338 találat (0,498 másodperc)

Találatok

1. 2007-01-11 / 8. szám, csütörtök
[...] helyezésével vádolják a társulás elnökét Szaniszló Sándort Kanyapta menti nézeteltérések KOZSÁR ZSUZSANNA [...] helyezésével vádolják a tár­sulás elnökét Szaniszló Sándor kontárod polgármestert A nyomtat­ványnak nincs [...] propagandafüzet egyik szlovák nyelvű oldalán Szaniszló Sándor elutasítja ezeket a megfogalmazásokat mivel [...] közé A társulás alapszabályának mó­dosítására Szaniszló Sándor szerint azért volt szükség mert [...]
2. 2004-01-17 / 13. szám, szombat
[...] 1 nehézfémet mutattak ki Riasztójelzések Szaniszló Sándor túlságosan beletörődő emberek az itteniek [...] beletörődő embe­rek az itteniek mondja Szaniszló Sándor a Kanyapta menti Telepü­léstársulás elnöke [...] szakem­berek ezt a vidéket folytatja Szaniszló Sándor Egyebek mel­lett azt állapították meg [...] nekünk kell kezdeményezni fűzi hozzá Szaniszló Sándor Alsólánc Perény Hím Felsőlánc Buzita [...]
3. Mutatók • Személynevek mutatója 339 (364. oldal)
[...] Szabó Rózsi 1139 1148 Szabó Sándor 75 1011 Szabó Vera 1006 [...] Mihály 1024 Szamos László 1050 Szaniszló Sándor 1025 Szaniszló Sándorné Komjáty Irma 1025 Szántó [...] 668 Szászi Éva 349 Szászi Sándor 551 Szeberényi 207 232 242 [...]
4. 2011-01-13 / 9. szám, csütörtök
[...] A statisztikai hivatal adatai szerint Szaniszló Sándor MKP Híd aki 16 évig [...] az eredmény találgatásokra adott okot Szaniszló Sándor az Al­kotmánybírósághoz fordult szerinte csalás [...] 16 éves polgármesterségemet közölte lapunkkal Szaniszló Sándor aki szerint szándéko­san manipulálták az [...]
5. Ki kicsoda? 29 (285. oldal)
[...] 0708 32 38 szj 1025 Szaniszló Sándorné Komjáty Irma Pány Abaúj [...] Gábor földm Klára htb F Szaniszló Sándor mozdonyvez 1960 Kassán keresk szak­isk [...] 1919 szept 5 erdőmérnök Sz Sándor földm Büdös Erzsébet htb F [...] E u z y Szep­si Sándor szj Ország Világ 1989 35 [...]
6. 2008-03-29 / 74. szám, szombat
[...] Elkészült a várva várt vízvezeték Szaniszló Sándor középen méltán ünnepelhet Társulása oroszlánrészt [...] része elkészült de Kamáróc polgármestere Szaniszló Sándor aki a 2000 óta alakult [...] összköltség 500 millió ko­ronára rúg Szaniszló Sándor pol­gármester azonban sajnálatát fe­jezte ki [...]
7. 1956-02-03 / 34. szám, péntek
[...] és rábízták a szövetkezet könyvelését Szaniszló Sándor az új könyvelő tudta hogy [...] tudományát A tagság felismerte hogy Szaniszló nemcsak az adminiszt­rációhoz ért hanem [...] azok sok újat tartalmaztak elfogadták Sza­niszló Sándor okosan felismerte hogy a kolhozparasztok [...] az nyilván jó vezetőnek bizo­nyult Szaniszló elvtárs fejlődik tovább távhallgatója a [...]
8. 1979-08-12 / 32. szám
[...] alelnök Kuzder István a könyvelő Szaniszló Sándor a raktárnok Szaniszló Ferenc a gépe­sítő Szopko Imre [...] történt amit nem vártunk Mikor Szaniszló Sándor berukkolt katonának és Pelegrin Elek [...]
9. 2005-10-26 / 248. szám, szerda
[...] egy vállalkozói ház megépítését Ahogy Szaniszló Sándor pol­gármester lapunknak elmondta a környéken [...] birkóznánk meg ezzel is közölte Szaniszló Sándor De alaposan oda kell figyelni [...]
10. 2004-10-05 / 230. szám, kedd
[...] szeretné­nek teret biztosítani Amint azt Szaniszló Sándor a Kanyapta Menti Falvak Társulásá­nak [...] a térség fejlesztési alapprogramjának kidolgozását Szaniszló Sándor annak a re­ményének is hangot [...]
11. 1936-08-19 / 188. (4037.) szám
[...] Máirta leánykori tag és Szilvássi Sándor legénylköri tag vallásos tárgyú köl­teményeket [...] emberbaráti szeretet kimiélyitéséről Utána Szabó Sándor nagy szőllősi igazgató tamitó az [...] jubiláló leánykör tízéves történetét ismertette Szaniszló Irma leányköri tag alkalmi költeményt [...] elnöke Horkay Barna lel­kész és Szaniszló Sándor egyházgondnok érdeme A nagyszőllősi református [...]
