Új Szó, 2010. július (63. évfolyam, 150-175. szám)

2010-07-01 / 150. szám, csütörtök

A nap száma: Szlovákia lakosságának m százaléka egy fillért sem adna a görögöknek HOLNAP 24 oldalas melléklet UJ SZÓ PORZE 15-17. oldal 2010. július 1., csütörtök Ára 0,45 € (előfizetőknek 0,40 € ) 63. évfolyam, 150. szám www.ujszo.com 6. oldal Mától olcsóbban telefonálhatunk Akár ingyenes is lehet külföldről a hívásfogadás Vb-szereplés számokban A nap mondata: A csapatkapitány Hamšík több Szávay feneke mint 44 kilométert futott a 7. helyen végzett hírcím 22. oldal Fico leköszönő kormányfőként most azt csinálja, amiért eddig az ellenzéket kritizálta EU-mentőcsomag: lejárt az ultimátum Pozsony. Szlovákia máig kapott haladékot az euróövezet stabilizációs csomagjának szentesítésére. Az okmányt már az euróövezet összes országa aláírta, kivéve Szlová­kiát. Az államfő tegnap egyeztetésre hívta a leköszönő és a leendő miniszterelnököt. ÚJ SZÓ-ÖSSZEFOGLALÓ A találkozón Fico nem jelent meg, ehelyett közleményben szó­lította fel Radičovát, hogy ismer­tesse az új kormánykoalíció állás­pontját, valamint azt, hogy a le­endő pénzügyminiszter az Nyolcnapos miniszterek Pozsony. Minisztereket vál­tott le és nevezett ki tegnap, nyolc nappal a kormány vár­ható lemondása előtt Ivan Gašparovič államfő. Leváltot­ta posztjáról Jozef Medved környezetvédelmi minisztert, és megszüntette Ján Mikolaj megbízatását a régiófejlesztési és építésügyi tárca vezetésére, mivel ez a két minisztérium június 30-ával megszűnt. Mi­vel a két megszűnt minisztéri­um hatásköreit három másik tárca vette át, amelyeknek a nevük is megváltozott ezek élé­re kinevezte a régi-új minisz­tereket. Marek Madarič kul­turális és idegenforgalmi mi­niszter, Ľubomír Jahnátek gazdasági és építésügyi mi­niszter, Vladimír Chovan me­zőgazdasági, környezetvé­delmi és régiófejlesztési mi­niszter, Ján Mikolaj pedig ok­tatás-, tudomány-, kutatás-és sportügyi miniszter lett nyolc napra. A minisztériumok meg­szüntetésével a kabinet egy centet sem takarított meg, mi­vel a két megszűnő intézmény összes alkalmazottját átvették az új tárcák. (Ipj, sita) egyezményt alá fogja-e írni. A jobbközép pártok szerint az ügy jelenleg még Fico kompetenciája. Gašparovič sajnálatosnak nevezte Fico távolmaradását. „Ezeket az ügyeket pártérdekektől függetle­nül kellene kezelni” - magyarázta az elnök. Radičová szerint a védő­Pozsony. Még mindig nem tud­ni, kik lesznek az MKP elnökjelölt­jei. A párt kongresszusa július 10-én, vagyis jövő szombaton vá­lasztja meg Csáky Pál utódját. A ki­lenctagú ügyvezető testület ked­den ülésezett, személyi kérdések­falnak is nevezett stabilizációs mentőcsomag jóváhagyása egy visszafordíthatatlan folyamat. „Soha nem szentesítenék olyan megállapodást, amelyik ellenke­zik Szlovákia érdekeivel” - mond­ta Radičová, majd hozzátette, amint az új kormány megalakul, készek Brüsszelbe utazni, hogy megvitassák a részleteket. A 750 milliárd euró értékű csomaghoz Szlovákiának 4,5 milliárddal kel­lene hozzájárulnia. Szlovákia sze­repvállalását a görögöknek nyúj­tandó uniós kölcsönben egyéb­ről állítólag nem esett szó. „Kizáró­lag a kongresszus előkészítésének részleteiről tárgyaltunk” - mondta lapunknak Berényi József. Farkas Iván mellett éppen Berényi az, akit nem hivatalos források a pártelnö­ki poszt egyik várományosaként emlegetnek. „Mindkettőjüknek van esélye” - nyilatkozta Szigeti ként a polgárok nagy része ellen­zi. A TNS-global ügynökség leg­újabb felmérése szerint a meg­kérdezettek 23 százaléka szerint segíteni kell a görögökön, 70 szá­zalék ezt nem tartja helyesnek. Bugár Béla szerint a négy párt nem blokkolni akarja az Európai Uniót, hanem alakítani azt. „Az alakítás azt jelenti, hogy üljünk le tárgyalni. Ha Szlovákia az eddigi tárgyalások során nem próbált előnyt szerezni magának, az óriá­si kár, mivel erre lett volna lehetőség.” Szerinte elérhető lett László, az