Új Szó, 2012. szeptember (65. évfolyam, 203-225. szám)

2012-09-03 / 203. szám, hétfő

A nap száma: a megszorítások miatt idén EGÉSZSÉG A tojás csaknem annyira káros, mint a dohányzás? 11. oldal euróra esik vissza a görögök éves átlagjövedelme UT SZÓ / A hagyományos { égők végnapjai iám?* 4. oldal 2012. szeptember 3., hétfő Ára 0,55 € (előfizetőknek 0,45 €) 65. évfolyam, 203. szám www.ujszo.com 2. oldal Országos magyar tanévnyitó Üzenet a magyar szülőknek és iskoláknak Aláírásgyűjtés a Selye Egyetemért Petíció az intézmény besorolá­sának megőrzése érdekében 2. oldal A nap mondata: Itt döntünk a szlovákok létéről vagy nem létéről. Pavol Paška (Smer) házelnök a parlamenti nyílt napra érkező látogatókhoz A 2008-as mikolaji oktatási reform óta mindig így kezdődik a tanév Egymillió tankönyv hiányzik Pozsony. Ján Mikolaj öröksége ma is kísért: a volt SNS-es miniszter elsietett reformja miatt még mindig nincs elég tankönyv az iskolákban. Októberig kell valahogy kihúz­ni - üzeni Dušan Čaplovič mostani oktatási miniszter. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Bizonyos tantárgyakhoz egy­általán nincsenek könyvek, az oktatási tárca szóvivője szerint október végéig fokozatosan megérkeznek. Összességében egymillió tankönyv hiányzik. A helyzet nem újkeletű, az elózó években még több hiányzott. „Minden évfolyamban hiányzik valami” - mondta lapunknak Nagy Katalin, a tornaijai Kazin­czy Ferenc Alapiskola igazgató­nője. ,A kilencedikeseknek szin­te semmilyen könyvük nincs” ­tette hozzá. A pedagógusok a ré­gi könyvekkel és a tananyag fénymásolásával próbálják or­vosolni a helyzetet. „Nálunk a sokszorosítás szerencsére nem okoz gondot, egész munkafüze­teket fénymásolunk. De sok is­kolának a papír beszerzése is óriási gondot jelent” - jegyzi megNagy Katalin. Az idei késés oka az oktatás­ügyi tárca szerint az, hogy a Közbeszerzési Hivatal (UVO) leállított egy közbeszerzést az egyik pályázó könyvkiadó pana­sza miatt. A tankönyvhiány Ján Mikolaj 2008-as oktatásügyi reformja óta tart - állítják egyöntetűen a megkérdezett oktatáspolitiku­sok. A reform egyik legnagyobb hibája, hogy még az elfogadás évében életbe lépett, mutat rá Szigeti László (MKP) volt okta­tásügyi miniszter. „Várhattak volna legalább egy évet, hogy le­gyen idő felkészülni a váltásra” - állítja az MKP alelnöke. Mikolaj és az őt követő Eugen Jurzyca (SDKÚ) a kiadók hozzáállásá­ban látta a fő hibát. „Jó tan­könyvírókat nem lehet csak úgy leakasztani a szögről. Elsiették a dolgot 2008-ban” - véli Ožvald Erzsébet, a Híd szakpolitikusa. ,A szeptember többé-kevésbé úgy is ismétléssel telik, októbe­rig kihúzzuk valahogy, és re­ménykedünk, hogy addigra va­lóban megérkeznek a tanköny­vek” - mondta a tornaijai alapis­kola igazgatója. (vps) wmmmm Tanár úr kérem London. Halottnak nyil­vánítás, vulkánkitörés, pol­gárháború - ilyesmikkel is magyarázzák brit egyete­misták, hogy miért nem ké­szültek el dolgozatukkal. John Curry egyetemi tanár 14 év gyűjtéséből tett közzé szélsőséges eseteket. Az olyan kifogás, hogy a kutya megette aleckét, máramúl- té, a diákok egyre meghök- kentőbb dolgokat ötlenek ki. Akadt, aki azt hazudta, hogy tévedésből letartóztat­ták, mertkínaikémnekhit- ték. Egy másik azzal hoza­kodott elő, hogy az indiai kormány halottnak nyilvá­nította, és megpróbálta le­foglalni brit otthonát és még a halotti bizonyítványt isfelmutatta. Az egyik legel- képesztőbb magyarázat, hogy meghalt a diák ked­venc számítógépes játéká­nak, a World of Warcraft- nak a hőse. Akadt szellemes kifogás is: kísértet akadá­lyozta aleckeírást. (MTI) A tüntetők elsősorban arra hívták fel a figyelmet, hogy a szlovák állampolgársági törvény sérti a szlovák alkotmányt (A szerző felvétele) Közel ötszáz ember gyűlt össze a kassai Alkotmánybíróság épülete előtt Tüntetés a kettős állampolgárságért Apa és fia az áldozat Brutális kettős gyilkosság Nyárasdon Nyárasd. Volt férje és apósa vérbe fagyott holttestére buk­kant szombaton délután 5 óra körül a csallóközi település egyik családi házában egy hely­beli nő. A rendőrség megerősí­tette, hogy az 51 és a 81 éves férfival különös kegyetlenség­gel végeztek, a halál oka több fe­ji és mellkasi késszúrás volt. A gyilkosság még a reggeli órákban történt, a környékbeli­ek láttak egy ismeretlen férfit a ház körül. Rablógyilkosság tör­tént, és eltűnt az egyik áldozat Fiat Brava személyautója is. Részletek a 3. oldalon, (la) Obama is aggódik Botrányt kavart a magyar állam Budapest. Hatalmas nem­zetközi botrány kerekedett ab­ból, hogy Budapest kiadta Azer­bajdzsánnak Ramil Safarovot, a baltás gyilkost, akit otthon azonnal elnöki kegyelemben ré­szesítettek és előléptették őr­naggyá. 2004-ben a Budapesten tanuló Safarov baltával mészá­rolta le örmény tiszttársát, ami­kor az aludt. Örményországban leírhatatlan a felháborodás, Je­reván megszakította Magyaror­szággal diplomáciai és egyéb kapcsolatait. Szakértők az ör- mény-azeri fegyveres konflik­tus kiújulásától tartanak, s úgy vélik, Orbán Viktor pénzért köt­hetett ilyen üzletet Ilham Aliyev azeri elnökkel. Barack Obama amerikai elnök aggodalmát fe­jezte ki, elítélte, hogy a gyilkost elnöki kegyelemben részesítet­ték, és Budapesttől is magyará­zatot vár, miért engedte haza az azeri katonatisztet. Részletek a 6. oldalon. (MTI) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS min min 771335 705014 3 6 Ilii USD GBP CZK HUF PLN HRK A ▼ ▼ ▼ ▼ A Napos, meleg idő Telefon: 1,2611 0,7952 24,840 283,65 4,1765 7,4730 A csúcshőmérséklet 28 és 32 fok között alakul. Hilda 02/323 77 777 MARSOVSZKY MIKLÓS Kassa. A szlovák alkotmány napján tartottak békés tiltako­zó menetet Kassán a szlovák ál­lampolgársági törvény ellen. A meneten mintegy ötszázan vet­tek részt az ország különböző pontjáról, köztük olyan szlová­kiai magyarok, akik elvesztet­ték szlovák állampolgárságu­kat, mert nyütan vállalták, hogy felvették a magyart. Köz­tük volt a nemrég századik életévét betöltő Tamás Aladár- né, Ilonka néni is. A szlovák al­kotmányban szereplő,Akarata ellenére senki nem fosztható meg szlovák állampolgárságá­tól...” feliratú transzparenssel vonultak a résztvevők a Szent Erzsébet Dómtól az Alkot­mánybíróság elé. Részletek a 2. oldalon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom