kiskunfél­egyháza, Tanácsköztársaság u. 48. x 1409 SKODA — 100-L. új karosz- szériás, UO írsz. gépkocsi, 3 éves műszakival, valamint műbőr ülőgarnitúra, Kom­fort ST gáztűzhely, palack­kal, nyomáscsökkentővel, Csini és Gabi gyermekhe­verő, Gemenc olajkályha. és Nelly előszobafal eladó. Ér­deklődni minden nap, Kis­kunfélegyháza, Kálvária u. 13. sz.___________,1391 ÖTNEGYEDES szivattyú el­adó. Kiskunfélegyháza, Ki­lián György u. 80.______1386 E LADÓ 1500 imm szovjet gy. esztergapad, teljes felszere­léssel, mechanikus keretes fémfűrészgép 450-es, nagy teljesítményű kompresszor, festékszórókkal, légköszö­rűvel. Vállalok vaskapuk, kerítések, garázsajtók, lép­csőteraszok, önetetők, vas­vályúk, díszes virágtartók és vegyes lakatosmunkákat, esztergálást úgy a lakosság részére, mint vállalatoknak, közületeknek is. Lantos Já­nos ált. lakatos. 6100 Kis­kunfélegyháza, Mikes utca 14. szám alatt. ______ 1376 N AGYTELJESÍTMÉNYŰ ciklonos kalapácsos daráló és négykeretes mézpergető eladó. Kiskunfélegyháza, Tölgyfa utca 14. alatt. __1368 N EGYEDIK éves, piros 1200- as Lada eladó. Érdeklődni minden nap 17 óra után, Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 18. D. tlápcsőház, III. em. 1. sz.____________________1365 S KODA S—100-as, 3 éves műszakival, megkímélt álla- Dotban eladó. Kiskunfélegy­háza, Vörösmarty u. 4.1365 JÓ állapotban levő 250 köb­centis Pannónia motorke­rékpár eladó, 1 hete vizsgáz­tatva. Kiss Bálint, Kunszál­lás, Felszabadulás u.- 21. 1335 VILÁGOS szekrénysor el­adó. * Kiskunfélegyháza, Fürst Sándor u. 2. földszint 1. ajtó._____ _______1408 V ÉGYESTÜZELÉSŰ réz boj­ler, berakott cserépkályha és Komfort gáztűzhely pa­lackkal vagy anélkül eladó. Kiskunfélegyháza, Attila u. 63/a. _____1401 B ONTÁSBÓL eladók: beton- gerendák, vas tartóoszlopok, gerendák, horogfák, ajtó, ablak, tégla házhoz szállítva is, és egyéb bontási anya­gok. Kecskemét. Batthyány u. 28. _______ 1794 E LADÓ bontásból: deszka, léc, ajtó, ablak, gerendák, horogfák, cserépkályha, par. kotta, csatorna, tégla, mo­zaiklap. vaskapu garázsaj­tó. Baja, Szabadság u. 126. _i_____________________1796 É PÍTKEZŐK figyelem! P 1-es minőségű perlit és zsá­kos oltott mész állandóan kapható. Kecskemét, Kada- falva, Boróka utca végén le­vő építőanyag-kereskedés, ben. Gombai Béla kiskeres­kedőnél. _______________26902 B ONTÁSBÓL eladó: ajtó, ablak, gerendák, horogfák, deszka, léc, betonoszlopok, vaskapu, tégla házhoz szál­lítva is. Kiskunfélegyháza, Vak Bottyán utca 2.____1795 B ONTÁSBÓL eladók: geren­dák, horogfák, deszka, léc méretre fűrészelve is. ajtók, ablakok, szalagcserép, kis és nagyméretű tégla, tűzre- való, házhoz szállítva is, kedvezménves áron. Kecs­kemét, Nyíl utca 23. _ 1724 150 LITERES hűtőszekrény, 2 személyes sátor plusz há­lózsák, gumimatrac jó álla­potban eladó. Érdeklődni:' Kecskemét, Botond u. 4. B. II. 7. délután 3 órától. 26878 MŰANYAG kannák, gáztűz­hely két palackkal, centri­fuga és mosogató eladó. «Kiskunfélegyháza, Lónyal u. 5. Gondiék. Érdeklődni dél­után._________ 1398 S ZEKRÉNYSOR, kétszemé­lyes heverő, 2 db fotel el­adó. Kiskunfélegyháza, Dó­zsa György u. 2—4. sz. 1. lépcsőház, földszint 2. 1397 VÉNUSZ garnitúra, 100x200- as ajtó, 60xl00-as ablak, ál­lítható autócsomagtartó el­adó. Kiskunfélegyháza, Ki- lián György u. 51. _ 1392 KAZÁN, csövekkel együtt eladó. Kiskunfélegyháza., Árpád u. 38._____ 1387 J ó állapotban levő, világos, kétszemélyes gyermek' szo­babútor „Lehel” eladó. Kis­kunfélegyháza, Szilfa utca 1. szám. ___ 1362 V ILLANYBOJLER~8Ö‘"literes, teatűzhely, fehér zománcos román kályha eladó. Érdek­lődni lehet délután 16—19 óra között, Kiskunfélegyhá­za, József Attila u. 4. I. em. 14.____________________1354 K ÉZZELHAJTÓS számoló^ gép eladó. Kiskunfélegyhá­za, Bercsényi u. 53, első aj­tó. _____;__ ' ‘ - 1352 N ÉGY db 570-es betongeren­da eladó. Érdeklődni 16 órá­tól, Kiskunfélegyháza, Sző­lőéit. 12/2._______________1346 E LADÓ Totya kazán, 90 bor­da acél lemezradiátor hoz­závaló csövekkel. 10 literes vjllanybojler, villany- hősu­gárzó és cementgyűrű. Kecskemét. Szentgyörgyi F. u. 20. (Téglagyár mellett.) 26882 ELADÓ 2 köbméteres szög’* letes tartály. Érdeklődni Kiskunfélegyháza, Móra tér 6. fszt. 4. ajtó. _________ 1344 E LADÓ: faragott, világos hálószobabútor, ágybetétek­kel, konyhabútor, 30 literes rézüst, gyermekágyak, mo­sógép. Érdeklődni délelőtt 9—11 óráig, délután fél 3— 4-ig, Kiskunfélegyháza. Kos­suth u. 24. félemelejt, Petőfi Szakközépiskola. 1338 GÁZTŰZHELY, ~ gázrezsó felszerelve eladó. Kecske­mét, Mátyás király körút 20. 1925 Vegyes MENYASSZONYI ruhák kölcsönzése nagy választék- * ban, teljes felszereléssel, alakra igazítva, gombhúzás, cipzárjavítás, riseliozés. gé­pikötés. Mihályinéná'l, Kis­kunfélegyháza, Jósika utca 2. 'szám. _ ‘ __‘___1251 K IADÓ Katonatelepen, nosszabb időre tanya telek­kel, fóliasátrakkal. Zöld­ségtermelésre kiválóan al­kalmas. Érdeklődni: Kecs­kemét, Kenderesi u. 1. Sza­bó_Józsefnél. ___ N 26767 D ÍSZKOVÁCSOLT előszoba­berendezés, asztál, falikar, csillár, hangulatlámpák, lép­csőkorlát, díszes tűzszer- szám, gyertyatartók, kilin­csek, ajtóvasalás, faládika díszes kézi vasalása. Üj ka­puk, kerítések kovácsolt ki­vitelben. Régi kovácsolt ka­puk, kerítések javítása, res­taurálása. Gerencsér László kovácsmester. Kecskemét, Békéscsabai úton. 1841 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba, fiatal házaspárnak vagy két dolgozó nőnek ki­add- Kiskunfélegyháza, Tóth Árpád u. 2. 1406 HÁROM helyiségből álló, bútorozott albérlet kiadó. Kiskunfélegyháza. Bessenyei u. 32. 1405 NYUGDÍJAS nő, 4 órás munkát vállalna. Levelet „Minden megoldás érdekel” jeligére Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 8. hirdetőbe. __________1393 B ÚTOROZOTT szoba, kony­ha kiadó. Kiskunfélegyháza. Arany János u. 33._____1380 K UKORICAFÖLD pénzért kiadó. Érdeklődni vasárnap, Kiskunfélegyháza, Vörös Hadsereg_u. 33.________1371 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba, két fiú részére kiadó. Kiskunfélegyháza, Attila u. 17. szám. (közben)_____1364 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba, egy nő részére ki­adó. Kiskunfélegyháza, Ló- nyai utca 25.________1360 K ÖZPONTBAN bútorozott szoba kiadó. Kiskunfélegy­háza, Kazinczy' u. 22. szám alatt. Érdeklődni az utcai részben. 1357 KÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunfélegy­háza, BáthOri u. jl. ‘__1355 E LVESZETT egy fehér vem­hes anyasertés. A becsületes megtalálót illő jutalomban részesítem. Kiss Antal, Ti- szaalpár, Táncsics u. 6. 