Ki kicsoda Kassától-Prágáig?

Ki kicsoda? 29

Szarnák Mihály 285 Szapu-Barta Ildikó Baross plakett (GKI Szeged), 1990: Veneny plakett (Slovosivo). — 1990- a Csszl. M. Tud. Társ., a CSEMADOK, 1964/89: a diószegi Vox Humana Vegyeskar, 1984/90: a galántai Kodály Zoltán Daloskör tagja. — Tud. közlem. csszl. és m. szakfolyóir., ismeretterjesztő cik­kei Szabad Földm. — M: Járulékos elemek a búza­nemesítés maximális term-minőségi elképzelésé­nek megvalósításában. Szeged, 1989. L.T. Hét, 1985:30.sz. - Tábortűz, 1982:14.sz. [1024] Szarnák Mihály (Pozsony, v. Po­zsony vm., 1949.júl.6.-): újságíró, lapszer­kesztő. — Sz: István mezőgazd. kutatómér­nök, Samarjay Lívia htb. F: Berta Margit rok­kantnyugdíjas grafikus. — 1967: Galántán éretts. 1967/72: a pozsonyi Komenský Egy. Természettud. Karán biol. szakon mérnöki oki. szerzett. 1981: a természettud. drált. — 1972/85: az úszori növénynemesítő áll. gene­tikusa. 1985/99: a Tábortűz szerk., 1990: fő­szerk. — Természettud. cikkei, riportjai: Tábortűz. — Jegyei: -sz-; -mák-. ® SR-93 101 Šamorín, Hlavná 68. © 0708/32-38. szj. [1025] Szaniszló Sándorné Komjáty Irma (Pány, Abaúj-Torna vm., 1943.jún.l4.-): eláru­sító, éneklőcsoport-vezető. — Sz: Komjáty Gábor földm., Klára htb. F: Szaniszló Sándor mozdonyvez. — 1960: Kassán keresk. szak­isk. végzett, 1960/68: Szesztán bolti elárusító, 1968/89: üzletvez. —1973: Szesztán az ének­lőcsop. megalapítója és vez. A csop. 1968/90: 7x jutott be a Tavaszi szél vizet áraszt... verseny orsz. döntőjébe, ahol I., ill. 2.helyezést értek el. Többször szerepeltek a gombaszögi orsz. kult. ünnepélyről sugárzott TV közvetítésben is. A csop. műsorait a falu és a környék népdalhagyományaiból ő állította össze. Kiváló adatközlő, a terepmunkában jelentős segítője a hivatásos néprajzosoknak. — 1986: a csop. megkapta a CSEMADOK Kiváló Népműv. Csop., ő a CSEMADOK Kiváló Népművésze kitűnt. — 1965- CSEMADOK­tag. » SR-044 71 Cestice 185. TaAn [1026] Szanyi József (Szepsi, v. Abaúj-Tor­na vm., 1919.szept.5-): erdőmérnök. — Sz: Sándor földm., Büdös Erzsébet htb. F: Forgács Margit tanítónő. — 1931/40: a kassai m. reálgimn. éretts. 1940/44: a József Nádor Műsz. Egy. soproni erdőmérnöki karán szer­zett mérnöki oki. 1946/49: a kassai Erdőmér­nöki Karán honosította mérnöki oki. —1948: a gölnicbányai járási hiv. erdészeti terv.mér­nök 1949: tüdőbaját kezeltette az újtátrafüre­di szanatóriumban. 1950/53: a kassai Lesos­tav építőváll. terv.mérnöke 1953/57: a losonci erdőgazd. és a járási hiv. erdészeti, faip. oszt. szakelőadója. 1957/63: részleges rokkantság, a losonci vendéglátó váll. pü. ellenőre. 1963/80: nyugdíjba vonulásáig a losonci Rokkantak Termelőszöv. termelési mérnöke — 1931/40: a Cserkészszöv., 1940/44: a sop­roni Erdőmérnök Halig. Ifj. Körének, 1949- a CSEMADOK, 1953/54: a CSKP tagja, passzi­vitása miatt kizárták. 1963/82: 20 é. a CSE­MADOK Orsz. Dramaturgiai Biz., 1963/71: a KV tagja. 1972: a pol. tisztogatások során kizárták a CSEMADOK tisztségvis. sorából, 1989: rehabilitálták. 1967: a kassai Batsányi Kör alapító, 1990- az Együttélés Pol. Mozg. és a Kassai Magyarok Baráti Társ. tagja. — Ver­sei, elb., cikkei: Bástyánk (1944.V1/V1L: A m. egy. alapproblémája), 1950- Csszl. Rádió, Fáklya, Szabad Földm., Szovjetbarát, Tűzoltó, Új Ifjíiság, Új Szó (külső munk.), Indidás (1958, tavasz: Szelleme még él...), Hét (1963, 4: Sza­vak, melyeket fáj kimondani), Kassai Fórum (1990,1: Kassán mintha Európa hörögne), Ke­leti Napló (1990, 8: Találkozott a tört.). — Szerk.: 1942/44: Bástyánk; 1957/60: Indidás; 1989/90: Kassai Fórum. 20 köt. verse, elb., reg., színdarabja, szatirikus írása és a Kassa tört. a középkorban c. monogr. kzban maradt. — Je­gyei: -{-; -i-; s.j.; S.; Sz.J.; P.E.; -u-; -z-; -y-; Szep­si Sándor. szj. Ország-Világ, 1989, 35. sz. (Varga Domokos: Eu­rópa kertjét taposták) - Tűzoltó, 1990.1. (Het­vené. vallomás) [1027] Szapu-Barta Ildikó (Pozsony, Po­zsony vm., 1954.nov.14.-): grafikus, illusztrá­tor. — Sz: Barta Gyula festő, Edit. — 1970/74: pozsonyi iparműv. középisk végzett. — Tanárai: apja, O. Hofstädterová, G. Štrba, S. Králik, P. Cibula, J. Ondriska. — 1976/80: a Tábortűz gyermeklap műsz. és műv. szerk., il­lusztr. 1969/72: a Kis Építő, Zornička, Tábortűz, Új Szó lapokban. 1962- vett részt ifj. kiáll. Prága, Liberec, Oszaka, Zsolna, ahol díjakat is nyert, 1987: Pozsony Fiatalok Szalonja, Gel­le (apjával közösen). — Egyéni kiáll. 1988: Komárom, Dunamenti Múz., Keszegfalva,

Next

/
Oldalképek
Tartalom