Új Szó, 2007. január (60. évfolyam, 1-25. szám)

2007-01-02 / 1. szám, kedd

A nap száma: Boldog új évet kívánunk látogatóinknak, partnereinknek, támogatóinknak és mindazoknak, okik.2006-bon is velünk együtt hirdették a nyitott és sokszínű kultúra értékeit. R Magyar Köztársaság Kulturális Intézete BP-6-15713 2007. január 2., kedd Ára 10 Sk (előfizetőknek 9 Sk) • 60. évfolyam, 1. szám www.ujszo.com Már öt esztendei« van forgalomban az eurá Az unió közös fizetőeszköze világméretű ver­senyt vív az amerikai dollárral az elsőségért 8. oldal Néhol ítéletidővel köszöntött be az új év Hogyan ünnepeltek szilveszterkor a világban? - képriport néhány nagyvárosból 11. és 20. oldal A nap mondata: Az erő és az ostobaság maga alá gyűrte az ésszerűséget és a szükségszerűséget. Ľubomír Jahnátek gazdasági miniszter a bohunicei V1-es atomerőmű egyes blokkjának bezárásáról Pozsonyban százezren voltak kíváncsiak a show-ra Újévi örömmámor kisebb balesetekkel Pozsony/Besztercebánya/Kassa. Világszerte hatalmas partik­kal, pezsgődurrogásokkal, látványos tűzijátékokkal ünne­pelték az újév beköszöntét. Nem volt ez másképp nálunk sem, csak néhány helyen az örömünnepet köd és balese­tek homályosították el. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony szabadtéri szilveszteri programjára közel 100 ezren vol­tak kíváncsiak, a Kassa korzóján tartott vigasságot viszont csupán 3000-en keresték fel. A fővárosi ünnepségek, koncertek számos külföldi vendéget vonzottak. A csúcspont a közel 12 perces éjféli, show-elemekkel tarkított tűzijá­ték volt. A látványos program él­vezetéből sokat levont a makacs köd. Kassa belvárosában táncmu­latsággal, diszkóval, 10 perces tű­zijátékkal várták 2007 beköszön­tét. A két szabadtéri rendezvé­nyen komolyabb rendbontás nem történt. A pozsonyi kórházak ösz- szesített adatai szerint az elmúlt évekhez képest kevesebb volt a baleset, főleg a sok részeg és a pi­Óévbúcsúztató (TASR-felvétel) rotechnikai eszközök helytelen használata okozott időnként problémákat. Egy fiatal például a szilveszteri hangulattól megmá- morosodva a Cirill és Metód Kór­házban poroltóval rontott neki a váróteremben tartózkodókra. Ko­molyabb sérültjei voltak egy fővá­rosi késelésnek. Vidékről durvább esetekről számolhatunk be. Besz­tercebányán több verekedés fej- és bordasérültjeit kellett ellátni, Nyitrán két tűzesethez hívták a tűzoltókat, Szenicben pedig egy petárda tarkón talált egy 23 éves férfit, akit azonnal kórházba szál­lítottak és megműtötték. A legtra­gikusabb eset Moravský Svätý Jánban (Szenici járás) történt, ahol az újév beköszönte előtt egy utcai verekedés során szíven szúr­tak egy 15 éves fiút. A helyszínen belehalt a sérüléseibe, a gyilkos­ság elkövetésével egy 14 és egy 15 éves társát gyanúsítják, (t, s) Vették a mentőegységek a Boeing vészjelzéseit Lezuhant egy indonéz gép ÖSSZEFOG 1ALÓ NAHÁT! Tragikus „Huszeines” Multan. Szaddám Húszéin akasztását utánozta játékból két gyerek Pakisztánban, ami­be a „kivégzendő” belehalt. A „Huszeines” áldozata egy 9 éves fiú, aki 10 esztendős nővé­rével mímelte otthon a tévében látott akasztás előkészületeit, a kötelet a mennyezeten levő ven­tillátorra kötötték. A lányka rögtön elszaladt segítségért, amint látta, hogy öccse fuldok- lik, ám a gyerekek anyja már későn érkezett. (MTI) Jakarta. Egy erdőben találtak rá arra az indonéz utasszállító repülő­gépre, amellyel a légi irányítás teg­nap reggel vesztette el a kapcsola­tot. A gép Jáva és a Szulavézi- (Ce- lebesz-) szigetek között közleke­dett. Csaknem száz ember volt a fe­délzetén. Azonnal mentőegysége­ket indítottak a vészjelzések hely­színére. Az utasokról nem volt hír. A „fapados” Boeing-737-es 96 sze­mélyt szálh'tott, köztük 11 gyer­meket. Közép-európai idő szerint reggel hét órakor szállt fel Szurabajából, hogy Manadóba re­püljön. Hatvan perccel később megszakadt vele a kapcsolat. Ta­valy a légitársaság egy gépén el­romlott a navigációs rendszer, el­vesztették a kapcsolatot a légi irá­nyítással, és emiatt a pilóta kény­szerleszállást hajtott végre Szu­lavézi szigetén. Az írországi Shan­non repülőterén kellett landolnia a múlt hét végén az Olympic Airlines New Yorkból Athénba tartó gépé­nek 183 utassal a fedélzetén. A gö­rög légitársaság közlése szerint is­meretlenek a kivégzett Szaddám Húszéin nevében pokolgép febob- bantásával fenyegetőztek. Az Airbus-A340-est kiürítették. Pokol­gépet nem találtak. Lapzártáig nem kaptunk újabb híreket, (m, ú) Szaddám Húszéin utolsó percei (Reuters-felvételek) Felkerült a világhálóra a diktátor szombat hajnali kivégzéséről készült felvétel Szaddám Húszéin a sahad sorait mormolta ÖSSZEFOGLALÓ Bagdad/New York. Szombaton hajnalban felakasztották a halába ítélt Szaddám Huszeint. Az baki exdiktátor kivégzésének másnap­ján újabb részletek váltak ismertté a halálos ítélet végrehajtásáról. A diktatúra egykor rettegett katonai titkosszolgálatának egyik bagdadi épületében végrehajtott kivégzés­ről - feltehetőleg mobiltelefonnal - készült, gyenge minőségű, két és fél perces felvétel vasárnap hajnal­ban került föl a világhálóra. Hallha­tó rajta, amint Szaddám kötéllel a nyakán a muzulmán hitvallás, a sahad szövegét mormolja: „La ilaha illa Allah va Mohamed Rászól Allah.” (Allah az egyedüh isten, és Mohamed az ő prófétája). Amikor a halábaítélt másodszor is elkezdi az imát, csak a Mohammed szóig jut: ekkor egy kattanás hallatszik, ahogy megnyílik a vesztőhely pad­lója. Ezután a kamera a kivégzett arcát mutatja. A The New York Times azt jelen­tette, Szaddám röviddel halála előtt azt mondta: „Le az árulókkal, az amerikaiakkal, a kémekkel és a perzsákkal.” Muvaffak ar-Rubaj baki nemzetbiztonsági tanácsadó megkérdezte Szaddámtól, érez-e bűntudatot vagy félelmet, mbe a halábaítélt azt felelte: „Nem, kato­na vagyok, a saját sorsom miatt nem aggódom.” A felvételen Szaddám hóhérai legádázabb el­lenségének, Muktada asz-Szadr ra­dikális síita hitszónoknak a nevét kiáltják többször. (Szadr apja és nagybátyja a Huszein-rezsim áldo­zata lett.) További részletek a 4-5. oldalon, (m, ú) MEGKÉRDEZTÜK Milyen volt az óév? Mit vár az új évtől? Grendel Lajos Kossuth-díjas fró: Jó évet zártam, megjelent egy köny­vem olaszul egy szerbül vagyis nem panaszkodhatom. Nem mondható azonban el ugyanez a politikai élet­ről sem Magyarországon, sem Szlovákiában. Nálunk a parla­menti választások, Magyarorszá­gon pedig a sajnálatos szeptembe­ri-októberi zavargások után ala­kult ki teljesen új helyzet. De bízom benne, Szlovákiában nem ér véget az a reformkurzus, mely az utóbbi négy-nyolc évet jellemezte. Remé­lem, mégsem lesz teljes visszaren­deződés, mint ahogyan féltem tőle, talán alaptalanul. Az elmúlt fél év kicsit talán feljogosít erre. Magyar- országon azt tartanám a legfonto­sabb eredménynek, ha sikerül meg­valósítani a szükséges, de egyálta­lán nem kellemes intézkedéseket, melyek megállíthatják az állam túlköltekezését. Ezeket le kell nyel­ni. Ha ez sikerülne, vagyis ha vál­ság nélkül úsznánk meg Szlovákiá­ban és Magyarországon is a követ­kező évet, akkor elégedett lennék. Sajnos, Magyarországon nem lá­tok sok esélyt arra, hogy jelentőseb­ben csökkenhet a szakadék a két politikai tábor között, (lpj) Januártól újraosztjuk a lapokat Megújuló és új mellékletek az Új Szó-ban AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK USD EUR GBP CZK 100HUF PLN ▼ ▼ ▼ ▼ T 26,142 34,426 51,369 1,255 13,699 9,004 IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Változó felhőzet, keleten köd Ma Ábel nevű kedves Telefon: A hőmérséklet 0 és 5 fok között várható. olvasóinkat köszöntjük. 02/59 23 34 11

Next

/
Oldalképek
Tartalom