1349 TELJESÍTMÉNYELSZÁMO- LO munkahelyet változtat­nék > Kiskunfélegyházán. Ajánlatot „Norma” jeligére Ady Endre u. 8. hirdetőbe. __1304 B ALATÖNLELLÉN tópart­hoz és vasútállomáshoz 3 percre 2, 3 ágyas szobák, összkomfortos villában jú­nius 10-től augusztus 30-ig kiadók. Pataki, 6000 Kecske­mét, Csóka utca 56. sz.__1564 T AKARÍTÁST (lépcsőházat is) vállalok, a délutáni órák­ban. Ajánlatot „Sürgős” jeligére Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 8. 1340 Házasság 53 ÉVES, 173 cm magas, bar­na, 3 éve elvált ‘"férfi va­gyok. Házasság céljából megismerkednék olyan nö­vel, aki saját házamba jön­ne és szereti az állatokat. Levelet „Kisliba" jeligére Kiskunfélegyháza, Ady End­re u. 8. Hirdetőbe. _ 1396 ELVÁLT, 165 cm magas szakmunkás keresi házas­ság céljából gyermekszeretö elvált asszony ismeretségét 35 éves korig. Egy vagy két gyermek nem akadály. La­kás megoldott. Levelet „Rossz a magány" jeligére Kiskunfélegyháza, Ady End­re u. 8. hirdetőbe kéri. 1369 41 ÉVES, egyedül élő, dol­gozó legényember házasság céljából • megismerkedne hozzáillő, szerény házias lánnyal. Levelet „Pünkösdi rózsa" jeligére Kiskunfél­egyháza. Ady Endre u. 8. hirdetőbe. 1343 Munkaalkalom KÖZLEMÉNYEK PETŐFI Nyomda, Kecskemét, Külső- Szegedi út 6. felvesz esztergályos és marós szakmunkást. 989 ALFÖLDI TÜZÉP Vállalat azonnali be­lépéssel felvesz közgazdasági érettsé­givel rendelkezőt elszámoltától mun­kakörbe, gépírót a pénzügyi osztályra. Jelentkezés: a központban Kecskemét, Nagykőrösi u. 32. pénzügyi osztályve­zetőnél. 1923 FELVÉTELRE keresünk villanyszerelő és festő szakmunkásokat, valamint ku­bikosokat és segédmunkásokat. Jelent­kezés Kiskunhalasi Építőipari Vállalat, Kiskunhalas, Kéve u. 39., vagy Kis­kunfélegyháza, Izsáki út 16. 1268 FELVESZÜNK gépszerelő, géplakatos, elektroműsze­rész, esztergályos, marós, szakmunkásokat, szakmai gyakorlattól függően 16—24 Ft-os órabérrel. Betanítunk szakképzetlen férfiakat zománcozói munkára. Kedvező kereseti lehetőség, havi 3 szabad szombat. Továbbá alkal­mazunk női daruvezetőket, érettségi­zett fiatalokat zománclaboratóriumi munkára, szakképzetlen nőket és fér­fiakat öntödei és zománcgyártói mun­kakörökbe, üzemi takarítókat. Jelent­kezni lehet: Kecskemét, Halasi út 2. Kecskeméti Zománc- és Kádgyár. 799 KONYHÁRA női dolgozót, valamint va­salónőt és lakatos karbantartót azon­nal felveszünk. Jelentkezés délelőtt a gazdasági vezetőnél, Országos Pedagó. gus Gyermekotthon, Kecskemét, Zója utca 9. 1685 TAKARÍTÓNŐT felveszünk, napi 4 órás foglalkoztatással* Jelentkezés: OTP Bács-Kiskun megyei Igazgatóság, Kecskemét, Szabadság tér 5. Munka­ügy. 786 A 607. SZ. IPARI Szakmunkásképző In­tézet és Szakközépiskola Kecskemét, Április 6. tér 1* felvesz széneskazán- hoz központifűtés-^ezelőt, továbbá ta­karítónőt. 805 A VOLÁN 9. sz. Vállalat felvesz gya­korlattal rendelkező gyors- és gépírót. Jelentkezés a vállalat munkaügyi osz­tályán (Kecskemét, Csáktornyái u. 4— 6.). 815 A VOLÁN 9. sz. Vállalat felvesz kocsi­kísérőket (szállítómunk&s) ,,E’’ kategó­riával és egyéves gyakorlattal rendel­kező gépkocsivezetőket és autóbuszve­zetőket. Jelentkezés Volán 9. sz. Válla, lat, Kecskemét, Csáktornyái u. 4—6. Munkaügyi osztály és Baja, Nagy Ist­ván u. 39. Munkaügyi csoport. 816 AZONNALI belépéssel felveszünk ad­minisztratív munkaterületen jártas nyugdíjas dolgozót. Fizetés megegyezés szerint. Cím: Gépjavító és Vasipari Közös Vállalat. Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 126. 1698 A BRG Magnetofon Gyára felvételt hirdet portás, öltözőőr és vagyonőr, valamint kocsikísérői munkakörbe. Je­lentkezés a gyár munkaügyi osztályán, Kecskemét, Szolnoki út 16. 1683 KECSKEMÉ­TI Számító- központja j azonnali belé­pesse! felvesz 32 éven aluli női dolgo­zókat kétmüszakos adatrögzítői mun­kakörbe. Jelentkezés Kecskemét, Iri­nyi u. 17. sz. 736 Fémcsiszolást, aluöntést, ezzel járó lakatosmunkát vállalunk MÁJUS f. MGTSZ, SÜKŰSD Telex: 28-1296 8D2 A KECSKEMÉTI KONZERVGYÁR megvételre (elajánl: 1 db AKO—50/1. típusú gőzkazánt, szerelvényeivel. Gyártási év: 1973. Névleges teljesítmény: 1 t/h. Engedélyezett nyomás: 9 bar. Fűtőfelület: 39 m- Olajégő: BG2X—50 Bővebb felvilágosítást a Kecskeméti Konzervgyár állóeszköz-gazdálkodási csoportja ad. Telefon: 12-780 . Telex: 26—223 A BACS-KISKUN megyei Kommunális Szolgáltató Vállalat szolgáltatásai kö- zületek és a lakosság részére: szenny­víz- és fekáliatárolók korszerű üríté­se. tisztítása, fertőtlenítése, valamint a folyékony hulladék szakszerű elszál­lítása. A lakosságnak kedvezményes díjtételt alkalmazunk. Épületen belüli csatornák tisztítása, dugulások elhárí­tása —• bontás nélkül, szennyeződés­mentesen. Ipari és csapadékelvezető csatornarendszerek dugulásainak elhá­rítása, folyamatos és korszerű karban­tartása a megye egész területén. Szol­gáltatásaink megrendelhetők a válla­lat kalocsai üzeménél. Pontos cím és telefonszám: Kalocsa. Martinovics ut­ca 40. Telefon: 71. Korszerű:és nagy teljesítményű speciális gépeinkkel bár­mikor rendelkezésére állunk megren­delőinknek. Bács-Kiskun megyei Kom­munális Szolgáltató Vállalat Kecske­mét. Czollner tér 5. szám. 181 GANZ VILLAMOSSÁGI MŰ­VEK KÉSZÜLÉKGYÁRA • , BAJAI GYÁRÁBAN FEL. VESZ FESTŐ, MARÓS, ESZ. TERGALYOS SZAKMUN­KÁST. SAVAZÓ, GALVANIZÁLÓ BE­TANÍTOTT MUNKÁST, GÉPI DOLGO. ZÓT ÉS ANYAGMOZGATÓT. CSÄT- ALJAI TELEPHELLYEL FELVESZ ESZTERGÁLYOS, MARÓS, SZERELŐ, LAKATOS ÉS ONTO SZAKMUNKÁST, FÉRFI ÉS NŐI BETANÍTOTT MUN­KÁST. SZAKMUNKÁSOKNÁL KI­EMELT ÓRABÉRT BIZTOSÍTUNK ÉS AZONKÍVÜL ÜZEMI KONYHÁVAL RENDELKEZÜNK £S ÓVODAI ELHE­LYEZÉST IS TUDUNK BIZTOSÍTANI. JELENTKEZÉS: MUNKAÜGYI OSZ­TÁLY BAJA, KÖLCSEY U. 37. SZÁM. 672 ÉPÍTŐIPARI Szövetkezet állandó^ helyi munkára felvesz: építő, szak- és sze­relőipari szakmunkásokat, valamint se­gédmunkásokat. Építőipari Szövetkezet Kiskunfélegyháza, Szabads4g tér 9. 820 BÁCS {negyei Állami Építőipari Válla­lat azonnali belépéssel felvesz: gén- könyvelőket, érték- és fuvarkönyvelő­ket, bérelszámolókat, utókalkulátort és anyagkönyvelőt közgazdasági techniku. mi vagy gimnáziumi végzettséggel. Felvételre keresünk továbbá mérlegké­pes könyvelői képesítéssel rendelkező dolgozót gépkönyvelési csoportvezetői beosztásba. Jelentkezni lehet BÁCSÉP Személyzeti és Oktatási Osztály Kecs­kemet, Klapka u. :t4. I. cm. 113. 