Új Szó, 2001. október (54. évfolyam, 225-251. szám)

001-10-25 / 246. szám, csütörtök

ÚJ SZÓ 2001. OKTÓBER 25. Megyei önkormányzati választások helyekért több mint ötezren szállnak harcba, a nyolc megyei elnöki posztra százharminchárman pályáznak elnököt és megyei képviselőket Besztercebánya megye Kassa megye A választási körzetek (Járások) és a bejutó képviselők száma: Besztercebánya - 8 Selmecbánya -1 Breznóbánya - 5 Gyetva - 3 Korpona (Krupina) - 2 Losonc - 5 Poltár - 2 Nagyrőce - 3 Rimaszombat - 6 Nagykürtös - 3 Zólyom - 5 Zsarnóca (Žarnovica) - 2 Garamszentkereszt (Žiar nad Hro­nom) - 4 Összesen 49 A legnagyobb koalíciók: HZDS-Smer SDKÚ-KDH-DS-ANO 16 megyeielnök-jelölt Jozef Mikuš - SDKÚ-ANO-DS-KDH Milan Marčok - HZDS-Smer Pavol Sečkár - SDĽ Hamerlik Richárd - MKP Ladislav Ambróš - SZS Viliam Oberhäuser - SNS Ladislav Fizik - SRK Samuel Zubo - KSS Milan Ponický - ZRS Ľubomír Cimerman - ROSA Dušan Rajčan - SNJ Ján Kán - SNO Ján Hulina - SPR Jozef Sásik-SĽS Miroslav Drobný - független Michal Budáš - független Az MKP képviselőjelöltjei: Nagyrőcei járás: Szögedi Anna, Csoki Lajos, Sólymos József Nagykürtösi járás: Jámbor Lász­ló, Molnár Katalin, Hamerlik Ri­chárd Losonci járás: Csúsz Péter, Agócs József, Zupko Mária, György Pé­ter, Molnár Éva Rimaszombati járás: Hunyák Jó­zsef, Stubendek Mária, Bán Zol­tán, Hacsi Attila, Boros Zoltán, Tinta János Garamszentkereszti járás: Haško Alfréd Eperjes megye A választási körzetek (járások) és a bejutó képviselők száma: Bártfa (Bardejov) - 6 Homonna - 5 Késmárk - 5 Lőcse - 2 Mezőlaborc (Medzilaborce) -1 Poprád - 8 Eperjes -12 Kisszeben (Sabinov) - 4 Szinna (Snina) - 3 Ólubló (Stará Ľubovňa)- 4 Sztropkó (Stropkov) - 2 Felsővízköz (Svidník) - 2 Varannó (Vranov) - 6 Összesen 60 Milan Benč - SDĽ-SOP-Stred Peter Bizovský - SNS Jozef Kužma-DS Ivan Hopta - KSS Klement Kölnik - ROSA Igor Mate - független Bernard Medár - független Jozef Jusko - SPR Ján Javrilko - ZRS Štefan Štefánik - SNJ Vladimír Prislubský - ŽSS František Hoger - SĽS Božena Jacko-Lisáková - SZS Ján Hajdzík - független Az MKP képviselőjelöltjei: A legnagyobb koalíciók: SDKÚ-KDH HZDS-Smer SDĽ-SOP-Stred 18 megyeielnök-jelölt Juraj Kopčák - SDKÚ-KDH Peter Chudík - HZDS-Smer Peter Biroš - ANO Jordán József - MKP Homonnai járás: Tárnok Žolt, Hišková Ildikó, Vargoničová Má­ria, Bárány Ladislav Szinnai járás: Salajová Daniela Varannói járás: Krajňák Vladi­mír Késmárki járás: Čaplárová Alž­beta, Vaverčáková Alžbeta, Vys­tavil Peter, Talafa Ľubomír, Zabó Tamás A választási körzetek (járások) és a bejutó képviselők száma: Kassa I - 5 Kassa 11-6 Kassa III - 2 Kassa IV - 4 " Kassa környéke - 8 Gölnicbánya (Gelnica) - 2 Nagymihály - 8 Rozsnyó - 5 Szobránc (Sobrance) - 2 Igló (Spišská Nová Ves)- 7 Tőketerebes - 8 Összesen 57 A legnagyobb koalíciók: KDH-DS HZDS-SDĽ-SOP MKP-SDKÚ-Smer 24 megyeielnök-jelölt Alojz Engliš - HZDS-SDĽ-SOP Rudolf Bauer - KDH-DS Ján Olexa-ANO Jozef Buček - Smer Múdra Rozália - MKP Alojz Rajnič - SDKÚ Karol Alexa - SNS Karol Lakatos - SRK Pavol Mutafov- SDSS Ján Bílek - független Katarína Čižmáriková - független Štefan Vranovský - független Ján Karap - KSS Ambróz Sedlák - független Mikuláš Daňo - SPR Pavol Dunák - SP Jozef Eperjesi - SNP Pavol Gore - DAR Milan Ščuka - ROI Vincent Timko - független Rudolf Varga - ROSA Ivan Brno - SĽP Jozef Hlaváč - OLSS Mária-Renáta Stillichlová-Kustro­vá - SNJ Az MKP képviselőjelöltjei: Tőketerebesi járás: Pásztor Ist­ván, Erdélyi Zoltán, Petrik Fe­renc, Szúnyog Géza, Feke Ferenc, Kovács Gábor, Bajusz Barnabás Kassa I. járás: Albert Sándor Kassa II. járás: Filipko József Rozsnyói járás: Szöllős János, Va- sik János, Slovák Gyula, Prékop Péter Kassa-környéki járás: Zachariáš István, Bartók László, Csoltkó Jenő, Szaniszló Sándor, Zboral Im­re, Iván László Nagymihályi járás: Lakatos Lász­ló, Jakab Elemér, Csűri Árpád, Varga Imre Zsolna megye A választási körzetek (járások) és a bejutó képviselők száma: Nagybiccse (Bytča) - 2 Csaca (Čadca) - 7 Alsókubín (Dolný Kubín) - 3 Kiszucaújhely (Kysucké Nové Mes­to) - 3 Liptószentmiklós (Liptovský Miku­láš)-6 Turócszentmárton (Martin) - 7 Námesztó (Námestovo) - 4 Rózsahegy (Ružomberok) - 4 Stubnyafürdő (Turčianske Teplice) -1 Turdossin (Tvrdošín) - 3 Zsolna 12 Összesen 52 A legnagyobb koalíció: SDKÚ-DS 19 megyeielnök-jelölt Branislav Orava - SDKÚ-DS Vladimír Vidra - ANO Jozef Tarčák - HZDS Anna Malíková - SNS Jozef Rizman - KDH Ján Sítek - PSNS Martin Nemčok - Smer Milan Gacík - SDĽ Richard Novák - SDSS Jozef Gregor - KSS Jozef Dúbravka — Stred Ivan Stano - LDÜ Ján Trajčík - SZS Karol Uhrín - SĽS Miroslav Čanecký - KĽS Ján Modrovič - ZSS Štefan Comorek- független Milan Kubík - független Oľga Vagnerová - független TUDNIVALÓK Mekkora lesz a megyei elnök fizetése? A törvény szerint a megyei elnök havi fizetése 53 300 korona lesz, és évi 26 600 koronás összegig megtérítik neki a tisztségével járó kiadásait. Ezen felül a megyei elnök szolgálati gépkocsit, számító­gépet és telefont is kap. A legtöbb és a legkevesebb A legtöbb képviselőt, szám szerint 12-t a Nyitrai, a Zsolnai és az Eperjesi járásban választanak, ezt követi az Érsekújvári járás 11 képviselővel. Három járásból is csak egyetlen képviselő kerül a me­gyei önkormányzatokba. Ezek: Mezőlaborc, Selmecbánya és Stubnyafürdő. Az SDL-választók nem kérnek a HZDS-ből Az SDĽ és az SOP leggyakoribb regionális koalíciós partnere a HZDS, pedig a két párt szavazótábora kategorikusan elutasítja Vla­dimír Mečiar pártját. Az MVK közvélemény-kutató ügynökség au­gusztusi felmérése szerint az SDĽ támogatóinak 85,7 százaléka képtelenségnek tartja a HZDS-szel való együttműködést, az SOP „táborában” a mozgalom a második legelfogadhatatlanabb koalíci­ós partner (75,1 százalék utasította el). Lepedő nagyságú szavazólap A besztercebányai járási szavazókörzetben az okoz fejtörést, ho­gyan tüntessék fel egyetlen szavazólapon a 8 képviselői helyért harcba szálló 114 jelölt nevét, foglalkozását, címét, pártállását. A választási bizottság szerint az összes adat csak egy plakátnagyságú, A2-es formátumú papírlapon férne el. Az MKP megyeielnök-jelöltjei A megyei elnök posztjára az MKP a következő személyeket jelölte: Nagyszombat megye - Kvarda József (MKP), Nyitra megye - Fehér Miklós (MKP), Besztercebánya megye - Hammerlik Richárd (MKP), Eperjes megye - Jordán József, Kassa megye - Múdra Ro­zália. Pozsony megye élére Ľubo Románt, a pozsonyi ötös koalíció - SDKÚ-KDH-ANO-MKP-DS - jelöltjét támogatják. Szlovák jelölteket is indít az MKP Az MKP több, északabbra fekvő, szlovákok lakta járásban is indít szlovák nemzetiségű képviselőjelölteket. A Galgóci, Pöstyéni, Szenicei és Nagyszombati járásban induló jelöltek nem az MKP tag­jai, de a párt támogatja őket, mondta Kvarda József. „Ajelöltek ki­választásában a Szlovákiai Csehek, Morvák és Sziléziaiak Polgári Társulása segített, akik tartanak attól, hogy a kerületben a HZDS nyeri a választásokat. Az, hogy ezekben a járásokban is állítottunk jelölteket, hozzásegített bennünket ahhoz, hogy nevezhessünk ta­got a kerületi választási bizottságba, mivel ehhez a kerület járásai­nak legalább egyharmadában kellett jelölteket indítani” - nyilat­kozta az MKP alelnöke. Az Eperjesi kerületben ajelöltek kiválasztá­sában főleg a jól működő késmárki alapszervezetre támaszkodtak, itt vegyesen indulnak szlovák és magyar jelöltek. A párt kampány­anyagai mindenhol kétnyelvűek lesznek, (lpj) Szívügyük a régió November 14-én Komáromban az MKP által nevezett megyeielnök- és képviselőjelöltek bemutatásával kezdődik a párt választási kam­pánya. A kampány, melynek jelmondata „Szívügyünk a régió", alcí­me: „Közelebb Önhöz”, három - központi, kerületi és járási - szin­ten zajlik. A kampányra alig több mint egymillió koronát fordítanak, szervezésével profi kampányszervezőket bíztak meg, irányításáért egy szűkebb párttestület felel. Az MKP 116 képviselőjelöltet indít. Kvarda József, az MKP alelnöke a Nagyszombati és a Nyitrai kerü­letben látja esélyét annak, hogy az MKP jelöltje győzhet a megyei el­nöki székért folyó versenyben. Az MKP szerint a kampány egyik fon­tos eleme az emberek meggyőzése a választások jelentőségéről és a szavazáson való részvétel fontosságáról, (lpj) Borivóknak való párt „Először viccnek szántuk az egészet, aztán úgy gondoltuk, megpró­báljuk” - kommentálta indulását a Borbarátok Pártjának (SPV) tag­ja, aki Trencsén megyében szeretne elnök lenni. A polgári foglalko­zása szerint újságíró Leo Kužela hangsúlyozta, nem az alkoholfo­gyasztást akarják népszerűsíteni, ellenkezőleg, a kulturált poha- razgatást, ugyanis Szlovákia egyik legnagyobb problémájának tart­ják, hogy az emberek össze-vissza isznak mindent és emiatt gyak­ran minősíthetetlenül viselkednek. Egyik tagjuk, Milan Fogaš már az 1999-es államfőválasztáson is próbálkozott, a pártstruktúrában ő jelenleg a fővilágosító szerepét tölti be. A pártok neveinek rövidítései HZDS - Demokratikus Szlová­kiáért Mozgalom SDKÚ - Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió KDH - Kereszténydemokrata Mozgalom ANO - Új Polgár Szövetsége MKP - Magyar Koalíció Pártja DS - Demokrata Párt Stred - Demokratikus Közép Pártja SDĽ - Demokratikus Baloldal Pártja SOP - Polgári Egyetértés Pártja SZS - Szlovákiai Zöldek Pártja SNS - Szlovák Nemzeti Párt PSNS - Valódi Szlovák Nemze­ti Párt SDSS - Szlovákia Szociálde­mokrata Bártja KSS - Szlovákia Kommunista Pártja ROSA - Munkáspárt SNJ - Szlovák Nemzeti Egység SĽS - Szlovák Néppárt SĽÚ - Szlovák Népi Unió KĽÚ - Keresztény Néppárt ĽS - Néppárt ŽSS - Iparosok Pártja SPR - Fejlődés és Munkapárt SZS - Szlovákiai Zöldek Pártja SNO - Szlovák Megújuláspárt SP - Igazságpárt SNP - Nemzeti Egyetértés Pártja SRK - Roma Koalíció Pártja DAR - Roma Demokrata Szö­vetség ROI - Roma Polgári Kezdemé­nyezés SĽP - Emberi Jogok Pártja OLSS - Szlovák Polgái-Libe- rális Párt SPV - Borbarátok Pártja

Next

/
Oldalképek
Tartalom