Petőfi Népe, 1979. április (34. évfolyam, 77-100. szám)

1979-04-03 / 78. szám

APROHIRDETESEK ingatlan HÄROMSZOBAS, gázfűtéses, kertes családi ház eladó. Városföld, Dózsa-lakótelep 27. (Trafónál balra.) __1060 A HALASI Úton. 200 négy­szögöl hobbikért eladó. Ér­deklődni: Kecskemét, Ta­nácsköztársaság tér 4. IV. em. 1K. 23843 ÁGASEGYHAZA, Néphad­sereg u. 12. számú családi ház eladó vagy Kecskemét iftíi kertvárosira elcserél­ném. 28486 KÉTSZOBÁS, konyhás ház­rész. esetleg fizetési kedvez­ménnyel eladó. Kecskemét, Zsinór utca 43. sz. alatt. 1035 ELADÓ Kecskeméten, zöld­övezetben. 400 négyszögöl szőlő és kert. Érdeklődni: Bangó köz. Ceglédi úton. Sántha Imrénél. . 1113 KISKŐRÖS központjában, háromszobás családi ház el­adó. Érdeklődni Ságvári É. u. 4. 17 óra után, vasárnap egész nap. __________ 586 ó ás házrész melléképületekkel, közület­itek is. Kecskemét, Báthori u. 2/a. Szomor Zoltán. _____________28672 ÚJ kétszintes, garázsos há­zamat két és fél szobásra cserélném, vagy eladnám. Érdeklődni v Kecskemét, Fel- söszéktó, Énekes u. 48. ___________________28545 T ANYA. 800 négyszögöl te­rülettel eladó. Ménkű Ist­ván, Kecskemét, Belsőnyír 162. (E 5-ös főútvonal mel­lett.) .Érdeklődni: 13—18 óráig.______________________28539 K ECSKEMÉTEN. Felsőszék- tóban sürgősen, olcsón eladó 220 négyszögöl telek 36 köb­méter sóderral. Érdeklődni: Kecskemét. Szegedi Lajos utca 15. 1144 ELADÓ Lajosmizse, Benén kb.: másfél hold szőlő, gyü­mölcsös. 2 szoba, konyhás, azonnal beköltözhető csalá­di házzal. Villany bevezet­hető. viz van. Irányár: 120 ezer Ft. Ajánlatokat levél­ben: dr. Monori László, 1181 Budapest. Vikár B. u. 15. sz. _____________28400 E LADÓ Kecskemét, Bimbó utca 2. szárny ház belső ré­sz-, különbejárattal (szoba, konyha, spájzj. _ _ 1121 TáBDi község belterületén, Petőfi u. 20. alatt kb.: 800 négyszögöl telek (házhely­nek is alkalmas), épülettel eladó. 1172 CSALÁDI ház, azonnal be­költözhetően eladó Miklo- vicsíalu. IV. utca 4. sz. alatt. Érdeklődni: Kecskemét, Bu­daihegy C3. Molnár József. Ugyanitt: kukoricás libatö­jép eladó,______________997 E GY hold háztáji föld feles művelésre kiadó, vagy el­adó. Érdeklődni: Kecskemét, Ballószög 385. Könyves Pál. 28535 SZOBA, konyhás ház, 800 négyszögöl gyümölcsös sző­lő eladó Hetényegyházán. Érdeklődni: Kecskemét, Va­cs j utca 8. 1156 HÁZRÉSZ eladó 800 négy­szögöl területtel Hetényegy- háza Külsőnyír 37. Hobbi­nak is alkalmas. Autóbusz­megálló 3 percre, j.___ H57 E LADÓ Kecskemét, Felső- szektó 69. szám alatti csa­ládi ház, 230 négyszögöl te­rülettel. és melléképületek­kel. Érdeklődni; Kulcsárék- nál. Kecskemét. Kulai köz. új-osztás. ___________ 1162 K ÜZÜLET elhelyezésére is alkalmas, 4 szobás családi ház. a városközpontban, be­költözhetően eladó. Levele­ket ..Több garázs” jeligére a kiadóba kérek.___ 28656 E LADÓ sürgősen közműve­sített üdülőtelek Szikrán. Érdeklődni: Kecskemét. Bu­dai utca 27. Fodor. 1166 HETÉNYEGYHÁZA belte­rületén, 304 négyszögöl te­lek eladó. Érdeklődni: Da- róczi Vince. Kecskemét. Rá­kóczi u. 5. II. em. 24. ____________ 28657 E LADÓ faház. Kecskemét, Kazinczy utca 2 a. Érdek- lödni: 15 óra után. 1181 SÜRGŐSEN eladó szoba, hálófülke, konyha, spajz, kamrás házrész. Érdeklőd­ni: 16 órától szombat, va­sárnap egész nap. Kecske­mét. Kossuth krt. 15 a. 1177 TÖSERDOBEN. Ag utca 13. szám alatti. 90 négyszögöl telek eladó. Érdeklődni: le­het : Fenyvesi Magdolna. Kecel ÁFÉSZ._________1179 E LADÓ két szoba, fürdő­szobás utcai házrész. 75 négyszögöl területtel. OTP-s lakáscsere is érdekel I. emeletig. Kecskemét Ep­reskert utca 62. 17 órától. _____________________________1190 E LADÓ kisebb különpor- tás házrész és kézzel haj­tott háromkerekű kerékpár. Érdeklődni: Kecskemét. Hol­ló utca 10. Vasárnap egész nap. Hétköznap 5 órától. _____________________ 1193 TISZAKÉCSKÉN termálfür­dőhöz közel nyaraló eladó. Megtekinthető: helyszínen április 4-én. Tiszakécske. Fácán u. 15. 1295 Lakás ELADÓ 2 szobás, távfűtéses, szövetkezeti lakás OTP-hi- telátvállalással. Érdeklődni: Kecskemét, Petőfi S. u. 9. VI. 116. 18—19 óráig, vasár- nap egész nap.__________28515 BÚTOROZOTT garzonlakás kiadó Kecskeméten. Érdek­lődni: vasárpap. Lakitelek. Rákóczi u. 39. Borosné. ______________________________1142 ELADÓ két szoba, összkom­fortos. OTP-s lakás garázs- zsal. Kecskemét, Borostyán u. 6. fszt. 7._______________1136 otp-hitelXtvállalás­SAL plusz készpénzért el­adó, társasházban gázfűté­ses, kétszobás, összkomfor­tos lakrész garázzsal. Kecs­kemét, Nagyenyed u. 9. I 7. (Nagyállomás mellett.) Ér­deklődni: este 6 órától. _______________ 1139 E LCSERÉLNÉM 2 szobás, perkettás II. emeleti, erké- lyes lakásom 2 plusz fél szo­básra. Érdeklődni: Kecske­mét, Akadémia krt. 55. II. 21. Szabó. 17 óra után. __________________________28659 E LCSERÉLEM leninvárosi 2 szobás, összkomfortos, szö­vetkezeti lakásomat egy szoba, összkomfortosra. Le­nin téri előnyben. Érdeklőd­ni : Kecskemét, leninvárosi trafikban._______________23635 E LCSERÉLEM Kecskemét, Halasi úti. másfélszobás komfortos KIK-Iakásomat kertes KIK-lakásért. Leve­leket ..Rendőrfalu környé­kére Í49 238’’ jeligére kecs­keméti Magyar Hirdetőbe. 1192 Gépek és alkatrészek IZS Planetta 350 köbcentis motorkerékpár eladó. Berki László, Soltvadkert Ady E. H. 2.___________________ 1108 S—100-AS Skoda és után­futó eladó. Érdeklődni: Kecskemét, Törökfái 143. sz. 9-es km-könél.____________1025 IT-ÉS 1200-as Zsiguli lejárt műszakival eladó. Soltvad­kert. Bercsényi u. 1. Tele­fon: 103.___________ 6i9 N ÉGYKERÉK meghajtású Diesel munkagép új álla­potban eladó. Kiskőrös, Po­zsonyj u. 57._______________626 6 00-AS szalagfűrész gyalu­gép. barkács körfűrész, szi­vattyú eladó. Baja. Jelky A. u. 16. sz. 330 UO-S piros Skoda eladó. Kiskunhalas, ÁFÉSZ vágó­híd. dr. Ambrus. 627 UX-ES, fehér 1500-as Lada eladó. Érdeklődni: Varjasi János. Bocsa, II. kér. 44. ______________________________28538 1 25-ÖS MZ motorkerékpár­megkímélt állapotban, és egy pár új lószerszám eladó. Érdeklődni: Soltvadkert, Esze Tamás u. 8. 1138 RENAULT 4 személygépko­csi eladó. Kecskemét. Felső- széktó 92. Gerencsér. ______________________________28533 I H 1200-as Zsiguli eladó, jó állapotban. Kecskemét. Fel- sőszéktó 69. Kulai közben. Kulcsárék. 116I 600-AS Trabant Combi bon­tásra. faház. tricikli eladó. Kecskemét, Zsinór utca 9. 1164 UH-s fehér Trabant eladó, kifogástalan állapotban. Csontos Jenő. Kecskemét. Hunyadiváros. Bartók Béla u. 23. délután 5 órától. Szombat, vasárnap egész nap.________________________1175 GARÁZS eladó. Kecskemét. Tanácsköztársaság tér 6. (Aluljárónál.) 23662 UR-ES Trabant új motorral eladó. Budapest. 1024. Keléti Károly u. 15 a. Katona László. ___________ 28683 J ÖL karbantartott UE-s Skoda gépkocsi eladó. Ér­deklődni : szombaton és va­sárnap. Kecskemét. Kuruc tér 1. 1189 Egyéb adásvétel 11 MÉHCSALÁD NB-kaptár- ban eladó. Kecskemét. Szi- lády Károly utca 6. Kalo- csai János. Új Super Stár középméretű tv eladó, akkumulátorról is működik. Kecskemét. Dózsa Gy. u. 21. fszt. 1. Délután 5 óra után.____________ 1013 10 DB-bói álló, régi diófa­hálószoba bútor eladó. Kis­kunhalas. Ady E. u. 11. sz. ‘ _____________________612 K ERESÜNK megvételre üzemképes állapotban levő. 180—200 ezer kalória teljesít­ményű, olajtüzelésű, vízüze­mű kazánt. Kommunális Üzem. Kiskunhalas. 404 NÉGYSZEMÉLYES lakóko­csi, lemezjátszós rádió te­levízió. gázkonvektor, feke­te üvegcsempe, vízcsapok, és új redőnyök eladók. Kecskemét. Reiszmann S. U. 1. __________________ 945 E LADÓ Gara Bunyevác u. 178. szám alatt. 5 db szamár. (4 db anya, egy db apa.) ________________________________405 VENNÉK könyveket, lexi­konokat. folyóiratokat, por­celán és bronz figurákat, sé­rültet is. asztali-, zseb- és faliórát, ebédlöbútort. Aján­latokat ..Privát” jeligére a kiadóba kérek. 23685 AJTÓ. ablak cserép, léc, deszka, fűrészelt faáruk, tégla szállítva is bontásból eladó. Kiskunfélegyháza, Fisch Emil u. 2. sz., a piacon.________________747 B ONTÁSBÓL: fűrészeit fa­áruk. tégla szállítva is, cserép, ajtó, ablak, léc, deszka eladó. Kecskemét, Kisfaludy u. 12. szám, az Óvoda mellett.__________ 749 B ONTÁSBÓL eladók: ge­rendák, horogfák, ajtók, ablakok, léc, mozaiklap, üvegfal, cserép. Tégla ház­hoz szállítva is. Kecske­mét, Batthyány utca 3. (Jalta borozóval szemben.) _______________________________1141 G UMIS KOCSI igáslóval el­adó. Kecskemét, Kertváros, Szinyei Merse Pál u. 14. _____________________________1178 FIAS juh eladó. Csontos Já­nos. Kecskemét. Szarkás 99. ____________________________ 1194 8 0 KG-OS. fiatal, javított fe­hér hússertés eladó. Kecs­kemét. Löwy S. u. 3. 28540 MEGYEI Kórház. Kecske­mét, Izsáki út 5. garázst bé­relne személygépkocsiknak. Feltételeket kérjük írásban Közölni._______________________429 G ÁZBOJLER, gáztűzhely palackokkal. olajkályhák eladók. Kecskemét, Április 4. tér 5. fszt. 10.____________931 E LADÓ szép rekamié. elő­szobafal. sezlon háromajtós szekrény. Kecskemét, Vak Bottyán u. 9. (Rákóczi út végénél.)_____________________1053 Ü VEGHÁZI gyökeres szeg- füpalánta megrendelhető. Kecel, Császártöltési út 54. ________________________1176 E LADÓ 44 méter, új vas­kerítés kapukkal és vasosz­lopokkal megosztva is. Ér­deklődni minden délután és vasárnap egész nap. Helvé­cia, Sétatér u. Agárdinál. __________________________28661 E LADÓ fürdőkád, 25 m. 10-es átmérőjű drótkötél iszapoló, nyugágy, demizso- nok. olajkályha. Kecskéméi Kazinczy u. 2 a. Érdeklődni : 15 óra után.__________1132 E LADÓ Weltmeister és «To­nika villanyorgona. Érdek­lődni: 16 óra után. Kecske­mét Zentai utca 10. Renci- örfalu. 1191 Vegyes FIATAL házaspár albérleti garzonlakást keres Kecske­méten. Leveleket „Gyer­mektelen” jeligére a kiad<>- ba kérünk. 28609 ELTARTÓT keresünk, r.u éves fekvőbeteg nő melle szoba, konyhás, összkomfor­tos lakásba. Érdeklődni: Kecskemét. Lánchíd u. 1 b V. em. 29. Fazekaséknál. _____________________28608 R UHATISZTlTAS! Sertes- velúr és nappa bőrkakátok', öltönyök, kabátok női ru­hák. szőrmék és műszőr­mék tisztítását egy héten belül tisztítja ki. Boros László kelmefestő-vegytisz­tító mester, Baja, Munkácsy u. 11. sz._ 345 KIADÓ külcn bejáratú bú­torozott szoba, fürdőszoba- használattal, két igényes értelmiségi nő részére, Kees-' keméten. Leveleket ..Csen­des otthon 149 348” jeligére kecskeméti Magyar Hirde- tőbe^kérek._ 1277 MEGBÍZHATÓ, leinformál­ható nyugdíjas „asszony va­gyok. Magánháznál heti. két alkalommal takarítást vál­lalok. Leveleket ..Becsüle­tes” jeligére a kiadóba ke­rekv________________________28541 MÁSFÉL éves kisgyermek mellé gondozót keresek. Kecskemét, Nagykőrösi u. 26. tsz. 3. 28::').: OKLEVELES gépjármükö/- lekedési mérnök 5 éves gyakorlattal állást változ­tatna. Leveleket ..Nyár” jel­igére a kiadóba kérek. ______________________________28527 B EJÁRÓNŐ napi 4 vagy 6 órás munkát vállalna. Leve­leket ,,Megbízható 149 241” jeligére kecskeméti Magyar- Hirdetőbe. 1195 Házasság 180 CM magas, 76 éves, öz­vegyember nyugdíjjal, ház­zal. rendezett anyagi körül­ményekkel, 60—65 éves nyug­díjas nő ismeretségét keresi házasság céljából. Leveleket „Ősz 149 072” jeligére kecs­keméti Magyar Hirdetőbe kérek. 1026 26 ÉVES. 168 cm magas kö­zépvezető beosztásban dol­gozó, egyedülálló fiatalem­ber társaság hiányában ez­úton keresi korban hozzáil­lő nő ismeretségét házasság céljából. Minden kézzel írott fényképes levélre vá­laszolok. Leveleket „Megér­tő 149 063’’ jeligére kecske­méti Magyar Hirdetőbe. 1017 Április 3-tól 14-ig függöny, lakástextil\ szőnyeg és lakásvilágítás bemutató és árusítás a kecskeméti és kiskunfélegyházi Centrum Áruházban 260 cm széles Teritex függöny, fehér és színes 106,— Ft 2x3 m-es buklészőnyeg 1590,— Ft 300 cm széles Teritex függöny, fehér 113,— Ft 2x3 m-es velurszőnyeg 2789,— Ft 3 V2 széles dunnagarn. szintetikus.-)- pamut 355,— Ft paplan-, ágyneniű-garn. szintetikus + pamut 345,— Ft A bemutató idején vásárolt függönyöket díjtalanul megvarrjuk. Egyes csillárok reklámáron kaphatók! A lakásvilágítási cikk’ek 1000,— Ft-on felüli vásárlás esetén OTP-hitellevélre is kaphatók. 1145 KÖZLEMÉNYEK A DÉMÁSZ értesíti a lakosságot, hogy Kadafalva. Kovács József és társai számára létesített kisfeszültségű lég­vezetéket 1979. március 29-én feszült­ség alá helyezte. A fenti időponttól a létesítmény érintése és megközelítésű életveszélyes és tilos! ii85 A BUDAPESTI Nemzetközi Vásárköz­pontban (Bp„ X., Dobi 1. út 10.) ápri­lis 6-tól 11-ig 4 nemzetközi szakkiállí­tás kerül megrendezésre. Az AG RO­MAS EXPO Mezőgazdasági. Élelmiszer- ipari Gép- és Mús/ei kiállítás. az AUTOSERVICE Gépjárműfenntartó és Javítóipari Kiállítása a HUNGARO- PLAST Műanyagipari Kiállítás és a LIMEXPO Könnyűipari Gépkiállítás. Nyitva: 9-től 17 óráig. Rendezi: a HUNGEXPO. Megközelíthető: a metró Örs vezér téri végállomásától a 100-as autóbusszal, és a Népszínház u.—József krt. sarkáról a 37-es villamossal, vi­déki látogatóknak 33 százalékos uta­zási kedvezmény. 444 SPORT-SPORT Gyászhir Fájó szívvel tudatjuk, hogy drága férjem, nagyapánk NAGY MIHÁLY cipész Kecskemét, Marx tér 14. szám alat­ti lakos, életének 87. évében, hos/- '/ii szenvedés után, március 28-an elhunyt. Temetése f. hó 5-én, ha romnegyed 3 órákor lesz a kecskr- mrti köztemetőben. Gyászoló csa- lad. 28 7:»ii • • • Mély fájdalommal tudatjuk, hogy drága jó férjem, édesapánk, test- verünk, apósunk, nagyapánk ID. SÁRKÖZI SÁNDOR Kecskemét. Pacsirta utca 5. szám alatti lakos, 64 éves korában, hős/- s/u szenvedés után elhunyt. Teme­tése í. hé) 3-án, kedden délután .* eiakor lesz a kecskeméti közteme­tőben. Gyászoló család. 127 9 Mély fájdalommal tudatjuk, lmgv szeretett feleségem, t elejt hetet len nevelőanyám és nagymamánk VESZELSZKI JÖZSÉFNí: Kiss Julianna Kecskemét, Vasvári Ferenc utca i s/am alatti lakos életének 68. é\e • »én, rövid szenvedés után elhunvt. I emelése* f. hó 5-én. csütörtökön lei egy órakor lesz a kecskeméti Köztemetőben. Gyászoló család 1296 Köszönetnyilvánítás Köszönetét mondunk mindazoknak a rokonoknak, jó barátoknak, .i Megyei Bíróság dolgozóinak, akik szeretett férjem, édesapánk, nagy­apánk DR. SZABÓ EMIL temetésén megjelentek, sírjára k«*- s/ornt, virágot helyeztek, fájdal­munkban velünk éreztek. Gyas/olo c salad. l_’,7 Munkaalkalom &AmS A PARKETT AGYAR felvételre keres: t építész technikust,, faipari techni­kust, faipari szakmunkásokat, női, férfi anyagmozgatókat.' * Jelentkezés: Kecskemét, Halasi út 10. sz. alatt, a Gyár Munkaügyi Irodáján. 1098 PETŐFI Nyomda felvesz monóöntö munkakörbe férfi; berakónői munka­körbe női munkavállalókat. Kecske­mét, Külső-Szegedi itt. 458 PÁLYÁZATOT hirdetünk techno­lógiai osztályve­zetői munkakör betöltésére. Al­kalmazási feltéte­lek : 8—10 év tech­nológus! gyakor­lat, felsőfokú vil­lamosipari vég­zettség, vezetői és szervezőkészség. Jelentkezés: MMG— AM. Kecskemét, Korhánközi út 5. sz. (önéletrajz szükséges.) 1023 AZ ATI Kecskeméti Iskolája felvételt hirdet gyakorlati oktatói állás betölté­sére Kecskeméten, Kiskőrösön. Kun- szentmiklóson, Lajosmizsén. Feltéte­lek: 22. életév betöltése, középiskolai végzettség, hivatásos jogosítvány, je­lentkezni lehet: ATI. Kecskemét. Vil­lám István u. 12. sz. 1210 V. B. K. M. „VAV” Kunszentmiklósi Gyáregysége újonnan épülő üzemébe felvesz villanyszerelőket, lakatosodat, betanított férfi és női segédmunkáso­kat, müanyagpor-szórósokat, szerszám- készítőket. A környező helységekből történő szállítást biztosítjuk. Cím: Kunszentmiklós, Kossuth u. 60. Je­lentkezés a gyáregység vezetőjénél, munkaidőben, hétfőtől péntekig. 419 A Volán 9. számú Vállalat B + C KATEGÓRIÁS HIVATÁSOS GÉPJÁRMŰVEZETŐI TANFOLYAMOT SZERVEZ. Jelentkezni lehet: Kecskeméten, Csáktornyái u. 4—6., és Baján, Nagy István út 95. munkaügyi osztályon. 1103 RÖPLABDA I Győzelemmel kezdett a KSC( Szombaton megkezdődött a férfi röplabda NB I újabb,’ 8 most már tornarendszerű folytatása. A csapatok négyszer . teljes körmérkőzést játszanak, s így alakul majd ki a vég- * eredmény. A Kecskeméti SC csapata szombaton Kecskeméten az addigi listavezető Vasas Izzó ellen szép győzelemmel kezd- ^ te a tornát. 1 Kecskeméti SC—^Vasas Izzó 3—0 (11, 7, 23) Kecskemét, 400 néző, vezette: Mészáros, Balázs. KSC: Járosi, Kocsis, Demeter, Lantos, Konyári, Üjhidi. Csere: Nusser, A. Szabó. Edző: Bereg­szászi Szabolcs. Vasas Izzó: Csenkér, Podhorsz- ky, dr. Farkas, Börcsök, Forgó, Fodor. Csere: Borók, Bodrogi, Kiszely, Gáspár. Edző: Tatár Mi­hály. A játszmák alakulása: 1. játszma: 2—0, 2—1, 4—1, 4— 4. 6—4, 6—7, 8—7, 8—10, 12—10, 12— 11, 15—11. 2. játszma: 0—1, 3—1, 3—3, 4— 3. 4—4, 9—4, 9—5, 11—5, 11—6, 13— 6, 13—7, 15—7. 0 3. játszma: 0—1, 2—1, 2—2, 5— 2, 5—3, 7—3, 7—8, 8—8, 8—12, 9—12, 9—13, 15—13. Az első és a harmadik játszmá­ban tehát — mint azt a leírás is j mutatja — többször is változott a kép. Különösen szembetűnő ez a befejező játszmánál, ahol az Izzó már 12—8, majd 13—9 arányban is vezetett, s a nagyszerűen haj­rázó kecskemétiek innen fordítót- . ták javukra a játszmát, s ezzel természetesen a mérkőzést is. A kecskeméti csapatból több ki­emelkedő teljesítményt jegyezhet­tünk fel. Konyári, Kocsis, Demeter és Lantos egymást múlták felül. A mérkőzés mindössze 50 percig tar­tott. Kecskeméti SC 3—0 (13, 14, 11) vezette: nezo, Csepel­Kecskemét, 800 Juhász, Huszti. Csepel: Kovács K., Gulyás, Bu- zek, Babati, Somogyi. Csere: Oláh, Edző: Prouza Ottó. KSC: Járosi, Kocsis, Demeter, Lantos, Konyári, Újhidi. Csere: Szabó Z., Nusser, A. Szabó. Edző: Beregszászi Szabolcs. Az eredményből ki sem tűnik, hogy milyen szoros, kemény küz­delem folyt 71 percen át a kecs- K keméti sportcsarnokban. A Cse- pel láthatólag nagyon készült a visszavágásra a múltkori vere­ségért, s különösen Buzek játszott hatalmas lelkesedéssel,- s a sokszo- -0 ros válogatott játékos szinte nem is tudott hibázni. Hatalmas erő- >'i vei megütött labdái mindig biz- <> tos pontot jelentettek a Csepel- !ií nek. '■■■' ^ Késik a Vasas Izzó sánca, s pontot szerez a kecskeméti csapat. AUTÓSPORT 1 Zima János (INTERAG) * az abszolút verseny győztese J Vasárnap reggel 9 órakor Kecskeméten, a Széktói Stadion parkolójában ismét az autósport versenyzői gyülekeztek. A yi különböző kategóriákban 65 autós várta a Volán SC autó— >n motorsport szakosztálya által rendezett I. Hírős Slalom Kupa > verseny második fordulóját. A részt vevőknek két kört kel­lett megtenniök a közel 2 km-es, igen nehéz pályán. A nap ‘‘ kimagaslóan legjobb időeredményét az 1000 cm1 kategóriá- ban induló Zima János érte el, s így ő lett az abszolút ver­seny győztese, EREDMÉNYEK: 600 cm;1-ig: 1. Topor Kálmán (HUNGAROKAMION) 1:42,3, 2. Skoperda (Békési Volán) 1:48,5, 3. Panita (Sükösd) 1:50,0. 1000 cnr-ig: 1. Zima János (iNTERAG) 1:39,4, 2. Farkas Pál (BÁCSÉP) 1:43,7, 3. Horváth Z. (Kecskeméti Volán) 1:49,4. 1300 cm:!-ig: 1. Dávid József (BÁCSÉP) 1:49,.3, 2. Mészáros Gy. (Kiskőrös) 1:50,2, 3. Kiss I. (Szabadszállás) 1:51,0. 1300 cm:i felett: 1. Kárász Mi­hály (Kecskeméti Volán) 1:42,9, 2. Kárász Tibor (Kecskeméti Volán) 1:44.6. 3. Juhász I. (Kecskeméti Volán) 1:46,2. Nők: 1. Farkas Józsefné (Cse­pel Autó) 2:01,0, 2. Farkas Vin­GOOOGOOOOOOGOOOOOOOOOO céné (DÉLÉP) 2:06,0, 3. Farkas V Pálné (BÁCSÉP) 2:11,4. Abszolút verseny: 1. Zima Já­nos (INTERAG) 1:39,4, 2. Topor (HUNGAROCAMION) 1:42,3, 3. 0 Kárász Mihály (Kecskeméti Vo- 0 ián) 1:42,9, 4. Farkas Pál ' (BÁCSÉP) 1:43,7 f Csapatversenyben: 1. Kecskemé­ti Volán 47 pont és BÁCSÉP ugyancsak 47 pont, 3. Csepel Autó .35 pont. A Hírős Slalom Kupa harma­dik fordulóját április 15-én tart­ják Kecskeméten, a Széktói Sta­dionban. TOTÓ TELEVÍZIÓ i 16.03: Hírek. 16.10: Dél-alföldi krónika. A Szegedi Körzeti Stúdió műsora. 16.10: Saslik sUI a napkonyhán. A Horizont Szerkesztőség műsora (színes). 17.05: Mindenki iskolája. Fizika. Az elektromos áram mág­neses hatása. 17.35: Kémia. Szénvegyületek. 18.10: Reklám. 18.15: Bázis a Duna partján. Munkásörök. 18.50: Reklám. 18.55: Esti mese. 19.05: Tévétorna (színes). I’i.li: t'nnepi köszöntő. El­mondja: Huszár István, az MSZMP Politikai Bi­zottság tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese 19.30: TV-híradó. 20.00: Magyarok. Magyar film 21.45: Magyarország. Dokumen­tumfilm. 22.40: TV-híradó 3. 2. MŰSOR: 20.00: Schubert: VII. (C-dúr) szimfónia. NDK komoly­zenei film (ism.), (színes). 20.55: Egy halászhajó Georges- bankban. NDK rövidfilm 21.45: TV-híradó 2. 21.45: Luden Leu wen. Francia tv-filmsorozat IV/1. rész KOSSUTH 8.27: Mi lett volna, ha... 8.57: Operettrészletek. 9.44: Krumpliorrú Ferkó. Bencsik Gábor meséje zenével. 10.05: MR 10—14. Iskolák — őrsök 17.45: A Szabó család. — barátok. 18.15: Hol volt, hol nem volt... 10.35: Verbunkos muzsika. 19.15: Az Ifjúsági Rádiószínpad 11.00: Dvorzsák: A-dúr zongora- bemutatója. Költözés. ötös. 20.01: Külpolitikai műsor. 