12. 2002-03-20 / 67. szám, szerda
[...] telepü­lésszövetség mellett működő tár­sulás elnöke Szaniszló Sándor la­punknak elmondta hogy a hu­szonhét [...] részvételével kon­ferenciát tartottak Szeszta község­ben Szaniszló Sándor elmondta a Kanyapta menti társulás [...]
13. 1969-11-02 / 44. szám
[...] pillanat­ban amikor megpillantottam a tömegben Szaniszló barátomat felvillant agyamban a felismerés és hangosan közöltem gondola­tomat Szaniszlóval Ahá hát te is megnézed [...] zenekart Hülye vagy kérdezte vissza Sza­niszló hűvös tárgyilagossággal Azt sem tu­dod [...] Csontos Ez már döfi mondtam Szaniszlónak és sodródtam a tömeggel Az [...]
14. 2012-09-04 / 204. szám, kedd
[...] telekkel Kotleba sokkolta a romatelepet Szaniszló István és Marián Kotleba Krasznahorkán [...] Miroslav Belička illetve a helyi Szanisz­ló István és felesége azzal a [...] videómegosztó portálon amelyben Kodéba kifejti Sza­niszló István a Rendbe tenni és [...] csütörtök Kassa 18 00 Márai Sándor életéről életmű­véről és műveinek színházi [...]
15. 2003-01-22 / 17. szám, szerda
[...] létszámot idővel hat főre emelik Szaniszló Sándor komáróci polgár mester elmondta az [...] szintén tizenegy község engedélyeit intézik Szanisz­ló szerint azonban ésszerűbb lenne ha [...]
16. 1983-05-20 / 21. szám
[...] is mindig nagy gondot fordítottak Szaniszló Irmát az éneklő csoport vezető­jét [...] éneklő csoportot kell alakítani emlékezik Szaniszló Irma Én ezen az ülésen [...] szesztai éneklő csoport számára GÁL SÁNDOR EREDMÉNYDÚS NAPOK Az idei Czuczor [...] Kata­lin Oroszlány Mária Tóth Teréz Szaniszló Judit Kotoráné Belák Rózsa valamennyi [...]
17. 1982/6 • Böszörményi János: Hadak útján — hadak szolgálatában VI. (546. oldal)
[...] Mindenes Gyűjtemény Madách 1981 Villányi Szaniszló Néhány lap Esztergom város múltjából Esztergom 1981 Villányi Szaniszló Három évtized Esztergom megye és [...] Domus hoz Kézirat másolat Szalai Sándor Madar és a madari táj [...]
18. 2013-03-21 / 68. szám, csütörtök
[...] A miniszter visszakérné a díjat Szaniszlótól Táncsics díj tévedésből Holnap temetik [...] erőforrások minisztere nyűt levélben kérte Szaniszló Ferenc újságírót hogy adja vissza [...] a szerintük szélsőséges nézeteket valló Szaniszló Fe­renc is megkapta az elismerést [...] a földrajzverseny kiértékelését k PENGE Sándor aki Sarolta Van olyan Sándor is aki született Sarolta úja [...]
19. 1985-08-12 / 188. szám, hétfő
[...] A felnőtt labdarúgók szakmai irányítását Szaniszló Fe­renc sportszerető pedagógus vet­te át [...] B csapat edzőjével dr Czap Sándor csapatvezetővel Horváth László­val a csapat [...] a labdarúgók nem lazsáltak hanem Szaniszló Fe­renc vezényszavára szorgalma­san futottak vágtáztak [...] ember jött el Dr Czap Sándor csapatvezető az örömmel együtt a [...]
20. 1973-01-26 / 4. szám
[...] József Attilá­tól Szimonovtól Jevtusenkótól Petőfi Sán­dortól és Kacsóh Pongráctól illetve Heltai [...] című versét szavalta mély átér­zéssel Szaniszló Ferencné Szimonov Várj reám cimű [...] előre ünnepeltük nagy költőnk Petőfi Sándor születésének 150 év­fordulóját Csonka László [...] dal­játékok következtek a János vitézből Sza­niszló Ferenc és Geri Frigyesné nagyon [...]
21. 2006-12-04 / 278. szám, hétfő
[...] 559 79 40 Komaróc Komárovce Szaniszló Sándor MKP 394 332 84 26 [...] udvarnok Méhész Dvorníky Véeláre Miliczky Sándor MKP 445 303 68 09 [...] Zselízhez tartozott Dunamocs Moéa Asbóth Sándor F 1194 1098 91 96 [...] 85 33 Fülekpüspöki Biskupice Bácskái Sándor MKP 1110 861 77 57 [...]
22. 1936-12-13 / 285. (4134.) szám
[...] Ronkai István ügy­vezető elnök Sípos Sándor alelnökök Szakács Péter és Tóth [...] I Bácskái István ellenőrök Csatlós Sándor és Bod jjnár János Szolnocska [...] elnök Kocsvay Pál alelnök Ujházy Szaniszló Béla Fazekas István titkár Tamás [...] Sztropkó Imre ellenőrök Gresó András Szaniszló András Németh István Tamás András [...]
23. 2003-03-07 / 55. szám, péntek
[...] nó­Rozsnyó Április elsejével távozik posztjáról Szaniszló Pál a városi hi­vatal vezetője [...] ez hosz szú történet és Szaniszló vállalko­zói mivolta csak egy volt [...] az érdekek konf­liktusáról volt szó Szaniszló Pál nem fogadja el a [...] MKP kalondai alapszervezetének elnöke Papp Sándor a járási tisztújító közgyúlé­Komárom Ha [...]
24. 1985-07-19 / 29. szám
[...] Komáromi Komárno Járási Bi­zottságán Balázs Sándorral a párt járási ellenőrző és [...] találkoztunk rendellenessé­gekkel visszásságokkal is Balázs Sándor elvtárs belelapozott az előtte fekvő [...] a meggyőződéssel búcsúztam el Ba­lázs Sándor elvtárstól hogy alapos munkát végeztek [...] Aratási híradó című műsort közvetítik Szaniszló Sándor az állami gazdaság dolgozója példásan [...]
25. 001-10-25 / 246. szám, csütörtök
[...] Barnabás Kassa I járás Albert Sándor Kassa II járás Filipko József [...] István Bartók László Csoltkó Jenő Szaniszló Sándor Zboral Im­re Iván László Nagymihályi [...]
26. 1936-11-22 / 268. (4117.) szám
[...] elnök Ambrus János alelnökök Hancsz Sándor és Bartók Sándor titkár id Raj czy István [...] Jáno 6 Cselh János Kovács Sán­dor Stepán József Mátyus Lajos é [...] jegyző L Büdös András pénztáros Szaniszló Pál titkár Csáji István szerv [...] Papp Bálint gazdasági bizottság elnöke Szaniszló Ist ván kulturális bizottság elnöke [...]
27. 2010-12-01 / 276. szám, szerda
[...] 744 86 31 Komaróc Komárovce Szaniszló Sándor MKP Híd 394 332 84 [...] Szádudvarnok Méhész Dvorníky Včeláre Miliczky Sándor MKP 445 303 68 09 [...] 91 43 FOlekpúspöki Biskupice Bácskái Sándor MKP 1110 861 77 57 [...]
28. 2005-04-09 / 81. szám, szombat
[...] kap csolódunk rá közölte Szaniszli Sándor Komaróc polgármestere Kanyapta Menti Településtársulá [...] el kezdett munkák kivitelezését mondta Szaniszló Sándor A hegybányai Štiavnické Bane Jozef [...]
29. 2006-12-20 / 292. szám, szerda
[...] Méhész iLuuumnm jvumiky Vcelaie Miliczky Sándor MKP 445 303 53 71 [...] 06 23 Bacska Backa Pandy Sándor MKP 597 575 75 43 [...] 50 93 7 Komaróc Komárovce Szaniszló Sándor MKP 394 332 78 80 [...]
30. 2006-07-11 / 158. szám, kedd
[...] gólkirály is Pelsőcről került ki Szaniszló Adrián a klub alelnö ke [...] ellenére azon leszünk hogy bennmaradjunk Szaniszló Adrián az őszi idény után [...] István Hor váth Leonard Kovács Sándor Viktor Kováč Kubík Márton Laven [...] Mikuš Nemčok Fe­renc Pulen Attila Szaniszló Adrián Tomi Árpád Volčko Roland [...]
31. 1973-02-11 / 6. szám, Vasárnapi Új Szó
[...] családi pótlékot is emelték Mikus Sándor rajza Eulenspiegel Berlin KEZDŰ OJSAGÍRÖ [...] holnap egy gyűlésen búcsúztatja Szaki Szaniszló bá­csit nyugalombavonulása alkal­mából és pohárköszöntőt [...] fehér asztalnál kí­ván búcsút venni Szaniszló bá­csitól Itt van továbbá egy [...]
32. 2014-04-11 / 85. szám, péntek
[...] NAPTÁR Április 11 NÉVNAP Leó Szaniszló A Leó görög eredetű férfi­név [...] Leon rövidülése Je­lentése oroszlán A Sza­niszló a szláv Stanislav férfinévből származik [...] ÉVFORDULÓINK 1900 ban született Márai Sándor író költő akadé­mikus 1905 ben [...] 30 éve hunyt el Járóka Sándor prímás zenekar vezető AAT 1 [...]
33. 2010-06-30 / 149. szám, szerda
[...] 4 Nagy Elemér Gömörfalva 5 Szaniszló Sándor Komaróc A nyerteseknek gratulálunk 833 [...]
34. 2004-03-24 / 70. szám, szerda
[...] kultúrházban megtartott tanácskozáson Sza niszló Sándor a településszövet­ség elnöke értékelte a [...] szeren­csésnek állítja Stefan Szabó a Szaniszló Sándor elmondta 140 millió korona anyagi [...]
35. 2001-12-03 / 277. szám, hétfő
[...] Szlovák Televízió Melicher Marianna Bastrnák Sándor Kuczman Imre Erdélyi Zoltán azzal [...] Csoki Lajos Szögedi Anna Albert Sándor törtöld adást követően több párt [...] József Zupko Mária Iván László Szaniszló Sándor ta a miniszterelnök A Központi [...]
36. 2005-11-21 / 268. szám, hétfő
[...] után visszakerülni a magasabb osz­tályba Szaniszló Adrián a pelsőci klub alelnöke [...] mi­ért visszavágnunk zárta a be­szélgetést Szaniszló Adrián bt Skokan Endre Vidinszky Zsolt Leonard Horváth Kováč Sán­dor Viktor Kováč Kubík Márton Laven [...] Róbert Poštár Igor Pulen Attila Szaniszló Adrián Tomi Árpád Tomi Zol­tán [...]
37. 2002-04-03 / 77. szám, szerda
[...] befolyásolhatja az alapítvány jövőjét Köles Sándor helyi szin­ten illetve a civil [...] Rozsnyói Rt nek hanem Pavol Szaniszló a városi hivatal vezető­jének iparengedéllyel rendelkező fia aki JSU Róbert Szaniszló néven folytatott vállalkozást A múlt heti törlesztés óta egyébként Róbert Szaniszló adóssága 195 800 koronára csökkent [...]
38. 2013-04-11 / 84. szám, csütörtök
[...] ug Április 11 NÉVNAP Leó Szaniszló A Leó görög eredetű férfi­név [...] Leon rövidülése Je­lentése oroszlán A Sza­niszló a szláv Stanislav férfinévből származik [...] ben hunyt el Körösi Csorna Sándor nyelvtu­dós akadémikus a tibeti filológia megalapítója 1900 ban született Márai Sándor posztumusz Kos suth díjas író [...]
39. 2006-11-06 / 255. szám, hétfő
[...] a vállalkozók jövőre költözhetnek be Szaniszló Sándor a projektet kidolgozó Kanyapta Menti [...]
40. 1993-09-15 / 215. szám, szerda
[...] Ezekkel a szavakkal adta át Szaniszló Sándor a Mezőgazdasági Termelők Országos Szövetségének [...]
41. 2012-04-11 / 84. szám, szerda
[...] com Április 11 NÉVNAP Leó Szaniszló A Leó az eredetileg Leon [...] a róma­iaknál Jelentése orosz­lán A Szaniszló szláv eredetű jelentése állandó dicsőség [...] éve hunyt el Körösi Csorna Sándor nyelvtudós akadémikus a tibeti filoló­giamegalapítója [...]
42. 2005-01-22 / 17. szám, szombat
[...] legalap­vetőbb vízgazdálkodási és környe­zetvédelmi kérdéseit Szaniszló Sándor a Kanyapta Menti Községek Társulásának [...]
43. 1924-07-24 / 166. (614.) szám
[...] Ének az éjben Szombat OROSZ SÁNDOR A fehér őzbak Vasárnap FALU [...] egy sikollyal a padlóra zuhant Szaniszló a várkáplán lelte meg ájultan [...] cafattá tépik a korbácsok húsát Szaniszló a káplán megfogta és vezet­te [...] Pncrkos tenyér A terasszon letelepedtek Szaniszló elő­vette a bibliát Isten végtelen [...]
44. 2000-04-11 / 85. szám, kedd
[...] sem ha méltatlanra pazaroljuk Márai Sándor NÉVNAP Leó Szaniszló A Leó görög név oroszlánt je­lent A Szaniszló a szláv Stanis lawból származik [...] 100 éve született Kassán Márai Sándor író Budapesten a né­met egyetemen [...]
45. A szt. Erzsébet dóm kriptái (135. oldal)
[...] szül Engelhard Anna 1772 Koszka Szaniszló Groman Mária Fedák Anna Vrabely [...] Franciska 1776 Hubert Ferenc Demeczky Sándor Csedő Antal Paullely Terézia Csedő [...] Ádám 1782 Jablonczai Borbála Dubniczay Sándor szenátor Tóth József szenátor Perényi [...]
46. 1967-06-27 / 26. szám
[...] Már maga a Dr Herz Sándor utcai iskolaépület is különleges va­rázzsal [...] Bog­dán Alicével Kiss Kálmánnal és Szaniszló Terézzel közelebb­ről is megismerkedtem Első­sorban [...] a felvéte­lin minden rendben lesz SZANISZLÖ TERÉZ Nem vagyok jeles tanuló [...] Ezt megígértem neki Bagota István Szaniszló Teréz Az érettségi és a [...]
47. 2006-06-08 / 131. szám, csütörtök
[...] összeg felét az utasok állták Szaniszló Sándor Komaróc polgármestere szerint a többi [...]
48. 1929-02-01 / 27. (1950.) szám
[...] dr Török Miklós dr Kroó Sán­dor dr Neufeld Sándor Szaniszló Sándor Richter József és Guttmann Mór [...]
49. 2005-04-11 / 82. szám, hétfő
[...] sem ha méltatlanra pazaroljuk Márai Sándor NÉVNAP Leó és Szaniszló A Leó görög név oroszlánt je­lent A Szaniszló a szláv Stanislawból származik s [...] 105 éve született Kassán Márai Sándor író az Egy pol­gár vallomásai [...]
50. 1936-09-09 / 206. (4055.) szám
[...] Szege Jenő gondnok helyébe pedig Szaniszló Sándort választották meg FÉLTÉKENYSÉGBŐL MARÓLÚGGAL ÖN­TÖTTE [...] Blei Márkot és sógorát Eisenibauim Sándort Későlbb szabadlábra helyezték őket viszont [...] rendőr­ségen az igazat vallották Eisenlbaum Sándor iné különösen azt tagadta hogy [...]
51. 2015-04-11 / 83. szám, szombat
[...] HÍR Április 11 NÉVNAP Leó Szaniszló A Leó a görög Leon [...] la­tin alakváltozata jelenté­se oroszlán A Szaniszló szláv eredetű jelentése állhatatosság dicsőség [...] ÉVFORDULÓINK 115 éve született Márai Sándor író költő 1900 110 éve [...]
52. 1933-04-25 / 95. (3205.) szám
[...] Mándk Kocsis Ba ráhky Sebes Szaniszló Szegő Cseh Ger­gely Dudás Titkos [...] főleg Görgey és a békéscsabai Szaniszló tűn­nek ki Az első félidő [...] a 29 percben esik amikor Szaniszló hátrajátszott labdáját Szabó beengedi Ettől [...] csatársora bevált A meccset Biró Sándor vezette A derby meees előtt [...]
53. 2005-06-17 / 140. szám, péntek
[...] tagjainak és a partnerszervezetek képviselőinek Szaniszló Sándor a társulás elnöke azt is [...]
54. 1938-05-01 / 100. (4543.) szám
[...] Elek nápolyi érsek Kakow skí Sándor varsói érsek Dougherty Dénes philadelphiai [...] érsek Prédán Lipót olmüci Gsar Sándor bukaresti érsek Rodic János fran [...] püspök eperjesi apostoli adminisztrátor Rospond Szaniszló krqkkói segédpüspök Pacira Ágoston temesvári [...] Remáger János prágai segéd­püspök Adamski Szaniszló kattovici püspök Fiedler István nagyvárad [...]
55. 2013-03-16 / 64. szám, szombat
[...] a szerintük szélsőséges néze­teket valló Szaniszló Ferenc az Echo TV munkátársa [...] is MTI Pap Vera Oszter Sándor és Schubert Éva kapott Kossuth [...] Csík tagjai Felháborodtak az újságírók Szaniszló díján Művészettörténeti séta a Brämer [...]
56. 2005-11-02 / 253. szám, szerda
[...] is Göncre Boldogkőre és Abaújszántóra Szaniszló Sándor komaróci pol­gármester az idei konferencia [...]
57. 1973-07-20 / 29. szám
[...] piarista kolostort és gimnáziumot II Szaniszló Ágost az utolsó len­gyel király [...] képsorozatról kapta a nevét 3 Szaniszló Ágost dolgozószobája 4 A Kamsetzer [...] legszebb emléke Lengyelországban Gál György Sándor Egy diadalmas élet regénye Részletek [...]
58. 2002-04-11 / 84. szám, csütörtök
[...] Michel Montaigne NÉVNAP Leó és Szaniszló A Leó görög név oroszlánt je­lent A Szaniszló a szláv Stanis lawból származik [...] éve hunyt el Körösi Csorna Sándor nyelvtudós A magya­rok őshazáját kutatva [...]
59. Áll a bál • Darkó István: Áll a bál (102. oldal)
[...] korok gyakori jelensége mondta Tokody Szaniszló az utolsó főispán titkára Drágóczy [...] lépett a bódéhoz Hadd abba Sándor ezt az ízetlen viccet Csak [...]
60. 2005-04-13 / 84. szám, szerda
[...] Koalíciós lehetőségek a megyei választásokon Szaniszló Sándor polgár mester az MKP Kassa [...]
61. 2005-06-21 / 143. szám, kedd
[...] vidék a követ­kező jelölteket állítja Szaniszló Sándor Zachariaš István Csóltkó Jenő Zborai [...]
62. 1933-05-14 / 111. (3221.) szám
[...] alelnök Zsófi Barnabás titkár Nagy Sándor felső jegyző Benedek Ká mán [...] pénztárnak Tóth István jegyző P Szaniszló János titkár Tuba László gazda [...] elnök Kailas János alelnök Kalas Sándor jegyző Kálimánczy György titkár Csodti [...] elnök G Bacsó Gyula alelnök Szaniszló Géza titkár ifj Alsó Bőd [...]
63. 1997-04-11 / 83. szám, péntek
[...] mint felfogni Montaigne NÉVNAP Leó Szaniszló Július Leó görög név oroszlánt [...] terjesz­tették el Európa szerte A Szaniszló a szláv Stanis­lawból származik s [...] éve hunyt el Körösi Csorna Sándor nyelvtudós A magyarok őshazáját ku­tatva [...]
64. 2010-07-21 / 166. szám, szerda
[...] osztály Hubai Vivien Kéménél Petőfi Sándor AI Kéménd I osztály Kovács [...] Gyula AI Magyar Tanítási Petőfi Sándor AI Magyar Tanítási Kodály Zoltán [...] Gabriella Somogyi Pál Szabados Dávid Szaniszló Rebeka Takács Péter Urbán Márton [...] osztály Morvái Orsolya Bart Petőfi Sándor AI Kéménél V osztály Iván [...]
65. 2007-04-11 / 83. szám, szerda
[...] felfogni Michel Montaigne NÉVNAP Leó Szaniszló A Leó görög név oroszlánt [...] terjesztették el szerte Európában A Szaniszló a szláv Stanislawból szárma­zik jelentése [...] éve hunyt el Körösi Csorna Sándor nyelvtudós A magya­rok őshazáját kutatva [...]
66. 2008-12-15 / 289. szám, hétfő
[...] Mária Nyír Sáfrány Magdolna Szere Szaniszló Gyula Komaróc Karórát és tollat [...] Galánta László Katalin Vásárút László Sándor Guta Maga Ferenc Zsére Maksi [...] Füzesgyarmat Ravasz Erzsébet Felsőpatony Richter Sándor Losonc Samuelis Judit Kassa Sál [...] Tiszacsemyő Tóth László Pelsöc Törők Sándor Köbölkút Ványa Károly Tardoskedd Vass [...]
67. Községi adattár (664_u231. oldal)
[...] Barthó Albertné Jan­ka és 1 Szaniszló Kurucz József dunai malmos Duna­radvány [...] fronthar­vos volt a világháborúban Kurucz Sándor oki gazda Tótmegyer Itt született [...] Neje Borka Ilona gyermekei Károly Sándor és Magda Kurucz Vince birtokos [...]
68. Ölvedi János: Üzenet a csonkaországi magyaroknak (392u_02_247. oldal)
[...] Büschitz Regina Gy Mór Jenő Sándor és Ella Buddy József ácsmester [...] M N P nak F Szaniszló Er­zsébet Gy Pál Csordás János [...] óta atyja üzletét önállóan vezeti Sándor fiával együtt Cégét nagyatyja 1850 [...] világ­háborúban F Ehrenfeld Frida Gy Sándor Rózsi és Flóra Demjén Lajos [...]
69. 2002-10-16 / 241. szám, szerda
[...] világháborúban elesett kontá­rod katonák emlékére Szaniszló Sándor polgármester lapunknak elmondta hogy a [...]
70. 2004-03-13 / 61. szám, szombat
[...] illusztrálja a rajz a Weöres Sándor Galagonya b Móra Ferenc A cinege cipője c Petőfi Sándor A Tiszánál A február 28 [...] és mi a rossz Zeman Sándor 9 éves Zselíz R L [...] annak ajánlom ezt a könyvet Szaniszló Eszter 12 éves Nagyida Karácsonyi [...]
71. 1996-12-18 / Szilveszter
[...] Abigél Alex 12 Sz Gergely Szaniszló Gréta 13 Cs Krisztián 12 [...] 14 P Bálint 18 K Sándor Ede 16 Sz Csongor Bánk [...] 29 Sz Adél 26 Sz Sándor Edina 28 H Valéria 29 [...]
72. 1974-08-23 / 34. szám
[...] Gyifkó Lajos Hollós Lajos Laurencsik Sándor Nagy István Sinka Gyula Szabó [...] Betyina János Ka sinszky József Szaniszló Lajos Mucsinyban több lelkes szervezővel [...] cso­portok megszervezése terén Később Deák Sándor és H Kovács Kató követték [...] Bástyasétány 72 sikeres rendezése Deák Sándor rendezői munkásságában kü­lönösen a Kőszívű [...]
73. 1997-12-17 / 51. szám
[...] 29 Cs Adél 26 Cs Sándor Edina 30 P Martina Gerda [...] Matild Kristóf Henrietta Gertrúd Patrik Sándor Ede József Bánk Klaudia Hubert [...] K Félix 11 Sz Leó Szaniszló 11 H Ferenc 10 Sz [...]
74. 2014-04-11 / 85. szám, péntek
[...] bürokraták újabb felháborító provokációja Fazekas Sándor magyar miniszter azután hogy az [...] elnök TASR AP felvétel Fazekas Sándor magyar agrárminiszter szerint a pálinka [...] elfoglalt álláspontját bírál­ják mondta Fazekas Sándor magyar vidékfejlesztési minisz­ter azután hogy [...] és 16 fok között alakul Szaniszló 02 323 77 777
75. Ki kicsoda? 29 (138. oldal)
Horváth Sándor 138 Hritz Júlia földm Bankó [...] 41 B G 446 Horváth Sándor Tornaújfalu Aba­új Torna vm 1939 [...] l szőlész Sz János munkás Szaniszló Ilona htb 1953 55 formázó [...]
76. 1968-02-04 / 34. szám, vasárnap
[...] ellenére sem Ja­vította meg Fehér Sándor somorjai lakos Calez márkájú hűtőszekré­nyét Most levelet kaptunk Fehér Sándortól melyben közli hogy clkkUnk megjelenése [...] 18 20 30 9 ISKRA Szaniszló a nyomozó fr 17 15 [...] A kedves angol 9 DUKLA Szaniszló a nyomozó fr 9 NEMZETI [...]
77. 1933-06-27 / 144. (3254.) szám
[...] küldöttségekkel A gyűlést Ka litza Sándor központi titkár nyitotta meg Dr [...] Tóth Beadász Kuruc Skirjak Kovács Sándor Krajnyaik Krizs I Szukovszky a [...] áll fel mig a KAC Szaniszló Tóm ka Drotár Gajdos Burtovszky [...] a győzelmet A KAC mái Szaniszló Tomkú Burtovszky Darabos Paszternák az [...]
78. 1981-05-23 / 21. szám
[...] 00 Deáki Diakovce Alapiskola Petőfi Sándor János vitéz kisszínpad Rendező Szabó [...] Rozsnyó Roínava Mandikó AI Weöres Sándor Csalóka Péter kisszínpad Rendező Zabari [...] Rendező Ronkay Ágnes Boly Alapiskola Szaniszló Ferencné Cini cini muzsika kisszínpad [...]
79. 2005-06-30 / 151. szám, csütörtök
[...] Kováts Marcell előadásában akik Petőfi Sándor A helység kalapácsa zépiskolák kapacitásait [...] jusson ebből az üzleti tevékenységből Szaniszló János a Dalkia Kft igazgatója [...] felsőbb szervei hozzák majd meg Szaniszló János lapunkat ugyanakkor úgy tájékoztatta [...]
80. Bethlen Gábor kassai udvara • Különböző udvari funkcionáriusok (100. oldal)
[...] ki őt Bethlen így Thurzó Szaniszló érsek­újvári főkapitányhoz és az Érsekújvárt [...] 1621 Ugyancsak udvarnoka őfelségének Kellemesy Sándor kinek kegyelemből nomine gratiae a [...]
81. 1963-06-25 / 173. szám, kedd
[...] egyéni tanulással bővítik szak­tudásukat Szabó Sándor Ipolyság Karlovy Vary i porcelán [...] kell asztalt terí­teni különböző alkalmakkor Szaniszló Ferenc és Fábry László most [...] mindketten a mező­gazda ágban dolgoztak Szaniszló Fe­renc mint agronómus a Nagyidai [...] figyelmet szentel­nének e kérdésnek Iván Sándor 1963 június 25 ÚJ SZÓ [...]
82. 1985/6 • NAPLÓ • Ozsvald Árpád: Olvasók, előfizetők (555. oldal)
[...] idéző jól megcifrázott cím Töltényi Szaniszló or­vos doctor a szülészi tudomány [...] Bes­senyei György Barcsay Abrahám Báróczi Sándor stb Márton József a bécsi [...] Schedel Toldy Ferencet Bölöni Farkas Sándort Horváth Istvánt a ma­gyar irodalom [...]
83. 1935-02-09 / 34. (3586.) szám
[...] debreceniek Leg­nagyobb meglepetésére távol maradt Szaniszló II a jeles fedezet játékos [...] neim jött meg Kiderült hegy Szaniszló közben Erdélybe távozott és ott [...] munkácsi Makla­bea a szatmári Meiohneir Sándor személyéből akinek működéséitől a vivósport [...] tagok lettek Brácfaita Fülöp Frisch Sándor Féld mamii Vilmos dr Balázs [...]
84. 2005-11-12 / 262. szám, szombat
[...] tudtuk meg a társu­lás elnökétől Szaniszló Sándortól A magánterületek tulajdonosai azonban nemcsak [...]
85. 2003-03-19 / 65. szám, szerda
[...] Stefant városi elöljáróvá nevezték ki Szaniszló Pál he­lyett aki február végén [...] A testü­let egy része szerint Szaniszló azért nem tölthette be ezt [...] Adrianna próza Dómján Ádám Döme Sándor Jezsó Tamás Horváth Virág és [...]
86. Név. és- tárgymutató (294. oldal)
[...] 250 Kamara háza 41 Kanyó Szaniszló 22 Kalte Herbrig 71 Kassa [...] Pethó Zsigmond vicege­nerális 43 Pischel Sándor 86 133 Pivovarnyik Dorottya 91 [...]
87. 2006-06-10 / 133. szám, szombat
[...] jó barátod Mara­dunk hű olvasóid Sándor Edina és Diana Nádszeg tÓPif [...] Lubinszky Anna 9 éves Alistál Szaniszló Rebeka 7 éves Kamocsa Papp [...]
88. 1977-05-14 / 19. szám
[...] né Tóth Endréné Kovács Istvánná Szaniszló Béla és Tóth Sándor Re­mélem hogy az országos közgyűlés­ről [...] részéről a további támogatást BERECZK SÁNDOR A CSKP XV kongresszusának ha­tározatából [...] a helyi szervezeteket tegyük BERECZK SÁNDOR a CSEMADOK tevékenység központ­jává A [...]
89. 1982-03-18 / 65. szám, csütörtök
[...] az előttük álló feladatokról be­szélgetünk Szaniszló Sándorral a gazdaság igazgatóhelyettesével Az elmúlt [...]
90. 2006-04-11 / 85. szám, kedd
[...] vízvezetékre való rá­kapcsolása is Ahogy Szaniszló Sándortól a Kanyapta Menti Községek Társulá­sának [...]
91. 1957-12-11 / 343. szám, szerda
[...] arról a szövetkezet fiatal elnöke Szaniszló Sándor így véle­kedik Elek már most [...] kéré­sünk máig is elintézetlen Horváth Sándor További egészközségi EFSZ ek a [...]
92. 1980-03-22 / 12. szám
[...] ér­demel még a péterfalusi Illés Sándor és a simonyi Bőd Vik­tor [...] színjátszók működnek A rende­zők Illés Sándor Ádám István Mag Elza Péntek [...] ve­zetői Virág Bertalan Lázár Er­zsébet Szaniszló Ernőné Pál Lászlóné Agócs Gézáné [...] A citera együttesek vezetői Szó Sán­dor Mag István és Horváth Lajos [...]
93. 1926-09-22 / 216. (1254.) szám
[...] első osztályába léptem amikor Szontagh Szaniszló akkori ná mesztói járásbiró hozzánk [...] Családunkat Szontagékhoz közeli sógorság fűzte Szaniszló öccse Hugó akkori kismartoni aljárásbiró [...] művésznő­re gyalog elindult a Főherceg Sándor utca irá­nyába majd észrevette hogy [...] nyomon követi őt A Főherceg Sándor utcában hátrafordult és meg­kérte Papp [...]
94. 1973-12-11 / 50. szám
[...] Trent ín színeiben szereplő Nagy Sándort cserélte te Arra a mérkőzésre [...] másokba bele nem olt fa Szaniszló Ferencnek hívják Bol­hám l Boly [...] hogy a mondatok min­denkihez eljussanak Szaniszló Fe­renc arról beszél hogy tehetség [...]
95. 1973-07-27 / 30. szám
[...] kép címe Terefere a vízben Szaniszló János kosicei kassai olvasónk felvétele [...] Varga István Csányi Tibor Vanya Sándor Ladies Ká­roly Skulec Tibor Vanya [...]
96. Ölvedi János: Üzenet a csonkaországi magyaroknak (392u_02_248. oldal)
seíői Farkas Sándor Hölzer János és Csernyei Erzsébet [...] M N P nak F Szaniszló Margit Gy Tibor Erdős Mór [...] harcolt F Herzfeld Berta Gy Sándor Pál és Valéria F Fabó [...]
97. 1925-10-14 / 232. (975.) szám
[...] Antal kisgazda Pilis Bencsik Béla Sán­dor András kisgazdák Kikokoriia Horkovics Gyula [...] Hekikel János kisgazdák Bússá Végh Sándor Tóth Bertalan Molnár Já­nos kisgazdák [...] Bodo n Ráfael földmives Beretke Szaniszló Barna gazdatiszt Gömör­panyit Ifj Nagy [...] Miklós Csery János projzó Benedek Sándor Belő János Pölhös Sán­dor Kopcsányl Sándor Csery Vince Csery Ist­ván kmiso [...]
98. Ölvedi János: Üzenet a csonkaországi magyaroknak (392u_02_110. oldal)
[...] N P helyi alel­nöke F Szaniszló Mária Gy Sán­dor Husvéth Benő szabómester 1897 Nagyszarva [...] F bori Bory Emma Gy Sándor és Emma Huszár Irén ref [...]
99. 2008-09-03 / 204. szám, szerda
[...] Magyar Eötvös Utcai Magyar Petőfi Sándor Magyar Magyar Tanítási Magyar Tanítási [...] Nyelvű AI Torna IX osztály Szaniszló Rebeka Kamocsa Czuczor Gergely M [...]
100. 2008-08-20 / 194. szám, szerda
[...] osztály Deák Bence Királyfiakarcsa Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű AI Királyfiakarcsa [...] osztály Ruman Petra Diószeg Petőfi Sándor Magyar Tanítási Nyelvű AI és [...] Ál Nemesócsa V B o Szaniszló Valéria Krasznahorkaváralja Rozsnyói Református Egyházközségi [...]