Új Szó, 2005. november (58. évfolyam, 253-276. szám)

2005-11-02 / 253. szám, szerda

UT SZÓ Vásároljon előnyösen és gyorsan MAXIBONUS - a kártya, amely a hitelét növeli ■ akár 200 000 koronáig kezes nélkül ■ kamatok nélkül is ■ kedvezmények a kijelölt ­www.istrobanka.sk a ISTROBANKA =n ČLEN SKUPINY BAWAG 2005. november 2., szerda Ára 10 korona (előfizetőknek 9 korona) 58. évfolyam, 253. szám www.ujszo.com Veszélybe kerültek a kisebb benzinkutak Korábban egy liter üzemanyagon 3-4 koronás nyereségük volt, mára ez 1,50-re esett vissza 8. oldal Filmszerűek lesznek a jövő videojátékai Még több akció, még realisztikusabb környezet - írásunk a Digitália című mellékletben 11. oldal Hírek a magyarok lakta régiókból Rozália, a csend hona; Ásványvízadót kérnek - e héten a Szülőföldünk mellékletben 25-28. oldal 1 November 19-éig kell eldöntenie a polgárnak, melyik társaságot választja Kötelező járműbiztosítás testre szabva, jutányosán Pozsony. A kiélezett versenynek és a korábbinál jóval testre szabottabb díjtételeknek köszönhetően jövőre nem 10-15 százalékkal, hanem csak 5-6 százalékkal drá­gul a kötelező gépjármű-biztosítás. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Legkésőbb hétfőn mind a nyolc érintett pénzintézet közzétette a 2006-ra vonatkozó kötelező gép­jármű-biztosítási díjtételeit. Az adatok ismeretében kimondható: a korábban beharangozott 10-15 százalékos áremelés helyett jövőre ádagosan csak 5-6 százalékkal emelkednek a díjszabások. A jár­műtulajdonosok egy része a feltéte­lek gondos tanulmányozása után, esetleg egy szerencsés biztosítócse­re révén akár több 1000 koronát is megtakaríthat. „A többség, a moto­rosok mintegy 90 százaléka jövőre bonuszt kap a balesetmentes veze­tésért. Ezért a reális árnövekedés legfeljebb 6 százalék lesz” - mond­ta Fekete Imre, a Szlovákiai Biztosí­tók Szövetségének igazgatója. A legnagyobb változást az okoz­za, hogy korábban csak a járművek hengerűrtartalma szerint katego­rizálták a díjtételeket, viszont 2006-tól már figyelembe veszik az ügyfél korát, nemét, állandó lak­helyét, esedeg gyermekei számát és további biztosítási szerződéseit az adott pénzintézetnél. „Ez igaz­ságos megoldás, mivel így testre szabott szerződések köthetők” - közölte Fekete Imre, aki szerint az elmúlt években a biztosítók már annyi információt halmoztak fel ügyfeleikről, hogy kidolgozhassák a fent taglalt látszólag bonyolul­tabb, ám igazságosabb rendszert. Másrészt most már nagyon nehéz lesz összehasonlítani az egyes tár­saságok kínálatát, hiszen csak a pi­acvezető Allianz-Szlovák Biztosító variánsainak száma eléri az 500 ezret. Nagy általánosságban meg­állapítható: egy 50 év körüli, ki­sebb járási székhelyen lakó ügyfél alacsony hengerűrtartalmú régeb­bi Škoda Feliciája után 2006-ban 3300 és 7500 korona közötti ösz- szeget fizethet, egy dízelmeghajtá­sú Škoda Octavia biztosítása, ha a tulajdonosa kerületi székhelyen la­kik, 7500 és 22 000 korona között alakul. Szintén változást jelent, hogy a társaságok egy része növel­te a biztosítás mértékét. Napjainkban standard megol­dásként az egészségkárosodást okozó balesetek biztosításának fel­ső határa 19 millió korona, a va­gyoni kárnál pedig 5 millió korona, jövőre a társaságok többségénél már 20-20 millió korona lesz a pla­fon. Az ügyfeleknek egyébként no­vember 19-éig kell eldönteniük, melyik pénzintézet melyik biztosí­tási csomagját választják, (č, s, ú) VUB GENERALI Pozsony. A nyolc társaság közül utolsóként hétfőn a VÚB Generali tette közzé 2006-os díjszabását. Ádagosan 10 százalékos áremelést jelentett be, és bevezeti a regionális lebontást, azaz aki nem kerületi székhelyen lakik, az alacsonyabb árakkal számolhat. Emellett szin­tén jobban járnak a 33 év feletti autósok, mint a fiatalabbak. A VÚB Generali bonuszának felső határa 40 százalék lesz. (SITA) Egy-egy gyertya égjen! Szeretteinkre emlékez(t)ünk a temetők­ben