11.38: Engedjétek hozzám Jönni a 20.31: Üj nótafelvételeinkből. szavakat. Jegyzetek hómé- 21.00: Magyar előadóművészek, zön és porban. Sütő 22.20: Tíz perc külpolitika. András könyve folytatások- 22.30: Poulenc: Emberi arc. ban. XI. rész. 22.50: Meditáció — a vezetés né­12.35: Törvénykönyv. 12.50: Hangverseny délidőben. 13.40: Külföldről érkezett... 14.00: Szabó Ferenc műveiből. 14.29: Kórusainkat ajánljuk. 14.40: A vietnami líra korszakai. II. rész. 15.10: Operaáriák. 15.28: Nyitnikék. — Kisiskolások műsora. 16.05: Mozgásterek. Riport. 16.30: Zenekari muzsika. hány alapelvéről. 23.00: Operafinálék. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI 8.05: Philip Jones rézfúvós együttese játszik. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Társalgó. 10.33: Zenedélelőtt. 13.30: Éneklő Ifjúság. 14.00: Kettőtől hatig... 17.07: Kórusmúvek magyar költők 14-00: Operaslágerek. verseire. 14.35: Tánczenei koktél. 17.30: Hernádi Lajos zongorázik. 15.30: Találkozás a stúdióban. M».3:í ; Csúcsforgalom. 12.22: Az operaközvetítés 18.00: Tip-top parádé. folytatása. 18.33: Népdalkörök országszerte. 13.34: írók és irodalom a Magyar 18.53: A hanglemezbolt könnyű- Tanácsköztársaságban. zenei újdonságai. 13.54: Az 1978. évi montreux-i 19.20: Tudósok a forradalomban. Nemzetközi Dzsesszfeszti­19.30: Csak fiataloknak! vál felvételeiből. 20.33: Egy ember, aki hazaballa- 14.35: Szimfonikus zene. gott. Thury Zoltán novel- 16.24: Labirintus. Zenei rejtvé- lája. nyék fiataloknak. 21.02: Az európai popzene 16.39: Délutáni hangverseny csillagai. Beethoven műveiből. 21.30: Együttműködés a világűr- 17.39: Harminc perc alatt ben. a Föld körül. Nemzetközi 22.00: Nyolc rádió — nyolc dala. magazin. 23.15: Nótacsokor. 18.09: A barokk zene előadás­módja. 3 MŰSOR. 19.05: Zenekari muzsika. 20.50: Josquin des Prés-madrigá- 8.08: Szimfonikus zene. lók. A Liszt Ferenc Zene­9.44: Kodály: Részletek a Ma- művészeti Főiskola Kama­gyar népzenéből. rakórusa énekel. 10.29: Debussy: Pelléas és Méli- 21.09: Délibáb. Alekszej Tolsztoj sande. ötfelvonásos opera. novellája. Közben: 21.30: A kamarazene kedvelőinek. 12.08: Válaszolunk hallgatóink- 22.37: Napjaink zenéje. Üj zenei nak. irányzatok. A TOTÖ 13. HETI EREDMÉNYEI 1. BKV Előre—KSC 2—2 X 2. Ikarus—Sz. Dózsa 2—3 2 3. Leninváros—K.barcika 1—2 2 4. Kisvárda—Ny.-háza 0—1 2 5. Gyula—SZMTE 2—0 1 6. Lehel SC—Papo J. SE 1—0 1 7. Ascoli—Juventus 1—0 1 8. Atalanta—Inter. 0—1 2 9. Roma—Lanerossi 3—0 1 10. Torino—Perugia 0—0 X 11. Verona—Lazio 2—0 1 12. Bari—Cagliari 2—2 X 13. Lecce—Udinese 1—0 l +1 Pescara—Monza 1—0 l A Sportfogadási és Lottó Igazgató­ság közlése szerint a 13. fogadási hé­ten 13 és 13 plusz 1 találatos szelvény nem volt. A nyeremények az illeték levonása után a következők: 12 talá­latos szelvény 34. nyereményük egyen­ként 83 ezer 542 forint. A ll találatos szelvények száma 710, nyereményük egyenként 1600 forint. A 10 találatos szelvény 7849. nyereményük egyenként 217 forint, a közölt adatok tájékozta­tó jellegűek. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom