Új Szó, 2005. október (58. évfolyam, 227-252. szám)

2005-10-01 / 227. szám, szombat

2005. október L, szombat Ára 10 korona (előfizetőknek 9 korona) 58. évfolyam, 227. szám www.ujszo.com Sírba tették a fuvarozást „Temetési menet” a gázolaj magas fogyasztási adója miatt 2. oldal Szombati vendég: Gryllus Dorka Berlini főhadiszállásáról jár a világ film- fesztiváljaira a magyar színművésznő 9. oldal Életforma: testünk börtönébe zárva Miért érték a fiatalság és szégyen az örege­dés? - erről is olvashatnak a Családi Körben 13. oldal Az influenzajárvány elleni védekezés leghatékonyabb formája a megelőzés Itt van az ősz. Itt a nátha? Pozsony. A hidegebb időjárással lassan megérkezik a szokásos influenzajárvány is. Az első jelei már mutat­koznak, az utóbbi két hétben csaknem megháromszoro­zódott a betegek száma. A szakemberek szerint itt az ideje beoltatni magunkat. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ „Az elmúlt héten 21 653 esetet jelentettek az orvosok - tájékoztat­ta lapunkat Ivan Rovný tiszti­főorvos. - Ez 100 ezer főre vetítve 403 beteget jelent.” Ez a szám kö­rülbelül megfelel a múlt év azonos időszakában kimutatott értéknek, akkor 100 ezer lakos közül mintegy 400-an fordultak influenza miatt orvoshoz. A szakemberek szerint a nátha­láz elleni védekezés leghatéko­nyabb formája a megelőzés, ponto­sabban a védőoltás. Már október elején érdemes kérni az orvostól, ugyanis a védettség kialakulása né­hány hetet igénybe vesz. A szérum az esetek 80 százalékában segít., A védőoltást elsősorban az idősebb embereknek javasoljuk, mivel ese­tükben az influenza sokkal komo­lyabb következményekkel járhat” - állítja Viera Jančulová, a Közegész­ségügyi Hivatal munkatársa. A megelőző oltás elvégzése a 65 éven felüliek és bizonyos krónikus be­tegségekben szenvedők számára ingyenes, pontosabban nekik min­den egészségbiztosító megtéríti. A fiatalabbaknak általában fizetniük kell az oltás beadásáért, néhány biztosítónak azonban vannak meg­előző programjaik. A legnagyobb intézmény, az Általános Egészség- biztosító csak a 65 évesnél időseb­beknek téríti az oltást, a fiatalab­baknak maguknak kell fizetniük, mondta lapunknak Petra Kafú- nová, a biztosító szóvivője. „Az ár orvostól, régiótól függően változik, de legfeljebb 50 korona” - mondta az Új Szónak Pásztor László, a Ma­gánorvosok Társulásának elnöke. „A Kölcsönös Egészségbiztosító megelőző programként a 3-16 éves gyermekek oltását is téríti” - vála­szolta érdeklődésünkre Zuzana Zúbeková szóvivő. Az akció szep­tember 15-étől december 31-éig tart, a szülőknek csak a 20 koronás receptdíjat kell kifizetniük. Az oltás mellett pénzbe kerül a szérum is, bár idén van ingyenes, vagyis a biztosító által teljes mér­tékben térített készítmény is. „Ha orvosi vényre felírt gyógyszerként adjuk ki, akkor a beteg legfeljebb 20 koronát fizet” - tájékoztatta la­punkat György Zsuzsa dunaszer- dahelyi gyógyszerész. A szérum megvásárolható vény nélkül is, így azonban a legolcsóbb is 176 koro­nába kerül. Az oltásnak csak ritkán lehet kisebb mellékhatása, például a szúrás helye megduzzadhat vagy a betegnek kisebb hőemelkedése lehet. „Ha azonban akkor kapja a védőoltást, amikor már a szerveze­tében van a vírus, akkor az oltás nem segít, sőt a betegség súlyosabb lefolyású lesz, mint egyébként” - magyarázta György Zsuzsa. A legolcsóbb szérum választása esetén tehát az influenza elleni vé­dőoltás a 65 évesnél idősebbek ese­tében 40 koronába kerül - 20 koro­na az orvosnak jár, 20 koronát kell fizetni a recept kiváltásáért. A fiata­labbak mintegy 70 koronás kiadás­ra számíthatnak - 20 korona a re­cept és mintegy 50 korona az oltás elvégzése. Sok munkaadó magára vállalja az oltás teljes költségét, mi­vel a beteg alkalmazott sokkal töb­be kerül, mint a megelőzés, (lpj) Mibe kerül a szérum? Teljes ár A beteg által térített rész* Influvac 184,2 7,9 Vaxigrip 176,3 0 Vaxigrip Junior 140,3 14,1 Fluarix 196 19,7 Csak egy szúrás (Képarchívum) *csak a vényre kiadott gyógyszer esetében; adatok koronában A csapadékos idő miatt idén mindössze 425 ezer tonna étkezési búza termett Gabona nélkül maradhatnak a molnárok NAHÁT! Nem vitt gyereket, pedofílnak nézték New York. Megbüntetnek egy nőt New Yorkban, mert gyermek nélkül ült le a padra egy manhattani játszótéren. A 47 éves Sandra Catena azt a táblán is kifüggesztett előírást szegte meg, amely megtiltja a belépést a játszótérre olyan felnőtteknek, akik nem gyere­keket kísérnek oda. A hölgyre a pedofílellenes küzdelem je­gyében sújtottak le, és bünte­tése elérheti az 1000 doüáros pénzbírságot vagy a 90 napi elzárást. Az önkormányzat vé­delmébe vette az előírást, amelynek célja annak meg­akadályozása, hogy pedofílok a játszótereken keressenek „zsákmányé’. (MTI) ÚJ SZÓ-JELENTÉS Pozsony. Étkezési gabona nél­kül maradhat a szlovákiai malom­ipar, ha árleszorító megfontolásból most nem kezdi meg az étkezési búza felvásárlását. Szlovákiában a csapadékos idő miatt idén mindössze 425 ezer ton­na étkezési minőségű búza termett. Ez mintegy 25 százalékkal alulma­rad az ádagos évek termésmennyi­ségénél. Ugyanakkor Szlovákia la­kossága éves szinten több mint 600 ezer tonnányi búzát fogyaszt el lisztben, kenyérben, péksütemény­ben. A régi EU-tagországokban a kenyérgabona tonnánkénti átlagos felvásárlási ára 119 euró körül mo­zog, nálunk mindössze 85 euró, miközben Csehországban is 95, Lengyelországban 93, Ausztriában pedig 99 euró. Simon Zsolt föld­művelésügyi miniszter szerint könnyen megtörténhet, hogy a ha­zai malmok - jelenlegi üzletpoliti­kájuk miatt - a lényegesen drágább gabona importjára szorulnak majd, ha nem kezdik meg idejében az ét­kezési búza felvásárlását. A mező­gazdászok ugyanis élhetnek az in­tervenció intézményével is. Viszont az intervencióként felvásárolt ga­bonára a hazai malomipar már nem fenheti a fogát, ezt a közösségi agrárpolitika szabályai szerint az EU határain túl kell értékesíteni. A tárcavezető adatai szerint az idei szemeseket maradéktalanul el tudjuk raktározni. Hiszen az inter­venciós felvásárlásba felkínált 615 ezer tonnából (ténylegesen felvá­sárolt 502,044 ezer tonnából) 206,211 ezret már ténylegesen el­adtunk (ebből 170 ezer tonna elhagyta az országot). További 100 ezer tonna kukoricát Spanyolor­szágban értékesítünk, a maradék búzára és árpára pedig a jövő év jú­niusáig állandóan ismédődő felvá­sárlási pályázat érvényes. A minisz­ter lapunknak elmondta: az agrár­tárca vezetése pénzforrások átcso­portosításával szeretne enyhíteni kistermelők helyzetén, akik - önál­ló raktározási lehetőségek híján - eddig kénytelenek voltak rögvest az aratás után, úgymond, kombájn alól eladni a gabonát. Simon meg­erősítette: ha az Európai Bizottság is jóváhagyja a szlovákiai kérelmet, akkor a szaktárca pénzforrások át­csoportosításával támogatná a kis­termelőket, hogy raktárakat épít­hessenek, amelyben saját termésü­ket tárolhatnák, (gyor) Tűzjáró. Egyelőre nem sikerült megfékezni a lángokat a Los An­geles környéki erdőkben. A tűz kárt okozott a magyar származá­sú Gábor Zsazsa farmján, és Sylvester Stallone ranchát is fenye­gette. (SITA/AP-felvétel) MEGKÉRDEZTÜK Mit szólna hozzá, ha a tárca Besztercebányára kerülne? Gyurovszky László régiófej­lesztési minisz­ter: Viliam Soboňa HZDS-képviselő javaslata, hogy a régiófejlesztési tárca költözzön át Besztercebányára, nem reális. Az ellenzéki politikus már dolgozik az erről szóló tör­vénytervezeten. Lehet, de elképzelése megva­lósíthatatlan. A kormányszékhe­lye Pozsonyban van, és a többi központi államigazgatási szerv is a fővárosban székel. Elképzelhe­tetlen, hogy ebben változás tör­ténjen. És ha a parlament mégis el­fogadná a törvénytervezetet? Szerintem az egészet nem kell komolyan venni, Soboňa kam­pányol, és minden lehetséges módon próbálja felhívni magára a ügyeimet. A közvéleményt azonban a tárca ellen hangolhatja, hi­szen javaslatát azzal indokol­ja, hogy a minisztérium szeré­nyebb körülmények között is dolgozhatna, nem feltétlenül kell luxuspalotában és pál­mák között lennie évi 70 mil­lióért. Csak ötvenmillióról van szó, de nem érdemes popuhsta kije­lentéseivel foglalkozni. Ismét­lem: Soboňa szeretne megye fő­nök lenni, és nyilvánvalóan olyasmit ígér Besztercebányán, ami a helyieknek tetszene - füg­getlenül attól, hogy kijelentései­nek mi a valóságalapjuk. Az egész csak kampányfogás, (sza) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN Felhős ég, néhol eső Ma a Malvinok, Telefon: 32,307 38,845 56,802 1,314 15,563 9,925 ^ \ \ A hőmérséklet 13 és 18 fok között alakul. holnap a Petrák ünnepelnek. 02/59 233 403-405

Next

/
Oldalképek
Tartalom