Petőfi Népe, 1967. február (22. évfolyam, 27-50. szám)

1967-02-17 / 41. szám

Apróhirdetések 500-AS szürke-fehér Trabant kifogás­talan állapotban eladó. Megtekint­hető; Kecskemét, Luther-udvar, 18-án szombaton du. Herczeg. 5440 KÜLÖN bejárató üres, vagy bútoro­zott szobát keres, gyermektelen há­zaspár. Városföld 6. szám. Tóth Jó­zsefnél __________________________978 K KLTBTÖGEP. 1200 tojásos, eladó. Kiskunmajsa, Lenin út 39. Balog Antal. ____________________5432 KISKUNHALASI Mészhomokkő Téglagyár géplakatos szakmunkáso­kat keres felvételre. Jelentkezni le- het a téglagyárnál, ______________999 ELADÓ Szegedi betonúton 98-as km távolságon, Szűcs-tanyán 2 db 6 hónapos bikaborjú. ___________5363 Sil .ADÓ ház, beköltözhető, soroksári MA.V-állomás közelében. Egy szoba, konyha, spejz, pince, veranda, 200 négyszögöles telek. Kb.: 95 000 Ft. Érdeklődni lehet: Kecskemét, Reisz­m ann Sándor u. 12. sz, _________5366 E LADÓ ház, beköltözhető. Helvécia, Iskolasor 34. sz. alatt.__________6367 N ÉGY, vagy öt hold gyümölcsös szőlő feléből, vagy évi munkára ki­adó, Külsö-Ballószőgben. Lakás van. Értekezés: Kecskemét, Kupa u. 4. 5401 ELADÓ 336 négyszögöl szőlő, príma állapotban, 6-os autóbusz végállo­másához 5 perc Járásra. Érdeklődni lehet szombaton délután, vasárnap egész nap. Kecskemét, Kiskőrösi út 19. Ugyanott kútcsövek és szivaty- tyú eladó.____________________ 772 P OSTAKfiZBESlTÖKET keresünk felvételre. Ingyenes ruha- és 'kerék­párellátás biztosítva. Jelentkezés a megyei postahivatalnál, Kecskemét, Kálvin tér 10. ÚJONNAN generálozott MÄVAO- traktor eladó, rászerelt 700-as sza­lagfűrésszel. Keserű Imre, Lajosmi- zse, Alsólajos 84. 1007 4000 KM-T futott garanciális kifogás­talan állapotú Skoda 1000 MB sze­mélygépkocsi eladó. Leveleket „Készpénz” jeligére a Kecskeméti Magyar Hirdetőbe.______________953 R ÓZSA! A legszebb újdonságok, bo­kor-, baba-, futófajtákban. Gladio- lushagyma, orgonafa, gyönyörű szí­nekben. Díszcserje, örökzöld, buxus. Ribizli-málna. Kérje díjmentes fajta­ismertetőmet. Szállítás postán. Szé­kely-kertészet, Budapest, HL kér. Vörösvári út 18. 867 A BAROMFIIPARI Országos Vállalat Kecskeméti Gyáregysége (Ceglédi út 11.) felvesz esztergályos, lakatos, he­gesztő és gyalús szakmunkásokat. Jelentkezni lehet a gyáregység mun- kaügyi osztályán._______________913 ÁgA SEGYHAZAN Virág István ta­nyája eladó, 440 négyszögöl terület­tel. Érdeklődni: Izsák, Katona J, U- 96.__________________________803 E LADÓ Hetényegyházán két hold fiatal szőlő 200 db termő fával, új modern házzal, két családnak Is megfelel. Víz, villany van. Érd.: He- tényegyháza, Kossuth Lajos n. 50. 904 ELADÓ Izsáki Hunyadi u. «4. be. kétszobás összkomfortos családi ház, 180 négyszögöl kerti szőlővel. Meg­tekinthető egész nap. ___________5376 E LADÓ Kecskemét, Hunyadi János u. 6. szám alatti összkomfortos, be­költözhető ház, melléképületekkel. «73 A z ÉM. Földműnkét Gépesítő Vállalat, Kecskemét, gyakorlattal rendelkező DÖMPERVEZETÖKET, AtSÖKENÖKET ÉS T ARG ONCA K EZ ÉLŐT FELVESZ S65 Vizsgázott szállítási gépkocsi­előadót AZONNALRA FELVESZ a Bács megyei Vendéglátó Vállalat. Jelentkezés: Kecskemét, Kossuth tér 1. 1014 NYARLÓRINCI Petőfi Mgtsz fel­ajánl egy Gaz 51-es felújításról szo­ruló tehergépkocsit eladásra. Érte­kezni a tsz központi irodájában, Nyártőrincen.____________________886 SÜRGŐSEN eladó, belsőportás kis családi ház, vétel esetén azonnal el­foglalható. Kecskemét, Volkertelep VXEL utca 1/b.__________________887 A KLSKUNLACHAZA Kiskun Ter­melőszövetkezet kiváló minőségű mosott bányakavicsot árusít 96,70 Ft-ért köbméterenként a feladóállo­máson vagonba rakva. A MAV-szál- litásl költség a megrendelőt terheli. _____________________517 E LADÓ kisszegedi cserép. Kecske­mét, Czoltaer tér 2/a. 5434 A 9. SZ. Autóközlekedési Vállalat házilagos építőbrigádot szervez kecskeméti telep­hellyel. Ehhez felvételre keres kőműves, ács és vasbeton-szerelő szakmunkásokat valamint ÉPÍTŐIPARI SEG ÉDM U NKÄSOK AT Jelentkezés: A vállalat be­ruházási csoport veze tőj é- nél. | Kecskemét, Csáktornyái utca 4—6.______ K ecskeméti IBUSZ Utazási Iroda .8 KECSKEMET!. i.Vlilái JÓZSEF SZÍN HA/ MOSÓBA Február 17-én, pénteken du. 3 órakor Kálmán Imre: ÖRDÖGLOVAS Nagyoperett 3 felvonásban. Ifjúsági C-bérlet Február 17-én, pénteken: Baja Uránia: Rózsafűzér, Baja Központi: Limonádé Joe, Kalo­csa: f A légió, Kecskemét Ár­pád: Édes és keserű, és Höl­gyek és urak, Kiskőrös: A kis- aszonyok később jönnek, Kis­kunfélegyháza: Autót loptam, és öt jómadár, Kiskunhalas: A jómadár. Kiskunhalas: A Mo­na Lisa tolvaja, Lajosmizse: A tökéletes bűntény. Közlemények Köszönetnyilvánítás. Köszö­netét mondunk a rokonoknak, is­merősöknek és mindazoknak, akik drága jó édesanyánk és nagyma­mánk id. Juhász Istvánná temeté­sén megjelentek és fájdalmunkban osztoztak. Gyászoló család, Kiskun­félegyháza. 190 EZÜTON mondunk hálás köszöne­tét az Állami Aruház és a Háziipari Szövetkezet dolgozóinak, valamint minden kedves ismerősnek, akik fér­jem, Nagy Ernő temetésén megje­lentek, ravatalára koszorút, virágot helyeztek és részvétükkel fájdalmun­kat enyhíteni igyekeztek. Nagy Er- nőné és Dragomir Mihályné, Kis­Gyászhír. Fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, nagyapánk, Dianovszky Sándor elhunyt. Temetése f. hó 17-én du. háromnegyed kettőkor lesz. Gyászoló család. 5464 Megrendült szívvel tudat­juk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagyapa, testvér id. Fazekas Lajos ny. irodaigazgató f. hó 15-én rövid szenve­dés után elhunyt. Temeté­se február 18-án fél 4-kor lesz a kecskeméti közte­metőben. Gyászoló család Minden külön értesítés helyett. 5453 1967. FEBRUÁR 22-EN elköltözik KATONA JÓZSEF TÉR 1. SZÁM ALÁ. (volt Nemzeti Bank épülete) FEBRUÁR 22-ÉN ZÁRVA. 924 AUTOKERNEL Cseredarab leadása ellenében kapható FELÚJÍTOTT Garant motor (benzines) — első futómű — hátsó futómű — sebességváltó — kormány Csepel 350 D. motor — 350 sebváltó — első futómű (350, 352 típus) — hátsó futómű (350, 352 típus) — kor­mány (350, 352,' 420 típus) — Cherman komplett kuplung (413 típus) — Dugattyú csapszeg (csere­mentesen) Ikarus kormány (60, 600, 601 típus) ZISS. ZIL motor Warszawa sebváltó — első futómű — kormány Hűtők: Csepel — ZISS — Warszawa — Moszkvics típusú Csepel adagolók 4 h. 6 h. Csepel porlasztó Csepel D. hengerfej Csepel kompresszor 1,2 h. Cseoel kardánkereszt Lökésgátló: Warszawa — Framó — Moszkvics Előnyös ajánlat, kedvező ár! Azonnal kapható! AUTÖKER HASZNÁLT ALKATRÉSZ OSZTÁLY Budapest, IX., Ecseri út 16. Telefon: 473-982. Kettő házfelügyelői állás betöltésére keresünk lakáscserével jelentkezőt. Bővebbet Községgazdálko­dási Vállalat Baja, Kenderes u. 7. 914 M0T0R­kerékpár ‘ÉS KERÉKPÁR KIS- ÉS NAGYJAVÍTÁSÁT gyors elkészítési határidő­re vállalja, hazai motorke­rékpárok és kerékpárok szervizét végzi a Kiskun­félegyházi Vas-, Fémipari és Gépjavító Ktsz. Mártonfi u. 4. (Benzinkútnál.) Tel.: 226. Motorkerékpár és kerékpár javítórészlegünk Jászszent- lászlón és Alpáron is mű­ködik. 754 TÉLI VÁSÁR február 13-tól 28-ig. Sokféle ruházati cikk 20—40 százalékos áren­gedménnyel a kijelölt áruházakban és boltok- oan. 677 Matlassé pongyola Férfi félcipő (bőrtalppal) Női flanellköntös Női gyapjúszövet-pantalló Női bundacipő •Színes, szövött abrosz 130x160 Női gyapjú kuli Kecskeméti ÁLLAMI 280,— Ft helyett 196,— Ft 270.— Ft helyett 189,— Ft 140,— Ft helyett 98,— Ft 300,— Ft helyett 210,— Ft 384,— Ft helyett 230,40 Ft cm 88,50 Ft helyett 62,— Ft 414,— Ft helyett 290,— Ft Kiskunfélegyházi ÁRUHÁZ 1029 Gyakorlattal rendelkező központifűtés-, vívezeték­szerelőket és segédmunkásokat állandó külszolgálatos munkára felveszünk. Bérezés órabérben történik. Jelentkezni lehet: Kecs­keméti Gépjavító Állomás villamosrészleg vezetőjénél. 1036 Mobil 1Ó at. gőzkazánhoz vizsgázott kazánfűtőt alkalmaz a Bács-Kiskun megyei Építési és Szerelőipari Vállalat KISKUNHALASI MUNKAHELLYEL, EGÉSZ ÉVI FOGLALKOZTATÁSSAL. Jelentkezés Kecskemét, Tatár sor 1/a. Munkaügyi osztály. 735 ÁLLAMI GAZDASÁGOK! TERMELŐ­SZÖVETKEZETEK! MAGÁNTERMELŐK! Melegágyi ablakkeretet, hollandi ágyat, növényvédőszereket, fenyőfűrészárut vásároljon a Kiskunfélegyházi Földművesszövetkezetnél. Telefon: 407. .. C*5> Ügyintéző: Kapus József. £ Még most jelentse be hűtőgép igényét Belker. Kölcsönző Vállalatnál, Kecskemét, Gáspár András u, 9. | Telefon: 29-04, Baja, Béke tér 1« Telefon: 701, 1017 A Budapesti Rádiótechnikai Gyár Kecskeméti Gyáregysége felvesz szerszámkészítő és villanyszerelő szakmunkásokat Jelentkezni lehet a gyáregység munkaügyi osztályán, Kecskemét, Szolnoki út 16, 797

Next

/
Oldalképek
Tartalom