783 kecskemé­ti Számító- központja _azonnali be­lépessél felvesz takarítónőt meghatáro­zott időre, és férfi segédmunkást ha­tározatlan időre. Jelentkezés: Kecske­mét, Irinyi u. 17. sz.________________827 A BÁCSÉP vízvezeték-szerelőket, köz­pontifűtés-szerelőket, lakatosokat, he­gesztőket, villanyszerelőket, kőműve­seket és férfi segédmunkásokat keres felvételre. Jelentkezni lehet: Kecske­mét, Klapka u. 34. Munkaerő-gazdálko­dási csoportnál. 1706 A BÁCSÉP 1. sz. Ipartelepére szerke­zetszerelő lakatos, esztergályos, marós szakmunkásokat és férfi, női segéd­munkásokat felveszünk. Leinformálha­tó férfi munkaerőt portás és inari őr munkakörbe, jó kereseti lehetőséggel felveszünk. Rendészeti gyakorlattal rendelkezők előnyben. Jelentkezni le­het: Kecskemét. Házgyár, munkaügyi csoportnál. 1705 a VB KM VÁV Gyára kun­ZtV szentmiklósi gyáregysége /vBKM\ felvételre keres; festő-má­< zoló, villanyszerelő, lakatos, hegesztő és szerszámkészítő szakmun­kásokat. Jelentkezni lehet a gyáregy­ségvezetőnél szombat kivételével 6.30— 15.20-ig. Cím: Kunszentmiklós. Kossuth L. u. 60. Telefon: 139. Minden héten szabad szombat. 814 AZ ÉBKM Vízmű Vállalat felvesz idényjelleggel, működő „C” kategóriás „Camping’» büféjéhez szakképzett ven­déglátóipari eladót. Jelentkezés helye: ÉBKM vízmű Vállalat munkaügyi osz­tály, Kecskemét, Izsáki u. 13. 1715 AZ ALFÖLDI TÜZÉP Vállalat polgári védelmi feladatok ellátására, napi 4 órás foglalkoztatással nyugdíjas hon­véd tiszt munkavállalót keres felvétel­re. Jelentkezés: Kecskemét. Nagykőrö­si u. 32, földszint 5* Személyzeti osz­tály. 1695 DEKORÁCIÓS munkára érettségizett fiatal férfi dolgozót felvesz a kecske­méti Centrum Áruház. BÁCSKA Építő Ipari Szövetkezet daru­vezetőket keres azonnali felvételre, 6,5 tonnás darura. Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezés a szövetkezet köz­pontjában, Jánoshalma, Molnár J. u. 3. szám alatt. 807 AGROKER Vállalat Csomagoló Üzeme felvesz női dolgozókat, továbbá targon­cavezetőket és férfidolgozókat, raktá­ri segédmunkás munkakörbe. Heti munkaidő; 40 óra. Jelentkezni lehet: AGROKER Vállalat Kecskemét, Matkói út 3. sz. alatt. 1716 rag FOLYAMSZABÁLYOZÓ és Kavlcskot- ró V. Bajai Hajójavító Üzemigazgató­ság felvételre keres vasszerkezeti la­katos, géplakatos, hegesztő, motor- szerelő erős és gyengeáramú, vil­lanyszerelő, elektro-lakatos, festő, cső­szerelő szakmunkásokat, valamint segédmunkásokat. Bérezés megegye­zés szerint. Jelentkezés Baja Dimitrov u. 76 b. Munkaügyi csoport. 540 A MEZŐGÉP felvesz gyár­tástechnológust, pótlólagos r'j. ■ automatizálásában Jártas I.IJB mérnököket, üzemmémökö- ^ ^ két, technikusokat,* ipari szakközépiskolai végzettségű munkavállalókat. Jelentke­zés a gyártásfejlesztési osz­tályvezetőnél, Kecskemét, Külső-Szege­di út 136. 793 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon kedyes rokonoknak, Honvédségnek, jó szomszédoknak, akik szeretett édesapám MÉSZÁROS SÁNDOR temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel, nagy fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 140o Hálás szeretettel köszönjük az OTP Igazgatóságának, tisztviselői­nek, hogy felejthetetlen nővérünk­re > KLASZIDARA nemcsak temetésén gondoltak, ha­nem nyugdíjas éveiben sem feled­keztek el róla soha. Köszönjük együttérzésüket mindazoknak, akik temetésén megjelentek, és szeren*- tűkkel, koszorúikkal, virágaikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló család, Kiskunfélegy­háza. 1404 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, szomszé­doknak, ismerősöknek, a Vörös Csillag Tsz dolgozóinak, akik sze­retett édesanyám, nagymamánk MÉSZÁROS FERENCNÉ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel nagy fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád, Kiskunfélegyháza. 1395 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, a Postahivatal vezetőségének, szomszédoknak, akik szeretett fér­jem, édesapánk, testvérünk CZIBOLYA ANTAL LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel mély fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló «család, Kiskunfélegyháza. 1394 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, munkatársaknak, akik felejt­hetetlen férjem, édesapánk, nagy­apánk ID. CSENKI LÁSZLÓ temetéséit megjelentek, sírjára ko­szorút, vagy virágot helyeztek, részvétükkel nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló csa­lád, Kiskunfélegyháza. 1374 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, jó barátok­nak, kedves szomszédoknak, kis­kunfélegyházi ÁFÉSZ dolgozóinak, akik felejthetetlen jó férjem, édes­apánk, nagyapánk, apósunk PATYI SÁNDOR temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, kimond­hatatlan fájdalmunkban velünk együtt éreztek. A gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 1373 Hálás köszönetét mondunk a test­véreknek, rokonoknak, a 12/53. Gyógyszertár, a Dózsa György ut­cai iskola, a jánoshalmi ált. isko­la kollektívájának és mindazon is­merősöknek, akik szeretett édes­anyánk, nagymamánk és dédma- mánk ÖZV. TABI JÁNOSNÉ Móczár Ilonka temetésén megjelentek, utolsó út* jára elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek, részvétükkel fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 1370 Hálás szívvel mondunk köszönetét a kedves testvéreknek, rokonok­nak, ismerősöknek, jó barátoknak és szomszédoknak, a Lenin Tsz ve­zetőségének és dolgozóinak, akik 76 éves korában elhunyt szeretett férjem, apukánk, nagytatánk BANOS LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, vagy virágot helyeztek, és részvétükkel nagy fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A gyászoló özv. Banos Lászlóné és családja, Kiskunfélegyháza. 1366 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon testvéreknek, rokonok­nak, szomszédoknak, ismerősök­nek, akik szeretett férjem, édes­apánk, nagyapánk KÁLLAI B. LAJOS temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel nagy fájdalmunkban osztoz­tak. Gyászoló család, Kiskunfél­egyháza. 1353 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, jó bará­toknak, Fémipari Ktsz és Cipőgyár dolgozóinak, a Kun Béla SE veze­tőségének, akik szeretett férjem, édesapám, nagyapám, apósom, .testvérem LÁSZLÓ ISTVÁN (MUCSI) temetésén megjelentek, mélységes fájdalmunkban osztoztak, koszo­rúikkal, virágaikkal sírját elhal­mozták. A gyászoló feleségé és családja, Kiskunfélegyháza. 1341 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom