Új Szó, 2010. december (63. évfolyam, 276-300. szám)

2010-12-01 / 276. szám, szerda

CSALLÓKÖZ ÉS MÁTYUSFÖLD Esélyek választások után a Csallóközben Nagymegyer: Geri csodalámpása segített Cséplő Ferenc helytörténész kilencven éve Digitália, 17. oldal 2010. december 1., szerda Ára 0,45 € (előfizetőknek 0,40 € ) • 63. évfolyam, 276. szám www.ujszo.com Januártól mégis drágul a gáz Ma derül ki, mennyivel fizetünk többet a földgázért 4. oldal Futball-lecke, haladóknak Nagy Real-verést hozott az őszi El Classico 20. oldal A nap mondata: Sajnálom, Hogy a miniszter tovább folytatja a személyeskedést. Štefan Harabin Lucia Žitňanská igazságügyi miniszterről A prágai nép fellázadt. Az 0DS és a ČSSD prágai képviselői főpolgármestert választottak volna, ám tüntetők népes csoportja megakadá­lyozta őket ebben. A választók elégedetlenek a kä nagy párt elvtelen egyezségével, mert a választásokat a TOP 09 nyerte. (ČTK-felvétel) OLVASÓINK FIGYELMÉBE Színesebb velünk a világ! Az ember babonából nem írja le azt, mi fog történni, mert tervezhet bármit, ha a nyomdának ördöge is van. Most azonban bátran kijelenthetjük: megválto­zott az Új Szó. Mint azt már tegnap észrevették, minden oldalunk színes lett, bicikliről motorkerék­párra ültünk. Az új színvilág, a színes oldalak látványosabbá tet­ték lapunkat, új formátu­munk kényelmesebbé tette az olvasást. Emellett néhány apró válto­zást is végrehajtottunk. A mai naptól mindig szerdán jelennek meg regionális mellékleteink, nyolc színes oldalon. Megváltozik, vagy már meg is változott kis formátumú mellékleteink mérete: keddenként a Foci- tipp, szombatonként a Presszó a Rejtvényszigettel kiegészítve és hétfőnként az Egészség a lap részévé válik, de új, izgalmasabb, látvá­nyosabb lesz tördelésük, vagyis nemcsak olvasni lesz jó, hanem rájuk nézni is. Megváltoztattuk Pihenő című oldalunkat is: a fejtö­rők és a recept mellé ide vándorolt a harmadik oldal­ról az időjárás, ami mindig az utolsó előtti oldalon lesz. Mindig a Pihenővel szemben találják a tévéműsort, amely áttekinthetőbb lett, több te­levízió műsorát közli, s ide tettük a mozik műsorát is. Kellemes és hasznos olvasást kívánunk! Molnár Norbert A kisebbségi műsorokat önálló szerkesztőségek készítik majd Összeolvad a tévé és a rádió Pozsony. Januártól megalakulhat a Szlovák Rádió és Televízió (RTS), a parlament tegnap gyorsított eljá­rásban elfogadta a két közszolgálati média összevo­násáról rendelkező jogszabályt. Az eredeti tervezet jelentősen módosult az SaS, az SDKÚ és a Híd közös módosítási javaslatának köszönhetően, ami átalakít­ja majd a kisebbségi televíziózást és rádiózást is. Az elmúlt tél során egyetlen „vendégük" volt Nem kell a melegedő a hajléktalanoknak ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Az új intézményt ideiglene­sen a Richard Sulik házelnök által kinevezett ügyvezető igazgató irányítja majd január­tól, Sulik a Szlovák Rádió és a Szlovák Televízió vezérigazga­tói, Miloslava Zemková és Štefan Nižňanský közül vá­laszthat. Az RTS új vezérigaz­gatóját a parlament választja meg - várhatóan a februári ülé­sén - nyílt szavazással, az igaz­gató fizetése a mindenkori át­lagkereset kilencszerese lesz. Az igazgatót a rádió és tévéta­nács javaslatára a parlament leválthatja, ha azonban nem tartja be az elfogadott költség- vetést, azonnal leválthatóvá válik. A szavazáson nem vett részt a Híd négy OKS-es képviselője, megszavazta viszont az SNS néhány képviselője. Peter Za­jac (OKS) szerint a Dániel Kraj- cer kulturális miniszter által előteijesztett törvény elha­markodott, és nem oldja meg az STV súlyos problémáit. A nemzeti kisebbségek szá­mára készült műsorok sugár­zására önálló szervezeti egysé­gek jönnek létre. Meghatároz­za a jogszabály a nemzetiségi adások terjedelmét is: a televí­ziónak és a rádiónak is a ki­sebbségek arányának megfele­lő időtartamban kell sugároz­niuk. ,A sugárzási idő megha­tározása az új igazgató és az új rádió- és tévétanács feladata lesz, a törvény alapján, ha je­lenleg a Szlovák Rádió összes adója 100 órát sugározna, ak­kor ebből a nemzetiségi ará­nyoknak megfelelően 13%-ot, vagyis 13 óra műsoridőt jelen­tene naponta” - mondta la­punknak A. Nagy László (Híd) parlamenti képviselő. A rádió esetében ez nem lenne olyan nagy bővülés - a Pátria már ma is hasonló időtartamban sugá­roz - a televízió esetében vi­szont többszörösére nyúlhat a nemzetiségi műsorok időtar­tama. Átalakul a közmédia felügye­lete is, az egyesült intézményt egy kilenctagú, szakemberek­ből álló testület felügyeli majd, közülük hárman-hárman tele­víziós illetve rádiós szakembe­rek lesznek, a fennmaradó há­rom helyre pedig két közgaz­dász és egy jogász kerül. Az át­alakulás várhatóan három évig tart majd, a jelenlegi finanszí­rozási módszer átalakításával ér véget. Az üzembentartási dí­jat 2012. január elsejétől törlik el. (lpj, SITA) LŐR1NCZ ADRIÁN Dunaszerdahely. Vélhetően hajléktalan volt az a férfi, aki november 29-én a reggeli órákban bennégett az egykori dunaszerdahelyi baromfifel­dolgozó üzem területén talál­ható bódéban. Személyazo­nosságának megállapítására DNS-vizsgálatot rendeltek el, a holttest ugyanis felismerhetet- lenségig megégett. A férfi a múlt hét végén hirte­len beköszöntött téli időjárás első áldozata; Dunaszerdahe- lyen a hajléktalanok száma 15 főre tehető, a város vezetése 2009 decemberében melege­dőt létesített számukra a Kar- csai úton. „Az intézmény iránt gyér érdeklődés mutatkozott ­közölte Kanovits Viola, a városi hivatal szociális főosztályának vezetője -, ami főképp annak a korlátozásnak tudható be, hogy a hajléktalanok a mele­gedőt kizárólag józan állapot­ban használhatták.” Ezt Vörös József, a duna­szerdahelyi Városi Rendőrség parancsnoka is megerősítette, aki elmondta: az elmúlt télen egyetlen személy húzta meg magát a 8 férőhelyes, összkom­fortos melegedőben - összesen három alkalommal. „Úgy tűnik, számukra az alkoholfo­gyasztás korlátozása kizáró té­nyezőnek számít - mondta -, pedig a város vezetése nem kis összeget fordított a lakókonté­nerekből kialakított melegedő fenntartására. 771335 48 705038 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD GBP CZK HUF PLN HRK Derüli idő, északon havazás Telefon: ▼ A ▲ ▲ ▲ ▼ 1,29 9 8 0,8376 24,915 284,18 4,0692 7,42 60 A hőmérséklet -1 és -6 fok között alakul. Elza 02/323 77 777

Next

/
Oldalképek
Tartalom