a napokban. (TASR-felvétel) NAHAT! Konyhakéses néni a bankban Róma. Konyhakést rántott genovai bankjában egy 80 éves hölgy, amikor az igazga­tó nem akarta teljesíteni 2000 eurós kölcsönre vonatkozó kérését: „Semmit nem akar adni? Akkor adjon ide min­dent!” - követelte. A bankfíók vezetője az orra előtt késével hadonászó öreg hölgy láttán jobbnak látta megnyomni a ri­asztórendszer gondját. A helyszínre érkező rendőrök aztán különösebb nehézség nélkül lebeszélték mindenfaj­ta további akcióról a harcias dámát. Az pedig a legközeleb­bi rendőrőrsön elmondta: azért ragadtatta el magát, mert nehezen viseli el a drá­gulást és az egyedüllétet, ugyanis már több éve elvesz­tette férjét. A rendőrség fegy­veres támadási kísérlet címén indított eljárást. (MTI) Ismét kétes minőségű élelmiszereket találtak a boltokban a razziázó ellenőrök Veterán fagyasztott pulyka a hűtőboxban ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ Pozsony. A holland Ahold kis­kereskedelmi üzletlánc nagymi- hályi szupermarketjében olyan fa­gyasztott pulykákat találtak az élelmiszer- és állat-egészségügyi felügyelet munkatársai, amelyek fogyaszthatósági ideje már fél éve lejárt - közölte Simon Zsolt föld­művelésügyi miniszter, aki az újabb minőségellenőrzési razziák Jól meg kell nézni a címkéket is, ha nagybevásárlásra indulunk valamelyik hipermarketbe (Miroslava Cibulková felvétele) lehangoló eredményeit ismertet­te. Erre azért volt szükség, mert felmerült a gyanú, hogy az októ­beri kontroll nem hozta meg a kí­vánt eredményt. „Teljesen kiábrándultam az el­lenőrzések eredményei láttán” - mondta a szakminiszter, ami nem csoda, hiszen például a Tesco trencséni hipermarketjében rom­lott baromfit találtak. Simon Zsolt szerint az ellenőrzések hatására megnőtt a lakossági bejelentések száma, a szakemberek pedig meg­vizsgálják jogosságukat. Az ügy másik következménye, hogy az üzletláncok főnökei felfi­gyeltek rá. Philip James Clarke, a Tesco szlovákiai vezérigazgatója hivatalos levélben értesítette a minisztert, milyen lépéseket tesz­nek a higiéniai szabályok betartá­sára. Az agrártárca vezetője egyébként máris tárgyalt Peter Seidnerrel, a romlott húsok ügyé­ben ugyancsak érintett Billa szlo­vákiai igazgatójával, (s, t) MEGKÉRDEZTÜK Mit jelentene az adózás egységesítése az unióban? Peter Gonda, a Konzervatív Intézet gazda­sági elemzője: Az adórend­szerek bárminemű összehango­lását-nem csupán Európában, hanem bárhol a világon - alap­vetően káros jelenségnek tar­tom. Szerintem nem egészsé­ges, hogy az Európai Unióban újabban egyre komolyabban gondolkodnak az adórendsze­reket harmonizálásán is - még akkor sem, ha például Szlováki­át vennék alapul, ami a jobbik eset lenne. Az egységesítés ugyanis megölné a konkurenci­át és a versenyszellemet. Kovács László uniós biz­tosnak sikerülhet meggyőz­nie a tagállamokat, hogy a szlovák rendszerből kiindul­va dolgozzák ki az egységes adórendszerről szóló tör­vényt? Szlovákia e téren a legliberá- lisabb országok közé tartozik, s ha már harmonizálni kell, ak­kor inkább a mi rendszerünk alapján. Ám szkeptikus vagyok: szerintem ez nem fog bekövet­kezni. Sajnos, eddigi tapaszta­lataink alapján az erősebb álla­mok érdekei és törekvései érvé­nyesülnek, s e témában is való­színűleg Németország, Francia- ország, Svédország lesz a han­gadó. Ha tényleg bevezetik az egységes rendszert, akkor az Szlovákiát csakis negatívan érintheti, azaz az adók nálunk emelkednének. (További rész­letek a 2. oldalon.) (sza) 44 771335 705031 1 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK USD 32,357 EUR ▼ 39,026 GBP ▲ 57,592 CZK ▲ 1,318 100 HUF - ▲ 15,571 PLN ▼ 9,784 IDŐJÁRÁS Helyenként felhők A hőmérséklet 8 és 12 fok között alakul. NÉVNAP Ma az Achillesek, holnap a Győzők és Hubertek ünnepelnek. ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Telefon: 02/59 233 403-405

Next

/
Oldalképek
Tartalom