Új Szó, 2004. január (57. évfolyam, 1-25. szám)

2004-01-02 / 1. szám, péntek

MIT VÁRUNK A 2004-ES ÉVTŐL? 3. OLDAL BUSH HALÁLÁT JÓSOLJÁK A LÁTNOKOK 20. OLDAL 2004. január 2., péntek www.ujszo.com Ára 11 korona (előfizetőknek 10 korona) 57. évfolyam, 1. szám Idén kevesebben ünnepeltek az utcákon, ezért kevesebb volt a baleset is Tüzes-vizes Szilveszter Pozsony. Nagyon sok helyen esőáztatta volt a Szilveszter, így a fővárosban és Kassán is, de még a Magas-Tátrában is esernyők alatt búcsúztat­ták az évet az utcán mulatók. Ennek is köszönhető, hogy idén kevesebb tűzeset tör­tént. Viszont a sokéves népi megfigyelések szerint ha enyhe a január, hideg lesz a tavasz, ha Szilveszterkor sár van, húsvétkor hó hull majd. ÖSSZEFOGLALÓNK A pozsonyi tűzoltóknak most mindössze két, petárdáktól kigyul­ladt balkont kellett eloltaniuk. Több dolguk volt a mentősöknek, akiket éjjel fél háromig 90 esethez hívtak. A skála színes, petárdabal­eset, törött üveg okozta sérülés, ut­cai verekedés, alkoholmérgezés, gyomorrontás. A mentősök elmon­dása szerint nagyon sok szívpana­szos idős emberhez kellett kiszáll­Sok idős emberre a „szív­bajt hozta” egy-egy pe­tárdarobbanás. niuk, mert a „szívbajt hozta rájuk” egy-egy petárdarobbanás. Idén is több petárdabaleset történt, példá­ul Vágújhelyen egy 44 éves férfi két ujját vitte le egy robbanás, Slovens­ká Lupčán egy 35 éves férfi ujjai roncsolódtak szét. Szilveszter éjszakáján két férfi is öngyilkosságot követett el, egy 35 éves a Zólyomi járásban, egy 22 éves pedig a Nagyrőceiben. Mind­ketten főbe lőtték magukat. Sok közúti baleset történt az év utolsó napján, illetve az új év első hajnalán: négyen vesztették életü­ket. Nagykürtösön cserbenhagyá- sos gázolás történt, és egyelőre nem tudni, ki gázolt halálra egy 23 és egy 35 éves férfit. Kassán egy 65 éves férfit ütöttek el, a helyszínen belehalt sérüléseibe, Pozsonyban pedig egy 19 éves fia­talember rohant Skodájával egy autóbusznak és életét vesztette a volán mögött. Összesen 126 köz­úti baleset történt. A nyitrai tűzol­tók például egy árokba fordult és sorsára hagyott 1500-as Ladát ta­láltak, vezetője kereket oldott, hi­szen nyilván nemcsak az esőtől ázott el. Londonban az Óriáskerék szórta a tűzijátékot (TASR/AP-felvétel) A tagság segíti a határon túl élő magyarok megmaradását Szilveszteri „űrpulyka" Szilveszter éjjelén New Yorkban 750 ezren gyűltek össze a Times Square-n Újévi köszöntők a csatlakozás évében A jókedv elnyomta a veszélyérzetet ÖSSZEFOGLALÓNK Pozsony/Budapest. Rudolf Schus­ter államfő újévi beszédében ismét a kormánykoalíciót bírálta, Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök pedig természetesen rólunk, hatá­ron túli magyarokról is szólt. Mádl Ferenc köszöntőjében felve­tette az együvé tartozás gondola­tát, amely - mint mondta - a né­hány hónap múlva bekövetkező EU-tagság miatt idén szilveszter­kor kicsit többet jelent, mint más évek fordulóján. Véglegessé válik Magyarország biztonsága, politi­kai és gazdasági helye Európá­ban. Megfogalmazása szerint az uniós tagság bizonnyal jobban se­gíti a nemzet megmaradását, a határon innen és túl élő magya­rok jövőjét, nyelvünk, kultúránk megőrzését, mint a kívül mara­dás. „E soknemzetiségű, sok kul­túrát keretbe foglaló közösségbe nem azért lépünk, hogy a magunk örökségéből veszítsünk. Nemzeti és európai örökségünk együtt hozhatják jobb holnapjainkat” - hangsúlyozta. Rudolf Schuster felelősebb politi­zálásra szólította fel a kormányt, hiszen nehéz hónapok előtt áll az ország és súlyos szociális feszült­ség várható a lakosság körében. Felszólította a politikusokat, ne tegyenek semmit, ami hátráltatná EU-csatlakozásunkat, hiszen van­nak még megoldásra váró felada­tok, s azokat állandó politikai konfliktusok közepette nehezen teljesítjük. Visszakanyarodott a kormányt bí­ráló országértékelő beszédéhez. Mint mondta, számított a bírála­tokra, ám azt is várta, hogy a kor­mánykoalíció politikusai elgon­dolkodik szavain. Végezetül fel­szólította a szavazópolgárokat, vegyék komolyan az idei európa parlamenti választásokat, csak­úgy, mint a közelgő államfővá­lasztást. A cseh államfő beszédét most elő­ször nemcsak a cseh közszolgálati televízió és rádió, hanem a Nova magántelevízió is közvetítette. Václav Klaus felhívta a figyelmet, hogy az EU-csatlakozással az or­szág részben elveszíti szuvereni­tását, azonban hatalmas lehető­séget kap, amellyel élni kell, és a „világ boldogabbik feléhez” fog tartozni, (tasr, mti, čtk) Újév az űrben Moszkva. Akár tizenötször is bont­hatott volna pezsgőt szilveszter örö­mére a nemzetközi űrállomás (ISS) két asztronautája, de az orosz Alekszandr Kaleri és az amerikai Michael Foale megelégedett azzal, hogy csak kétszer - moszkvai és wa­shingtoni helyi idő szerint - köszön­tötte az újévet. Az ISS 24 óra leforgá­sa alatt 16 alkalommal kerüli meg a Földet, de a két űrhajós számára csak két ünneplést engedélyezett az állomás fedélzetén felállított műfe­nyő mellett az orosz és az amerikai földi irányító központ. Bár súlyos dollárezrekbe kerül minden kilo­gramm űrbevalószállítása, Kaleri és Foale ajándékcsomagokat kaptak otthonról, hozzátartozók és a bará­tok leveleit, CD-ket, csokoládét. Az ünnepi vacsora menüje néhány spe­ciális orosz tubusos ételből, valamint egy erre az alkalomra készített ame­rikai „űrpulykából” állt össze. Azt nem tudni, alkohol került-e az ISS fedélzetére. Korábban nyílt titok volt, hogy a Mir szovjet űrállomásra ilyen alkalmakra rendre csempész­tek egy kis konyakot az űrhajósok. Az ISS mostani két lakója október 20-án érkezett az űrállomásra, ahol a tervek szerint 200 napot dolgozik majd. (MTI) ÖSSZEFOGLALÓ New York/London/Prága. A foko­zott biztonsági intézkedések ellené­re Amerika és Európa nagyvárosai­ban vidám hangulatban búcsúztat­ták az óévet. A New York-i Times Square téren a kormány terrorfi­gyelmeztetése ellenére - vagy in­kább megnyugodva a példátlan biz­tonsági intézkedések láttán - becslé­sek szerint 750 ezres tömeg gyűlt össze. Az újév beköszöntőt jelző, ég­ből aláereszkedő kristálygömböt idén az iraki háborúban fogságba esett, majd kiszabadult Shoshana Johnson katonanő indította el. Michael Bloomberg polgármester arra bíztatta az amerikai világváros lakóit és külföldi látogatóit: ne hagy­ják, hogy kedvüket szegje a terror­veszélyről szóló figyelmeztetés. Hozzátette ugyanakkor, hogy a vá­ros hatóságai készek inkább a túl­zott óvatosság hibájába esni, mint­hogy lebecsüljék a veszélyt. Felemásra sikeredett az újévköszön­tő Nagy-Britanniában, mert az or­szágra tört ítéletidőre hivatkozva a hatóságok - főleg az északi nagyvá­rosokban - az utolsó pillanatban tö­rölték a hagyományosan nagyszabá­sú utcabálokat. Az intézkedés főleg a skót fővárosban, Edinburgh-ban keltett nagy csalódást, itt ugyanis az év egyik kiemelkedő eseménye a Hogmanay, a skótok szilvesztere, amelyre rendszerint több tízezren érkeznek külföldről is. Londonban azonban megtartották a hagyomá­nyos tömegbulit a Trafalgar téren, jóllehet a Scótland Yard főleg a ter­rorveszély miatt kérte a londonia­kat, hogy maradjanak otthon. Berlinben a Brandenburgi Kapunál 800 ezres tömeg gyűlt össze. Az em­berek vidáman nyomultak át az építmény alatt, amely valaha a két német állam határa volt. Párizsban, mint minden évben, most is a Champs-Élysées volt az utcai szil- veszterezés központja. Mintegy 450 ezren vonultak végig a francia fővá­ros híres sugárútján, nagyjából any- nyian, mint egy esztendeje. A nagy hideg és a lappangó terrorista ve­szély az idén sem lohasztotta le a pá­rizsiak szilveszteri utcabálozási ked­vét. A moszkvaiakra fehér szüvesz- ter köszöntött. A Vörös téren hatal­mas pelyhekben hullt a hó. A Kreml tornyaira, a GUM nagyáruház hom­lokzatára és a Vaszilij Blazsennij templom hagymakupoláira méltó­ságteljes többszínű kivilágítás irá­nyult. Nagy volt a rendőri jelenlét: ha valaki csatlakozni akart a téren mulatozókhoz, annak három-négy ellenőrzőponton kellett átjutnia. Prágában is hagyományosan jó volt a hangulat, az utcákon folyt a pezs­gő. De mint a hírügynökségi jelenté­sek hangsúlyozták: az idén talán több tragikus esemény történt, mint az előző években. A petárdáktól, a házilag készített robbanószerkeze­tektől többen szenvedtek súlyos sé­rüléseket. Három kiskorú gyerek eszméletlenre itta magát, egy nő pedig az italozás áldozata lett: egy­szerre megivott fél liter vodkát és belehalt. (MTI, ČTK) Szülőfaluja, Ipolypásztó földjéből is került egy maréknyi az irodalomtudós sírjába Új világrendet sürgetett a pápa Vatikánváros. Legyen a 2004-es esztendő mindenki számára a béke és a kibontakozás éve - mondta az újesztendő első napján a Szent Péter bazilikában II. János Pál pápa. A katolikus egyházfő új nemzetközi vi­lágrendet sürgetett, amelyben a fegyverek erejét a jog és az erkölcs ere­jének kell felváltania. Emlékeztette a keresztényeket és minden jóaka­raté embert, hogy szükség van az összefogásra és megbocsátásra a problémák megoldása érdekében. Nincs béke megbocsátás nélkül - erősítette meg a pápa, a Közel-Keletre is utalva. Leszögezte: sajnálatos módon Jézus szülőföldjén változatlanul drámai helyzet uralkodik, s a konfliktusokat csak a kölcsönös bizalom erősítésével lehet áthidalni, közös erőfeszítésekre van szükség minden érintett fél részéről. (MTI) Eltemették Zalabai Zsigmondot ÚJ SZÓ-TUDÓSÍTÁS Somorja. Több száz barátja, kol­légája, ismerőse vett búcsút a csa­ládtagokkal együtt Zalabai Zsig- mondtól a helyi temetőben. A ne­ves irodalomtudós, egyetemi ok­tatótó és közíró ötvenöt éves ko­rában, karácsony második napján hunyt el tragikus hirtelenséggel. A szertartáson Dráfi Mátyás, a Jó­kai Színház tagja mondta el a 39. zsoltárt, majd a temetés szolgála­tát végző Édes Árpád somorjai re­formátus lelkész hirdetett igét. A Perelj, Uram kezdetű, 35. zsoltár­ban foglaltakra építette lelki vi­gaszt nyújtó gondolatait. A Szlovákiai Magyar írók Társasá­ga, a hazai írókat tömörítő asszo­ciáció, továbbá a Magyar írók Szö­vetsége, valamint több más szer­vezet és intézmény nevében Ron­csol László méltatta az elhunyt ki­magasló életpályáját: „Egy ilyen sok tehetségű férfinak, amilyen a ravatalon nyugvó Zalabai Zsig- mond volt, több alakban kellene megszületnie, s az emberélet vég­ső határáig kellene zavartalan, jó egészségben munkálkodnia nem­zete szellemi emelésén, megvilá­gításán. Megnézzük derékba tört életét, s nem tudjuk eldönteni, mi­ben volt nagyobb ez a drága, érzé­keny ember. A tudományban? Az egyetemi pedagógiában? Az in­tézményalapításban? A szerkesz­tésben? A kritikában? Az esszé­ben? A helytörténet-írásban? A választ mindezekre, ha egyáltalán lehetséges ilyen értékpiramis, ad­ja meg majd az idő. (...) Gyászol­juk halottunkat, és sírjunk ma­gunk fölött, hogy testi mivoltában megfosztotta magát tőlünk, de ne nagyon sírjunk, mert - Non omnis moriar - ő sem halt meg teljesen. Jobbik, szellemi része velünk ma­rad. Segít, oktat, eligazít, megvi­lágosít bennünket, s ez már így lesz a magyar világ végezetéig.” Ezután Mészáros András egyetemi tanár búcsúzott a kollégák és a ta­nítványok nevében. A sírnál Mé­száros Ottó, Ipolypásztó polgár- mestere emlékezett arra, hogy az elhunyt rajongásig szerette és ha­láláig sok mindenben segítette szülőfaluját, amelyről két kiváló kötetet is közreadott. Majd egy maroknyi, magával hozott ipoly- pásztói földet szórt a sírba. Végül Fóthy János a barátok nevében idézte fel Zalabai Zsigmondnak a hazai magyar nemzeti közösség, s az egyetemes magyarság megma­radásáért és szellemi gyarapodá­sáért végzett áldozatos munkáját. Ezután a gyászoló gyülekezet a Himnusz eléneklésével búcsúzott drága halottjától, (-y-f) Zmeták Ernő festőművész és a komáromi kajaknégyes tagjai is elismerést kaptak Állami kitüntetés Dobos Lászlónak ÚJ SZÓ-ÖSSZEÁLLÍTÁS Pozsony. Az önálló Szlovák Köztár­saság megalakulásának tizenegye­dik évfordulója alkalmából tegnap Rudolf Schuster államfő a szlovákiai művészeti, köz- és sportélet tizen­nyolc kiemelkedő személyiségét tüntette ki a legnagyobb állami díj­nak számító Pribina-kereszttel. A Pribina-kereszt első fokozatát egyebek mellett Zmeták Ernő festő­művésznek, grafikusnak és illusztrá­tornak ítélte oda az elnök. Zmeták alkotásai a legrangosabb hazai kép­tárakban, kiállítótermekben kaptak méltó helyet. A művész a közelmúlt­ban számos saját alkotását szülővá­rosának, Érsekújvárnak adomá­nyozta. A kitüntetés első fokozatát kapta Dušan Hanák ismert filmren­dező, valamint két egyetemi tanár: a szociális ügyekkel foglalkozó Franti­šek Klein és Peter Blaho, a Nagy- szombati Egyetem rektora. Rudolf Schuster az Európa- és világ­bajnok szlovákiai kajaknégyes tagja­inak, Riszdorfer Mihálynak és Ri- chárdnak, valamint Juraj Bačának és Erik Vlčeknek a Pribina-kereszt második fokozatát adta át, és Szlo­vákia gazdasági és szociális fellendí­tése érdekében végzett tevékenysé­géért Ondrej Šošovička is ugyan­ilyen elismerésben részesült. Dobos László szlovákiai magyar író, a Madách-Posonium Kft. igazgatója a Pribina-kereszt harmadik fokoza­tát kapta. Dobos 1956 és 1968 közt az Irodalmi Szemle főszerkesztője volt. 1969-ben a szlovák kormány tárca nélküli miniszterévé választot­ták, 1970-ben azonban felmentették tisztségéből és kizárták a pártból. 1970 és 1972 között a Madách Könyvkiadó irányítója, majd 1989- től újra a kiadó, később pedig a Ma- dách-Posonium Kft. élén áll. A Ma­gyarok Világszövetségének 1989-től társ-, 1992-től pedig alelnöke. 1990 és 1994 közt az Együttélés parla­menti képviselője. Több más hazai és magyarországi rangos kitüntetés birtokosa, 1994-től Kossuth-díjas. A Pribina-kereszt harmadik fokozatát tegnap többek között Vladimír Bá­ján, Pozsonyligetfalu polgármestere is átvehette, aki egyben a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának egyik alelnöke is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom