Új Szó, 2010. június (63. évfolyam, 124-149. szám)

2010-06-30 / 149. szám, szerda

24 Panoráma-hirdetés ÚJ SZÓ 2010. JÚNIUS 30. www.ujszo.com A környezetvédők kételyeiket fejezték ki a hal biztonságos fogyasztását illetően GM-lazacot együnk? Június 30 NÉVNAP ­Pál Ma Bese és Emília, valamint Melánia nevű ismerőseinket is köszöntsük! MAI ÉVFORDULÓINK 110 éve született Kassán Szabó Ernő színész. Leghíresebb ala­kítása Nyúl Béla megformálása volt Fábry Zoltán halhatatlan remekművében, a Hannibál ta­nárúrban. BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT! 25 éves Michael Phelps ame­rikai úszó. 40 éves Antonio Chimenti olasz labdarúgó. 35 éves Ralf Schumacher német autóversenyző. Mike Tyson (1966) amerikai ökölvívó. NAPI VICC- Anya, az iskolában csúfol­nak, hogy hosszú az orrom. Ne foglalkozz vele, egyszerűen csak hátrább van az arcod, mint a többieknek. ORVOSMETEOROLÓGIA Az időjárásnak ma a kedvezőbb hatása érvénye­sül, javul fizikai és szellemi telje­sítőképességünk. A szív- és ér­rendszeri betegségekben szenvedők azonban ne becsül­jék túl erejüket. Az alacsony vémyomásúak fejfájásra és szédülésre számíthatnak. London. A lazac nem növek­szik télen, és három év, mi­re teljesen kifejlődik. Ame­rikai kutatóknak azonban sikerült úgy módosítaniuk genetikai anyagát, hogy másfél év alatt érje el vég­leges méretét. MT1-ÖSSZEFOGLALÓ A lazac genomjába a folyama­tosan fejlődő óceáni anyaangolna (Zoarces americanus) génjét ül­tették be. A kutatók remélik, hogy a terméketlen, genetikailag módosított (GM) lazac hatékony és biztonságos megoldás a faj halfarmokon történő tenyészté­sére, megkímélve így a vadon élő állományokat. Isztambul. Annyira elharapózott Törökországban a kövérség, hogy egy újság beszámolója szerint egyre szélesebb koporsókra van szükség temetéskor. A temetkezési vállala­tok az utóbbi időben egyre többször jelezték a helyi hatóságoknak, hogy szélesebb koporsókra van szüksé­gük. Törökországban ugyanis az MT1-HÍR Baldwirtsville. Gyakori „kettős látása” volt sokaknak két amerikai középiskolában a bizonyítványosz­táskor: 19 ikerpár érettségizett idén a két tanintézetben. A New York ál­lamban levő Baldwinsville-i Baker Jelenleg az amerikai Élelmi­szer- és Gyógyszerengedélyezési Hivatal (FDA) vizsgálja, hogy az AquAdvantage néven futó GM- lazac fogyasztása biztonságos-e. A hal egy éven belül kerülhet a boltok polcaira - tudósít a The Daily Telegraph". A környezetvédők kételyeiket fejezték ki a GM-hal biztonságos fogyasztását illetően. Attól is tar­tanak, hogy a terméketlen lazac mutáción eshet át a természet­ben, és előbb-utóbb szaporodó- képessé válik. Jelenleg csak GM- növények - például szója vagy kukorica - vásárolhatók emberi fogyasztás céljából. A brit napilap arról is beszámolt a közelmúlt­ban, hogy a legtöbb szupermar­ketben kapható állati termék, így a hús, a tojás vagy a tejtermékek önkormányzatok felelősek a teme­tésekért. Az eddigi megszokott ko­porsóméret 190 cm hosszú, 55 cm széles és 24 cm mély volt. Az ország sok részében azonban már 2 m hosszú, 70 cm széles és 35 cm mély koporsókra van szükség. Az ügy ko­molyságát jelzi, hogy Ankarában a hatóságok nem is olyan rég nem ta­láltak megfelelő koporsót egy 220 kg-os elhunytnak. gimnáziumban egy tucat ikerpár végzett, a Jamesville-DeWittben pedig további hét. A 12 párral új Guinness-rekord született, eddig 10 ikerpár volt a legtöbb, mely egyazon iskolában érettségizett ugyanabban az évben. Az új ikercsúcsos iskola igazgatója egyébként magais iker. GM-növénnyel takarmányozott állattól származik. A GM-lazacot előállító mas- sachusettsi cég, az AquaBounty azzal érvel, hogy általa sokkal energiahatékonyabb lesz egy táp­lálékforrás előállítása, a termé­szetes állományokra pedig ter­méketlensége miatt nem jelent veszélyt. Lord Melchett, a Soil Associa­tion nevű környezetvédő szerve­zet igazgatója szerint azonban a genetikailag módosított állat DNS-e instabillá válik, ezért nincs arra garancia, hogy terméketlen marad. Ezzel pedig túl nagy ve­szélyt jelent a vadon élő lazacra. Ha a GM-lazac kereskedelmi forgalomba kerül, az hatalmas győzelem lesz a biotechnológia­ipar számára. Egyemberes nyelv Anchorage. Annyira kihaló nyelvet tanul egy francia mű­vész, hogy feltehetően csak ő fogja beszélni. A 21 éves, Le Havre-i Guillaume Leduey már több éve tanul DVD-k révén eyakot, azt a nyelvet, amelyet Alaszkában beszéltek őslako­sok, de még csak közülük sem sokan. Az utolsó eyak, Marie Smith Jones, aki folyamatosan beszélte a nyelvet, 2008-ban hunyt el. Az eyak azóta csak pislákoló gyertyaként él to­vább: egy 75 éves fairbanksi nyelvész foglalkozik vele. Nála tanul most a francia fiatalem­ber, akinek eltökélt szándéka, hogy fáklyavivőként feltá- masszaakét éve halott nyelvet. Hogy lesz-e kivel beszélgetnie eyakul a professzoron kívül, az csak rajta múlik, (mti) Egyre kövérebbek a törökök Szélesebb koporsók kellenek MTl-HÍR 19 ikerpár érettségizett idén két tanintézetben Ikercsúcsos iskola Tisztelt mfcr/M - és ’vasárnap -előfizető! Az Új Szó és a Vasárnap munkatársai nevében szeretnénk megköszönni, hogy mindkét lap előfizetője. Köszönetünk jeléül 5 előfizetőnek (sorsolással) meghosszabbítjuk a Vasárnap előfizetését 1 évvel, az Új Szó előfizetését fél évvel. 1. Bodor József, Csákányháza 2. Győri Sára, Szepsi 3. Nagy Aladár, Ragyolc 4. Nagy Elemér, Gömörfalva 5. Szaniszló Sándor, Komaróc A nyerteseknek gratulálunk! 833 évvel ezelőtt kivágott fából készült tölgyasztal kerül kalapács alá Nagy-Britanniában árverésen. Az asztal anyagának további különleges­sége, hogy 656 esztendőt volt víz alatt. Az eredeti tölgyfa ugyanis egy híd, az Old London Bridge alapjaként szolgált ennyi ideig - természete­sen a Temzében és Londonnál. 1833-ban „váltott profilt" a vaskos desz­ka: kiemelték a folyóból, amikor a New London Bridge-et építették, az­az a régi híd helyére újat emeltek. (TAS R/A P-fe Ivéte I) MP910960 szlovákiai magyar napilap www.ujsxo.com Szerkesztős^: Lazaretská 12,811 08 Bratislava, e-mail: redakcia@ujszo.com, fax: 02/59233469. I Főszerkesztő: Molnár Norbert (02/59233421). I Főszerkesztőhelyettes: Sidó H. Zoltán (02/59233425). I Felelős szerkesztők: Madi Géza, Holop Zsolt (02/59233440). I Rovatvezetők: Lajos P. János - politika (02/59233438), Klein Me­linda - résió (02/59233426), Molnár Iván mb. - sazdasás (02/59233424), Grendel Ágota - vé­lemény (02/59233442) Mislay Edit - kultúra (02/59233430), Bőd Titanilla - sport (02/5923 3434). Művészeti vezető: Toronyi Xénia. A szerkesztőbizottság elnöke: Szigeti László. I Fiókszerkesztőségek: Királyhelmec, Nagykapos: 0907/773835, Kassa: 055/6002225,0905/ 228525, Rozsnyó: 0907/587258, Rimaszombat: 0907/773 833, Komárom: 0905/840423, Dunaszerdahely: 0905/228526, Érsekújvár: 0905/840419, Nyitra:'037/6522543, Galánta: 0907/773834, Párkány: 0907/773832, Léva, Ipolyság.- 0905/780879.1 Kiadja a Petit Press Rt., Lazaretská 12,811 08 Bratislava. I IČO: 35790253 I Az igazgatótanács elnöke: Alexej Fulmek, tel.: 02/59233101, fax: 02/59233119. Az igazga­tótanács tagjai: Slezákné Kovács Edit (lapigazgató) tel.: 02/59233401, fax: 02/59233338, Peter Mačinga tel.: 02/59233203, Roman Schlarmann, tel.: 037/6551155, Ľubica Tomková, tel.: 055/6002204. I Hirdetési osztály: 02/59233228, 02/59233235, 02/59233200, 02/59233240, fax: 02/ 59233295 E-maiL reklama@ujszo.com. I Marketing: 02/592332661 Lapterjesztés, laprende­lés: 02/323 77 777, fax: 02/59233339.1 Nyomja a PETIT PRESS, Bratislava. I Terjeszti: a Szlo­vák Posta Rt., D. A. CZVEDLER Kft. I Belföldi megrendelések: minden postahivatalban, postai kézbesítőnél, a Petit Press terjesztési osztályán. I Külföldi megrendelések: Slovenská pošta, a. s. Účelové stredisko preplatiteľských služieb tlače, Nám. slobody 27, 810 05 Bratislava. Index: 48271.1 Engedélyszám: 5/2. ISSN 1335-7050. Nyilvántartási szám: EV 110/08. I Minden szerzői jog fenntartva. Az írások, fotók és grafikonok terjesztése, beleértve azok elekt­ronikus formáját, csak a kiadó írásos jóváhagyásával lehetséges. Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. IA lapok eladott példányszámát ellenőrző ABC SR tagja, az ellenőrzés eredménye a www.sme.sk honlapon található. I Lapunkat a Szlovák Köztársaság Kulturális Mi­nisztériuma támogatja. I © Copyright PETIT PRESS RT. A szerzői jogokkal a kiadó rendelke­zik. A kiadó fenntartja magának az ©ÚJSZÓ megjelöléssel ellátott írások terjesztésének jogát, és a szerzői jogi törvény (33§ 1a és d cikkely) értelmében kizárólag ő jogosult engedélyezni a szövegek nyilvános terjesztését. A sajtófigyelést a kiadó megbízásából a Newton IT és az SMA végzi. '

Next

/
Oldalképek
Tartalom