Petőfi Népe, 1980. május (35. évfolyam, 101-126. szám)

1980-05-16 / 113. szám

APRÓHIRDETÉSEK Ingatlan 270 NÉGYSZÖGÖL bekerített hobbitelek lakható kis ház­zal. . termő gyümölcsössel betonút mellett, sürgősen el­adó. Érdeklődni minden dél-* után Kecskemét. Törökfái 11. Pálék. állomásnál. 1519 KÖZPONTIFÜTÉSES. kertes családi ház. a Kecskeméti Kertészeti Főiskola mellett eladó. Ajánlatokat: ..Műhely 17 912" jeligére a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. j . 1516 ELADÓ Alsószéktóban ház­rész. jószágtartásra alkal­mas 500 négyszögöl kerttel. Érdeklődni: Kecskemét. Fé­szekL U._ 12. ______ 10290 E LCSERÉLNÉM Kecske­mét központjában, piachoz, vasútállomáshoz közeli szo- , ba. konyha, fürdőszoba, spájz. kamrából álló, önál­ló udvarral rendelkező há­zamat kertes házra. Ajánla­tokat „Májusi csere" jeli­gére a kiadóba kérek. _ 9720 T ANYA 800 négyszögöl be­kerített területtel, villannyal. * szőlő, gyümölcsössel eladó. Aranyhegyi Csárdához, busz­megállóhoz közel. Kiskun­félegyházául. kér. 134^ 1104 KÜLÖNPORTAS ház eladó. Kiskunfélegyháza. Rákóczi utca 3. Érdeklődni 17 óra után. Iványi Sándor utca 3 a. ill, em. 10. ajtó._ _1120 K ISKUNFÉLEGYHÁZA. Ba­lassa utca 24. számú, külön- portás családi ház eladó. 1114 KÖZÉPSŐ házrész eladó. Kiskunfélegyháza. Wesselé­nyi ütea 22. szám. _ 1038 . GÁTÉR. Petőfi u. 85. Számú két és fél szobás, központi fűtésű, kertes családi ház. 410 négyszögöl telekkei sür­gősen eladó. Érdeklődni mindennap. ■ . 10B2 KISKERTES. különportás családi ház eladó. Kiskun­félegyháza. Haubner Károly U. i. >,v. . . __ _ 1075 S ZOBA, konyhás. belső ház­rész eladó. Kiskunfélegyhá­za. Tanácsköztársaság u. 87. _____1074 E LADÓ téglából épült ház. mellékhelyiséggel. 600 négy­szögöl területtel. Lakitelek, Szikra. Oncsa 17. sz. Érdeke lödni lehet: Lakitelek. Pető­fiL u. 33._sz.__ alatt. __1398 E LADÓ fél házrész, beköl­tözhető, gázfűtéses, 90 négy­zetméteres lakással, nagy száraz pincével, raktárral, Kecskeméten. Aranyhomok Szálloda mellett. Leveleket „Nagy telken" jeligére a ki­adóba kérek. 10292 ELADÓ 350 négyszögöl 3 éves gyümölcsös. Kecske­mét. miklóstelepi iskolától 150 méterre a földúton. Ér­deklődni vasárnaponként 10 —14 óra köfcött, helyszíne. 9500 ELADÓ Kecskemét, Felső- széktó. Énekes utca 21. szá­mú ház 180 négyszögöl fe­lekkel. Víz. villany van. Vétel esetén beköltözhető. __1508 H OMOKMÉGY, Akácfa u. 2. szám alatt, 2 szobás, csalá­di ház. 400 négyszögöl’^té-r '■ ’ lekkel, gazdálkodásra^. |~ kalmas. megegyezéssel, | azonnal beköltözhetően el­adó. Érdeklődni lehet: And­rás Sándor, 6341 Homok­mégy, Petőfi S. utca (Te­mető mellett) — egész nap. 206 FENYÖDESZKABOL álló fa­ház. jó állapotban levő. 15 négyzetméter alapterületű, vikendháznak is alkalmas, napi áron eladó. Érdeklőd­ni lehet: Romsics László. 6333 Dunaszentbenedek. Rá­kóczi út 35. szám alatt. 18 órától. ______ 207 C SALÁDI ház üzlethelyiség­gel. sok melléképülettel el­adó. Kecskemét. Vágó u. 16. __1532 E LADÓ ház a Vereb meg­álló után. melléképületek­kel. kertészkedésre alkalmas területtel (1200 négyszögöl) Villany van. Autóbuszjárat jó. Érdőklődni: Kunszállás. tanya 133.____________1539 K ÜLÖNPORTAS. kisméretű ház eladó, építési lehetőség­gel. Kiskunfélegyháza. Vak Bottyán u. 41. szám. Érdek­lődni lehet a helyszínen május 20-án, kedden űrtől 17 óráig, másik napokon Balssa utca 8. ________1264 G ÁTÉR, Petőfi Sándor u. 154. számú tyáz eladó. Más- | fél szoba, konyha, főzőfül­ke. fürdőszoba, kamra, pin­ce. nagy melléképülettel, nagy portával. Víz és villany bent van. Kertészkedésre, libanevelésre és tömésre al- ' kalmas. Kövesút és puszta mellett. Irányár: 260 000 Ft. 1260 KÜLÖNPORTAS, kertes kisház eladó. Kiskunfélegy­háza. Tanácsköztársaság u. 23. szám alatt. Érdeklődni szombaton 12 órától, vasár­nap egész nap.___1257 H AROMSZOBAS. összkom- . fortos. kertes . ház eladó. Kiskunfélegyháza. Lőwy Sándor u. 29. sz. 1247 KÖZÉPSŐ házrész eladó. Kiskunfélegyháza, Alkot­mány u. 14._____ 1244 K ISKUNFÉLEGYHÁZA. Lenin u. 66. sz. családi ház. vezetékes gázzal eladó. Két család részére is megfelelő. Érdeklődni 18 óra után. ; . •• ’ ■ ' 1240 KÜLSŐ házrész sürgősen el­adó. Kiskunfélegyháza, Dobó u. 24. sz.' alatt. Bbg­dán Jánosné.______ 1238 K ÉTSZOBÁS- utcai fél ház beköltözhetően eladó. Kis­kunfélegyháza, Zrínyi u. 31. . ■ ____________- 1237 T ÖSERDÖHÖZ közel, köz­vetlen busz- és vonatmeg­állónál, jó kis cserepes ta­nya, 800 négyszögöl terület­tel, betegség miatt eladó. Hétvégi nyaralónak és mé­hészetre Is alkalmas. Ér­deklődni lehet: Tiszaalpár, Hunyadi u. 21. sz. alatt. .____ 1235 K ÉT CSALÁDNAK is meg­felelő házrész eladó. Kis­kunfélegyháza, Mártírok u. 17. sz. 1226 NÉGYSZOBÁS kertes csalá­di ház eladó. Kiskunfélegy­háza,' Batthyány u. 29. Ér­deklődni egész nap. 1223 SÄROK-HAZHELY eladó. Kiskunfélegyháza, Jász u. 21. 1-222 Lakás KISKUNFÉLEGYHÁZA. Vö­rös Hadsereg u. 79. IV. em. 60. alatt kétszobás, összkom­fortos OTP-s lakás, kész­pénz plusz hitelátvállalással eladó. Érdeklődni egész nap. , - 1070 ELADÓ másfél szobás, 48 négyzetméteres, összkomfor­tos szövetkezeti lakás. Kecs­kemét. Petőfi Sándor u. 11. IV. em. 78._____ 10318 KALOCSA. Széchenyi lakó­telepi 1 szobás, konyhás. parkettás, kpmfortos, első emeleti tanácsi főbérleti, dé­li fekvésű lakásom sürgősen elcserélném, kalocsa 2 szo­bás, komfortos tanácsi bér­lakásra. Ajánlatokat: „Jú­niusi megegyezés" jeligére a Magyar Hirdető kalocsai kirendeltségébe kérem, le­vélben._______________211 KÉTSZOBÁS, összkomfor­tos, szövetkezeti lakás el­adó. Kiskunfélegyháza, ' Fürst Sándor u. 13., föld­szint 1. Érdeklődni lehet 24- én egész nap és 25-én dél­előtt. _____ 1242 S ZEGEDI kétszobás össz­komfortos I. emeleti szövet­kezeti lakás eladó. Kétszo­bás félegyházi tanácsi la­kást beszámítok. Érdeklődés levélben „Ráfizetést kérek" jeligére Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 8. hirdetőbe. 1234 VEMHES anyakocák el­adók. Kecskemét. Szolnoki- hegy 112. (APOR felé). _14,95 N AGYMÉRETŰ ponyvaga­rázs eladó. Érdeklődni itt óra után. Kiskunfélegyháza. Petőfi tér 6. II. em. 12. Hor­váth JRudolf._________ll4ü SPORT gyermekkocsi és bontásból ablakok eladók. Kiskunfélegyháza, Laktanya u. 10. szám.____ 113» E LADÓ keményfa sublót, rézüst, hordozható cserép­kályha, férfi kerékpár, 25 literes lábas és fazék, fara­gott teknő, taligák, kétszáz­kilós mázsa, kis boroshor­dók. Kecskemét, Bercsényi u. 8. 1675 JÖ állapotban levő. egy ló után való gumiskocsi eladó. Gsóri István. Helvécia, gáz- lerakattal szemben. 10254 HAROMLANGÜ komplett, fehér gáztűzhely eladó. Kis­kunfélegyháza. Horváth Zoltán u. 74. szám. _ 1263 HEVERŐ eladó.- Kiskunfél­egyháza. Kossuth u. 20. II. em. 22._____ 1262 E LADÓ 3 db vemhes sertés, május 18-án tialnak. Érdek­lődni Kiskunfélegyháza, Mo­ra Ferenc u. 25. 1254 SÜRGŐSEN eladóul éves szarvatlan bakkecske. Te­nyésztésre is alkalmas. Kis­kunfélegyháza. XI. kér. ta­nya 140. sz. Dobosék. 1251 150X85-ÖS úrvacsorái szent- kép, fekete bőrdívány, bor­székek, 2 hl-es olajoshordók eladók. Kiskunfélegyháza. Bercsényi u. 39. 1249 LEHEL hűtőszekrény 150 literes, 2 db kétajtós szek­rény olcsón eladó. Kiskun­félegyháza, Gábor Áron u. 13. Borbás. _________ 1245 N DK gyártmányú gáztűzhely palackkal, MEKALOR olaj­kályha eladó. Kiskunfélegy­háza, Tavasz u. 16. 1239 KOMFORT gáztűzhely pa­lackkal eladó. Kiskunfél­egyháza. Attila u. 39. • ■ ____1232 N AGYOBB méretű kétsze­mélyes rekamié, 2 db fotel új állapotban eladó. Kis­kunfélegyháza, Attila u. 96. szám. , 1230 MŰBŐR térelválasztó har­monika. villanytűzhely és gyermekágy eladó. Kiskun­félegyháza. Kossuth u. 20. III. em. 12. 1224 SZOVJET Vinyisztó kazan eladó. Kiskunfélegyháza. Szeder u. 3. i2Íü HA ROMSZEMÉLYES új sá­tor eladó. Érdeklődni 14 óra után. Kiskunfélegyháza. Ki­lián György u. 24. 1213 DÍSZMADARAK kalitkával és díszhalak kaphatók. Va­dász Miklós díszállat-keres­kedő, Kiskunfélegyháza. Daru utca 29. alatt. _ 1207 K ÉT heverő. 2 fotel. 1 hasz­nált üvegajtó és függöny­karnisok (fa) eladók. Kis­kunfélegyháza. Kinizsi ut­ca 6. szám alatt. ___1203 E LADÓ: kettes eke, ekeka­pa, háromrészes törető. Ugyanott kettő zongora. Kis­kunfélegyháza, .«Petőfi IL..U, T.ftp fMspr­ív alakú ablakokat. vagy üvegfalat. Tarjányiné, Kis­kunfélegyháza, Zrínyi u. 5. IV. em. 24. Érdeklődni esti órákban, 1190 KISMÉRETŰÉ szétszed he­tős garázs eladó. Kiskunfél­egyháza, Zrínyi u. 13. I. em. 5. 1189 IAROMRÉSZES nyúlket- ec jó állapotban jutányos iron eladó. Kiskunfélegyhá- a. Bercsényi u. 21. sz. ilatt. ;________ 1176 JEGY darab „G” jelű 560 m hosszú vasbeton gerenda ladó. Kiskunfélegyháza, íngels u. 31._________1175 I ÉCSI rövid, kereszthúros, láncéltőkés zongora eladó. Kiskunfélegyháza. Kilián xyörgy u. 22. U85 JIO Superautomat mosógép lig használt állapotban el- idó. Kiskunfélegyháza. Kos- uth u. 33. szám. B épület) : lépcsőház. IV. em. 3. _1157 M INERVA gyártmányú fér- i szabógép. fóliafütésre Ikalmas kazán és mély yermekkocsi eladó. Kis- :unfélegyháza. Szilfa u. 49. ! É.É' | V T ~ . 1155 IYOLCHETES malacok (18 Ib) eladó. Érdeklődni 17 •rától. vasárnap 13 órától, Kiskunfélegyháza, Körösi U 16., . ■ 1153 iANYO rádióval egybeépí- ett sztereó magnó eladó, rányár 10 000 Ft. Érdek- ődni 15 órától Kiskunfél- gyháza. Kossuth u. 18. C. II. em. 1. ajtó. 1143 iZÉTSZEDHETÖ garázs és ,5X3,2-es padlószőnyeg el- idó. Kiskunfélegyháza, Mol- lár Béla u. 27. . 1253 ÖRÄGPALANTAK nagy álasztékban, eredeti holland nagból kaphatók. Gyenes kertészet, Kecskemét, Hu- kyadiváros 27. Telefon: 1-879. ______________10 611 Z LADO hordozható vasga- ázs 3000,— Ft. 2 tűágyas 4DK kötőgép 3000,— Ft, Sin- »er varrógép 800.— Ft. Kecs­kemét, Szultán u. 14. sz. . __________ , ‘ 1500 ’ EDALOS Simson, faeszter- ;apad, nyárfa derekak, sa- oló lécek eladók. Kiskun­félegyháza, Ságvári Endre u. ; ' ■ , 1246 hegyes KÉTSZOBÁS szövetkezeti lakás eladó. Érdeklődni 17 óra után Kiskunfélegyháza, Fürst Sándor u. 17. III. em. 13; ___________ 1231 S ZOBA, konyha, speiz (kü­lön bejáratú) kiadó. Kis­kunfélegyháza, Madách u. 8. 1228 ELADÓ 20 db verseny pos­tagalamb, 20 pár pajzsos postagalamb, 15 q galamb­trágya. Érdeklődni lehet Kecskemét, Dózsa György út 12., Szűcs Endrénél, 14 órától._____________10 624 B ONTÁSBÓL eladó: geren­dák. horogfák. léc. ajtó. ab­lak. deszka, mozaiklap, tég­la és egyéb bontási anya­gok. Kiskunfélegyháza. Vak Bottyán u. 2._____ 1599 „ KANIZSA" szobabútor eladó. Kiskunfélegyháza, Móra tér 16. III. em. 9. Érdeklődni 17 óra után. Tóth. 1266 NAPOSCSIBE húshibrid Hybró és New Hampshire minden csütörtökre elője­gyezhető. Mindkét fajtából előnevelt is. Szabó József. 6080 Szabadszállás, József Attila u. 25. Tel.: 60. 7676 A ZÓJA Lakásépítő és Fenn­tartó Szövetkezet bontásra meghirdeti a Kecskemét, Szűcs Lajosné u. 8. szám alatti lakásokat. Előzetes .megtekintés után árVés idő­ajánlatot „Június közepétől" jeligére a kiadóba kérünk. 10 650 BÚTOROZOTT szoba ki­adó. Kiskunfélegyháza, Batthyány utca 26.____1161 M EZŐGAZDASÁGI kis­géptulajdonosok FI­GYELEM! Japán permetező­höz, olasz és cseh gyártmá­nyú kisgépekhez (rotációs kapához) az alkatrészárusí­tást megkezdtük. Nagy vá­lasztékkal rendelkezik az áfész-AGROKER mezőgaz­dasági szakboltunk. Kis­kunfélegyháza E 5-ös főút­vonal mellett, Kecskemét irányában). 630 BÜTOROZATLAN szoba- konyhás albérlet fiatal, gyermektelen házaspár ré­szére kiadó. Kiskunfélegy­háza. Illésházy ú. 53. 1259 KIADÓ 4 hold föld feléből, vagy készpénzért. Érdeklőd­ni Kiskunfélegyháza, Vörös .Hadsereg u. 40. Gubisi. • 1170 HÁZVEVÖ társat keresek, nőt, vagy idősebb férfit. Ajánlatot „Ketten egy ud­varban” jeligére Kiskunfél­egyháza. Ady Endre u. 8. hirdetőbe kerem. 1252 FŰTHETŐ nagy raktárhelyi­ség kiadó, ugyanott pedálos Simson eladó. Kiskunfél­egyháza, Horváth Zoltán u. 14. _____ 1148 B ETEG. 80 éves édesanyám mellé gondozónőt keresek. Hornyikék, Kiskunfélegy­háza. Némedi Varga Sándor U. 29.______________1236 BÚTOROZOTT szoba kiadó. Ugyanott háromkerekű be­tegkocsi eladó. Kiskunfél­egyháza, Attila u. 46. __________________1229 A UTÓKÖZLEKEDÉSI Tan­intézet Kiskunfélegyházán személygépkocsi, motorke­rékpár és segédmotoros ke­rékpár-vezetői tanfolyamot indít. Jelentkezés: Surján Jo/.sri'iu‘i. Kiskuni'éU'uy ha­za. Pázmány u. 6. (Rendőr­ség mellett). 1213 KÜLÖN bejáratú szóba egy fiúnak kiadó. Kiskunfélegy­háza, Bethlen utca 5. szám. . 1200* BÚTOROZOTT albérleti szoba 1 személynek kiadó. Kiskunfélegyháza, Besse­nyei u. 32. sz. 1256 TAROKK partnert keresünk, kezdőket is. „Heti két já­ték" jeligére Kiskunfélegy­háza, Ady Endre u. 8. hir­detőbe. _ 1164 FELHÍVÁS! Megkérem azon személyeket.- akik 1980. feb­ruár li-én Kiskunfélegyhá­zán, Bercsényi utca 12. szá­mú ház előtt történt balese­tet látták, illetve észrevet­ték', rátaláltak, kérem je­lentkezzenek. Az esettel kapcsolatban minden felvi­lágosítás az igazsághoz ve­zethet, nagyon kérem, se­gítsenek. Csáki Józsefné. Kiskunfélegyháza. Petőfi utca 5. • ______1159 B ÚTOROZOTT szoba fiúk­nak vagy* lányoknak kiadó. Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 58. szám. _ _ 1144 ‘BÚTOROZOTT szoba , ki­adó. Kiskunfélegyháza, Romhányi János u. 40. (bel­sö rész).___________1250 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba# kiadó. Kiskunfélegy- háza, Jósika utca 37. 1147 SZOBA, konyha kiadó. Kis­kunfélegyháza, Almos utca 15. sz. alatt. 1146 SZEMÉLYGÉPKOCSI- és m o to rker ék pá r- vez.e tői tan­folyamot indít a v Magyar Autóklub kiskunfélegyházi helyi szervezete 1980. május 20-án Kiskunfélegyházán, Alkotmány’ u. 12. szám alatt. Jelentkezni, lehet a" Volán 9. számú Vállalatnál. Lenin u. 30. Zanathv Lászlónál, vagy május 20-án 17 órakor, a tanfolyam megnyitásakor a helyszínen. 1121 ÉRTESÍTJÜK T. vendégein­ket, hogy a lajosmizsei fény­képész műtermünk továbbra is zavartalanul üzemel. Nyit­va: 10—18 óráig. Vasárnap: 9—12 óráig. Hétfőn: szün­nap. Várjuk kedves vende­geinket megrendeléseikkel. Fodrász és Fényképész Tpari Szövetkezet. __________618 R AKTÁRNAK alkalmas he­lyiség kiadó. Megtekinthető: Kecskemét. Bethlenváros 33. 1541 ~A LAKOSSÁG ellátása cél­jából házhoszállítással és lerakással • kedvezményes sóderszállítást, valamint egyéb anyagok fuvarozá­sát is vállaljuk. Megrende­lés személyesen Kecskemét. Kismindszenti u. 1. Helvé­cia Petőfi Mg Tsz. fuvaro­zó üzemág irodájában. _10291 N ORTON kútfejet készítek és javítok. Csonki Gábor, géplakatos. Jászszentlászló. Ilii BÚTOROZOTT szoba két személy részére kiadó. Kis­kunfélegyháza. Tanácsköz­társaság u. 40. szám. _1151 K ÚLÖN bejáratú bútorozott szoba, konyhás lakás gyer­mektelen házaspárnak ki­adó. Kiskunfélegyháza, Romhányi János u. 8. (ut­cai résznél csengetni). __ 1137 AUTÓSOK figyelmébe! Hen­gerfúrást. dugattyúzást. fő­tengely-köszörülést. olaj fo­gyasztás gátlására rugósgyü- rüzést rövid határidőre, fék- dobszabályozást azonnal ra vállalok. Nagy László, gép­műhely. Kecskemét, Reisz­mann_Sándor u. 5. ____1546 sz őnyegpadló, szőnyeg, bútorkárpit speciális' gépi tisztítása a