Új Szó, 2014. április (67. évfolyam, 76-99. szám)

2014-04-11 / 85. szám, péntek

Fetiaszl 3. oldal 17. oldal A nap mondata: A brüsszeli bürokraták újabb felháborító provokációja. Fazekas Sándor magyar miniszter azután, hogy az EU bírósága tegnap elkaszálta a házi pálinkafőzés adómentességét Külhoniak 0 Fidesz ENistáján A szlovákiai jelölt neve még nem ismert Kiesett a Barca és a United Ma sorsolják ki a BL elődöntőjének párosát 2014. április 11., péntek Ára 0,55 € (előfizetőknek 0,51 €) 67. évfolyam, 85. szám www.ujszo.com A nap száma: eurót kért egy szavazat biztosításáért az EP-választásokra egy vajda UT SZÓ PRESSZÓ 16 ezer euróért ígért szavazatokat a dunaszerdahelyi vajda az SaS-nek Szavazatvásárlás Nagymegyeren Pozsony/Nagymegyer. Négy euróért kínálta romák szava­zatainak darabját a dunaszerdahelyi cigányvajda a má­jusi európai parlamenti választásokra. A Szabadság és Szolidaritás (SaS) párt képviselőjétől 5500 szavazatért legalább 16 ezer eurót kért. Štefan F.-et és segítőjét, Slávka F.-et Nagymegyeren tartóztatta le a rendőrség. ÚJ SZÓ-HÍR Az ügyet a párt egyik kam­pányszervezője, Jana Cigáni- ková jelentette a rendőrség­nek. Állítja, már többször elő­fordult velük, hogy szavazato­kat kínáltak nekik. Április 1-jén Nagymegyeren, az egyik kam­pányrendezvényükön megszó­lította néhány roma, aki szava­zatokat kínált fel a pártnak. „Megegyeztem velük egy újabb találkozóban, majd másnap elmentem a rendőrségre, felje­lentést tettem és jeleztem együttműködési szándékomat” - tájékoztatott az események­ről Cigániková. Ennél többet azonban a folyamatban lévő nyomozás miatt nem árulha­tott el. A Nemzeti Bűnüldözési Ügy­nökség (NAKA) munkatársai ezután megfigyelték a vajdát. A két gyanúsított kedden Nagy­megyeren egy parkban találko­zott a párt egyik tagjával, a rendőrség akkor csapott le rá­juk, amikor átvették az 5000 eurót az ígért szavazatokért. ,A választási korrupciós ügynek két gyanúsítottja van, Štefan F. és Slávka F.” - tájé­koztatott tegnap Andrea Do- biášová, az Országos Rendőr­főkapitányság szóvivője. A vajda 16 ezer euróért 5500 szavazatot adott volna el az SaS-nek Nagymegyer, Nagy­magyar, Érsekújvár és Duna- szerdahely környékéről. A gyanúsítottak szabadlábon védekezhetnek, ha bebizonyo­sodik bűnösségük, egy évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak. Az SaS képviselői sikernek tartják a rendőrségi akciót, a legfontosabb szerintük, hogy végre bizonyíthatóvá válik, egyesek valóban vásárolják a romák szavazatait. Folytatás a 3. oldalon, (lpj, szcs, TÁSR) NAHÁT! Szeszeinek az ügynökök Washington. Julia Pi­erson, az amerikai elnök személyi biztonságáértfele- lős Secret Service igazgató­ja leváltotta a szolgálat kü­lönleges műveleti osztá­lyának vezetőjét, valamint megszigorította az alkohol- fogyasztással kapcsolatos szabályokat. Az átszerve­zést két márciusi incidens tette szükségessé, amikor az elnök látogatását biztosító ügynökök némelyike italo­zott; egyikük az eszmélet- vesztésig berúgott. Akülön- leges műveleti osztály tag­jait támadások és vészhe­lyeztek elhárításáraképez- ték ki, ehhez az egységhez tartoznak a mesterlövészek is. Barack Obama amerikai elnök márciusi hollandiai útja előtt a Secret Service három tagját kényszersza­badságra küldték egy át­mulatott éjszaka után. Egyikükre a szálloda elő­csarnokában találtak rá, eszméletlenül. (MTI) Jaroslaw Kaczynski lengyel ellenzéki vezető emlékezik. 4 éve zuhant le a lengyel elnöki különgép az oroszországi Szmolenszkben. A % áldozat között volt Kaczynski ikertestvére Lech, az akkori elnök. (TASR/AP-felvétel) Fazekas Sándor magyar agrárminiszter szerint a pálinka hungarikum, főzése érték Kijózanító döntés: tilos az adómentes pálinka AATl-HÍR Brüsszel/Budapest. „A brüsszeli bürokraták újabb fel­háborító provokációja az Euró­pai Bíróság ítélete, amelyben Magyarország pálinkaügyek­ben elfoglalt álláspontját bírál­ják” - mondta Fazekas Sándor magyar vidékfejlesztési minisz­ter azután, hogy az Európai Unió bírósága tegnap kimond­ta: ellentétes az uniós joggal a házi pálinkafőzés adómentes­sége. Fazekas kiemelte: a ma­gyar pálinka hungarikum, és a kormány megtalálja a jogi meg­oldást, hogy megvédje a pálin­kafőzés értékes hagyományát, és a pálinka továbbra is szaba­don főzhető legyen. A Nemzet­gazdasági Minisztérium jelezte, a kormány megkezdi a tárgya­lásokat az Európai Bizottsággal, hogy a pálinkafőzés hagyomá­nyai „az Európai Unió engedte kereteken belül” tovább élhes­senek Magyarországon. Gázáramoltatás Fico tart a gázválságtól Pozsony. Szlovákia kész az Ukrajnából érkező gáz ellen­irányú áramoltatására, ha Oroszország leállítja a gázellá­tást - nyilatkozta tegnap Ro­bert Fico kormányfő. „Készek vagyunk szükség esetén meg­indítani a gázáramlást Ukraj­nába, ám garanciákat akarunk arra, hogy ezért kapunk is va­lamit. Biztos, hogy nem fogjuk ingyen pumpálni a gázt, akar­juk tudni, ki fizet majd érte” - mondta Fico. Míg Magyaror­szág és Lengyelország bárme­lyik pillanatban képes átállni az ellenirányú áramoltatásra, Szlovákia egyelőre nem terem­tette meg ennek technikai felté­teleit. Fico azt akarja, valaki szavatolja, hogy megfizeti a 20 millió eurós beruházást. A fe­nyegető gázválság miatt már az USA is nyomást gyakorol a szlo­vák kormányra. Joe Biden ame­rikai alelnök a héten telefonált Ficónak, közölte vele, az Egye­sült Államok fontosnak tartja, hogy Szlovákia képes legyen segíteni Ukrajnának, ha Orosz­ország leállítja a gázellátást. Tény, hogy orosz gáz Lengyel- országon és Magyarországon át is áramlik, viszont közel sem olyan mennyiség, amennyit a Szlovákián áthaladó vezeték áramoltatna; Nyugat-Európa ellátása szempontjából ez a ve­zeték kulcsfontosságú. Fico tegnap Vlagyimir Putyin orosz elnöktől is levelet kapott, amelyben arra figyelmezteti őt, hogy ha Ukrajna nem lesz képes fizetni a gázért, leállítják az el­látást. Politikai elemzők ezt a forgatókönyvet nem tartják valószínűnek, mert Oroszor­szág silány gazdasági helyzet­ben van, nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy nélkülözze legnagyobb bevéte­li forrását. Fico szerint viszont reális ennek a veszélye. „Ha le­áll a gázellátás, elég tartalé­kunk van” - jelentette ki Fico. Folytatás a 2. oldalon, (dem) AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK IDŐJÁRÁS —^ NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Ili "771335 híí 70505 llíllíl USD GBP CZK HUF PIN HRK ▲ ▲ ▲ Y Y ▼ Változékony idő NÉ>»' Leó, Telefon: 1,3867 0,8272 27,427 305,09 4,1698 7,6305 A hőmérséklet 14 és 16 fok között alakul. Szaniszló 02/323 77 777

Next

/
Oldalképek
Tartalom