Petőfi Népe, 1981. május (36. évfolyam, 101-126. szám)

1981-05-01 / 101. szám

A PRÓHIRDETÉSEK Ingatlan KÉTLAKÁSOS, nagy telken levő. családi ház, magános­nak, szövetkezeti, vagy tár- sasházépítőknek eladó, cím: Baja, Martinovics u. 8/b. Halász Ernőné. Tel.: 12-437. ________ 538 E LADÓ beköltözhető szoba, konyha, spájzos, 2 szobásra alakítható házrész, kis ud­varral. Kecskemét. Hoffman j. u. 9/a. sz. Érdeklődni le­het: Kecskemét. Kőröslhegy 205. Darányiék. Reszelőgyár után 500 méterre.,____26701 S ÜRGŐSEN eladó tanya, egy hold területtel. Villany van. Hetényegyháza, Szánkás 235; Bognárék._________26720 E LADÓ két családnak is megfelelő ház, 2800 négyzet- méter kert bekerítve, öntö­zésre berendezve, 100 db gyümölcsfa, üvegház, 36 m csőkút, 220 négyzetméter gazdasági épülettel. MAV- sportpáiya mellett. Érdek­lődni Kiskunfélegyháza. En­gels u. 15/a. Déslk._____1159 ’ B ELSŐ házrész eladló. Kis­kunfélegyháza, Lónyai u. 27. __________1270 K ÜLÖNPORTAS családi ház eladó. Kiskunfélegyháza. 11- lésházy u. 23. Érdeklődni Móra tér 19. földszint l. '____1269 H ARKÁNYBAN, Béke u. 3. sz. nyaraló eladó, 3 szobás. Érdeklődni a helyszínen, május 1-től._______;______631 2 49 NÉGYSZÖGÖL hobbi­kért eladó, a Kiskőrösi úton. Érdeklődni: Kecskemét, Sze- Jeifalu, Fészek u. 10/A. 26911 ELADÓ 3 szobás, kertes csa­ládi ház. Lajosmizse. Telepi út 16. _______________ 26776 S ÜRGŐSEN eladó 170 négy­szögöl közművesített ház­hely, kész alappal, és épí­tőanyaggal. Érdeklődni: va- • sárnap délelőtt, Fenyvesi, Soltvadkert, Kútágas d. 40. __26784 E LADÓ Kecskeméten ház­rész, két szoba, konyha, spájz, különálló kamra, víz­vezetékkel. Leveleket ,,Azon. nai beköltözhető" jeligére a kiadóba kérek. ___ 26796 E LADÓ tanya egy hold te­rülettel. Jószágtartásra al­kalmas. Műúthoz, üzlethez, autóbuszmegállóhoz közel. Villany van. Szabadszállás* Balázspuszta 58. 26819 BÓCSA, IV. kér. 141. számú tanya, 2000 négyszögöl sző­lővel eladó. Gazdálkodásra, jószágtartásra alkalmas. Vil­lany, víz bevezetve. Érdek­lődni a helyszínen. Balo­gh éknál.______________ 26780 M IKLÓSTELEPEN hobbik­nak alkalmas, szőlő, gyü­mölcsös eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Katona József u. 11.___________________1667 J Ó karban levő. több helyi­ségből álló tanyai lakás, fürdőszobával, vízzel, vil­lannyal. 1200 négyszögöl szőlővel, gyümölcsfákkal, mű út mellett, állomáshoz 15 percre, sürgősen eladó. Fü- löpszállás. Telekpuszta 85. _______________________26875 E LADÓ Kecskemét, Liliom u. 17/a. számú, 6 helyiség­ből álló ház. Fürdőszoba, vízvezeték van. Augusztus hónapban beköltözhető. Meg. tekinthető: hétfőn, szerdán, szombaton, vasárnap egész nap, kedden, csütörtökön, pénteken délután. Irányár: 480 000 Ft. ________ 26771 O RDAS, Rákóczi utca 6. sz. alatti, 2 szobás, családi ház eladó. Érdeklődni lehet: Kiss Sándor, 7030 Paks, Le­nin utca 18. szám. ______180 K ALOCSÁN, 3 szobás, kom­fortos, családi ház, téglaga­rázzsal, 190 négyszögöl te­lekkel. megegyezéssel, be­költözhetően eladó, illetve elcserélném Kalocsán, Mis­kei úti OTP-lakásért. Érdek­lődni lehet: özv. Illés Gyu- láné, 6300 Kalocsa, Szénás­kert V. utca 13. szám alatt, egész nap. ___ 185 K ERTÉSZKEDÉSRE, állat­tartásra alkalmas tanya, 2400 négyszögöl szőlővel el­adó. Érdeklődni lehet: Solt­vadkert, Ady E. u. 44. szám alatt. ____ 26864 D UNAEGYHAZÁN azonnal beköltözhető, 2 szoba, kony- hás lakóház, melléképüle­tekkel eladó. Cím: Subicz János, Dunaegyháza, Felsza­badulás^. 10. 6323. _____960 E LADÓ egyszobás, összkom­fortos, belső félportás ház. Lajos Gyuláné, Kecskemét, Pozsonyi utca 17.______1709 E LCSERÉLNÉM, vagy elad­nám kalocsai. 3 szobás, ker­tes családi házamat kecske­métire. Ugyanitt hobbikért is eladó. Érdeklődni: Kalo­csa, Kőégető köz 1. _ 26847 TELEK eladó Lászlófalván tervrajzzal, építési enge­déllyel. Érdeklődni: Kecske­mét, Borbás 17. sz. Berényi József éknál. 26845 EGY szoba, konyhás házrész költségmegtérítéssel átadó. Kecskemét. Kórház u. 48. Maros László. Érdeklődni: 15—18 óráig._____ 1677 A ZONNAL beköltözhetően eladó, Kiskunfélegyháza, Arany János utca 62. számú ház. V__________1329 U TCAI házrész eladó, azon­nal beköltözhető. Érdeklődni lehet vasárnap 10—17 óráig. Kiskunfélegyháza. Szemere utca 19. ______‘ 1327 F AL MONOSTORA, Dózsa György u. 30. számú ház, 400 négyszögei portával és külön 400 négyszögöles por­ta eladó. Érdeklődni ugyan­ott Valkovics József.__1321 K ÜLÖNPORTAs ház, nagy kerttel eladó. Kiskunfélegy­háza. lllésházy utca 16. 1318 FÉLEGYHAZAHOZ 15 km-re levő, tanyás ingatlanomat elcserélném kis tanácsi la­kásra. Pusztaszer, Dózsa u. 6. Tóth._____________ 1311 L IBATARTASRA, kertész­kedésre alkalmas tanya el­adó. a Péteri-tónál. Érdek­lődni Pusztaszer, Dózsa u. 6. Tóth.________ 1310 . KISKUNFÉLEGYHÁZA, Bankfalu, Zsinór utca 14. alatt központi fütéses mel­léképül et_e la dó ._________1309 o arAZS eladó. Kiskunfél­egyháza. Für^r /Sándor u. 9. B. II. em. 9. lajtai. 1306 KISMÉRETŰ szoba, konyha eladó. Kiskunfélegyháza, Ki­lián György u. • 31. szám alatt. Érdeklődni egész nao. • i 1293 KISKUNMíAJSAN eladó Má­tyás király u. 1. számú két­szobás, összkomfortos ház. Beköltözhető. Érdeklődni Kiskunfélegyháza, Esze Ta­más u. 7. szám alatt, Hu­nyadi Imrénél.__________1300 B ELSŐ házrész építési enge­déllyel, sürgősen eladó. Kis­kunfélegyháza, Kilián Gy. U. 47.___.________________1292 KISKUNFÉLEGYHÁZA. Rá­kóczi u. 18. számú ház el­adó._______________ 1291 K ISKUNFÉLEGYHÁZI Zöldmező Tsz központja mellett a Gál-tanya eladó. Jószágtartásra, fóliázásra kiválóan alkalmas. Víz, vil­lany bevezetve. Érdeklődni az Ügyvédi munkaközösség­ben. _________________1283 K ÜLÖNPORTAS családi ház eladó. Kiskunfélegyháza, Bercsényi u. 32. Érdeklődni Döbrentey u. 3. Mindennap 15 órától.__________ 1282 K ISKUNFÉLEGYHÁZA. Al­pári út 54. számú ház azon­nal beköltözhetően eladó. Érdeklődni Csenkiéknél, 41. szám alatt. ,,_________1275 S ZÁZHALOMBATTAI ker­tes, családi házamat elcse­rélném kiskunfélegyházira. Ajánlatot „Minden megol­dás érdekel" jeligére Kis­kunfélegyháza, Ady Endre u. 8. Hirdetőbe.________1272 K ÉTSZOBÁS gázfűtéses ház, sok melléképülettel, a köz­ponthoz közel eladó. Érdek­lődni mindennap délután 4 órától a helyszínen, Szeged. Farkas u. 6. 333 Lakás BELVÁROSBAN 2 szobás lakás edadó. Baja, Tóth K. tér 6. Öl. em. 28._____ 632 V ILLANEGYEDBEN, kétla­kásos társasházban, kétszo­bás. gázfűtéses, kertes lakás eladó, garázzsal. Kecskemét, Irinyi u. 16/b. Dr. Molnár. 26969 KECSKEMÉT, széchenyivá- rosi 2 és fél szobás örök­lakás eladó, OTP-hitelát- vállalással. Ajánlatokat: „II. emelet 131912" jeligére a kecskeméti Magyar Hirde­tőbe kérek. ___ 1826 K ECSKEMÉTI kétszobás, távfűtéses, széchenyivárosi OTP-s öröklakást és kétszo­bás budapesti tanácsi lakást elcserélnénk kecskeméti na­gyobbra. Leveleket „100 négyzetméter körül” jeligére a kiadóba_ kérek.______26821 M ÜKERTVAROSI, föld­szintes, 2 szoba, összkom­fortos, garázsos, szövetke­zeti lakás eladó. Kecske­mét, Borostyán u. 5. B/2. Bene. Érdeklődni: hétköz­nap csak 17 óra után. , _ ■___________ ; 28826 L UXUS KIVITELŰ 3 szobás lakás plusz pince készpén­zért eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Nyíri út 13. fsz. 25;_______________ 26831 ELADÓ kétszobás lakás szalagházban. Kecskemét, Petőfi Sándor u. 7. VI. eme­let 184.__________________1680 VAROSKÖZPONTBAN két és félszobás lakás eladó. Kiskunfélegyháza, Dózsa György u. 2—4. III. em. 67. T 7 r' ■ ______;_______ 1325 S ZOBA, konyhás, spájzos lakás, külön bejárattal, WC-vel, albérletbe fiatal házaspárnak kiadó. Érdek­lődni naponta 16 óra után, Kiskunfélegyháza, Kölcsey utca 6. szám alatt. (Sarok­ház^ _______ 1320 O TP-S öröklakás eladó, készpénz, plusz OTP-hi- telátvállalással. Érdeklőd­ni a helyszínen Kiskunfél­egyháza, Vörös Hadsereg u. 57. V. em. 13. Csenki Mi­hály. __________ 1313 K ÉTSZOBÁS, logglás örök­lakás, készpénz plusz OTP- hitelátvállalással eladó. Ér­deklődni 18 óra után hét végén egész nap, Kiskun­félegyháza, Zrínyi u. 5. IV. em. 28. ____ __ 1298 K ÉTSZOBÁS szövetkezeti lakásomat eladnám, vagy kis kertes házra cserél­ném. „III. emelet" jeligé­re a Hirdetőbe kérem a le­veleket. Kiskunfélegyháza, Ady Endre u. 8. _______1271 K ECSKEMÉTEN 55 négy­zetméteres, OTP-s örökla­kás készpénz plusz OTP- hitelátvállalással eladó, azonnal beköltözhetően. Megtekinthető: vasárnap, Pákozdi csata u. 23. III. 36. Németh. _____________ 26801 E LADÓ 2 szobás, gázfűtéses szövetkezeti lakás Kecske­méten. Garzont beszámí­tok. Leveleket „Lenin tér" jeligére a kiadóba kérek. ' _____________ 26775 B UDAPEST, VII. kerületi, vlllanyfűtéses társbérlete­met (a szoba 25 négyzetmé­ter) elcserélném kecskemé­ti, kiskunfélegyházi, vagy kiskunhalasi egyszobás, komfortos, tanácsi lakás­ra. Leveleket „Térítés nél­kül" jeligére a kiadóba ké­rek.______ 26816 K ECSKEMÉT, Nyíri út 13. magasföldszint 18. számú 2 és félszobás, loggiás, szu- terénos, 58 négyzetméteres, hitelmentes öröklakás, azonnal beköltözhetően, igé­nyesnek eladó. Érdeklődni lehet: Dr. Támadtné, Szé­kesfehérvár, Málus 1. tér 14. Telefon: 14-994; _____26764 Ü RES lakást bérelnék hosz- srabb időre, bárhol. Levele­ket „Május 1" jeligére a kiadóba kérek. 26788 Gépek és alkatrészek ÜJ állapotban levő sze­mélygépkocsi-utánfutó el­adó. Kecskemét. Majális u. 3. C. lépcsőház. Váczi 17 órá­tól. ____ ‘ 1880 I B-S 353-as Wartburg kitűnő állapotban, olcsón eladó, műszaki vizsga előtt. Kecs­kemét, Máriahegy 152. Zana. ________________. 1676 B OLGÁR T 45-ös lánctal­pas traktor talaj maróval eladó. Soltvadkert, Kertész u. _1._______j___ ___26856 U L rendszámú Trabant el­adó. Érdeklődni: 5 óra után, Kecskemét, Szolnokihegy 15. ép. n^em. iir*______26853 E LADÓ 220 V-os betonke­verőgép. Sipos, Hetényegy­háza. Napsugár u. 7. Ér­deklődni: 14 óra után. ■___________ 26854 I X rendszámú Trabant Combi eladó. Tóth István, Kiskőrös, Vörösmarty út 28. 26869 PANNONIA-meghajtású, új magánjáró eladó. Jakab- szállás, Béke U. 29. 26859 „VETYEROK—12" — 250 köbcentiméteres csónak­motor, tirisztoros gyújtású, vadonatúj eladó. Érdeklőd­ni lehet: Bolvári Ferenc 6300 Kalocsa Szérűskert út 3. 17_ óra után. _________189 1971-ES kiadású Ikarus—311 típusú autóbusz felújított állapotban eladó. Érdek­lődni lehet: Kecskemét, Városi Tanács Építési Költ­ségvetési Üzeme, Kecske­mét, Reiszmann Sándor ut­ca 20. sz. alatti központi irodában._______________1700 M B 1000-es Skodához új karosszéria-alkatrészek el­adók. Kecskemét, Tölgyesi u. 11._____________- ~ 26830 8 50-ES Fiat-alkatrészek és egy darab Trabant 600-as motor, futómű eladő. Nagy­kőrös, Sas u. 11._____ 26844 Ü J csipkés szőlőművelő-tár- csa, MTZ 50-es traktor 6,5 tonnás pótkocsival eladó. Kecel, Katona u. 7. 26835 FIAT 132 GL eladó, vagy elcserélném Lada 1500— 1600-asra. Kecel, Katona u. 7._____________________ 26834 Ü J szovjet traktor T 16-os, háromhengeres RS-szivaty- tyú és Wartburg de Luxe eladó. 6200 Kiskőrös, Maja­kovszkij út 23. sz. Érdek­lődni : mindennap 18 óra után. ______________26833 J ó állapotban levő 220 V-os aggregátor eladó. Érdek­lődni : naponta 17 órától, Kecskemét, Tinódi utca 10/B. III. emelet 23. 1688 PRÍMA állapotban levő IE-s Wartburg Turist és 500-as Trabant-karosszéria eladó. Kiskunfélegyháza, Tanács­köztársaság^. 5.______1326 TRABANT Limusin IC-s, eladó. Érdeklődni 19 órá­tól, Kiss János, Kunszállás, tanya 118. ________1 1322 M IA Diesel-motor eladó. Sárkány Mihály, Kiskun­félegyháza, I. kér. tanya 178. __________________1319 C SEPEL—111. ipari varró­gép eladó. Kiskunfélegyhá­za, Nefelejcs utca 18. Ka­pus. • ' ' ■ ■__ 1315 K —25-ÖS traktor, fűrésszel és ekével, sürgősen eladó. Bugac, Felsőmonotor 134. szám alatt, Vörösék.____1308 D AGASZTÓGÉP, két csé­szével, jó erős, eladó. Ér­deklődni 7—13 óráig, Kis­kunfélegyháza, Bercsényi u. 17.__________________1305 F ŰRÉSZGÉP eladó. Kiskun­félegyháza, Tanácsköztár­saság u. 79. szám alatt. ___________________\ 1303 P RÍMA állapotban levő hidraulikus, masszás tömő­gép eladó. Érdeklődni Kecs­kemét, Katonatelep, Kocsis dűlő, Kara László. 1302 | WARTBURG CH-s rendszá­mú és hordozható farostle­mez-garázs eladó. Teleki Viktória, Kiskunfélegyhá­za, • Mártonffy u. 4. Érdek­lődni lehet szombat és va­sárnap 19—20 óráig szemé­lyesen, vagy telefonon 567. ______________________, __; 1299 L ADA 1200-as, 4 éves, piros színű gépkocsi eladód Ku- rucz János, Kiskunfélegy­háza, Kossuth Lajos u. 18. D lépcsőház III. 1. 1280 ELADÓ 2 db üzemképes lo­csolómotor, 2 db 40 méte­res gumitömlő, és 1 db 5 méteres szívócső. Megte­kinthető Kiskunfélegyháza, Nádasdi u. l. szám. 1279 UE—28-AS traktor jó álla­potban eladó. Kecel, Jókai út 37. sz. Vadas._____ 26785 T RABANT-motoros, bille­nőplatós munkagép, vizs­gára felkészítve eladó. Ma­kai András, Izsák, Tél u. 4. _26793 D IESEL Mercedes 200 fel­újított karosszériával, mo­torral eladó. Kecskemét, Reile G. u. 22. VIII. em. 43. _______________26791 E LADÓ összkerék-meghaj­tású, MIB-motoros magán­járó. Kerekegyháza, Dó­zsa Gy. U. 82. _ 26818 UE 28-as traktor 700-as sza­lagfűrésszel, külön is, és ZC rendszámú Wartburg Tourist eladó. Soltvadkert, Költői A. 5. __________26782 J Ó állapotban levő 3011-es Szuper Zetor eladó. Érdek­lődni lehet: Kiss Ferenc, Nyárlőrinc, Üttörő u. 22. j _____________26768 S KODA Octávia egyben, vagy alkatrészenként el­adó. Tiszaalpár, Bacsó B. U. 3.___________________26786 3 53-AS Wartburg alkatré­szenként eladó. Jakabszál- lás, I. kér. 110. Víg Lajos. Hajtó úti iskola mellett. ________________________26803 MTZ 50-es traktor és Gaz 69-es futómű eladó. Szakái Gábor, Soltvadkert, Közép­csábor 111. _________ 26778 Z L-ES Trabant Speciál el­adó. Érdeklődni: Kecske­mét, Bíró L. 8. (Szeleifa­lu). Egész nap.________26802 C P-S Trabant eladó. Érdek­lődni: 17 óra után, Kecske­mét, Szolnokihegy 4. I. em. 4. _____________________1664 E LADÓ jó állapotban levő, két évre levizsgáztatott IH rendszámú Trabant 601-es Limusin. Érdeklődni lehet: Kecskemét, Tinódi u. 12. IV. em. 12. minden nap 17— 19_óráig._____________ 26868 R —10-ES személygépkocsi érvényes műszakival, egy­ben, vagy alkatrészenként eladó. Érdeklődni: Kecske­mét, Rákóczi út 21. I. ép. fsz. 2. Abonyi Jakabnál. ________________________26873 P F-ES 1200-as, PM-es 1300- as Lada, 3 éves Simson el­adó. Érdeklődni: szombat, vasárnap egész nap, Solt­vadkert, Lenin út 43. Ka­zal. 26765 Egyéb adásvétel ELADÓ 11 db PK—48. fö­démpanel, művi áron. Kis­kunfélegyháza. Mikes u. 2. I , 1207 GÖRÖGDINNYE, sárgadiny- nye- és uborka palánta kap­ható. Kecskemét, Borbás 50. Békéscsabai út, 9 km-nél közvetlen balra. ______26707 E LADÓ nagyobb mennyisé­gű fehér, Dri/tamin és erős paprikapalánta. Szurok Já­nos, Kecskemét, Vacsihegy 86. _____________4_______1632 7 0 DARAB anyajuh bá­ránnyal eladó* Tatárszért- gyöngy, Béke u. 23. 267*4 KUVASZ kutyák (kettő) el­adók. Palotásék, Kiskunfél­egyháza, VII. kér. '73. Csa­nyi út.________________1276 P APAGÁJOK, díszmada­rak, díszhalak nagy válasz­tékban, jutányos áron kap­hatók Vadász Miklós dísz­állat-kereskedőnél, Kiskun­félegyháza, Daru u. ?9. Telefon: 330. Ugyanott nagyméretű kalitkák, bioló­giai haleledel és egy kuko­ricadarálójeladó. ________1287 F ELELŐSSÉGGEL, ma is 22 liter tejet adó tehén és 550 kg-os, 8 hónapos vemhes üsző eladó. Petőfiszállás, tanya 111. szám, E—5-ös út mellett. Kohajda Béla. _________________________1328 E LADÓ 5 darab félidős vemhes anyakoca. Érdek­lődni lehet: Sáfrán Ferenc, Kecskemét, Méntelek 241. ____________________ 1708 F ON1XPÁLMA, 2 méteres, eladó. Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 23. Sörösné. 1278 SZÉNA — 150 mázsa — el­adó. Érdeklődni: Kecske­mét, Szemere Bertalan u. 1. Műkertváros._________ 26799 S ZÉNA, kézzel kaszált, 60 mázsa eladó. Érdeklődni: Jakabszállás, III. kér. 103. délután. , 26836 FÉM nyúlketrecek eladók. Érdeklődni: Kecskemét, Benczúr Gy. u. 5.__ 26843 2 4 KALAPÁCSOS, nagy tel­jesítményű, univerzális sze- mestermény-daráló, bérda­rálásra is alkalmas, üzem­képesen eladó . Érdeklődni lehet: Hegedűs József 6351 Bátya, Kossuth u. 50. szám alatt.____________________186 K ECSKEMÉT, Árpádváros környékén garázst vennék. Leveleket: „Árpád körút 131803" jeligére a kecskemé­ti Magyar Hirdetőbe kérek. . _ ' 1691 „GRUNDIG 2000" képmag­nó vadonatúj, vámkezelt, kazettákkal igényesnek el­adó. 18 óra után, Budapest, telefon: 152-891.______ 1721 KENWOOD tuner, Sanyó deck és Akai lemezjátszó eladó. Kecskemét, Kölcsey u._7. _ ELADÓK: 2 ajtós szekré­nyek, ágybetétek, ágyak, kályha. Kecskemét, Horváth Döme u. 23 a. Délután fél 5-től 7 óráig._____ 26866 Ü J Sony erősítő 2 x 40 W és Sony magnós deck, va­lamint Orion Uranus AT 961 típusú televízió és egy Duka melegvizes kazán el­adó. Érdeklődni lehet: Ti- szakécske, Rákóczi út 68. délután 15 óra után. __ 26828 V INYISZTÓ 1,83-as kazán eladó. Érdeklődni lehet: na­ponta 17 óra után, Kecske­mét, Fürst S. u. 2. fsz. 1. Tárj ányi.______________26824 B ONTÁSANYAGOK: Cse­rép, faanyag, nyílászárók, mozaiklap eladó. Érdeklőd­ni Kiskunfélegyháza, Holló Béla utca 14/a. alatt.___1330 S EZLON* 2 db karosszék, fásládák és vasalódeszka eladó. Kiskunfélegyháza, Engels u. 34. Dobákné. _______________________1324 „ CSOBÁNC" szobabútor (15 db-ból álló) eladó. Kis­kunfélegyháza, Kazinczy u. 2. IV. em. 38. László János. _ „ „ I 132Sm KONYHABÚTOR, olaikály- ha eladó. Kiskunfélegyhá­za, József Attila u. 4. in. em. 20. . ■________1316 S ZEKRÉNYSOR, 2 fotel, 4 székkel és gyermekszoba- bútor eladó. Kiskunfélegy­háza, Móricz Zsigmond tér 4. alatt.________________ 1314 E LADÓ kb 80—100 éves szekrény és íróasztal. Kis­kunfélegyháza, Petőfi u. 49. szám. _________ _ 1297 I FJÜSAGI szekrénysor, 2 db fotel, és gyermekheverő eladó. Kiskunfélegyháza, Asztalos János u. 5. I. em. 2. ajtó. 1295 ELADÓ 2 fotel, 2 gyermek­ágy, matrac, asztal, sport­kocsi, és járóka. Kiskun­félegyháza, Engels u. 37. Rózsáné.________________1294 KÖZPONTI fűtéshez 2,78- as, jó állapotban levő ka­zán eladó. Kiskunfélegyhá­za, Tölgyfa u. 1. Érdeklőd­ni 17 órától. ______1289 V ITRIN, kétajtós szekrény, heverő, háromlángú komp­lett gáztűzhely és komplett gázrezsó, 2 db ágybetét és 2 fotel eladó. Kiskunfélegy­háza, Tanácsköztársaság u. 48. szám alatt. _________1238 K OMBINÁLT szekrény el­adó. Kiskunfélegyháza, Kossuth u. 30. III. em. 30. Baranyiék. ____________1286 A NTIK márványlapos tála­ló eladó. Kiskunfélegyháza. Szendrey Júlia u. 34. 1284 LAKÓSZOBABÚTOR jó ál­lapotban külön is eladó. Kiskunfélegyháza, Dózsa György u. 2—4. I. lépcső­ház. Molnár Lajos. 1277 SZTEREÓ autórádió-mag­nó és optik lámpa százezer üvegszálas eladó. Érdeklőd­ni: minden nap délután. Tóth, Tiszakécske, Bajza u. 6. 26795 KÉT új ablak eladó. Kecs­kemét, Küküllő u. 17. _______________________26732 E LADÓ régi, sötétbarna, faragott hálószobabútor (hiányos). Ugyanitt rak­tárnak való helyiség kiadó. Cím: Lajosmizse, Dózsa Gy. U. 4. 23372 Vegyes LAKÓ- és középületek, csa­ládi házaik és egyéb épüle­tek talajvíz elleni szigetelé­sét vegyi úton, az épület megbontása nélkül vállalom. Tóth Sándor szigetelő, 6100 Kiskunfélegyháza, Szegfű u. 9. Telefon; 175/15._______1200 N EM kell anyagért mennie! Űj fürdőszoba szerelését és javítását rendelje meg Vass Árpád. vízvezeték-szerelő mesternél. Vidéken is. Kecs­kemét, Csongrádi u. 7. ’ _______________ 26860 h engekfürAst, dugattyú­zást. csapágyazást, személy­gépkocsikhoz, RS traktorok« hoz. Tóth. Kiskőrös, Lenin U. 17.________ 228 S ZOMBAT vasárnapra, el­adói munkakörbe segítőt keresek Kecskeméten, lehe­tőleg Jogosítvánnyal rendel­kező személyt. Leveleket: „Megbízható 131 709" jeligé­re a kecskeméti Magyar Hirdetőbe kérek. _______1577 B ÚTOROZOTT szoba kiadó. Kiskunfélegyháza, Damja­nich u. 24. ••/• 1274 BÚTOROZOTT szoba tanu­lóknak albérletbe kiadó. Kiskunfélegyháza, Tanács- köztársaság u. 40. 1273 KÜLÖN bejáratú, bútoro­zott szoba kiadó. Érdek­lődni csak május 1„ 2., 3- án délelőtt, Kiskunfélegy­háza, Attila utca 44. alatt. __i317 NYUGDÍJAS, egyedülálló férfi részére sürgősen ke­resek albérleti szobát, für­dőszoba-használattal Kecs­keméten. Leveleket: „Le­hetőleg központon 131815" jeligére a kecskeméti Ma­gyar Hirdetőbe kérek. ______1722 T IZENÖTÉVES műszaki fordítói gyakorlattal, fel­sőfokú nehézipari nyelv­vizsgával anyanyelvi fordí­tást, tolmácsolást, vagy le­velezést vállalok Kecskemé­ten, vagy környékén, egye­di megbízás, vagy szerződé­ses jogviszony keretében. Leveleket „Megbízható 26807" jeligére a kiadóba ké- rek. 26807 EGYEDÜLÁLLÓ férfi gar­zonlakást bérelne Kecske­méten, azonnali beköltö­zéssel. Leveleket „Egy év­re" jeligére a kiadóba ké­rek; ____________________26798 F IATAL gyermektelen há­zaspár minigarzont, vagy lakrészt bérelne Kecskemé­ten. Nagyné, 1184. Buda­pest, Reviczky Gy. 3. Tele­fon : 285-340. 26790 KECSKEMÉTI egyedülálló idős nővel eltartási szerző­dést , kötnék. Leveleket „Gondoskodás" jeligére a kiadóba kérek. ________26867 K ÜLÖN bejáratú bútorozott szoba kiadó. Kiskunfél­egyháza, Vörösmarty u. 11. _____________________1290 Á CSMUNKÁT és javítási munkákat vállalok. Kiskun­félegyháza, Petőfi u. 26. sz. 1285 HÁZTARTÁSBA megbíz­ható besegítőt keresek ha­vi fizetéssel. Kecskemét, Ybl Miklós u. 3. ________1884 B ELTERÜLETEN, főúton üzlethelyiség kiadó. Kovács Mihály, Kecskemét, Ceglé­di út 51.________________1660 E GYEDÜL élő fiatalasz- szony két kisgyermekkel, két évre külön bejáratú üres, szoba, konyha albér­letet keres. Kiskunfélegy­háza, Árpád u. 32. 1301 FÉRFI-, női fodrászat át­adó, esetleg csak üzlethe­lyiség. Tóth András Kis­kunfélegyháza, Bercsényi u. 43. 1296 70 NÉGYZETMÉTER, 240 köbméter raktár kiadó Kecskeméten a ladánybenei út mellett. Árajánlatot „Központtól 6 km" jeligére a kiadóba kérek. 26812 KIADÓ Katonatelepen, hosszabb időre tanya telek­kel, fóliasátrakkal. Zöld­ségtermelésre kiválóan al­kalmas. Érdeklődni: Kecs­kemét, Kenderes! u. 1. Sza­bó Józsefnél. __________26767 Ü RES szoba konyhás la­kást keres fiatal házaspár gyerekkel. Kecskemét, Ka­dafalva_4.______ 1669 F IATAL házaspár eltartá­si szerződést kötne idős személlyel kecskeméti la­kásért. Leveleket: .Megbe­csülés 131788" jeligére a kecskeméti Magyar Hirde- tőbe kérek 1_____________1670 F ÉRFI libatömő társat ke­resek Kiskunfélegyházán. Levelet „5—10 év" jeligére kiskunfélegyházi hirdető­be. Ady Endre u. 8. 1281 Házasság 46 ÉVES, 160 cm magas, minden káros szenvedélytől mentes, jó megjelenésű, összkomfortos, berendezett lakással, hétvégi házzal ren­delkező özvegy szakmunkás, átlagos megjelenésű, jólel­kű, őszinte, nem m ölelt, egyszerű nő Ismeretségét keresi. Kalandorok kímélje­nek. Leveleket „Házasság lehetséges” jeligére a kiadó­ba kérek. 26842 31 ÉVES. 165 cm magas, korrekt, nőtlen, káros szen­vedélyektől mentes fiatal­ember, megismerkedne kor­ban hozzáillő nővel, házas­ság céljából. Egy gyermek nem akadály. Leveleket: „Ketten egymásért” jeligére a Magyar Hirdető kalocsai kirendeltségébe kérem. 188 37 ÉVES, 164 cm magas, barna, elvált szakmunkás férfi, megismerkedne há­zasság céljából, korban hoz­záillő elvált, illetve özvegy­asszonnyal, egy gyermek nem akadály. Saját családi házzai rendelkezem. Levele­ket: „Tavasz” jeligére a Magyar Hirdető kalocsai ki- rendeltségébe kérem. ,187 66 ÉVES, egyedülálló, ma­gas nyugdíjjal rendelkező özvegyember megismerked­ne házasság céljából magá­nyos, kecskeméti lakással rendelkező nővel, 60 éves korig. Leveleket: „Nehéz egyedül 131 805” jeligére a kecskeméti Magyar Hirdető- be_kérek.__________ 1693 45—58 ÉVES, vígkedélyű, há­zias, alkalmazkodó, ottho­nát szerető, nem diplomás nő ismeretségét keresem há­zasság céljából. Lakás meg­oldható. Leveleket „Nefe­lejcs” jeligére a kiadóba kérek. 26865 MUNKAALKALOM AZONNALI belépéssel felveszünk ad­minisztratív munkaterületen jártas nyugdíjas dolgozót. Fizetés megegyezés szerint. Cím: Gépjavító és Vasipari Közös Vállalat, Lajosmizse, Dózsa Gy. u. 126. 1698 KECSKEMÉ­TI Számító­központja azonnali belé­péssel felvesz 32 éven aluli női dolgo­zókat kétmüszakos adatrögzítői mun­kakörbe. Jelentkezés Kecskemét, Iri­nyi u. 17. sz. 736 A MÁV Kiskunhalasi Villamos Vonal- főnöksége állandó munkahellyel, a kis­kunfélegyházi kirendeltségére felvesz itíllamos felsővezeték-szerelői munka­körbe 18—40 életév közötti, villanysze­relő vagy bármely vasipari szakmá­val rendelkező munkavállalókat. Szak­mával nem rendelkezők jelentkezését is várjuk, betanított felsővezeték-sze­relői munkára. Szakmai tanfolyampk! Kedvező kereseti lehetőség. Utazási kedvezmény (családtagok részére is). Jelentkezés: Kiskunhalas, Villamos Vo­nalfőnöksége, Kiskunhalas, Kötönyi út 20 ., illetve Kiskunfélegyháza állomá­son. 691 SZAKKÉPZETT vagy betanított kira­katrendezőt, és a műszaki osztályra férfi eladót felvesz a kiskunfélegyházi Centrum A ruház. 1713 VÁROSI Tanács Kommunális Költség­vetési üzem felvételt hirdet gyakorlat­tal rendelkező gépkocsivezetőknek, KUKA-szemétbegyűjtőre, IFA seprő­gépre, MULTIKÄR locsolóra és KON- TÉNER-kocsira. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Thököly út 34. szám. 1682 KÖZLEMÉNYEK Köszönetnyilvánítás Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, ismerősök­nek, munkatársaiknak, szomszédok­nak, akik nagyon szeretett férjem, édesapánk, testvérünk ID. FÜLDI LÁSZLÓ temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, részvé­tükkel mély fájdalmunkban velünk együttéreztek. Gyászoló család. 26 400 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, testvérek­nek, a KPM. Közúti Igazgatóság vezetőinek, munkatársainak, az MN 6547 dolgozóinak, sporttársaknak, lakótársaknak, ismerősöknek, akik felejthetetlen feleségem SZABÓ ANDRASNÉ Mészáros Márta temetésén megjelentek, sírján ko­szorút. virágot helyeztek el, rész­vétükkel nagy fájdalmunkat eny­híteni igyekeztek. Gyászoló család. 1703 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, jó szomszé­doknak, ismerősöknek, a Sertéshiz­laló Társulás dolgozóinak, akik sze­retett édesanyánk ÖZV. MOLNÁR BENJÁMINNÉ Lantos Julianna temetésén részt vettek, sírjára ko­szorút. virágot helyeztek, fájdal­munkat enyhíteni igyekeztek. Gyá­szoló család. 26 855 Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, ismerősöknek, szomszé­doknak, a Zója utcai Általános Is­kola tantestületének és igazgatójá­nak, akik szeretett szüléink SZELECZKI JANOS és SZELECZKI JANOSNÉ temetésén megjelentek, sírjukra ko­szorút. virágot helyeztek, nagy fáj­dalmunkban velünk együttéreztek. Gyászoló család. 26 8Ö1 Hálás szívvel mondunk köszönetét mindazon rokonoknak, a Magyar- Szovjet Barátság Tsz vezetőségé, nek, munkatársaknak, szomszédok­nak, jó ismerősöknek, akik felejt­hetetlen férjem, édesapánk, fiunk, vejünk, testvérünk, sógorunk, uno­kánk IFJ. HOJSZA IMRE temetésén megjelentek, utolsó útjá­ra elkísérték, sírjára koskorút, vi rágot helyeztek, és részvétükkel mérhetetlen nagy fájdalmunkat ez úton is enyhíteni igyekeztek. Gyá* szoló család. 27 51A Köszönetét mondunk mindazon ro­konoknak, szomszédoknak, ismerő­söknek, akik szeretett anyánk, nagyanyánk, dédnagyanyánk ÖZV. BORBÁS LASZLÓNÉ Herczeg Rozália temetésén megjelentek, sírjára ko­szorút, virágot helyeztek, fájdal­munkban velünk éreztek. A gyá szoló Borbás család. Kiskunfélegy háza. 1312 Hálás szívvel mondunk köszönetét a rokonoknak, szomszédoknak, jó barátoknak, ismerősöknek, a ZIM dolgozóinak, akik férjem, édes apánk HABRA JÓZSEF temetésén megjelentek, sírjára ko szőrűt, virágot helyeztek, fájdal munkát enyhíteni igyekeztek. Gyá szoló család. 26 781 V1Z-, gáz-, központifűtés-szerelőt, kő­műveseket, építőipari segédmunkáso­kat, épületasztalost felveszünk kecske, méti munkahelyre teljesítménybéres foglalkoztatással. Jelentkezni lehet a Városi Tanács építési Költségvetési Üzem Kecskemét, Reiszmann Sándor u. 20. szám alatti központi irodában. 1694 A KISMOTOR- és Gépgyár Bajai Gyára felvesz középfokú végzettségű szer­számszerkesztőket. Fizikai szakmunká­sokat: köszörűst, esztergályost, maróst, galvanizálót valamint kertészt. Jelent­kezés a Szegedi úti gyárban. 530 SEGÉDMUNKÁST, rövidített munka­idővel gyűjtőpénztárost és 6 órás mun­kaidővel konyhai dolgozót felvesz a kiskunfélegyházi Centrum Aruház. 1714 EGYESÍTETT Szociális Intézetek veze­tője felvételre keres férfidolgozókat állatgondozói, valamint házimunkáéi állások betöltésére. Jelentkezni lehet: Kecskemét, Szentlászlóváros 1., az in­tézet gazdasági vezetőjénél. 1557 A BRG Magnetofon Gyára felvételt hirdet portás, Öltözőőr és vagyonőr, valamint kocsikísérői munkakörbe. Je­lentkezés a gyár munkaügyi osztályán, Kecskemét, Szolnoki út 16. 1683 FOLYAMSZABALYOZÓ és Kavicskot­ró V. Bajai Hajójavító Üzemigazgató­ság felvételre keres vasszerkezeti la­katos, géplakatos, hegesztő, motor- szerelő erős és gyengeáramú, vil­lanyszerelő, elektro-lakatos, festő, cső­szerelő szakmunkásokat, valamint segédmunkásokat. Bérezés megegye­zés szerint. Jelentkezés Baja Dimitrov u. 76/b. Munkaügyi csoport. 540 KECSKEMÉTI Parkettagyártó Vállalat felvételre keres kazánüzem! vezetőt — gépipari vagy villamosipari technikusi oklevéllel és középnyomású kazánfűtői bizonyítvánnyal — esztergályos, laka­tos és villanyszerelő szakmunkásokat. (Kecskemét, Halasi út 10.) 1627 A BACS-KISKUN megyei Gabonafor­galmi és Malomipari Vállalat központ­ja felvételre ker^s főiskolai vagy mér­legképes könyvelői végzettséggel bel­sőellenőrt. közgazdasági szakközépis­kolai végzettséggel gépkönyvelőt és statisztikust. Jelentkezni lehet vállalat központjában a személyzeti osztályon, Kecskemét, Villám István u. 12. 737 A bACSÉP vízvezeték-szerelőket, köz­pontifűtés-szerelőket, lakatosokat, he­gesztőket, villanyszerelőket, kőműve­seket és férfi segédmunkásokat keres felvételre, jelentkezni lehet: Kecske­mét, Klapka u. 34. Munkaerő-gazdálko­dási csoportnál. 1706 A BACSÉP 1. sz. Ipartelepére szerke­zetszerelő lakatos, esztergályos, marós szakmunkásokat és férfi, női segéd­munkásokat felveszünk. Leinformálha­tó férfi munkaerőt portás és ipari őr munkakörbe, jó kereseti lehetőséggel felveszünk. Rendészeti gyakorlattal rendelkezők előnyben. Jelentkezni le­het: Kecskemét. Házgyár, munkaügyi csoportnál. 1705 GAZ- és Olajszállító Vállalat 12. sz. Hírközlési Üzeme telefonközpont-keze­lőt vagy átviteltechnikai műszerészt keres kecskeméti telephellyel, bérezés megegyezés szerint. Jelentkezni lehet: levélben vagy személyesen Gáz- és Olajszállító Vállalat Kecskeméti Üze­me, Kecskemét, Szolnokihegy (Békés­csabai út) 232. 1696 KERESÜNK' műszaki osztá­lyunkra műszaki fejlesztési feladatok ellátására, szer­szám- és készülékszerkesz­tői munkára, valamint gyár­tóeszköz-gazdálkodói munkára közép­fokú vagy felsőfokú végzettségű mun­kavállalókat. Jelentkezés: Reszelőgyár, Szolnoki u. 20. Személyzeti vezetőnél. 801 SZAKKÉPZETT, szakképzetlen dolgo­zókat felveszünk. Részükre eladói be­tanító, pénztárosi tanfolyamot szerve­zünk. Jelentkezni lehet: Élelmiszer Ke­reskedelmi Vállalat Kecskemét, Csong­rádi u. 4. sz. 800 TAKARÍTÓNŐT felveszünk, napi 4 órás foglalkoztatással. Jelentkezés: OTP Bács-Kiskun megyei Igazgatóság, Kecskemét, Szabadság tér 5. Munka­ügy. 786 A HETÉNYEGYHÁZI Egyetértés Mg. Szakszövetkezet felvesz jó kereseti le­hetőséggel mezőgazdasági gépszerelő­ket és autószerelő szakmunkásokat. Je­lentkezni lehet a szakszövetkezet fő­mérnökénél. Hetényegyháza, Petőfi u. 7. 782 AZONNALI belépéssel felveszünk ko­hászati alapanyagok értékesítésében nagy gyakorlattal rendelkező, legalább technikusi vagy magasabb végzettségű dolgozót, telepvezetői beosztásba. Fi­zetés megegyezés szerint. Felveszünk továbbá nappali egymüszakos beosztás­ba portást. Fizetés megegyezés szerint. Jelentkezés a vállalat igazgatójánál. SZ0VTEK Vállalat Kiskőrös, Alkot­mány u. 1. sz. 804 FELVESZÜNK gépszerelő, géplakatos, elektroműsze­rész, esztergályos, marós, szakmunkásokat, szakmai gyakorlattól függően 16—24 Ft-os órabérrel. Betanítunk szakképzetlen férfiakat zománcozó! munkára. Kedvező kereseti lehetőség, havi 3 szabad szombat. Továbbá alkal­mazunk női daruvezetőket, érettségi­zett fiatalokat zománclaboratóriumi munkára, szakképzetlen nőket és fér­fiakat öntödei és zománcgyártói mun­kakörökbe, üzemi takarítókat. Jelent­kezni lehet: Kecskemét, Halasi út 2. Kecskeméti Zománc- és Kádgyár. 799 AZ ALFÖLDI TÜZÉP Vállalat polgári védelmi feladatok ellátására, napi 4 órás foglalkoztatással nyugdíjas hon­véd tiszt munkavállalót keres felvétel­re. Jelentkezés: Kecskemét. Nagykőrö­si u. 32, földszint 5. Személyzeti osz­tály. 1695 BÁCSKA Építő Ipari Szövetkezet daru­vezetőket keres azonnali felvételre, 6,5 tonnás darura. Fizetés megegyezés sze­rint. Jelentkezés a szövetkezet köz­pontjában, Jánoshalma, Molnár J. u. 3. szám alatt. 807 A HABSELYEM Kötöttárugyár III. sz. Gyára felvételre keres: varrónőket (szakképzettség nélkül is), takarítónőt, férfi raktári segédmunkást, éjjeliőrt, és csomagolót. Jelentkezni lehet a gyár munkaügyi csoportjánál, Kecskemét, Mindszenti u. 2. 686 A KECSKEMÉTI Alföld Mg. Szakszö­vetkezet Kecskemét, Felsőcsalános 59. sz. azonnali belépéssel felvesz munka­ügyi előadót, pénztárost, továbbá laka- ) cos és kőműves szakmunkásokat. Ér­deklődni; a szövetkezet központjában. 812 KONYHÁRA női dolgozót, valamint va­salónőt és lakatos karbantartót azon­nal felveszünk. Jelentkezés délelőtt a gazdasági vezetőnél, Országos Pedagó. gus Gyermekotthon, Kecskemét. Zója utca 9. 1685 AZ ÉBKM Vízmű Vállalat felvesz idényjelleggel működő „C” kategóriás „Camping” büféjéhez szakképzett ven­déglátóipari eladót. Jelentkezés helye: ÉBKM vízmű Vállalat munkaügyi osz­tály, Kecskemét, Izsáki u. 13. 1715 SZBKI Kecskeméti Kutató Állomása gyakorlott gyors-gépírót keres felvétel­re. Jelentkezés: személyesen, Munká­csy u. 15. sz. alatt. 1712 A KECSKEMÉTI MEZŐGÉP Külső-Sze­gedi út központi szervezési osztálya felvételre keres felsőfokú műszaki vég­zettségű, valamint ügyvitelszervezői minősítéssel rendelkező dolgozókat. Számítástechnikai képesítés vagy gya­korlat előnyben. 789 KISKUNFÉLEGYHÁZI Cipész Ipari Szövetkezet azonnali belépéssel felvesz raktárvezetőt. Jelentkezés Kiskunfél­egyháza, Bajcsy-Zsilinszky u. 47. sz. alatt. 781 A BACS-KISKUN megyei ZÖLDÉRT Vállalat kecskeméti kirendeltsége pénz­táros, villanyszerelő, kőműves, festő munkakörökbe azonnali belépéssel munkavállalókat keres felvételre. Fel­vételre jelentkezés: Kecskemét, Rákó- cziváros 15. sz. alatt a kirendeltségve­zetőnél. 787 LIKŐRIPARI Vállalat, kecskeméti üzemegysége palackozói munkára nő­dolgozókat keres. Jelentkezés: Kecske­mét, Külső-Szabadság út 19. szám alatt üzemegység-vezetőnél. 1684 A KATONA József Színház Kecskemét felvesz színpadi segédmunkásokat ősz. tott munkaidőben történő foglalkozta­tással, valamint takarítónőket és szo- bafestő-mázolót. Jelentkezés a színház­nál 8—U óráig. 1686 A MEZŐGÉP Vállalat felvesz főiskolai vagy középiskolai végzettségű dolgo­zót, tmk villamos művezetői munka­körbe. Jelentkezés a MEZŐGÉP Kecs­kemét. Külső-Szegedi út 136. sz. Törzs­gyár munkaügyi csoportjánál. 795 A CSECSEMŐOTTHON takarítónőket és vizsgázott fűtőket keres széntüzelé­sű kazánokhoz. Jelentkezni: Kecske­mét, Lórántffy Zs. u. l. Gazdasági ve­zetőnél. 1652 Irodának alkalmas helyiségeket KERESÜNK BÉRBE Kecskemét területén kb. 80—70 négyzetmétert. Ajánlatokat „Telefonnal rendelkezők előnyben” jeligére a kiadóhivatalba kérjük. 708 Szabad forgácsolókapacitással % rendelkezünk 1000—1500-AS CSÚCSESZTERGAPADJAINKRA 700 mm ÁTMÉRŐIG. Megegyezés esetén anyagot biztosítunk. FÉMIPARI SZÖVETKEZET Kiskunfélegyháza, Liget u. 3. sz. 1160 I

Next

/
Oldalképek
Tartalom