Új Szó, 2004. október (57. évfolyam, 227-252. szám)

2004-10-01 / 227. szám, péntek

2004. október 1., péntek Ára műsorújsággal 12 korona (előfizetőknek 11 korona) 57. évfolyam, 227. szám www.ujszo.com Egyelőre támogatás nélkül a gimnázium Érsekújvár magyar tanintézményének szinte teher az egykoronás, jelképes bérleti díj 5. oldal Duray Miklós, a közellenség Hogyan kell lejáratni egy legitim politikust, aki a bőrét vitte a vásárra? 18. oldal Kényszerszünet két esztendőre A Magyar Atlétikai Szövetség fegyelmi bizottsága Annus és Fazekas ügyéről 22. oldal Gyurcsány Ferenc magyar kormányfő bemutatta a kabinet tagjait Tíz miniszter folytatja Budapest. Gyurcsány Ferenc új magyar miniszterelnök tegnap ismertette kormányának névsorát. Távozik az egészségügyi, a munkaügyi, a gazdasági, a külügyi és az igazságügyi tárca eddigi vezetője. Új tárca alakul Göncz Kinga vezetésével - ide tartoznak majd az ifjúsági, csa­ládügyi és esélyegyenlőségi kérdések. ÖSSZEFOGLALÓ A sporttal kapcsolatos feladatok­tól Gyurcsány Ferenc nem akart megválni, ezért azok a kancelláriá­hoz kerülnek. Jelentős változás még, hogy az új kormányban két tárca nélküli miniszter lesz. A ko­rábbi hírekkel ellentétben marad posztján Lamperth Mónika belügy­miniszter. Az új külügyminiszter, Somogyi Ferenc csak novembertől veszi át a tárca irányítását, addig Kovács László marad a tárca élén. Létrejön egy új tárca, az Ifjúsági, Családügyi és Esélyegyenlőségi Mi­nisztérium. Ennek az intézmé­nynek Göncz Kinga eddigi esély­egyenlőségi miniszter lesz a veze­tője. Fontos változás, hogy a gazda­sági tárcát Kóka János, az Informa­tikai Vállalkozások Szövetségének elnöke kapta meg. Gyurcsány Ferenc arra a kérdés­re válaszolva, hogy Keller László pozíciójában marad-e, közölte: azok a területek, például a köz­pénzügyi államtitkárság, amelye­ket bejelentései között nem érin­tett, azokban vagy nem, vagy nem most lesznek változások. A költség- vetést egyelőre nem nyújtják be, még az új kormány első ülésén fog­ják tárgyalni. Gyurcsány azután je­lentette be a változásokat, hogy az MSZP és az SZDSZ vezetői aláírták az új koalíciós szerződést. Kuncze Gábor, az SZDSZ vezetője arról be­szélt, voltak, akik kormányválságot akartak láttatni, de nem válság volt, hanem csak kormányváltás. Gyurcsány elmondta: az egyezteté­sek az új kabinetről hajnalig tartot­tak, a megbeszélések utolsó szaka­szában a koalíciós pártok vezetői hallgatták meg javaslatait, majd „bölcs döntést hoztak”, (o-o) GYURCSÁNY FERENC MINISZTEREI Maradtak: Draskovics Tibor - pénzügyminiszter Göncz Kinga - ifjúsági és esélyegyenlőségi miniszter Hiller István - kulturális miniszter Juhász Ferenc - honvédelmi miniszter Kiss Péter - kancelláriaminiszter Kovács Kálmán - informatikai miniszter Lamperth Mónika - belügyminiszter Magyar Bálint - oktatási miniszter Németh Imre - földművelésügyi miniszter Persányi Miklós - környezetvédelmi miniszter Újak: Baráth Etele - uniós integrációs ügyekért felelős tárca nélkü­li miniszter Csizmár Gábor - munkaügyi miniszter (elődje: Burány Sándor) Kóka János - gazdasági miniszter (elődje: Csillag István) KolberIstván-regionális fejlesztésekért felelős tárca nélküli miniszter Petrétei József-igazságügyi miniszter (elődje: Bárándy Péter) Rácz Jenő - egészségügyi miniszter (elődje: Kökény Mihály) Somogyi Ferenc-külügyminiszter (novembertől; elődje: Ko­vács László) Besztercebányai középiskolásokat szállító autóbusz ütközött össze tegnap egy tehergépkocsival az észak-szlovákiai Cremosné közelé­ben. A buszvezető súlyos, két diák és egy tanárnő könnyebb sérülé­seket szenvedett. (Ján Kroslákfelvétele) NAHÁT! Anők2156-ra érik be a férfiakat London. Még másfél évszá­zadot kell várniuk a hölgyek­nek arra, hogy beérjék a férfia­kat, legalábbis 100 méteres síkfutásban. Brit tudósok sze­rint ugyanis a 66., vagyis a 2156-ban esedékes nyári olimpiai játékokon fog meg­történni először, hogy a női sprinterbajnok jobb idővel (8,079 mp) ér célba, mint a férfiak mezőnyének győztese (8,098 mp). A Nature brit tu­dományos folyóiratban közölt tanulmány szerint a szakértők az utóbbi száz év olimpiáin el­ért győztes futamidők mate­matikai modellezésével kiszá­mították, a nők teljesítménye sokkal gyorsabban javul a fér­fiakénál. Viszont az is megtör­ténhet, hogy a női sprinterek már 2064-re beérik a férfia­kat, de az is, hogy csak 2788- ra, sőt az is, hogy soha. (MTI) Egy fotóriporterre támadt az egykori miniszterelnök; állítólag fojtogatta is a nőt Meciar kórházban, de ott is agresszív volt MEGKÉRDEZTÜK Veszélyben forog Fegyveres Oszkár élete Szlovákiában? ÖSSZEFOGLALÓNK Kassa. Vladimír Meciar volt kormányfő továbbra sem szereti az újságírókat, legújabb áldozata a Novy cas fotóriportere lett. A De­mokratikus Szlovákiáért Mozga­lom elnöke egyhetes megelőző ki­vizsgáláson vett részt a kassa- sacai magánkórházban, amely az ország egyik legjobban felszerelt intézménye. A politikus kardioló­giai kivizsgálásról tért vissza, ami­kor a fotóriporter néhány felvételt szeretett volna készíteni róla. Mi­kor észrevette, hogy lencsevégre kapta, rátámadt, kikapta a gépet a kezéből, s a pánton függő készülé­ket a nyakából is le akarta tépni. A zsinór állítólag a nő nyakára szo­rult. „Azt mondta, széttöri a gépet, ha nem adom át azonnal a benne levő filmet” - mesélte el Iveta Komendová. - Hiába mondtam, a munkámat végzem, letörte a va­kut a gépről, és megragadta az ob- jektívet. Attól féltem, ezt is tönkre­teszi, ezért átadtam neki a filmet. Ekkor elengedett, s mielőtt dühö­sen tovább ment volna, odavetette nekem: értesítsem a káromról, megtéríti,” A fényképész jelentette az ügyet a rendőrségen. Median saját kérésére vették fel a kórház belgyógyászati osztályá­ra, tájékoztatta lapunkat Imrich Tóth, az intézmény igazgatóhelyet­tese. Az exkormányfő kisebb légúti problémákkal küszködött, mondta Juraj Vancík igazgató. Ennek rész­ben ellentmond Karol Dzupának, a HZDS kerületi elnökének nyilatko­zata, mely szerint a pártelnök nem beteg, jó fizikai és szellemi állapot­ban van, csak korára való tekintet­tel vett részt átfogó kivizsgáláson. Meciar luxuskörülmények közt élt a kórházban, az egyszemélyes lakosztályért napi 1400 koronát fi­zetett. Ott kezelték a néhai kassai milliárdost, Alexander Rezest is, de a kassai vasmű amerikai veze­tői is odajárnak. A volt kormányfő várhatóan ma hagyja el az egész­ségügyi intézményt, (-szák, t, s) I Köteles Lász­ló, a titkosszol­gálatot felügye­lő parlamenti bi­zottság alelnö- ke: Sem az élete, sem a személyes szabadsága nincs veszélyben, a szlovákiai viszonyok normalizá­lódtak. Paradox módon Ivan Lexát sem fenyegeti semmi - ugyanis bíróságaink, sajnos, bi­zonyították: a volt titkosszolgála­ti igazgató megúszhatja a felelős­ségre vonást. Fegyveres Oszkár­nak nem kell semmitől tartania, mert az ügyet, melyben ő koro­natanú lehetne, ad acta helyez­ték, hiszen ifjabb Michal Kovác külföldre hurcolásával kapcso­latban érvényesek Vladimír Meciar amnesztiái. Sajnos, a par­lament bizonyos politikai pártok támogatásával megakadályozta semmissé nyilvánításukat. Vagy­is eljárás ez ügyben nem folyhat, Fegyveresnek nem kell tanús­kodnia, így kijelentéseivel lénye­gében senkit nem veszélyeztet, nincs ok eltenni láb alól. Ön szerint Fegyveres jól tet­te, hogy hazajött, és a rendőr­ségnél kezdett dolgozni? Nem tudom, hogy tényleg a testülemél van-e, de mindenkép­pen jó hír, hogy visszatért. Eddig ugyanis azért bujkált, mert féltet­te az életét. Az, hogy volt bátorsá­ga hazajönni, bizonyítja: a politi­kai és biztonsági helyzet stabili­zálódott. Azzal, hogy ugyan más névvel és külsővel, de itt mer ma­radni, cáfolja a szlovákiai állapo­tokra vonatkozó egyes rosszindu­latú megjegyzéseket, (sza) (Részletek a 3. oldalon.) MECIAR TÁMADÁSAI ♦ Dusán Valkót, a Markíza televízió volt riporterét 1997-ben tak- nyosnak nevezte, és azt mondta: olyat odasóz neki, hogy az Atya­úristen sem ismeri fel. ♦ A meggyilkolt Ján Ducky temetésén 1999-ben Vladimír Misauert, a cseh Prima tévé munkatársát lökdöste és vulgáris szavakkal illette. ♦ A legismertebb eset 2002-ben történt, amikor Euboslav Cholujt, a Joj televízió riporterét ragadta nyakon Pozsonyban, és nyomda- festéket nem tűrő szavakkal válaszolt arra a kérdésére, honnan vette a milliókat trencsénteplici luxusvillájára, (s) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS (3. oldal) NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN ▲ ▲ ▼ ▼ ▲ T 32,509 40,064 58,432 1,267 16,235 9,134 Változóan felhős ég A hőmérséklet 16 és 20 fok között várható. Ma Malvin nevű olvasóinkat köszöntjük. Telefon: 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom