Új Szó, 2005. április (58. évfolyam, 74-99. szám)

2005-04-01 / 74. szám, péntek

Mától vidámak a hétköznapok PIHENŐ Új rovatunk a 20. oldalon 2005. április 1., péntek Ára műsorújsággal 12 korona (előfizetőknek 11 korona) 58. évfolyam, 74. szám www.ujszo.com Gross a komcsik túsza Prágában lemondott a három kereszténydemokrata miniszter 6. oldal Véres fókavadászat Idén 300 ezer grönlandi fóka megölésére adtak engedélyt a hatóságok 24. oldal Akik működtették a rendszer Az ŠtB tisztjeinek névjegyzéke és beosztása Mai mellékletünk A Fair Play szerint a parlament most is biztosan mindent rendben talál Számadás a pártvagyonról Pozsony. Tegnap éjfélig kellett a pártoknak a parlament­be eljuttatniuk tavalyi éves zárszámadásukat. Csak az a politikai erő kaphat jövőre állami támogatást, melynek éves jelentését a költségvetési bizottság rendben találja. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A zárszámadáshoz csatolni kell az esetleges szponzorok listáját, az adóhivatal, továbbá a Könyvvizsgá­lói Kamara által kisorsolt független könyvvizsgáló szakvéleményét. Mindezt a Farkas Pál által vezetett bizottság ellenőrzi, majd a plénum megvitatja. A politikai pártokról szóló új törvény kapcsán felmerült, a parlament automatikusan közöl­je honlapján a jelentéseket, ám a honatyák ezt elvetették. A zár­számadásokat ugyan nyilvánosság­ra kell hozniuk a pártoknak a világ­hálón vagy más hozzáférhető mó­don, ám a Fair Play Szövetség attól tart, a polgárok nehezen férnek NAHÁT! Kutyapiszkot rabolt a piszok San Diego. Kutyapiszkot raboltak egy nőtől az utcán az Egyesült Államokban, mégpedig zacskóstul. A . ku­tyáját sétáltató 32 éves hölgyre hátulról támadt rá a rabló, és kitépte kezéből az ürüléket rejtő zacskót, per­sze nem tudhatta, mi van benne. A férfi, miután kibontotta a zacskót, és szembesült a „kinccsel”, undorodva föld­höz vágta azt. Ezután mér­gében előkapott egy pisz­tolyt, és pénzt követelt a nő­től. Az asszonynál azonban nem volt egyetlen árva cent sem, erre a rabló ráfogta re­volverét a kutyára, és meg­húzta a ravaszt, ám a fegy­ver csütörtököt mondott. Mindezek után a férfi beug­rott egy autóba és elhajtta- tott. A rendőrség keresi az ebpiszokrablót. (MTI) majd hozzá. Az MKP és az SDKÚ már tegnap nyilvánosságra hozta jelentését. Eszerint a magyar párt­nak 16,4 millió bevétele, 14,1 millió kiadása volt, ajándékot nem ka­ÖSSZEFOGLALÓ Pinellas Park. Meghalt tegnap Terri Schiavo, a 15 éve súlyos agy- károsodást szenvedett floridai asz- szony, akinek kegyes halálhoz való joga az elmúlt hetekben keserű vi­ták középpontjában állt az USA- ban és világszerte. Halálát a félj, Michael Schiavo jogi képviselője, illetve Terri szüleinek tanácsadója egyidejűleg jelentette be a Territ ápoló Pinellas Park-i szeretetott­honban. A 41 éves asszony 15 éve volt ébrenléti kómában, s tizenhá­rom napja táplálék és víz nélkül, miután férje és gondviselője kéré­sére Florida állam bírósága márci­pott. Tagsági díjból 914 ezer gyűlt össze. Az MKP-nak összesen több mint 30 milliós vagyona van. Az SDKÚ 5,6 milliós veszteség­gel zárta az évet. A kiadási oldalon 34,2 millió, a bevételi oldalon 28,6 millió szerepel, a párt 6,7 milliós vagyont és 64 milliós kötelezettsé­get könyvelt el. Természetes sze­mélyektől 22 ezer koronát, jogi sze­mélyektől - az előző évektől eltérő­us 18-án elrendelte mesterséges táplálásának beszüntetését. Szülei, Bob és Mary Schindler, akik hét éve folytattak jogi küzdelmet lányuk életben tartásáéit, nem értettek egyet a férj kérésével, és a legkü­lönbözőbb szintű amerikai bírósá­goknál próbálták meg elérni, hogy rendeljék el lányuk mesterséges táplálásának felújítását. Próbálko­zásaik hiábavalónak bizonyultak annak ellenére, hogy számos kon­zervatív keresztény személyiség, il­letve az élethez való jogért és az abortusz betiltásáért harcoló akti­vista sorakozott fel mögöttük. A Va­tikán hóhéroknak nevezte Terri Schiavo ügyének bíráil. (TASR/AFP és Reuters-felvétel) en - állítólag semmilyen támoga­tást nem