Petőfi Népe, 1969. március (24. évfolyam, 50-74. szám)

1969-03-24 / 68. szám

APRÓHI RD SEK OLCSÓN eladó 1 hold szőlő Agasegy házán. Érdeklődni: Agasegyháza, Kossuth Lajos u- 5. sz.____________________18815 Jó állapotban levő mély gyer­mekkocsi eladó. Megtekinthető Kecskemét, Zalka Máté út 1. IV. em. 18. 5 óra után. 18826 A KATYMAKI Téglagyárban IV. osztályú tégla 1000 db-ként 80,- Ft-os árban kapható. _____ 1902 K ECSKEMÉT, Zöldfa utca 5. szám alatt kisszegedi cserép eladó.__________________1953 6 00 NÉGYSZÖGÖL szőlő feli­ből kiadó és egy nagy tükör eladó. Kecskemét, Hosszú u. 19. sz. i960 MAJDNEM új faderes kocsi eladó. Kecskemét, Csóka utca 25. sz. 1994 350-ES IZS motorkerékpár el­adó. Óbög. Tiszabög 205. Sza­bó György.__________________1999 KITŰNŐ állapotban 500-as Tra­bant, jogosítvány bevonása miatt eladó. Bácsborsód, Moj­zes. _____________ 1685 H A-UíoN Ta szemfelszedőgépek automata tűvel, állandóan kap­hatók. Jótállás, részletfizetés. Németh, Győr, Rákóczi u. 2. _____________ 287 É l Ac Sál m Afe ON, D<5zsa György utca 33. szám alatt két család részére alkalmas ház eladó! Érdeklődni: Ady Endre u. 4. szám alatt. Ugyanitt pék­kemence tartozékok eladók! ______________________________1827 2 5 CSALÁD méh nagyboconádi kaptárral együtt eladó. János­halma, Vörösmarty u. 11. sz. ________________1829 N AGYGYÜMÖLCSÜ hollandi piros, fekete, fehér ribizketö- vek kaphatók, darabonként 6 Ft-ért. Toronyi kertésznél, Bé­késcsaba, Sztraka u. 27. 1907 Éter*. AiviiE, fotel, székgarnitú- ra, foteiágy, ágybetét, sezlon, fizetési kedvezménnyel kapha­tó. Kecskemét, Rákóczi út 2. ________________________1314 WtlUZR eladó, Ili négyszögöl. Alsószéktóban a vasút mel­lett. Érdeklődni: Kecskemét, Máriahegy 87/c. Vágsellei-villa. _______________________17959 K tfE&CÉBÉS 180-as típusú sze­mélygépkocsihoz való oríginál alkatrészeket — gépkocsipark átszervezése miatt — forgalmi áron eladunk. Érdeklődni le­het a gépkocsielőadónál. MÉM Mezőgazdasági Tervező Válla­lat Budapest, I., Bem rakpart 28. Teiefon: 150-230 36-os mel­lék. __________________________1832 MAGÁNJARÓ szalagfűrész szállításra is alkalmas, Skoda alvázra építve eladó. Motort beszámítok (MIB). (Komar) Rónai, Mélykút, Széchenyi u. 45. 18828 KOVACSMÜHELY szerszám egészben eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Petőfi u. 5. sz. ________________18831 G YAKORLÓ zongora olcsón, sürgősen eladó. Nagykőrös, Patay u. 10. 1826 ELADÓ 3Í2-es Wartburg gép­kocsi, jó állapotban. Bécsal- más, Rákóczi út 15. 18836 ELADÓ 2 szárnyas ajtó. Kecs­kemét, Cserép utca 40. sz. Ér­deklődni délelőtt. 18837 ÉLADÓ 4 db 10 hónapos ser- tés. Kecskemét, Kőrösihegy 72. Sántáéknál. ________________18838 E LADÓ 7áo-es, Stabil izälag- fűrész kifogástalan állapotban. (Bizományin keresztül is.) Ér­deklődni : Bihar Károly, Kun­szállás, Kossuth U. 2. 18834 ÉPÍTTETŐK figyelem! Dunai kavics I. osztályú minőségben és kisméretű falazőtégla bár­milyen mennyiségben kapható a dunapataji Üj Élet Termelő- szövetkezetnél. Helyszínre tör­ténő szállítást kedvezményes áron vállaljuk. Érdeklődni a tsz-irodán lehet. Telefon: 16. 1948 A Műszaki § Anyag- és Gépkereskedelmi Vállalat március 25-én (ked­den) Baján a MÉH Vállalat Szegedi út 17. szám alatt: gépek, motorok. műszerek, műhelyberendezések stb. becslését, ill. le­bonyolítását végzi. A Szolgáltató, Javító és Vegyesipari Vállalat, Kecskemét, Szegedi út 4. felvételt hirdet 14 évet betöltött fiúk részére ipari tanulónak az 1969—70-es tanévre, az alábbi szakmákba: ÁCS, BÁDOGOS, ASZTALOS, KŐMŰVES. BURKOLÓ, LAKATOS, MÉELEGMÜSZERÉSZ. VILLANYSZERELŐ. VÍZVEZETÉK-SZERELŐ ÉS ESZTERGÁLYOS. Jelentkezés és részletes felvilágosítás a vállalat munkaügyi osztályán. 1565 Motorosok, figyelem! Nagy- és kismotorok téli nagyjavítását vizsgára előkészítését rövid határidőre vállalja a Kecskeméti Autó- és Gépjavító Ktsz, Külső- Szegedi út 1. Telefon: 25-27. 1069 I MEZŐGAZDASÁGI erőgép és pótkocsi elektromos javítási munkáit rövid határidőre vál­laljuk. Jelentkezi: Gépjavító Vállalkozás, Lajosmizse, Ceg­lédi u. 2. sz. 1926 SZANTÓDI rév bejáratánál sa­ját termésű borkimérést pavi­lon eladó. (Villany, víz beköt­ve). Érdeklődni: Tiszagyöngye Mgtsz, Tiszakécske, telefon: ÜJbög 3. _____________________2062 E LADÓ 600-as Trabant Combi. Érdeklődni: Kecskemét, Külső- Máriaváros 32. Molnárék. 1989 ELADÓ sürgősen családi ház, azonnal beköltözhető, 720 négy­szögöl gyümölcsös szőlővel, belterületen. Hetényegyháza, Lenin u. 25. sz. Villany van. Érdeklődni Hetényegyháza, Kossuth Ln u. 68. Lantos La­josnál.________________________1990 IKARUS 51-es autóbusz Jó ál- lapotban eladó. Érdeklődni: Tiszagyöngye Mgtsz. Tisza­kécske. Telefon: Üjbög 3. 2001 ELCSERÉLNÉM kétszobás la­kásom házfelügyelői lakásért. Kecskemét, Budai u. 22. 2010 BEJÁRÓNŐT felveszek dél­előtti órákra. Fekete, Kecske­mét, Klapka utca 2. sz. 2018 NYOLC általánost végzős fiút tanulónak felveszek. Jelentke­zés: Vígh Sándor villanyszere­lő mesternél, Kecskemét, Vol- kertelep IV. u. 11. 9-es busz- végállomásnál. 1767 Köszönetnyilvánítás. Köszöne­tét mondunk mindazon roko­noknak, ismerősöknek, vala­mint a munkatársaknak, akik szeretett édesanyánk, nagyma­mánk özv. Gubacsi Mihályné temetésén részt vettek sírjára koszorút, vagy virágot helyeze­tek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. KÜLÖN bejáratú, bútorozott szobában 2 ágy, dolgozó lá­nyok részére kiadó. Cím: Kecskemét, Epreskert utca 62. 2000 RÓZSA, ribizli egres, gumós- növényekről, kérje árjegyzéke­met. Székely, Budapest, III., Vörösvári 18. 1322 MEGISMERKEDNÉK 58-60 éves férfival. „Házasság” jeli­gére Makói hirdetőbe. 1950 GYASZHIR Mély fájdalommal tuda­tom, hogy szeretett anyó­som özv. íd. Baracsi Menyhértné Zsámboki Agnes életének 86. évében el­hunyt. Temetése folyó hó 25-én, kedden délután fél 4 órakor lesz a kecs­keméti köztemetőben. — Minden külön értesítés helyett. Gyászoló menye. 2064 Rádiót, televíziót és mindenféle háztartási kisgépet gyorsan, szakszerűen és olcsón javítunk UGYANITT GARANCIÁLIS JAVÍTÁST IS VÉGZÜNK. Kiskőrösi Vegyes Ktsz Kossuth Lajos u. 12. Telefon: 7. Gépkocsi-akkumulátorok új és felújított állapotban kaphatók Kiskőrös. Árpád u. 23. alatt akkumulátorszervizünkben. TÖLTÉS! SAVAZAS! 415 MUNK A A LK ALOM FÜSZÉRT Vállalat raktári be­osztottnak érettségizett férfi munkaerőt felvez. Jelentkezés: Kecskemét, Kiskőrösi u. 9. sz. 18842 A KATYMARI Téglagyár azonnali belépéssel férfi és női munkaerőt felvesz. Jelent­kezés a Téglagyár irodájában. 1903 RÉSZFOGLALKOZASÜ vagy csökkentett munkaidejű taka­rítónőt felveszünk havi 500,— Ft-ért. Érdeklődni telefonon: 20-99, vagy személyesen Kecs­kemét, Szabadság tér l,a por­tán. GÖNGYÖLEGELLATÓ Vállalat Kecskemét, Kiskőrösi út Il­ls, férfi segédmunkásokat fel­vesz állandó munkára. 1938 A DUNAÜJVAROSI Vegyes­ipari Vállalat felvételre keres órásszakmunkásokat. Bérezés: a bruttó termelési érték 30 százaléka. Jelentkezni lehet a vállalat munkaügyi osztályán. Dunaújváros, Táncsics Mihály U. 3. 1908 FÉRFI és nőiszabő szakmun­kásokat felveszünk. Ruházati Ktsz, Kecskemét, Szolgáltató­ház, III. emelet. 18807 A G ABONAFELV AS ARLO és Feldolgozó Vállalat Kunszent- miklósi Körzeti Üzeme felvé­telre keres közgazdasági vagy mezőgazdasági technikumi vég­zettséggel rendelkező munka­erőt szállítási ügyintézői mun­kakörbe. Jelentkezni lehet Kunszentmiklóson a körzeti üzemnél. 1973 FELVESZÜNK gyakorlattal és érettségivel rendelkező statisz­tikust, könyvelőt, bérelszámo­lót, gyors- és gépírót, vala­mint közgazdasági technikumi érettségivel és 2 éves gyakor­lattal hűtőraktárost. Fize.és megállapodás szerint. Jelent­kezés: Baromfiipari Országos Vállalat, Kecskeméti Gyára, Kecskemét, Ceglédi út 11. sz. Személyzeti előadónál. 1830 A 9. SZ. Autóközlekedési Vál­lalat felvételre keres gyakor­lattal rendelkező gépkocsive­zetőket, autóbuszvezetői mun­kakörbe. Jelentkezni lehet a vállalat személyzeti és mun­kaügyi osztályán, Kecskemét. Csáktornyái u. 4—6. 1762 HIVATALSEGÉDET felvesz a Petőfi Népe Kiadóhivatal. Be­lépés azonnal. LAKATOS, villanyszerelő, fű­tésszerelő és műszerész szak­munkásokat felveszünk. Je­lentkezés helye: Eszak-Bács- Kiskun megyei Vízmű Válla­lat, munkaügyi osztálya. Kecs­kemét, Izsáki út 13. 1935 GÖNGYÖLEGELLATÓ Vállalat Kecskemét, Rákócziváros 8. felvesz fürészgépkezelőket, fű­részgéphez segédmunkásokat. 1937 DÉL-MAGYARORSZAGI Tex­til- és Felsőruházati Nagyke­reskedelmi Vállalat bajai lera- kata a megye területére üzlet­szerzőt keres. Személyes, vagy telefoni, Baja 323, megbeszé­léssel. 1833 A BONYHÁDI Cipőgyár keres cipőipari modellőrt, továbbá egyetemi végzettséggel rendel­kező közgazdászt azonnali fel­vételre. Felvétel esetén az úti­költséget megtérítjük. Jelent­kezés a vállalat szemészeti vezetőjénél. 1947 A DBKM Vízmflvállalat se­gédmunkásokat felvesz szaka­szos csőfeltárási munkákra. — Bérezés: 7 forint per óra plusz 15 százalékos Idénypót­lék. ügyintéző: Hont!. Jelent­kezés: Kiskunhalas, Brinkus Lajos utca 1. szám. 1836 GYAKORLATTAL rendelkező építésztechnikust felveszünk építészeti előadó munkakörbe. Fizetés megegyezés szerint. — Heti munkaidőkeretünk 44 óra. Jelentkezni lehet személyesen, vagy írásban, a Bács-Kiskun megyei Műanyag- és Gumifel­dolgozó Vállalat üzemgazdasá­gi osztályán, Kalocsa, Gombo­lyagi út 1. szám alatt. 1820 A MAGYAR Állami Pincegaz­daság Alföldi Üzeme állandó munkára gyakorlott adminiszt­rátort felvesz. Jelentkezés Kecskemét, máriavárosi pincé­szet, Tatár sor l a. 1897 A 9. SZ. Autóközlekedési Vál­lalat felvételre keres érettsé­gizett dolgozókat forgalmi gya­kornoki munkakörbe. Jelent­kezni lehet: a vállalat sze­mélyzeti és munkaügyi osztá­lyán, Kecskemét, Csáktornyái u. 4—6. 1761 Parkettázást tölgy, vagy bükkfából, hálózati és lakás villanyszerelői munkát9 valamint szobafestést, mázolást rövid határidőre vállal a Tompái Vegyes és Építő Ktsz Tompa 1765 Áprilistól: új benzin — Jelentős minőségi változás — Kedvező teszt- eredmények a 86-os benzinnel — Olcsóbb a háztartási tüzelőolaj Autós körökben már ismeretes, hogy a kőolajipar áp­rilis 1-től — gondos előkészítés és kísérletsoroza* után — új, jobb minőségű normál benzint hoz forgalomba. Ezzel egy időben sor kerül egy minimális árkorrekcióra is. Az új benzin ára — az oktánszám emelkedésével arányosan — drágul, a szuper és az extra benzin fogyasztói ára je­lentősen csökken. A normál benzinnél a bekövetkező árkorrekciónál azt kell figyelembe venni, hogy ennek az új benzinnek a mi­nősége lényeges mértékben javul, s valójában új termék­ről beszélhetünk. Ml indokolta ezt a változást? A hazánkban eddig áru­sított, 76-os oktánszámú normál etilbenzin már kevésbé felelt meg a gépkocsik igényének. Ezt a műszaki statisz­tika is bizonyítja, amely szerint a nálunk közlekedő sze­mélygépkocsiknak már csupán 18 százaléka igényel 78-os oktánszámú üzemanyagot, a többi ennél magasabb komp- ressziótúrésű benzint kíván. Ezt a statisztikai megállapítást támasztja alá az ATU- Kl-nak a közelmúltban elkészült vizsgálati jelentése is, amely az új, 86-os oktánszámú normál benzin gyakoriati és műszeres kipróbálása nyomán készült. Az ATU Ki a vizsgálatokat 19, különböző típusú és év­járatú személy-, illetve tehergépkocsival végezte, úgy, hogy ez a válogatás lehetőleg arányosan tükrözze a ha­zai gépjárműállomány összetételét, konstrukció és mű­szaki állapot szempontjából egyaránt. A vizsgálatban rész­vevő kocsik között — több évjáratban is — ott voltak a nálunk leggyakoribb típusok, a Moszkvicsok, a Skodák, a Wartburgok és a Trabantok. Ugyanakkor kipróbáhák az új benzint a Magyarországon legnagyobb számban futó nyugati gyártmányú gépkocsikon is, többek közölt a Fiaton, az Opel Recordon és a Volkswagenen. A vizsgált típusok konstrukció és műszaki paraméterek tekin.etében is változatosan elkülönültek egymástól. így az uj benzint a legk lönbözőbb adottságoknál próbáiba.iák ki. Elsőként az anyagi kihatás oldaláról vették szemügy­re a 86-os oktánszámú benzint. Repülőraj tos fogyasztás- mérések sorozatán figyelték meg, miként alakúi a gép­kocsik fogyasztása, ha tartósan, nagy sebességgel utaz­nak az új benzinnel. Az eredmények természetesen gép­kocsitípusonként változnak, néhány konkrét mérésről mégis érdemes külön említést tenni. A mérőműszerek diagramjaiból például kitűnik, hogy a Skoda Octavia Supernél a 86-os oktános benzin hasz­nálatával 5,6 százalékos üzemanyag-megtaKaríiást ér.ok el, szinte minden sebességi tartományban. A 203-as Wareza- vánál, a legalacsonyabb sebességi fokozatokat kivéve, szintén mindenütt a 86-os oktánszámú benzin javára mu­tatkozott üzemanyag-megtakarítás. Hasonlóan előnyö en, viselkedett az új üzemanyag a Moszkvics 403-as és 403-as típunál. Pozitívak a mérési eredmények a Wartburg 1000-es és 353-as kccsiknál is. Ezeknél szintén minden se­bességi tartományban 3,5—5,6 százalékos az üzemanyag­megtakarítás. Természetesen a gyakori fékezésektől és megállások­tól terhes városi közlekedésben nem ilyen jelentősek az új benzin takarékossági mutatói. Viszont a gyorsulás és a motorkopogás tekintetében jelentkeznek előnyök. A műszeres vizsgálatok tanúsága szerint például a Skoda Ociavm a vizsgált fordulatszám-tartomány okban 900 egységnyi motorkopogást mutatott a ?6-os normál ben­zinnel, míg az új, 86-os oktánszámú benzinnél ez a tar­tomány 100 egységre csökkent (88,9 százalékos javulás). A Moszkv.es 408-amál a vizsgált fordu.a.szám-tartomá­nyokban 600 egységről nullára csökkent a csörgés mér­téke. A VW—1300-as személygépkocsi esetében, hasonló fordulatszámoknál 1000 egységről 250-re csökkent a mo­torkopogás mértéke. Itt 75 százalékos javulás következeit be. Az Opel Record vizsgálata 62,9 százalékos kopogás- csökkenése mutatott; 170ü-ról 800 egységre csökkent a mo­tor kopogása. A tehergépkocsik közül a ZIL—lt.0-as örült legjobban a magasabb oktánszámú normál benzinnek, mi­vel itt a kopogás tekintetében 100 százalékos javulás kö­vetkezett be. Az ATUKI tanulmánya szerint a 19 vizsgálati kocsi­nál átlagosan 76,6 százalékban csökkent a motor kopogá­sa. Ez igen jelentős az élettartam és a teljesítőképesség szempontjából. Ez az a terület, ahol az új normál benzin jelentős pluszt nyújt a gép jármű-tulajdon ásóknak. A hozzáértő autÓ3 számára ez az előny nyomban az első próbaúton jelentkezik. De még, aki nem figyel a motor hangjára és melegedésére, az is észreveheti a kocsi jobb gyorsulásán a 86-os oktánszámú benzin hatását. Ezt egyébként a műszeres mérés is dokumentálja, ami az új benz nnél a gyorsulás útjában átlagosan 5,03 százalékos, idejében pedig 3,78 százalékos javulást mulat a 19 kísér­leti gépkocsinál. Minden körülményt — a hazai gépjárműállomány vár­ható konstrukciós és számszerű változását is — reálisan figyelembe véve megállapíthatjuk, hogy a normál benzin minőségének javítása ésszerű és időszerű lépés volt, ami az autózásnál, a motorozásnál feltétlenül kamatozik. Az AFOR tájékoztatása szerint a minőségi és árvál­tozásokkal kapcsolatos műszaki és kereskedelmi előkészü­leteket is megtették. A magángépjármü-tiűajdenosok áp­rilis elsejétől már az új árakon vásárolhatnak üzemanya­got, a normál benzines kútoszlopok ettől a naptól kezdve 86-os oktánszámú benzint árusítanak. A közületi fogyasz­tók részére az új üzemanyag-utalványok (bélyegek) ki­adását az AFOR I. számú tájegységi központjában, meg­erősített pénztárak végzik március 23-tól 30-ig, de a gyors lebonyolítás érdekében levélben is tájékoztatják közületi fogyasztóikat az átállás rendjéről. Ugyancsak április elsejé.ől csökkentik a háztartási tüzelőolaj árát is. Ettől kezdve literenként 1,50 forintos áron vásárolhatják meg a fogyasztók a? olajkályhákhoz szükséges fűtőanyagot a kijelöli ku aknái. Házhoz szállí­tás esetén ehhez a területenként változó száll! ási díjat is hozzászámítják a fuvarozó vállalatok. Természetesen a már kiadott utalványokat ennél a cikknél is átcseréák az AFOR kirendeltségei és központjai. 1894 VIZSGÁLJA FELÜL RUHATÁRAT. r* nt egészítse m korszerű öltönnyel, pantallóval 11 !P»P" A Férfi- és Flűruha Nagykereskedelmi Vállalat az egész ország területére szállít. EZ A MARKA: MINŐSÉG! 1816 EKú ■IMA » toffü

Next

/
Oldalképek
Tartalom