MKP érsekújvári járási elnöke. Elárulta, egyes régiók őt szeretnék elnöknek. „Nagy való­színűség szerint nem indulok, vannak nálam alkalmasabb embe­rek is erre a posztra” - magyarázta Szigeti. A volt oktatási miniszter mellett Kvarda József egykori kul­turális államtitkár és képviselő ne­volna a mezőgazdasági dotációk tekintetében az új tagállamokra vonatkozó korlátozás. „Meg­egyezhettünk volna abban, hogy mostantól a mi mezőgazdászaink is ugyanolyan támogatást kapja­nak, mint egy francia, holland vagy német gazda” - véli Bugár. A koalíciót alakító négy párt pénte­ken tárgyal erről. Közgazdászok szerint Szlovákia rosszul járhat, ha nem szentesíti a stabilizációs csomagot. A stabili- zációs csomag mechanizmusa ma lépne működésbe, (vps, lpj) ve is felmerült az elnökjelöltek kö­zött. Csáky Pál elnök is hallgat ar­ról, harcba száll-e az elnöki posz­tért. Duray Miklós lapunknak nem árulta el, melyik jelöltet támogat­ná. Háttér-információk szerint több jelölt csak akkor pályázna az elnöki posztra, ha nem lennének ellenjelöltjei, (vps) Elbocsátanak, spórolnak Sztrájkra kész községek Pozsony. Radikálisan romlik a városok és falvak anyagi helyzete. Ahol már az önkormányzatok fennhatósága alá tartozó épületek eladása, az alkalmazottak elbocsá­tása és a megszorító intézkedések sora sem segít, ott beállhat a teljes csőd. Néhány önkormányzat ezért már a sztrájkot is kilátásba helyez­te. Az elégedetlenkedők sora nap­ról napra nő. A héten elsőként Stubnyafürdő (Turčianske T eplice) polgármeste­re, Michal Sygút beszélt a sztrájk­ról. „Csak azért van egyelőre pén­zünk, mert nem fizetjük a számlá­kat. Az önkormányzatok teljes csődje fenyeget. Lassan nem lesz pénz a fizetésekre, a gázra, az áramra, a hulladékelszállításra, semmire” - mondta. A nagyrészt magyarlakta településeken egyelő­re nem számolnak sztrájkkal, mivel meggyőződésük, hogy helyzetü­kön a tiltakozás nem segítene. Švistun László, a Királyhelmeci Vá­rosi Hivatal vezetője kilátásba he­lyezte azt is, hogy a rendelkezésre álló szerény tartalékok felhaszná­lása után ideiglenesen nem fizetik ki a városi hivatal felső vezetőinek a bérét. Rimaszombat is komoly gondokkal küszködik. Hat fővel, huszonötről tizenkilencre csökken­tik - a következő választási idő­szaktól - a város képviselő-testüle­tének létszámát. Ingatlaneladásra kényszerült a város, de így sem elég a pénz a normális működésre. Nem csak a kisebb városok van­nak komoly gondban. Pozsony ön- kormányzata is több alkalmazottól kénytelen megválni. A Kassa me­gyei önkormányzat számlájáról is rohamosan fogy a pénz, a megyé­ben számos beruházási és fejlesz­tési projektet leállítottak. Ján Počiatek pénzügyminiszter már nem akar foglalkozni a kérdéssel, mondván: a megoldást az új kabi­netnek kell keresnie. Utódja, Ivan Mikloš viszont arra figyelmeztet, hogy az önkormányzatok anyagi kiesését nem térítheti teljes mér­tékben az állam. „Az állam csupán bizonyos segítséget nyújthat, az önkormányzatoknak kell keresni­ük a megoldásokat” - zárta le Mikloš. További részletek a 4. ol­dalon. (dp, szász, leczo)----------------------------------------------------------------------------------------i— ľ WBti----------------------------------------------------^--E-------------------------------------------------­A bizonyítványnak nem mindenki, az iskolai év végének viszont szinte minden tanuló egyformán örül (Somogyi Tibor felvétele Nem kell a konkurencia: több jelölt csak akkor indulna az elnöki posztért, ha nem lenne ellenjelöltje Hallgatnak a potenciális MKP-s elnökjelöltek ÚJ SZÓ-HÍR 771335 26 705045 AKTUÁLIS JEGYBANKI ÁRFOLYAMOK USD GBP CZK HUF PLN HRK 1,2271 T 0,8174 25,691 ▼ 286,00 4,1470 7,1980 IDŐJÁRÁS Derült idő, forróság, elvétve zápor, zivatar A hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. NÉVNAP ÚJ SZÓ-ELŐFIZETÉS Tihamér, Telefon: Annamária 02/323 77 777

Next

/
Oldalképek
Tartalom