kapott. Talán azért, mert korábban a szponzorok listáján több olyan személy szerepelt, aki később leszögezte: nem adomá­nyozott pénzt az SDKÚ-nak, Mikuláš Dzurinda pártja emiatt botrányba keveredett. A párt zár­számadásával idáig mindig gond volt, és máig sem tisztázta a gyanús tételeket. Tavaly például rejtélyes körülmények között valaki átvállal­ta az SDKÚ 22 milliós tartozását. A zárszámadáshoz csatolni kell azt is, hogy a pártnak nincs semmi­lyen adóhátraléka. A könyvvizsgálónak a zárszám­adást ezentúl össze kell hasonlíta­nia az éves jelentéssel, ugyanis elő­fordult, hogy a két dokumentum nem egyezett. Legutóbb például a HZDS, a KSS és az SDKÚ esetében a törvényhozáshoz eljuttatott és az interneten közzétett jelentés kü­lönbözött. Uniós támogatások 2013-ig évente egymilliárd euró az EU-tól Pozsony. Az Európai Unió 2007 és 2013 közötti költségveté­si ciklusa idején Szlovákia évente 1 milliárd euró brüsszeli pénzügyi forrásra számít - közölte tegnap Mikuláš Dzurinda miniszterel­nök. „Csupán előzetes becslésről van szó, mivel a konkrét pénzügyi csomagot egyelőre nem hagyták jóvá” - tette hozzá a kormányfő. A kabinet még arról sem döntött, hogy miképpen használnák fel az uniós támogatást. Dzurinda mindössze annyit jelzett: „Legin­kább az oktatás teljes keresztmet­szetébe szeretnénk beruházni, hogy magas hozzáadott-értéket képviselő beruházásokhoz jus­sunk.” Gyurovszky László régiófejlesz­tési miniszter emellett az infrast­rukturális beruházások és a lesza­kadt régiók támogatását emelte ki. (SITA) Megduplázott állami támogatás Tavaly a pártok összesen 115 millió koronát kaptak működésükre az államtól, a politikusok egy év leforgása alatt kétszer - a választójo­gi és a pártokról szóló törvény módosításával - közel a duplájára emelték az állami támogatást, miközben az ellenőrzést nem szigorí­tották. A Fair Playnek nem tetszik, hogy a pártok tulajdonképpen ön­magukat ellenőrzik, s a parlamenti bizottság ezúttal is csak a formális feltételek teljesítését fogja vizsgálni, vagyis mint minden évben, most is mindent rendben talál majd. A testület elnöke, Farkas Pál ezzel kap­csolatban lapunknak már többször hangsúlyozta: az ellenőrzés haté­kony, s el sem tud képzelni jobban megfogalmazott elvárásokat, (sza) A kegyes halálhoz való jog érvényesült Elhunyt Terri Schiavo Szemét társaság. A német környezetvédő és akcióművész, Ha Schult, hulladékból készít emberfigurákat, most Brüsszel egyik te­rén nyílt kiállítása. (Reuters-felvétel) MEGKÉRDEZTÜK Helyesli, hogy ujjlenyomatot is tartalmazzon az útlevél? Veszelei Gyula adatvédelmi biz­tos: Bevezetése nem lenne tör­vényellenes. Az adatvédelmi tör­vény értelmében az ujjlenyomat különleges személyi adat. Fel­dolgozását jogrendünk lehetővé teszi, ha ezt valamilyen speciális norma előírja, vagy az érintett személy beleegyezését adja. Va­gyis ha az útlevelekről szóló jog­szabályt úgy módosítanák, hogy az úti okmánynak tartalmaznia keü az ujjlenyomatot, akkor ez lehetséges. Mivel jogrendünk alá van rendelve az uniós normák­nak, ha az EU kiad egy kötelező érvényű normát, hogy az újle­nyomatot fel kell tünteti az útle­vélben, adatvédelmi szempont­ból minden rendben lenne. Ez vonatkozna a közös európai ujj­lenyomat-adatbázisra is. Termé­szetesen biztosítani kellene a személyi adatok védelmét. Személy szerint mit gondol az ujjlenyomatos azonosítás tervezett bevezetéséről? Könnyebb lenne a személy- azonosítás, a sok adat helyett elég lenne a minden kétséget ki­záró ujjlenyomat. Egyszerűsöd­ne az útlevélellenőrzés, tehát jó, modem megoldásnak tartom. (A mától érvényes új útlevelekről a 3. oldalon olvashatnak.) (sza) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS ^ ^ NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS iwiaiiui ■ IIIH USD EUR GBP CZK 100 HUF PLN T T T ▼ ▼ ▼ Derült ég Telefon: "771335"705052 29,782 38,580 56,029 1,290 15,605 9,435 A hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Ma Hugó napja van. 02/59 233 403-405

Next

/
Oldalképek
Tartalom