lakásán. Parket­tacsiszolás lakkozással, közü- letek' részére is. Kovács Sándor. Kecskemét. Jázmin u. |p 9719 Házasság 49 ÉVES, 167 cm magas, bar­na. ipari szakmunkás, min­den káros szenvedélytől mentes, elvált férfi vagyok. Saját házzal rendelkezem. Megismerkednék házasság céljából, korban hozzám illő nővel. Egy gyermek nem akadály. Leveleket ..Orgona- vir.i'j" jeligére kérem a Kis- kunii iiasi Hirdetőbe. Ma^\ ar ú. : sz. 914 Gyászhír Fájdalommal tudatjuk, hogy szere­tett édesanyám, nagymamám, déd­nagymamánk OZV. BORKA JÓZSEFNÉ Molnár Julianna Kecskemét, Bethlen krt. 16. sz. alatti lakos életének 93. évében el­hunyt. Temetése f. hó 17-cn, szom­baton negyed 2 órakor lesz a kecs­keméti köztemetőben. Gyászol» család. 1723 Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, Ismerősök­nek, jó barátoknak, szomszédok­nak, akik szeretett feleségem, édes­anyám, nagymamánk, dédnagyma­mánk ROMSITS JANOSNÉ Kákonyi Julianna temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család. Ka­locsa. 210 • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, barátoknak, lakótársaknak, ismerősöknek, vala­mint a Tisza—Kunsági Vízgazdál­kodási Társulat és más szervek dolgozóinak, vezetőinek, akik BENCÉIK ELEKNÉ Szabó Gizella temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkban együtt éreztek. Gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 1177 • • • Hálás köszönetét mondunk a roko­noknak, ismerősöknek, munkatár­saknak, jó szomszédoknak, az Egye­sült Lenin Tsz elnökének, vezető­ségének, a Martos Flóra brigád és a tsz minden dolgozójának, VSZ.M Ikarus brigádjának, Móra Gimná­zium, József Attila iskola tanárai­nak uflJW ) ,e,ei‘he­teilen leteségem, édesanyánk iM"?- UAN-YJc JANOSNÉ Ágó Mária temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel nagy fájdalmunkban osz­toztak. Gyászoló család, Kiskun­félegyháza. 1202 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősük­nek, szomszédainknak, munkatai- sainknak, akik felejthetetlen édes­anyánk SZAKÁL PALNÉ Cseh Rozália temetésén* megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. Gyászoló Szakái család, Kiskunfélegyháza. /1233 Köszönetét mondunk mindazoknak, akik felejthetetlen édesanyánk OZV. RÁDI JÓZSEFNÉ temetésén jelen voltak, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkban osztoztak. Gyászoló csa­lád, Kiskunfélegyháza. 1221 Hálás szívvel mondunk köszönetét minden kedves rokonnak, a Ru­haipari Vállalat minden dolgozójá­nak, az igazgatónőnek, jó barátok­nak, kedves szomszédoknak, akik felejthetetlen halottunk IFJ. VARGA ISTVÁN temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, vagy virágot helyeztek, és részvétükkel mérhetetlen nagy fáj­dalmunkat enyhíteni igyekeztek. Gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 1217 • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét rokonoknak, ismerősöknek, jó szomszédoknak, a VSZM-gyár, 9 Húsipari Vállalat, a Röntgen osz­tály, a Centrum Áruház valameny- nyi dolgozójának, akik szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk FEKETE ISTVÁN temetésén megjelentek, s^rjáta ko­szorút, vagy virágot helyeztek és részvétükkel nagy fájdalmunkat enyhíteni" igyekeztek. A gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 1204 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, a,, Habselyem Kö­tötfarlígyár tidlgoZoiriák, akik étleV-J anyánk, nagyanyánk GÁCSI LORINCNÉ Eszik Mária temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek. GyásTblÖ család, Kiskunfélegyháza. 1154 Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett édesanyánk, keresztanyánk OZV. DÓCZI JANOSNÉ temetésén megjelentek, sírjára a kegyelet virágait helyezték és rész­vétükkel nagy gyászunkban osz­toztak. Boldog Jánosné és család­ja, Petőfiszállás. 1248 • •. • Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik szeretett fele­ségem, drága édesanyánk, nagy­anyánk, dédnagymamánk IVAN ISTVANNÉ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, és rész­vétükkel nagy fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. A gyászoló csa­lád, Kiskunfélegyháza. 1243 • • • Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, jó barátok­nak, ismerősöknek, akik szeretett feleségem, édesanyánk, nagyma­mánk <1 DONGÓ fÉTERNÉ Tóth Zsuzsanna temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek és rész­vétükkel nagy fájdalmunkat enyhí­teni igyekeztek. A gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 1188 Köszönetét mondunk a rokonoknak, ismerősöknek, szomszédoknak, akik felejthetetlen édesanyánk, nagy­anyánk R. NAGY SANDORNÉ ' Fricska Emília temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkban velünk éreztek. Gyászoló család, Kiskunfélegyháza. 1258 • • • ’, Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, jó barátok­nak, szomszédoknak, munkatársak­nak, a Vörös Csillag Tsz dolgozói­nak, akik szeretett férjem, édes? apánk, nagyapánk, dédnagyapáiik KURUCZ JÓZSEF temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel mérhetetlen nagy fájdal­munkban osztoztak. Gyászoló csa­lád, Kiskunfélegyháza. 1173 FELHÍVÁS Értesítjük kiskunfélegyházi földgázfogyasztóinkat, hogy Kiskunfélegyháza várost ellátó gázvezetéken szükségessé vált javítási munkák miatt 1980. május 24-én hajnalban (szombat) Kiskunfélegyháza területén GÁZSZÜNET LESZ! A fent jelzett napon kb. 03 órától 07 óráig a veze­tékrendszerben igen kis gáznyomás lesz, amivel a gázkészülékek üzemelni nem tudnak. Kérjük kedves földgázfogyasztóinkat a balesetveszély elkerülése végett a fenti időpontban gázkészülékeiket helyezzék üzemen kívül és ne tegyenek kísérletet azok begyújtására. A lakások gázfőcsapjait péntek este, kérjük, zárják el! A fent jelzett időben a földgázfelhasználás megkísérlése gázrobbanást okozhat! A szükséges gázszünet végrehajtásában a lakosság megértésére és közreműködésére számítunk. Délalföldi Gázgyártó és Szolgáltató Vállalat (Szeged, Pulcz u. 44.) CO (Kirendeltség: Kiskunfélegyháza, telefon: 5») S Munkaalkalom A KECSKEMÉTI Ruhaipari és Vegy­tisztító Szövetkezet, azonnali belépés­sel felvesz betanított munkára nődol. gozókat. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Külső-Szegedi út 9. szám alatti tele­pünkön. 627 A MAHIR Magyar Hirdető Bács-Kis- kun megyei Központja felsőfokú gaz­dasági végzettséggel megyeközpont­vezetőt keres felvételre. Részletes ön­életrajzot Magyar Hirdető (Kecske­mét, Szabadság tér 3.) címre kérjük beküldeni. 1670 FELSŐFOKÚ közgazdasági végzettség­gel, legalább 5 éves gyakorlattal ren­delkező, dolgozót keresünk, számviteli munkakörbe. Pályázatokat, illetve ön­életrajzot az Április 4. Gépipari Művek személyzeti osztályához kell eljuttatni. Kiskunfélegyháza. Csanyi út 2. szám. (Irányílószáma: 6101) 629 ARANYHOMOK Szálloda Kecskemét, felvételre keres szobafestő-mázolót, gázkazán-fűtőt, szobalányt, konyhai mosogatót, takarítót, bártakarítót. 1564 KÉPESÍTETT gázkazán-fűtőt keres a Batthyány Általános Iskola, Kiskun­félegyháza. Érdeklődni az iskolánál. 1187 FELVÉTELRE keresünk: kőműves, asztalos, tetőfedő, villanyszerelő szak­munkásokat. Építőipari Szövetkezet, Kiskunfélegyháza, Szabadság tér 9. 642 a Helyőrségi Művelődési Központ (Tiszti Klub) llll!llif:: udvarában HHH az Attila ujxäjtfii}! !i 1980. május 16-án nyílik mái Nyitva: május 16., 17., és 18-án naponta 10-től 20 óráig. 593 SÜRGŐSEN eladó öt helyi- , . ségből álló. belső házrész. Irányár: 120 ezer forint. Kiskunfélegyháza. Lónyai u. 27. Érdeklődni hétköznap 17 óra után., ünnepnap dél­elótt. ___■ • ' . .____1220 1 HOLD kukoricafőid eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyhá­za, »Fisch Emil u. 11. Görög Sándor.____________1219 Ü J CSALÁDI ház. vezetékes gázfűtéssel, sok mellékhelyi­séggel. beköltözhetően eladó. Kiskunfélegyháza. Tulipán . lü. 24. - 1212 AZONNAL beköltözhető csa­ládi ház eladó. Kiskunfél­egyháza, Bercsényi u. 25. Megtekinthető a helyszínen ' kedd. péntek, vasárnap 9— 17 óráig. ___________1211 H ÄZ eladó.' háromszobás, összkomfortos, központi fű­tés, hideg-meleg víz, gyü­mölcsös kerttel (100 db gyü­mölcsfa). Kiskunfélegyhá- i za. X. kér. 9. MAV-sportpá- , ' lya mellett. _________1210 J Ő állapotban levő házrész, elfogadható áron eladó. Kis­kunfélegyháza. Bercsényi u. 31. Ugyanott férfinak al­bérlet kiadó.____ 1209 T ÍSZAALPARON faház. üdü­lőtelekkel eladó. Érdeklődni Kiskunfélegyháza. Fürst Sándor u. 2. fszt. 1.____1208 V ÁROSKÖZPONTBAN na- gyobb családi ház eladó. Érdeklődni Kiskunfélegy­háza. Ady Endre u. 8. _1205 K ÉTSZOBÁSÉ konyhás ut­cai házrész eladó. Kiskun­félegyháza, Pálffy u. 3. _1198 F ÜRDŐSZOBÁS utcai ház­rész beköltözhetően, elfo­gadható áron eladó. Érdek- . löd ni Kiskunfélegyháza, Béke utca 10. szám alatt. _________ 1197 K ISKUNFÉLEGYHÁZA, Daru utca 2. számú ház el­adó. ___ ^___1193 P USZTASZEREN kétszobás lakás. melléképületekkel, garázs, góré és sertésól, vil­lannyal ellátva. 1 hold té­tekkel. ebben 200 négyszö­göl 4 éves szőlő, eladó. Kö- vesúthoz közel. Érdeklődni Kordás János Pusztaszer, ta­nya 221. ______ 1191 K ÖZÉPSŐ házrész eladó. Kiskunfélegyháza. Zrínyi utca 6. Érdeklődni 14—16 óráig. Mártonffy u. 2. B. lépcsőház, fszt. 1. 1186 ALPÁRI úti sporttelep mö­gött. Kiskunfélegyháza. IV. kér. 22. szám alatt két csa­lád részére is megfelelő ház. 1600 négyszögöl állattartás­ra. libatömésre, kértészke- désre alkalmas területtel el­adó. Érdeklődni Szabó ist­ván. *•. . V: _ 1183 KISKUNFÉLEGYHÁZÁÉ"” Horváth Zoltán utca 21. szá­mú ház középső része eladó. _1181 i K ISKUNFÉLEGYHÁZA. Arany János u. 52. számú ház eladó.__ _____ .1178 e ladó Kiskunfélegyháza. ' Kohut Béla utca 4. szám 1 alatt egynegyed házrész. mi ■' ., É,-KISKUNFÉLEGYHÁZÁT ! XI. kér. 56. számú 800 ^4h‘ég$£izögÖles tanyás ingat-ófn lan eladó. . Kertészkedésre, i libatömésre alkalmas. Ér- 1 deklődni Petőfi u. 15.___1169 1 B ELSŐ házrész eladó, l Ugyanott konyhabútor és 1 sport gyermekkocsi eladó, c Kiskunfélegyháza, Daru u. I 41. szám. . -________1168 K ÜLÖNPORTAS. kétszobás. > élőszobás, kertes ház sürgő- I sen eladó. Kiskunfélegyhá- í za. Engels u. 39. szám. (Be- 1 járat a Ságvári utcából.) Ér- [ deklődni mindennap Engels r u. 36. alatt.____ 1167 t P ETÖFISZALLAS belterü- * létén 2 szobás, összkomfor- 1 tos 'ház eladó, azonnal be- v költözhetően, 7000 négyzet- z méter területtel. Betonút \ mellett. Érdeklődni Kossuth g u. 5.______ 1162 i H AROMSZOBAS. ÖSSZkom- í fortos ház eladó. Kiskunfél­egyháza. Rákóczi utca 11. p szám. ____ 1160 £ K ÉTSZOBÁS házrész el- } adó. Kiskunfélegyháza, En- i gels u. 29. szám.____ 1152 y K ISKUNFÉLEGYHÁZA, z Jókai utca 44. alatt eladó ( egy szoba, konyha, előszoba, t kamra. Érdeklődni Attila v utca 29 a._____*_____1150 e I ZSÁKI útban, Vereb kocs- J mánál 850 négyszögöl kert, s kis tanyával eladó. Ipari f árammal. két kúttal az r egész terület öntözhető. Le- c vélcim: Pekó Antalné, Kis- f kunfélegyháza, Engels u. 3. t MISKOLC melletti, lenin- városi tanácsi, III. emeleti, összkomfortos, garzon laká­somat elcserélném Kecske­métire. vagy környékére, bármilyen tanácsi lakásért.* Levélcím Pekó Antalné, Kiskunfélegyháza. Engels u. 3. Kedd, vasárnap. ___H84 P ANORAMAS minigarzon öröklakás eladp kp. -j- OTP- hitelátvállalás. Érdeklődni Kiskunfélegyháza. Romhá- nyi János u. 88. Juditék. 1156 Gépek és alkatrészek FÜRGE kerti traktor után­futóval kifogástalan álla­potban sürgősen eladó. Be- rényi Istvánná, Ladánybe- ne, Gödörállási dűlő 3. _10 683 W ARSAWA személygépko- . esi eladó munkagépnek vagy alkatrésznek. Kecske-, mét. Szolnokihegy 112.v (AFOR JeléL________1494 I C-S 850-es Fiat műszaki vizsgázott, eladó. Szíjj Je­nő Kecskemét, Füzes u. 2 a. I. 2. Érdeklődni: dél­után 3 órától.________1515 I V rendszámú Zaporozsec. jó karosszériával motorhi­bás. lejárt műszakival eladó. Kiskőrös. Mészáros Lőrinc u. 77. ________ 14 W ARTBURG de Luxe. UZÉ garázsban tartott, alig hasz­nált állapotban eladó. Tisza- alpár, Csokonai u. 1. Tóth Gábor testnevelő. ___1105 5 611-ES Zetor. 5 tonnás bil­lenős pótkocsival eladó. Sze­mélygépkocsira cserélnék. Madi Károly, Kecskemét. Máriahegy 63._______1392 E LADÓ Wartburg de Luxe CU 75—25-ös rendszámú. Megtekinthető: szombaton egv órától 18-ig. vasárnap egész nap. Kecskemét. Dó- zsa György u. 15 a. 10331 MTZ 50-es traktor 'eladó ekével. Györszemere, Fel- péci u. 60. Győr-Sopron me- i gye. ____ 658 U K rendszámú Lada Com­bi eladó. Soltvadkert, Ber­csényi u. Tóth István. 886 zi 85—15 rsz. Trabant Spe­cial első kézből eladó. Ér- . i deklődni: Ronga Bálint \ Apostag. Zrínyi_u. 3.____32 S IMSON Stár. 5000 km-rel eladó. Kiskunfélegyháza. ! Alkotmány u. 17 a. 1265 < ZSIGULI 1200-as jó állappt- : ban, sürgősen eladó. Érdek- 1 lődni Kiskunfélegyháza, 1 Iványi Sándor u. 2. I. em. 8. i ______________1261 1 S —50—B Simson. ZK—140 1 magnó. 6 húros gitár eladó. < Kiskunfélegyháza, Vörös < Hadsereg u. 66, _____1255 1 M OSZKVICS 408-as, friss 1 műszakival jó állapotban el- 1 adó. Kiskunfélegyháza, i Romhányi János u. 49. 1 1241 1 250-ES MZ eiadó. Kiskunfél- j egyháza, Lenin u. 12. I _ 1227 I ZSIGULI 1200-as eladó. Kis- J kütif élegyháza, Horváth* fcoltán u. 13.________1225 , $K$PA/ 100-as 39 ezer kilo- } meterrél eladó. Forgó István ? Kiskunfélegyháza, Fisch J- Emil u.- 11. 1218 jj 1200-AS. ZO-s kék Lada. £ friss műszakival, igényesnek ■ eladó. Kiskunfélegyháza, f Mártírok u. 9. III. em. 69. __________________1206 ® WARTBURG IM-es eladó. Érdeklődni 16 óra után. Kis- 1 kunfélegyháza. Attila u. 1—3. I. em. 3.________1196 3 L ÁDA 1200-as, ZM-es, friss a műszakival, kevés kilomé- - terrel. kitűnő állapotban, r igényesnek is eladó. Érdek- c lodni szombat délután és | vasárnap, Kiskunfélegyhá- _ za, Attila u. 76. 1195 E VENNÉK 220 voltos (2 kW) J áramfejlesztőt. Ajánlatot z. M. Szabó József. Kiskunfél- S egyháza. Zsinór u. 10. szám. E _1194 a M Z TS—250 eladó. Kiskun- 3 félegyháza. Dózsa György u. r. 1. fszt 2.___________1192 • 1 200-as Zsiguli eladó. Kis- - kunfélegyháza. Katona Jó- zsef utca 5. szám. 1182 1------—-----a Ö NJÁRÓ háztáji kocsi, 10 q g teherbírású, önindítóval. ^ vizsgára felkészítve, eladó. Bármikor megtekinthető, r Jászszentlászló, Tavasz u. 1. £ szám. Vámos István. 1180 ?-------- o F ELÚJÍTOTT Barkas, 2 éves ß műszaki vizsgával eladó. Ér- u deklődni 16 órától. Kiskun- ö félegyháza, Bajcsy-Zsilinsz- ® ky u. 4. III. em. 13. Mun- r1 kaidő alatt Cipőgyárban, f Csabai. 1179 I* HÁROMÉVES. 1200-as Lada i megkímélt állapotban eladó. ^ Kiskunfélegyháza. Szőlő u. r 9. 1174 i LADA 1300-as, ZG-s eladó. f. Kiskunfélegyháza, Attila u. r 79. 1172 ' TRABANT UC-S, 35 000 ki- n lométerrel, eladó. Kiskun- y félegyháza, Kilián György r utca 22.________1163 i H IDRAULIKUS. masszás i tömőgép eladó. Grubics r Márton, Pécsvárad, Kossuth i u. 18 a. Telefon: 184. c ___________ 1158 y E LSŐ tulajdonban levő CT-s 60i-es Trabant jó állapotban F eladó. Kiskunfélegyháza. Almos u. 35. sz. ______1149 * T RABANT ZC-s eladó. Kis- j kunfélegyháza, Hunyadi i utca 13. alatt. 1145 Egyéb adásvétel

Next

/
Oldalképek
Tartalom