Új Szó, 2012. április (65. évfolyam, 78-100. szám)

2012-04-11 / 84. szám, szerda

] 24 Panoráma-hirdetés ÚJ SZÓ 2012. ÁPRILIS 11. www.ujszo.com Április 11 NÉVNAP Leó, Szaniszló A Leó az eredetileg Leon- nak becézett összes görög névből önállósult a róma­iaknál. Jelentése: orosz­lán. A Szaniszló szláv eredetű, jelentése állandó dicsőség. MAI ÉVFORDULÓINK 245 éve született Jean-Bap- tiste Isabey francia festő. 170 éve hunyt el Körösi Csorna Sándor nyelvtudós, akadémikus, a tibeti filoló­giamegalapítója. 35 éve halt meg Jacques Prévert francia költő, a Hul­ló falevelek című világslá­ger szövegírója. 30 éve hunyt el Havas Gert- rúd bábszínész, színész, aki Mazsola figurájával szer­zett népszerűséget. 25 éve hunyt el Váradi Hédi színésznő. BOLDOG SZÜL1NAPOT! Hernádi Judit színésznő. (1956) Jennifer Esposito ameri­kai színésznő, táncosnő. (1973) Deutsch Anita színésznő. (1974) Holnaptól Hongkongban állítják ki Ljubát, a híres gyapjasmamut-bébit, amely 2007-ben egy szibé­riai folyópart fagyos talajából került elő. A mintegy negyvenezer éves mamutot körülbelül egy hó­napos korában érte a fagyhalál a jamali Nyenyecfóldön. Ljuba a testét konzerváló fagyos talajnak köszönhetően kifogástalan állapotban vészelte át az elmúlt évezredeket. (TASR/AP-felvétel) Az ír munkanélküli „egymilliárdos lakása" vonzza az érdeklődőket Bankókkal dekorálta otthonát MTl-HÍR Dublin. Turistalátványos­sággá alakította dublini lakását egy munkanélküli ír művész, aki 1,4 müliárdnyi euróbrikettel ta­pétázta ki falait, hogy ezzel kelt­sen vitát a közös európai uniós valutáról, és hívja fel a figyelmet hazája gazdasági nehézségeire. Frank Buckley az ír központi banktól kapta meg a briketteket, hogy beborítsa lakása falait, a padlót, de még az ajtókat, vala­mint a helyiségekben álló búto­rokat is. A művész 3 hónap alatt készült el a projekttel, és meg­nyitotta ajtaját a látogatók előtt. A különleges művészeti alko­tással Buckleynak az a célja, hogy válaszra búja az embereket a korábban a kelta tigrisként em­legetett Írországot sújtó gazda­sági válsággal kapcsolatban. A szigetország 2010 novem­berében került a tönk szélére a bankszektor csődje miatt, majd írt alá 85 milliárd euró gyorsse­gélyről szóló megállapodást a Nemzetközi Valutaalappal és az Európai Unióval. Az összegért cserébe az ír kormány megszorí­tó intézkedéseket foganatosí­tott, a lépések elsősorban a la­kosságot sújtották, amely igen rosszul fogadta őket. A lakás (múzeum) egy vala­mikori irodaházban áll, Frank Buckley ugyanis megszenvedte az ingaúanpiac összeomlását: elvesztette önrész nélkül, hitelre vásárolt otthonát, így került az irodaházban kialakított lakások egyikébe. Buckley nem kér pénzt a sajá­tos tárlat megtekintéséért, de eladásra kínálja néhány munká­ját akiállítás keretében. Csak nemreg derült fény a tudós tenykedesere Hatszáz gyereke született egy spermadonornak MTl-HÍR Bécs. Legalább 600 gyereke született egy osztrák tudósnak spermadonorként. Bertold Wiesner, a nagyon sokszoros apa, megterméke­nyítő-klinikát vezetett Lon­donban 1940 és 1960 között a feleségével, Mary Bartonnal. Wiesner a klinikához segítsé­gért forduló nőknek azt ígérte, hogy „magas intelligenciájú” donortól kapnak hím ivarsej­teket. Természetesen magát is eb­be a kategóriába sorolta, és buzgón adakozott a klinikának donorként. Mintegy másfél­ezer nőt segített gyermekál­dáshoz az intézet. Az osztrák tudós 1972-ben meghalt. Hogy mennyire sza­pora volt életében, arra nem­régiben derült fény, miután NAPI VICC Két srác beszélget:- Hogy tanítsak meg egy nőt úszni?- Először megmutatod neki a kéz- és lábtempót, majd amikor bementek a vízbe, gyengéden átkaro­lod a derekát, hogy ne féljen.- De hát ő a húgom!- Ja, akkor lökd be a víz­be! két férfi rádöbbent, hogy egy­másnak vadidegenek, mégis féltestvérek, mindkettőjük ap­ja Wiesner. Egyikük - Barry Stevens kanadai filmgyártó - 1952-ben fogant a londoni klinikán. Szerinte még vagy 1000 féltestvére van apai ágon. A másik férfi - David Gollancz brit ügyvéd - csak 600 fősre becsüli mostohatest­vérei seregét. A Barton Klinika - a feleség­ről kapta nevét - ténykedése eléggé vitatott volt, mivel csak kis számú és különlegesen ki­választott, magas intelligenci­ájú donortól használt sejteket. Köztük volt Derek Richter idegvegyész, neki is legalább 100 gyereke lehet. A klinika orvosi feljegyzéseit megsemmisítették - adta hírül az austriantimes.at című hon­lap. ORVOSMETFOROLÓGIA Az időjárás­nak a kedve­zőtlen hatása érvényesül, ezért gyak­rabban fordulhat elő fejfá­jás. A légúti betegségekben szenvedők egészségi álla­pota romolhat, halmozód­hatnak az asztmás roha­mok. Areflexidőkmegnyúl- nak. szlovákiai magyar napilap www.ujszo.com www.fa<ebook.(om/ujszo Szerkesztőség: I Lazaretská 12, 814 64 Bratislava 1, e-mail: redakcia@ujszo.com, fax: 02/59233469. I Főszerkesztő: Molnár Norbert (02/59233421). I Főszerkesztő-helyettesek: Sidó H. Zoltán (02/59233425), Czajlik Katalin (02/59233449). I Felelős szerkesztők: Holop, Zsolt, Lakatos Krisztina (02/59233440). | Rovatvezetők: Mózes Szabolcs - politika (02/59233428), Klein Melinda - régió (02/59233426), Grendel Ágota - vélemény (02/59233442), Juhász Katalin - kultúra (02/59233427), Bőd Titanilla - sport (02/59233434), Urbán Gabriella - magazinok (02/59233444). Művészeti vezető: Toronyi Xénia. | A szerkesztőbizottság elnöke: Szigeti László. I Fiókszerkesztőségek: Királyhelmec, Nagykapos: 0907/773835, Kassa: 055/6002 225, 0905/228525, Rimaszombat: 0907/773833, Komárom: 0905/840423, Dunaszerdahely: 0905/228526, Érsekújvár: 0905/840419, Nyitra: 037/6522 543, Galánta: 0907/773834, Párkány: 0907/773832, Léva, Ipolyság: 0905/780 879. I Kiadja a Petit Press Rt., Lazaretská 12, 8TI 08 Bratislava. | ICO: 35790253. I Az igazgatótanács elnöke: Alexej Fulmek, tel.: 02/59233101, fax: 02/59233119. I Az igazgatótanács tagjai: Slezákné Kovács Edit (lapigazgató), tel.: 02/59233401, fax: 02/59233338, Peter Mačinga, tel.: 02/59233203, Roman Schlarmann, tel.: 037/6551 155, Ľubica Tomková, tel.: 055/6002204. I Hirdetési osztály: 02/59233228, 02/59233235, 02/59233200, 02/59233240, email: reklama@ujszo.com. | Marketing: 02/59233266. I Lapterjesztés, laprendelés: 02/323 77 777, fax: 02/59233339. I Nyomja a PETIT PRESS, Bratislava. | Terjeszti: a Szlovák Posta Rt., D. A. CZVEDLER Kft. | Belföldi megrendelések: minden postahivatalban, postai kézbesítőnél, a Petit Press terjesztési osztályán. | Külföldi megrendelések: Slovenská pošta, a. s. Účelové stredisko preplatiteľských služieb tlače, Nám. slobody 27, 810 05 Bratislava. Index: 48271. | Engedélyszám: 5/2. ISSN 1335-7050. | Nyilvántartási szám: EV 110/08. I Minden szerzői jog fenntartva. Az írások, fotók és grafikonok terjesztése, beleértve azok elekt­ronikus formáját, csak a kiadó írásos jóváhagyásával lehetséges. Kéziratokat nem őrzőnk meg és nem küldünk vissza. | A lapok eladott példányszámát ellenőrző ABC SR tagja, az ellenőrzés eredménye a www.sme.sk honlapon található. I © Copyright PETIT PRESS RT. A szerzői jogokkal a kiadó rendelkezik. A kiadó fenntartja magának az ©ÚJSZO megjelöléssel ellátott írások terjesztésének jogát, és a szerzői jogi tör­vény (33§ 1 a és d cikkely) értelmében kizárólag ő jogosult engedélyezni a szövegek nyilvá­nos terjesztését. | A sajtófigyelést a kiadó megbízásából a Newton IT és az SMA végzi. I Lapunkat a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala támogatja rroíH * a Kisebbségi kultúra 2011 program keretében. XÄ Ajándék-több mint műsormelléklet! Öltözzünk az o u O XI 5 s I 8“ Š I I S' S ä 2 c ™ -S ä ~ Jt2 I % S SP 1* js ES d 5i l 3'§5 ■í a'S g i i S a f "ä Ú g*>J. SZ Q, «3 41 I Sľ*f ||| ill gas Šil Rendelje meg most a pénteki Új Siót; ajándékba 5 filmet kap! Az ajándék értéke: 15 € Az ajánlat 2012. április 30-ig érvényes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom